Lokaty bankowe 7 min. czytania

Dywidenda – co to jest? Jak wygląda wypłata dywidendy?

Zaktualizowano: 2021-10-27 09:53
Opublikowano: 2021-10-27 07:56
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 2
Dywidenda – co to jest? Jak wygląda wypłata dywidendy?

Dywidenda to jedno z tych pojęć, które powinna znać każda osoba związana z inwestycjami finansowymi. W końcu to ona daje realne korzyści, pozwalając czerpać zyski akcjonariuszom i wspólnikom spółek. Planujesz rozpocząć inwestowanie w akcje danej spółki, musisz poznać zasady ustalania dywidendy i dowiedzieć się, kiedy można spodziewać się jej wypłaty.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r. wzrosły o 5,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Inflacja wkroczyła na rekordowo wysoki poziom i z całą pewnością na nim się nie zatrzyma. Stopy procentowe wciąż są niskie, a lokaty nie przynoszą żadnych korzyści, oszczędności w depozytach bankowych coraz bardziej topnieją. Choć opłaca się teraz wziąć kredyt gotówkowy, to oferta oszczędnościowa banków nie zachęca. Rozwiązaniem staje się więc inwestowanie w spółki dywidendowe.

Dywidenda – co to? Definicja

Zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia, co to jest dywidenda. Dywidenda to udział w zysku spółki akcyjnej, który wypłacany jest wspólnikom lub posiadaczom jej akcji. Pełna definicja słownika języka polskiego brzmi następująco: dywidenda jest częścią rocznego zysku spółki akcyjnej dzieloną między akcjonariuszy odpowiednio do posiadanych przez nich akcji.

Zatem co to dywidenda? To nic innego jak forma zachęty dla akcjonariuszy do zachowania akcji i długoterminowej inwestycji. Wypłata dywidendy nie wpływa na wartość firmy, co najwyżej obniża wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa o wypłaconą wartość dywidendy.

Dywidenda od akcji nie zawsze jest wypłacana. Niektóre spółki decydują się przeznaczyć wypracowany zysk na rozwój działalności lub pokrycie strat. Decyzja o wypłacie lub wstrzymaniu dywidendy należy do władz spółki.

Jednocześnie warto dodać, że dywidenda może zostać wypłacona także wtedy, gdy firma poniesie stratę. Wtedy pieniądze pochodzą z kapitału zapasowego lub zysków wypracowanych w poprzednich latach.

Warto wiedzieć: Progi podatkowe w Polsce a Nowy Ład – jak ominąć drugi próg podatkowy?

Dywidenda – jak zostaje wypłacana?

Dywidenda jest wypłacana posiadaczom akcji spółek kapitałowych i wylicza się ją na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. Do warunków wypłaty dywidendy należą:

  • zakończenie roku obrotowego,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego (w jednostkach zobowiązanych do badania sprawozdania także jego zbadanie przez biegłego rewidenta),
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników),
  • podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda zazwyczaj ma formę pieniężną, ale może być również wypłacana w formie rzeczowej, np. w formie akcji lub nieruchomości. Możliwa jest też dywidenda zaliczkowa. Wysokość dywidendy nie może przekroczyć kwoty zysku netto z ostatniego roku obrotowego, a także sumy niepodzielonych zysków z poprzednich lat.

Kto wypłaca dywidendę?

Oprócz tego, jak zostaje wypłacana dywidenda z akcji, warto też wiedzieć, kto decyduje o wypłacie dywidendy. Decyzja o wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty leży po stronie walnego zgromadzenia w przypadku spółki akcyjnej albo zgromadzenia wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Natomiast wypłatą dywidendy zajmują się spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowo-akcyjne. Uprawnionym do otrzymania dywidendy w spółce akcyjnej jest akcjonariusz, który w dniu dywidendy posiada akcje spółki. Z kolei w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawo do otrzymania dywidendy przysługuje wspólnikom, którzy mieli udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Sprawdź koniecznie: Rachunek powierniczy – czym różni się otwarty rachunek powierniczy od zamkniętego rachunku powierniczego?

Dywidenda – jak ją obliczyć?

By w ogóle móc obliczyć należną dywidendę, najpierw należy dowiedzieć się, ile spółka zarobiła za poprzedni rok obrotowy. Pod uwagę należy wziąć zysk netto, czyli już po opodatkowaniu dochodu. Przy czym do podziału może zostać przeznaczony cały osiągnięty zysk (rzadko) albo jedynie jego część (zazwyczaj). Teraz trzeba znaleźć informację o tym, jaka kwota z osiągniętego zysku zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Jak obliczyć ile wyniesie dywidenda za pojedynczą akcję? Kwotę przeznaczoną na dywidendę należy podzielić przez liczbę wyemitowanych akcji spółki znajdujących się w obrocie. Otrzymamy wartość dywidendy na pojedynczą akcję. Następnie otrzymaną wartość mnożymy przez liczbę posiadanych przez siebie akcji. Do wykonania obliczeń przydatny może okazać się kalkulator dywidendy.

Dywidendy – kiedy są wypłacane?

Wypłata dywidendy ma miejsce w ściśle określonym terminie, a związane z nią daty mają kluczowe znaczenie w kontekście określenia akcjonariuszy, którzy kwalifikują się do jej otrzymania. Proces wypłaty dywidendy podzielony jest na kilka etapów. Przebiega on zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • data ogłoszenia,
  • dzień wygaśnięcia prawa do dywidendy,
  • dzień ustalenia prawa do dywidendy,
  • data wypłaty.

Taki zasadom podlegała dywidenda wypłacana w latach poprzednich i w ten sam sposób wypłacana jest dywidenda w 2021 roku.

W PZU dywidenda wypłacona została 6 października. W formie dywidendy wypłaconych zostało ponad 3 mld zł z zysku za lata 2019 i 2020. Wypłata za jedną akcję wyniosła 3,5 zł. Z kolei w PGNiG dywidenda w 2021 roku nastąpiła 3 sierpnia. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,21 zł.

W Pekao dywidenda w 2021 roku wypłacona została 29 września. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 3,21 zł. Akcjonariusze PKO BP niestety nie mieli tyle szczęścia, co akcjonariusze PEKAO. Dywidenda PKO BP w 2021 roku nie została wypłacona. Kiedy możliwa jest najbliższa wypłata dywidendy w PKO BP? Najbardziej realny wydaje się przyszły rok. Podobnie w Tauron dywidenda w 2021 roku nie była możliwa. Tauron już 6 rok z rzędu nie wypłacił dywidendy.

Są spółki, które robią regularne wypłaty od lat. Jedną z nich jest Orlen, który wypłaca ją od 8 lat. W Orlen dywidenda w 2021 roku wyniosła 3,5 zł na akcję, a wypłata miała miejsce 5 sierpnia.

To może Cię zainteresować: Akredytywa – co to akredytywa bankowa?

Dywidenda PZU 2021 – rekordowe wypłaty

Warto jeszcze wrócić do dywidendy PZU S.A., ponieważ była to druga najwyższa w jej historii dywidenda. Stopa dywidendy wyniosła niemal 10 proc., a akcjonariuszom wypłacone zostały ponad 3 mld zł.

PZU to jedna z niewielu spółek na GPW, która ma bardzo długą historię wypłat dywidendy – regularne wypłaty prowadzone były przez 10 lat. Co prawda w zeszłym roku ze względu na trudny czas pandemii zarząd zawiesił politykę dywidendową, ale w tym roku inwestorzy otrzymali wyrównanie za obecny i poprzedni rok.

Sprawdź także: Leasing operacyjny a finansowy – który korzystniejszy? Różnice leasingu operacyjnego i finansowego

Dywidenda a podatek – jak się rozliczyć?

Trzeba jeszcze pamiętać, że dywidenda podlega opodatkowaniu. Stawka podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski wynosi 19%. Dobra informacja jest taka, że rozliczeniem z urzędem skarbowym zajmuje się spółka, nie trzeba tego robić samodzielnie. Płatnikiem podatku za dywidendę także jest spółka.

Dywidenda – o czym jeszcze warto wiedzieć?

Inwestowanie dywidendowe wbrew pozorom wcale nie jest takie proste. Kluczem do sukcesu jest wybrać takie spółki, które zapewniają rosnące, a jeśli nie rosnące, to przynajmniej stałe dywidendy. Jak każda inna forma inwestycji, tak i inwestowanie w dywidendy ma swoje plusy i minusy.

