Ulga mieszkaniowa - czym jest ulga mieszkaniowa i jak z niej skorzystać?

Opublikowano: 05.07.2021 12:16
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 2

Sprzedałeś mieszkanie, a za uzyskane w ten sposób środki, zamierzasz nabyć kolejną nieruchomość? Nie zwlekaj przesadnie długo. Jeśli kupisz nowe mieszkanie lub dom w ciągu 3 lat, to możesz liczyć na przyznanie tzw. ulgi mieszkaniowej. Czym dokładnie jest ta ulga i na jakich zasadach funkcjonuje? Sprawdź, czy ulga mieszkaniowa jest dla Ciebie korzystna!

Ulga mieszkaniowa - co to?

Ulga mieszkaniowa to rodzaj ulgi podatkowej. Komu przysługuje? Przyznawana jest osobom, które sprzedały nieruchomość, a środki pozyskane z tej transakcji, przeznaczyły na zakup kolejnej nieruchomości bądź realizację innych celów mieszkaniowych, w tym kredyt hipoteczny. Co istotne nie ma znaczenia, czy właściciel nieruchomości pozyskał ją w ramach zakupu, darowizny czy też spadku. Zasada jest jedna: nie może pozostawać jej właścicielem dłużej niż 5 lat. To nie jedyne ograniczenie czasowe. 

Preferencyjne warunki rozliczania podatku od osób fizycznych zostaną przyznane o ile podatnik środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczył na cele mieszkaniowe w ciągu maksymalnie 3 lat. Jeśli zatem sprzedałeś mieszkanie, a za te pieniądze kupiłeś kolejne, lecz po upływie tego okresu, to ulga mieszkaniowa Ci nie przysługuje. To samo dotyczy sytuacji, gdy byłeś właścicielem danej nieruchomości dłużej niż 5 lat. 

Sprawdź koniecznie: Mieszkanie bez wkładu własnego

Ulga mieszkaniowa 2021 - aktualne informacje

W 2021 roku czas, który obowiązywał w przypadku rozliczenia ulgi podatkowej, został nieco wydłużony. Ma to związek z trwającą pandemią koronawirusa. Ministerstwo Finansów, Funduszy oraz Polityki Regionalnej zdecydowało się pójść podatnikom na rękę i wydawało rozporządzenie na mocy, którego środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości można przeznaczyć na zakup kolejnej nieruchomości aż do 31 grudnia 2021 roku i tym samym otrzymać ulgę mieszkaniową. Co to oznacza dla podatników? Mają nie 3, a 4 lata na wydanie środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Nowa ulga mieszkaniowa wydaje się zatem korzystna.

Kliknij i sprawdź: Kredyt na fotowoltaikę

Ulga mieszkaniowa - kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Komu przysługuje ulga mieszkaniowa? Aby otrzymać ulgę mieszkaniową należy spełnić 3 warunki:

  • sprzedać nieruchomość własnościową, a środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczyć na cele mieszkaniowej,
  • zbyć nieruchomość maksymalnie w ciągu 5 lat,
  • kupić nową nieruchomość w ciągu 3 lat od sprzedaży poprzedniej

Jak zatem widać ulga mieszkaniowa nie jest dostępna tylko dla młodych małżeństw. W tym przypadku nie ma ograniczenia wiekowego. Skorzystać mogą z niej tylko właściciele nieruchomości.

Ulga mieszkaniowa - co można odliczyć w ramach ulgi?

Ulga mieszkaniowa wiąże się z przeznaczeniem środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Co jednak właściwie kryje się pod pojęciem celów mieszkaniowych, czyli co można odliczyć w ramach ulgi? Będzie to:

  • zakup  nieruchomości (domu lub mieszkania),
  • zakup działki budowlanej,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • spłata kredytu hipotecznego,
  • wydatki przeznaczone na cele mieszkaniowe takie jak remont czy przebudowa nieruchomości (zanim podatnik uzyskał tytuł własności danej nieruchomości).

Ulga mieszkaniowa a spadek i darowizna

Jak wygląda kwestia ulgi mieszkaniowej i spadku lub darowizny? Nie ma znaczenia, w jaki sposób podatnik stał się właścicielem mieszkania. Mógł nabyć je sam bądź uzyskać w ramach spadku czy też darowizny. Nie istnieje zatem konieczność występowania o zgodę organu podatkowe, aby uzyskać ulgę mieszkaniową. Przysługuje ona z mocy prawa. Możliwe, że będzie jednak niezbędna decyzja, która potwierdzi możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn jest zatem jak najbardziej uznawana.

Sprawdź: Zrzeczenie się spadku

Ulga mieszkaniowa a kredyt hipoteczny

Pewne wątpliwości budzi kwestia ulgi mieszkaniowej i kredytu hipotecznego. W końcu środki ze sprzedaży nieruchomości nie zawsze mogą okazać się wystarczające na cele mieszkaniowego. Co w sytuacji, gdy za pieniądze ze sprzedaży mieszkania chcesz kupić dom, ale brakuje Ci środków i zamierzasz zaciągnąć kredyt hipoteczny? Czy wówczas ulga mieszkaniowa Ci przysługuje? Jak najbardziej pod warunkiem, że spłata dotyczyć będzie kredytu zaciągniętego na nabycie innej nieruchomości lub prawa majątkowego, służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Jednocześnie warto wiedzieć, że jeśli podatnik podpisze umowę o kredyt hipoteczny po sprzedaży nieruchomości, to nie otrzyma zwolnienia z podatku PIT.

Sprawdź nasz darmowy kalkulator kredytowy!

Ulga mieszkaniowa - kiedy przysługuje?

Kiedy możesz skorzystać z ulgi mieszkaniowej? Wówczas gdy sprzedałeś nieruchomość, której byłeś właścicielem, a środki przeznaczyłeś na cele mieszkaniowe. Wszystkie warunki jej uzyskania już znasz. Sprowadzają się one głównie do dotrzymania wyznaczonych okresów. Ulga mieszkaniowa przysługuje zarówno osobom, które nabyły nieruchomość samodzielnie, jak również, gdy otrzymały ją w darowiźnie.

Dowiedź się więcej: Kredyt hipoteczny bez BIK?

Ulga mieszkaniowa - jak ją obliczyć?

Ile właściwie wynosi ulga mieszkaniowa i w jaki sposób ją obliczyć? Aby obliczyć ulgę mieszkaniową musisz zastosować się do wzoru zgodnie, z którym kwota dochodu zostanie przemnożona przez kwotę wydatków na cele mieszkaniowe i podzielona przez kwotę przychodu. Pamiętaj, że dochód to różnica między przychodem, a kosztami jego uzyskania.

Obliczenie ulgi mieszkaniowej warto zobrazować na przykładzie. Załóżmy, że przychód od sprzedaży nieruchomości wyniósł 350 tys. złotych, a koszty uzyskania przychodu to 70 tys. zł. Jednocześnie wydatki na cele mieszkaniowe to 230 tys. złotych.

350.000- 70.000= 250.000 

Otrzymana kwota, czyli 250 tys. złotych, to wydatki na cele mieszkaniowe. Jaki dochód podlega zatem zwolnieniu? Obliczamy to zgodnie z opisanym powyżej wzorem, czyli:

70.000 * 250.000 / 250.000 = 50.000

Teraz pozostaje obliczyć dochód do opodatkowania. Odejmujemy zatem wydatki po poniesione na cele mieszkaniowe od przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

250 000 zł – 230 000 zł = 20 000 zł

W sytuacji, gdy cały ten przychód zostanie wydany na cele mieszkaniowe, w całości będzie podlegał zwolnieniu z podatku VAT.

Ulga mieszkaniowa - jak udokumentować ulgę mieszkaniową?

Przepisy nie definiują jednoznacznie, jak należy udokumentować ulgę mieszkaniową. W praktyce oznacza to, że dokumentem uprawniającym do skorzystania z ulgi, może być każdy dokument który jest zgodny z prawem. Najczęściej będzie to zatem faktura VAT, a także umowa z wykonawcą na prace budowlane czy też potwierdzenie zapłaty. Kwestią dyskusyjną mogą być zaś paragony fiskalne nie zawierające dane kupującego, dlatego lepej ich unikać.

Sprawdź również: Kalkulator zdolności kredytowej

Ulga mieszkaniowa - jak ją rozliczyć?

Kwestia najważniejsza to rozliczenie przysługującej ulgi mieszkaniowej. W jaki sposób to zrobić? Odliczenie od podatku powinno zostać wykazane w deklaracji PIT-39. Ten dokument można złożyć wraz z PIT-36, a także PIT-37, co oznacza, że należy to zrobić do końca kwietnia.

Jakie dochody wskazuje się w deklaracji PIT-39? Będą to przede wszystkim dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych oraz dochody zwolnione z podatku PIT zgodnie z warunkami ulgi mieszkaniowej. Co istotne, w deklaracji PIT należy wykazać dochode, które podlegają zwolnieniu z podatu nawet jeśli nie zostały jeszcze do końca poniesione lub są na etapie planu. 

W zeznaniu powinieneś wykazać dochody zwolnione z podatku niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały poniesione, czy są dopiero planowane.

Jeśli podatnik zadeklarował uzyskanie dochodu jako wolnego od podatku, a następnie nie spełnił warunków, które uprawniają do skorzystania z ulgi, to powinien złożyć korektę zeznania podatkowe, a tym samym zapłacić podatek wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę. 

Ulga mieszkaniowa - co jeszcze musisz wiedzieć?

Wszelkie kwestie prawne związane z ulgą mieszkaniową reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j. z dnia 21 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1426). Jednocześnie zmiany dotyczące rozliczenia ulgi mieszkaniowej w 2021 roku zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. (rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego).

Ulga mieszkaniowa to bez wątpienia korzystne zwolnienie podatkowe, na którym podatnik może wiele zaoszczędzić. Zobowiązanie powinno jednak zostać zaciągnięte przed dniem uzyskania przychodu. Należy jednocześnie dopilnować terminów wynikających z przepisów prawnych.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Oprocentowanie zmienne – czym jest zmienne oprocentowanie przy kredytach i jak je obliczyć?
Kredyty gotówkowe 30.07.2021

Oprocentowanie zmienne – czym jest zmienne oprocentowanie przy kredytach i jak je obliczyć?

Oprocentowanie zmienne to jeden z dwóch sposobów naliczania odsetek, które stanowią główny koszt kredytu. Ten typ oprocentowania uzależniony jest w dużej mierze od zmian stóp procentowych. Powoduje więc zwiększenie ryzyka kredytowego. W bankach zdecydowanie łatwiej znajdziesz jednak kredyt z oprocentowaniem zmiennym niż stałym. Sprawdź, z czym wiąże się kredyt oprocentowany zmiennie i jakie mogą być skutki jego zaciągnięcia!

Zobacz więcej
Kredyt bez odsetek – czy banki mają w swojej ofercie kredyty bez odestek?
Kredyty gotówkowe 26.07.2021

Kredyt bez odsetek – czy banki mają w swojej ofercie kredyty bez odestek?

Kredyt bez odsetek to atrakcyjna oferta, którą banki przygotowały dla nowych klientów. W ramach niej masz możliwość skorzystać z kredytowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Niekiedy jednak pod hasłem pożyczka zero procent kryją się dodatkowe koszty, które powodują, że propozycja banku wcale nie jest tak kusząca, jak mogło się wydawać. Na co zwrócić uwagę, żeby nie dać się nabrać? Podpowiadamy!

