Średnia krajowa 2020, wynagrodzenie/pensja brutto, najniższa krajowa netto - najważniejsze informacje

Zaktualizowano: 2020-11-30 11:55
Opublikowano: 2020-10-09 15:16
Średnia ocena: 5,77/6 Głosów: 22
Średnia krajowa 2020, wynagrodzenie/pensja brutto, najniższa krajowa netto - najważniejsze informacje

Średnia krajowa - co musisz wiedzieć na temat tego wskaźnika? Czy średnia krajowa odzwierciedla finanse Polaków? Przekonaj się, ile aktualnie wynosi średnia krajowa w Polsce i jak należy interpretować popularne dane o zarobkach.

Zarobki Polaków to temat, który regularnie elektryzuje media. Dlaczego? Wiele mówi się o trudnościach finansowych polskich gospodarstw domowych oraz ich dochodach w kontekście rosnących wydatków ponoszonych na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Średnie zarobki brutto to jeden ze wskaźników, który jest wykorzystywany do oceny finansowej kondycji mieszkańców Polski. Jednocześnie jednak bardzo często można usłyszeć głosy, że średnia pensja brutto nijak ma się do rzeczywistych zarobków. Właśnie dlatego postaramy się wyjaśnić, czym właściwie jest średnia płaca brutto i jak należy interpretować ten parametr w kontekście zamożności polskiego społeczeństwa.

Średnie wynagrodzenie brutto: jakie dane podaje Główny Urząd Statystyczny?

Zarobki w Polsce są kwestią często poruszaną w dyskursie publicznym. Zainteresowanie średnią płacą netto i brutto jest nierozerwalnie związane z możliwością oceny finansów Polaków. Średnia pensja w Polsce jest indeksem, który może okazać się bardzo pomocny w ocenie poziomu polskich wynagrodzeń, pod warunkiem, że zostanie umiejętnie zinterpretowany. W takim razie, swoje rozważania zacznijmy od zdefiniowania średnich zarobków w Polsce.

Średnia krajowa to średnie wynagrodzenie, jakie za swoją pracę otrzymują Polacy. Dane na temat średniej płacy w Polsce są udostępniane przez GUS (Główny Urząd Statystyczny), instytucję specjalizującą się w agregowaniu, analizowaniu i udostępnianiu informacji statystycznych odnoszących się do różnych dziedzin funkcjonowania państwa oraz polskiego społeczeństwa.

Należy pamiętać, że Główny Urząd Statystyczny podaje do wiadomości publicznej dwa wskaźniki:

  • przeciętne wynagrodzenie w gospodarce krajowej

  • przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Jaka jest między nimi różnica? Po pierwsze, informacje na temat przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw są podawane raz w miesiącu, natomiast wartość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej zostaje publikowana tylko raz w roku. Właśnie dlatego, w dyskusjach medialnych najczęściej pojawiają się informacje na temat pierwszego parametru.

Po drugie: w obliczeniach przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wykorzystuje się dane pochodzące tylko z tych przedsiębiorstw, w których pracuje przynajmniej dziesięciu pracowników na umowę o pracę. Dodatkowo, pod uwagę brana jest wyłącznie wysokość wynagrodzenia tych osób, które są zatrudnione właśnie w oparciu o wspomnianą już umowę o pracę. Nieco inaczej obliczenia wyglądają w przypadku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej – Główny Urząd Statystyczny wykorzystuje dane dotyczące wszystkich podmiotów gospodarki, w tym również przedsiębiorstw o liczbie pracowników mniejszej niż dziewięć osób.

Co to oznacza w praktyce? Z uwagi na różne dane wykorzystywane w trakcie obliczeń, oba wskaźniki mogą mieć różną wartość, a więc ostatecznie średnia krajowa netto i brutto będzie się różnić, w zależności od tego, jaki indeks zostanie wzięty pod uwagę. Warto mieć to na uwadze w czasie interpretowania podawanych przez Główny Urząd Statystyczny danych. Świadomość istnienia dwóch różnych współczynników ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego odczytywania publikowanych wiadomości.

Wyżej wspomnieliśmy, że Główny Urząd Statystyczny prezentuje informacje na temat średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw za każdy miesiąc roku kalendarzowego. Ile w takim razie wynosi średnia krajowa brutto? Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2020 roku wynosiło 5381.65 złotych brutto. Musisz pamiętać, że kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw Główny Urząd Statystyczny oblicza wykorzystując sumę wynagrodzeń brutto i honorariów, których beneficjentami są określone grupy zatrudnionych osób, związane z wykonywaniem obowiązków w ramach umowy o pracę, wypłat pochodzących z udziału w zyskach itp. Suma tych wartości jest następnie dzielona przez przeciętną liczbę osób zatrudnionych w czasie, dla którego wykonywane są obliczenia. Pod uwagę nie bierze się natomiast osób pracujących poza granicami Polski oraz osób, które realizują pracę nakładczą.

