11 min. czytania

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową? Porady dla wszystkich kredytobiorców

Zaktualizowano: 2021-01-15 15:23
Opublikowano: 2019-10-23 11:58
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 21
Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową? Porady dla wszystkich kredytobiorców

Z tego względu, iż na ostateczną zdolność kredytową danego konsumenta wpływa ogromna ilość czynników, istnieje wiele sposobów, aby znacząco zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu w preferowanej kwocie.

Do uzyskania kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego, kredytu na samochód, a także kredytu konsolidacyjnego konieczne jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Banki udzielają finansowania tylko tym klientom, którzy spełniają szereg restrykcyjnych warunków w tym zakresie. Czym dokładnie jest zdolność kredytowa? W jaki sposób można ją poprawić? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule. 

Zdolność kredytowa - co to takiego? 

Zdolność kredytowa to pojęcie, które zostało dokładnie zdefiniowane w ustawie Prawo bankowe. Zgodnie z definicją stworzoną przez polskiego ustawodawcę, jest to zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego razem z odsetkami w określonym w umowie terminie. Warto wiedzieć, iż ustalanie zdolności kredytowej to najważniejsza część całej procedury wnioskowania o kredyt. Od werdyktu wydanego przez bank w tej sprawie zależy, czy uda nam się uzyskać kredyt, czy wręcz przeciwnie. 

Ustawa wskazuje, że kredytobiorca musi przedłożyć na żądanie instytucji bankowej wszystkie niezbędne dokumenty i informacje, które będą konieczne do ustalenia poziomu jego zdolności kredytowej - mogą to być np. zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych przychodów, odpis z księgi wieczystej odnośnie posiadanej nieruchomości itd. Dzięki przeprowadzeniu analizy zdolności kredytowej bank może podjąć decyzję odnośnie maksymalnej kwocie kredytu, która może zostać udzielona danemu klientowi przy konkretnym poziomie zabezpieczeń. Z racji tego kredyty krótkoterminowe wymagają spełnienia o wiele mniejszej ilości formalności niż kredyty mieszkaniowe. W związku z długim terminem spłaty i wysoką kwotą kredytu bank musi przeprowadzić znacznie dokładniejszą analizę finansową danego konsumenta. 

Jak bank oblicza zdolność kredytową? 

Na ostateczną zdolność kredytową ma wpływ cała masa różnorodnych czynników. Są one następujące: 

 • wysokość, źródło oraz regularność uzyskiwanych przychodów - im przychody są wyższe, tym lepiej. Osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony mają znacznie większe szanse na uzyskanie kredytu od tych, którzy pracują na umowę zlecenie czy o dzieło. Nieregularność wpływów sprawia, że banki stosują wówczas bardziej restrykcyjną politykę kredytową; 

 • aktualna sytuacja zawodowa - bank interesuje, czy pracujemy w dużym, rzetelnym przedsiębiorstwie lub czy prowadzimy własną działalność gospodarczą; 

 • wartość zobowiązań kredytobiorcy i historia kredytowa - im większa jest liczba aktualnych zobowiązań finansowych konsumenta, tym mniejsza szansa na otrzymanie kredytu. Klienci wpisani na listy dłużników mają z reguły zerowe szanse na otrzymanie klasycznego kredytu bankowego. Z kolei osoby, które w przeszłości miały problemy z terminową spłatą rat kredytów, muszą liczyć się z wydłużeniem procesu wnioskowania; 

 • wiek kredytobiorcy - im jesteśmy starsi, tym trudniej nam będzie wnioskować o długoletni kredyt. Maksymalny okres kredytowania w Polsce wynosi aż 35 lat;

 • stan cywilny kredytobiorcy - w większości przypadków największe szanse na uzyskanie kredytu mają małżeństwa, znacznie mniejsze osoby samotne;

 • ilość osób w gospodarstwie domowym - im mniejsze są koszty utrzymania naszej rodziny, tym większa szansa na uzyskanie kredytu,

 • wykształcenie - osoby z wyższym wykształceniem mają z reguły większe szanse na uzyskanie kredytu, jednak nie jest to czynnik o dużym znaczeniu.

