5 min. czytania

Ile wynosi renta socjalna w 2024?

Zaktualizowano: 2024-01-24 12:06
Opublikowano: 2021-05-05 15:32
Średnia ocena: 5,44/6 Głosów: 9
Ile wynosi renta socjalna w {{year}}?

Renta socjalna podlega corocznej waloryzacji i od 2024 jej wysokość zwiększy się. Komu przysługuje świadczenie i ile można otrzymać? Co należy przygotować, starając się o rentę socjalną? Jakie zmiany w 2024 roku czekają osoby pobierające świadczenie? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Renta socjalna to szczególny rodzaj świadczenia przysługującego osobom, które utraciły zdolność do pracy i nie są w stanie kontynuować zatrudnienia lub nie mają możliwości podjęcia pracy.

Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej obecnie rentę socjalną pobiera ok. 290 tysięcy osób. Renta socjalna – wysokość świadczenia, osoby uprawnione do jej otrzymywania, warunki pobierania i inne ważne informacje przedstawiamy w poniższym artykule. Czy pobierając rentę, można wystąpić o pożyczkę lub kredyt gotówkowy?

Czym jest renta socjalna?

Co to jest renta socjalna i kto może się o nią starać? Jednym ze świadczeń wypłacanych co miesiąc przez ZUS jest renta socjalna, której zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty określa ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

Świadczenie to może być przyznane w formie renty stałej lub czasowej – w zależności od tego, jaki charakter ma niezdolność do pracy świadczeniobiorcy. Ustala to lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta socjalna, podobnie jak zasiłek stały, przysługuje osobie niezdolnej do pracy, chociaż oba świadczenia charakteryzują odmienne kryteria. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

To warto wiedzieć: Czym jest zasiłek rodzinny i komu przysługuje?

Komu należy się renta socjalna?

Jakie grupy osób mogą starać się o rentę socjalną w 2024 roku? Komu przysługuje? Świadczenie jest przyznawane osobom, które nie rozpoczęły jeszcze kariery zawodowej i w związku z tym nie przysługuje im inny rodzaj wsparcia finansowego.

Prawo do renty socjalnej przysługuje:

 • obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • niektórym cudzoziemcom mieszkającym w Polsce, np. obywatelom państwa członkowskich Unii Europejskiej. 

Poniżej przedstawiamy warunki, jakie trzeba spełnić, żeby otrzymać rentę socjalną:

 • osiągnięcie pełnoletności,
 • wystąpienie całkowitej niezdolności do pracy na skutek problemów zdrowotnych, która powstała:
  • przed ukończeniem 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,
  • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna dla bezrobotnego jest przyznawana na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (które może wiązać się np. z niepełnosprawnością).

Czy renta socjalna przysługuje dla dziecka po śmierci ojca? W takiej sytuacji przyznawana jest renta rodzinna.

Jakie dokumenty należy przygotować, starając się o rentę socjalną?

Osoby, które chcą starać się o rentę socjalną, powinny złożyć wniosek do ZUS. Może też dokonać tego opiekun prawny lub faktyczny, przedstawiciel ustawowy, kierownik ośrodka pomocy społecznej lub inna upoważniona osoba. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika z ZUS,
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni,
 • zaświadczenie od pracodawcy (w przypadku osób pracujących).

Ile wynosi renta socjalna w 2024 brutto i netto?

Ile wynosi renta socjalna z MOPS i w jaki sposób została zwiększona w stosunku do zeszłego roku? Jak wspomnieliśmy, świadczenie to podlega corocznej waloryzacji. W 2023 roku wynosiło 1445,48 zł.

A ile wynosi renta socjalna 2024 netto (bez podatku)?

 • renta socjalna {{year}} netto – renta socjalna 2024 na rękę wynosi w styczniu 2024 1445,48 zł.
 • Ile wynosi renta socjalna dla osoby niepełnosprawnej? W przypadku całkowitej niezdolności do pracy jest to 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto).
 • Ile wynosi renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy? Świadczenie wzrośnie do 1191,33 zł.

Czy pobierając rentę socjalną, można ubiegać się o kredyt w banku?

Czy renta socjalna jest dochodem? Zgodnie z zapisami Ustawy o świadczeniach rodzinnych rentę socjalną wlicza się do dochodu. A jak podchodzą do tego banki? Czy renta socjalna wlicza się do zdolności kredytowej?

Okazuje się, że banki akceptują świadczenia przyznane bezterminowo, a zatem w przypadku renty socjalnej przyznanej w formie czasowej, raczej nie mamy szansy na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Inaczej, jeśli otrzymujemy rentę socjalną. Należy jednak pamiętać o tym, że kwoty świadczeń nie są wysokie, a zatem nie podwyższą zdolności kredytowej w sposób znaczący.

Kliknij i sprawdź: Ile kosztuje kredyt gotówkowy bez zaświadczeń o zarobkach?

Co warto wiedzieć, pobierając rentę socjalną?

 • renta socjalna a pracaczy rencista może sobie dorobić?

Osoby pobierające rentę socjalną mogą pracować. Ile można dorobić do emerytury lub renty? W 2022 roku nastąpiła zmiana w przepisach, na mocy której zwiększono kwotę przychodu do 130% przeciętnego wynagrodzenia, dzięki czemu renciści mogą więcej dorobić bez ryzyka utraty prawa do świadczenia.

Wcześniej można było dorobić maksymalnie wysokość kwoty 70% przeciętnego wynagrodzenia. Zarobki między 70% a 130% przeciętnego wynagrodzenia powodują natomiast zmniejszenie renty, jednak nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia.

 • Czy będzie zrównanie renty socjalnej z minimalnym wynagrodzeniem?

Do tej pory nie przewidziano takiego rozwiązania. Minister rodziny i polityki społecznej zapowiedziała jednak zrównanie renty socjalnej z minimalną emeryturą, co nastąpi 1 marca 2023.

 • Czy renta socjalna może być na stałe?

Tak, jeśli całkowita niezdolność do pracy jest trwała.


Nie przegap:

Czy kredyt na 500+ jest dostępny w ofercie banków?

Komentarze

Powiązane artykuły

Na czym polega windykacja należności?
Porady
24.05.2024

Na czym polega windykacja należności?

...jest to etap, w którym dąży się do uregulowania zaległych płatności w sposób polubowny. Mogą one dotyczyć nie tylko zadłużenia z tytułu kredytu gotówkowego, ale też czynszu za mieszkanie, czy nawet faktury za dostawę energii elektrycznej. Wynika z tego, że w obowiązujących przepisach prawa nie jest...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi {{year}}
Porady
24.05.2024

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi 2024

...chwilówki, niespłacone pożyczki, przeterminowane faktury za usługi telekomunikacyjne – to tylko przykłady sytuacji, w których możemy mieć do czynienia z firmami windykacyjnymi. Wierzyciele często...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
09.05.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
Porady
10.04.2024

Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

Zobacz więcej
19 min. czytania