Kredyty hipoteczne 8 min. czytania

Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego 2023. Kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach ją rozliczyć?

Zaktualizowano: 2023-05-10 09:57
Opublikowano: 2023-04-17 10:17
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 1
Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego

Ulga odsetkowa od kredytu to rodzaj ulgi podatkowej, z której mogą skorzystać niektóre osoby spłacające starsze kredyty hipoteczne. Umożliwia ona odliczenie w rocznej deklaracji PIT części odsetek zapłaconych w ratach kredytowych. Sprawdź, komu dokładnie przysługuje ulga odsetkowa i na czym polega jej rozliczenie.

Osoby spłacające kredyty hipoteczne ponoszą wysokie koszty związane z regulowaniem rat. Do banku muszą bowiem oddawać co miesiąc nie tylko część pożyczonego kapitału, ale także odsetki, których łączna kwota w skali roku może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Specjalna ulga odsetkowa od kredytu bankowego umożliwia jednak odzyskanie części takich odsetek w formie niższego podatku dochodowego.

Czym jest ulga odsetkowa od kredytu?

Pod pojęciem ulgi odsetkowej należy rozumieć specjalny rodzaj ulgi podatkowej, dzięki której można w rocznej deklaracji PIT odliczyć od podstawy opodatkowania (czyli dochodu) odsetki od spłacanego kredytu hipotecznego.

Potocznie mówi się, że jest to ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego, jednak nie dotyczy ona każdej „hipoteki”. Zgodnie z przepisami bowiem ulga odsetkowa pozwala odliczyć odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe i przysługuje tylko osobom fizycznym rozliczającym podatek dochodowy.

Co to znaczy? Czy można odliczyć ratę kredytu od dochodu? Niestety nie chodzi tu o całą ratę, lecz wyłącznie jej część odsetkową.

Omawiana ulga została wprowadzona w 2002 roku w miejsce obowiązującej wcześniej ulgi mieszkaniowej. Co ważne, już w 2006 roku została zlikwidowana, jednak wciąż mogą z niej korzystać osoby w ramach tzw. praw nabytych.

Chodzi tu o kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych do 31 grudnia 2006 r. Mogą oni nadal korzystać z przywileju odliczania odsetek od kredytu, ale jednocześnie pamiętając, do kiedy ulga odsetkowa im przysługuje – tylko do końca terminu spłaty zobowiązania oraz nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.

Zatem czy można odpisać odsetki od kredytu hipotecznego w 2023 roku? Jak najbardziej, o ile spełnia się powyższe warunki oraz pozostałe wymagania określone w ustawie o PIT, o których napiszemy niżej.

To może Cię zainteresować: Jaka kara grozi za niezapłacenie podatku w Polsce?

Kto może skorzystać z ulgi odsetkowej od kredytu?

Warto sprecyzować, komu przysługuje ulga odsetkowa. Otóż mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2006 r. zaciągnęły kredyt hipoteczny (w banku lub SKOK-u) i przeznaczyły go na następujące cele:

 • wybudowanie własnego domu,
 • zakup nowego domu lub mieszkania,
 • inwestycję związaną z przystosowaniem budynku lub lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 • wniesienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej na poczet nabycia prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo mieszkania w takim obiekcie.

Odsetki można także odliczyć od kredytu refinansowego lub konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę kredytu hipotecznego spełniającego wyżej wymienione warunki.

Co ważne, ulga odsetkowa przysługuje nie tylko od kredytów w złotówkach, ale też tych walutowych np. kredytów we frankach szwajcarskich. Taka ulga odsetkowa od kredytu mieszkaniowego w CHF musi być jednak obliczana od jego równowartości w PLN – określonej w umowie lub wyliczonej na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty kredytu.

Należy też pamiętać, kiedy można odliczyć odsetki od kredytu – tylko i wyłącznie wtedy, jeśli zostały one faktycznie zapłacone do banku. Ponadto można je rozliczyć dopiero w kolejnym roku, podczas składania rocznej deklaracji PIT.

Kto nie może skorzystać z ulgi odsetkowej od kredytu?

Z ulgi odsetkowej nie mogą skorzystać osoby, które:

 • wykorzystały środki z kredytu na zakup nieruchomości z rynku wtórnego (dotyczy to także nowego mieszkania kupionego z drugiej ręki od osoby fizycznej),
 • płacą odsetki od kredytu zaciągniętego w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym,
 • korzystają lub korzystały z innej formy wsparcia państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego np. z ulgi mieszkaniowej lub budowlanej, kredytu Rodzina na Swoim, kredytu z kasy mieszkaniowej, kredytu na usuwanie skutków powodzi itp.,
 • przy rozliczaniu ryczałtu wliczyły odsetki do kosztów uzyskania przychodów,
 • otrzymały zwrot odsetek (chyba że powiększył on podstawę opodatkowania).