Warto pamiętać o tym, że na zdecydowaną większość powyższych parametrów mamy ogromny wpływ. W jaki sposób instytucje bankowe sprawdzają informacje o kredytobiorcach? Każdy bank podczas weryfikacji wniosku kredytowego pobiera raport z Biura Informacji Kredytowej (BIK) odnośnie danego klienta. BIK to instytucja, która specjalizuje się w gromadzeniu informacji odnośnie zobowiązań spłacanych przez polskich konsumentów. Jeśli jakiś konsument miał kiedykolwiek problemy ze spłatą swojej pożyczki lub kredytu, taka informacja z pewnością będzie znajdowała się w raporcie. Banki sprawdzają naszą historię kredytową nawet do pięciu lat wstecz. Sprawdź jak samodzielnie zapoznać się z raportem BIK za darmo.

Oprócz powyżej opisanych czynników, na zdolność kredytową ma też wpływ waluta, w której dany konsument zarabia oraz w której zobowiązanie ma być spłacane. Na ten moment kredyty walutowe cieszą się małą popularnością, co jest spowodowane przede wszystkim złą sytuacją klientów, którzy swego czasu zaciągali kredyty we frankach szwajcarskich. Są także czynniki w sposób bezpośredni wpływające na poziom zdolności kredytowej, na które klienci nie mają żadnego wpływu. Chodzi tutaj na przykład o wysokość stóp procentowych, która określana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Im niższe są stopy procentowe, tym tańsze są kredyty. Kolejnymi czynnikami są marże kredytowe oraz wysokość oprocentowania - banki biorą je pod uwagę podczas tworzenia ogólnopolskiej oferty. W zależności od aktualnie panującej oferty na rynku, może ona być mniej lub bardziej atrakcyjna dla kredytobiorców. 

Jak zwiększyć zdolność kredytową - najlepsze sposoby 

Z tego względu, iż na ostateczną zdolność kredytową danego konsumenta wpływa ogromna ilość czynników, istnieje wiele sposobów, aby znacząco zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu w preferowanej kwocie. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestaw najlepszych sposobów na zwiększenie swojej zdolności kredytowej. Zastosowanie się do tych wskazówek spowoduje, że bank znacznie szybciej podejmie decyzję zgodną z naszymi oczekiwaniami. 

Zadbaj o stabilne źródło zatrudnienia 

Podstawowym elementem, który w sposób niezwykle dokładny jest weryfikowany przez instytucje bankowe, jest wysokość oraz źródło utrzymania potencjalnego kredytobiorcy. Im wyższe jest wynagrodzenie, tym większe są szanse na uzyskanie upragnionego kredytu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wysokość dochodów to nie wszystko. Najważniejsze jest to, aby źródło utrzymania było stabilne. Banki preferują klientów zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Aby mieć pewność, że bank pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek, trzeba być zatrudnionym od minimum 3 miesięcy (w przypadku umowy na czas nieokreślony wybrane banki wymagają zatrudnienia od 6 miesięcy).

Z kolei osoby zatrudnione na czas określony, muszą być zatrudnione minimum 6, a w przypadku niektórych banków nawet 12 miesięcy. W przypadku, gdy wnioskujemy o uzyskanie kredytu, a nasza umowa na czas określony będzie wygasała szybciej niż w przeciągu najbliższych 6 miesięcy, bank ma prawo poprosić nas o dostarczenie aneksu do umowy, który będzie potwierdzał, iż pracodawca ma zamiar przedłużyć z nami umowę. 

