BIC w polskich bankach - Kod SWIFT/BIC

Opublikowano: 2021-01-12 15:31
Średnia ocena: 5,72/6 Głosów: 18

Numer IBAN to unikalny numer, dzięki któremu możliwe jest zidentyfikowanie konkretnego rachunku bankowego prowadzonego przez daną osobę w określonej instytucji bankowej. Numer IBAN jest niezbędny do tego, aby móc zrealizować przelew międzynarodowy.

Z określeniami takimi jak kod BIC/SWIFT czy IBAN spotka się prędzej czy później każdy, kto korzysta z usług oferowanych przez banki na całym świecie. Wiedza na temat tych kodów jest niezbędna, aby w przyszłości z realizacją przelewów zagranicznych czy krajowych nie było jakichkolwiek kłopotów. Oto wszechstronny poradnik, w którym bardzo dokładnie wyjaśniamy czym są kody SWIFT/BIC i IBAN. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

O czym trzeba pamiętać realizując przelewy międzynarodowe?

Realizacja przelewów zagranicznych oraz walutowych może niektórym wydawać się bardzo trudna. Dodatkowym utrudnieniem może być brak znajomości kodów SWIFT/BIC lub IBAN. Kiedy należy korzystać z tych kodów? W jaki sposób sprawdzić, jak wygląda międzynarodowy numer naszego konta bankowego?

Dla większości z nas wysłanie zwykłego przelewu krajowego z jednego banku do drugiego nie sprawia żadnych problemów. Obecnie naprawdę trudno jest popełnić jakiś błąd w tym zakresie. Jedyna możliwość to po prostu pomylenie się w numerze konta adresata przelewu. Spore trudności a także wątpliwości pojawiają się jednak w przypadku realizacji przelewów zagranicznych i walutowych. Jeśli ktoś nigdy nie korzystał z tego rodzaju usług, nie ma się co dziwić, że ma przed tym jakieś obawy. Aby móc z sukcesem realizować przelewy międzynarodowe oraz walutowe należy znać przede wszystkim trzy podstawowe pojęcia. Chodzi tutaj o kody BIC/SWIFT oraz o kod IBAN. W dalszych częściach tego artykułu wnikliwie opisujemy definicje wszystkich tych kodów.

Numer IBAN - co to jest? Kiedy się go stosuje?

Numer IBAN to skrót od pojęcia International Bank Account Number. Oznacza ono międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych. Dzięki standardowi IBAN każdy z nas z dowolnego miejsca na świecie może w pełni dowolnie realizować przelewy środków na dowolnie przez siebie wybrane rachunki bankowe oraz otrzymywać pieniądze od innych osób. Numer IBAN to po prostu unikalny numer, dzięki któremu możliwe jest zidentyfikowanie konkretnego rachunku bankowego prowadzonego przez daną osobę w określonej instytucji bankowej. Numer IBAN jest niezbędny do tego, aby móc zrealizować przelew międzynarodowy.

Za stworzenie systemu IBAN był odpowiedzialny Europejski Komitet Standardów Bankowych. Jego twórcy podkreślali, że podstawowym celem wprowadzenia tego systemu jest znaczące zwiększenie wydajności sposobu realizacji płatności w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Każdy obywatel Unii Europejskiej dzięki systemowi IBAN może realizować przelewy międzynarodowe w wyjątkowo szybkim tempie. Jest to ogromne ułatwienie zwłaszcza dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy niejednokrotnie wcześniej narzekali na różne problemy dotyczące wadliwego działania poszczególnych systemów bankowości w różnych instytucjach bankowych.

Gdy wysyłamy przelew typu SEPA, podanie numeru IBAN jest obowiązkowe. Przelewy typu SEPA oznaczają przekazanie środków na konto prowadzone w jednym z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do Norwegii, Szwajcarii lub Islandii. W chwili obecnej numerację kont bankowych IBAN na szeroką skalę stosuje się w kilkudziesięciu państwach świata oraz terytoriach zależnych, w tym także w Polsce.

Z czego składa się numer IBAN?

Numer IBAN ma określoną strukturę. Elementy każdego numeru IBAN są następujące:

 • kod kraju - ma on zawsze dwa znaki, w przypadku Polski kod kraju brzmi “PL”,

 • liczba kontrolna - składa się ona z dwóch pierwszych cyfr rachunku - dzięki tej liczbie w szybki sposób można potwierdzić prawidłowość podanego numeru konta,

 • numer rozliczeniowy instytucji bankowej - każda z instytucji bankowych posiada własny numer identyfikacyjny, dzięki czemu możliwe jest jego rozpoznanie,

 • numer rachunku bankowego posiadacza konta.

