BOŚ Bank Kredyt hipoteczny - oferta standardowa - Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska Wróć do rankingu
Ocena: 1/5
Opinie: 0

Więcej o ofercie

Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.
Marża
1,99%
Stawka WIBOR
6M5,87%
Min. wkład własny
20,00%
Ubezpieczenie
0,00%

Dodatkowe ubezpieczenia uzależnione od indywidualnych warunków.

Polisa na życie
0,00%

Bank akceptuje ubezpieczenie własne klienta. Wymagane jest w przypadku gdy najstarszy kredytobiorca w dniu spłaty ostatniej raty przekroczy 70 rok życia.

Ubezpieczenie pomostowe
1,00%

Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża jest podwyższona o 1,00 p.p.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,00%
Ofertę przedstawi Ci ekspert z lendi
Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.
Liczba rat
300
Oprocentowanie
7,86%
Prowizja
2,20%
RRSO
8,42%
Rata miesięczna
1 558,68 zł
Całkowity koszt
267 604,85 zł
Suma spłacanych odsetek
263 204,85 zł
Marża
Prowizja
Maks. kwota
Maks. okres spłaty
1,99%
2,20%
150 000,00 zł
35 lat
2,09%
2,20%
150 000,00 zł
35 lat
2,19%
2,20%
150 000,00 zł
35 lat
2,29%
2,20%
150 000,00 zł
35 lat
1,49%
2,20%
3 000 000,00 zł
35 lat
1,89%
2,20%
3 000 000,00 zł
35 lat
1,99%
2,20%
3 000 000,00 zł
35 lat
2,19%
2,20%
3 000 000,00 zł
35 lat

Przykład reprezentantywny

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego  dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 25.01.2023 r. wynosi 9,97%  przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 350 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,98%  w skali roku, które składa się  z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 25.01.2023 r. wynosi 6,99%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,99 p.p., LTV 80% 1. Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20% od kwoty kredytu tj. 7 700  PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 10 390 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 6 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę  do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 3175,52 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 2932,40 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi  899 287, 72 PLN.

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy  z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)  i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

 

Opinie i komentarze

Twoja ocena
Jeśli skorzystałeś z tej oferty tego banku, możesz ją ocenić