Kolejnym czynnikiem decydującym o przyznaniu kredytu jest miejsce zatrudnienia. Najbardziej wiarygodnym pracodawcą dla instytucji bankowych jest sektor państwowy. Kolejno w hierarchii znajdują się spółki akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku oceniania przedsiębiorstwa banki biorą pod uwagę jego aktualną pozycję na rynku oraz doświadczenie w danej branży. Przykładem może być pożyczka dla lekarzy nie wiąże się z ryzykiem finansowym, podczas, gdy dużo większe ryzyko finansowe związane jest z udzieleniem kredytu osobie pracującej sezonowo, np. jako kelnerka. 

Zwróć uwagę na zobowiązania finansowe

Na wiarygodność kredytową konsumenta ma wpływ również ilość aktualnych pożyczek i kredytów oraz wszelkie inne zobowiązania finansowe obciążające budżet domowy. Z tego względu każdy, kto planuje wziąć w najbliższym czasie kredyt, powinien samodzielnie dokonać rewizji wszystkich posiadanych zobowiązań finansowych. Może uda się na przykład wcześniej spłacić raty za telefon lub kredyt? Dobrym rozwiązaniem jest także zlikwidowanie kart kredytowych i debetów na kontach. Karty kredytowe w sposób znaczący mogą zmniejszać nasze szanse na uzyskanie kredytu - w sytuacji, gdy posiadamy kartę kredytową z limitem 10 000 złotych, nasz miesięczny dochód w analizie banku może zostać obniżony nawet o 500 złotych. Warto wiedzieć, że do zobowiązań finansowych gospodarstwa domowego wlicza się: 

 • koszty utrzymania gospodarstwa domowego, 

 • kredyty i pożyczki, 

 • posiadane karty kredytowe, 

 • debety na rachunku bankowym (tzw. konta z limitem debetowym, kredyt odnawialny na rachunku),

 • koszty związane z utrzymaniem nieruchomości (opcjonalnie), 

 • składki inwestycyjne (opcjonalnie), 

 • składki ubezpieczeniowe (opcjonalnie),

 • koszty utrzymania pojazdów i nieruchomości (opcjonalnie), 

 • alimenty.

Eksperci wskazują, że minimalny koszt utrzymania gospodarstwa domowego, który jest akceptowany przez banki, wynosi około 1000 złotych na jedną osobę. Wszystkie kolejne osoby to koszt 200 złotych. Trzeba mieć na uwadze fakt, iż sam fakt zamieszkiwania w tym samym mieszkaniu nie oznacza, że prowadzimy z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe. Osoby stanu wolnego są określane jako osobne gospodarstwa domowe. Na powiększenie gospodarstwa domowego wpływa na przykład liczba dzieci. Elementy takie jak utrzymanie nieruchomości, składki inwestycyjne i ubezpieczeniowe czy koszty utrzymania pojazdów są rzadko brane pod uwagę przez banki. 

Znajdź współkredytobiorcę 

Znalezienie dodatkowego kredytobiorcy może być dla niektórych jedyną możliwością na uzyskanie kredytu. Pozyskanie wiarygodnego konsumenta do spłaty długu może znacząco przyczynić się do zwiększenia naszej zdolności kredytowej lub uatrakcyjnienia warunków spłaty danego kredytu. Spowodowane jest to tym, że ryzyko spłaty danego zobowiązania zostaje rozłożone na dwóch konsumentów jednocześnie. Osoba, która ma być współkredytobiorcą, musi posiadać odpowiedni poziom zdolności kredytowej.

Wydłużenie okresu spłaty

Kolejne rozwiązanie na zwiększenie zdolności kredytowej to wydłużenie okresu spłaty. Obarczone jest ono jednak koniecznością poniesienia większych kosztów.Z tego mechanizmu korzysta się z reguły podczas konsolidacji różnych kredytów. Wydłużenie okresu spłaty sprawia, że miesięczna rata zostaje obniżona, jednak całkowity koszt kredytu zostaje znacząco podwyższony, ponieważ odsetki będą naliczone przez dłuższy okres czasu. 

