8 min. czytania

Czym są gwarancje bankowe?

Zaktualizowano: 2024-03-29 09:45
Opublikowano: 2020-08-24 15:03
Średnia ocena: 5,96/6 Głosów: 24
Czym są gwarancje bankowe?

Gwarancja bankowa to produkt skierowany między innymi do przedsiębiorstw, który pozwala na poprawę wiarygodności finansowej w oczach potencjalnych kontrahentów. Bank oferujący gwarancję jest w stanie wypłacić beneficjentowi określoną kwotę, jeśli ten nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych. Jakie są rodzaje gwarancji bankowych i kiedy warto z nich skorzystać?

Gwarancje bankowe w Polsce oferowane są przez wiele instytucji finansowych. To przydatne narzędzie, które zabezpiecza transakcje dokonywane między kontrahentami i poprawia płynność finansową firmy. Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź, kto dokładnie może skorzystać z gwarancji bankowych, jak ją uzyskać i ile to kosztuje!

Sprawdź również: Czy pieniądze Polaków w bankach są bezpieczne?

Co to jest gwarancja bankowa?

Instytucje finansowe mają bardzo szeroki zakres działania – oferują konta osobiste, udzielają kredytów, ale zapewniają również tzw. gwarancje bankowe. Co to dokładnie jest? Definicję znajdziemy w ustawie Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Według przepisów jest to jednostronne zobowiązanie banku do wykonania świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

Tyle mówi nam definicja formalna gwarancji bankowej. A na czym polega to w praktyce? Kiedy przedsiębiorstwo podpisze umowę z kontrahentem, ale nie będzie w stanie wywiązać się z zobowiązania, bank przejmie na siebie obowiązek wypłaty kontrahentowi określonej w umowie sumy pieniężnej. Może to nieco przypominać poręczenie bankowe. Gwarancja bankowa różni się od niego tym, że jest odpłatna, a gwarantem jest bank, a nie osoba fizyczna.

Co musi znaleźć się w umowie gwarancji bankowej? 

Banki w Polsce, które oferują gwarancje, muszą precyzyjnie określać warunki ich udzielania. Szczegółowe informacje powinny znaleźć się w umowie gwarancji bankowej, gdzie należy określić:

 • strony umowy,
 • rodzaj gwarancji (bezwarunkowa bądź warunkowa),
 • czas trwania umowy,
 • przedmiot zabezpieczenia,
 • sumę gwarancyjną,
 • rodzaj wierzytelności, który ma zostać objęty gwarancją bankową,
 • terminy realizacji wypłaty środków przez instytucję bankową,
 • warunki wypłaty gwarancji,
 • dokładne wytyczne dotyczące całej procedury zgłoszenia się o wypłatę.

Rodzaje gwarancji bankowych

Gwarancje bankowe dzieli się na formalności, jakie są niezbędne do spełnienia względem instytucji bankowej. Oto rodzaje gwarancji bankowych:

 • gwarancja bankowa bezwarunkowa — w tym modelu gwarancji bankowej bank wypłaca kredytobiorcy całą kwotę bez sprawdzania zasadności tej decyzji. Kredytobiorca nie musi także składać żadnych dokumentów potwierdzających odebranie środków finansowych;
 • gwarancja bankowa warunkowa — w tym modelu gwarancji bankowej instytucja bankowa wypłaca środki finansowe tylko, gdy kredytobiorca spełnił jasno określone warunki zapisane w danej umowie gwarancji bankowej. Wierzyciel jest zobowiązany do tego, aby zweryfikować, czy roszczenie pieniężne jest zasadne oraz beneficjent złożył wszelkie dokumenty, które będą mogły to potwierdzić.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę rodzaj produktu, który zabezpiecza gwarancja, możemy wyróżnić między innymi:

 • gwarancje spłaty kredytu,
 • gwarancje zapłaty rat leasingowych,
 • gwarancje przetargowe,
 • gwarancje dobrego wykonania umowy najmu,
 • gwarancje zwrotu zaliczki,
 • regwarancje,
 • gwarancje depozytów bankowych
 • gwarancje bankowego funduszu gwarancyjnego.

