PKO BP kredyt mieszkaniowy - Pakiet Własny Kąt Hipoteczny - PKO Bank Polski

PKO Bank Polski Wróć do rankingu
Ocena: 5/5
Opinie: 0

Więcej o ofercie

Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.

PKO BP kredyt mieszkaniowy to kredyt hipoteczny udzielany na bardzo atrakcyjnych warunkach. Pozwala pozyskać środki na własne cztery kąty w wysokości nawet do 90% wartości nieruchomości. W ofercie banku dostępny jest PKO kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem lub stałym przez 5 lat. Popularny jest kredyt PKO Własny Kąt, w ramach którego bank może zaproponować niższą marżę. Dodatkowo PKO BP może zrezygnować z pobrania prowizji. Warunki ustalane są indywidualnie z każdym klientem.

PKO kredyt hipoteczny można przeznaczyć na:
- budowę, zakup lub remont domu,
- zakup mieszkania,
- wykończenie i wyposażenie nieruchomości,
- zakup działki budowlanej,
- zakup i zagospodarowanie działki rekreacyjnej.

Biorąc w PKO BP kredyt hipoteczny spłatę można rozłożyć nawet na 35 lat, dzięki czemu miesięczna rata kredytu może być niska. Istnieje możliwość wyboru rat równych lub malejących, które można zmienić w czasie trwania kredytu. Dużym atutem oferty PKO BP jest możliwość skorzystania z wakacji kredytowych raz w roku przez cały okres trwania umowy. Dodatkowo możliwe jest skorzystanie z karencji, która może trwać aż 36 miesięcy.

W PKO BP kredyty hipoteczne cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, a sam bank plasuje się w czołówce instytucji, które udzielają zobowiązań hipotecznych w Polsce.

Jak wypełnić wniosek o kredyt hipoteczny PKO BP? W związku z tym, że kredyt hipoteczny to zobowiązanie na wiele lat, formalności i cały proces są bardziej skomplikowane niż przy kredycie gotówkowym. Konieczna będzie pomoc pracownika banku, który przeprowadzi klienta przez całą ścieżkę kredytową od złożenia wniosku aż do wypłaty środków.

Marża po okresie stałego oprocentowania
2,29%
Stawka WIBOR
6M5,86%
Min. wkład własny
20,00%
Ubezpieczenie
0,00%

Można skorzystać z ubezpieczenia nieruchomości, którego miesięczny koszt będzie wynosił 0,08% wartości nieruchomości.

Polisa na życie
0,00%

Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. Przy jego wykupieniu miesięczny koszt składki ubezpieczeniowej wyniesie 0,02773% kwoty zadłużenia.

Ubezpieczenie pomostowe
0,90%

Do czasu ustanowienia hipoteki marża podwyższana jest o 0,9%.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,25%
Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.
Liczba rat
300
Oprocentowanie
6,25%
Prowizja
0,00%
RRSO
7,73%
Rata miesięczna
1 319,34 zł
Całkowity koszt
232 284,88 zł
Suma spłacanych odsetek
232 284,88 zł
Marża
Prowizja
Maks. kwota
Maks. okres spłaty
5,72%
0,00%
39 999,00 zł
35 lat
4,24%
0,00%
39 999,00 zł
35 lat
4,94%
0,00%
39 999,00 zł
35 lat
4,77%
0,00%
39 999,00 zł
35 lat
4,10%
0,00%
79 999,00 zł
35 lat
3,41%
0,00%
79 999,00 zł
35 lat
3,40%
0,00%
79 999,00 zł
35 lat
3,28%
0,00%
79 999,00 zł
35 lat
2,86%
0,00%
119 999,00 zł
35 lat
2,84%
0,00%
119 999,00 zł
35 lat
2,79%
0,00%
119 999,00 zł
35 lat
3,54%
0,00%
119 999,00 zł
35 lat
3,33%
0,00%
159 999,00 zł
35 lat
2,63%
0,00%
159 999,00 zł
35 lat
2,61%
0,00%
159 999,00 zł
35 lat
2,51%
0,00%
159 999,00 zł
35 lat
2,51%
0,00%
199 999,00 zł
35 lat
3,33%
0,00%
199 999,00 zł
35 lat
2,61%
0,00%
199 999,00 zł
35 lat
2,63%
0,00%
199 999,00 zł
35 lat
2,99%
0,00%
399 999,00 zł
35 lat
2,29%
0,00%
399 999,00 zł
35 lat
2,26%
0,00%
399 999,00 zł
35 lat
2,18%
0,00%
399 999,00 zł
35 lat
2,95%
0,00%
699 999,00 zł
35 lat
2,25%
0,00%
699 999,00 zł
35 lat
2,24%
0,00%
699 999,00 zł
35 lat
2,15%
0,00%
699 999,00 zł
35 lat
2,67%
0,00%
9 999 999,00 zł
35 lat
1,99%
0,00%
9 999 999,00 zł
35 lat
1,96%
0,00%
9 999 999,00 zł
35 lat
1,83%
0,00%
9 999 999,00 zł
35 lat

Przykład reprezentantywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,42% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 27 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 289 406 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 60,7%; oprocentowanie stałe: 5,86% rok (w 1. roku), 7,13%/rok (od 2. do 5. roku), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 4,76%/rok i marża 1,1% (w 1. roku) oraz marża 2,37% (od 2. do 5. roku); a następnie oprocentowanie zmienne 8,19%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 5,82%/rok i marża 2,37%; całkowity koszt kredytu 424 502,76 zł, w tym prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 405 917,27 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 251,04 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR), karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2509,75 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 405,70 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 713 908,76 zł, płatna w 324 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych, przy czym dwanaście pierwszych rat wynosi 1 781,79 zł. Od 2. roku raty wyniosą po 2 010,76 zł, od 6. roku po 2 189,54 zł i ostatnia rata wyniesie 1 576,29 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22.12.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przykład reprezentatywny dla PKO Banku Hipotecznego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,91% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 340 569 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 66,20%, oprocentowanie zmienne 6,92%/rok – w pierwszym roku oraz 8,19%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 5,82% wg stanu na dzień 22.12.2023 r. oraz marża 1,1 p.p. w pierwszym roku oraz marża 2,37 p.p. w kolejnych latach; całkowity koszt kredytu 591 543,41 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 569 102,49 zł, ubezpieczenie nieruchomości 8 173,80 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2 779,63 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 11 068,49 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 932 112,41 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), przy czym dwanaście pierwszych rat wyniesie po 2 249,27 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 2 540,85 zł i ostatnia rata wyniesie 1 005,30 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22.12.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt.
Wniosek o kredyt składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być strona umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej.

Opinie i komentarze

Twoja ocena
Jeśli skorzystałeś z tej oferty tego banku, możesz ją ocenić