Umowa zlecenie - najważniejsze informacje

Zaktualizowano: 2020-11-12 10:58
Opublikowano: 2020-05-13 15:00
Średnia ocena: 5,92/6 Głosów: 26

Wielu pracodawców chętnie zatrudnia nowych pracowników, oferując im umowę zlecenie, czym różni się oferta tego typu od tradycyjnej umowy o pracę? Przekonaj się, jakie warunki towarzyszą tej umowie i sprawdź, czy będzie dla ciebie atrakcyjna.

Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. To korzystna dla pracodawcy alternatywa w stosunku do umowy o pracę. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, co oznacza, że dotyczą jej przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeks pracy.

Jako umowę zlecenie rozumiemy umowę zawartą między dwoma stronami, która dotyczy zleceniobiorcy, który ma wykonać określoną czynność prawną, dla zleceniodawcy, na określonych w umowie warunkach, czyli np. w określonym terminie, za określone wynagrodzenie.

Umowa wyróżnia się dużą elastycznością, m.in. po względem tego, że pracownik może wykonywać swoje obowiązki poza siedzibą pracodawcy. Dodatkowo umowa pozwala samodzielnie zdecydować, czy będą potrącane składki na ubezpieczenie chorobowe.

Umowa zlecenie a umowa o pracę - główne różnice między umowami

Jeśli przeglądasz aktualne ogłoszenia i szukasz nowego zatrudnienia, warto mieć wiedzę na temat zawieranych między stronami umów. Dzięki temu szybko będziesz mieć pewność, czy dana oferta pracy jest dla ciebie atrakcyjna, nie tylko pod względem wynagrodzenia, ale także warunków zapewnionych w umowie. Wielu pracodawców chętnie zatrudnia nowych pracowników, oferując im umowę zlecenie, czym różni się oferta tego typu od tradycyjnej umowy o pracę? Oto kilka najważniejszych warunków, które dzielą te umowy:

 • zleceniobiorca nie ma obowiązku wykonywać zlecenia w określonym przez zleceniodawcę miejscu lub czasie;

 • zlecenie wyznaczone w umowie może zostać wykonane przez osobę trzecią;

 • wynagrodzenie umowy zlecenie nie musi być wypłacone w formie pieniężnej;

 • wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia nie musi być wypłacane regularnie co miesiąc;

 • zleceniobiorca odpowiada całym swoim majątkiem w przypadku wyrządzenia szkody zleceniodawcy lub osobom trzecim, w tracie wykonywania swojego zlecenia;

Jeśli pracujesz na podstawie umowy zlecenia, a mimo to treść umowy zobowiązuje cię do wykonywania obowiązków osobiście, w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu i czasie, jest to podstawa ukarania pracodawcy grzywną o wysokości od 1000,00 złotych do 30000,00 złotych. Masz także prawo do ustalenia stosunku prawnego w formie umowy o pracę, która gwarantuje większe prawa pracownikowi.

Treść umowy zlecenia - jakie punkty musi zawierać umowa

Umowa zlecenie w przeciwieństwie do umowy o pracę nie musi zostać zawarta na piśmie. Umowa usta jest wiążąca obie strony i w taki sam sposób można dokonywać wszelkich zmian w umowie między stronami. Warto pamiętać, że jeśli umowa tego nie zapewnia, zleceniodawcy nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego, przerwy w pracy, okresu wypowiedzenia, a także ochrona dotycząca czasu pracy.

Co jednak powinno znaleźć się w umowie, szczególnie tej, która zostanie przeniesiona na dokument podpisany przez obie strony? Oto elementy, które powinny zostać dokładnie określone przed zawarciem umowy:

 • Określenie stron umowy - podstawową informacją zawartą w umowie jest określenie danych zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy. W przypadku zawarcia umowy między osobami fizycznymi konieczne będzie podanie imion, nazwisk, adresów zamieszkania oraz numery PESEL. Jeśli jedna ze stron prowadzić będzie działalność gospodarczą, potrzebne będzie podanie nazwy działalności oraz NIP. Jeśli jedną ze stron jest spółka, w umowie powinna znaleźć się jej nazwa, adres siedziby, numer KRS, a także dane osoby reprezentującej spółkę.

 • Dokładny opis zlecenia i zakres współpracy między stronami - czyli informacje związane ze zleceniem, jakiego podejmuje się zleceniobiorca, a także obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy, np. udostępnienie materiałów czy sprzętu do wykonania ustalonego działania.

 • Określenie czasu trwania zlecenia - w umowie musi znaleźć się informacja regulująca czas trwania zlecenia, czyli dzień rozpoczęcia współpracy między stronami oraz termin zakończenie zlecenia, jeśli umowa nie jest zawierana na czas nieokreślony.

 • Określenie wynagrodzenia - konieczne jest podanie stawki godzinowej, która nie może być niższa, niż minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia, która aktualnie wynosi 17,00 złotych brutto. Konieczne jest także ustalenie sposobu potwierdzenia liczby przepracowanych godzin, które będą podstawą do wypłaty należnego wynagrodzenia. Chcesz mieć pewność, ile wyniesie twoja wypłata netto? Oblicz to z pomocą kalkulatora wynagrodzeń, który dostępny jest na naszej stronie.

 • Określenie odpowiedzialności zleceniobiorcy - czyli uregulowanie konsekwencji w przypadku niedopełnienia umowy, związanego np. z wykonaniem zlecenia po terminie, niestarannego lub wadliwego wypełnienia zlecenia. W tym punkcie powinna pojawić się informacja o ewentualnym anulowaniu zlecenia lub obniżeniu wynagrodzenia.

Czym charakteryzuje się umowa zlecene?

