Kalkulator wynagrodzeń 2020 aktualne stawki brutto netto - Kalkulator płac - Wynagrodzenia

Miesięczne
PLN

Autorskie koszty uzyskania przychodu (50%)

Na poziomie

%

Uwzględnij udział w PPK

Składka pracownika

%

Składka pracodawcy

%

Ulga bez PIT dla młodych do 26 roku

Ocena kalkulatora

Średnia ocena: 5.29 / 686 głosów

Skorzystaj z naszej bazy artykułów

Ile zarabia nauczyciel?

Ile zarabia nauczyciel?

Warto pamiętać, że zarobki nauczycieli zależne są od wielu czynników, co oznacza, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytania, ile zarabia nauczyciel. W tym artykule znajdziesz wiele informacji, które pomogą ci ocenić...

2020-07-03
Minimalna krajowa w 2020 - stawki brutto i netto

Minimalna krajowa w 2020 - stawki brutto i netto

Chcesz mieć pewność, ile wynosi minimalna krajowa brutto i netto w 2020 roku? W tym artykule znajdziesz informacje, które pozwolą ci określić także to, w jaki sposób podwyższana była płaca minimalna w ostatnich latach.

2020-06-24
Umowa o dzieło - najważniejsze informacje

Umowa o dzieło - najważniejsze informacje

Szukasz pierwszej pracy i chcesz mieć szansę podpisać umowę korzystną dla ciebie? Poświęć kilka minut i sprawdź najważniejsze informacje o umowie o dzieło, która jest umową coraz chętniej wybieraną przez...

2020-05-15
Umowa zlecenie - najważniejsze informacje

Umowa zlecenie - najważniejsze informacje

Wielu pracodawców chętnie zatrudnia nowych pracowników, oferując im umowę zlecenie, czym różni się oferta tego typu od tradycyjnej umowy o pracę? Przekonaj się, jakie warunki towarzyszą tej umowie i sprawdź, czy będzie...

2020-05-13
Umowa o pracę - najważniejsze informacje

Umowa o pracę - najważniejsze informacje

Umowa o pracę przewiduje dużo korzyści, na które nie mogą liczyć osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Prawa pracownika wiążą się zarówno z wynagrodzeniem, czasem pracy, maksymalną liczbą nadgodzin oraz...

2020-05-11

Kalkulator wynagrodzeń jest popularnym i łatwym narzędzie, które pozwoli ci szybko obliczyć wysokość twoje wynagrodzenia w ujęciu brutto i netto. Różnie ważną cechą kalkulatora, jest możliwość poznania wszystkich kosztów związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy zawartej z pracodawcą. Pozwoli ci to oszacować korzyści płynące z zawarcia umowy o pracę, czy umów cywilnoprawnych. To szczególnie ważne, jeśli szukasz nowego zatrudnienia i jeszcze nie masz sprecyzowanych warunków, na podstawie których chcesz wykonywać pracę.

Nasz kalkulator wynagrodzeń został dostosowany do tego, by mogły z niego skorzystać osoby, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło.

Kiedy warto skorzystać z kalkulatora

Zastanawiasz się, kiedy najkorzystniej będzie sięgnąć po pomoc kalkulatora wynagrodzeń? Okazuje się, że to bardzo uniwersalne narzędzie, które może ci się przydać w wielu sytuacjach:

 • Szukasz pracy i chcesz mieć pewność, ile zarobisz na podstawie danych otrzymanych przez pracodawcę, kalkulator pomoże ci szybko obliczyć kwotę netto lub brutto;

 • Sprawdź, która umowa zapewni ci najkorzystniejsze warunki, porównując dochód netto zarówno w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło;

 • Poznaj koszt składek pobieranych miesięcznie z twojej wypłaty. Pozwoli ci to realnie ocenić opłaty związane np. ze składkami emerytalnymi;

 • Dokładna znajomość wynagrodzenia brutto i netto może okazać się bezcenna, jeśli zdecydujesz się ubiegać o kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny;

