5 min. czytania

Ile wynosi renta socjalna w 2023?

Zaktualizowano: 2023-02-20 10:35
Opublikowano: 2021-05-05 15:32
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 8
Ile wynosi renta socjalna w 2023?

Renta socjalna podlega corocznej waloryzacji i od marca 2023 jej wysokość zwiększy się. Komu przysługuje świadczenie i ile można otrzymać? Co należy przygotować, starając się o rentę socjalną? Jakie zmiany w 2023 roku czekają osoby pobierające świadczenie? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Renta socjalna to szczególny rodzaj świadczenia przysługującego osobom, które utraciły zdolność do pracy i nie są w stanie kontynuować zatrudnienia lub nie mają możliwości podjęcia pracy.

Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej obecnie rentę socjalną pobiera ok. 290 tysięcy osób. Renta socjalna – wysokość świadczenia, osoby uprawnione do jej otrzymywania, warunki pobierania i inne ważne informacje przedstawiamy w poniższym artykule. Czy pobierając rentę, można wystąpić o pożyczkę lub kredyt gotówkowy?

Czym jest renta socjalna?

Co to jest renta socjalna i kto może się o nią starać? Jednym ze świadczeń wypłacanych co miesiąc przez ZUS jest renta socjalna, której zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty określa ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

Świadczenie to może być przyznane w formie renty stałej lub czasowej – w zależności od tego, jaki charakter ma niezdolność do pracy świadczeniobiorcy. Ustala to lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta socjalna, podobnie jak zasiłek stały, przysługuje osobie niezdolnej do pracy, chociaż oba świadczenia charakteryzują odmienne kryteria. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

To warto wiedzieć: Czym jest zasiłek rodzinny i komu przysługuje?

Komu należy się renta socjalna?

Jakie grupy osób mogą starać się o rentę socjalną w 2023 roku? Komu przysługuje? Świadczenie jest przyznawane osobom, które nie rozpoczęły jeszcze kariery zawodowej i w związku z tym nie przysługuje im inny rodzaj wsparcia finansowego.

Prawo do renty socjalnej przysługuje:

 • obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • niektórym cudzoziemcom mieszkającym w Polsce, np. obywatelom państwa członkowskich Unii Europejskiej. 

Poniżej przedstawiamy warunki, jakie trzeba spełnić, żeby otrzymać rentę socjalną:

 • osiągnięcie pełnoletności,
 • wystąpienie całkowitej niezdolności do pracy na skutek problemów zdrowotnych, która powstała:
  • przed ukończeniem 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,
  • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna dla bezrobotnego jest przyznawana na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (które może wiązać się np. z niepełnosprawnością).

Czy renta socjalna przysługuje dla dziecka po śmierci ojca? W takiej sytuacji przyznawana jest renta rodzinna.

Jakie dokumenty należy przygotować, starając się o rentę socjalną?

Osoby, które chcą starać się o rentę socjalną, powinny złożyć wniosek do ZUS. Może też dokonać tego opiekun prawny lub faktyczny, przedstawiciel ustawowy, kierownik ośrodka pomocy społecznej lub inna upoważniona osoba. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika z ZUS,
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni,
 • zaświadczenie od pracodawcy (w przypadku osób pracujących).

Ile wynosi renta socjalna w 2023 brutto i netto?

Ile wynosi renta socjalna z MOPS i w jaki sposób została zwiększona w stosunku do zeszłego roku? Jak wspomnieliśmy, świadczenie to podlega corocznej waloryzacji. W 2022 roku wynosiło 1338,44 zł.

W październiku 2022 r. ogłoszono, że renta wzrośnie o 13,8%, jednak nie mniej niż o 250 zł. Oznacza to wzrost do kwoty 1588,44 zł. A ile wynosi renta socjalna 2023 netto (bez podatku)?

 • renta socjalna 2023 netto – renta socjalna 2023 na rękę wynosi od 1 marca 1445,48 zł.
 • Ile wynosi renta socjalna dla osoby niepełnosprawnej? W przypadku całkowitej niezdolności do pracy jest to 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto).
 • Ile wynosi renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy? Świadczenie wzrośnie do 1191,33 zł – w 2022 roku wynosiło 1003,83 zł.

Czy pobierając rentę socjalną, można ubiegać się o kredyt w banku?

Czy renta socjalna jest dochodem? Zgodnie z zapisami Ustawy o świadczeniach rodzinnych rentę socjalną wlicza się do dochodu. A jak podchodzą do tego banki? Czy renta socjalna wlicza się do zdolności kredytowej?

