Kim jest żyrant? Jakie ma prawa i obowiązki?

Zaktualizowano: 2023-12-14 11:28
Opublikowano: 2021-06-28 11:34
Średnia ocena: 4,57/6 Głosów: 7
Kim jest żyrant? Jakie ma prawa i obowiązki?

Żyrant kredytu hipotecznego zobowiązuje się pokryć zadłużenie wobec banku, w sytuacji, gdy osoba zaciągająca kredyt przestanie realizować swoje zobowiązania płatnicze. W praktyce oznacza to, że poręczyciel kredytu ponosi wspólną odpowiedzialność za uregulowanie długu, równie pełną jak osoba, która faktycznie zaciągnęła kredyt. Kto może zostać żyrantem? Kiedy wymagane jest poręczenie kredytu? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym tekście.

Kiedy bank odmawia przyznania kredytu z powodu niskiej zdolności kredytowej, nie zawsze oznacza to koniec możliwości uzyskania finansowania. W takich przypadkach możemy rozważyć zastosowanie poręczenia jako środka zwiększającego szansę na uzyskanie pożyczki.

Poręczenie to umowa prawna między kredytobiorcą a osobą trzecią, zwaną żyrantem. Żyrant pisemnie zobowiązuje się do przejęcia obowiązku spłaty długu, w razie, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań wobec banku. Ważne jest również, że poręczenie kredytu nie jest ograniczone tylko do osób fizycznych – możliwe jest również poręczenie zobowiązań firm. Sprawdź, jak zwiększyć swoją zdolność kredytową.

Jakie kredyty i pożyczki mogą zostać poręczone?

W ofertach banków często możemy znaleźć propozycję wzięcia kredytu z poręczycielem. Zastanawiasz się, jakie kredyty i pożyczki mogą zostać poręczone? Poniżej znajdziesz ich listę.

 • Kredyty hipoteczne i gotówkowe – są najczęściej spotykane w ofertach banków, choć nie zawsze poręczenie jest wymagane. W przeszłości poręczyciel był konieczny, gdy kredytobiorca miał nieuregulowany stosunek w służbie wojskowej. Dziś jest to rzadziej stosowane, a głównym zabezpieczeniem jest hipoteka. Sprawdź ranking kredytów hipotecznych.
 • Kredyt studencki – zawsze wymaga poręczyciela, którym może być rodzic lub inny członek rodziny kredytobiorcy.
 • Poręczenie kredytu konsolidacyjnego – rozwiązanie to jest korzystne dla osób bez nieruchomości lub w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ zwalnia z konieczności dostarczania innych form zabezpieczenia.

Żyrant a zdolność kredytowa – co warto wiedzieć?

Załóżmy, że osoba chcesz zaciągnąć kredyt w wysokości 100 000 zł. Twoje miesięczne dochody wynoszą 5 000 zł, a inne zobowiązania finansowe (np. inne kredyty, rachunki) pochłaniają 2 000 zł miesięcznie. Bank oceni Twoją zdolność kredytową jako ograniczoną, ponieważ stosunek długu do dochodu jest relatywnie wysoki.

W tej samej sytuacji, jeśli osoba, która ma stabilne dochody i dobrą historię kredytową, zgodzi się być żyrantem, Twoja zdolność kredytowa wzrośnie. Bank będzie postrzegał kredyt jako mniej ryzykowny, ponieważ w przypadku Twoich problemów ze spłatą, odpowiedzialność przejmie żyrant kredytu hipotecznego.

Poręczenie kredytu może być bardzo pomocne, szczególnie gdy masz ograniczoną zdolność kredytową. Jednak zarówno Ty, jak i żyrant powinniście być świadomi potencjalnego ryzyka, w tym finansowej odpowiedzialności, jaka ciąży na żyrancie.

Sprawdź koniecznie: Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Prawa i obowiązki żyranta

Kredyt hipoteczny z żyrantem wydaje się dobrym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz pieniędzy na mieszkanie lub dom, ale Twoja zdolność kredytowa jest wątpliwa. Musisz jednak wiedzieć, za co odpowiada żyrant.

 • Decydując się na poręczenie kredytu, osoba ta akceptuje odpowiedzialność, zobowiązując się do spłaty zadłużenia w razie potrzeby.
 • Zobowiązany jest podpisać umowę z kredytobiorcą w banku, akceptując jej warunki.
 • W przypadku konieczności żyrant spłaca dług zgodnie z dotychczasowymi warunkami spłaty.
 • Ma prawo do negocjacji warunków umowy, w tym do ustalenia, czy spłaci całą kwotę długu, czy tylko jego część oraz do określenia czasu trwania swojego zobowiązania.
 • Ma możliwość monitorowania postępu w spłacie kredytu, co pozwala mu lepiej przygotować się do potencjalnego przejęcia obowiązku spłaty.
 • Po zakończeniu procesu spłaty, żyrant ma prawo domagać się zwrotu środków, które wyłożył za kredytobiorcę.

