× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Czym się różni leasing operacyjny od finansowego?

Zaktualizowano: 03.02.2021 13:58
Opublikowano: 20.07.2020 14:49
Średnia ocena: 5,76/6 Głosów: 21

Co wyróżnia leasing operacyjny i leasing finansowy? Przekonaj się co dzieli, a także co łączy obie oferty. Z tą wiedzą dużo łatwiej będzie ci wybrać odpowiednią ofertę, jeśli rozważasz zawarcie umowy leasingowej.

Leasing jest formą finansowania niezwykle często wybieraną przez polskich przedsiębiorców. Dzięki leasingowi na bardzo dobrych warunkach można na przykład zaopatrzyć się w samochód. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Jakie są podstawowe różnice między nimi? Który z rodzajów leasingu jest bardziej opłacalny? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Leasing - definicja według polskich przepisów prawnych

Definicja leasingu znajduje się w Kodeksie prawa cywilnego oraz w prawie podatkowym. W Kodeksie cywilnym znajdziemy ogólne wytyczne odnośnie zawierania umów leasingowych. Z kolei ustawa o podatku VAT oraz ustawa o podatku dochodowym w sposób dokładny określają, jakie są konsekwencje zawierania tego typu umów.

W prawie cywilnym są zawarte najistotniejsze cechy każdej umowy leasingowej. Zgodnie z przepisami, są one następujące:

 • umowa leasingowa zawierana jest na czas określony,

 • leasingobiorca zobowiązany jest do spłacania w dokładnie określonych ratach równowartości cen bądź wynagrodzenia za nabycie rzeczy przez finansującego,

 • finansujący jest przedsiębiorcą, który zgodnie z zapisami umowy oddaje na rzecz leasingobiorcy określony przedmiot do eksploatacji.

Dokładniejsze wytyczne, zawierające finansowe konsekwencje dla obu stron umowy, są zawarte w przepisach polskiego prawa podatkowego. W prawie podatkowym mamy bardzo dokładnie określony przedmiot leasingu. Przedmiotem leasingu mogą być:

 • przedmiotu,

 • wartości niematerialne oraz prawnie podlegające amortyzacji,

 • prawo wieczystego użytkowania gruntów,

 • grunty.

Leasing operacyjny - na czym polega?

Leasing operacyjny cieszy się zdecydowanie największą popularnością. Tę formę leasingu wybiera ponad 90% przedsiębiorców. Jest to uwarunkowane przede wszystkim tym, iż w przypadku wybrania leasingu operacyjnego koszt podatku VAT jest w sposób automatyczny doliczany do rat leasingowych, dzięki czemu nie jest to dużym obciążeniem finansowym dla przedsiębiorcy. Inaczej jest w leasingu finansowym, gdzie cały podatek VAT trzeba uiścić razem z pierwszą ratą. Osoby, które nie dysponują wystarczającą ilością środków finansowych, zawsze wybierają leasing operacyjny.

Umowa leasingu operacyjnego jest jednak nieco specyficzna ze względów formalnych. Przedmiot leasingu uważany jest za składnik majątku leasingodawcy, a nie leasingobiorcy. Co to oznacza w praktyce? Że po zakończeniu okresu leasingowania, przedsiębiorca może wykupić przedmiot, który opłacał w ramach leasingu. Nie staje się on jego właścicielem w sposób automatyczny po zakończeniu okresu obowiązywania danej umowy leasingowej.

Ten rodzaj leasingu wiąże się również z innymi obowiązkami dla leasingodawców. Leasingodawca musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych - jest to stopniowe zapisywanie kolejnych części płatności w kosztach. W leasingu operacyjnym do samego końca obowiązywania umowy właścicielem amortyzowanego przedmiotu do samego końca jest leasingodawca. Właściciel może zmienić się dopiero po wykupieniu przedmiotu na koniec obowiązywania umowy leasingowej.

Leasing finansowy - na czym polega?

Leasing finansowy jest znacznie rzadziej wybierany przez polskich przedsiębiorców. Z czego to wynika? Jest to spowodowane w szczególności tym, iż przy wybraniu takiego rodzaju leasingu trzeba na samym początku wprowadzić dość dużą kwotę. Razem z pierwszą ratą trzeba opłacić całą kwotę podatku VAT. Warto wiedzieć, że w zdecydowanej większości transakcji wysokość podatku VAT wynosi 23% wartości danego przedmiotu.

