× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Progi podatkowe: pigułka wiedzy, którą musisz przyswoić. Dowiedz się, jak wygląda skala podatkowa w Polsce.

Zaktualizowano: 13.01.2021 08:42
Opublikowano: 13.11.2020 10:16
Średnia ocena: 5,00/6 Głosów: 10

Najważniejsze informacje o progach podatkowych w Polsce. Jaka jest skala podatkowa? Kiedy warto rozliczać się z małżonkiem? Kiedy następuje przejście z pierwszego progu podatkowego na drugi?

Rozliczanie podatku PIT to jedna z podstaw funkcjonowania w polskim systemie podatkowym. PIT (Personal Income Tax) to podatek dochodowy od osób fizycznych. Musisz pamiętać, że, na przykład, zakładając własną działalność gospodarczą i wpisując ją do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) można wybrać jedną z czterech dostępnych form opodatkowania: kartę podatkową, podatek liniowy, ryczałt oraz zasady ogólne, których dotyczą tytułowe progi podatkowe. Jeżeli zastanawiasz się, ile wynosi podatek dochodowy w kontekście progów podatkowych, chcesz wiedzieć, jak wyglądają stawki podatkowe oraz co się dzieje w momencie przekroczenia progu dochodowego – zachęcamy do przeczytania naszego artykułu. Postaramy się udzielić jasnej i precyzyjnej odpowiedzi na Twoje pytania, dokładnie omawiając zagadnienie funkcjonowania progów podatkowych w Polsce.

Czym są progi podatkowe, czyli jak obliczyć podatek?

Podatek dochodowy w Polsce w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych jest obliczany na bazie dwóch progów podatkowych: I i II. Próg to pułap, do którego kwoty dochodów są rozliczane przy użyciu podatku w tej samej wysokości. Co to oznacza w praktyce? Jakie są progi podatku dochodowego obowiązujące w Polsce?

PIERWSZY PRÓG PODATKOWY. Obowiązuje do dochodów w wysokości 85 528 złotych. W takim przypadku stawka podatkowa to 17%.

DRUGI PRÓG PODATKOWY. Liczony dla dochodów powyżej kwoty 85 528 złotych. Wysokość podatku dochodowego w drugim progu to 32%.

Pamiętaj, że stawki podatku dochodowego to nie wszystko! Ile wynosi podatek dochodowy w przypadku drugiego progu podatkowego? 32% to stawka, która nie obowiązuje w odniesieniu do całej kwoty dochodu, a jedynie kwoty powyżej 85 528 złotych. Od dochodów do 85 528 złotych obliczany jest podatek w wysokości 17%, a od pozostałej kwoty 32%.

Brzmi skomplikowanie? Wbrew pozorom to naprawdę bardzo prosty mechanizm, dlatego spróbujmy go sobie wyjaśnić na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że Twój dochód wyniósł 185 528 złotych. Co dalej? W takim przypadku zapłacisz 14 539.76 złotych podatku od kwoty 85 528 złotych, czyli 17% oraz 32% ze 100 000 zł, czyli 32 000 złotych. Łącznie Twój podatek wyniesie 46 539.76 złotych.

WAŻNE: w trakcie wykonywania rozliczeń bazą do obliczenia podatku jest suma zarobków brutto z całego roku. Nie mają natomiast znaczenia rodzaje umowy, z jakich są one osiągane.

Warto pamiętać, że pobieranie zaliczek na podatek dochodowy z myślą o drugim progu podatkowym może być jednym z powodów otrzymania zwrotu podatku w sytuacji, kiedy jednak dochody danej osoby nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego. Temat zwrotów podatku dochodowego bardziej szczegółowo poruszyliśmy w innym naszym artykule, dlatego zapraszamy do dalszej lektury. Z artykułu dowiesz się, kto jest uprawniony od otrzymania zwrotu, ile trzeba czekać na przekazanie należnych środków przez Urząd Skarbowy i jakimi drogami odbywa się ten proces.

