Chwilówki 10 min. czytania

Co to jest czek GIRO?

Zaktualizowano: 2021-03-31 12:32
Opublikowano: 2020-04-06 13:05
Średnia ocena: 5,89/6 Głosów: 27
Co to jest czek GIRO?

W tej chwili coraz większy rozwój bankowości mobilnej powoduje, że zainteresowanie czekami GIRO mocno spadło. Warto jednak wiedzieć o tym, że wybrane firmy pożyczkowe w dalszym ciągu mają czeki GIRO w swojej ofercie.

Najpopularniejszym typem pożyczek są w chwili obecnej chwilówki. Wyróżniają się one tym, iż można o nie wnioskować przez 24 godziny na dobę, a cała procedura ubiegania się o taką pożyczkę pozbawiona jest zbędnych formalności. Pieniądze trafiają w kilkanaście minut na nasz rachunek bankowy, co jest doskonałym ułatwieniem dla wszystkich, którym zależy na jak najszybszym otrzymaniu środków na konto bankowe. Niestety, nie wszyscy posiadają jednak rachunki bankowe. Są też i tacy, którzy z wielu przyczyn nie chcą podawać numeru rachunku instytucjom pozabankowym. Dla wszystkich tych osób doskonałym rozwiązaniem jest pożyczka na czek GIRO. Oto pakiet najważniejszych informacji na temat pożyczek na czek GIRO.

Czek GIRO - definicja

Czek GIRO to typ dokumentu (może mieć zarówno formę elektroniczną jak i papierową), który potwierdza, że osoba, która go posiada, ma uprawnienia do uzyskania pieniędzy przyznanych przez instytucję, która zleciła transakcję. Dla przykładu: przy pożyczce na czek GIRO będzie to pożyczkodawca.

Czeki jeszcze kilkaset lat temu cieszyły się ogromną popularnością - były wybierane niezwykle często jako forma przekazu pieniężnego. Funkcjonowały one od początków bankowości na świecie. Największa popularność czeków przypadła na koniec XX wieku - wówczas na Zachodnie czeki były jedną z najczęściej wybieranych form do obsługi płatności. W tej chwili coraz większy rozwój bankowości mobilnej powoduje, że zainteresowanie czekami GIRO mocno spadło. Warto jednak wiedzieć o tym, że wybrane firmy pożyczkowe w dalszym ciągu mają czeki GIRO w swojej ofercie. Dla niektórych grup konsumentów jest to jedyna forma transferu pieniędzy, którą są w stanie zaakceptować.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać pożyczkę na czek GIRO?

Aby móc wnioskować o uzyskanie pożyczki na czek GIRO, trzeba spełnić kilka warunków. Są one następujące:

 • posiadanie polskiego obywatelstwa,

 • posiadanie polskiego dowodu osobistego (musi być on ważny - w przeciwnym razie wypłata pożyczki nie dojdzie do skutku),

 • posiadanie stałego adresu zameldowania bądź zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • pełnoletność - jest to kryterium minimalne. Niektórzy pożyczkodawcy podnoszą dolną granicę wieku do np. 21 lat;

 • posiadanie statusu konsumenta - trzeba być osobą fizyczną. Czeki GIRO nie są udzielane firmom (osobom prawnym);

 • posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej, która pozwoli na spłatę zobowiązania w odpowiednim terminie określonym w umowie,

 • posiadanie polskiego numeru telefonu,

 • posiadanie adresu e-mail.

Powyżej opisane warunki to tylko podstawowa lista. Niektórzy pożyczkodawcy mogą je wydłużyć. Zachęcamy, aby przed złożeniem wniosku o pożyczkę na czek GIRO, spytać konsultantów danego pożyczkodawcy o dokładne warunki stawiane wnioskującym. Są firmy pożyczkowe, które wymagają braku aktualnych zobowiązań finansowych w innych firmach pożyczkowych bądź brak wpisu o figurowaniu na liście dłużników.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę na czek GIRO - dokładna instrukcja

Cała procedura wnioskowania o uzyskanie pożyczki na czek GIRO na początkowym etapie w zasadzie nie różni się mocno od wnioskowania o tradycyjną chwilówkę. Poniżej przedstawiamy dokładną instrukcję dla osób, które chcą wiedzieć, jak wnioskować o pożyczkę na czek GIRO.

 1. Wybór firmy pożyczkowej - wszystkie działania trzeba rozpocząć od poszukania odpowiedniej instytucji pożyczkowej - musi to być firma mająca w swojej ofercie pożyczkę na poczcie, która jest wypłacana za pomocą czeku GIRO.

 2. Przesłanie formularza pożyczkowego - kolejnym krokiem jest przesłanie wniosku o uzyskanie pożyczki za pośrednictwem strony internetowej danego pożyczkodawcy. W zależności od tego, jakiego pożyczkodawcę wybierzemy, we wniosku musimy umieścić informacje takie jak: imię i nazwisko, aktualny adres zameldowania lub zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail oraz informacja o wysokości uzyskiwanych dochodów i wydatków.

