Kwota kredytu

Całkowita kwota na którą wnioskowany będzie kredyt.

Okres spłaty

Okres spłaty w miesiącach. Im dłuższy - tym lepsza zdolność.

Dochód netto

Całkowity dochód "na rękę" dla wszystkich osób w gospodarstwie domowym.

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Ilość wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, łącznie z wnioskodawcą.

1

Opłata za mieszkanie i media

Opłaty za czynsz, wynajem mieszkania, wodę, gaz, energie elektryczną etc.

Pozostałe koszty miesięczne

Żywność, edukacja, transport, rozrywka, raty innych kredytów i pożyczek etc.

Ninejsze wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami)