11 min. czytania

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową? Porady dla wszystkich kredytobiorców

Zaktualizowano: 2021-01-15 15:23
Opublikowano: 2019-10-23 11:58
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 21
Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową? Porady dla wszystkich kredytobiorców

Z tego względu, iż na ostateczną zdolność kredytową danego konsumenta wpływa ogromna ilość czynników, istnieje wiele sposobów, aby znacząco zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu w preferowanej kwocie.

Do uzyskania kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego, kredytu na samochód, a także kredytu konsolidacyjnego konieczne jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Banki udzielają finansowania tylko tym klientom, którzy spełniają szereg restrykcyjnych warunków w tym zakresie. Czym dokładnie jest zdolność kredytowa? W jaki sposób można ją poprawić? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule. 

Zdolność kredytowa - co to takiego? 

Zdolność kredytowa to pojęcie, które zostało dokładnie zdefiniowane w ustawie Prawo bankowe. Zgodnie z definicją stworzoną przez polskiego ustawodawcę, jest to zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego razem z odsetkami w określonym w umowie terminie. Warto wiedzieć, iż ustalanie zdolności kredytowej to najważniejsza część całej procedury wnioskowania o kredyt. Od werdyktu wydanego przez bank w tej sprawie zależy, czy uda nam się uzyskać kredyt, czy wręcz przeciwnie. 

Ustawa wskazuje, że kredytobiorca musi przedłożyć na żądanie instytucji bankowej wszystkie niezbędne dokumenty i informacje, które będą konieczne do ustalenia poziomu jego zdolności kredytowej - mogą to być np. zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych przychodów, odpis z księgi wieczystej odnośnie posiadanej nieruchomości itd. Dzięki przeprowadzeniu analizy zdolności kredytowej bank może podjąć decyzję odnośnie maksymalnej kwocie kredytu, która może zostać udzielona danemu klientowi przy konkretnym poziomie zabezpieczeń. Z racji tego kredyty krótkoterminowe wymagają spełnienia o wiele mniejszej ilości formalności niż kredyty mieszkaniowe. W związku z długim terminem spłaty i wysoką kwotą kredytu bank musi przeprowadzić znacznie dokładniejszą analizę finansową danego konsumenta. 

Jak bank oblicza zdolność kredytową? 

Na ostateczną zdolność kredytową ma wpływ cała masa różnorodnych czynników. Są one następujące: 

 • wysokość, źródło oraz regularność uzyskiwanych przychodów - im przychody są wyższe, tym lepiej. Osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony mają znacznie większe szanse na uzyskanie kredytu od tych, którzy pracują na umowę zlecenie czy o dzieło. Nieregularność wpływów sprawia, że banki stosują wówczas bardziej restrykcyjną politykę kredytową; 

 • aktualna sytuacja zawodowa - bank interesuje, czy pracujemy w dużym, rzetelnym przedsiębiorstwie lub czy prowadzimy własną działalność gospodarczą; 

 • wartość zobowiązań kredytobiorcy i historia kredytowa - im większa jest liczba aktualnych zobowiązań finansowych konsumenta, tym mniejsza szansa na otrzymanie kredytu. Klienci wpisani na listy dłużników mają z reguły zerowe szanse na otrzymanie klasycznego kredytu bankowego. Z kolei osoby, które w przeszłości miały problemy z terminową spłatą rat kredytów, muszą liczyć się z wydłużeniem procesu wnioskowania; 

 • wiek kredytobiorcy - im jesteśmy starsi, tym trudniej nam będzie wnioskować o długoletni kredyt. Maksymalny okres kredytowania w Polsce wynosi aż 35 lat;

 • stan cywilny kredytobiorcy - w większości przypadków największe szanse na uzyskanie kredytu mają małżeństwa, znacznie mniejsze osoby samotne;

 • ilość osób w gospodarstwie domowym - im mniejsze są koszty utrzymania naszej rodziny, tym większa szansa na uzyskanie kredytu,

 • wykształcenie - osoby z wyższym wykształceniem mają z reguły większe szanse na uzyskanie kredytu, jednak nie jest to czynnik o dużym znaczeniu.

Warto pamiętać o tym, że na zdecydowaną większość powyższych parametrów mamy ogromny wpływ. W jaki sposób instytucje bankowe sprawdzają informacje o kredytobiorcach? Każdy bank podczas weryfikacji wniosku kredytowego pobiera raport z Biura Informacji Kredytowej (BIK) odnośnie danego klienta. BIK to instytucja, która specjalizuje się w gromadzeniu informacji odnośnie zobowiązań spłacanych przez polskich konsumentów. Jeśli jakiś konsument miał kiedykolwiek problemy ze spłatą swojej pożyczki lub kredytu, taka informacja z pewnością będzie znajdowała się w raporcie. Banki sprawdzają naszą historię kredytową nawet do pięciu lat wstecz. Sprawdź jak samodzielnie zapoznać się z raportem BIK za darmo.

