Przychód a dochód w wynagrodzeniu. Czym się różni przychód od dochodu?

Zaktualizowano: 2023-01-24 14:49
Opublikowano: 2021-11-05 16:15
Średnia ocena: 4,33/6 Głosów: 3
Przychód a dochód w wynagrodzeniu. Czym się różni przychód od dochodu?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, dochód a przychód to nie to samo, choć terminy te brzmią dość podobnie. Nie powinno się ich więc używać zamiennie, ponieważ może to wprowadzić w błąd w kontekście sytuacji finansowej firmy. Nie sposób jednak je ze sobą pomylić, znając występujące między nimi różnice. Przychód a dochód – czym różnią się te pojęcia? Sprawdź!

Przychody a dochody – temat, który szczególnie trapi świeżo upieczonych przedsiębiorców.  Wcześniej zazwyczaj nie przywiązywali do tego dużej wagi. By obliczyć swoje zarobki, pracując na etacie, wykorzystywali kalkulator wynagrodzeń. Po otworzeniu własnych firm muszą nauczyć się rozróżniać terminy, by mieć jakiekolwiek pojęcie o finansach swojej firmy. Mając podstawową wiedzę na temat przychodu i dochodu łatwiej będzie dopełniać wszelkich formalności, np. odliczając firmy kredyt gotówkowy. Przejdźmy zatem do konkretów: co to jest dochód a co przychód?

Przychód – co to jest? Definicja

Na początek weźmy na tapet przychód. Co to jest przychód? Są to wszystkie środki pieniężne otrzymane z tytułu m.in. działalności wykonywanej osobiście, stosunku pracy, wynajmu czy sprzedaży nieruchomości. Otrzymanie przychodu powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Co za tym idzie, przychód nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej.

Według Ustawy o rachunkowości przedsiębiorcy mogą wyróżnić trzy rodzaje przychodów:

  • przychody ze sprzedaży – łączna wartość produktów i usług sprzedanych w ramach działalności firmy;
  • przychody finansowe – wszystkie pieniądze zarabiane w ramach aktywów finansowych (np. odsetki od lokat i obligacji, przychody ze sprzedaży akcji firmy, dywidendy spółek posiadanych akcji, odsetki od udzielonych pożyczek, weksli czy przeterminowanych zobowiązań, dodatnie różnice kursowe w przypadku sprzedawania wyrobów za granicą) i przychody osiągnięte w wyniku wzrostu cen akcji firmy;
  • przychody operacyjne – suma przychodów ze sprzedaży i pozostałych przychodów operacyjnych.

Kiedy powstaje przychód? Za datę powstania przychodu uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (całkowitego lub częściowego), jednak nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Dochód – czym jest? Definicja

Dochód jest dobrą miarą kondycji finansowej firmy i zdecydowanie bardziej miarodajnym pojęciem niż przychód. Zatem co to jest dochód? W praktyce jest to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. O dochodzie zatem mówi się wtedy, gdy kwota przychodu jest wyższa od kosztów jego uzyskania.

Trzeba pamiętać, że dochód może być brutto albo netto. Dochód brutto jest różnicą przychodów i kosztów jeszcze przed opodatkowaniem, natomiast dochód netto to czysty zysk już po zapłacie podatku.

Sprawdź także: Najniższa krajowa netto i brutto – ile wynosi najniższa krajowa?

Przychód a dochód – różnice. Przykłady

Podstawowa różnica między przychodem a dochodem jest taka, że wysokość tego pierwszego nijak nie świadczy o sytuacji ekonomicznej firmy, a wysokość drugiego odzwierciedla ją i to dobrze.

Czym się różni przychód od dochodu? Najważniejsze różnice zebraliśmy w poniższej tabeli.

Przychód a dochód – różnice

Przychód

Dochód

suma wpływów należności na rachunek bankowy firmy lub osoby fizycznej

faktyczny zysk firmy lub osoby fizycznej

na podstawie przychodu nie można oceniać sytuacji finansowej firmy

odzwierciedla realną sytuację finansową firmy

od wysokości przychodu zależy kwota podatku

dochód jest sumą po opłaceniu podatku

nie ma podziału na przychód brutto i netto

istnieje dochód brutto i netto

niektóre wydatki przedsiębiorcy określa się jako „koszt uzyskania przychodu”

dochód brutto = przychód - koszty jego uzyskania

wyróżnia się 3 rodzaje przychodów: przychód ze sprzedaży, przychody finansowe i przychody operacyjne

dochód netto = dochód brutto - podatek dochodowy

Najbardziej w oczy rzuca się różnica między przychodem a dochodem w wynagrodzeniu.

