13 min. czytania

Banki w Polsce - poznaj najpopularniejsze banki komercyjne i państwowe w Polsce

Zaktualizowano: 2021-07-05 12:36
Opublikowano: 2021-06-30 11:32
Średnia ocena: 5,67/6 Głosów: 6
Banki w Polsce - poznaj najpopularniejsze banki komercyjne i państwowe w Polsce

Banki w Polsce tworzą sektor bankowy obsługujący klientów indywidualnych i firmowych. Oferują konta, depozyty terminowe, a także kredyty bankowe i karty płatnicze. Rozliczają różne płatności dokonywane przez obsługiwanych klientów i zarabiają na różnicy pomiędzy depozytami a kredytami.

Klienci, którzy chcą zaciągnąć kredyt gotówkowy, a tym bardziej kredyt hipoteczny, zwracają się o pomoc do banków. Wielu z nich swoje pierwsze kroki kieruje do instytucji, w której ma już konto osobiste lub firmowe. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ takie zobowiązania można zaciągnąć w dowolnym banku. Kiedy natomiast dana osoba chce kupić auto z salonu dealerskiego, również tam może skorzystać z oferty na kredyt samochodowy. Musi przy tym wiedzieć, że jest to produkt oferowany przez bank współpracujący z salonem motoryzacyjnym. Jeśli kredytobiorca ma zaciągniętych kilka zobowiązań, to dla uporządkowania swoich finansów może zaciągnąć kredyt konsolidacyjny. Wszystko to w jednym z działających w Polsce banków. Które z nich cieszą się największą popularnością?

Banki w Polsce – największe i najbezpieczniejsze banki w Polsce

W naszym kraju funkcjonuje wiele banków spółdzielczych, ale to instytucje komercyjne zasługują na miano największych podmiotów tego typu w Polsce. To one mogą pochwalić się najznaczniejszymi obrotami oraz liczbą posiadanych klientów, placówek i zatrudnionych osób. Aktywa banku są punktem wyjścia przy ocenie wielkości działalności oraz klasyfikacji w rankingu największych i najbezpieczniejszych instytucji tego rodzaju w Polsce. Aktywa te są zasobami majątkowymi podlegającymi bezpośredniej kontroli instytucji KNF. Ich wartość wyraża się w polskiej walucie.

Obecnie największym bankiem w Polsce pod względem aktywów jest PKO Bank Polski. Instytucja ta co roku podwyższa wartość tych aktywów. Na drugim miejscu w rankingu znajduje się Bank Pekao, a na trzecim – Santander Bank Polska.

Kliknij i sprawdź: Kalkulator kredytowy

Banki w Polsce – aktualna sytuacja na rynku

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem bankowym oraz nad działalnością instytucji mających status banków. Zgodnie z danymi, które opublikowała KNF, pod koniec kwietnia 2021 roku w Polsce działalność prowadziło 29 banków komercyjnych oraz 528 banków spółdzielczych – większość skupionych w jednej z dwóch grup: w Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) lub Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB). W porównaniu z sytuacją z końca grudnia 2020 roku zmniejszyła się liczba funkcjonujących instytucji. Zmiana ta wynikała z przymusowej restrukturyzacji jednego banku komercyjnego oraz połączenia instytucji w sektorze spółdzielczym. Doszło do fuzji banku spółdzielczego w Sędziszowie z bankiem spółdzielczym w Jędrzejowie.

Banki w Polsce w 2021 roku nie tworzą kompletnej struktury polskiego sektora bankowego. Oprócz nich istnieją też oddziały czy filie instytucji. Na koniec kwietnia 2021 roku w naszym kraju było 36 oddziałów instytucji kredytowych. Cała sieć bankowa liczyła sobie 5 397 oddziałów, z czego zdecydowana większość znajdowała się w kraju (5391), podczas gdy za granicą było zaledwie 6 oddziałów. Ponadto istniało 2 811 filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta.

