Chwilówki Kredyty gotówkowe 9 min. czytania

Pożyczka pracownicza z zakładu pracy. Kto może ją uzyskać i jak złożyć wniosek?

Zaktualizowano: 2023-04-20 10:24
Opublikowano: 2023-04-20 09:28
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 2
Pożyczka pracownicza z zakładu pracy

Pożyczka pracownicza udzielana przez zakład pracy jest jednym z najmniej inwazyjnych sposobów na zdobycie dodatkowych środków pieniężnych. Głównie wiąże się to z bardzo niskim oprocentowaniem w porównaniu do ofert kredytów bankowych lub chwilówek. Jednak niewiele zakładów pracy ma możliwość udzielania pożyczek pracowniczych, dlatego, jeżeli już takowa firma się trafi, traktowana jest jako przedsiębiorstwo z licznymi korzyściami dla pracowników. Jak się okazuje pożyczka z zakładu pracy to ogromny benefit, dlatego zachęcamy do dalszej lektury, by dowiedzieć się więcej o sposobie jej uzyskania.

Czym jest pożyczka pracownicza?

Pożyczki pracownicze w pracy są rodzajem formy wsparcia finansowego dla zatrudnionych. Najczęściej występują one w firmach, w których pracodawca związany jest z wykonywaniem funkcji socjalnych w ramach ZFŚS, czyli Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych lub ze względu na funkcjonowanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej w danym zakładzie pracy.

Głównym zadaniem pożyczki pracowniczej jest udzielanie pomocy pracownikom w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji lub przy realizacji określonych celów życiowych, do których należeć może między innymi: zakup mieszkania, samochodu czy pokrycie kosztów kursu. Jest to dobrowolne świadczenie, o które może wnioskować każdy zatrudniony.

Pracodawca ma prawo przydzielać pożyczkę wybranym osobom, które spełniają określone warunki, np. odpowiedni staż pracy. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest zatrudnienie na umowę o pracę, a także brak długów (sprawdź, jak spłacić długi komornicze).

Kto udziela pożyczki pracowniczej?

Wiele osób zastanawia się, skąd wziąć dodatkowe pieniądze oraz czy pracodawca może udzielić pożyczki pracownikowi? Jeżeli zakład pracy oferuje taką możliwość, to oczywiście. Jednak konieczne będzie uregulowanie tego zapożyczenia w formie umowy między pracodawcą a zatrudnionym.

Kto może się starać o uzyskanie pożyczki od pracodawcy?

W zależności od polityki pożyczek pracodawcy zazwyczaj każdy pracownik może się starać o uzyskanie finansowego wsparcia w tej formie. Pracodawca może jednak ustalić pewne kryteria, które muszą zostać spełnione, aby pracownik mógł otrzymać pożyczkę. Na przykład, zakład pracy może wymagać wystarczająco długiego stażu pracy lub odpowiedniej zdolności kredytowej pracownika.

To także odpowiedź na pytanie „kiedy można wziąć pożyczkę w pracy?”. Wszystkie warunki określone są w polityce wydawania pożyczek pracowniczych, z którymi warto się zapoznać przed złożeniem wniosku o jej otrzymanie.

Na jakich zasadach przyznawane są pożyczki z zakładu pracy?

Poza podstawową zasadą przyznawania pożyczek pracowniczych, jaką są warunki polityki ustalone przez zakłady pracy, należą inne czynniki, takie jak:

 • Okres pracy – pracownicy z dłuższym stażem mają większe szanse na otrzymanie finansowego wsparcia.
 • Wysokość wynagrodzenia – osoby zarabiające więcej także mają większe szanse na otrzymanie pożyczki niżeli pracownicy z mniejszą pensją.
 • Historia kredytowa – niektóre firmy mogą wymagać przedstawienia przez pracownika odpowiednich dokumentów, które pozwolą ocenić jego zdolność kredytową.
 • Cel pożyczki – zakład pracy może udzielać pożyczek wyłącznie na określone cele, np. zakup mieszkania czy dofinansowanie szkoleń.
 • Wymagane formalności – w większości przypadków pracownik musi przedstawić niezbędne dokumenty, między innymi zaświadczenie o zatrudnieniu czy zarobkach.
 • Oprocentowanie oraz kwota pożyczki – niektóre zakłady pracy mogą mieć określony limit pożyczki, którą zatrudnione osoby mogą otrzymać.
 • Okres spłaty – istotny warunek wydawania pożyczek pracowniczych, który jasno przedstawia harmonogram spłat.

