× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Czym się różni leasing operacyjny od finansowego?

Zaktualizowano: 05.11.2020 14:12
Opublikowano: 20.07.2020 14:49
Średnia ocena: 5,67/6 Głosów: 15

Co wyróżnia leasing operacyjny i leasing finansowy? Przekonaj się co dzieli, a także co łączy obie oferty. Z tą wiedzą dużo łatwiej będzie ci wybrać odpowiednią ofertę, jeśli rozważasz zawarcie umowy leasingowej.

Leasing jest formą finansowania niezwykle często wybieraną przez polskich przedsiębiorców. Dzięki leasingowi na bardzo dobrych warunkach można na przykład zaopatrzyć się w samochód. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Jakie są podstawowe różnice między nimi? Który z rodzajów leasingu jest bardziej opłacalny? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Promocja
Polecamy
1
9,36%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
497,51 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
7566 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 18
2
10,07%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
480,78 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 0/6
163 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
3
12,38%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
524,01 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
3781 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 13
4
14,02%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
538,48 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
32296 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 95
5
14,56%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
543,24 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
8298 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 24

Leasing - definicja według polskich przepisów prawnych

Definicja leasingu znajduje się w Kodeksie prawa cywilnego oraz w prawie podatkowym. W Kodeksie cywilnym znajdziemy ogólne wytyczne odnośnie zawierania umów leasingowych. Z kolei ustawa o podatku VAT oraz ustawa o podatku dochodowym w sposób dokładny określają, jakie są konsekwencje zawierania tego typu umów.

W prawie cywilnym są zawarte najistotniejsze cechy każdej umowy leasingowej. Zgodnie z przepisami, są one następujące:

 • umowa leasingowa zawierana jest na czas określony,

 • leasingobiorca zobowiązany jest do spłacania w dokładnie określonych ratach równowartości cen bądź wynagrodzenia za nabycie rzeczy przez finansującego,

 • finansujący jest przedsiębiorcą, który zgodnie z zapisami umowy oddaje na rzecz leasingobiorcy określony przedmiot do eksploatacji.

Dokładniejsze wytyczne, zawierające finansowe konsekwencje dla obu stron umowy, są zawarte w przepisach polskiego prawa podatkowego. W prawie podatkowym mamy bardzo dokładnie określony przedmiot leasingu. Przedmiotem leasingu mogą być:

 • przedmiotu,

 • wartości niematerialne oraz prawnie podlegające amortyzacji,

 • prawo wieczystego użytkowania gruntów,

 • grunty.

Polecamy
1
9,22%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
1.551,50 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 0/6
361 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
2
10,46%
RRSO
5,99%
Oprocentowanie
1.593,12 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 0/6
182 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
3
13,97%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
1.492,18 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
181 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 2

Leasing operacyjny - na czym polega?

Leasing operacyjny cieszy się zdecydowanie największą popularnością. Tę formę leasingu wybiera ponad 90% przedsiębiorców. Jest to uwarunkowane przede wszystkim tym, iż w przypadku wybrania leasingu operacyjnego koszt podatku VAT jest w sposób automatyczny doliczany do rat leasingowych, dzięki czemu nie jest to dużym obciążeniem finansowym dla przedsiębiorcy. Inaczej jest w leasingu finansowym, gdzie cały podatek VAT trzeba uiścić razem z pierwszą ratą. Osoby, które nie dysponują wystarczającą ilością środków finansowych, zawsze wybierają leasing operacyjny.

Umowa leasingu operacyjnego jest jednak nieco specyficzna ze względów formalnych. Przedmiot leasingu uważany jest za składnik majątku leasingodawcy, a nie leasingobiorcy. Co to oznacza w praktyce? Że po zakończeniu okresu leasingowania, przedsiębiorca może wykupić przedmiot, który opłacał w ramach leasingu. Nie staje się on jego właścicielem w sposób automatyczny po zakończeniu okresu obowiązywania danej umowy leasingowej.

Ten rodzaj leasingu wiąże się również z innymi obowiązkami dla leasingodawców. Leasingodawca musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych - jest to stopniowe zapisywanie kolejnych części płatności w kosztach. W leasingu operacyjnym do samego końca obowiązywania umowy właścicielem amortyzowanego przedmiotu do samego końca jest leasingodawca. Właściciel może zmienić się dopiero po wykupieniu przedmiotu na koniec obowiązywania umowy leasingowej.

Leasing finansowy - na czym polega?

Leasing finansowy jest znacznie rzadziej wybierany przez polskich przedsiębiorców. Z czego to wynika? Jest to spowodowane w szczególności tym, iż przy wybraniu takiego rodzaju leasingu trzeba na samym początku wprowadzić dość dużą kwotę. Razem z pierwszą ratą trzeba opłacić całą kwotę podatku VAT. Warto wiedzieć, że w zdecydowanej większości transakcji wysokość podatku VAT wynosi 23% wartości danego przedmiotu.