Sprawdź, darmowy kalkulator wynagrodzeń brutto - netto.

Należy zaznaczyć, że w bardzo ciekawy sposób kształtują się dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku. W czwartym kwartale 2019 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 5198.58 złotych. Pierwszy kwartał 2020 roku oznaczał wzrost - wskaźnik podwyższył się do kwoty 5331.47 złotych, ale już w drugim kwartale 2020 roku suma przeciętnego wynagrodzenia wyraźnie zmalała i uplasowała się na poziomie 5024.48 złotych. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest jasna - pandemia koronawirusa, która niesie za sobą poważne skutki dla krajowej gospodarki. Lockdown, który miał miejsce w marcu, kwietniu i maju widocznie odbił się na funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw.

Kto musi liczyć się z problemami wyłwołanymi epidemią COVID-19? Z dużym kryzysem mierzyła się zwłaszcza branża turystyczna, kosmetyczna, handlowa oraz gastronomiczna, co spowodowało, że wielu przedsiębiorców, mimo rządowych programów wsparcia, stanęło przed koniecznością zwolnienia pracowników. Trudno przewidzieć, jak dalej będzie wyglądał wpływ pandemii koronawirusa na funkcjonowanie polskich firm, ale niestety – wirus nadal nie odpuszcza, dlatego dalsze konsekwencje jego działania dla polskiej i światowej gospodarki mogą być bardzo różne. Warto też zwrócić uwagę na to, że pandemia wymusiła na wielu przedsiębiorcach położenie większego nacisku na działalność internetową, dlatego specjaliści spodziewają się wzrostem zainteresowania pracą online.

Chcesz dowiedzieć się czegoś na temat zarobków konkretnych grup zawodowych? Na naszej stronie znajdziesz ciekawe artykuły, które poświęcone są właśnie temu tematowi. Sprawdź, ile zarabiają nauczyciele, ile zarabiają górnicy, ile zarabiają przedstawiciele handlowi, a także ile zarabiają ratownicy medyczni.

Czy przeciętne wynagrodzenie (średnia krajowa) to wskaźnik, który obrazuje stan portfeli Polaków?

Mogłoby się wydawać, że jeżeli średnia krajowa w Polsce to ponad 5000 złotych brutto, to stan portfeli Polaków jest całkiem zadowalający, tymczasem jednak zewsząd da się słyszeć głosy, że zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych jest trudnym zadaniem, a pokrycie wszystkich codziennych wydatków w przypadku wielu osób staje się niemożliwe. Czy w takim razie średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce, jakie podaje Główny Urząd Statystyczny rzeczywiście jest wskaźnikiem pokazującym, ile naprawdę zarabiają Polacy? Te dane nie są odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej Polaków, jeśli nie interpretuje się ich właściwie. Przede wszystkim, jak wspomnieliśmy wyżej, z uwagi na częstotliwość podawania (za każdy miesiąc roku kalendarzowego), najczęściej mówi się o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce krajowej to wartość podawana tylko raz w roku, tymczasem oba parametry różni rodzaj agregowanych danych.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce stanowi duże uproszczenie, jeśli chce się je wykorzystać do oceny kondycji finansowej Polaków głównie z uwagi na to, że w trakcie obliczeń bierze się pod uwagę zarówno wynagrodzenia osób zarabiających najwięcej, jak również tych zarabiających najmniej. Posłużmy się prostym przykładem: Ty zarabiasz 5 000 złotych, ale Twój sąsiad 15 000. To daje łącznie kwotę 20 000 złotych, więc jeśli chcesz z tego obliczyć średnią, wychodzi, że oboje zarabiacie po 10 000, co zauważalnie różni się od rzeczywistych danych. Właśnie dlatego, informacje na temat tego, jaka jest aktualna średnia krajowa często są przedmiotem burzliwych dyskusji. Polacy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak duży jest rozdźwięk pomiędzy informacjami na temat średniej, a ich faktycznymi zarobkami.

Jeżeli nie średnie wynagrodzenie to co? Mediana i dominanta – jak interpretować te wskaźniki?

Wiesz już, jak kształtuje się średnia zarobków w Polsce i dlaczego ten parametr nie zawsze jest obrazem prawdziwej kondycji finansowej Polaków. Jakie inne wskaźniki mogą być w takim razie pomocne dla oceny zarobków w Polsce?

MEDIANA. To wartość środkowa, która dzieli dany zbiór na dwie identyczne części. Oznacza to, że kwota mediany będzie wyznaczała następujący podział: połowa osób zarabia mniej, a druga połowa, więcej niż wskazuję mediana.