Coraz więcej ofert pracy zapewnia umowę zlecenie. Z pewnością to typ umowy, który znajdzie także wielu zwolenników, ze względu na dużą elastyczność. Warto bliżej przyjrzeć się charakterystyce tej umowy i szukając zatrudnienia mieć świadomość, z czym będzie wiązało się zatrudnienie na podstawie tej umowy cywilnoprawnej. Czy osoby szukające stałego zatrudnienia będą zadowolone z podpisania umowy zlecenia? Niekoniecznie, w tym przypadku dużo lepszym rozwiązaniem byłaby tradydycyjna umowa o pracę. Co jednak może zaoferować umowa zlecenie? Co może przekonać cię lub zniechęcić do zawarcia umowy tego typu z przyszłym pracodawcą?

Oto kilka najistotniejszych cech, które wiążą się z umową zleceniem:

 • ogromna swoboda umowy pod względem jej zawierania, jak i rozwiązania umowy;

 • brak składek w przypadku zleceniobiorca, który jest studentem i nie ukończył 26 roku życia;

 • brak obowiązku odprowadzania składki chorobowej;

 • niższy koszt pracownika dla pracodawcy oraz wyższe wynagrodzenie netto niż w przypadku umowy o pracę;

 • brak stałego nadzoru pracodawcy nad zleceniobiorcą;

 • w przypadku umowy z odpowiednimi warunkami możliwe jest otrzymanie urlopu wypoczynkowego, czy zwrotu kosztów w przypadku podróży służbowej;

Umowa zlecenie sprawdzi się w przypadku zlecania roznoszenia ulotek, telemarketingu, usług związanych z ochroną, cateringu, sprzątania, opieki nad osobą trzecią, zlecenie zewnętrznych prac związanych z branżą IT, usług prawnych oraz księgowości.

Wypowiedzenie umowy

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowę zlecenie można wypowiedzieć z dnia na dzień, bez okresu wypowiedzenia. To ogromna elastyczność, zarówno dla zleceniobiorcy, który może znaleźć korzystniejszą ofertę pracy i zrezygnować z aktualnego zlecenia, jak i zleceniodawcy, który nie musi po podjęciu decyzji czekać na upłynięcie odpowiedniego czasu związanego z wypowiedzeniem.

Choć dla wielu osób, tego typu rozwiązanie może być zaletą, liczne grono pracodwaców, jak i pracowników, uważa, że jest to jedna z największych wad umowy zlecenie. Może być to problematyczne w przypadku, gdy zleceniobiorca nagle zrezygnuje z pracy, a zleceniodawca będzie musiał bardzo szybko znaleźć osobę, która podejmie się tego zlecenia, np. w przypadku opieki nad dzieckiem, czy osobą starszą. Ryzykują również pracownicy, którzy zgadzają się na umowę tego typu, gdyż nie mają szansy na wcześniejsze rozpoczęcie poszukiwań nowej pracy.

Możliwe jest zmodyfikowanie umowy między stronami, dzięki czemu zostanie określony termin wypowiedzenia umowy. W takim wypadku zleceniodawca lub zleceniobiorca powinien w odpowiednim terminie złożyć wypowiedzenie, ustnie lub pisemnie, zależnie od pierwszej zawartej umowy między stronami. W wypowiedzeniu muszą znaleźć się dane o stronach umowy, a także informacja kto wypowiada umowę zlecenie, nie powinno zabraknąć także podpisów obu stron.

Powiązane artykuły

Co to jest promesa zatrudnienia?

Co to jest promesa zatrudnienia?

W tym artykule znajdziesz wiele cennych informacji i bardzo szybko dowiesz się, czym faktycznie jest promesa zatrudnienia i jaki może mieć wpływ m.in. podczas wnioskowania o kredyt, czy zmiany pracy.
Zobacz więcej
Średnia krajowa 2020, wynagrodzenie/pensja brutto, najniższa krajowa netto - najważniejsze informacje

Średnia krajowa 2020, wynagrodzenie/pensja brutto, najniższa krajowa netto - najważniejsze informacje

Średnia krajowa - co musisz wiedzieć na temat tego wskaźnika? Czy średnia krajowa odzwierciedla finanse Polaków? Przekonaj się, ile aktualnie wynosi średnia krajowa w Polsce i jak należy interpretować popularne dane o zarobkach.
Zobacz więcej
Najniższa krajowa brutto w 2020 i 2021 roku

Najniższa krajowa brutto w 2020 i 2021 roku

Najniższa krajowa brutto została podwyższona już na początku roku 2020. Sprawdź, ile aktualnie wynosi ta stawka, a także jakie zmiany szykują się już od przyszłego roku.
Zobacz więcej
Ile zarabia górnik?

Ile zarabia górnik?

Ile rzeczywiście zarabia górnik? To pytanie, jak okazuje się, wcale nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać. Zarobki górników uzależnione są od wielu czynników, co przekłada się także na dużą rozbieżność między wynagrodzeniami.
Zobacz więcej
Ile zarabia przedstawiciel handlowy?

Ile zarabia przedstawiciel handlowy?

W tym artykule znajdziesz wszystkie informacje, które pomogą ci określić, czy zawód przedstawiciela handlowego jest dla ciebie odpowiedni, a przede wszystkim pozwoli dowiedzieć się, ile można zarobić, decydując się na taką pracę.
Zobacz więcej
Umowa o pracę a koszt pracodawcy

Umowa o pracę a koszt pracodawcy

Całkowity koszt pracodawcy to nie tylko pensja wypłacana pracownikowi, a suma wydatków z tym związanych zależy m.in. od wysokości wynagrodzenia oraz rodzaju zawartej umowy. Przekonaj się, ile tak naprawdę kosztuje umowa o pracę.
Zobacz więcej