Warto wiedzieć: Kto płaci podatek od nieruchomości i jak go obliczyć?

Dokumenty wymagane do rozliczenia ulgi odsetkowej

Odliczenie kredytu od podatku wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Potrzebne będą przede wszystkim następujące dokumenty do ulgi odsetkowej:

 • zaświadczenie z banku kredytującego o wysokości zapłaconych odsetek w danym roku podatkowym,
 • deklaracja podatkowa: w zależności od formy rozliczania może być to PIT-36, PIT-37 lub PIT-28,
 • załącznik do deklaracji podatkowej PIT-2K: jest to oświadczenie o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją i należało je dostarczyć do US w pierwszym roku korzystania z ulgi odsetkowej,
 • załącznik do deklaracji podatkowej PIT-D: składa się go w każdym roku korzystania z ulgi odsetkowej i jest to tzw. informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych.

Powyższe dokumenty do ulgi odsetkowej należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego przy okazji rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjątkiem jest zaświadczenie z banku, które należy jedynie przechowywać u siebie przez 5 lat na wypadek kontroli skarbowej.

Ile można odliczyć korzystając z ulgi odsetkowej w 2023 roku? Limit ulgi odsetkowej

Przy rozliczaniu ulgi odsetkowej obowiązują limity dotyczące maksymalnej kwoty kredytu, od której można odliczyć odsetki. Limity zależą od daty zakończenia inwestycji mieszkaniowej i są określane według urzędowego wskaźnika przeliczeniowego 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Dla poszczególnych dat zakończenia inwestycji limity ulgi odsetkowej wynoszą:

 • od 2002 do 2007 r. – 189 000 zł,
 • 2008 r. – 212 870 zł,
 • 2009 r. – 243 460 zł,
 • 2010 r. – 264 810 zł,
 • od 2011 do 2023 r. – 325 990 zł.

Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego za 2022/2023 r. przysługuje zatem za odsetki wyłącznie od tej części kredytu, która nie przekracza limitu 325 990 zł.

Jak obliczyć ulgę odsetkową od kredytu hipotecznego w 2023 roku?

Załóżmy, że przysługuje Ci ulga odsetkowa – jak obliczyć kwotę odsetek podlegającą odliczeniu? Do wyliczeń potrzebne będą następujące dane:

 • A: limit kwotowy, jaki Cię dotyczy według roku zakończenia inwestycji,
 • B: kwota udzielonego kredytu,
 • C: kwota zapłaconych odsetek w danym roku podatkowym.

Przyda Ci się także kalkulator, ulga odsetkowa wymaga bowiem zastosowania następującego wzoru do obliczeń: (A x C) / B. Pamiętaj też, że odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytów mogą dotyczyć wyłącznie faktycznie zapłaconych kwot.

Ulga odsetkowa – przykład obliczenia

W 2005 roku podatnik wziął kredyt hipoteczny na kwotę 300 000 zł na zakup mieszkania (B). Zostało ono ukończone przez inwestora w 2006 r., czyli limit ulgi (A) wynosi 189 000 zł. W ciągu 2022 roku w ratach kredytowych podatnik zapłacił 3500 zł odsetek (C). Ulga odsetkowa za rok 2022 będzie zatem wynosić: (189 000 zł x 3 500 zł) / 300 000 zł = 2 205 zł.

Ulga odsetkowa od kredytu a rozliczenie PIT

Jeśli chcesz rozliczyć ulgę odsetkową w PIT 36, 37 lub 28, najpierw wypełnij załącznik PIT-D. W części B1 tego formularza należy w odpowiedniej rubryce wpisać wyliczoną kwotę ulgi.

Warto tutaj zwrócić uwagę, że w załączniku znajdują się także rubryki dotyczące odliczeń innych wydatków mieszkaniowych. Nie należy ich zatem pomylić, ponieważ ulga odsetkowa a ulga mieszkaniowa czy budowlana to zupełnie inne rodzaje ulg.

Kwotę ulgi z PIT-D wystarczy potem przepisać do głównej deklaracji podatkowej PIT (36, 37 lub 28). Przykładowo, ulgę odsetkową w PIT-37 do kredytu hipotecznego wpisujemy w rubryce E, gdzie znajdują się wszystkie odliczenia od dochodu.

