×Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Leasing - co warto wiedzieć o tej ofercie?

Opublikowano: 13.07.2020 13:54
Średnia ocena: 5,43/6Głosów: 7

Do tej pory dużo osób uważa, że leasing jest dedykowany wyłącznie przedsiębiorcom. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że z leasingu równie dobrze mogą korzystać także osoby indywidualne.

Przedsiębiorcy na całym świecie bardzo chętnie korzystają z możliwości, jakie daje leasing. Jednym z rodzajów leasingu jest leasing operacyjny. Warto wiedzieć, kto i na jakich warunkach może korzystać z leasingu operacyjnego.

Leasing - co to takiego?

Leasing to jedno z najpopularniejszych pojęć, którego używa się w kontekście świata finansów. Mimo tego, sporo osób może mieć duży problem z przedstawieniem dokładnej definicji tego zagadnienia. Czym zatem jest leasing?

Leasing to forma dzierżawy środków trwałych bądź nieruchomości bez konieczności ich kupowania. Przedmiot leasingu jest tymczasowo przekazywany konkretnej osobie fizycznej bądź przedsiębiorcy w zamian za to, że ten z kolei będzie uiszczał leasingodawcy określone opłaty. Właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres obowiązywania umowy jest leasingodawca.

Wszystkie informacje odnośnie działania leasingu, czasu jego trwania oraz wysokości należnych opłat są zapisane w umowie leasingu. Jest to specjalna umowa cywilnoprawna, którą zawiera leasingodawca z leasingobiorcą. Strony te zamiennie określa się stroną finansującą oraz korzystającą. Dokładne wytyczne odnośnie leasingu w naszym kraju reguluje artykuł 709 Kodeksu Cywilnego.

Co powinna zawierać umowa leasingu?

Umowa leasingu (bez względu na to, czy jest to leasing operacyjny czy finansowy), musi zawierać poniższe informacje:

 • wysokość raty,

 • wartość leasingowanego przedmiotu,

 • harmonogram spłaty zobowiązań,

 • warunki wykupu leasingowanego przedmiotu,

 • informacje odnośnie ubezpieczenia,

 • zabezpieczenia,

 • procedury dotyczące wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron,

 • wysokość opłat za opóźnienia w terminowej spłacie zobowiązań.

Kto może zawrzeć umowę leasingu?

Do tej pory dużo osób uważa, że leasing jest dedykowany wyłącznie przedsiębiorcom. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że z leasingu równie dobrze mogą korzystać także osoby indywidualne. Przedsiębiorcy korzystają tak chętnie z leasingu, ponieważ mogą wliczać koszty leasingu w koszty uzyskania przychodu. Począwszy od 2019 roku koszty uzyskania przychodu można odliczać tylko dla samochodów o wartości do 150 tysięcy złotych.

Dla przedsiębiorców leasing jest o wiele lepszym rozwiązaniem od kredytów bankowych czy pożyczek na zakup samochodów, ciężkich maszyn czy ciężarówek bądź jakichkolwiek innych urządzeń istotnych z punktu widzenia działalności danej firmy. Jak pokazuje badanie Komisji Europejskiej Survey on the access to finance of enterprises 2019, aż 63% właścicieli małych oraz średnich przedsiębiorstw deklaruje, że leasing jest dla nich bardzo istotny w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie ma zatem się co dziwić, że branża leasingowa rozwija się w tak szybkim tempie. W 2019 roku firmy leasingowe osiągnęły dochody o 10% wyższe w stosunku do roku 2018 (160,4 miliarda złotych).

Z kolei na leasing konsumencki mogą zdecydować się wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia oraz nie zajmują się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Dla klientów indywidualnych firmy leasingowe przygotowują zupełnie inne oferty leasingu. Leasing konsumencki zazwyczaj przebiega na zasadach typowych dla leasingu operacyjnego. Konsument dzierżawi konkretny towar na jasno określony okres czasu w umowie oraz zobowiązuje się, że będzie płacił na rzecz leasingodawcy comiesięczne raty. Gdy zakończy się okres leasingu, leasingobiorca może, ale nie musi wykupić przedmiot leasingu.

Promocja
Polecamy
1
9,36%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
497,51 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
6561 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 12
Nowość
Polecamy
2
9,40%
RRSO
6,00%
Oprocentowanie
497,88 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 4/6
2746 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 4
3
9,63%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
499,92 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
9255 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 6
4
12,38%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
524,01 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
3590 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 13
5
14,02%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
538,48 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
32196 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 95

Zanim dojdzie do podpisania umowy leasingu, przeprowadzane są przez firmę leasingową procedury mające na celu zweryfikowanie, czy osoba wnioskująca o leasing poradzi sobie z jego spłatą. Są to działania podobne do tych, które stosują banki oraz parabanki w stosunku do klientów ubiegających się o pożyczki i kredyty. Osoba wnioskująca o leasing jest weryfikowana pod kątem zdolności kredytowej. Oprócz tego, musi również przedstawić zaświadczenie o tym, że pracuje oraz o wysokości uzyskiwanych przychodów.

