Porady Lokaty bankowe 7 min. czytania

Dywidenda – co to jest? Jak wygląda wypłata dywidendy?

Zaktualizowano: 2021-10-27 09:53
Opublikowano: 2021-10-27 07:56
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 4
Dywidenda – co to jest? Jak wygląda wypłata dywidendy?

Dywidenda to jedno z tych pojęć, które powinna znać każda osoba związana z inwestycjami finansowymi. W końcu to ona daje realne korzyści, pozwalając czerpać zyski akcjonariuszom i wspólnikom spółek. Planujesz rozpocząć inwestowanie w akcje danej spółki, musisz poznać zasady ustalania dywidendy i dowiedzieć się, kiedy można spodziewać się jej wypłaty.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r. wzrosły o 5,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Inflacja wkroczyła na rekordowo wysoki poziom i z całą pewnością na nim się nie zatrzyma. Stopy procentowe wciąż są niskie, a lokaty nie przynoszą żadnych korzyści, oszczędności w depozytach bankowych coraz bardziej topnieją. Choć opłaca się teraz wziąć kredyt gotówkowy, to oferta oszczędnościowa banków nie zachęca. Rozwiązaniem staje się więc inwestowanie w spółki dywidendowe.

Dywidenda – co to? Definicja

Zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia, co to jest dywidenda. Dywidenda to udział w zysku spółki akcyjnej, który wypłacany jest wspólnikom lub posiadaczom jej akcji. Pełna definicja słownika języka polskiego brzmi następująco: dywidenda jest częścią rocznego zysku spółki akcyjnej dzieloną między akcjonariuszy odpowiednio do posiadanych przez nich akcji.

Zatem co to dywidenda? To nic innego jak forma zachęty dla akcjonariuszy do zachowania akcji i długoterminowej inwestycji. Wypłata dywidendy nie wpływa na wartość firmy, co najwyżej obniża wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa o wypłaconą wartość dywidendy.

Dywidenda od akcji nie zawsze jest wypłacana. Niektóre spółki decydują się przeznaczyć wypracowany zysk na rozwój działalności lub pokrycie strat. Decyzja o wypłacie lub wstrzymaniu dywidendy należy do władz spółki.

Jednocześnie warto dodać, że dywidenda może zostać wypłacona także wtedy, gdy firma poniesie stratę. Wtedy pieniądze pochodzą z kapitału zapasowego lub zysków wypracowanych w poprzednich latach.

Warto wiedzieć: Progi podatkowe w Polsce a Nowy Ład – jak ominąć drugi próg podatkowy?

Dywidenda – jak zostaje wypłacana?

Dywidenda jest wypłacana posiadaczom akcji spółek kapitałowych i wylicza się ją na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. Do warunków wypłaty dywidendy należą:

  • zakończenie roku obrotowego,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego (w jednostkach zobowiązanych do badania sprawozdania także jego zbadanie przez biegłego rewidenta),
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników),
  • podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda zazwyczaj ma formę pieniężną, ale może być również wypłacana w formie rzeczowej, np. w formie akcji lub nieruchomości. Możliwa jest też dywidenda zaliczkowa. Wysokość dywidendy nie może przekroczyć kwoty zysku netto z ostatniego roku obrotowego, a także sumy niepodzielonych zysków z poprzednich lat.

Kto wypłaca dywidendę?

Oprócz tego, jak zostaje wypłacana dywidenda z akcji, warto też wiedzieć, kto decyduje o wypłacie dywidendy. Decyzja o wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty leży po stronie walnego zgromadzenia w przypadku spółki akcyjnej albo zgromadzenia wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Natomiast wypłatą dywidendy zajmują się spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowo-akcyjne. Uprawnionym do otrzymania dywidendy w spółce akcyjnej jest akcjonariusz, który w dniu dywidendy posiada akcje spółki. Z kolei w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawo do otrzymania dywidendy przysługuje wspólnikom, którzy mieli udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Sprawdź koniecznie: Rachunek powierniczy – czym różni się otwarty rachunek powierniczy od zamkniętego rachunku powierniczego?