Stawki podatku dochodowego a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Wiesz już, jak obliczyć drugi próg podatkowy oraz jak kształtują się stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w kontekście progów podatkowych. Jeżeli rozliczając się samodzielnie, przekraczasz pierwszy próg podatkowy, możesz zastanowić się nad rozwiązaniem, jakim jest wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem. W niektórych przypadkach zastosowanie takiej możliwości pozwala dalsze na pozostanie w pierwszym progu podatkowym.

Małżonkowie, którzy chcą się rozliczać wspólnie, muszą jednak spełnić określone w ustawie wymagania. Jakie? Wśród nich ustawodawca wyróżnia, między innymi, konieczność pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który małżonkowie chcą rozliczyć się razem (co ważne, w tym roku podatkowym muszą również pozostawać we wspólnocie majątkowej) oraz wymóg opodatkowania każdego z małżonków skalą podatkową (oznacza to, że żadna ze stron nie może uzyskiwać dochodów opodatkowanych w innej formie, poza przychodami z najmu prywatnego, które mogą być opodatkowane ryczałtem). Planując wspólne rozliczenie z małżonkiem należy upewnić się, że spełnia się wszystkie wymagania ustawowe.

Jak obliczany jest podatek w przypadku wspólnego rozliczania się małżonków? Dochody obu stron dodaje się do siebie, a następnie dzieli przez dwa. To moment, w którym określa się wysokość podatku od otrzymanej w obliczeniach połowy kwoty, stosując obowiązującą w danym momencie skalę podatkową. Otrzymają wartość podatku należy pomnożyć przez dwa.

Zdarza się, że małżonkowie wykazują dużą dysproporcję w osiąganych dochodach lub jedna ze stron w ogóle ich nie posiada. Wówczas wspólne rozliczenie często pozwala na pozostanie w pierwszym progu podatkowym, co jest korzystne ze względów finansowych.

3 próg podatkowy, czyli danina solidarnościowa

Czym jest trzeci próg podatkowy w Polsce? W ten sposób określa się tak zwaną daninę solidarnościową, która została wprowadzona w styczniu 2019 roku. Danina solidarnościowa obowiązuje osoby fizyczne, których dochody przekroczą 1 000 000 złotych, po ich zredukowaniu o możliwe odliczenia. Wysokość daniny to 4% podstawy obliczenia, czyli 4% obliczane od dochodu wykraczającego poza 1 000 000 złotych w konkretnym roku podatkowym. Warto zaznaczyć, że do obliczenia daniny solidarnościowej nie wykorzystuje się wszystkich rodzajów dochodów, dlatego koniecznie należy sprawdzić określone przez ustawodawcę wyłączenia.

Pieniądze uzyskiwane z daniny solidarnościowej są środkami pożytkowanymi na cele Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie należy pamiętać, że danina solidarnościowa nie stanowi kosztów uzyskania przychodu.

Progi podatkowe w 2021 roku

W roku 2020 wprowadzono wiele kluczowych zmian związanych z systemem podatkowym. By móc poprawnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym konieczne było poznanie nowych przepisów. Jak prezentują się progi podatkowe w 2021 roku? Okazuje się, że nie musisz się martwić kolejnymi zmianami, system podatkowy aktualnie działa na tych samych zasadach, które obowiązywały w zeszłym roku.

O czym musi pamiętać podatnik w 2021 roku? Oto podstawowe zasady rozliczania dochodów, które aktualnie obowiązują podatników:

  • I próg podatkowy obowiązuje podatników, których przychody nie przekraczają 85 528 zł rocznie, a stawka podatkowa w takim przypadku wynosi 17%.

  • II próg podatkowy dotyczy dochodów powyżej 85 528 zł rocznie i wynosi 32%.

  • III próg podatkowy to danina solidarnościowa, obowiązuje podatników, uzyskujących przychód powyżej 1 000 000 zł rocznie. Stawka podatku solidarnościowego wynosi 4%.

  • Podatnik, który nie ukończył 26 roku życia, a jego dochód nie przekroczył 85 528 zł rocznie, jest beneficjentem ulgi, czyli zerowego PIT-u dla młodych.

  • Podatnik zatrudniony w jednej firmie na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej, może skorzystać z kosztów uzyskania przychodów równych 250 zł miesięcznie, rocznie ta kwota nie może przekroczyć 3 000 zł.

