Progi podatkowe: pigułka wiedzy, którą musisz przyswoić. Dowiedz się, jak wygląda skala podatkowa w Polsce.

Zaktualizowano: 2021-01-13 08:42
Opublikowano: 2020-11-13 10:16
Średnia ocena: 5,57/6 Głosów: 23

Najważniejsze informacje o progach podatkowych w Polsce. Jaka jest skala podatkowa? Kiedy warto rozliczać się z małżonkiem? Kiedy następuje przejście z pierwszego progu podatkowego na drugi?

Rozliczanie podatku PIT to jedna z podstaw funkcjonowania w polskim systemie podatkowym. PIT (Personal Income Tax) to podatek dochodowy od osób fizycznych. Musisz pamiętać, że, na przykład, zakładając własną działalność gospodarczą i wpisując ją do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) można wybrać jedną z czterech dostępnych form opodatkowania: kartę podatkową, podatek liniowy, ryczałt oraz zasady ogólne, których dotyczą tytułowe progi podatkowe. Jeżeli zastanawiasz się, ile wynosi podatek dochodowy w kontekście progów podatkowych, chcesz wiedzieć, jak wyglądają stawki podatkowe oraz co się dzieje w momencie przekroczenia progu dochodowego – zachęcamy do przeczytania naszego artykułu. Postaramy się udzielić jasnej i precyzyjnej odpowiedzi na Twoje pytania, dokładnie omawiając zagadnienie funkcjonowania progów podatkowych w Polsce.

Czym są progi podatkowe, czyli jak obliczyć podatek?

Podatek dochodowy w Polsce w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych jest obliczany na bazie dwóch progów podatkowych: I i II. Próg to pułap, do którego kwoty dochodów są rozliczane przy użyciu podatku w tej samej wysokości. Co to oznacza w praktyce? Jakie są progi podatku dochodowego obowiązujące w Polsce?

PIERWSZY PRÓG PODATKOWY. Obowiązuje do dochodów w wysokości 85 528 złotych. W takim przypadku stawka podatkowa to 17%.

DRUGI PRÓG PODATKOWY. Liczony dla dochodów powyżej kwoty 85 528 złotych. Wysokość podatku dochodowego w drugim progu to 32%.

Pamiętaj, że stawki podatku dochodowego to nie wszystko! Ile wynosi podatek dochodowy w przypadku drugiego progu podatkowego? 32% to stawka, która nie obowiązuje w odniesieniu do całej kwoty dochodu, a jedynie kwoty powyżej 85 528 złotych. Od dochodów do 85 528 złotych obliczany jest podatek w wysokości 17%, a od pozostałej kwoty 32%.

Brzmi skomplikowanie? Wbrew pozorom to naprawdę bardzo prosty mechanizm, dlatego spróbujmy go sobie wyjaśnić na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że Twój dochód wyniósł 185 528 złotych. Co dalej? W takim przypadku zapłacisz 14 539.76 złotych podatku od kwoty 85 528 złotych, czyli 17% oraz 32% ze 100 000 zł, czyli 32 000 złotych. Łącznie Twój podatek wyniesie 46 539.76 złotych.

WAŻNE: w trakcie wykonywania rozliczeń bazą do obliczenia podatku jest suma zarobków brutto z całego roku. Nie mają natomiast znaczenia rodzaje umowy, z jakich są one osiągane.

Warto pamiętać, że pobieranie zaliczek na podatek dochodowy z myślą o drugim progu podatkowym może być jednym z powodów otrzymania zwrotu podatku w sytuacji, kiedy jednak dochody danej osoby nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego. Temat zwrotów podatku dochodowego bardziej szczegółowo poruszyliśmy w innym naszym artykule, dlatego zapraszamy do dalszej lektury. Z artykułu dowiesz się, kto jest uprawniony od otrzymania zwrotu, ile trzeba czekać na przekazanie należnych środków przez Urząd Skarbowy i jakimi drogami odbywa się ten proces.

Stawki podatku dochodowego a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Wiesz już, jak obliczyć drugi próg podatkowy oraz jak kształtują się stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w kontekście progów podatkowych. Jeżeli rozliczając się samodzielnie, przekraczasz pierwszy próg podatkowy, możesz zastanowić się nad rozwiązaniem, jakim jest wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem. W niektórych przypadkach zastosowanie takiej możliwości pozwala dalsze na pozostanie w pierwszym progu podatkowym.