Prośba o pożyczkę z zakładu pracy oraz uzupełnienie niezbędnych do tego formalności jest dobrowolne i zazwyczaj pozytywnie rozpatrywane wiarygodnym i stałym pracownikom. Jednak warto pamiętać, że zasady przyjmowania takich wniosków różnią się w zależności od kraju oraz rodzaju firmy.

Koniecznie przeczytaj: Kredyt bez historii kredytowej. Czy jest niezbędna, by dostać kredyt gotówkowy?

Ile można uzyskać w ramach pożyczki pracowniczej?

Nieczęsto zdarza się, że firma oferuję tak ważny benefit, jakim jest pożyczka pracownicza. Kwota, jaką można uzyskać, wynosi 50% rocznego wynagrodzenia (brutto) pracownika. Jednak nie ma jasno określonych zasad co do tej reguły, gdyż wszystko zależy od przepisów i zasad obowiązujących w regulaminie przyznawania pożyczek danej firmy.

Myślisz o uzyskaniu finansowego wsparcia, jakim jest pożyczka pracownicza? Ile otrzymasz, zależy od regulaminu w danym zakładzie pracy, dlatego skontaktuj się wcześniej z działem kadr.

Jak otrzymać pożyczkę od pracodawcy krok po kroku?

Pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest skontaktowanie się z działem kadr lub osobą odpowiedzialną za finanse w firmie, która szczegółowo wyjaśni, jakie wymagania trzeba spełnić, by otrzymać ten rodzaj finansowego wsparcia oraz, jak napisać podanie o pożyczkę w zakładzie pracy.

Choć procedura ubiegania się o pożyczkę różni się w zależności od firmy, tak standardowo, proces ten wygląda następująco:

 1. Należy złożyć wniosek u pracodawcy z niezbędnymi informacjami na temat celu pożyczki i jej wysokości, sposobie i terminie spłaty, a także o dodatkowych zabezpieczeniach.
 2. Określić warunki, czyli ustalić kwotę, okres spłaty, oprocentowanie, zabezpieczenia i koszty.
 3. Podpisać umowę z pracodawcą, w której obie strony zgadzają się na określone kryteria.

Wniosek o pożyczkę z zakładu pracy – wzór

Należy przejść odpowiednią procedurę, aby mieć szansę skorzystać z tak cennego benefitu, jakim jest pożyczka pracownicza. Wzór nie jest jasno określony, dlatego warto wiedzieć, jakie informacje powinny znaleźć się w dokumencie, aby był on jak najrzetelniej uzupełniony. Poniżej przygotowaliśmy listę niezbędnych danych, które powinny znaleźć się we wniosku.

 1. Podstawowe dane pracownika, czyli imię, nazwisko, numer PESEL, stanowisko pracy i inne dane kontaktowe.
 2. Kwota pożyczki, o jaką ubiega się zatrudniony.
 3. Cel, dla którego pracownik ubiega się o pożyczkę.
 4. Końcowy termin spłaty pożyczki lub harmonogram wraz z podaniem kwoty wpłacanych rat.
 5. Informacje dotyczące wysokości dochodów pracownika, a także innych zobowiązań finansowych.
 6. Dokumenty potwierdzające przychody pracownika, między innymi zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa o pracę lub potrzebne wyciągi z konta bankowego.
 7. Potwierdzenie zgodności z regulaminem pożyczek pracowniczych w danej firmie.
 8. Oświadczenie o braku innych zaległości finansowych wobec zakładu pracy.
 9. Podpis pracownika oraz data założenia podpisu.