W sektorze bankowym nastąpił wzrost sumy bilansowej na koniec kwietnia 2021 roku o 35,4 mld zł, przy czym rok wcześniej był on niemal trzykrotnie wyższy i wynosił 109 mld zł. Niższy przyrost mógł być wywołany rozwojem pandemii koronawirusa w Polsce w 2020 roku.

Sprawdź: Przeniesienie kredytu do innego banku

Banki zagrożone upadłością w Polsce

Na całym świecie sektor bankowy mocno odczuł kryzys spowodowany pandemią COVID-19. Piętrzą się długi związane z niespłacanymi kredytami, a niektóre banki stają w obliczu widma upadłości. Jak wygląda sytuacja tych instytucji w Polsce? Lista banków zagrożonych bankructwem nie jest na szczęście długa. Ostatnie dane z Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że niemal 20 instytucji bankowych notuje straty w działalności, a wiele banków musi zadowolić się znacznie mniejszymi zyskami.

Najwięcej informacji dotyczących możliwej upadłości banków dotyczy w ostatnich miesiącach 3 dużych, znanych instytucji:

 • BOŚ Banku – Bank Ochrony Środowiska,
 • Getin Banku,
 • Idea Banku.

Idea Bank został przymusowo zrestrukturyzowany i przejęty przez Pekao. Natomiast Bank Ochrony Środowiska, w którym głównym udziałowcem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, borykał się co prawda ze słabymi wynikami finansowymi, ale te zostały poprawione z początkiem 2021 roku. Zarówno BOŚ Bank, jak i Getin Bank są nadal wypłacalne i zachowują płynność finansową. Jednak w przypadku Getin Noble Banku w wyniku konieczności utworzenia rezerwy na franki i uwzględnienia nowego standardu rachunkowości oraz odprowadzenia składki na BFG doszło do spadku współczynnika wypłacalności poniżej poziomu, jaki wymagany jest prawem unijnym.

Banki w Polsce – jak działają?

Czy w Polsce funkcjonują banki państwowe, czy komercyjne? Do kogo należą takie instytucje w naszym kraju i czy ich działalność jest nadzorowana? W Polsce istnieją zarówno banki polskie, jak i oddziały banków zagranicznych. Mogą to być instytucje państwowe, jak PKO BP, bądź też banki z dużym udziałem państwa, czego przykładem jest BOŚ Bank. Nie brakuje również komercyjnych instytucji, z kapitałem prywatnym.

Banki w Polsce są instytucjami finansowymi prowadzącymi działalność stricte bankową. Dlatego na mocy przepisów ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku mogą one przyjmować depozyty, udzielać kredytów i wykonywać wiele innych czynności. Podlegają przy tym specjalnym regulacjom i kontrolom, wykonywanym przez organy publiczne.

Rodzimy system bankowy składa się z kilku istotnych instytucji:

 • Banku Centralnego – jego rolę odgrywa Narodowy Bank Polski;
 • Komisji Nadzoru Finansowego – regulatora rynkowego;
 • Instytucji bankowych – banków komercyjnych, spółdzielczych i hipotecznych;
 • Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Banki komercyjne zarabiają z tytułu pobierania odsetek od kredytów. Ich zyski wynikają z różnicy w oprocentowaniu zobowiązań i depozytów.

Sprawdź: Jak zmniejszyć ratę kredytu?

Banki w Polsce – oferta dla klientów indywidualnych

W propozycjach banków w Polsce zwykle prezentowana jest rozbudowana oferta dla klientów indywidualnych. Obejmuje ona depozyty – konta osobiste, oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, a także lokaty bankowe. Prócz tego instytucje mają szeroką ofertę kredytową. Oferują różne rodzaje kredytów, a w tym kredyty samochodowe, gotówkowe, hipoteczne czy konsolidacyjne.