Małżonkowie, którzy chcą się rozliczać wspólnie, muszą jednak spełnić określone w ustawie wymagania. Jakie? Wśród nich ustawodawca wyróżnia, między innymi, konieczność pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który małżonkowie chcą rozliczyć się razem (co ważne, w tym roku podatkowym muszą również pozostawać we wspólnocie majątkowej) oraz wymóg opodatkowania każdego z małżonków skalą podatkową (oznacza to, że żadna ze stron nie może uzyskiwać dochodów opodatkowanych w innej formie, poza przychodami z najmu prywatnego, które mogą być opodatkowane ryczałtem). Planując wspólne rozliczenie z małżonkiem należy upewnić się, że spełnia się wszystkie wymagania ustawowe.

Jak obliczany jest podatek w przypadku wspólnego rozliczania się małżonków? Dochody obu stron dodaje się do siebie, a następnie dzieli przez dwa. To moment, w którym określa się wysokość podatku od otrzymanej w obliczeniach połowy kwoty, stosując obowiązującą w danym momencie skalę podatkową. Otrzymają wartość podatku należy pomnożyć przez dwa.

Zdarza się, że małżonkowie wykazują dużą dysproporcję w osiąganych dochodach lub jedna ze stron w ogóle ich nie posiada. Wówczas wspólne rozliczenie często pozwala na pozostanie w pierwszym progu podatkowym, co jest korzystne ze względów finansowych.

3 próg podatkowy, czyli danina solidarnościowa

Czym jest trzeci próg podatkowy w Polsce? W ten sposób określa się tak zwaną daninę solidarnościową, która została wprowadzona w styczniu 2019 roku. Danina solidarnościowa obowiązuje osoby fizyczne, których dochody przekroczą 1 000 000 złotych, po ich zredukowaniu o możliwe odliczenia. Wysokość daniny to 4% podstawy obliczenia, czyli 4% obliczane od dochodu wykraczającego poza 1 000 000 złotych w konkretnym roku podatkowym. Warto zaznaczyć, że do obliczenia daniny solidarnościowej nie wykorzystuje się wszystkich rodzajów dochodów, dlatego koniecznie należy sprawdzić określone przez ustawodawcę wyłączenia.

Pieniądze uzyskiwane z daniny solidarnościowej są środkami pożytkowanymi na cele Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie należy pamiętać, że danina solidarnościowa nie stanowi kosztów uzyskania przychodu.

Progi podatkowe w 2021 roku

W roku 2020 wprowadzono wiele kluczowych zmian związanych z systemem podatkowym. By móc poprawnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym konieczne było poznanie nowych przepisów. Jak prezentują się progi podatkowe w 2021 roku? Okazuje się, że nie musisz się martwić kolejnymi zmianami, system podatkowy aktualnie działa na tych samych zasadach, które obowiązywały w zeszłym roku.

O czym musi pamiętać podatnik w 2021 roku? Oto podstawowe zasady rozliczania dochodów, które aktualnie obowiązują podatników:

  • I próg podatkowy obowiązuje podatników, których przychody nie przekraczają 85 528 zł rocznie, a stawka podatkowa w takim przypadku wynosi 17%.

  • II próg podatkowy dotyczy dochodów powyżej 85 528 zł rocznie i wynosi 32%.

  • III próg podatkowy to danina solidarnościowa, obowiązuje podatników, uzyskujących przychód powyżej 1 000 000 zł rocznie. Stawka podatku solidarnościowego wynosi 4%.

  • Podatnik, który nie ukończył 26 roku życia, a jego dochód nie przekroczył 85 528 zł rocznie, jest beneficjentem ulgi, czyli zerowego PIT-u dla młodych.

  • Podatnik zatrudniony w jednej firmie na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej, może skorzystać z kosztów uzyskania przychodów równych 250 zł miesięcznie, rocznie ta kwota nie może przekroczyć 3 000 zł.