Jak skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń

Na naszej stronie możesz skorzystać z zaawansowanego kalkulatora wynagrodzeń, który pozwoli ci bardzo dokładnie określić wszystkie koszty związane z zatrudnieniem. Co ważniejsze, kalkulator jest bardzo intuicyjny, a ty wypełnisz go zaledwie w ciągu kilku minut. Dzięki temu wszystkie potrzebne ci informacje uzyskasz bez tracenia czasu. Samodzielna analiza wynagrodzenia brutto i netto nie zawsze będzie prosta, a kalkulator z pewnością pomoże ci dokonać tego, gwarantując rzetelne wiadomości.

Co musisz zrobić, by w pełni skorzystać z wszystkich możliwości kalkulatora? Wybierz odpowiednią wersję kalkulatora względem umowy zawartej z pracodawcą. Może to być tradycyjna umowa o pracę, czy coraz popularniejsze umowy cywilnoprawne. Każda z umów będzie wymagała przez ciebie podania nieco innych informacji, zanim możliwe będzie wynagrodzenia brutto, netto lub kosztów pracodawcy.

Przykładowo, chcąc określić swoje wynagrodzenie brutto, a jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, konieczne będzie wypełnienie pół dotyczących zarobków netto, określenie czy pracujesz w miejscu zamieszkania, czy posiadasz autorskie koszty uzyskania dochodu, uwzględnisz kwotę wolną od podatku oraz określisz czy rozliczasz się samodzielnie, czy ze współmałżonkiem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaawansowanym kalkulatorze i informacjach, które towarzyszą każdej umowie, którą możesz wykorzystać do skorzystania z naszego narzędzia, zachęcamy do dalszej lektury.

Najważniejsze pytania pod względem kalkulatora wynagrodzeń

Nie masz doświadczenia związanego z podpisywaniem umowy o pracę, a może nie do końca wiesz, na czym polega obliczenie umowy brutto czy netto? Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z samym kalkulatorem oraz obliczeniem wysokości wynagrodzenia, to tu postaramy się na nie odpowiedzieć.

 • Wynagrodzenie netto - co oznacza?

Wynagrodzenie netto jest bardzo często określane jako wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje na rękę. Zgodnie z przyjętą definicją to kwota brutto pomniejszona o potrącone składki, które zależne są od rodzaju zawartej umowy. W przypadku umowy o pracę należy liczyć się ze składkami ZUS, czyli emerytalna, rentową, chorobową, zdrowotną oraz zaliczkę na podatek. Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mogą dobrowolnie przystąpić do składki na ubezpieczenie chorobowe, podczas gdy muszą opłacać pozostałe składki. Natomiast osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło opłacają wyłącznie zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Wynagrodzenie brutto - co oznacza?

Wynagrodzenie brutto jest kwotą wynagrodzenia, które nie zostało pomniejszone o składki ZUS oraz zaliczkę na poczet podatku dochodowego. Wynagrodzenie brutto musi zostać określone w momencie zawarcia umowy między stronami, na jego podstawie można swobodnie obliczyć kwotę netto, chcąc dowiedzieć się, jaką kwotą będzie dysponować w ramach wynagrodzenia za swoją pracę.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Umowa podlega przepisom kodeksu pracy. Uważa się, że umowa o pracę na czas nieokreślony jest umową o największych korzyściach dla pracownika. Umowa gwarantuje stabilną formę zatrudnienia, stałe wynagrodzenie, prawo do urlopu wypoczynkowego, opłacanie wszystkich składek, a dodatkowo określa okres wypowiedzenia, zależny od stażu pracy na podstawie umowy. Umowa o pracę może mieć także minusy, m.in. ograniczenie pod względem czasu i miejsca wykonywania pracy, wyznaczonego przez pracodawcę.

 • Praca poza miejscem zamieszkania?