Gwarancja bankowa – przykład

Działająca od niedawna firma zajmująca się produkcją gadżetów reklamowych chce poprawić swoją płynność finansową oraz zwiększyć wiarygodność w oczach kontrahentów. Decyduje się na skorzystanie z gwarancji bankowej należytego wykonania umowy, w ramach, której jeśli nie będzie w stanie wywiązać się ze zlecenia, bank wypłaci jej kontrahentowi określone środki pieniężne.

Wszystkie zobowiązania gwarancyjne posiadają charakter warunkowy. Co to oznacza w praktyce? Że wiążące ją przepisy mogą, ale nie muszą być wykonywane. Z tego względu transfery płatnicze nastąpią tylko wtedy, gdy beneficjent zgłosi się do instytucji bankowej z konkretnym żądaniem zapłaty. Po tym gwarancja bankowa w sposób automatyczny wygasa.

Zalety i wady gwarancji bankowych

Gwarancje bankowe podnoszą wiarygodność finansową przedsiębiorstwa i mogą zwiększać jego siłę negocjacyjną. Debiutujące na rynku firmy mogą dzięki temu zdobyć nowych kontrahentów, którzy w innych warunkach nie chcieliby ryzykować współpracy z podmiotem, który dopiero zaczyna działalność.

Poniżej w tabeli przedstawiliśmy wybrane zalety i wady gwarancji bankowych dostępnych na rynku.

Zalety gwarancji bankowych

Wady gwarancji bankowych

 • dzięki gwarancji wierzyciel zyskuje stuprocentową pewność, że otrzyma środki pieniężne bez względu na to, jaka w przyszłości będzie kondycja finansowa dłużnika,
 • prowizja z tytułu przyznania gwarancji - jej wysokość jest uzależniona od warunków umowy pomiędzy bankiem a beneficjentem
 • beneficjent gwarancji bankowej otrzymuje środki finansowe od banku bardzo szybko oraz bez zbędnych procedur czy formalności
 • dodatkowe opłaty z tytułu rozpatrzenia wniosku o udzielenie bądź przedłużenie gwarancji - koszt wynosi około 150 złotych
 • płatnik posiadający gwarancję bankową posiada wyższą zdolność kredytową (szybszy proces wnioskowania o kredyt lub pożyczkę)
 • koszty nadprogramowe z tytułu rozpatrzenia zlecenia udzielenia gwarancji, przedłużenia terminu bądź podwyższenia kwoty gwarancji bankowej - za tego rodzaju usługi trzeba uiścić około 200 złotych,
 • gwarancja bankowa sprawia, że kredytodawca na pewno otrzyma spłatę zobowiązania (od kontrahenta bądź w określonych okolicznościach od banku). Tego typu gwarancja sprawia, że przedsiębiorca ma większe szanse podczas ubiegania się o prestiżowe kontrakty na realizowanie wielomilionowych inwestycji.
 • opłata za wystawienie promesy kredytowej w obrocie krajowym - wynosi ona około 500 złotych.

Szukasz najlepszej oferty kredytu? Sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych.

Kto może skorzystać z gwarancji bankowych?

Dostępne obecnie na rynku kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe są skierowane do:

 • przedsiębiorców,
 • osób fizycznych.

Oczywiście dużo częściej to firmy korzystają z gwarancji bankowych – tego typu produkty finansowe z reguły zabezpieczają kontrakty opiewające na duże sumy, w przypadku których istnieje duże ryzyko, że umowa nie zostanie wykonana.

Jak obliczany jest limit gwarancji bankowej?

Ile wynosi gwarancja bankowa? Wysokość gwarancji jest uzależnione od potrzeb klienta, a także jego indywidualnej zdolności kredytowej. To, ile wynosi minimalna gwarancja w danym przypadku, określają zapisy umowy.

Warto też podkreślić, że innym instrumentem finansowym jest gwarancja zapewniana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który chroni depozyty klientów do równowartości w złotych nieprzekraczającej 100 tys. euro. Gwarancja tego typu stanowi zabezpieczenie np. na wypadek kryzysu finansowego skutkującego niewypłacalnością banku.

Jak uzyskać gwarancję bankową?

Prowadzisz działalność i chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku? Sprawdź, jak krok po kroku uzyskać gwarancje bankowe dla firm.

