Umowa o dzieło - najważniejsze informacje

Zaktualizowano: 2020-11-12 10:53
Opublikowano: 2020-05-15 14:54
Średnia ocena: 5,88/6 Głosów: 25

Szukasz pierwszej pracy i chcesz mieć szansę podpisać umowę korzystną dla ciebie? Poświęć kilka minut i sprawdź najważniejsze informacje o umowie o dzieło, która jest umową coraz chętniej wybieraną przez pracodawców.

Umowa o dzieło jest coraz popularniejszą formą zatrudnienia. To umowa, którą chętnie wybierają pracodawcy, ze względu na oszczędności, dzięki niwelowaniu składek na ubezpieczenie osób zatrudnionych. Umowa o dzieło, podobnie jak umowa zlecenie, jest umową cywilnoprawną, co oznacza, że nie podlega pod Kodeks pracy, a pod Kodeks cywilny.

Umowa o dzieło jest umową rezultatu. Oznacza to, że nie liczy się w niej wkład pracy, wykonanej przez pracownika, a jej ostateczny rezultat. Umowa zawierana jest między dwoma stronami, których nazywa się najczęściej zamawiającym oraz przyjmującym zamówienie. Umowa o dzieło zapewnia wynagrodzenie, które zostanie wcześniej ustalone przez obie strony, przy czym warto zaznaczyć, że nie musi być wypłacane w formie pieniędzy. Osoba przyjmująca zlecenie otrzymuje swoje wynagrodzenie po wystawieniu rachunku, co musi zostać poprzedzone przekazaniem dzieła wykonanego w ramach umowy.

Cechy umowy o dzieło

Nie masz do końca pewności, czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenia, czy standardowej umowy o pracę? A może szukasz pierwszej pracy i chcesz mieć większą szansę zawrzeć umowę korzystną dla ciebie? Warto poświęcić kilka minut i zaznajomić się z głównymi cechami umowy o dzieło, która z pewnością jest bardzo charakterystyczną umową.

W przypadku umów cywilnoprawnych często mówi się o tym, że są to "umowy śmieciowe", wszystko ze względu na dużo mniejsze prawa pracownika, a także duże oszczędności pracodawcy, który unika opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Umowa o dzieło jest natomiast uważana za najtańszą formę współpracy między stronami umowy. Jeśli chcesz przeliczyć wartość swoich zarobków brutto i netto, koniecznie skorzystaj z naszego darmowego kalkulatora płac.

Czym wyróżnia się umowa o dzieło?

 • Umowa rezultatu, czyli wykonanie umowy o dzieło oznacza osiągnięcie końcowego rezultatu, nie liczy się natomiast czas, czy nakład pracy włożony w efekt;

 • Osoba przyjmująca dzieło do wykonania może zlecić to osobie trzeciej, odpowiada jednak za ich wykonanie przed zamawiającym;

 • Dziełobiorcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie zamówienia. Wysokość i forma wynagrodzenia powinna zostać wcześniej ustalona między stronami i odpowiadać wartości wykonanego dzieła;

 • Osoba przyjmująca zamówienie odpowiada z tytułu rękojmi za wszystkie wady w wykonanym dziele;

 • Umowa między stronami może mieć charakter pisemny lub ustny;

Jakie informacje musi zawierać umowa o dzieło?

Podobnie jak w przypadku umowy zlecenie, umowa o dzieło nie musi być zawarta w formie pisemnej. Warto jednak mieć na uwadze, jakie informacje powinna zawierać. Oto najważniejsze informacji, których nie może zabraknąć w momnecie zawierania umowy o dzieło:

 • Dokładne określenie stron umowy;

 • Określenie przedmiotu umowy;

 • Określenie sposobu odebrania dzieła, a także określenie, w jaki sposób zostanie ono wykorzystane;

 • Określenie wynagrodzenia i sposobu rozliczenia;

 • Określenie zakresu odpowiedzialności obu stron;

 • Określenie sposobów rozwiązania umowy o dzieło;

Przedmionty umowy o dzieło

Co możemy traktować jako efekt umowy o dzieło? Efektem pracy, osoby, która podpisze umowę o dzieło, może być wszystko, co będzie stanowić wytwór materialny lub niematerialny. Kluczowe jest jednak to, że efekt pracy, czyli przedmiot umowy będzie namacalny i możliwe będzie weryfikacja wykonania umowy, pod względem wszystkich warunków sprecyzowanych w umowie między stronami. Co zatem możemy traktować jako wytwór pracy na podstawie umowy o dzieło? Oto kilka przykładów, dzięki którym łatwiej będzie ci określić zakres obowiązków, jakie mogą spoczywać na osobie, która zdecyduje się podpisać umowę tego typu:

 • Artykuł prasowy;

 • Artykuł naukowy;

 • Rzeźba;

 • Obraz;

 • Pomalowanie mieszkania;

 • Wykonanie strony internetowej;

 • Bilans księgowy;

 • Naprawa np. telefonu, odkurzacza, telewizora czy komputera;

 • Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji mieszkania lub ogrodu;

 • Odnowienie lub konserwacja np. mebli, ubrań;

 • Napisanie aplikacji na telefon komórkowy;

 • Wykonanie ilustracji np. do spotu reklamowego, książki;

Czas pracy i okres trwania umowy

Umowa o dzieło nie określa, jak długo dziełobiorca powinien pracować nad wykonaniem przedmiotu umowy o dzieło. Strony rozliczają się z końcowego efektu, nie za czas i poświęcenie pracownika. Czas pracy nie jest zatem ustalony jak w przypadku np. umowy o pracę. Dziełobiorca może także wykonać przedmiot umowy w dowolnym dla siebie miejscu, gdyż nie jest to ustalone w umowie. Często umowa między stronami przewiduje ustalenie maksymalnego terminu oddania działa, który jednocześnie wiąże się z rozliczeniem pod względem wynagrodzenia.

Jak długi może być okres trwania umowy? Zależy to wyłącznie od warunków, na jakie zgodzą się obie strony umowy. Może być to tydzień, miesiąc, czy nawet rok. Warto jednak mieć na uwadze, że umowa nie może być bezterminowa.

Warto także zaznaczyć, że niemożliwe jest wypowiedzenie umowy o dzieło. Możliwe jest natomiast odstąpienie od umowy, jednak wyłącznie w określonych warunkach, np. gdy wytworzony produkt posiada niemożliwe do usunięcia wady, wykonawca nie działa zgodnie z wyznaczonym terminem lub wykonuje zamówienie wadliwie.

Powiązane artykuły

Co to jest promesa zatrudnienia?

Co to jest promesa zatrudnienia?

W tym artykule znajdziesz wiele cennych informacji i bardzo szybko dowiesz się, czym faktycznie jest promesa zatrudnienia i jaki może mieć wpływ m.in. podczas wnioskowania o kredyt, czy zmiany pracy.
Zobacz więcej
Średnia krajowa 2020, wynagrodzenie/pensja brutto, najniższa krajowa netto - najważniejsze informacje

Średnia krajowa 2020, wynagrodzenie/pensja brutto, najniższa krajowa netto - najważniejsze informacje

Średnia krajowa - co musisz wiedzieć na temat tego wskaźnika? Czy średnia krajowa odzwierciedla finanse Polaków? Przekonaj się, ile aktualnie wynosi średnia krajowa w Polsce i jak należy interpretować popularne dane o zarobkach.
Zobacz więcej
Najniższa krajowa brutto w 2020 i 2021 roku

Najniższa krajowa brutto w 2020 i 2021 roku

Najniższa krajowa brutto została podwyższona już na początku roku 2020. Sprawdź, ile aktualnie wynosi ta stawka, a także jakie zmiany szykują się już od przyszłego roku.
Zobacz więcej
Ile zarabia górnik?

Ile zarabia górnik?

Ile rzeczywiście zarabia górnik? To pytanie, jak okazuje się, wcale nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać. Zarobki górników uzależnione są od wielu czynników, co przekłada się także na dużą rozbieżność między wynagrodzeniami.
Zobacz więcej
Ile zarabia przedstawiciel handlowy?

Ile zarabia przedstawiciel handlowy?

W tym artykule znajdziesz wszystkie informacje, które pomogą ci określić, czy zawód przedstawiciela handlowego jest dla ciebie odpowiedni, a przede wszystkim pozwoli dowiedzieć się, ile można zarobić, decydując się na taką pracę.
Zobacz więcej
Umowa o pracę a koszt pracodawcy

Umowa o pracę a koszt pracodawcy

Całkowity koszt pracodawcy to nie tylko pensja wypłacana pracownikowi, a suma wydatków z tym związanych zależy m.in. od wysokości wynagrodzenia oraz rodzaju zawartej umowy. Przekonaj się, ile tak naprawdę kosztuje umowa o pracę.
Zobacz więcej