 3. Wybór metody wypłaty zobowiązania - ten etap jest najistotniejszy w całej procedurze. Jeśli chcemy otrzymać pożyczkę na poczcie, powinniśmy wybrać czek GIRO jako formę wypłaty pieniędzy. Jeśli zdecydujemy się na standardową formą wypłaty środków, wówczas trafią one na nasz rachunek bankowy.

 4. Oczekiwanie na decyzję pożyczkową - gdy wypełnimy już wniosek oraz wybierzemy metodę wypłaty środków, musimy poczekać na wydanie decyzji pożyczkowej przez daną firmę pożyczkową. Warto wiedzieć o tym, że pożyczka na poczcie to rodzaj chwilówki bez przelewu - pożyczkobiorcy przysługuje prawo do pominięcia etapu weryfikacji tożsamości, zanim pożyczkodawca wyda decyzję pożyczkową.

 5. Uzyskanie czeku GIRO - w przypadku, gdy decyzja pożyczkowa okaże się pozytywna, firma pożyczkowa prześle czek GIRO w formie elektronicznej SMS-em bądź w formie papierowej przez kuriera wraz z umową pożyczki. W niektórych przypadkach dopiero na tym etapie będzie przeprowadzana weryfikacja naszej tożsamości - zrobi to kurier przed wydaniem nam dokumentów pożyczkowych.

 6. Wypłata pożyczki - ostatni etap to wypłata pożyczki w jednej z placówek Banku Pocztowego bądź Poczty Polskiej. Jeśli weryfikacja tożsamości nie była wykonana wcześniej, to dojdzie do niej na poczcie.

Jak odebrać pożyczkę na czek GIRO?

Czeki GIRO są realizowane w placówkach Poczty Polskiej oraz niektórych instytucjach bankowych takich jak Bank Pocztowy oraz Bank Pekao S.A. Aby móc odebrać pieniądze, klient musi wybrać się do danego punktu wraz z czekiem oraz dokumentem potwierdzającym jego tożsamość (dowód osobisty, paszport). Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami, nikt poza osobą wskazaną do odebrania czeku nie jest uprawniona do odebrania środków z czeku GIRO.

W zależności od tego, jaką formę czeku wybierzemy (papierowa, elektroniczna), proces wypłaty środków może być nieco inny. Jeśli czek GIRO uzyskaliśmy w wiadomości SMS, podczas odbierania gotówki musimy przekazać pracownikowi poczty dowód osobisty, numer firmy pożyczkowej oraz kod transakcji otrzymany w wiadomości SMS. Z kolei, gdy dysponujemy papierowym czekiem GIRO, wówczas wystarczy przedstawić go pracownikowi oraz pokazać swój dowód osobisty.

Warto pamiętać o tym, że czeki GIRO są ważne tylko przez ściśle określony czas (z reguły od 5 do 7 dni). Czas ten liczony jest od chwili zawarcia umowy. Jeśli upłynie okres na odbiór czeku GIRO wskazany w umowie, wówczas czeku nie będzie już można zrealizować na poczcie, a umowa zostanie anulowana.

Kto najczęściej wybiera czeki GIRO?

Niektórzy mogą sądzić, iż w dobie wszechobecnej bankowości mobilnej, płatności BLIK-iem, e-portfelami i innymi innowacyjnymi kanałami, czeki GIRO nie mają racji bytu. Okazuje się, iż rzeczywistość jest zupełnie inna. W dalszym ciągu mnóstwo polskich konsumentów poszukujących chwilówki decyduje się na wybranie właśnie tej formy wypłaty zobowiązania. Dlaczego?

Na czek GIRO decydują się w pierwszej kolejności wszyscy ci konsumenci, którzy nie posiadają żadnego rachunku bankowego. Jak wskazują statystyki z 2018 roku, aż 13% Polaków w dalszym ciągu nie ma konta w banku. Dla tak dużej liczby klientów klasyczna forma wnioskowania o pożyczkę na konto byłaby niemożliwa do zrealizowania. Wiele firm pożyczkowych wśród najważniejszych obowiązków wobec potencjalnych pożyczkobiorców wymienia właśnie posiadanie rachunku bankowego wraz z dostępem do bankowości elektronicznej.

Problem z wnioskowaniem o pożyczkę mogą mieć także osoby, które mają wspólne konto ze swoim współmałżonkiem. Wszystkie instytucje pożyczkowe wymagają, aby konto, które jest używane do potwierdzenia tożsamości, było w stu procentach własnością osoby wnioskującej. Jeśli skorzystamy ze wspólnego rachunku prowadzonego wraz z żoną lub mężem, zachodzi poważne ryzyko, iż złożony przez nas wniosek zostanie odrzucony ze względów formalnych. Wszystkie te osoby sięgają zatem po czeki GIRO.

Kolejną pokaźną grupą konsumentów chętnie wybierającą czeki GIRO, są wszyscy ci, którzy na swoim rachunku bankowym nie mają żadnych środków finansowych. Warto wiedzieć, iż wiele firm pożyczkowych prosi swoich wnioskujących, aby przesłali wyciąg bankowy. Jeśli okaże się, iż nasze konto świeci pustkami, nasz wniosek najpewniej zostanie odrzucony.

