Kalkulator odsetek ustawowych i podatkowych

Całkowita kwota której dotyczy zadłużenie

Kwota zobowiązania
PLN

Termin do którego należność powinna zostać uregulowana

Termin zapłaty

Termin, w którym uregulowano kwotę zobowiązania

Data faktycznej zapłaty

Rodzaj odsetek