Jakie przedmioty najczęściej bierze się w leasing?

Umowa leasingu może być podpisywana na bardzo różne kategorie produktów. Niekoniecznie muszą to być samochody. Z powodzeniem można brać w leasing maszyny rolnicze czy specjalne urządzenia używane w przemyśle. Badania Związku Polskiego Leasingu pokazują, że leasing samochodów jest zdecydowanie najpopularniejszą formą leasingu. W 2018 roku aż 45,9% wszystkich zawartych umów dotyczyła właśnie leasingu samochodu.

Drugie w kolejności są maszyny oraz inne urządzenia (27% zawartych umów). Na dalszych miejscach znalazł się transport ciężki (25,6%), nieruchomości (0,9%) oraz przedmioty należące do kategorii “inne” (0,6%).

Polecamy
1
9,22%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
1.551,50 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 0/6
318 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
2
10,46%
RRSO
5,99%
Oprocentowanie
1.593,12 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 0/6
171 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
3
13,97%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
1.492,18 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
141 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 2

Leasing operacyjny - na czym polega?

Zdecydowana większośc osób mówiąc o leasingu nie rozróżnia tego pojęcia na kilka rodzajów. To duży błąd, ponieważ specjaliści wyróżniają dwa podstawowe rodzaje leasingu: leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Ten pierwszy jest zdecydowanie popularniejszy. Wybiera go przytłaczająca większość, bo aż 85% polskich przedsiębiorców. W takim rodzaju leasingu prawo własności przedmiotu nie przechodzi na leasingobiorcę - właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres obowiązywania umowy jest firma leasingowa. Jednocześnie leasingobiorca ma prawo do wrzucania w koszty prowadzonej działalności jakichkolwiek wydatków, które będą związane z utrzymaniem przedmiotu leasingu. Jeśli chodzi o samochód, to do takich wydatków można zaliczyć czynsz inicjalny, wszelkie niezbędne naprawy, koszty zakupu paliwa czy wyposażenie samochodu.

Z kolei w leasingu finansowym obowiązuje inna zasada: leasingobiorca jest właścicielem przedmiotu leasingu. To on posiada sprzęt jako środek trwały oraz może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Różnice występują w możliwości wrzucania w koszty takiego leasingu. Jako koszty uzyskania przychodu można zaliczyć wyłącznie odsetkową część raty leasingu. Bardzo ważną różnicą jest także to, że podatek VAT trzeba rozliczać z góry. W leasingu operacyjnym jest inaczej - VAT jest rozliczany proporcjonalnie wraz z sukcesywnym opłacaniem poszczególnych faktur.

Różnice pomiędzy dwoma podstawowymi rodzajami leasingu są także zauważalne w okresie obowiązywania umowy. W leasingu operacyjnym czas obowiązywania umowy wynosi minimum 40% czasu amortyzacji przedmiotu, zaś dla leasingu finansowego musi on wynosić minimum 12 miesięcy.

Jak wybrać najlepszy rodzaj leasingu?

Zanim zdecydujemy się na konkretny rodzaj leasingu, w pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się jakie są nasze potrzeby oraz oczekiwania. Poniżej przygotowaliśmy pełen pakiet informacji na temat różnic pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym - dzięki niemu łatwiej jest podjąć decyzję na temat tego który rodzaj leasingu jest lepszy.

 • Czas trwania umowy leasingu - w przypadku leasingu operacyjnego czas obowiązywania umowy musi wynosić nie mniej niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu, zaś przy umowie leasingu finansowego okres obowiązywania umowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

 • Typ własności przedmiotu leasingu - decydując się na leasing operacyjny leasingobiorca nie staje się z automatu właścicielem przedmiotu - ma prawo do wykupienia przedmiotu leasingu dopiero wtedy, gdy spłaci w terminie wszystkie raty. Zupełnie inaczej wygląda ta kwestia w przypadku leasingu finansowego. Wiele osób może uważać, że to błaha kwestia formalna, jednak tak naprawdę jest ona dość istotna.

 • Podatek VAT - podejście do podatku od towarów i usług również jest bardzo różne. W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca może odliczać podatek VAT od każdej zrealizowanej faktury. Z kolei przy leasingu finansowym leasingobiorca jest zobowiązany do tego, aby uiścić cały należny podatek VAT z góry, co dla wielu osób może być bardzo niekorzystnym rozwiązaniem.

