Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że Michał Stopa prowadzący działalność pod firmą MSEO Michał Stopa NIP 6462676640 (dalej: „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Michał Stopa prowadzący działalność pod firmą MSEO Michał Stopa NIP 6462676640
 2. z Administratorem można się kontaktować:
  • pisemnie, na adres: ul. Wieniawskiego 34/16, 43-100 Tychy
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@17bankow.com
    
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług przez Administratora oraz w celach marketingu bezpośredniego Administratora.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest w oferowanie klientom, partnerom i kontrahentom Administratora produktów finansowych oraz przeprowadzanie skutecznych kampanii marketingowych.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności banki, kredytodawcy, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele oraz inne instytucje finansowe, a także inne podmioty będące kontrahentami Administratora. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być serwisy internetowe takie jak Facebook czy Google, w zakresie, w jakim Administrator korzysta z ich usług.
 7. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej.
 9. Ma Pan/Pani prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  • przenoszenia swoich danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
    
 10. Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności odmowa świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.