Z pożyczek na czek GIRO mogą także korzystać ci konsumenci, których konto bankowe zostało zajęte przez komornika. Pożyczka z komornikiem na czek GIRO to często jedyne wyjście dla osób zadłużonych, które potrzebują gotówki “na już”. Jeśli pożyczka zostałaby przelana na konto bankowe, wierzyciel od razu przejąłby całą kwotę na poczet długów. Pożyczka na czek GIRO jest wówczas najlepszym rozwiązaniem.

Ile kosztuje pożyczka na czek GIRO?

Jakie są koszty związane z pożyczką na czek GIRO? W zdecydowanej większości przypadków koszty nie różnią się mocno od innych typów pożyczek. Niektóre firmy pożyczkowe proponują swoim klientom nawet darmowe pożyczki na czek GIRO. W przypadku standardowej oferty, będziemy musieli oczywiście liczyć się z prowizją za udzielenie pożyczki i odsetkami. Niektóre firmy pożyczkowe pobierają także opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Jeśli będziemy mieli jakiekolwiek opóźnienia w spłacie, to za przedłużenie terminu, refinansowanie bądź monity windykacyjne, także będziemy musieli ponieść dodatkowe koszty wynikające z odsetek karnych lub kosztów windykacyjnych. Najważniejsza różnica między klasycznymi chwilówkami a pożyczkami na czek GIRO polega na tym, że gdy wypłacamy pożyczkę na poczcie, konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty, której wysokość wynosi 13 złotych. Niektóre firmy pożyczkowe ten koszt doliczają w sposób automatyczny do kosztów zobowiązania.

Pożyczka na czek GIRO - czy to się opłaca?

Pożyczka na czek GIRO to dla wielu polskich konsumentów jedyny sposób na otrzymanie dodatkowej gotówki. Szczególnie chętnie po tego typu pożyczki sięgają osoby zadłużone oraz nieposiadające rachunków bankowych. Wypłata gotówki jest możliwa we wszystkich placówkach Poczty Polskiej. Dla niektórych osób poważnym minusem tego typu pożyczek są dodatkowe koszty, m.in. opłata w wysokości 13 złotych na rzecz Poczty z tytułu realizacji czeku GIRO.

Komentarze

Powiązane artykuły

Najczęściej przyznawane chwilówki. Gdzie złożyć wniosek?
23.11.2023

Najczęściej przyznawane chwilówki. Gdzie złożyć wniosek?

...bardziej interesuje Cię kredyt niż chwilówka, sprawdź ranking kredytów gotówkowych, dzięki któremu dobierzesz dla siebie najlepszą, możliwą...

...nie sprawdzają BIK, a więc gdzie czeka na Ciebie gwarantowana chwilówka. Poniżej zostały wyłonione 3 firmy, które oferują pożyczkę...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Czy chwilówki mają wpływ na zdolność kredytową?
20.11.2023

Czy chwilówki mają wpływ na zdolność kredytową? Czy chwilówki są widoczne w BIK-u?

Czy chwilówki wpływają na zdolność kredytową, jaką bank wylicza klientowi w przypadku wnioskowania o zobowiązanie? Nie wszystkie firmy pożyczkowe współpracują z Biurem Informacji Kredytowej, dlatego trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Czy chwilówki są widoczne w BIK-u? Sprawdź to!
Zobacz więcej
9 min. czytania
Czy możliwe jest przelanie pożyczki na czyjeś konto?
31.10.2023

Czy możliwe jest przelanie pożyczki na czyjeś konto?

...kwoty, o jaką się ubiegasz. Nawet gdy wybierzesz najtańszy kredyt gotówkowy, to przelew środków na czyjeś konto jest niemożliwy. Dlaczego...

...bankowe. Zastanawiasz się, czy możliwe jest przelanie kredytu lub chwilówki na konto osoby trzeciej? To zagadnienie dość skomplikowane...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Ile kosztuje chwilówka dla obywatela Ukrainy?
30.08.2023

Czy w Polsce dostępne są chwilówki dla Ukraińców bez karty pobytu?

...przez niego karty stałego pobytu. Gdy jeszcze takowej nie ma, chwilówka może zostać udzielona na podstawie karty czasowego pobytu. Karta...

...pozabankowego. Popularny jest również kredyt gotówkowy. Czy pożyczka online dla Ukraińców w 2023 jest możliwa? Jakie warunki trzeba...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Na czym polega i gdzie wziąć kredyt na oświadczenie?

Na czym polega i gdzie wziąć kredyt na oświadczenie?

...kredytu w banku. Nie przegap: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy?...

...szybko i na dowolny cel. Zanim zaczniemy sprawdzać aktualny ranking kredytów gotówkowych i szukać konkretnej oferty, przekonajmy się, co należy zrobić...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Kiedy trzeba zapłacić podatek od pożyczki i ile wynosi?
03.08.2023

Kiedy trzeba zapłacić podatek od pożyczki i ile wynosi?

...wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach Aby wyjaśnić, dlaczego pożyczka podlega opodatkowaniu, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym jest podatek od pożyczki. Pod tym pojęciem kryje się podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych...

Zobacz więcej
6 min. czytania