  • Podatnik zatrudniony w więcej niż jednym miejscu lub poza miejscem zamieszkania może skorzystać z wyższych kosztów uzyskania przychodów.

PODSUMOWUJĄC: to, jaki jest należny podatek dochodowy w przypadku skali podatkowych definiują progi podatkowe. W Polsce funkcjonują dwa progi: do i od 85 528 złotych dochodu. Warto jednak pamiętać, że jeśli dochody podatnika przekraczają pierwszy próg podatkowy, nie zapłaci on 32% podatku od całej kwoty dochodów, a jedynie od kwoty powyżej 85 528 złotych. W pierwszym progu podatkowym obowiązująca stawka to 17%. W sytuacji, w której jeden z małżonków przekracza pierwszy próg dochodowy, sposobem na to, żeby nadal w nim pozostać i rozliczać się na podstawie 17 – procentowej stawki jest niekiedy wspólne rozliczenie z żoną lub mężem. Od stycznia 2019 roku w Polsce obowiązuje tak zwany „trzeci próg podatkowy”, czyli danina solidarnościowa, która obowiązuje osoby fizyczne osiągające dochody powyżej 1 000 000 złotych. Danina została wprowadzona na rzecz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powiązane artykuły

Karta podatkowa
Poradniki 21.09.2021

Karta podatkowa 2021 – czym jest karta podatkowa i kto może jej używać?

Karta podatkowa jest jedną z metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jej stawka nie jest zależna od kwoty wypracowanego dochodu lub przychodu podatnika, tylko ustala ją z góry naczelnik urzędu skarbowego.
Zobacz więcej
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?
Poradniki 15.09.2021

Program czyste powietrze - dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

Program „Czyste Powietrze” pozwala na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych na nowe, bardziej ekologiczne. Ponadto możesz otrzymać pożyczkę „Czyste Powietrze” z gwarancją w wybranych bankach, które mają zawarte porozumienie z NFOŚiGW.
Zobacz więcej
Zawieszenie spłaty a koronawirus
Poradniki 15.09.2021

Zawieszenie spłaty a koronawirus - czy wakacje kredytowe w trakcie pandemii są korzystne dla kredytobiorcy?

Wakacje kredytowe to rozwiązanie proponowane przez Związek Banków Polskich w ramach walki z negatywnymi skutkami restrykcji wprowadzonych w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Zawieszenie spłaty a koronawirus – kto i na jakich warunkach może odroczyć spłatę kredytu? Sprawdź!
Zobacz więcej
Program 300+ - co zapewnia program dobry start?
Poradniki 14.09.2021

Program 300+ - co zapewnia program dobry start i jak dołączyć do programu 300 plus?

Program 300+, który właściwie funkcjonuje pod nazwą „Dobry Start”, zapewnia 300 zł na każdego ucznia. O pieniądze można starać się już przed rozpoczęciem roku szkolnego, dzięki czemu rzeczywiście można je wykorzystać do pokrycia przynajmniej części wydatków w ramach wyprawki szkolnej. Świadczenie 300 zł przyznawane jest jeden raz w roku, bez względu na wysokość dochodów rodziny.
Zobacz więcej
Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?
Poradniki 13.09.2021

Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?

Nowy Polski Ład to program zaproponowany przez PIS, który ma zmienić oblicze krajowej gospodarki. Choć dopiero jest w fazie zapowiedzi, to już wywołał niemałe poruszenie. Jakie zmiany ma wprowadzić? Poznaj założenia Nowego Polskiego Ładu. Wyższa kwota wolna od podatku, kredyty hipoteczne bez wkładu własnego. Co jeszcze przygotował PIS w ramach Nowego Ładu? Sprawdzamy!
Zobacz więcej
Zastrzeżenie kredytowe w BIK - kiedy warto je włączyć?
Poradniki 27.08.2021

Zastrzeżenie kredytowe w BIK - kiedy warto je włączyć?

Mało kto wie, że w BIK można uruchomić tzw. zastrzeżenie kredytowe blokujące możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na nasze dane. To najprostszy i zarazem najskuteczniejszy sposób, aby ustrzec się przed wyłudzeniem na nas zobowiązania. Sprawdź, na czym polega zastrzeżenie kredytowe i czy warto z niego korzystać.
Zobacz więcej