Kredyty gotówkowe 13 min. czytania

Leasing operacyjny a finansowy – który korzystniejszy? Różnice leasingu operacyjnego i finansowego

Zaktualizowano: 2022-08-18 11:08
Opublikowano: 2020-07-20 14:49
Średnia ocena: 5,81/6 Głosów: 32
Leasing operacyjny a finansowy - który korzystniejszy?

Różnice występujące pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym powodują, że warto mieć świadomość ich cech charakterystycznych, by móc wybrać optymalne rozwiązanie w naszym przypadku.

Aby zakupić maszyny, urządzenia, a zwłaszcza samochód do firmy, musisz znaleźć odpowiednie źródło finansowania takich inwestycji. Możesz wówczas posłużyć się oszczędnościami wypracowanymi w toku funkcjonowania przedsiębiorstwa, kredytem gotówkowym, innym produktem kredytowym lub leasingiem.

Leasing jest formą zewnętrznego finansowania niezwykle często wybieraną przez polskich przedsiębiorców. Dzieje się tak z uwagi na to, że gwarantuje on wiele korzyści, m.in. podatkowych. Dzięki niemu można na przykład na bardzo dobrych warunkach zaopatrzyć się w samochód. Definicja leasingu zawarta jest w Kodeksie prawa cywilnego oraz w prawie podatkowym. W KC znajdziesz ogólne wytyczne odnośnie do zawierania umów leasingowych. Z kolei ustawa o podatku VAT oraz ustawa o podatku dochodowym dokładnie określają, jakie są konsekwencje zawierania umów tego typu. Jedną z ich stron jest finansujący, czyli leasingodawca oddający na rzecz leasingobiorcy (korzystającego), a więc drugiej strony, określony przedmiot do eksploatacji. Leasingobiorca zobowiązuje się na podstawie tej samej umowy do uiszczania określonych rat.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Jakie są różnice między nimi? Który z rodzajów leasingu jest bardziej opłacalny? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Leasing operacyjny – na czym polega?

Leasing operacyjny cieszy się zdecydowanie największą popularnością, ponieważ tę formę finansowania wybiera nawet 90 proc. przedsiębiorców. Decydują o tym liczne korzyści, które zapewnia. Księgowanie takiego leasingu pozwala od razu doliczyć do rat koszt płaconego podatku VAT. Rozłożenie płatności powoduje, że podatek ten staje się mniejszym obciążeniem dla przedsiębiorcy.

Umowa leasingu operacyjnego jest specyficzna ze względów formalnych. Jej przedmiot uważany jest za składnik majątku leasingodawcy, a nie leasingobiorcy. Po zakończeniu okresu umowy, przedsiębiorca może wykupić przedmiot, który opłacał w ramach leasingu. Nie staje się on jego właścicielem automatycznie po zakończeniu okresu obowiązywania danego kontraktu.

Ten rodzaj leasingu wiąże się również z innymi obowiązkami dla leasingodawców. Muszą oni dokonywać odpisów amortyzacyjnych – jest to stopniowe zapisywanie kolejnych części płatności w kosztach. W leasingu operacyjnym w bilansie do samego końca obowiązywania umowy właścicielem amortyzowanego przedmiotu jest leasingodawca, dlatego nie znajdzie się on w gronie aktywów korzystającego. Właściciel może zmienić się dopiero po wykupieniu przedmiotu na koniec obowiązywania umowy.

Inaczej jest w leasingu finansowym – w jego przypadku cały podatek VAT trzeba uiścić razem z pierwszą ratą. Osoby, które nie dysponują wystarczającą ilością środków finansowych, zawsze wybierają leasing operacyjny.

Sprawdź koniecznie: Kredyt na działalność gospodarczą - kalkulator. Czy bank udzieli kredytu na działalność gospodarczą bez zaświadczeń?

Leasing finansowy – na czym polega?

Wiesz już, czym jest leasing operacyjny, dlatego pora dowiedzieć się, co należy rozumieć przez pojęcie „leasing finansowy”. Definicja wskazuje, że jest to forma finansowania zewnętrznego, w przypadku której przedmiot umowy wliczany jest od razu do majątku leasingobiorcy. Leasing finansowy samochodu, maszyny lub urządzenia jest znacznie rzadziej wybierany przez polskich przedsiębiorców. Z czego to wynika? Jest to spowodowane w szczególności tym, że w przypadku trzeba na samym początku współpracy wyłożyć dużą kwotę. Mowa tu o opłacie wstępnej w leasingu finansowym. Pod względem podatkowym zdecydowanie różni się on od leasingu operacyjnego, ponieważ razem z pierwszą ratą trzeba opłacić całą kwotę podatku VAT. Warto wiedzieć, że w zdecydowanej większości transakcji wysokość tego podatku wynosi 23 proc. wartości danego przedmiotu wziętego do używania. W bilansie przedmiot ten od razu zaliczany jest w poczet aktywów leasingobiorcy.

Wszystko to wpływa na specyficzną formę amortyzacji w leasingu finansowym. Dokonywana jest przez korzystającego, który powinien dokonywać stosownych odpisów. Przysługuje mu przy tym prawo do zapisywania ich w kosztach uzyskania przychodów. Warto też dodać, że w ramach leasingu finansowego do kosztów tych dolicza się tylko część odsetkową raty płaconej finansującemu.

Gdy umowa dobiegnie końca, przedmiot przechodzi automatycznie na własność korzystającego z leasingu finansowego. Księgowanie odpisów amortyzacyjnych w czasie trwania umowy wpływa korzystnie na wymiar podatku. Po jej wygaśnięciu korzystający nie musi już mieć jakichkolwiek dodatkowych środków na wykup przedmiotu leasingu.

Komu opłaca się korzystanie z leasingu finansowego? Faktura VAT marża, na którą kupuje się np. samochód używany, decyduje o tym, że jest to właściwa forma finansowania, lepsza zwykle niż kredyt samochodowy w banku.

To może Cię zainteresować: Rata balonowa - co to jest i czy się opłaca?

Leasing operacyjny a finansowy – różnice

Istnieje kilka podstawowych różnic między leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym. Różnice niewątpliwie są, ale warto je poznać, aby jeszcze lepiej dopasować odpowiedni sposób finansowania zewnętrznego nabycia aktywów trwałych do firmy. Sprawdź, czym się właściwie różni leasing operacyjny od finansowego. Poniżej dokładnie omawiamy liczne różnice.

  • Podatek VAT – najistotniejsza różnica pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym polega na sposobie opłacenia podatku VAT. W leasingu operacyjnym wysokość tego podatku doliczana jest do każdej raty leasingowej, a w finansowym całą kwotę trzeba opłacić z góry przy płatności pierwszej raty. VAT w zdecydowanej większości przypadków wynosi 23 proc. wartości przedmiotu.
  • Koszty uzyskania przychodu – w przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca może w koszty uzyskania przychodu zaliczyć całą ratę, a w przypadku finansowego owe raty dzielone są na część kapitałową i odsetkową. Tylko odsetkowa może być uznana za koszt uzyskania przychodu i zmniejszyć kwotę podatku.
  • Amortyzacja – oba najpopularniejsze rodzaje leasingu różnią się także sposobem amortyzacji. W przypadku operacyjnego odpisy muszą być dokonywane przez leasingodawcę, przy finansowym jest to zaś obowiązek użytkownika danego przedmiotu.
  • Czas trwania umowy leasingowej – leasing finansowy i operacyjny różnią się długością okresu leasingowania. Czas trwania umowy wyznacza się głównie przez okres amortyzacji przedmiotu. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi polskimi przepisami umowa przy leasingu operacyjnym nie może trwać krócej niż 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji bądź nie krócej niż 10 lat w przypadku leasingu nieruchomości. Warto wiedzieć, że normatywny czas amortyzacji zawsze podaje się w latach. Jest to okres niezbędny do zamortyzowania danego środka trwałego, o którym mowa jest w umowie. W leasingu finansowym zasady odnośnie do wyznaczania czasu trwania owej umowy są znacznie elastyczniejsze. Polskie przepisy wskazują, że może ona trwać od miesiąca do nawet kilkunastu lat. W rzeczywistości wygląda to jednak trochę inaczej. Zdecydowana większość firm leasingowych proponuje swoim klientom umowy nie krótsze niż na 12 miesięcy oraz nieprzekraczające 5 lat.
  • Wykup przedmiotu – w leasingu operacyjnym mowa jest o tym, że leasingobiorca w sposób swobodny będzie korzystał z przedmiotu do czasu zakończenia umowy. Po tym przysługuje mu prawo do wykupienia tej rzeczy na własność. Jeśli nie będzie chciał go wykupić, w każdej chwili może zwrócić dany przedmiot bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Dla niektórych leasing operacyjny jest swego rodzaju wynajmem.

Leasing finansowy charakteryzuje się tym, że prawo własności leasingowanego przedmiotu automatycznie przechodzi na leasingobiorcę po zakończeniu danej umowy (spłacie ostatniej raty). Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że za przeniesienie praw będzie trzeba zapłacić – kwoty wynoszą z reguły od 100 złotych do maksymalnie 1 proc. ceny przedmiotu.

Różnice występujące pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym najłatwiej zrozumieć na przykładach z życia wziętych – kiedy wiadomo, jak księgować raty czy odpisy amortyzacyjne i kto właściwie jest uprawniony od ich dokonywania. Leasing operacyjny ma zgoła inne księgowanie od finansowego, ponieważ w pierwszym przypadku całe raty są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, a w tym drugim – tylko ich część odsetkowa.

Zestawienie różnic pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym w tabeli ułatwi ich odróżnienie od siebie:

Cechy

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Okres trwania umowy leasingowej

Dłuższy niż 40 proc. czasu amortyzacji przedmiotu leasingu

Powyżej 12 miesięcy, najczęściej nie dłużej niż 5 lat

Amortyzacja

Po stronie leasingodawcy

Po stronie leasingobiorcy

Własność przedmiotu leasingu

Wpisywana w poczet majątku leasingodawcy

Wpisywana w poczet majątku leasingobiorcy

Koszt uzyskania przychodów

Rata leasingowa wraz z czynszem inicjalnym podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów

Część odsetkowa raty leasingowej i odpisy amortyzacyjne zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów

Możliwość wykupu

Zależna od stawki amortyzacji i okresu wykupu

Następuje wraz z zapłatą ostatniej raty

Kwestia podatku VAT

Doliczany jest stopniowo do rat leasingowych

Musi być opłacony z góry, wraz z pierwszą ratą leasingową

Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym wynikają z kosztów, jakie ponosi za każdym razem korzystający. Warto się nimi kierować przy okazji wyboru odpowiedniej formy finansowania.

Leasing operacyjny a finansowy – koszty leasingu operacyjnego i finansowego

Firma, która musi podjąć decyzję, który leasing wybrać, powinna posłużyć się kalkulatorem rat. Wskaże on, z jakimi kosztami miesięcznymi będzie wiązało się dla przedsiębiorcy skorzystanie z leasingu operacyjnego, a z jakimi kiedy wybierze leasing finansowy. Porównanie takich kosztów ze sobą nie będzie jednak miarodajne, bo oprócz tego trzeba doliczyć koszty czynszu inicjalnego, jaki wymagany jest w wielu umowach leasingowych czy też koszty wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu finansowania.

Nie bez znaczenia dla kosztów leasingu operacyjnego i finansowego jest podatek VAT i konieczność jego zapłaty – w leasingu finansowym jednorazowo, wraz z pierwszą ratą leasingową, a w leasingu operacyjnym wydatek jest rozkładany na każdą kolejną ratę, co powoduje wzrost ich wysokości.

Aby wybrać odpowiedni leasing finansowy lub operacyjny, kalkulator kosztów związanych z taką formą finansowania zewnętrznego powinien brać pod uwagę możliwość odliczenia po stronie korzystającego pewnych wydatków z kosztów uzyskania przychodów.

Firma decydująca się na leasing operacyjny płaci co miesiąc ratę składającą się z części kapitałowej oraz odsetkowej. W leasingu operacyjnym kalkulator powinien też brać pod uwagę wysokość opłaty wstępnej, która może wynieść symboliczne 1 proc. wartości przedmiotu leasingu lub być znacznie wyższa. Finansujący może zwiększyć koszty leasingowe poprzez naliczenie opłaty manipulacyjnej czy prowizji za świadczone przez siebie usługi dodatkowe. Wszystkie te opłaty leasingobiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wraz z wydatkami eksploatacyjnymi, co wyróżnia korzystnie leasing operacyjny pod względem kosztowym.

Natomiast w przypadku leasingu finansowego kalkulator weźmie pod uwagę fakt, że do kosztów uzyskania przychodów korzystający zalicza jedynie część odsetkową płaconych rat. Może jednak dokonywać też odpisów operacyjnych i uwzględniać w grupie kosztów firmowych opłaty eksploatacyjne. Nie ma możliwości zaliczenia do kosztów prowadzenia działalności kwoty czynszu inicjalnego, jeśli ma on swoje zastosowanie w takim przypadku.

Warto wiedzieć: Najem okazjonalny - co to? Jakie informacje zawiera umowa najmu okazjonalnego?

Leasing operacyjny a finansowy – co wybrać?

Wielu przedsiębiorców staje w obliczu dylematu – leasing operacyjny czy finansowy? Który jest korzystniejszy? A może wcale nie leasing operacyjny czy finansowy, ale kredyt bankowy będzie lepszą decyzją dla firmy i jej finansów?

Jeśli chodzi o częstotliwość korzystania polskich przedsiębiorców z leasingu operacyjnego i finansowego, statystyki wskazują, że firmy najczęściej sięgają po operacyjny – to 90 proc. wszystkich podpisywanych umów z finansującymi.

Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego nie zawsze jednak musi wypadać na korzyść tego pierwszego. Wielu klientów nie wie dokładnie, kiedy korzystniej będzie wybrać leasing finansowy, a kiedy kredyt, a obie formy finansowania zewnętrznego są bardzo do siebie podobne.

Można przyjąć, że z leasingu finansowego warto skorzystać, jeśli klient:

  • chce mieć możliwość naliczenia VAT od całej wartości przedmiotu leasingu i odsetek w pierwszym miesiącu;
  • chce, żeby okres leasingowania był krótki;
  • chce sfinansować samochód, na który sprzedający wystawia fakturę VAT marża, a nie pełną fakturę VAT;
  • ma nowo powstałą firmą, bez stażu rynkowego.

Zaletą leasingu finansowego jest możliwość skorzystania z jednorazowej, przyspieszonej amortyzacji. Dzięki niej można wliczyć raz w roku w koszty uzyskania przychodu wydatki o dużej wysokości. Ponadto w takim przypadku po zakończeniu umowy jej przedmiot przechodzi na własność korzystającego wraz z ostatnią ratą. Wpisuje on w koszty uzyskania przychodu amortyzację.

W wielu przypadkach rzeczywiście lepszym wyborem będzie jednak leasing operacyjny. Dzieje się tak, jeśli celem przedsiębiorcy jest zakup nowego samochodu osobowego na fakturę VAT, z której podatek w całości będzie podlegał odliczeniu w ramach kosztów uzyskania przychodów. Korzystający, dzięki takiej formie leasingu, może uniknąć naliczenia podatku VAT w pełnej wysokości. Płatność VAT-u rozłożona jest bowiem na raty, które doliczane są do rat leasingowych. Zaletą leasingu operacyjnego jest zaliczenie do kosztów wysokiej opłaty wstępnej, uzyskanie optymalizacji podatkowej i zachowanie płynności finansowej.