Gdy zawrzemy umowę leasingu finansowego, przedmiot leasingu wliczany jest do składników majątkowych leasingobiorcy. To właśnie leasingobiorca musi realizować odpisy amortyzacyjne - co ważne: przysługuje mu prawo do zapisywania ich w kosztach. Gdy umowa leasingu finansowego dobiegnie końca, przedmiot przechodzi w sposób automatyczny na własność leasingobiorcy. Nie musi on już mieć jakichkolwiek dodatkowych środków na wykup przedmiotu, o którym jest mowa w umowie leasingowej.

Czym różni się leasing operacyjny od finansowego?

Istnieje kilka podstawowych różnic między leasingiem operacyjnym oraz leasingiem finansowym. Poniżej w sposób dokładny je omawiamy.

 • Podatek VAT - Najistotniejsza różnica pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym polega na sposobie opłacenia podatku VAT. W leasingu operacyjnym wysokość podatku VAT doliczana jest do każdej raty leasingowej, zaś w leasingu finansowym całą kwotę podatku VAT trzeba opłacić z góry przy płatności pierwszej raty. Wysokość podatku VAT w zdecydowanej większości przypadków wynosi 23% wartości leasingowanego przedmiotu.

 • Koszty uzyskania przychodu - Leasingobiorca w przypadku leasingu operacyjnego może w koszty uzyskania przychodu zaliczyć całą ratę leasingową, zaś w przypadku leasingu finansowego raty dzielone są na część kapitałową i część odsetkową. Tylko część odsetkowa może być uznana za koszt uzyskania przychodu.

 • Amortyzacja - oba najpopularniejsze rodzaje leasingu różnią się także sposobem amortyzacji. W przypadku leasingu operacyjnego odpisy amortyzacyjne muszą być dokonywane przez leasingodawcę, zaś przy leasingu finansowym jest to obowiązek leasingobiorcy, czyli użytkownika danego przedmiotu.

 • Czas trwania umowy leasingowej - Leasing operacyjny wyróżnia się tym, iż czas trwania umowy wyznacza się głównie przez okres amortyzacji leasingowanego przedmiotu. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi polskimi przepisami, czas trwania umowy przy leasingu operacyjnym nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji bądź nie krótszy niż 10 lat w przypadku leasingu nieruchomości. Warto wiedzieć, że normatywny czas amortyzacji zawsze podaje się w latach. Jest to czas niezbędny do zamortyzowania danego środka trwałego, o którym jest mowa w umowie leasingowej.

W leasingu finansowym są znacznie elastyczniejsze zasady odnośnie wyznaczania czasu trwania umowy leasingowej. Polskie przepisy wskazują, iż taka umowa może trwać od miesiąca do nawet kilkunastu lat. W rzeczywistości wygląda to jednak trochę inaczej. Zdecydowana większość firm leasingowych proponuje swoim klientom umowy nie krótsze niż 12 miesięcy oraz nieprzekraczające 5 lat.

 • Wykup przedmiotu, o którym mowa w umowie leasingowej - w leasingu operacyjnym jest mowa o tym, że leasingobiorca w sposób swobodny będzie korzystał z leasingowanego przedmiotu do czasu zakończenia umowy leasingowej. Po jej zakończeniu przysługuje mu prawo do wykupienia przedmiotu na własność. Jeśli nie będzie chciał go wykupić, w każdej chwili może zwrócić dany przedmiot bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Dla niektórych leasing operacyjny jest swego rodzaju wynajmem.

Leasing finansowy charakteryzuje się tym, iż prawo własności leasingowanego przedmiotu w sposób automatyczny przechodzi na leasingobiorcę po zakończeniu danej umowy leasingowej (spłacie ostatniej raty). Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że za przeniesienie praw własności będzie trzeba zapłacić - kwoty wynoszą z reguły od 100 złotych do maksymalnie 1% ceny leasingowanego przedmiotu.

Leasing operacyjny - kiedy się bardziej opłaca?

Leasing operacyjny jest znacznie lepszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy leasingować konkretny przedmiot przez stosunkowo krótki okres czasu. Jeśli planujemy, iż nie będziemy chcieli korzystać przez długi czas z konkretnego przedmiotu (np. samochodu, który po kilku latach się zużyje), to rozwiązanie jest najlepsze. Tym bardziej, że leasing można “wrzucić” w bieżące koszty działalności, co skutkuje zmniejszeniem podstawy opodatkowania.

Leasing operacyjny jest także doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich tych osób, które nie chcą ponosić wysokich kosztów na samym początku. Warto wiedzieć o tym, że gdy wybierzemy leasing finansowy, na samym początku musimy opłacić całą kwotę podatku VAT razem z pierwszą ratą. Jeśli kupujemy w ramach leasingu finansowego przedmiot opodatkowany na 23%, to prawie 25% jego wartości będziemy musieli wpłacić już na samym początku obowiązywania umowy leasingowej. Jeżeli nie chcemy bądź nie możemy ponosić tak dużych kosztów, o wiele lepszym rozwiązaniem jest wybór leasingu operacyjnego.