Oprócz powyżej opisanych czynników, na zdolność kredytową ma też wpływ waluta, w której dany konsument zarabia oraz w której zobowiązanie ma być spłacane. Na ten moment kredyty walutowe cieszą się małą popularnością, co jest spowodowane przede wszystkim złą sytuacją klientów, którzy swego czasu zaciągali kredyty we frankach szwajcarskich. Są także czynniki w sposób bezpośredni wpływające na poziom zdolności kredytowej, na które klienci nie mają żadnego wpływu. Chodzi tutaj na przykład o wysokość stóp procentowych, która określana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Im niższe są stopy procentowe, tym tańsze są kredyty. Kolejnymi czynnikami są marże kredytowe oraz wysokość oprocentowania - banki biorą je pod uwagę podczas tworzenia ogólnopolskiej oferty. W zależności od aktualnie panującej oferty na rynku, może ona być mniej lub bardziej atrakcyjna dla kredytobiorców. 

Jak zwiększyć zdolność kredytową - najlepsze sposoby 

Z tego względu, iż na ostateczną zdolność kredytową danego konsumenta wpływa ogromna ilość czynników, istnieje wiele sposobów, aby znacząco zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu w preferowanej kwocie. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestaw najlepszych sposobów na zwiększenie swojej zdolności kredytowej. Zastosowanie się do tych wskazówek spowoduje, że bank znacznie szybciej podejmie decyzję zgodną z naszymi oczekiwaniami. 

Zadbaj o stabilne źródło zatrudnienia 

Podstawowym elementem, który w sposób niezwykle dokładny jest weryfikowany przez instytucje bankowe, jest wysokość oraz źródło utrzymania potencjalnego kredytobiorcy. Im wyższe jest wynagrodzenie, tym większe są szanse na uzyskanie upragnionego kredytu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wysokość dochodów to nie wszystko. Najważniejsze jest to, aby źródło utrzymania było stabilne. Banki preferują klientów zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Aby mieć pewność, że bank pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek, trzeba być zatrudnionym od minimum 3 miesięcy (w przypadku umowy na czas nieokreślony wybrane banki wymagają zatrudnienia od 6 miesięcy).

Z kolei osoby zatrudnione na czas określony, muszą być zatrudnione minimum 6, a w przypadku niektórych banków nawet 12 miesięcy. W przypadku, gdy wnioskujemy o uzyskanie kredytu, a nasza umowa na czas określony będzie wygasała szybciej niż w przeciągu najbliższych 6 miesięcy, bank ma prawo poprosić nas o dostarczenie aneksu do umowy, który będzie potwierdzał, iż pracodawca ma zamiar przedłużyć z nami umowę. 

Kolejnym czynnikiem decydującym o przyznaniu kredytu jest miejsce zatrudnienia. Najbardziej wiarygodnym pracodawcą dla instytucji bankowych jest sektor państwowy. Kolejno w hierarchii znajdują się spółki akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku oceniania przedsiębiorstwa banki biorą pod uwagę jego aktualną pozycję na rynku oraz doświadczenie w danej branży. Przykładem może być pożyczka dla lekarzy nie wiąże się z ryzykiem finansowym, podczas, gdy dużo większe ryzyko finansowe związane jest z udzieleniem kredytu osobie pracującej sezonowo, np. jako kelnerka. 

Zwróć uwagę na zobowiązania finansowe

Na wiarygodność kredytową konsumenta ma wpływ również ilość aktualnych pożyczek i kredytów oraz wszelkie inne zobowiązania finansowe obciążające budżet domowy. Z tego względu każdy, kto planuje wziąć w najbliższym czasie kredyt, powinien samodzielnie dokonać rewizji wszystkich posiadanych zobowiązań finansowych. Może uda się na przykład wcześniej spłacić raty za telefon lub kredyt? Dobrym rozwiązaniem jest także zlikwidowanie kart kredytowych i debetów na kontach. Karty kredytowe w sposób znaczący mogą zmniejszać nasze szanse na uzyskanie kredytu - w sytuacji, gdy posiadamy kartę kredytową z limitem 10 000 złotych, nasz miesięczny dochód w analizie banku może zostać obniżony nawet o 500 złotych. Warto wiedzieć, że do zobowiązań finansowych gospodarstwa domowego wlicza się: 

 • koszty utrzymania gospodarstwa domowego, 

 • kredyty i pożyczki, 

 • posiadane karty kredytowe, 

 • debety na rachunku bankowym (tzw. konta z limitem debetowym, kredyt odnawialny na rachunku),

 • koszty związane z utrzymaniem nieruchomości (opcjonalnie), 

 • składki inwestycyjne (opcjonalnie), 

 • składki ubezpieczeniowe (opcjonalnie),

 • koszty utrzymania pojazdów i nieruchomości (opcjonalnie), 

 • alimenty.

Eksperci wskazują, że minimalny koszt utrzymania gospodarstwa domowego, który jest akceptowany przez banki, wynosi około 1000 złotych na jedną osobę. Wszystkie kolejne osoby to koszt 200 złotych. Trzeba mieć na uwadze fakt, iż sam fakt zamieszkiwania w tym samym mieszkaniu nie oznacza, że prowadzimy z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe. Osoby stanu wolnego są określane jako osobne gospodarstwa domowe. Na powiększenie gospodarstwa domowego wpływa na przykład liczba dzieci. Elementy takie jak utrzymanie nieruchomości, składki inwestycyjne i ubezpieczeniowe czy koszty utrzymania pojazdów są rzadko brane pod uwagę przez banki. 

