5 min. czytania

Ile wynosi renta socjalna w 2023?

Zaktualizowano: 2023-02-20 10:35
Opublikowano: 2021-05-05 15:32
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 8
Ile wynosi renta socjalna w 2023?

Renta socjalna podlega corocznej waloryzacji i od marca 2023 jej wysokość zwiększy się. Komu przysługuje świadczenie i ile można otrzymać? Co należy przygotować, starając się o rentę socjalną? Jakie zmiany w 2023 roku czekają osoby pobierające świadczenie? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Renta socjalna to szczególny rodzaj świadczenia przysługującego osobom, które utraciły zdolność do pracy i nie są w stanie kontynuować zatrudnienia lub nie mają możliwości podjęcia pracy.

Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej obecnie rentę socjalną pobiera ok. 290 tysięcy osób. Renta socjalna – wysokość świadczenia, osoby uprawnione do jej otrzymywania, warunki pobierania i inne ważne informacje przedstawiamy w poniższym artykule. Czy pobierając rentę, można wystąpić o pożyczkę lub kredyt gotówkowy?

Czym jest renta socjalna?

Co to jest renta socjalna i kto może się o nią starać? Jednym ze świadczeń wypłacanych co miesiąc przez ZUS jest renta socjalna, której zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty określa ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

Świadczenie to może być przyznane w formie renty stałej lub czasowej – w zależności od tego, jaki charakter ma niezdolność do pracy świadczeniobiorcy. Ustala to lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta socjalna, podobnie jak zasiłek stały, przysługuje osobie niezdolnej do pracy, chociaż oba świadczenia charakteryzują odmienne kryteria. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

To warto wiedzieć: Czym jest zasiłek rodzinny i komu przysługuje?

Komu należy się renta socjalna?

Jakie grupy osób mogą starać się o rentę socjalną w 2023 roku? Komu przysługuje? Świadczenie jest przyznawane osobom, które nie rozpoczęły jeszcze kariery zawodowej i w związku z tym nie przysługuje im inny rodzaj wsparcia finansowego.

Prawo do renty socjalnej przysługuje:

 • obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • niektórym cudzoziemcom mieszkającym w Polsce, np. obywatelom państwa członkowskich Unii Europejskiej. 

Poniżej przedstawiamy warunki, jakie trzeba spełnić, żeby otrzymać rentę socjalną:

 • osiągnięcie pełnoletności,
 • wystąpienie całkowitej niezdolności do pracy na skutek problemów zdrowotnych, która powstała:
  • przed ukończeniem 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,
  • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna dla bezrobotnego jest przyznawana na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (które może wiązać się np. z niepełnosprawnością).

Czy renta socjalna przysługuje dla dziecka po śmierci ojca? W takiej sytuacji przyznawana jest renta rodzinna.

Jakie dokumenty należy przygotować, starając się o rentę socjalną?

Osoby, które chcą starać się o rentę socjalną, powinny złożyć wniosek do ZUS. Może też dokonać tego opiekun prawny lub faktyczny, przedstawiciel ustawowy, kierownik ośrodka pomocy społecznej lub inna upoważniona osoba. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika z ZUS,
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni,
 • zaświadczenie od pracodawcy (w przypadku osób pracujących).

Ile wynosi renta socjalna w 2023 brutto i netto?

Ile wynosi renta socjalna z MOPS i w jaki sposób została zwiększona w stosunku do zeszłego roku? Jak wspomnieliśmy, świadczenie to podlega corocznej waloryzacji. W 2022 roku wynosiło 1338,44 zł.

W październiku 2022 r. ogłoszono, że renta wzrośnie o 13,8%, jednak nie mniej niż o 250 zł. Oznacza to wzrost do kwoty 1588,44 zł. A ile wynosi renta socjalna 2023 netto (bez podatku)?

 • renta socjalna 2023 netto – renta socjalna 2023 na rękę wynosi od 1 marca 1445,48 zł.
 • Ile wynosi renta socjalna dla osoby niepełnosprawnej? W przypadku całkowitej niezdolności do pracy jest to 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto).
 • Ile wynosi renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy? Świadczenie wzrośnie do 1191,33 zł – w 2022 roku wynosiło 1003,83 zł.

Czy pobierając rentę socjalną, można ubiegać się o kredyt w banku?