DOMINANTA. Wskazuje, jaka płaca pojawia się w zbiorze agregowanych danych najczęściej. Dane na temat dominanty podawane są przez Główny Urząd Statystyczny co dwa lata.

Chcąc możliwie jak najlepiej ocenić poziom zarobków w Polsce, warto więc przeanalizować wszystkie trzy wskaźniki: średnie wynagrodzenie, medianę oraz dominantę zarobków. Jednocześnie w przypadku średniej płacy w Polsce należy sprawdzić zarówno średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, jak również średnie wynagrodzenie w gospodarce krajowej. Możliwość skorzystania ze wszystkim dostępnych danych da Ci pełniejszy obraz sytuacji finansowej Polaków.

Ile w takim razie wynosi najniższa krajowa? W 2020 roku minimalna krajowa brutto to 2600 złotych. Jak podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, płacę minimalną w Polsce otrzymuję aż około 1.5 miliona zatrudnionych osób. Biorąc pod uwagę fakt, że jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędy Statystycznego w Bydgoszczy podanych w opracowaniu „Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2020 r.”, liczba pracujących osób (stan na 31.03.2020r.) to 9691.8 tys. to osoby zarabiające najniższą krajową stanowią dość duży odsetek całego zbioru aktywnych zawodowo Polaków.

Sprawdź, ile pracodawcę kosztuje umowa o pracę.

PODSUMOWUJĄC: Główny Urząd Statystyczny prezentując dane na temat średniej krajowej podaje do informacji wartość dwóch wskaźników: przeciętnego wynagrodzenia gospodarce krajowej (raz w roku) oraz przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (za każdy miesiąc roku), dlatego analizując te dane, warto mieć świadomość funkcjonowania tych parametrów. Obie wartości obliczane są z użyciem innych danych. Średnia krajowa nie jest wskaźnikiem, który idealnie opisuje stan portfeli pracujących Polaków, ponieważ w analizie wykorzystywane są również wartości skrajne - najwyższe i najniższe wynagrodzenia.

Komentarze

Powiązane artykuły

Przychód a dochód w wynagrodzeniu. Czym się różni przychód od dochodu?

Przychód a dochód w wynagrodzeniu. Czym się różni przychód od dochodu?

...trapi świeżo upieczonych przedsiębiorców.  Wcześniej zazwyczaj nie przywiązywali do tego dużej wagi. By obliczyć swoje zarobki, pracując na etacie, wykorzystywali kalkulator wynagrodzeń. Po otworzeniu własnych firm muszą nauczyć się rozróżniać terminy, by mieć jakiekolwiek pojęcie o finansach swojej firmy. Mając podstawową wiedzę na temat przychodu i...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Najniższa krajowa netto i brutto — ile wynosi najniższa krajowa?

Najniższa krajowa netto i brutto – ile wynosi najniższa krajowa?

Przyszły rok ma przynieść wiele zmian przede wszystkim dla zatrudnionych osób. Jedną z nich jest podniesienie pensji minimalnej, która i tak od 2000 roku sukcesywnie wzrasta. Ile wyniesie najniższa krajowa w 2022 r. i jak pułap ten ma się do postanowień ogłoszonych w ramach programu Polski Ład? Sprawdźmy.
Zobacz więcej
5 min. czytania
Co to jest promesa zatrudnienia?

Co to jest promesa zatrudnienia?

...z twojego wynagrodzenia. Takie informacje zdobędziesz w zaledwie kilka minut, w dodatku bez wychodzenia z domu. Gwarantujemy, że kalkulator wynagrodzeń ułatwi ci sprawdzenie wszystkich informacji, które będą dla ciebie istotne. Warto także pamiętać, że kalkulator pomoże ci ocenić...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Ile zarabia górnik?

Ile zarabia górnik?

Ile rzeczywiście zarabia górnik? To pytanie, jak okazuje się, wcale nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać. Zarobki górników uzależnione są od wielu czynników, co przekłada się także na dużą rozbieżność między wynagrodzeniami.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Ile zarabia przedstawiciel handlowy?

Ile zarabia przedstawiciel handlowy?

W tym artykule znajdziesz wszystkie informacje, które pomogą ci określić, czy zawód przedstawiciela handlowego jest dla ciebie odpowiedni, a przede wszystkim pozwoli dowiedzieć się, ile można zarobić, decydując się na taką pracę.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Umowa o pracę a koszt pracodawcy

Umowa o pracę a koszt pracodawcy

...dochodów netto i brutto? To wcale nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby ci się wydawać. Na naszej stronie znajdziesz bardzo przydatny kalkulator wynagrodzeń, który pomoże ci w zaledwie kilka minut ustalić np. kwotę twoich zarobków brutto na podstawie dochodów netto, lub odwrotnie, obliczyć...

Zobacz więcej
6 min. czytania