Warto wiedzieć, że wszystkie polskie numery kont bankowych są oparte na standardzie IBAN. Nie ma możliwości, aby jakikolwiek bank stosował w Polsce inny standard numeracji niż IBAN, ponieważ jest o tym mowa w regulacjach prawnych.

Wzór numeru rachunku bankowego w Polsce przedstawia się następująco:

PL AA BBBB CCCD XXXX XXXX XXXX XXXX

Każdy z tych symboli oznacza coś innego:

 • PL - kod kraju (PL to kod dla Polski).

 • AA - suma kontrolna (składa się z dwóch cyfr).

 • BBBB - numer rozliczeniowy instytucji bankowej.

 • CCC - numer identyfikacji konkretnego oddziału banku, który zajmuje się obsługą danego rachunku bankowego.

 • D - cyfra kontrolna.

 • XXXX XXXX XXXX XXXX - właściwy numer rachunku bankowego.

Aby jeszcze lepiej zobrazować istotę numeracji IBAN, posłużymy się przykładem. Załóżmy, że chcemy zrealizować przelew na następujący rachunek w polskim banku: 22 0000 3605 5600 0230 0230 8602. Wówczas kod IBAN będzie wyglądał w sposób następujący: PL 22 0000 3605 5600 0230 0230 8602. Prawda, że to banalnie proste?

Numer IBAN nie różni się absolutnie niczym od zwyczajnego numeru rachunku bankowego poza dodaniem dwóch liter oznaczających skrót kraju na samym początku. Początkowe litery zmienia się w zależności od tego, w jakim kraju prowadzone jest dane konto.

Symbole krajów potrzebne do wysłania przelewu w numeracji IBAN

Poniżej prezentujemy skróty wybranych krajów europejskich niezbędne do realizacji przelewu IBAN:

 • Niemcy - DE,

 • Wielka Brytania - GB,

 • Francja - FR,

 • Litwa - LT,

 • Łotwa - LV,

 • Luksemburg - LU,

 • Monako - MC,

 • Holandia - NL,

 • Słowacja - SK,

 • Słowenia - SI,

 • Węgry - HU,

 • Włochy - IT.

Ile cyfr ma numer IBAN?

W polskich instytucjach bankowych numer IBAN zawsze składa się z 28 znaków. Początek to zawsze “PL” (kod kraju, Polska), a następnie podaje się Numer Rachunku Bankowego, w skrócie NRB. NRB to standard numeracji kont bankowych, który funkcjonuje w naszym kraju począwszy od 2000 roku. Wtedy to Związek Banków Polskich podjął decyzję o ujednoliceniu struktury numeracji kont bankowych w Polsce. Decyzja ta była motywowana przede wszystkim zwiększeniem wygody klientom banków, instytucjom publicznym a także bankom.

Standard numeracji IBAN funkcjonuje z kolei w naszym kraju od lipca 2004 roku. Było to jeszcze większe usprawnienie, ponieważ pozwoliło polskim klientom na łatwiejszą realizację przelewów zagranicznych, przede wszystkim w ramach Unii Europejskiej. Dzięki wprowadzeniu tej zmiany polska bankowość została dostosowana do wymagań stawianych przez Unię Europejską oraz wiele innych państw. W tej chwili numeracja IBAN jest absolutnym standardem stosowanym przez większość krajów Europy, Azji, Afryki oraz Ameryki Łacińskiej.

Jeśli chcemy zrealizować przelew zagraniczny, musimy podać zatem numer rachunku oraz kod kraju, w którym dana osoba prowadzi konta. Załóżmy, że jakiś obcokrajowiec będzie chciał przelać pieniądze na nasze konto prowadzone w polskim banku. Wówczas numer rachunku musi on poprzedzić kodem “PL”.

Warto wiedzieć, że numer IBAN nie zawsze składa się z takiej samej liczby znaków co numery kont bankowych w Polsce. Przykładowo: w Belgii Iban składa się z zaledwie 16 znaków, w Holandii z 18, w Austrii z 20, we Francji z 20, w Norwegii z 15, zaś w Luksemburgu z 20. Ponadto, są również kraje, w których numery rachunków składają się zarówno z cyfr jak i z liter. Warto mieć te wszystkie kwestie na uwadze, zanim zdecydujemy się na zrealizowanie jakiegokolwiek przelewu zagranicznego. Powszechnie obowiązująca zasada jest następująca: numer IBAN musi koniecznie posiadać jednakową liczbę znaków w obrębie określonego terytorium. Maksymalna dozwolona liczba znaków dla numeru IBAN wynosi 30 znaków.

Symbole identyfikacyjne polskich banków

Oto identyfikatory najpopularniejszych polskich instytucji bankowych:

Kod SWIFT/BIC - definicja. Do czego potrzebny jest kod BIC?