Korzystając z kalkulatora wynagrodzeń, możesz określić, czy pracujesz w miejscu zamieszkania. To ważne, by móc ustalić dodatkowe wydatki, które ponosi pracownik na rzecz dojazdu do pracy, które jednak można rozliczyć w ramach PIT. Dojazd do pracy pozwoli ci na zapłacenie niższego podatku, jeśli zdecydujesz się odliczyć wydatki związane z biletami imiennymi na przejazdy a autobusach, pociągach, czy innymi środkami komunikacji miejskiej.

 • Rozliczanie z małżonkiem?

Rozliczając się z współmałżonkiem, możesz znacznie skorzystać, jeśli przekraczasz pierwszy próg podatkowy. Warunkiem będzie jednak fakt, że twój małżonek będzie zarabiał mniej, dzięki czemu możliwe będzie uniknięcie wyższego podatku.

 • Obliczenie wynagrodzenia dla osób poniżej 26 roku życia?

Osoba zatrudniona podstawie umowy o pracę, która nie ukończyła jeszcze 26 roku życia, zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem jest nieprzekroczenie pierwszego progu podatkowego, co oznacza, że pracownik musi w ciągu roku zarobić mniej niż 85 628,00 złotych brutto. Korzystając z kalkulatora, może uwzględnić swoją ulgę podatkową, by móc dokładniej określić swoje wynagrodzenie.

Umowa zlecenie

Zgodnie z obowiązującą definicją umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym. Przedmiotem umowy zlecenia jest zobowiązanie jednej osoby do wykonania określonej czynności prawnej dla innego podmiotu, na warunkach określonych w umowie.

 • ZUS opłacany u tego pracodawcy?

Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, a jednocześnie nie wykonujesz innej pracy, np. na podstawie umowy o pracę to wynagrodzenie z tytułu zlecenia będzie podstawą do obliczania składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.

 • ZUS opłacany u innego pracodawcy?

To opcja dla osób, które zawarły umowę zlecenie, a jednocześnie są zatrudnione u innego pracodawcy np. na etat, a ich wynagrodzenie wynikające z tamtej umowy jest równe bądź wyższe niż płaca minimalna. Wybierając w kalkulatorze opcję, w której zapewniasz, że ZUS zostanie opłacony u innego pracodawcy, możesz liczyć na inny wynik wynagrodzenia, gdyż odliczona zostanie wyłącznie kwota pobrana w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Składki w przypadku pracownika poniżej 26 roku życia?

Studenci i uczniowie do 26 roku życia zwolnienie są ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

 • Ubezpieczenie chorobowe?

Pracując na podstawie umowy zlecenia, możesz dobrowolnie zdecydować o pobieraniu składki na ubezpieczenie chorobowe. Opłacanie składki oznacza obniżenie wynagrodzenia netto, pozwala jednak korzystać z przywileju, jakim jest prawo do płatnego zwolnienia chorobowego.

 • Obliczenie wynagrodzenia dla osób poniżej 26 roku życia?

Osoba zatrudniona podstawie umowy zlecenie, która nie ukończyła jeszcze 26 roku życia, zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem jest nieprzekroczenie pierwszego progu podatkowego, co oznacza, że pracownik musi w ciągu roku zarobić mniej niż 85 628,00 złotych brutto. Korzystając z kalkulatora, możesz uwzględnić swoją ulgę podatkową, by móc dokładniej określić wynagrodzenie.

Umowa o dzieło

Zgodnie z obowiązującą definicją umowa o dzieło to umowa zawierana pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie wykonania dzieła. Przyjmujący nabywa prawo do wynagrodzenia z chwilą wykonania i oddania dzieła, zgodnego z wytycznymi w umowie między stronami.

 • Koszt uzyskania przychodu?

Wiele grup zawodowych może skorzystać z ulgi podatkowej, w związku z wysokimi kosztami przychodu, powyżej 50%. Mowa m.in. o twórcach i autorach, do których możemy zaliczyć architektów, scenarzystów, wynalazców, publicystów, oraz inne osoby, które wskazane są jako twórcy zgodnie z ustawą o podatkach pobieranych od osób fizycznych.