Bank Millennium konto oszczędnościowe - Konto oszczędnościowe Profit - Bank Millennium

Promocja
Ocena: 4/5
Opinie: 0

Więcej o ofercie

Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 100 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 8,00% w skali roku do 400 000 zł - od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Profit nowymi środkami w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa od 07.11.2022 do 26.11.2022 r. Dla nadwyżki nowych środków ponad 400 000 zł, dla środków niezaklasyfikowanych jako nowe środki oraz po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe. Konto Oszczędnościowe Profit jest dostępne dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Szczegóły promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 44” oraz zasady prowadzenia rachunku określają regulaminy oraz Cennik usług, dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl.

Promocja trwa do: 14.04.2023r.
Aktywni zyskują nawet 7,5% w skali roku! Odkryj korzyści i spełnij warunki promocji Konta Oszczędnościowego Profit. Promocja trwa do 14.04.2023 r.

Atuty oferty

Możliwość założenia konta wygodnie przez internet
Atrakcyjne oprocentowanie dla środków do 300 000 zł
Wypłata środków bez utraty odsetek

Zwróć uwagę na

Konieczność posiadania konta osobistego
Konto oszczędnościowe z obowiązkiem wpłaty nowych środków
Oprocentowanie
6-7,5%
Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 90 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 6,00% w skali roku do 300 000 zł - od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Profit nowymi środkami w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa od 06.03.2023 do 14.04.2023 r. Dodatkowo, jeżeli Uczestnik Promocji do końca danego miesiąca kalendarzowego w Okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego dokona min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub BLIKIEM przypisanymi do Konta dla którego posiadacz/współposiadacze są ci sami, co Konta Oszczędnościowego Profit, nowe środki w tym miesiącu kalendarzowym zostaną objęte Oprocentowaniem premiowym, które wynosi 1,50% w skali roku. Stawka Oprocentowania premiowego powiększa stawkę Oprocentowania promocyjnego Dla nadwyżki nowych środków ponad 300 000 zł, dla środków niezaklasyfikowanych jako nowe środki oraz po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe. Konto Oszczędnościowe Profit jest dostępne dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Szczegóły promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 48” oraz zasady prowadzenia rachunku określają regulaminy oraz Cennik usług, dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl.  
Maks. kwota
300 000,00 zł
Oprocentowanie promocyjne dotyczy nowych środków do 300 000 zł.
Wymagane konto
tak
Nowe środki
tak
Nowi klienci
nie
Korzystanie z konta
0,00 zł
Opłata za pierwszy przelew wewnętrzny
0,00 zł
Opłata za kolejny przelew wewnętrzny
7,50 zł
Opłata za pierwszy przelew zewnętrzny
0,00 zł
Opłata za kolejny przelew zewnętrzny
7,50 zł

Opinie i komentarze

Twoja ocena
Jeśli skorzystałeś z tej oferty tego banku, możesz ją ocenić