Czy renta socjalna jest dochodem? Zgodnie z zapisami Ustawy o świadczeniach rodzinnych rentę socjalną wlicza się do dochodu. A jak podchodzą do tego banki? Czy renta socjalna wlicza się do zdolności kredytowej?

Okazuje się, że banki akceptują świadczenia przyznane bezterminowo, a zatem w przypadku renty socjalnej przyznanej w formie czasowej, raczej nie mamy szansy na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Inaczej, jeśli otrzymujemy rentę socjalną. Należy jednak pamiętać o tym, że kwoty świadczeń nie są wysokie, a zatem nie podwyższą zdolności kredytowej w sposób znaczący.

Kliknij i sprawdź: Ile kosztuje kredyt gotówkowy bez zaświadczeń o zarobkach?

Co warto wiedzieć, pobierając rentę socjalną?

 • renta socjalna a pracaczy rencista może sobie dorobić?

Osoby pobierające rentę socjalną mogą pracować. Ile można dorobić do emerytury lub renty? W 2022 roku nastąpiła zmiana w przepisach, na mocy której zwiększono kwotę przychodu do 130% przeciętnego wynagrodzenia, dzięki czemu renciści mogą więcej dorobić bez ryzyka utraty prawa do świadczenia.

Wcześniej można było dorobić maksymalnie wysokość kwoty 70% przeciętnego wynagrodzenia. Zarobki między 70% a 130% przeciętnego wynagrodzenia powodują natomiast zmniejszenie renty, jednak nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia.

 • Czy będzie zrównanie renty socjalnej z minimalnym wynagrodzeniem?

Do tej pory nie przewidziano takiego rozwiązania. Minister rodziny i polityki społecznej zapowiedziała jednak zrównanie renty socjalnej z minimalną emeryturą, co nastąpi 1 marca 2023.

 • Czy renta socjalna może być na stałe?

​​​​​​​Tak, jeśli całkowita niezdolność do pracy jest trwała.


Nie przegap:

Czy kredyt na 500+ jest dostępny w ofercie banków?

Komentarze

Powiązane artykuły

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?
Porady
22.11.2023

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? Jeśli o zajęciu zawiadomi pracodawcę tuż przed datą dokonywania wypłat, wynagrodzenie od razu zostanie uszczuplone o kwotę zajęcia, z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku zajęcia pieniędzy na rachunku bankowym dłużnika może to potrwać nieco dłużej. Zobacz, jak działa komornik i czego możesz spodziewać się po...
Zobacz więcej
10 min. czytania
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?

Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

...formie dofinansowania lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu gotówkowego. Warunkiem wypłaty dotacji jest jednak wcześniejsze otrzymanie z...

...dodatkowej gotówki na dowolny cel? Koniecznie sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych. [div class="tm-widget...

Zobacz więcej
15 min. czytania
Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika?
Porady
10.11.2023

Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika? Jak tego uniknąć?

Kiedy przestajemy radzić sobie ze spłatą zobowiązań, rośnie ryzyko, że wierzyciel skieruje sprawę na drogę sądową. W takiej sytuacji sąd może nakazać zwrot długu poprzez egzekucję, np. zajęcie samochodu przez komornika. Kiedy może do tego dojść i co możemy zrobić, żeby się przed tym uchronić? Jak uniknąć zajęcia samochodu przez komornika?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
07.11.2023

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?
Porady
19.10.2023

Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Osoby bezrobotne, które aktywnie poszukują zatrudnienia, mogą liczyć na specjalny dodatek aktywizacyjny. Świadczenie to wypłacane jest osobom, które znajdą pracę w trakcie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Ile obecnie wynosi dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Czym są odsetki maksymalne i jak je obliczyć?
Porady
05.10.2023

Czym są odsetki maksymalne i jak je obliczyć? Aktualne stawki odsetek maksymalnych

...kwestie tego typu regulują przepisy prawne. Co to są odsetki maksymalne i co ma na nie wpływ? Czy znajdują zastosowanie zarówno w kredycie gotówkowym, jak i kredycie hipotecznym? Wysokość odsetek może być określana na bardzo zróżnicowanym poziomie – jest to związane z obowiązującą w Polsce swobodą w zakresie zawierania umów...

Zobacz więcej
6 min. czytania