Przychód a dochód z działalności gospodarczej

Przedsiębiorca musi samodzielnie obliczać przychód i dochód, a później odprowadzać z tego tytułu zaliczki. Do jego zadań należy także przygotowywanie stosownej deklaracji podatkowej.

Przychód a dochód – ryczałt. Jak to wygląda? Według art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę opodatkowania stanowi dochód, nie przychód. Czasem podatek potrącany jest bezpośrednio od przychodu. Ma to miejsce w przypadku opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kwota przychodu ma więc szczególne znaczenie dla tych, którzy płacą podatek od osiągniętego przychodu.

Przychód a dochód osoby fizycznej

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie musi martwić się żadnymi obliczeniami. Przychód a dochód pracownika określa pracodawca. Pracownik otrzymuje „do ręki” wynagrodzenie netto, które stanowi jego realny przychód. W umowie widzi swoją wypłatę brutto, czyli kwotę sprzed potrącenia składki ZUS i podatku.

Warto jednak mniej więcej wiedzieć, czym jest dochód a przychód pracownika, ponieważ etatowcy należą do grupy osób objętych obowiązkiem podatkowym. Osoba pracująca na podstawie umowy o pracę tak samo, jak przedsiębiorca odprowadza zarówno podatek dochodowy, jak i zaliczki z jego tytułu, tylko nie samodzielnie, a za pośrednictwem płatnika, czyli pracodawcy.

Kliknij i sprawdź: Kredyt na oświadczenie – na czym polega i ile kosztuje kredyt na oświadczenie online?

Przychód a dochód – jak obliczyć?

Obliczanie przychodu i dochodu wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne. W przypadku przychodu niezbędna jest jedynie wiedza na temat należnych kwot netto. Z kolei do wyliczenia wartości dochodu potrzebna będzie wiedza na temat przychodu, kosztów jego uzyskania i podatku dochodowego.

Przy liczeniu przychodu i dochodu pomocny może okazać się specjalny kalkulator, który można znaleźć w internecie. Jeśli jednak zdecydujesz się wszystkie obliczenia przeprowadzić samodzielnie, to niżej znajdziesz instrukcje, jak obliczyć dochód od przychodu.

Jak obliczyć przychód?

Mianem przychodu określa się wszystkie otrzymane przysporzenia pieniężne. Chcąc więc obliczyć przychód, należy zsumować należne kwoty netto, czyli takie, które nie uwzględniają podatku VAT. Do przychodu nie wlicza się bonifikat, skont ani wartości zwróconych produktów. Przychód zawsze liczy się w konkretnym okresie, np. miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Jak obliczyć dochód?

Sposób obliczania zależy od rodzaju dochodu, którego wartość chce się poznać. Chcąc poznać wysokość dochodu brutto, należy od przychodu odjąć koszty jego uzyskania. Nieco inaczej liczy się dochód netto, bo wtedy trzeba jeszcze uwzględnić kwestię podatku. Zatem dochód netto liczy się, odejmując od dochodu brutto podatek dochodowy.

Dochód netto jest to kwota, która realnie powinna znaleźć się na koncie firmy, gdy wszyscy klienci uregulują swoje należności. Warto pamiętać, że podatku dochodowego ani podatku od usług i towarów (VAT) nie da się wrzucić w koszty.

Koszty uzyskania przychodu

Definicja kosztów uzyskania przychodów widnieje w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są nimi wydatki poniesione celem osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jeśli wysokość kosztów jest bliska wysokości przychodów, to dochód jest niewielki.

Wysokie koszty można jednak odjąć od przychodów i obniżyć konieczny do zapłaty podatek dochodowy w ramach kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczają się m.in.:

  • zatrudnienie pracowników,
  • koszt materiałów,
  • wyposażenie biura, sprzęt i oprogramowanie,
  • czynsz za wynajem lokalu firmowego,
  • świadczone na rzecz firmy usługi,
  • wydatki związane z samochodem służbowym,
  • wyjazdy służbowe.

Widać zatem, że przy wysokich kosztach uzyskania przychodów można znacząco obniżyć podatek dochodowy.

Dochód a przychód – PIT. Jak się rozliczyć?

