Bank Pekao S.A. - Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem - Bank Pekao

Bank Pekao Wróć do rankingu
Ocena: 5/5
Opinie: 0

Więcej o ofercie

Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.

Kredyt hipoteczny w Banku Pekao:

  • nawet 0% prowizji
  • od 1,79% marży
  • do 90% wartości nieruchomości
  • stała lub zmienna stopa procentowa
Marża po okresie stałego oprocentowania
1,79%
Stawka WIBOR
3M5,87%
Min. wkład własny
20,00%
Ubezpieczenie
0,00%

CPI dobrowolne z tytułu utraty dochodu, zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 1,9656% kwoty kredytu za 4 lata, zawsze kredytowane.

Polisa na życie
0,00%

Można skorzystać z oferty ubezpieczenia na życie oferowanego przez Bank Pekao S.A. Wysokość składki uzależniona jest od wieku kredytobiorcy i może wynieść:

  • do 55 roku życia - składka 0,3%;
  • osoby w wieku 55 lat i powyżej składka 1%;

Bank akceptuje także polisy zewnętrzne.

Ubezpieczenie pomostowe
1,00%

Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża kredytu podwyższona jest o 1,0 p.p.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,00%
Ofertę przedstawi Ci ekspert z lendi
Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.
Liczba rat
300
Oprocentowanie
7,15%
Prowizja
1,99%
RRSO
7,97%
Rata miesięczna
1 461,27 zł
Całkowity koszt
249 182,56 zł
Suma spłacanych odsetek
245 202,56 zł
Marża
Prowizja
Maks. kwota
Maks. okres spłaty
1,79%
1,99%
200 000,00 zł
30 lat
2,50%
1,99%
200 000,00 zł
30 lat
1,79%
1,99%
400 000,00 zł
30 lat
2,50%
1,99%
400 000,00 zł
30 lat
1,79%
1,99%
9 999 999,00 zł
30 lat
2,50%
1,99%
9 999 999,00 zł
30 lat

Przykład reprezentantywny

RRSO 8,12%
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wypłaconego jednorazowo wynosi 8,12% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 349 056 złotych (zł) (nieobejmująca kredytowanych kosztów kredytu tj. nieobejmująca środków kredytu przeznaczonych na koszty kredytu), kredyt zaciągnięty na 22 lata i 6 miesięcy, 270 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 32,59 % całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), okresowo stałe oprocentowanie kredytu na okres 5 lat wynosi 7,15% w stosunku rocznym, po którym może być ustalone przez strony umowy na kolejny okres 5 lat w nowej wysokości, lub w przypadku braku tego ustalenia zostanie zastąpione zmienną stopą oprocentowania ustaloną jako suma: stopy bazowej obliczanej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych publikacji wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M z ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego 6 miesięczny okres dla którego jest ustalana  i stałej marży w wysokości 1,89% (zmienna stopa oprocentowania na dzień 8 lutego 2024 r. wynosi 5,84% w stosunku rocznym, ale na potrzeby wyliczenia RRSO przyjęto nie niższe niż okresowo stałe oprocentowanie tj. 7,15% w stosunku rocznym), równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 654,47 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 747 887,43 zł, całkowity koszt kredytu 747 887,43 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 383 576,73 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 6 861,04 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości obciążonej hipoteką (innego przedmiotu hipoteki np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 355,92 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku bankowego 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego przedmiotu hipoteki) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 8 luty 2024 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie np. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (lub innego przedmiotu hipoteki), w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego stałą stopą procentową niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty w okresie obowiązywania stałej stopy może być okresowo wyższa, niż gdyby obowiązywało oprocentowanie zmienne obliczane na podstawie wskazanej wyżej na podstawie stopy i stałej marży. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Wskaźnik referencyjny WIBOR 6M jest opracowywany i publikowany  przez GPW Benchmark S.A. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Przedstawione informacje  nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Opinie i komentarze

Twoja ocena
Jeśli skorzystałeś z tej oferty tego banku, możesz ją ocenić