Zobacz więcej
Drugi kredyt hipoteczny - czy to możliwe? Gdzie złożyć wniosek o drugi kredyt hipoteczny?
Kredyty hipoteczne 23.07.2021

Drugi kredyt hipoteczny - czy to możliwe? Gdzie złożyć wniosek o drugi kredyt hipoteczny?

Pewnie niejeden zastanawia się, czy mając już jeden, można wziąć jeszcze drugi kredyt hipoteczny. Mówi się, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania i powiedzenie to sprawdza się również i w tym przypadku. Teoretycznie da się zaciągnąć kolejny kredyt hipoteczny, ale z pewnością nie jest on w zasięgu każdego. Kto może starać się o jeszcze jeden kredyt hipoteczny? I czy to się w ogóle opłaca? Odpowiadamy!

Zobacz więcej
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - na czym polega i kto może z niego skorzystać?
Kredyty hipoteczne 22.07.2021

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to dla wielu kredytobiorców szansa na szybsze sfinansowanie zakupu mieszkania lub budowy domu. Dzięki niemu możesz obniżyć wkład własny z rekomendowanych 20 do 10%. Ubezpieczenie powoduje jednak podwyższenie łącznych kosztów kredytowania. Kiedy warto się na nie zdecydować? Podpowiadamy!

Zobacz więcej
Wniosek o kredyt - jak go prawidłowo wypełnić i zwiększyć szanse na kredyt?
Kredyty gotówkowe 16.07.2021

Wniosek o kredyt - jak go prawidłowo wypełnić i zwiększyć szanse na kredyt?

Wniosek o kredyt to dokument, który musisz wypełnić, jeśli chcesz starać się o kredyt. Coraz więcej banków decyduje się na wnioskowanie online, dzięki czemu możesz szybko i bez wychodzenia z domu dopełnić wszelkich formalności. Który wniosek jest najbardziej, a który najmniej złożony? Czym się różnią między sobą? Sprawdź, jak wygląda ubieganie się o kredyt i co możesz zrobić, żeby przyspieszyć ten proces!

Zobacz więcej
Kredyt na działkę budowlaną - najważniejsze informacje o kredycie hipotecznym na zakup działki
Kredyty hipoteczne 09.07.2021

Kredyt na działkę budowlaną - najważniejsze informacje o kredycie hipotecznym na zakup działki

Mieszkanie w dużym mieście ma wiele zalet, ale też bywa bardzo męczące. Do kupowania nieruchomości w centrum zniechęcają również wysokie ceny za metr. Dlatego wielu mieszkańców miast podejmuje decyzję o wyprowadzce na obrzeża. Zanim jednak zacznie się pakować walizki, najpierw trzeba znaleźć ziemię, gdzie zostanie wzniesiony dom. Wcześniej warto też rozeznać się, gdzie można dostać kredyt na działkę i jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać.

Zobacz więcej
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie, aby świadczyć dopasowane i bezpieczne usług, personalizować reklamy, udostępniać funkcje mediów społecznościowych oraz analizować ruchu w Internecie. Klikając "Akceptuję", zgadzasz się na użycie technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych zarówno przez Totalmoney.pl, Wirtualną Polskę, Google, Facebook jak i innych naszych partnerów, o których dowiesz się więcej w Polityce Prywatności
Twoje dane osobowe takie jak adres IP, identyfikatory urządzeń i identyfikatory plików cookies będą przetwarzane przez Wirtualną Polskę bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. Wirtualna Polska przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes na potrzeby badań rynkowych, w celu uzyskania informacji na temat odbiorców odwiedzających naszą witrynę i oglądających reklamy, oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Twoje dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez Wirtualną Polskę, Google'a i Facebooka na potrzeby wyboru podstawowych i spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, czy też pomiaru wydajności reklam, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz w dowolnym momencie wycofać: w przypadku Wirtualnej Polski tutaj; Google'a- tutaj; Facebooka - tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdziesz w Polityce Prywatności. Informacje o wykorzystywaniu danych przez Google'a znajdziesz tutaj, a przez Facebooka znajdziesz - tutaj