Dzisiaj nie trzeba martwić się rozliczaniem deklaracji PIT, ponieważ można to zrobić automatycznie za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub korzystając ze specjalnie do tego przeznaczonych programów PIT. Decydując się na pierwszą opcję, deklaracja jest praktycznie w całości, naszym zadaniem jest jedynie sprawdzić prawdziwość podanych tam informacji i uzupełnić takie, których brakuje. Rozliczanie deklaracji PIT jest więc proste, szybkie i intuicyjne.

To może Cię zainteresować: Kredyt na PIT – czy banki oferują kredyt na PIT dla zadłużonych?

Dochód a przychód – o czym warto pamiętać?

Dowiedziałeś się dzisiaj, że przychód i dochód to dwa zupełnie różne pojęcia, które, choć są ze sobą bezpośrednio powiązane, to mają zupełnie inne znaczenie. Umiejętność ich rozróżnienia jest kluczowa w kontekście określania kondycji finansowej firmy. Dla codziennych potrzeb wystarczy zdać sobie sprawę z tego, że prawdziwym zyskiem z tytułu działalności jest dochód, a nie przychód.

Warto jeszcze dodać, że niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć do czynienia ze stratą. Występuje ona wtedy, gdy osiągnięte przez firmę przychody są mniejsze od poniesionych przez nią kosztów. Jeśli straty zostały poniesione na skutek zdarzenia losowego lub wskutek działania siły wyższej, a był odpowiednio zabezpieczony, to można je wliczyć w koszty uzyskania przychodów. Strata musi zostać jednak odpowiednio udokumentowana i niezawiniona przez działania przedsiębiorcy.

Komentarze

Powiązane artykuły

Ile wynosi średnia krajowa w 2022 roku?

Ile wynosi średnia krajowa w 2022 roku? Średnie wynagrodzenie brutto i netto w Polsce

...potrzeby konsumpcyjne, z którymi dawniej bez problemu mogli się uporać. Ile wynosi obecnie średnie wynagrodzenie? W jaki sposób wykorzystać kalkulator wynagrodzeń przy wyliczaniu pensji netto? Średnia krajowa pensja, w przeciwieństwie do pensji minimalnej, nie jest ustalana odgórnie przez rząd, a odzwierciedla...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Najniższa krajowa netto i brutto — ile wynosi najniższa krajowa?

Najniższa krajowa netto i brutto – ile wynosi najniższa krajowa?

Przyszły rok ma przynieść wiele zmian przede wszystkim dla zatrudnionych osób. Jedną z nich jest podniesienie pensji minimalnej, która i tak od 2000 roku sukcesywnie wzrasta. Ile wyniesie najniższa krajowa w 2022 r. i jak pułap ten ma się do postanowień ogłoszonych w ramach programu Polski Ład? Sprawdźmy.
Zobacz więcej
5 min. czytania
Co to jest promesa zatrudnienia?

Co to jest promesa zatrudnienia?

...z twojego wynagrodzenia. Takie informacje zdobędziesz w zaledwie kilka minut, w dodatku bez wychodzenia z domu. Gwarantujemy, że kalkulator wynagrodzeń ułatwi ci sprawdzenie wszystkich informacji, które będą dla ciebie istotne. Warto także pamiętać, że kalkulator pomoże ci ocenić...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Ile zarabia górnik?

Ile zarabia górnik?

Ile rzeczywiście zarabia górnik? To pytanie, jak okazuje się, wcale nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać. Zarobki górników uzależnione są od wielu czynników, co przekłada się także na dużą rozbieżność między wynagrodzeniami.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Ile zarabia przedstawiciel handlowy?

Ile zarabia przedstawiciel handlowy?

W tym artykule znajdziesz wszystkie informacje, które pomogą ci określić, czy zawód przedstawiciela handlowego jest dla ciebie odpowiedni, a przede wszystkim pozwoli dowiedzieć się, ile można zarobić, decydując się na taką pracę.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Umowa o pracę a koszt pracodawcy

Umowa o pracę a koszt pracodawcy

...dochodów netto i brutto? To wcale nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby ci się wydawać. Na naszej stronie znajdziesz bardzo przydatny kalkulator wynagrodzeń, który pomoże ci w zaledwie kilka minut ustalić np. kwotę twoich zarobków brutto na podstawie dochodów netto, lub odwrotnie, obliczyć...

Zobacz więcej
6 min. czytania