Gdy zawrzemy umowę leasingu finansowego, przedmiot leasingu wliczany jest do składników majątkowych leasingobiorcy. To właśnie leasingobiorca musi realizować odpisy amortyzacyjne - co ważne: przysługuje mu prawo do zapisywania ich w kosztach. Gdy umowa leasingu finansowego dobiegnie końca, przedmiot przechodzi w sposób automatyczny na własność leasingobiorcy. Nie musi on już mieć jakichkolwiek dodatkowych środków na wykup przedmiotu, o którym jest mowa w umowie leasingowej.

Czym różni się leasing operacyjny od finansowego?

Istnieje kilka podstawowych różnic między leasingiem operacyjnym oraz leasingiem finansowym. Poniżej w sposób dokładny je omawiamy.

 • Podatek VAT - Najistotniejsza różnica pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym polega na sposobie opłacenia podatku VAT. W leasingu operacyjnym wysokość podatku VAT doliczana jest do każdej raty leasingowej, zaś w leasingu finansowym całą kwotę podatku VAT trzeba opłacić z góry przy płatności pierwszej raty. Wysokość podatku VAT w zdecydowanej większości przypadków wynosi 23% wartości leasingowanego przedmiotu.

 • Koszty uzyskania przychodu - Leasingobiorca w przypadku leasingu operacyjnego może w koszty uzyskania przychodu zaliczyć całą ratę leasingową, zaś w przypadku leasingu finansowego raty dzielone są na część kapitałową i część odsetkową. Tylko część odsetkowa może być uznana za koszt uzyskania przychodu.

 • Amortyzacja - oba najpopularniejsze rodzaje leasingu różnią się także sposobem amortyzacji. W przypadku leasingu operacyjnego odpisy amortyzacyjne muszą być dokonywane przez leasingodawcę, zaś przy leasingu finansowym jest to obowiązek leasingobiorcy, czyli użytkownika danego przedmiotu.

 • Czas trwania umowy leasingowej - Leasing operacyjny wyróżnia się tym, iż czas trwania umowy wyznacza się głównie przez okres amortyzacji leasingowanego przedmiotu. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi polskimi przepisami, czas trwania umowy przy leasingu operacyjnym nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji bądź nie krótszy niż 10 lat w przypadku leasingu nieruchomości. Warto wiedzieć, że normatywny czas amortyzacji zawsze podaje się w latach. Jest to czas niezbędny do zamortyzowania danego środka trwałego, o którym jest mowa w umowie leasingowej.

W leasingu finansowym są znacznie elastyczniejsze zasady odnośnie wyznaczania czasu trwania umowy leasingowej. Polskie przepisy wskazują, iż taka umowa może trwać od miesiąca do nawet kilkunastu lat. W rzeczywistości wygląda to jednak trochę inaczej. Zdecydowana większość firm leasingowych proponuje swoim klientom umowy nie krótsze niż 12 miesięcy oraz nieprzekraczające 5 lat.

 • Wykup przedmiotu, o którym mowa w umowie leasingowej - w leasingu operacyjnym jest mowa o tym, że leasingobiorca w sposób swobodny będzie korzystał z leasingowanego przedmiotu do czasu zakończenia umowy leasingowej. Po jej zakończeniu przysługuje mu prawo do wykupienia przedmiotu na własność. Jeśli nie będzie chciał go wykupić, w każdej chwili może zwrócić dany przedmiot bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Dla niektórych leasing operacyjny jest swego rodzaju wynajmem.

Leasing finansowy charakteryzuje się tym, iż prawo własności leasingowanego przedmiotu w sposób automatyczny przechodzi na leasingobiorcę po zakończeniu danej umowy leasingowej (spłacie ostatniej raty). Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że za przeniesienie praw własności będzie trzeba zapłacić - kwoty wynoszą z reguły od 100 złotych do maksymalnie 1% ceny leasingowanego przedmiotu.

Leasing operacyjny - kiedy się bardziej opłaca?

Leasing operacyjny jest znacznie lepszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy leasingować konkretny przedmiot przez stosunkowo krótki okres czasu. Jeśli planujemy, iż nie będziemy chcieli korzystać przez długi czas z konkretnego przedmiotu (np. samochodu, który po kilku latach się zużyje), to rozwiązanie jest najlepsze. Tym bardziej, że leasing można “wrzucić” w bieżące koszty działalności, co skutkuje zmniejszeniem podstawy opodatkowania.