Dowiedź się więcej: Oprocentowanie kredytu gotówkowego

Banki w Polsce – oferta dla firm i przedsiębiorców

W polskich bankach we wszechstronny sposób obsługiwani są nie tylko klienci indywidualni, lecz także firmowi. Mogą oni skorzystać z bogatej oferty:

 • kont firmowych,
 • kredytów i pożyczek dla firm (również w bankach inwestycyjnych w Polsce),
 • leasingu,
 • lokowania oszczędności,
 • kart kredytowych,
 • usług ubezpieczeniowych itp.

Zarówno przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prawne, w tym spółki, korzystają z oferty firmowej w polskich bankach.

Kliknij i sprawdź: Ubezpieczenie samochodu

Banki w Polsce a KNF

Wszystkie banki w Polsce muszą stosować się do przepisów Prawa bankowego, a nadzór nad ich działalnością sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. W 2008 roku przejęła ona te kompetencje od Komisji Nadzoru Bankowego. KNF podlega Prezesowi Rady Ministrów. Każdy z banków ma zaś własnego prezesa odpowiadającego za zarządzanie nim.

Rodzaje banków w Polsce – czym się różnią?

Jakie są banki w Polsce? Czym się od siebie różnią? O takich kwestiach mówi w pierwszej kolejności ustawa Prawo bankowe. To ona określa, w jakiej formie prawnej mogą działać takie instytucje oraz czym mogą się zajmować. Na podstawie Prawa bankowego banki komercyjne można podzielić na kilka różnych kategorii według takich kryteriów, jak:

 • forma organizacyjno-prawna – banki mogą działać w formie spółki akcyjnej, banku spółdzielczego lub banku państwowego;
 • lokalizacja głównej siedziby banku – krajowe i zagraniczne;
 • zakres świadczonych klientom usług – banki uniwersalne, specjalistyczne, hipoteczne, detaliczne, inwestycyjne.

Zobacz: Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Banki spółdzielcze w Polsce stanowią obszerną kategorię instytycji, obejmującą ponad 500 różnych podmiotów działających właściwie lokalnie, ale skupionych w większych grupach spółdzielczych.

Komercyjne, uniwersalne banki stanowią największą część sektora finansowego i obsługują najwięcej klientów. To takie banki, jak:

 • ING Bank Śląski,
 • PKO BP,
 • Santander Bank Polska,
 • mBank,
 • Bank Millennium,
 • Alior Bank itd.

Dodatkowo w Polsce funkcjonują specjalistyczne banki hipoteczne, na przykład:

 • Pekao Bank Hipoteczny,
 • PKO Bank Hipoteczny,
 • mBank Hipoteczny.

Klienci indywidualni często nie zdają sobie sprawy z istnienia na polskim rynku finansowym instytucji inwestycyjnych. W Polsce to np. Credit Suisse, UBS czy Citibank. Ciekawostką są banki internetowe, które oferują swoje usługi wyłącznie w internecie, jak np. Revolut, znany ze swojej karty multiwalutowej.

Dowiedź się więcej: Konto walutowe

Jakie są banki w Polsce – lista działających w kraju banków

Pośród najpopularniejszych banków w Polsce należy wymienić:

 • ING Bank Śląski,
 • mBank,
 • Millennium Bank,
 • Alior Bank,
 • PKO BP – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
 • Bank Pekao – Bank Polska Kasa Opieki SA,
 • Santander Bank Polska SA,
 • Citi Handlowy,
 • BNP Paribas,
 • Credit Agricole,
 • Getin Bank,
 • Nest Bank SA,
 • Bank Pocztowy,
 • Plus Bank,
 • Inteligo,
 • Volkswagen Bank GmbH,
 • SGB-Bank,
 • BGŻ,
 • Bank BPS.

Największy bank w Polsce to obecnie PKO BP. W 2020 roku PKO miał największą liczbę klientów – 11 mln, spośród których zdecydowana większość, bo 10,5 mln, to klienci detaliczni. Na drugim miejscu znalazł się bank Pekao z 5,7 mln klientów, a na trzecim – Santander Bank Polska, obsługujący w 2020 roku 5,1 mln klientów.