Leasing operacyjny jest także bardzo chętnie wybierany przez przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć koszty w swojej firmie. Wszystkie raty leasingu operacyjnego mogą być wliczane do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli zależy nam na maksymalnym zwiększeniu kosztów uzyskania przychodu w naszym przedsiębiorstwie, leasing operacyjny okaże się strzałem w dziesiątkę.

Leasing finansowy - kiedy się bardziej opłaca?

Leasing finansowy to specyficzny rodzaj leasingu przeznaczony dla wybranych grup przedsiębiorców. Poleca się do przede wszystkim tym przedsiębiorcom, którym zależy na uzyskaniu własności przedmiotu leasingowanego. W leasingu finansowym po spłaceniu ostatniej raty, przedmiot leasingowany w sposób automatyczny staje się naszą własnością. Każdy, komu zależy na tym, aby uzyskać ten przedmiot bez dodatkowych środków na jego wykup (tak jest w leasingu operacyjnym), powinien zdecydować się na leasing finansowy.

Kolejną okolicznością, w której opłaca się wybrać leasing finansowy, jest brak albo bardzo niska stawka podatku VAT. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że w leasingu finansowym kwotę podatku VAT trzeba wpłacić z góry razem z pierwszą ratą. Jeśli przedmiot leasingowany jest sprzedawany bez podatku VAT bądź na bardzo niskiej stawce (np. 8%), wówczas warto przemyśleć decyzję o wyborze tego rodzaju leasingu.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

TOP 3 oferty - kredyty gotówkowe

Pełny ranking

Powiązane artykuły

Kredyt na dowód bez umowy o pracę 2021
Kredyty gotówkowe 14.04.2021

Kredyt na dowód bez umowy o pracę 2021

Co musisz wiedzieć o kredycie na dowód bez umowy o pracę? Czy mimo pandemii banki oferują łatwo dostępne kredyty na dowolny cel? Kto może skorzystać z minimalnych formalności i podpisać umowę kredytową nawet bez zaświadczenia o zarobkach?

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy - wybierz odpowiedni okres kredytowania
Kredyty gotówkowe 12.04.2021

Kredyt gotówkowy - wybierz odpowiedni okres kredytowania

Jak dostosować okres kredytowania do własnych potrzeb? Co zapewni ci wydłużenie okresu spłaty? Dlaczego okres kredytowania ma tak duże znaczenie dla przyszłego kredytobiorcy? Jak wybrać odpowiedni okres spłaty kredytu?

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy online - wybierz ofertę z najniższą ratą
Kredyty gotówkowe 07.04.2021

Kredyt gotówkowy online - wybierz ofertę z najniższą ratą

Jak obliczyć ratę kredytu gotówkowego online? Czy decydując się na zadłużenie na dowolny cel, warto zwrócić uwagę na miesięczną ratę kredytu? Jak skutecznie porównać dostępne zadłużenia na dowolny cel, nie tracąc na to czasu?

Zobacz więcej
Czy wakacje kredytowe będą miały wpływ na Twój raport w BIK?
Kredyty gotówkowe 02.04.2021

Czy wakacje kredytowe będą miały wpływ na Twój raport w BIK?

Czy korzystając z wakacji kredytowych, musisz obawiać się problemów z BIK? Czy wakacje kredytowe będą miały w przyszłości znaczenie dla twojej historii kredytowej, jeśli złożysz wniosek o kredyt gotówkowy lub hipoteczny? 

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy a umowa o dzieło lub umowa zlecenie
Kredyty gotówkowe 30.03.2021

Kredyt gotówkowy a umowa o dzieło lub umowa zlecenie

Kredyt gotówkowy bez umowy o pracę? Czy klienci zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych mogą liczyć na zawarcie umowy kredytowej w banku? Jakie warunki musi spełnić klient banku, chcąc mieć pewność, że otrzyma zgodę na kredyt gotówkowy?

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy i kredyt hipoteczny - jak negocjować z bankiem?
Kredyty gotówkowe 25.03.2021

Kredyt gotówkowy i kredyt hipoteczny - jak negocjować z bankiem?

...Kredyt gotówkowy jest bez wątpienia jedną z najbardziej elastycznych usług,... ...kredytem celowym, jakim jest kredyt hipoteczny. Z założenia kredyt gotówkowy jest bardziej...

Zobacz więcej