Znajdź współkredytobiorcę 

Znalezienie dodatkowego kredytobiorcy może być dla niektórych jedyną możliwością na uzyskanie kredytu. Pozyskanie wiarygodnego konsumenta do spłaty długu może znacząco przyczynić się do zwiększenia naszej zdolności kredytowej lub uatrakcyjnienia warunków spłaty danego kredytu. Spowodowane jest to tym, że ryzyko spłaty danego zobowiązania zostaje rozłożone na dwóch konsumentów jednocześnie. Osoba, która ma być współkredytobiorcą, musi posiadać odpowiedni poziom zdolności kredytowej.

Wydłużenie okresu spłaty

Kolejne rozwiązanie na zwiększenie zdolności kredytowej to wydłużenie okresu spłaty. Obarczone jest ono jednak koniecznością poniesienia większych kosztów.Z tego mechanizmu korzysta się z reguły podczas konsolidacji różnych kredytów. Wydłużenie okresu spłaty sprawia, że miesięczna rata zostaje obniżona, jednak całkowity koszt kredytu zostaje znacząco podwyższony, ponieważ odsetki będą naliczone przez dłuższy okres czasu. 

Zwiększenie wpływów na rachunku 

Jeśli na naszym rachunku bankowym zwiększymy obrót gotówkowy, nasza zdolność kredytowa z pewnością ulegnie polepszeniu. Z tego rozwiązania najczęściej korzystają konsumenci ubiegający się o kredyty inwestycyjne. 

Raty równe czy malejące? 

Większość banków proponuje swoim klientom dwie formuły spłaty kredytu: raty malejące lub równe. W przypadku, gdy zależy nam na uzyskaniu jak największej kwoty, warto zdecydować się na raty w równej wysokości. Mają one również dodatkowy atut: są nawet o 25% tańsze od rat malejących.

Komentarze

Powiązane artykuły

Czym jest wskaźnik LTV przy kredycie hipotecznym i jak go obliczyć?
Porady
27.07.2022

Czym jest wskaźnik LTV przy kredycie hipotecznym i jak go obliczyć?

...lTV. Przykład: Anna chce kupić dom na kredyt. Zgromadziła wkład własny w wysokości 100 tys. zł, a kwota, za jaką wystawiona jest nieruchomość to 500 tys. zł. Chce zaciągnąć kredyt hipoteczny w wysokości 400 tys. zł. Ile wynosi w jej przypadku wskaźnik LTV? Pomocny przy obliczaniu wskaźnika LTV będzie też kalkulator dostępny online. Globalny kryzys gospodarczy, rosnące raty...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak działa baza ERIF i jak sprawdzić w niej swoje dane?
Porady
21.07.2022

Jak działa baza ERIF i jak sprawdzić w niej swoje dane?

...otrzymasz kredyt gotówkowy, czy choćby niewielką pożyczkę, bank będzie musiał zweryfikować nie tylko Twoją zdolność kredytową, ale też ewentualne zadłużenie. Na pewno więc zajrzy do Biura Informacji...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?
Porady
14.07.2022

Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

...ustawy o pomocy dla kredytobiorców, którzy borykają się z rosnącymi ratami zobowiązań. Jednym z głównych założeń nowych przepisów są wakacje kredytowe dla osób posiadających kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Według założeń rządu mają być pomocą dla osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań z powodu wysokich rat kredytów. Przypomnijmy, że 7 lipca Rada...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Progi podatkowe w Polsce a Nowy Ład 2.0
Porady
13.07.2022

Progi podatkowe w Polsce a Nowy Ład 2.0

...się, czy zmiana progów podatkowych w Polsce wpłynie na Twoje rozliczenie podatkowe i czy konieczne będzie skorzystanie z pomocy finansowej w postaci kredytu gotówkowego, by móc uregulować zobowiązanie względem Urzędu Skarbowego. Polski Ład wprowadził szereg zmian w dziedzinie podatków. Nowe przepisy podwyższyły...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Na czym polega scoring bankowy i co ma na niego wpływ?
Porady
12.07.2022

Na czym polega scoring bankowy i co ma na niego wpływ?

...do różnych produktów. Tym samym łatwiej będzie uzyskać kredyt gotówkowy niż kredyt na mieszkanie. Scoring bankowy i scoring BIK to nie to...

...i żądają np. większego wkładu własnego przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny. Niestety w ślad za rosnącymi cenami nie idą pensje Polaków –...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego?
Porady
08.07.2022

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego lub gotówkowego?

...jakby umowa nigdy nie została podpisana. Klient zaciągający np. kredyt gotówkowy może zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie...

...które zaciągnęły kredyt hipoteczny, muszą obecnie borykać się z horrendalnie wysokimi ratami – w...

Zobacz więcej
9 min. czytania