Dywidenda – jak ją obliczyć?

By w ogóle móc obliczyć należną dywidendę, najpierw należy dowiedzieć się, ile spółka zarobiła za poprzedni rok obrotowy. Pod uwagę należy wziąć zysk netto, czyli już po opodatkowaniu dochodu. Przy czym do podziału może zostać przeznaczony cały osiągnięty zysk (rzadko) albo jedynie jego część (zazwyczaj). Teraz trzeba znaleźć informację o tym, jaka kwota z osiągniętego zysku zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Jak obliczyć ile wyniesie dywidenda za pojedynczą akcję? Kwotę przeznaczoną na dywidendę należy podzielić przez liczbę wyemitowanych akcji spółki znajdujących się w obrocie. Otrzymamy wartość dywidendy na pojedynczą akcję. Następnie otrzymaną wartość mnożymy przez liczbę posiadanych przez siebie akcji. Do wykonania obliczeń przydatny może okazać się kalkulator dywidendy.

Dywidendy – kiedy są wypłacane?

Wypłata dywidendy ma miejsce w ściśle określonym terminie, a związane z nią daty mają kluczowe znaczenie w kontekście określenia akcjonariuszy, którzy kwalifikują się do jej otrzymania. Proces wypłaty dywidendy podzielony jest na kilka etapów. Przebiega on zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • data ogłoszenia,
  • dzień wygaśnięcia prawa do dywidendy,
  • dzień ustalenia prawa do dywidendy,
  • data wypłaty.

Taki zasadom podlegała dywidenda wypłacana w latach poprzednich i w ten sam sposób wypłacana jest dywidenda w 2021 roku.

W PZU dywidenda wypłacona została 6 października. W formie dywidendy wypłaconych zostało ponad 3 mld zł z zysku za lata 2019 i 2020. Wypłata za jedną akcję wyniosła 3,5 zł. Z kolei w PGNiG dywidenda w 2021 roku nastąpiła 3 sierpnia. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,21 zł.

W Pekao dywidenda w 2021 roku wypłacona została 29 września. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 3,21 zł. Akcjonariusze PKO BP niestety nie mieli tyle szczęścia, co akcjonariusze PEKAO. Dywidenda PKO BP w 2021 roku nie została wypłacona. Kiedy możliwa jest najbliższa wypłata dywidendy w PKO BP? Najbardziej realny wydaje się przyszły rok. Podobnie w Tauron dywidenda w 2021 roku nie była możliwa. Tauron już 6 rok z rzędu nie wypłacił dywidendy.

Są spółki, które robią regularne wypłaty od lat. Jedną z nich jest Orlen, który wypłaca ją od 8 lat. W Orlen dywidenda w 2021 roku wyniosła 3,5 zł na akcję, a wypłata miała miejsce 5 sierpnia.

To może Cię zainteresować: Akredytywa – co to akredytywa bankowa?

Dywidenda PZU 2021 – rekordowe wypłaty

Warto jeszcze wrócić do dywidendy PZU S.A., ponieważ była to druga najwyższa w jej historii dywidenda. Stopa dywidendy wyniosła niemal 10 proc., a akcjonariuszom wypłacone zostały ponad 3 mld zł.

PZU to jedna z niewielu spółek na GPW, która ma bardzo długą historię wypłat dywidendy – regularne wypłaty prowadzone były przez 10 lat. Co prawda w zeszłym roku ze względu na trudny czas pandemii zarząd zawiesił politykę dywidendową, ale w tym roku inwestorzy otrzymali wyrównanie za obecny i poprzedni rok.

Sprawdź także: Leasing operacyjny a finansowy – który korzystniejszy? Różnice leasingu operacyjnego i finansowego

Dywidenda a podatek – jak się rozliczyć?

Trzeba jeszcze pamiętać, że dywidenda podlega opodatkowaniu. Stawka podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski wynosi 19%. Dobra informacja jest taka, że rozliczeniem z urzędem skarbowym zajmuje się spółka, nie trzeba tego robić samodzielnie. Płatnikiem podatku za dywidendę także jest spółka.

