Bank Millennium konto oszczędnościowe - Konto oszczędnościowe Profit - Bank Millennium

Promocja
Ocena: 4/5
Opinie: 0

Więcej o ofercie

Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 62 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 6,00% w skali roku do 200 000 zł - od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Profit nowymi środkami w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa od 11.07.2022 do 27.08.2022 r. Dla nadwyżki nowych środków ponad 200 000 zł, dla środków niezaklasyfikowanych jako nowe środki oraz po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe. Konto Oszczędnościowe Profit jest dostępne dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Szczegóły promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 40” oraz zasady prowadzenia rachunku określają regulaminy oraz Cennik usług, dostępne w placówkach banku oraz na www.bankmillennium.pl.

Promocja trwa do: 27.08.2022r.
Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 62 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 6% w skali roku do 200 000 zł.

Atuty oferty

Możliwość założenia konta wygodnie przez internet
Atrakcyjne oprocentowanie dla środków do 200 000 zł
Wypłata środków bez utraty odsetek

Zwróć uwagę na

Konieczność posiadania konta osobistego
Konto oszczędnościowe z obowiązkiem wpłaty nowych środków
Oprocentowanie
6%
Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 62 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 6,00% w skali roku do 200 000 zł - od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Profit nowymi środkami w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa od 11.07.2022 do 27.08.2022 r. Dla nadwyżki nowych środków ponad 200 000 zł, dla środków niezaklasyfikowanych jako nowe środki oraz po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe. Konto Oszczędnościowe Profit jest dostępne dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Szczegóły promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 40” oraz zasady prowadzenia rachunku określają regulaminy oraz Cennik usług, dostępne w placówkach banku oraz na www.bankmillennium.pl.
Maks. kwota
200 000,00 zł
Oprocentowanie promocyjne dotyczy nowych środków do 200 000 zł.
Wymagane konto
tak
Nowe środki
tak
Nowi klienci
nie
Korzystanie z konta
0,00 zł
Opłata za pierwszy przelew wewnętrzny
0,00 zł
Opłata za kolejny przelew wewnętrzny
7,50 zł
Opłata za pierwszy przelew zewnętrzny
0,00 zł
Opłata za kolejny przelew zewnętrzny
7,50 zł

Opinie i komentarze

Twoja ocena
Jeśli skorzystałeś z tej oferty tego banku, możesz ją ocenić