 • Wliczanie w koszty podatkowe - jeśli decydujemy się na leasing operacyjny, możliwości na wliczanie rozmaitych wydatków w koszty podatkowe jest naprawdę sporo. Leasingobiorca może bowiem zaliczać do kosztów podatkowych wszystkie wydatki związane z utrzymywaniem przedmiotu leasingu, np. opłacanie czynszu inicjalnego, kupowanie paliwa, opłacanie serwisu, wyposażenia czy pełne raty leasingu. Jeśli leasingobiorca postawi na leasing finansowy, będzie mógł wrzucać w koszty wyłącznie odpisy amortyzacyjne oraz odliczać odsetki od raty leasingowej.

 • Możliwość wykupu - zarówno w leasingu operacyjnym jak i w leasingu finansowym leasingobiorca ma pełne prawo do tego, aby po upływie obowiązywania umowy leasingu dokonać wykupu przedmiotu leasingu.

Kiedy leasing finansowy będzie lepszy od operacyjnego?

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że leasing operacyjny jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem od leasingu finansowego. Jest w tym sporo racji, jednak leasing finansowy może być także bardzo korzystnym pomysłem. Kiedy? Na przykład wtedy, gdy przedsiębiorca chce odliczyć cały podatek VAT za jednym razem. W szczególności dotyczy to takich sytuacji, gdy przedmiot leasingu posiada niższą stawkę podatku.

Leasing finansowy jest także bardzo dobrą opcją dla osób, którym zależy na krótszym czasie obowiązywania umowy. Dla wielu osób jest także istotna kwestia własności. W leasingu finansowym leasingobiorca od samego początku obowiązywania umowy jest właścicielem leasingowanego przedmiotu, w operacyjnym - leasingodawca aż do czasu opłacenia wszystkich rat przez leasingobiorcę oraz wykupienia przez niego przedmiotu leasingu.

Zamiast leasingu operacyjnego - wynajem długoterminowy

Wielu przedsiębiorców zamiast leasingu operacyjnego wybiera wynajem długoterminowy. Liczba podobieństw między tymi dwoma rozwiązaniami jest naprawdę spora. W przypadku wynajmu długoterminowego w koszty miesięcznych rat są wliczane inne wydatki takie jak wyposażenie dodatkowe, serwis czy ubezpieczenie. Osoba, która wynajmuje konkretny przedmiot, posiada również prawo do wykupienia go na własność, jednak w zdecydowanej większości przypadków takie rozwiązanie niezbyt się opłaca. Możliwości odliczeń oraz kwestia płatności wygląda bardzo podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego, dlatego też wynajem długoterminowy jest tak popularny.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

TOP 3 oferty - kredyty samochodowe

Pełny ranking

Powiązane artykuły

Ubezpieczenie auta a kredyt na samochód

Ubezpieczenie auta a kredyt na samochód

Ubezpieczenie auta nie musi być kosztowne. Nawet bez wychodzenia z domu, masz szansę poznać dostępne oferty i wybrać najlepszą usługę, która będzie świetnie dostosowana do twoich możliwości finansowych.

Zobacz więcej
Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa to wyjątkowy produkt finansowy łączący w sobie najważniejsze atuty kredytu oraz leasingu. Udzielaniem tych produktów finansowych zajmują się wyspecjalizowane firmy leasingowe.

Zobacz więcej
Rata balonowa - co to jest i czy się opłaca?

Rata balonowa - co to jest i czy się opłaca?

Kredyt z ratą balonową to szczególny rodzaj spłaty zobowiązania. Charakteryzuje się tym, że klient przez cały okres spłacania swojego zobowiązania uiszcza do banku wyłącznie odsetki, kwotę kapitału i część odsetkową spłaca...

Zobacz więcej
Leasing bez wykupu czy z wysokim wykupem?

Leasing bez wykupu czy z wysokim wykupem?

Jeśli decydujemy się na wysoką wartość wykupu, to spłacamy znacznie niższe miesięczne raty, jednak całkowity koszt finansowania i tak będzie wyższy niż przy wysokich ratach i niskim wykupie.

Zobacz więcej
Czym się różni leasing operacyjny od finansowego?

Czym się różni leasing operacyjny od finansowego?

Co wyróżnia leasing operacyjny i leasing finansowy? Przekonaj się co dzieli, a także co łączy obie oferty. Z tą wiedzą dużo łatwiej będzie ci wybrać odpowiednią ofertę, jeśli rozważasz zawarcie umowy leasingowej.

Zobacz więcej
Czy każdy może wziąć samochód w leasing?

Czy każdy może wziąć samochód w leasing?

Leasing to doskonała alternatywa dla klasycznych kredytów gotówkowych oraz kredytów samochodowych w momencie, gdy zależy nam na zakupienie auta. Wielu ekspertów od leasingu podkreśla, że jego koszty mogą być niższe...

Zobacz więcej