Polskie banki w Polsce

Jeśli weźmie się pod uwagę pochodzenie kapitału, na jakim bazuje działalność danego banku, można wyróżnić instytucje z polskim kapitałem i zagranicznym. Wśród polskich banków prowadzących działalność w naszym kraju wymienić należy:

 • PKO BP – głównym udziałowcem jest Skarb Państwa.
 • Pekao SA – głównym akcjonariuszem jest państwowa spółka PZU SA (firma ubezpieczeniowa).
 • Bank Pocztowy – bezpośrednio związany ze swoim dominującym udziałowcem, którym jest Poczta Polska SA (udział w postaci 75 proc. kapitału), a drugim jego akcjonariuszem jest bank PKO BP.
 • BOŚ Bank – bank notowany na giełdzie w Warszawie, pozostający pod kontrolą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dysponuje funduszami europejskimi przy wielu różnych projektach.
 • Alior Bank – głównym akcjonariuszem banku jest Skarb Państwa (od 2015 roku), który inwestuje w bank za pośrednictwem państwowej spółki PZU SA.
 • Getin Noble Bank.
 • Plus Bank – bank prywatny, którego głównym akcjonariuszem jest Zygmunt Solorz-Żak.
 • SGB-Bank – grupa banków spółdzielczych, w której bankiem zrzeszającym jest SGB-Bank SA z siedzibą w Poznaniu.

Zagraniczne banki w Polsce

Poza bankami z polskim kapitałem, w naszym kraju funkcjonują instytucje niemieckie, czeskie, norweskie, holenderskie i angielskie. Choć klienci często nie zdają sobie z tego faktu sprawy, są to takie banki, jak:

 • Santander Bank Polska (Hiszpania),
 • ING Bank Śląski (Holandia),
 • BNP Paribas (Francja),
 • Bank Millennium (Portugalia),
 • Citi Handlowy (USA),
 • Nest Bank (Wielka Brytania),
 • Crédit Agricole (Francja).

Innymi słowy, Citi Handlowy nie jest polskim bankiem, tylko amerykańskim, a Nest Bank – angielskim.

Zobacz: Kredyt gotówkowy bez umowy o pracę

Banki w Polsce – ranking

Jakie banki w Polsce są największe, a które zgromadziły najwięcej aktywów? Raporty publikowane okresowo przez Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich i Komisję Nadzoru Finansowego pozwalają na uszeregowanie instytucji w jednym rankingu.

Przedstawiamy ranking banków w Polsce według wielkości ich aktywów na III kwartał 2020 roku:

Pozycja

Nazwa banku

Wielkość aktywów na III kw. 2020

 

1.

PKO BP

346,287 mld zł

 

2.

Bank Pekao

223,434 mld

 

3.

Santander Bank Polska

196,767 mld zł

 

4.

ING Bank Śląski

180,460 mld

 

5.

mBank

173,841 mld zł

 

6.

BNP Paribas

117,931 mld

 

7.

Bank Millennium

101,320 mld

 

Natomiast jeśli weźmie się pod uwagę liczbę obsługiwanych klientów, ranking największych banków w Polsce prezentuje się nieco inaczej:

Pozycja

Nazwa banku

Liczba klientów

1.

PKO BP

11 mln

2.

Bank Pekao

6,4 mln

3.

Santander Bank Polska

7,2 mln

4.

mBank

5,7 mln

5.

ING Bank Śląski

4,7 mln

6.

Alior Bank

4,5 mln

7.

BNP Paribas

3,9 mln

Banki w Polsce – działalność online

Może się wydawać, że banki internetowe w Polsce to te instytucje, które dają swoim klientom możliwość obsługi online. Niemniej do tej grupy powinno się zaliczyć jedynie w pełni internetowe banki, które nie mają stacjonarnych siedzib i placówek służących do obsługi klientów. Niegdyś w takim modelu działał mBank.

Jakie są obecnie banki internetowe w Polsce? Ich lista jest krótka:

 • Revolut,
 • Monese – założone w 2015 roku,
 • Wise – istniejący od 2010 roku.