 • wybierz odpowiednią ofertę – sprawdź, co oferują banki, jaki jest koszt gwarancji i co może zabezpieczać,
 • złóż wniosek o udzielenie gwarancji,
 • poczekaj, aż bank zweryfikuje wiarygodność finansową firmy, oceni bezpieczeństwo transakcji i sprawdzi inne czynniki wpływające na sytuację przedsiębiorstwa,
 • podpisz umowę na wydanie gwarancji bankowej.

To może Cię zainteresować: Co to jest faktoring i kto może z niego skorzystać? Rodzaje i koszty faktoringu.

Jaki jest koszt gwarancji bankowej?

Każdy bank ma własną tabelę prowizji i opłat za korzystanie z gwarancji bankowej. Sprawdziliśmy aktualne stawki i w tabeli poniżej przedstawiliśmy wybrane banki.

Bank

Opłaty

gwarancja bankowa mBank

prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie zlecenia udzielanie gwarancji – negocjowana, min. 500 zł

prowizja administracyjna - negocjowana

gwarancja bankowa Alior Bank

prowizja przygotowawcza – negocjowana, min. 1000 zł

prowizja za wystawienie i korzystanie z gwarancji według standardowego wzoru banku: min. 2% p.a. od kwoty gwarancji, min. 300 zł (minimum dotyczy każdego rozpoczętego 3-miesięcznego okresu ważności), min. 70 EUR w przypadku gwarancji wystawianych w EUR, min. 75 USD w przypadku gwarancji wystawianych w USD

gwarancja bankowa Santander

prowizja przygotowawcza – ustalana indywidualnie

prowizja z korzystanie z gwarancji – min. 0,20% miesięcznie, nie mniej niż 80 zł

gwarancja bankowa ING

prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0,2%, min. 400 zł

prowizja z wystawienie e-gwarancji – 0,2% miesięcznie z góry od aktualnej kwoty gwarancji, nie mniej niż 100 zł.

gwarancja bankowa PKO BP

prowizja za udzielenie gwarancji – od 0,5% do 2% nie mniej niż 300 zł (za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności zobowiązania)

Tabela: gwarancja bankowa – koszty

Jeśli interesuje Cię koszt gwarancji bankowej, możesz sprawdzić kalkulator online, który udostępniają niektóre banki lub skontaktować się bezpośrednio z doradcą.

Sprawdź również: Akredytywa – co to akredytywa bankowa?

Na czym polega zwrot gwarancji bankowej?

Gwarancje bankowe stanowią wygodne zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy i są stosowane przede wszystkim w stosunkach między przedsiębiorstwami. Szczegółowe warunki dotyczące jej udzielania zawiera umowa gwarancji bankowej.

Do zwrotu gwarancji bankowej dochodzi tylko wtedy, gdy zleceniodawca gwarancji nie wykona swojego świadczenia, które zostało ustanowione w gwarancji na rzecz jej beneficjenta. W takim przypadku beneficjent musi poinformować o zaistniałej sytuacji bank oraz przedstawić określone potwierdzenia i wystąpić o zapłatę sumy gwarancyjnej.

Jeśli bank potwierdzi, że wszystkie warunki zapisane w umowie gwarancji zostały spełnione, wówczas dochodzi do wypłacenia sumy gwarancyjnej.

Komentarze

Powiązane artykuły

Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
16.04.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
Porady
10.04.2024

Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w {{year}} roku
Porady
09.04.2024

Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024 roku

Harmonogram posiedzeń RPP obecnie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku finansowym, ponieważ każde z nich kończy się istotnymi dla niego decyzjami. Jak często oraz kiedy odbywają się spotkania w roku 2024, przedstawia aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Czy znajomość tych dat może przydać się obecnym lub przyszłym kredytobiorcom?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?
Porady
05.04.2024

Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

...przez ustawodawcę. Zazwyczaj obejmują one określony czas oraz konkretne rodzaje kredytu. W przypadku obecnych wakacji kredytowych mowa więc o możliwości zawieszenia łącznie 4 rat kredytu hipotecznego. Z kolei bankowe wakacje kredytowe są inicjatywą banków, które same decydują o udzieleniu takiej ulgi kredytowej swoim klientom. Co więcej, w tym przypadku mogą one różnić się...

Zobacz więcej
5 min. czytania