Do zalet inwestowania dywidendowego należą przede wszystkim możliwość  wygenerowania pasywnego dochodu i reinwestowania kapitału z dywidend. W ten sposób można też zabezpieczyć się przed inflacją. Z drugiej strony jest możliwa mniejsza stopa zwrotu i podatek od dywidend, co trzeba zaliczyć na minus. Decyzję o inwestowaniu dywidendowym warto więc dobrze przemyśleć.

Dowiedz się także: Kredyt deweloperski kalkulator. Sprawdź oprocentowanie i warunki kredytu deweloperskiego!

Komentarze

Powiązane artykuły

Czy warto inwestować w waluty w 2022?
14.03.2022

Czy warto inwestować w waluty w 2022? Wady i zalety inwestycji w zagraniczne waluty

...z powodu inflacji, która wg GUS w styczniu 2022 r. wyniosła już 9,2%, a według prognoz NBP może przekroczyć wkrótce poziom 12%. Nawet najlepiej oprocentowane lokaty bankowe prowadzone w rodzimej walucie nie są więc w stanie zniwelować tak dużej utraty jej wartości, nie mówiąc już o wygenerowaniu zysku. Właśnie z tego powodu...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Czym jest podatek Belki? Ile wynosi podatek od dochodów kapitałowych?
03.02.2022

Czym jest podatek Belki? Ile wynosi i kiedy trzeba opłacić podatek od dochodów kapitałowych?

...a nie pełnej sumy zainwestowanych środków. Jeśli na przykład lokata bankowa jest oprocentowana na 3 proc. w skali roku, a Ty wpłacasz na nią...

...konsumentów w Polsce oszczędza. Odkładają pieniądze m.in. na lokaty bankowe, konta oszczędnościowe, część osób korzysta z obligacji...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Obligacje zerokuponowe – wzór
29.10.2021

Obligacje zerokuponowe – wzór. Sprawdź jak obliczyć zysk z obligacji zerokuponowych

...inflacji i niskich stóp procentowych nie wszystkie jednak są opłacalne. Przez rosnące ceny pieniądz ekspresowo traci na wartości, przez co np. lokaty bankowe nie są zbyt trafnym wyborem, jeśli chodzi o zabezpieczenie i pomnożenie oszczędności. Dla tych, którzy szukają pewnych i stabilnych zysków...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Lokaty walutowe - wszystko co powinieneś wiedzieć
06.08.2021

Lokaty walutowe - wszystko co powinieneś wiedzieć

Oferta depozytowa w polskich bankach pozostawia wiele do życzenia. Bywa, że oprocentowanie lokat terminowych jest symboliczne i wynosi zaledwie 0,01 proc. w skali roku. Czy z takim samym, skrajnie niskim zyskiem związane jest lokowanie posiadanych środków na lokatach walutowych? To produkty prowadzone w walutach obcych, głównie euro, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich i...
Zobacz więcej
23 min. czytania
Jak obliczyć zysk z lokaty?
22.07.2020

Jak obliczyć zysk z lokaty?

...zysk z lokaty będzie dużo wyższy, jednocześnie gwarantując całkowite bezpieczeństwo twoich pieniędzy. Czy warto skorzystać z lokaty bankowej? Okazuje się, że wiele osób, które gromadzą swoje oszczędności, nie korzysta z żadnych usług dla oszczędzających. Tym...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Koronawirus a oszczędności - jak zabezpieczyć swój kapitał?
17.04.2020

Koronawirus a oszczędności - jak zabezpieczyć swój kapitał?

...martwić się o brak gotówki w domowym budżecie. Pamiętaj, by dobrze zarządzać swoimi finansami, to klucz do tego, by dodatkowe środki pomogły ci nawet w najtrudniejszej sytuacji. Wypłacić środki z lokaty bankowej czy konta oszczędnościowego? Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem będzie wypłacenie pieniędzy z konta oszczędnościowego, dzięki czemu nie utracisz swoich wypracowanych odsetek, zamykając przed...

Zobacz więcej
5 min. czytania