Co może zrobić żyrant, gdy pożyczkobiorca nie spłaca długu? Jeżeli żyrant, mimo braku wcześniejszych środków zabezpieczających, musi spłacić dług z własnych środków, może dochodzić zwrotu wyłożonych pieniędzy od kredytobiorcy. Może to zrobić, wysyłając do kredytobiorcy tzw. roszczenie regresowe, a w razie potrzeby skierować sprawę do sądu. Należy pamiętać, że takie roszczenia podlegają przedawnieniu. W przypadku osób fizycznych termin ten wynosi 10 lat, natomiast dla zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata.

Czy żyrant może się wycofać?

W wielu sytuacjach dopiero po upływie czasu, gdy okazuje się, że poręczony kredyt stanowi duże obciążenie zdolności kredytowej, żyrant zastanawia się nad tym, czy można wycofać poręczenie kredytu. Niestety odpowiedź nie jest w pełni zadowalająca, ponieważ z reguły jest to możliwe, ale bardzo trudne do wykonania. Najczęściej udaje się to jedynie w przypadkach, gdy kredytobiorca spłaca zobowiązania w terminie.

Jak to zrobić? Zgodę na wycofanie poręczenia musi wyrazić bank i kredytobiorca. Najczęściej stanowi to dla niego duży problem, ponieważ zobowiązany jest on do przedstawienia alternatywnej formy zabezpieczenia lub też wyboru innego żyranta. Drugim sposobem na skuteczną rezygnację z poręczenia jest sądowne stwierdzenie nieważności oświadczenia woli żyranta. Z tej metody można skorzystać jednie w sytuacji, gdy do podpisania umowy doszło pod wpływem groźby, przymusu lub błędu.

To warto wiedzieć: Czy mając kredyt hipoteczny można wziąć kredyt gotówkowy?

Czy żyrant może wziąć kredyt?

Żyrant może wziąć kredyt, jednak osoba decydująca się na poręczenie kredytu musi zdawać sobie sprawę, że banki traktują poręczenie jako zobowiązanie równoważne innym kredytom. Oznacza to, że poręczenie ma bezpośredni wpływ na zdolność kredytową poręczyciela. Wpływ ten zależy jednak od kilku czynników, takich jak kwota poręczonego kredytu, obecna sytuacja finansowa żyranta oraz wielkość pożyczki, o którą sam żyrant się ubiega.

Ile kosztuje kredyt z poręczeniem żyranta?

Zazwyczaj, gdy bliska osoba decyduje się poręczyć np. kredyt gotówkowy, robi to bez oczekiwania zapłaty, więc nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Jednakże, możliwe jest ustalenie opłaty za poręczenie, szczególnie gdy żyrant ponosi ryzyko. W takim przypadku wymagana jest specjalna umowa poręczenia, w której powinny znaleźć się wszelkie niezbędne informacje dotyczące wynagrodzenia.

Takie wynagrodzenie za poręczenie jest częściej spotykane w przypadkach, gdy instytucje lub wspólnicy podejmują się poręczenia zobowiązań spółek.

Chcesz wiedzieć, ile będzie Cię kosztować kredyt hipoteczny z żyrantem? Wykorzystaj specjalny kalkulator zdolności kredytowej!

Jak wygląda spłata kredytu z żyrantem?

Dłużnik może posiadać kilku poręczycieli, ale to nie oznacza automatycznie zmniejszenia ich indywidualnej odpowiedzialności. Bank może decydować, do którego z żyrantów się zwróci w przypadku problemów ze spłatą długu, ale obecność większej liczby poręczycieli potencjalnie umożliwia równomierne rozłożenie obciążeń finansowych między nich.

W umowie kredytowej powinny być jasno określone warunki dotyczące podziału odpowiedzialności i maksymalnej wysokości poręczenia. Jeśli takiego zapisu brakuje, istnieje ryzyko, że bank obciąży pełną kwotą długu jednego poręczyciela. Rezygnacja z roli poręczyciela po złożeniu zobowiązania jest zazwyczaj niemożliwa. Wyjątkiem mogą być sytuacje, gdy umowa została zawarta bez zgody poręczyciela, co jednak zdarza się rzadko. Dlatego ważne jest przemyślane podejście do decyzji o poręczeniu.

Poręczyciel ma możliwość wystąpienia o wycofanie się z umowy w trakcie jej trwania, lecz w takim przypadku bank prawdopodobnie zażąda znalezienia innego poręczyciela lub innej formy zabezpieczenia kredytu. Bank może również zrezygnować z wymogu poręczenia, jeżeli kredytobiorca regularnie spłaca kredyt i istnieje możliwość zabezpieczenia długu w inny sposób.

Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu?

