BNP Paribas kredyt hipoteczny - oferta standardowa ze stałym oprocentowaniem - BNP Paribas

BNP Paribas Wróć do rankingu
Ocena: 4/5
Opinie: 0

Więcej o ofercie

Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.

Kredyt hipoteczny w BNP Paribas Banku Polska możesz otrzymać w kwocie od 50 000 zł do aż 4 000 000 zł. Kredyt możesz spłacać w ratach równych lub malejących przez 30 lat. Nawet do 15% kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel. Możesz też łączyć cele kredytowania i skorzystać z karencji w spłacie.

Marża po okresie stałego oprocentowania
1,70%
Stawka WIBOR
3M5,87%
Min. wkład własny
20,00%
Ubezpieczenie
0,00%

Dodatkowe ubezpieczenie uzależnione od indywidualnych warunków.

Polisa na życie
0,00%

Można skorzystać z oferowanego przez bank Pakietu 2H obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu.

Ubezpieczenie pomostowe
1,20%

Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża kredytu podwyższona jest o 1,2 p.p.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,00%
Ofertę przedstawi Ci ekspert z lendi
Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.
Liczba rat
300
Oprocentowanie
6,90%
Prowizja
0,00%
RRSO
7,58%
Rata miesięczna
1 400,83 zł
Całkowity koszt
234 028,19 zł
Suma spłacanych odsetek
234 028,19 zł
Marża
Prowizja
Maks. kwota
Maks. okres spłaty
1,70%
0,00%
149 999,00 zł
30 lat
1,70%
0,00%
399 999,00 zł
30 lat
1,70%
0,00%
4 000 000,00 zł
30 lat

Przykład reprezentantywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,60%, przy następujących założe¬niach: okres obowiązywania umowy 252 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 554 000.00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 351 000,00 zł; oprocentowanie okresowo stałe w okresie 5 lat – 6,90% w skali roku, po tym okresie oprocentowanie zmienne 8,39% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 6,69% wg stanu na dzień 11.08.2023 r. oraz marża 1,70% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do dnia dokonania wpisu hipoteki, przy założeniu, że nastąpi to w terminie 8 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 404 839,43 zł, w tym: prowizja za udziele¬nie kredytu 0,00 zł, odsetki 368 320,23 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2 327,07 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 2 520,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 23 106,60 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 10 470,60 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 755 839,43 zł, płatna w 252 miesięcznych ratach 2 645,56 zł (po wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej). Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy: (1) skorzystają z oferowanego za pośrednictwem banku Pakietu ubezpieczeń Cardif obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu; koszt pakietu ubezpieczeń to 0,04% miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu lub salda zadłużenia, składka pobierana jest w terminie płatności raty; (2) posiadają albo otworzą w banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku wysokości min. 2 500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania; (3) skorzystają z oferowanego za pośrednictwem banku ubezpieczenia nieruchomości Cardif w całym okresie kredytowania; koszt miesięczny ubezpieczenia to 0,0075% sumy ubezpieczenia.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. 

W przypadku kredytów z okresowo stałą stopą procentową, po okresie obowiązywania stałej stopy stosowane jest oprocentowanie zmienne, które wiąże się z ryzykiem zmiany stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Opinie i komentarze

Twoja ocena
Jeśli skorzystałeś z tej oferty tego banku, możesz ją ocenić