Dowiedź się więcej: Kredyt gotówkowy dla obcokrajowców

Banki w Polsce a bezpieczeństwo użytkowników

Które banki w Polsce wypadają najlepiej pod względem bezpieczeństwa związanego z korzystaniem z usług bankowych? Przede wszystkim wszystkie te, które dają gwarancję depozytów. Trzeba podkreślić, że instytycje działające w Polsce są objęte gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. BFG powstał w 1994 roku na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a jego zadaniem jest wypłata środków z rachunków bankowych deponowanych w banku lub SKOK-u w przypadku bankructwa lub upadku danej instytucji.

Każdy bank wpłaca do BFG środki, które gromadzone są na specjalnym rachunku w Narodowym Banku Polskim. Górna granica gwarancji dla jednego klienta wynosi obecnie 100 tys. euro.

Polacy wskazują również w ankietach najpewniejsze banki w Polsce. Wśród nich znalazły się takie instytucje, jak:

 • PKO Bank Polski – 40 proc. wskazań,
 • mBank i ING Bank Śląski – po 28 proc. wskazań.

Na podium dobrych banków w Polsce znalazł się również Santander Bank Polska.

Sprawdź czym jest gwarancja bankowa!

Banki w Polsce – dodatkowe informacje

Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę klientów indywidualnych i firmowych, to najczęściej wybierane banki w Polsce to PKO BP, Bank Pekao oraz Santander Bank Polska wraz z mBankiem. Wybór ten pokrywa się z polecanymi instytucjami w Polsce. Banki te znajdują się na szczycie list rankingowych w Polsce, a poza tym wygrywają wiele prestiżowych konkursów – w naszym kraju i za granicą.

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak pozbyć się windykatora terenowego?
Porady
30.11.2023

Jak pozbyć się windykatora terenowego?

Jak pozbyć się windykatora terenowego? Wzięcie kredytu wiąże się z koniecznością jego późniejszej spłaty. Jeśli nie będziesz w stanie wywiązać się z tego obowiązku, możesz mieć do czynienia z działaniami windykacyjnymi. W takiej sytuacji windykator terenowy ma za zadanie ustalić nowy termin spłaty długu oraz zadbać o to, aby zadłużenie zostało zwrócone. Jednak czy jest...
Zobacz więcej
9 min. czytania
Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?
Porady
22.11.2023

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? Jeśli o zajęciu zawiadomi pracodawcę tuż przed datą dokonywania wypłat, wynagrodzenie od razu zostanie uszczuplone o kwotę zajęcia, z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku zajęcia pieniędzy na rachunku bankowym dłużnika może to potrwać nieco dłużej. Zobacz, jak działa komornik i czego możesz spodziewać się po...
Zobacz więcej
10 min. czytania
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?

Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

...formie dofinansowania lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu gotówkowego. Warunkiem wypłaty dotacji jest jednak wcześniejsze otrzymanie z...

...dodatkowej gotówki na dowolny cel? Koniecznie sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych. Właściwą instytucją, do której składane są wnioski i która...

Zobacz więcej
15 min. czytania
Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika?
Porady
10.11.2023

Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika? Jak tego uniknąć?

Kiedy przestajemy radzić sobie ze spłatą zobowiązań, rośnie ryzyko, że wierzyciel skieruje sprawę na drogę sądową. W takiej sytuacji sąd może nakazać zwrot długu poprzez egzekucję, np. zajęcie samochodu przez komornika. Kiedy może do tego dojść i co możemy zrobić, żeby się przed tym uchronić? Jak uniknąć zajęcia samochodu przez komornika?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
07.11.2023

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?
Porady
19.10.2023

Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Osoby bezrobotne, które aktywnie poszukują zatrudnienia, mogą liczyć na specjalny dodatek aktywizacyjny. Świadczenie to wypłacane jest osobom, które znajdą pracę w trakcie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Ile obecnie wynosi dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?
Zobacz więcej
7 min. czytania