Leasing operacyjny jest także doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich tych osób, które nie chcą ponosić wysokich kosztów na samym początku. Warto wiedzieć o tym, że gdy wybierzemy leasing finansowy, na samym początku musimy opłacić całą kwotę podatku VAT razem z pierwszą ratą. Jeśli kupujemy w ramach leasingu finansowego przedmiot opodatkowany na 23%, to prawie 25% jego wartości będziemy musieli wpłacić już na samym początku obowiązywania umowy leasingowej. Jeżeli nie chcemy bądź nie możemy ponosić tak dużych kosztów, o wiele lepszym rozwiązaniem jest wybór leasingu operacyjnego.

Leasing operacyjny jest także bardzo chętnie wybierany przez przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć koszty w swojej firmie. Wszystkie raty leasingu operacyjnego mogą być wliczane do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli zależy nam na maksymalnym zwiększeniu kosztów uzyskania przychodu w naszym przedsiębiorstwie, leasing operacyjny okaże się strzałem w dziesiątkę.

Leasing finansowy - kiedy się bardziej opłaca?

Leasing finansowy to specyficzny rodzaj leasingu przeznaczony dla wybranych grup przedsiębiorców. Poleca się do przede wszystkim tym przedsiębiorcom, którym zależy na uzyskaniu własności przedmiotu leasingowanego. W leasingu finansowym po spłaceniu ostatniej raty, przedmiot leasingowany w sposób automatyczny staje się naszą własnością. Każdy, komu zależy na tym, aby uzyskać ten przedmiot bez dodatkowych środków na jego wykup (tak jest w leasingu operacyjnym), powinien zdecydować się na leasing finansowy.

Kolejną okolicznością, w której opłaca się wybrać leasing finansowy, jest brak albo bardzo niska stawka podatku VAT. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że w leasingu finansowym kwotę podatku VAT trzeba wpłacić z góry razem z pierwszą ratą. Jeśli przedmiot leasingowany jest sprzedawany bez podatku VAT bądź na bardzo niskiej stawce (np. 8%), wówczas warto przemyśleć decyzję o wyborze tego rodzaju leasingu.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Jaki wpływ na zdolność kredytową ma kredyt gotówkowy?
Kredyty gotówkowe 18.01.2021

Jaki wpływ na zdolność kredytową ma kredyt gotówkowy?

Spłacasz kredyt gotówkowy, ale chętnie ponownie skorzystasz z zadłużenia dostępnego w banku? Czy wciąż spłacany kredyt będzie miał duży wpływ na wysokość twojej zdolności kredytowej? Czy w takiej sytuacji możesz liczyć na...

Zobacz więcej
Czy kredyt gotówkowy to oferta dla ciebie? Kto skorzysta z zawarciu umowy kredytowej?
Kredyty gotówkowe 11.01.2021

Czy kredyt gotówkowy to oferta dla ciebie? Kto skorzysta z zawarciu umowy kredytowej?

Czy kredyt gotówkowy jest ofertą dla każdego? Czy kredyt gotówkowy dla małżeństwa będzie różnił się od tego udzielonego singlowi? Czy emeryci i renciści mogą liczyć na zgodę kredytową starając się o zobowiązanie...

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy a wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty w przypadku kredytu na dowolny cel
Kredyty gotówkowe 04.01.2021

Kredyt gotówkowy a wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty w przypadku kredytu na dowolny cel

Czy decydując się na kredyt gotówkowy, możesz liczyć na wakacje kredytowe, lub możliwość zawieszenia spłaty, jeśli zajdzie taka potrzeba? Okazuje się, że nie jest to standardowa usługa w ramach zadłużenia.

Zobacz więcej
Zakupy na raty czy kredyt gotówkowy?
Kredyty gotówkowe 21.12.2020

Zakupy na raty czy kredyt gotówkowy?

Dlaczego kredyt ratalny jest tak chętnie wybierany przez klientów? Powodem mogą być bardzo atrakcyjne warunki, łatwy dostęp do oferty, minimum formalności, a także liczne promocje, które zapewniają brak dodatkowych opłat.

Zobacz więcej
Szybka pożyczka gotówkowa na 50 dni
Chwilówki 17.12.2020

Szybka pożyczka gotówkowa na 50 dni

Martwisz się, że 30-dniowy termin spłaty chwilówki nie jest dla ciebie? Firmy pożyczkowe są w stanie zaoferować ci także nieco dłuższy termin spłaty. Być może wydłużenie okresu spłaty do 50 dni pozwoli ci uregulować...

Zobacz więcej
Najtańszy kredyt gotówkowy na Święta Bożego Narodzenia
Kredyty gotówkowe 15.12.2020

Najtańszy kredyt gotówkowy na Święta Bożego Narodzenia

Chcesz mieć pewność, że wybierzesz najtańszy kredyt gotówkowy na Święta Bożego Narodzenia? Koniecznie sprawdź, jakie oferty możemy polecić, a także przekonaj się, czego możesz się spodziewać po ofertach banków,...

Zobacz więcej