Okazuje się, że banki akceptują świadczenia przyznane bezterminowo, a zatem w przypadku renty socjalnej przyznanej w formie czasowej, raczej nie mamy szansy na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Inaczej, jeśli otrzymujemy rentę socjalną. Należy jednak pamiętać o tym, że kwoty świadczeń nie są wysokie, a zatem nie podwyższą zdolności kredytowej w sposób znaczący.

Kliknij i sprawdź: Ile kosztuje kredyt gotówkowy bez zaświadczeń o zarobkach?

Co warto wiedzieć, pobierając rentę socjalną?

 • renta socjalna a pracaczy rencista może sobie dorobić?

Osoby pobierające rentę socjalną mogą pracować. Ile można dorobić do emerytury lub renty? W 2022 roku nastąpiła zmiana w przepisach, na mocy której zwiększono kwotę przychodu do 130% przeciętnego wynagrodzenia, dzięki czemu renciści mogą więcej dorobić bez ryzyka utraty prawa do świadczenia.

Wcześniej można było dorobić maksymalnie wysokość kwoty 70% przeciętnego wynagrodzenia. Zarobki między 70% a 130% przeciętnego wynagrodzenia powodują natomiast zmniejszenie renty, jednak nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia.

 • Czy będzie zrównanie renty socjalnej z minimalnym wynagrodzeniem?

Do tej pory nie przewidziano takiego rozwiązania. Minister rodziny i polityki społecznej zapowiedziała jednak zrównanie renty socjalnej z minimalną emeryturą, co nastąpi 1 marca 2023.

 • Czy renta socjalna może być na stałe?

​​​​​​​Tak, jeśli całkowita niezdolność do pracy jest trwała.


Nie przegap:

Czy kredyt na 500+ jest dostępny w ofercie banków?

Komentarze

Powiązane artykuły

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku?
Porady
28.03.2023

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Czym jest Rejestr Należności Publicznoprawnych? Jakie dane zawiera?
Porady
06.02.2023

Czym jest Rejestr Należności Publicznoprawnych? Jakie dane zawiera?

Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP) powstał w celu gromadzenia danych o nierzetelnych podmiotach i osobach fizycznych, które zalegają z należnościami względem Skarbu Państwa. Dzięki przechowywanym w rejestrze informacjom możemy zweryfikować, czy dana osoba lub firma jest rzetelnym, wypłacalnym kontrahentem.
Zobacz więcej
7 min. czytania
Polski Ład 3.0. Jakie zmiany w podatkach w 2023 roku?
Porady
02.02.2023

Polski Ład 3.0. Jakie zmiany w podatkach w 2023 roku?

Już od 1 stycznia 2023 roku rusza nowa odsłona programu Polski Ład. Nowelizacja dotyczy zmian w prawie podatkowym, głównie PIT, CIT i VAT. Nowe regulacje mają umożliwić między innymi modyfikację przepisów wprowadzonych przez pierwszą odsłonę programu. Jakie założenia będzie mieć Polski Ład 3.0? Czego możemy się spodziewać po nowych przepisach?
Zobacz więcej
9 min. czytania
Na czym polega umowa darowizny i jak ją zawrzeć?
Porady
27.01.2023

Na czym polega umowa darowizny i jak ją zawrzeć?

Umowa darowizny – jaką formę powinna przybierać i czego może dotyczyć? Co musi zawierać, żeby była ważna i zawarta zgodnie z prawem? Przedstawiamy najważniejsze informacje o umowie darowizny i jej elementach.
Zobacz więcej
11 min. czytania
Od czego zależy scoring BIK i jak go obliczyć?
Porady
25.01.2023

Od czego zależy scoring BIK i jak go obliczyć?

...lub spłacała w przeszłości jakieś zobowiązania kredytowe np. kredyt gotówkowy, ratalny lub hipoteczny, kartę kredytową, czy nawet chwilówkę...

...utrudnić zaciągnięcie kolejnego zobowiązania. Przy udzielaniu kredytów gotówkowych banki stosują zwykle uproszczone metody oceny zdolności kredytowej...

Zobacz więcej
10 min. czytania
W jakim miesiącu najlepiej przejść na emeryturę?
Porady
18.01.2023

W jakim miesiącu najlepiej przejść na emeryturę w 2023 roku?

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę, aby uzyskać wyższe świadczenie? Jak się okazuje znaczenie może mieć nawet miesiąc. Choć wysokość emerytury zależna jest głównie od stażu pracy i kwoty wpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, to niekiedy parę tygodni różnicy może sprawić, że wypłacana emerytura będzie nieco wyższa. Dowiedz się zatem, w jakim miesiącu...
Zobacz więcej
7 min. czytania