Dokumenty potrzebne do uzyskania pożyczki pracowniczej

Aby ubiegać się o pożyczkę pracowniczą, należy dostarczyć wszystkie niezbędne oraz potencjalnie ważne dokumenty. Poniżej przedstawiamy listę podstawowych formalności, jednak powtarzając wcześniejsze słowa, „wymagania mogą się różnić zależnie od zakładu pracy”.

W związku z tym przed dostarczeniem dokumentów warto skontaktować się z działem kadr i dopytać o szczegółowe informacje. Poniżej prezentujemy przykładowy spis ważnych druków:

 • Podanie o pożyczkę z zakładu pracy
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Ostatnie wypłaty
 • Dowód osobisty
 • Umowa o pracę
 • Zaświadczenie o dochodach
 • Informacja o zadłużeniach

To może Cię zainteresować: Gdzie najłatwiej dostać chwilówkę?

Na jaki cel można przeznaczyć pożyczkę z zakładu pracy?

Tak naprawdę pożyczka u pracodawcy może być przyznawana na różne cele, które określane są w złożonym przez pracownika wniosku. Wiele zależy od ustaleń między pracodawcą a zatrudnionym, dlatego też ciężko podać sprecyzowaną odpowiedź na powyższe pytanie.

Do przykładowych celów, na które pracownik może przeznaczyć otrzymaną pożyczkę, należy edukacja, zdrowie, inwestycje, remont czy wyposażenie mieszkania, spłata zadłużenia.

Jak spłacić pożyczkę pracowniczą?

Warunki spłaty pożyczki pracowniczej określone są we wcześniej podpisanej umowie, która zawarta została między pracodawcą a osobą zatrudnioną. Znajdują się tam wszelkie informacje dotyczące wysokości wpłacanych rat, a także ich ilości lub jednorazowej wpłaty, jeżeli na takową została ustalona w oficjalnym wniosku. Trzeba również pamiętać o opodatkowaniu, chyba że zapomoga to nieoprocentowana pożyczka dla pracownika.

Można tu mówić o takim rodzaju wsparcia finansowego, jakim jest pożyczka bezzwrotna z zakładu pracy. Polega ona na tym, że zatrudniony zwraca niewielkie koszty wynikające z samych odsetek i pozostałych kosztów. Zazwyczaj udzielana osobom o ciężkiej sytuacji finansowej.

Podsumowując, spłata pożyczki musi nastąpić w ustalonym wcześniej terminie, który widnieje na zawartej umowie.

Jak rozliczyć pożyczkę pracowniczą?

Procedura rozliczenia pożyczki wygląda mniej więcej tak:

 • sprawdzenie umowy pożyczki z wszelkimi informacjami;
 • zapisanie wszystkich wykonanych dotąd płatności;
 • odjęcie kwoty od wynagrodzenia;
 • obliczenie oprocentowania;
 • zadbanie o wszystkie niezbędne formalności.

Jeśli istnieją pewne wątpliwości, warto skontaktować się z księgowym lub prawnikiem, by uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Co z pożyczką pracowniczą w przypadku rozwiązania umowy o pracę?

W takie sytuacji pracownik jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty całości pożyczki. W przeciwnym razie zakład pracy może powiadomić BIK, co przysporzy wielu kłopotów i z pewnością utrudni otrzymanie pożyczki w przyszłości. Okazuje się więc, iż otrzymana pożyczka pracownicza a zwolnienie z pracy jest możliwe i pobierając tego rodzaju wsparcie finansowe nie ma gwarancji utrzymania stanowiska na lata.

Nie przegap: Utrata pracy a kredyt hipoteczny i gotówkowy – co zrobić? Czy trzeba poinformować bank o utracie pracy?