Nie ma więc jednej odpowiedzi na pytanie, który leasing będzie lepszy dla przedsiębiorcy. To zależy od indywidualnych potrzeb korzystającego i od tego, czy woli leasing operacyjny, czy kredyt bankowy albo porównywany do niego leasing finansowy. Są przypadki, w których lepiej pod względem podatkowym jest skorzystać z leasingu operacyjnego, a finansowy może być lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia możliwości amortyzacji.

Dowiedź się więcej: Bezwarunkowy dochód podstawowy – czym jest i czy Polska wprowadzi bezwarunkowy dochód podstawowy?

Leasing operacyjny a finansowy – co jeszcze warto wiedzieć?

Można wyróżnić dwa rodzaje leasingu – finansowy i operacyjny, przy czym ten pierwszy bywa nazywany kapitałowym. Musisz wiedzieć, że leasing w formie finansowej przypomina pod wieloma względami kredyt bankowy, zwłaszcza kredyt samochodowy.

Przy leasingu możesz zażyczyć sobie ubezpieczenia pojazdu w ramach takiej samej usługi. Ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe bez względu na to, w jaki sposób sfinansowany został zakup auta.

Komentarze

Powiązane artykuły

Ile kosztuje wykończenie mieszkania za m2 w {{year}}?

Ile kosztuje wykończenie mieszkania za m2 w 2024?

...200 tys. zł, a więc mniej więcej tyle, na ile można wziąć kredyt gotówkowy. To może Cię zainteresować: Jak obliczyć koszt budowy domu?...

...fundusze na taką inwestycję w banku. Czy warto na ten cel wziąć kredyt hipoteczny, czy może lepiej wybrać ten gotówkowy? Zanim wyjaśnimy, ile...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?

Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?

...ze swoim zobowiązaniem. Jeśli dotychczas spłacałeś swój kredyt gotówkowy terminowo, rozwiązaniem może się okazać zastosowanie wakacji...

...przedmiotu zabezpieczenia spłaty, np. mieszkania, jeśli jest to kredyt hipoteczny, czy samochodu przy kredycie na samochód. Musisz wiedzieć też...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Co to jest leasing? Na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Co to jest leasing? Na czym polega i kto może z niego skorzystać?

...się własnością przedsiębiorstwa. Sprawdź również najlepsze kredyty samochodowe i porównaj dostępne oferty. Przedmiotem leasingu mogą być...

...na dokonywanie takich odliczeń, ale jest ciekawą alternatywą dla kredytu samochodowego, ponieważ nie obniża zdolności kredytowej klienta. Czy warto...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt bankowy. Co warto o nim wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Kredyt bankowy. Co warto o nim wiedzieć przed złożeniem wniosku?

...banku w sprawie kredytu. Decyzja o tym, kto może wziąć np. kredyt gotówkowy, zależy od wielu czynników. Banki oceniają potencjalnych...

...przedwstępna jest często wymagana przez banki przy udzielaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Jest to dokument określający warunki...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Kim jest kredytobiorca? Jakie są jego prawa i obowiązki?

Kim jest kredytobiorca? Jakie są jego prawa i obowiązki?

...mieszkania. W tym celu udała się do banku i podpisała umowę na kredyt gotówkowy w wysokości 20 tys. zł z okresem kredytowania na 3 lata. Jako...

...ubiegłego roku wskazują, że wartość wszystkich udzielonych kredytów gotówkowych i pożyczek wyniosła niemal 74 mld zł. Sytuacja na rynku powoli...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M luty 2024

...będzie dla kredytobiorcy korzystniejszy? Czy lepiej wybrać kredyt hipoteczny z WIBOR(R) 3M czy 6M? WIBOR(R) 3M zmienia się co trzy miesiące, a...

...wyższa jest stopa WIBOR(R). Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty hipoteczne oprocentowane według stawki WIBOR(R), mogą mieć pewność, że...

Zobacz więcej
13 min. czytania