BIC to skrót od Business Identifier Code. Jest to nazwa określająca rodzaj przelewu. Zamiennie nazywa się go kodem SWIFT. Korzystając z BIC możliwe jest zidentyfikowanie konkretnych instytucji bankowych. Kod SWIFT jest niezbędny do tego, aby móc realizować przelewy międzynarodowe typu ogólnoświatowego a także przelewy SEPA (wewnątrz Unii Europejskiej).

Rozwinięcie skrótu SWIFT to Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Jest to właśnie nazwa instytucji nadającej kody BIC, dlatego obu tych nazw można używać zamiennie. Do powstania tej instytucji doszło w 1973 roku. W początkowym okresie jej funkcjonowania w ramach SWIFT było zrzeszonych 240 instytucji bankowych x 15 krajów świata.

Numery BIC przydzielane są nie tylko bankom, ale również wyspecjalizowanym instytucjom pozabankowym, np. giełdom wymiany walut, operatorom transferów czy brokerom. W 2007 roku w SWIFT było zrzeszonych aż 8332 podmiotów, które pochodziły z 208 państw świata.

Kod BIC/SWIFT składać się może z ośmiu do maksymalnie jedenastu znaków. Każdy bank ma przydzielany zupełnie inny numer. Pierwsze cztery litery kodu SWIFT/BIC to tzw. cyfry identyfikujące. Przykładowo: dla banku Citi Handlowy jest to skrót CITI. Następne dwie litery kod kraju. W przypadku Polski kod kraju to PL. Kolejne dwa znaki oznaczają lokalizację siedziby konkretnej instytucji bankowej. Gdy jest to Warszawa, wówczas kod brzmi PW. Na końcu trzy ostatnie znaki oznaczają konkretny oddział banku. W zdecydowanej większości przypadków banki podają skrót oznaczający siedzibę, a więc XXX.

Lista kodów SWIFT/BIC w polskich bankach

Oto lista kodów SWIFT/BIC dla najpopularniejszych polskich instytucji bankowych.

Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe - ALBPPLPW,

BOŚ (Bank Ochrony Środowiska) - EBOSPLPW,

Bank Pocztowy - POCZPLP4,

BGŻ BNP Paribas - PPABPLPK,

BPH - BPHKPLPK,

CitiBank - CITIPLPX,

Deutsche Bank - DEUTPLPL,

DNB Bank Polska S.A. - MHBFPLPW,

Eurobank - EBSAPLPW,

Getin Noble Bank -GBGCPLPK,

Idea Bank - IEEAPLPA,

ING Bank Śląski - INGBPLPW,

mBank - BREXPLPWMBK,

Millenium - BIGBPLPW,

Nest Bank - NESBPLPW,

Pekao SA - PKOPPLPW,

Plus Bank - IVSEPLPP,

PKO BP i Inteligo - BPKOPLPW,

Revolut - REVOGB21,

Santander Bank Polska - WBKPPLPP,

VW Bank - VOWAPLP1.

Ile kosztuje przelew SWIFT/BIC?

Pytania odnośnie kosztów przelewów zagranicznych zadaje sobie mnóstwo klientów posiadających rachunki w polskich instytucjach bankowych. Niestety, realizacja przelewów międzynarodowych typu SWIFT/BIC z reguły nie jest darmowa, a raczej wyjątkowo kosztowna.

Obecnie wyróżnia się kilka rodzajów przelewów międzynarodowych. Jeden z najpopularniejszych to przelewy typu SEPA, czyli Single Euro Payments Area. Jest to rodzaj przelew, który można wysłać do każdego kraju należącego do tytułowej strefy SEPA. W ramach SEPA zrzeszone są wszystkie kraje zrzeszone w ramach Unii Europejskiej oraz dodatkowo Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Andora, Szwajcaria, Monako i San Marino. Transakcje SEPA z powodu swojej charakterystyki są realizowane w walucie europejskiej, czyli w euro. W większości polskich banków opłata za realizację takiego przelewu zagranicznego nie jest bardzo wysoka i wynosi około 5 złotych. Okazuje się nawet, że niektóre banki w Polsce oferują realizację takiego przelewu całkiem za darmo.

Jak to wygląda w przypadku przelewów SWIFT? Niestety mniej korzystnie. Decydując się na zrealizowanie przelewu SWIFT/BIC musimy liczyć się z tym, że opłata będzie o wiele wyższa. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi europejskimi przepisami prawa, maksymalna stawka za realizację przelewu typu SWIFT/BIC może wynieść nawet 250 złotych.

Trzeba oczywiście zdawać sobie sprawę z tego, że przelewy typu SWIFT są realizowane w zagranicznych walutach, co jednocześnie wiąże się z dodatkowym kosztem ich przewalutowania. Przeliczenia walut są przeprowadzane przez banki zgodnie z ich indywidualnymi, znacznie wyższymi kursami.