Istnieją konkretne sytuacje, kiedy umowa poręczenia uznawana jest za nieważną, co skutkuje brakiem możliwości dochodzenia roszczeń wobec poręczyciela. Do tych sytuacji należą:

 • Podpisanie umowy nieświadomie – jeśli poręczenie zostało dokonane w stanie nieświadomości, np. będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub silnych leków, umowa może zostać uznana za nieważną.
 • Zostanie poręczycielem pod wpływem groźby – jeśli poręczenie zostało udzielone pod groźbą skierowaną wobec poręczyciela lub osoby mu bliskiej, umowa również może być nieważna.

W takich przypadkach konieczne jest jednak udowodnienie okoliczności, które doprowadziły do nieważności umowy. Żyrant, biorąc na siebie odpowiedzialność musi mieć świadomość, że nie musi spłacać kredytu, dopiero gdy zostanie całkowicie uregulowany.

Czy żyrant może odzyskać pieniądze?

Gdy poręczyciel musiał spłacić całość lub część długu kredytowego, zarówno dobrowolnie, jak i w wyniku działań windykacyjnych banku, ma on prawo do odzyskania tych środków od kredytobiorcy. Jest to możliwe dzięki przepisom zawartym w art. 376 § 1 Kodeksu Cywilnego. Artykuł ten stanowi, że w przypadku, gdy jeden z dłużników solidarnych (w tym przypadku poręczyciel) ureguluje zobowiązanie, ma on prawo domagać się od pozostałych dłużników (w tym przypadku kredytobiorcy) zwrotu całej lub części zapłaconej sumy.

Taka sytuacja umożliwia poręczycielowi wystąpienie z tzw. roszczeniem regresowym przeciwko kredytobiorcy. Dzięki temu poręczyciel może podjąć kroki prawne w celu odzyskania wszystkich środków, które musiał wyłożyć w wyniku egzekucji komorniczej. Jest to ważne narzędzie ochrony finansowej dla poręczyciela, który wypełnił swoje zobowiązanie wobec banku, spłacając dług kredytobiorcy.

Nie przegap: Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny z rodzicami? Czy warto?

Komentarze

Powiązane artykuły

Ile kosztuje wykończenie mieszkania za m2 w {{year}}?

Ile kosztuje wykończenie mieszkania za m2 w 2024?

...200 tys. zł, a więc mniej więcej tyle, na ile można wziąć kredyt gotówkowy. To może Cię zainteresować: Jak obliczyć koszt budowy domu?...

...fundusze na taką inwestycję w banku. Czy warto na ten cel wziąć kredyt hipoteczny, czy może lepiej wybrać ten gotówkowy? Zanim wyjaśnimy, ile...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?

Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?

...ze swoim zobowiązaniem. Jeśli dotychczas spłacałeś swój kredyt gotówkowy terminowo, rozwiązaniem może się okazać zastosowanie wakacji...

...przedmiotu zabezpieczenia spłaty, np. mieszkania, jeśli jest to kredyt hipoteczny, czy samochodu przy kredycie na samochód. Musisz wiedzieć też...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Co to jest leasing? Na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Co to jest leasing? Na czym polega i kto może z niego skorzystać?

...się własnością przedsiębiorstwa. Sprawdź również najlepsze kredyty samochodowe i porównaj dostępne oferty. Przedmiotem leasingu mogą być...

...na dokonywanie takich odliczeń, ale jest ciekawą alternatywą dla kredytu samochodowego, ponieważ nie obniża zdolności kredytowej klienta. Czy warto...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt bankowy. Co warto o nim wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Kredyt bankowy. Co warto o nim wiedzieć przed złożeniem wniosku?

...banku w sprawie kredytu. Decyzja o tym, kto może wziąć np. kredyt gotówkowy, zależy od wielu czynników. Banki oceniają potencjalnych...

...przedwstępna jest często wymagana przez banki przy udzielaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Jest to dokument określający warunki...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Kim jest kredytobiorca? Jakie są jego prawa i obowiązki?

Kim jest kredytobiorca? Jakie są jego prawa i obowiązki?

...mieszkania. W tym celu udała się do banku i podpisała umowę na kredyt gotówkowy w wysokości 20 tys. zł z okresem kredytowania na 3 lata. Jako...

...ubiegłego roku wskazują, że wartość wszystkich udzielonych kredytów gotówkowych i pożyczek wyniosła niemal 74 mld zł. Sytuacja na rynku powoli...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M luty 2024

...będzie dla kredytobiorcy korzystniejszy? Czy lepiej wybrać kredyt hipoteczny z WIBOR(R) 3M czy 6M? WIBOR(R) 3M zmienia się co trzy miesiące, a...

...wyższa jest stopa WIBOR(R). Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty hipoteczne oprocentowane według stawki WIBOR(R), mogą mieć pewność, że...

Zobacz więcej
13 min. czytania