Dywidenda – o czym jeszcze warto wiedzieć?

Inwestowanie dywidendowe wbrew pozorom wcale nie jest takie proste. Kluczem do sukcesu jest wybrać takie spółki, które zapewniają rosnące, a jeśli nie rosnące, to przynajmniej stałe dywidendy. Jak każda inna forma inwestycji, tak i inwestowanie w dywidendy ma swoje plusy i minusy.

Do zalet inwestowania dywidendowego należą przede wszystkim możliwość  wygenerowania pasywnego dochodu i reinwestowania kapitału z dywidend. W ten sposób można też zabezpieczyć się przed inflacją. Z drugiej strony jest możliwa mniejsza stopa zwrotu i podatek od dywidend, co trzeba zaliczyć na minus. Decyzję o inwestowaniu dywidendowym warto więc dobrze przemyśleć.

Dowiedz się także: Kredyt deweloperski kalkulator. Sprawdź oprocentowanie i warunki kredytu deweloperskiego!

Komentarze

Powiązane artykuły

Czy warto inwestować w waluty w {{year}}?

Czy warto inwestować w waluty w 2024?

Inwestowanie w waluty w 2024 może być kuszącą kluczem dla wielu osób poszukujących alternatywnych sposobów lokowania wskazówek. Wyróżnieni doświadczeni inwestorzy, jak i ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, rozważają zalety i wady takich inwestycji. Faktem jest, że w dobie globalizacji i łatwo dostępnej platformy transakcyjnej, inwestowanie w zagraniczne waluty staje...
Zobacz więcej
13 min. czytania
Czy warto teraz założyć lokatę?

Czy warto teraz założyć lokatę?

...które mają oszczędności i myślą o ich zainwestowaniu? Czy lokata bankowa zabezpieczy pieniądze przed wysoką inflacją w Polsce? Z...

...powiedzieć, że tak i to z kilku względów. Przede wszystkim lokaty bankowe nigdy nie były i nie będą instrumentem finansowym, który pozwala...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Czym jest fundusz hedgingowy i czy warto w niego zainwestować?

Czym jest fundusz hedgingowy i czy warto w niego zainwestować?

Fundusz hedgingowy to jeden z funduszy inwestycyjnych, który w celu osiągania wysokich zarobków, wykorzystuje różnorodne techniki inwestycyjne. Niestety wiąże się też z dużym ryzykiem, co boleśnie pokazał kryzys w 2008 roku. Zastanawiasz się, w jaki sposób zainwestować swoje oszczędności? Przyjrzyj się uważnie funduszom hedgingowym, które są dostępne nawet dla osób ze...
Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy warto założyć lokatę dla dziecka?

Czy warto założyć lokatę dla dziecka?

Lokata dla dziecka to jeden ze sposobów na bezpieczne gromadzenie oszczędności. Odpowiednio dobrana pozwoli nam zadbać również o finansową przyszłość naszego malucha. Czy jednak różni się czymś od popularnego konta oszczędnościowego? Sprawdźmy, co warto wiedzieć na ten temat.
Zobacz więcej
5 min. czytania
Jak działa lokata z funduszem i kiedy warto ją założyć?

Jak działa lokata z funduszem i kiedy warto ją założyć?

...oprocentowanie depozytów sprawia, że lokaty bankowe znów stają się bardzo atrakcyjną formą oszczędzania. W lipcu niektóre banki oferowały lokaty z oprocentowaniem sięgającym nawet 7,5%, co dawało klientom możliwość osiągnięcia sporego...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Jak założyć lokatę online lub w oddziale banku?

Jak założyć lokatę online lub w oddziale banku?

Jak założyć lokatę bankową bez wychodzenia z domu? To proste! Dowiedz się, czy obecnie warto decydować się na ten sposób lokowania kapitału i jak to zrobić w poszczególnych bankach! Co warto sprawdzić przed założeniem lokaty? Przeczytaj nasz poradnik!
Zobacz więcej
7 min. czytania