  • Podatnik zatrudniony w więcej niż jednym miejscu lub poza miejscem zamieszkania może skorzystać z wyższych kosztów uzyskania przychodów.

PODSUMOWUJĄC: to, jaki jest należny podatek dochodowy w przypadku skali podatkowych definiują progi podatkowe. W Polsce funkcjonują dwa progi: do i od 85 528 złotych dochodu. Warto jednak pamiętać, że jeśli dochody podatnika przekraczają pierwszy próg podatkowy, nie zapłaci on 32% podatku od całej kwoty dochodów, a jedynie od kwoty powyżej 85 528 złotych. W pierwszym progu podatkowym obowiązująca stawka to 17%. W sytuacji, w której jeden z małżonków przekracza pierwszy próg dochodowy, sposobem na to, żeby nadal w nim pozostać i rozliczać się na podstawie 17 – procentowej stawki jest niekiedy wspólne rozliczenie z żoną lub mężem. Od stycznia 2019 roku w Polsce obowiązuje tak zwany „trzeci próg podatkowy”, czyli danina solidarnościowa, która obowiązuje osoby fizyczne osiągające dochody powyżej 1 000 000 złotych. Danina została wprowadzona na rzecz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne
Tomasz
15.02.2021

Witam. Rozliczam się wspólnie z żoną, która nie ma dochodu. Czy kwota mojego dochodu dzieli się na pół? Dziękuje i pozdrawiam.

Powiązane artykuły

Co to jest REGON? REGON online. Weryfikacja PESEL
Poradniki 01.03.2021

Co to jest REGON? REGON online. Weryfikacja PESEL

Dzięki bazie REGON możemy również zweryfikować, od jak dawna dana firma funkcjonuje na rynku oraz jaki jest status danej działalności gospodarczej. Wyróżniamy trzy podstawowe stany: działalność czynna, zawieszona lub zakończona.

Zobacz więcej
Najniższa emerytura w Polsce 2021. Emerytury w Polsce. Waloryzacja 2021
Poradniki 18.02.2021

Najniższa emerytura w Polsce 2021. Emerytury w Polsce. Waloryzacja 2021

Najniższa emerytura polaków niestety nie prezentuje się korzystnie. Świadczenie jest wyjątkowo niskie, a seniorzy, którzy żyją z takich emerytur, często muszą korzystać z pomocy finansowej najbliższych, banków a nawet...

Zobacz więcej
Saldo konta - co to jest saldo? Saldo konta a dostępne środki
Poradniki 15.02.2021

Saldo konta - co to jest saldo? Saldo konta a dostępne środki

Saldo konta, dostępne środki, saldo debetowe, co dokładnie musisz wiedzieć o tych pojęciach, które są ważne dla każdego klienta banku? Przekonaj się, jak ocenić rzeczywisty stan swojego konta osobistego.

Zobacz więcej
Kwota wolna od zajęcia 2021 - zajęcia komornicze
Poradniki 11.02.2021

Kwota wolna od zajęcia 2021 - zajęcia komornicze

Czym jest kwota wolna od zajęcia? Ile w 2021 roku wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego? Jak przebiega zajęcie wynagrodzenia? Czy zarabiając najniższą krajową, musisz obawiać się zajęcia komorniczego?

Zobacz więcej
Cesja wierzytelności - sprzedaż wierzytelności
Poradniki 08.02.2021

Cesja wierzytelności - sprzedaż wierzytelności

Na czym dokładnie polega cesja wierzytelności? Kiedy można z niej korzystać? Które akty prawne dokładnie definiują cesję wierzytelności? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w najnowszym artykule.

Zobacz więcej
Weksel in blanco. Deklaracja wekslowa
Poradniki 27.01.2021

Weksel in blanco. Deklaracja wekslowa

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym bardzo dokładnie omawiamy jeden z rodzajów weksli, czyli weksle in blanco. Kogo chronią weksle in blanco? O czym należy pamiętać decydując się na sporządzenie tego rodzaju dokumentu?

Zobacz więcej