VeloBank - Kredyt hipoteczny VeloDom - VeloBank S.A.

VeloBank S.A. Wróć do rankingu
Ocena: 1/5
Opinie: 0

Więcej o ofercie

Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.

Zawsze jest dobry moment na rozmowę o domu!

 • Kredyt do 90% wartości nieruchomości
 • 0% prowizji za wcześniejszą spłatę
  lub nadpłatę kredytu
 • Długi okres kredytowania do 25 lat
 • Kredyt hipoteczny z RRSO 8,12%
Marża po okresie stałego oprocentowania
2,21%
Stawka WIRON
1M5,13%
Min. wkład własny
20,00%
Ubezpieczenie
0,00%
Polisa na życie
0,03%

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku polisowego z możliwością kontynuacji na kolejne roczne okresy ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa wynosi miesięcznie:0,030129% x kwota kredytu

 

Ubezpieczenie pomostowe
0,00%

Ubezpieczenie pomostowe nie jest obowiązkowe

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,00%
Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.
Liczba rat
300
Oprocentowanie
7,32%
Prowizja
0,00%
RRSO
7,58%
Rata miesięczna
1 454,65 zł
Całkowity koszt
236 775,46 zł
Suma spłacanych odsetek
236 775,46 zł
Marża
Prowizja
Maks. kwota
Maks. okres spłaty
2,21%
0,00%
3 000 000,00 zł
25 lat
2,21%
0,00%
3 000 000,00 zł
25 lat
2,70%
0,00%
3 000 000,00 zł
25 lat

Przykład reprezentantywny

Kredyt hipoteczny z RRSO 8,12%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałym oprocentowaniem, w VeloBank S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,12%.

RRSO obliczyliśmy przy następujących założeniach:

 • kredyt został wypłacony w całości w jednej transzy,
 • okres kredytowania: 285 miesięcy,
 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 400 000 zł,
 • LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia): 65%,
 • oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 5 lat: 7,14% w skali roku, w dalszym okresie oprocentowanie zmienne wynosi 7,58372% a WIRON 1M Stopa Składana wynosi 4,88372% (według stanu na dzień 15-12-2023 r.),
 • całkowity koszt kredytu 482 928,92 zł w tym: prowizja: 0 zł, odsetki 453 217,12 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, usługi dodatkowe: „konto z pakietem” – opłata za prowadzenie konta w banku 0 zł, ubezpieczenie nieruchomości dystrybuowane przez bank – koszt ubezpieczenia w całym okresie kredytowania: 7 039,68 zł, ubezpieczenie VeloBezpieczny dystrybuowane przez bank – koszt ubezpieczenia w całym okresie kredytowania 22 653,12 zł; liczba rat: 285 – raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 2 918,05 zł w okresie pierwszych 5 lat a od 6 roku po 3 013,94 zł.
 • całkowita kwota do zapłaty: 882 928,92 zł,

W RRSO nie uwzględniliśmy kosztu operatu szacunkowego nieruchomości (koszt nieznany bankowi) – usługa zlecana przez klienta we własnym zakresie, niedostępna za pośrednictwem banku. Jeżeli Twój kredyt będzie wypłacony w transzach, dodatkowo poniesiesz koszty inspekcji nieruchomości w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji VeloBank S.A. dla kredytów hipotecznych (liczba inspekcji uzależniona jest od liczby transz). Na dzień sporządzenia tego dokumentu koszt jednej inspekcji wynosi 280 zł.

Stałe oprocentowanie kredytu niesie za sobą ryzyko, że wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego w tym okresie wskaźnika referencyjnego, wykorzystywanego jako indeks w umowie kredytowej (WIRON 1M Stopa Składana).

Wzrost wartości wskaźnika referencyjnego WIRON 1M Stopa Składana w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej może prowadzić do wzrostu raty kredytu po zakończeniu tego okresu i przejściu na oprocentowanie zmienne. Po zmianie formuły oprocentowania na oprocentowanie zmienne ponosisz ryzyko zmiennej stopy procentowej, które polega na tym, że w razie wzrostu wartości wskaźnika referencyjnego, wzrośnie oprocentowanie Twojego kredytu, a tym samym wzrośnie wysokość raty oraz łączny całkowity koszt kredytu.

Kalkulację obliczyliśmy na dzień 10.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Opinie i komentarze

Twoja ocena
Jeśli skorzystałeś z tej oferty tego banku, możesz ją ocenić