Zwiększenie wpływów na rachunku 

Jeśli na naszym rachunku bankowym zwiększymy obrót gotówkowy, nasza zdolność kredytowa z pewnością ulegnie polepszeniu. Z tego rozwiązania najczęściej korzystają konsumenci ubiegający się o kredyty inwestycyjne. 

Raty równe czy malejące? 

Większość banków proponuje swoim klientom dwie formuły spłaty kredytu: raty malejące lub równe. W przypadku, gdy zależy nam na uzyskaniu jak największej kwoty, warto zdecydować się na raty w równej wysokości. Mają one również dodatkowy atut: są nawet o 25% tańsze od rat malejących.

Komentarze

Powiązane artykuły

Co to jest inflacja - najważniejsze informacje
Porady
21.01.2022

Co to jest inflacja? Definicja i najważniejsze informacje

Inflacja to proces wzrostu cen, o którym głośno było w całym 2021 roku. Na skutek inflacji siła nabywcza pieniądza spada, dlatego dotyka ona każdego. Najbardziej ciąży osobom o stosunkowo niewielkich zarobkach, ale tracą na niej również przedsiębiorcy. Czym jest inflacja? Sprawdź, jak duża jest inflacja w Polsce!
Zobacz więcej
10 min. czytania
Działalność nierejestrowana
Porady
19.01.2022

Działalność nierejestrowana. Jak ją założyć i jak wygląda kwestia ZUSu?

Działalność nierejestrowana jest sposobem na wypróbowanie pomysłu biznesowego bez konieczności opłacania wysokich składek na ubezpieczenie. Możesz ją prowadzić do osiągnięcia określonego limitu przychodów. Czy warto brać tę formę działalności pod uwagę? Sprawdź, jakie są mocne i słabe strony działalności nierejestrowanej!
Zobacz więcej
9 min. czytania
Co to podatek liniowy i dla kogo jest przeznaczony?
Porady
03.01.2022

Co to podatek liniowy i dla kogo jest przeznaczony? Podatek liniowy a Nowy Ład

Podatek liniowy to jedna z kilku form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki temu, że stawki obowiązkowej daniny nie są zależne od wysokości zarobków przedsiębiorcy, ten rodzaj podatku cieszy się dużą popularnością. Nowy Ład, który wejdzie w życie z początkiem 2022 roku, mocno wpłynie na jej atrakcyjność. Sprawdź, co się zmieni.
Zobacz więcej
13 min. czytania
Czym jest zasiłek rodzinny? Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny?
Porady
23.12.2021

Czym jest zasiłek rodzinny i komu przysługuje? Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny?

...z wychowaniem pociech. Gdy przyjdzie gorszy czas, takie osoby próbują łatać domowy budżet, zapożyczając się u bliskich lub biorąc kredyt gotówkowy. Zamiast od razu robić długi, najpierw warto zainteresować się pomocą od państwa, jaka przysługuje rodzinom z dziećmi w trudnej sytuacji...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Co to jest upadłość konsumencka? Konsekwencje, warunki, wniosek
Porady
17.12.2021

Co to jest upadłość konsumencka? Konsekwencje, warunki, wniosek

...nie możesz już liczyć na zaciągnięcie nawet szybkich kredytów gotówkowych. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie będziesz już mieć...

...masz problemy finansowe, na przykład od dawna nie możesz spłacić kredytu hipotecznego a może zalegasz ze spłatą nawet kilku kredytów...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Jak działa karta kredytowa? Czy warto z niej korzystać?
Porady
14.12.2021

Czym jest i jak działa karta kredytowa? Sprawdź czy warto zdecydować się na kartę kredytową

...czy niespodziewanych wydatków. Można choćby zaciągnąć zwykły kredyt gotówkowy na dowolny cel albo zamiast kredytu założyć kartę kredytową...

...zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia, co to jest karta kredytowa. Karta kredytowa jest typem karty płatniczej, która wydawana jest...

Zobacz więcej
14 min. czytania