Ulga odsetkowa a rozliczenie z małżonkiem

W przypadku małżonków spłacających razem ten sam kredyt hipoteczny ulga odsetkowa z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego przysługuje obojgu z nich. Mogą ją zatem rozliczyć wspólnie i przysługuje im wówczas jeden wspólny limit. Jeśli natomiast rozliczają się osobno, ulgę odsetkową mogą odliczyć od dochodu jednego z małżonków lub w odpowiedniej proporcji od dochodu każdego z nich.

Z kolei jeśli istnieje rozdzielność majątkowa i według umowy kredytowej tylko na jednym współmałżonku ciąży spłata kredytu, ulga odsetkowa przysługuje tylko jemu.

Sprawdź koniecznie: Polski Ład 3.0. Jakie zmiany w podatkach w 2023 roku?

Częściowe zwolnienie podatkowe dla kredytobiorców do końca 2024 roku

Oprócz ulgi odsetkowej osoby spłacające kredyty hipoteczne mogą korzystać z innych preferencji podatkowych. Przykładem jest zwolnienie kredytobiorców walutowych z podatku PIT od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym.

Chodzi tutaj głównie o frankowiczów, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku PIT od umorzonych kwot kredytu oraz od świadczeń otrzymanych z banku w ramach ujemnego oprocentowania. Co ważne, to zwolnienie podatkowe dla kredytobiorców obowiązuje do końca 2024 r.


Dodatkowe źródła:

Ulga odsetkowa od kredytów hipotecznych aż do 2027 r., www.rp.pl

Ulga odsetkowa 2022/2023 - komu przysługuje, jak obliczyć, www.pitax.pl

Komentarze

Powiązane artykuły

Pożyczka hipoteczna na dowolny cel

Pożyczka hipoteczna na dowolny cel. Na czym polega i kto może się o nią starać?

...nieruchomości przez bank w przypadku braku spłaty. Z kolei kredyt gotówkowy przeznaczony jest na finansowanie dóbr konsumpcyjnych, jak...

...wymaga udokumentowania dochodów i zdolności kredytowej. Zaletą kredytu gotówkowego jest szybka decyzja kredytowa i wypłata środków. Wadą natomiast...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Jak wziąć kredyt hipoteczny?

Jak wziąć kredyt hipoteczny krok po kroku?

...do mniej korzystnych warunków umowy kredytowej lub wydłużyć już i tak czasochłonne procedury. Dzięki poniższemu artykułowi dowiesz się, jak wziąć kredyt hipoteczny krok po kroku i czym jest kredyt hipoteczny. Przy staraniu się o kredyty hipoteczne, które zazwyczaj dotyczą znacznych sum pieniężnych, banki wymagają...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Budowa domu a Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Budowa domu a Bezpieczny Kredyt 2 proc.

...proc. trzeba przedstawić w banku dokumenty dochodowe, dla potwierdzenia posiadania odpowiednio wysokiej zdolności. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Warto posłużyć się kalkulatorem zdolności, by to wyliczyć. Jeśli jest zbyt niska jak na planowaną kwotę kredytu, być może dobrym pomysłem...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Co można odliczyć, korzystając z ulgi termomodernizacyjnej?

Czym jest ulga termomodernizacyjna i kto może z niej skorzystać?

...w takie zmiany, nawet jeśli na ten cel trzeba będzie zaciągnąć kredyt gotówkowy lub nawet kredyt hipoteczny. Warto to tym bardziej zrobić, że...

...na ten cel trzeba będzie zaciągnąć kredyt gotówkowy lub nawet kredyt hipoteczny. Warto to tym bardziej zrobić, że wiele wydatków można odliczyć...

Zobacz więcej
12 min. czytania
jak wziąć Bezpieczny kredyt 2 proc

Jak wziąć Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

...uruchomiony 1 lipca 2023, program oferuje preferencyjny kredyt hipoteczny z oprocentowaniem 2% (plus marża banku i inne opłaty) na pierwsze...

...bezpieczny kredyt 2%? Tak samo, jak w przypadku każdego innego kredytu hipotecznego, tak i w przypadku Bezpiecznego kredytu 2%, należy złożyć...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Kredyt hipoteczny w Alior Banku. Warunki oferty, opinie

Kredyt hipoteczny w Alior Banku. Warunki oferty, opinie

...aż kilka różnych opcji. Sprawdźmy jaki w Alior Bank otrzymamy kredyt hipoteczny i jakie opinie krążą wśród klientów banku. Jeśli szukasz...

...bankowych, wśród oferowanych przez niego produktów znajdują się kredyty hipoteczne. Alior Bank Megahipoteka czy Alior Bank Własne M w Wielkim Mieście...

Zobacz więcej
11 min. czytania