Wady i zalety pożyczki od pracodawcy

Wady:

 • Pracownicza pożyczka ogranicza możliwość zmiany pracy;
 • W sytuacji rozwiązania umowy o pracę zatrudniony zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty całej pożyczki;
 • Pomniejszenie wynagrodzenia za pracę o ratę pożyczki;
 • Oprocentowanie (w zależności od obowiązujących przepisów w danej firmie);

Zalety:

 • Łatwiejszy dostęp do otrzymania pożyczki niż w bankach (brak konieczności weryfikacji zdolności lub historii kredytowej);
 • Elastyczność odnośnie do warunków pożyczki (czas spłaty, wysokość raty);
 • Niewielka ilość formalności;
 • Możliwy brak odsetek (w zależności od obowiązujących przepisów w danej firmie);
 • Pożyczka pracownicza nie wpływa bezpośrednio na BIK (Biuro Informacji Kredytowej);
 • Pożyczka pracownicza jest w 100% wolna od komorniczych egzekucji.

Komentarze

Powiązane artykuły

Chwilówka na dowód {{monthName}} {{year}}
11.06.2024

Chwilówka na dowód czerwiec 2024

...chwilówki. Jeśli potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki, chwilówka na dowód będzie idealnym rozwiązaniem. Wiele firm pożyczkowych...

...dowód osobisty, aby móc ubiegać się o taką pożyczkę. Szybka pożyczka na dowód do ręki to idealne rozwiązanie dla tych, którzy...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Gdzie najłatwiej dostać chwilówkę?
04.06.2024

Gdzie najłatwiej dostać chwilówkę?

...0,00%. W praktyce oznacza to, że nie ponosisz żadnych kosztów chwilówki – jeśli pożyczysz 1000 zł na 30 dni, to musisz zwrócić tyle...

...to może Cię zainteresować: Chwilówka na dowód. Szybka pożyczka bez zaświadczeń Niektóre parabanki jeszcze do niedawna oferowały...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Pensja na już ING

Na czym polega oferta Pensja na już w ING Banku Śląskim?

...limit z „Pensją na już” w ING. Sprawdź: Gdzie starać się o kredyt gotówkowy bez zaświadczeń o zarobkach?  Zanim złożysz wniosek o limit...

...limit zadłużenia w koncie ING? Podobnie jak w przypadku popularnej chwilówki, która ma załatać tymczasową dziurę w Twoim domowym budżecie...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Najczęściej przyznawane chwilówki {{year}}. Gdzie złożyć wniosek?
24.05.2024

Najczęściej przyznawane chwilówki 2024. Gdzie złożyć wniosek?

...bardziej interesuje Cię kredyt niż chwilówka, sprawdź ranking kredytów gotówkowych, dzięki któremu dobierzesz dla siebie najlepszą, możliwą...

...nie sprawdzają BIK, a więc gdzie czeka na Ciebie gwarantowana chwilówka. Poniżej zostały wyłonione 3 firmy, które oferują pożyczkę...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Wniosek o rozłożenie chwilówki na raty
07.05.2024

W których firmach złożymy wniosek o rozłożenie chwilówki na raty?

...wiedzieć, czy chwilówki można rozłożyć na raty? Otóż odpowiedź brzmi tak! Rozłożenie chwilówki na raty jest jak najbardziej możliwe. Jak spłacić chwilówki na raty? Najważniejsze jest, aby skontaktować się z pożyczkodawcą przed upływem terminu spłaty. Zazwyczaj proces ten rozpoczyna się od spotkania z doradcą, który pomoże ustalić...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Darmowe chwilówki 2022 - Czy pożyczka 0% jest dla Ciebie?
02.04.2024

Darmowe chwilówki 2024 – gdzie skorzystasz z pożyczki za darmo?

...o krótkim terminie spłaty, wynoszącym 30 lub 60 dni, czyli tzw. chwilówka. Jest ona przeznaczona dla osób, które potrzebują szybkiego...

...i czy są w niej jakieś haczyki? Pożyczka RRSO 0% to inaczej pożyczka, której rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%...

Zobacz więcej
9 min. czytania