Gdy decydujemy się na realizację przelewu SWIFT nadawca musi także określić, kto ma zapłacić za taki przelew. Wcale nie musi być tak, że za wysłanie przelewu ma zapłacić nadawca. Ponadto, funkcjonują na świecie również takie banki, w których pobierane są opłaty nie tylko za wysyłanie przelewów, ale również za ich przyjmowanie na swoje konto.

Podsumowanie

Jak widać, mimo tego iż wysyłanie przelewów zagranicznych jest nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku krajowych przelewów online, to można się tego bardzo szybko nauczyć.

Numery IBAN oraz BIC/SWIFT mogą nieco utrudniać całą procedurę, jednak tak naprawdę ich zastosowanie daje nam stuprocentową gwarancję, że środki trafią do odpowiedniego adresata. Obecnie stosowane procedury i technologie powodują, że ryzyko popełnienia jakiejkolwiek pomyłki podczas wykonywania przelewu zagranicznego jest ograniczone do absolutnego minimum. Korzystanie z systemów bankowości elektronicznej jest obecnie banalnie proste. Bankom zależy na tym, aby klienci mogli realizować przelewy szybko i bezproblemowo. Mamy nadzieję, że dzięki temu poradnikowi nie będą mieli Państwo w przyszłości jakichkolwiek problemów z realizacją przelewów zagranicznych.

Powiązane artykuły

Minimum socjalne — ile wynosi?
Poradniki 13.10.2021

Minimum socjalne – ile wynosi i czym różni się minimum socjalne od minimum egzystencji?

Minimum socjalne to jeden z wyznaczników, który pozwala oszacować, ile potrzebuje człowiek, aby zapewnić mu godne życie na skromnym poziomie. Chociaż aktualnie koszty życia idą w górę, minimum socjalne wydaje się stać w tym samym miejscu. Sprawdź, ile wynosi ono w 2021 roku.
Zobacz więcej
Akredytywa - co to akredytywa bankowa?
Poradniki 05.10.2021

Akredytywa - co to akredytywa bankowa?

Akredytywa to jeden ze sposobów na zabezpieczenie transakcji z kontrahentami. To nieodwołalne zobowiązanie banku do wypłaty określonej kwoty na rzecz dostawcy w ustalonym terminie i po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, jak dokładnie działa akredytywa i kiedy warto zdecydować się na ten typ zabezpieczenia!
Zobacz więcej
12 tysięcy na dziecko
Poradniki 30.09.2021

12 tysięcy na dziecko – kto otrzyma 12 tys. zł na dziecko w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

Do 12 tysięcy złotych na dziecko – taką kwotę mogą otrzymać rodzice małych dzieci w ramach programu Nowy Polski Ład i to już całkiem niedługo, bo od 1 stycznia 2022 roku. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma stanowić wsparcie dla młodych rodziców i wypełnić lukę, która powstaje po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia. Kto może liczyć na kwotę 12 tys. zł i na jakich zasadach?
Zobacz więcej
bezwarunkowy dochód podstawowy
Poradniki 29.09.2021

Bezwarunkowy dochód podstawowy – czym jest i czy Polska wprowadzi bezwarunkowy dochód podstawowy?

Różnego rodzaju świadczenia od państwa przysługują obecnie jedynie konkretnym grupom: bezrobotnym, niepełnosprawnym, samotnym matkom, czy w przypadku programu 500 plus – rodzicom. A co gdyby środki od państwa mógł otrzymać dosłownie każdy? Choć trudno to sobie wyobrazić, taka koncepcja była już nie raz rozważana, a nawet testowana w wielu krajach. W Polsce nosi ona nazwę bezwarunkowy dochód podstawowy. 
Zobacz więcej
karta wirtualna
Poradniki 28.09.2021

Karta wirtualna – co to jest i dlaczego warto korzystać z karty wirtualnej?

Aż 75% Polaków częściej płaci kartą niż gotówką. Co ciekawe, większość z nas robi to zbliżeniowo. Ta forma realizowania zakupów staje się popularniejsza z każdym rokiem. Ale nie tylko karta debetowa cieszy się dużym zainteresowaniem. Polacy powoli zdają się doceniać potencjał także karty wirtualnej. 
Zobacz więcej
Kosiniakowe 2021
Poradniki 27.09.2021

Kosiniakowe 2021 – dla kogo jest przeznaczone i jak wypełnić wniosek o Kosiniakowe?

Kosiniakowe to świadczenie, które powstało z myślą o rodzicach niemających prawa do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie takie przysługuje przez rok od porodu. Może jednak powodować, że w Twojej głowie powstanie wiele pytań. Czy możesz ubiegać się o nie, jeśli masz 500+? Czy będziesz musiał odprowadzić podatek? Czy to, to samo co becikowe? Odpowiadamy na te i inne pytania o Kosiniakowe!
Zobacz więcej