Kredyty hipoteczne 10 min. czytania

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny z rodzicami? Czy warto?

Zaktualizowano: 2023-06-20 10:02
Opublikowano: 2023-06-20 08:52
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 2
Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny z rodzicami?

Kredyt hipoteczny z rodzicami może być zaciągnięty szybciej, niż gdyby to jeden kredytobiorca miał złożyć o niego wniosek. Dzięki ich dołączeniu można powiększyć zdolność kredytową, która jest konieczna do uzyskania zobowiązania. Zobacz, jak zaciągnąć kredyt hipoteczny wraz z rodzicami.

Aby skutecznie złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, należy mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową i dobrą historię w BIK-u. Konieczne jest też zabezpieczenie spłaty poprzez wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.

Dla zwiększenia zdolności kredytowej dla całego wniosku można wziąć wspólny kredyt hipoteczny razem z rodzicami. Jak to zrobić i na co uważać?

Czy banki udzielają kredytów hipotecznych z rodzicami?

Kredyt hipoteczny jest specyficznym rodzajem kredytu bankowego. Podstawowym zabezpieczeniem jego spłaty jest hipoteka ustanawiana na nieruchomości. Aby zaciągnąć kredyt hipoteczny na szeroko rozumiane cele mieszkaniowe, należy wykazać się odpowiednio wysoką zdolnością kredytową. Jeśli ją masz, wybierz w rankingu kredytów hipotecznych ofertę, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

W celu zwiększenia szans na pozytywną decyzję kredytową warto zadbać o kształtowanie swojej historii kredytowania w BIK-u oraz o powiększenie zdolności do spłaty zobowiązania. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, a przy tym masz wspólność majątkową małżeńską, złożysz wniosek ze współmałżonkiem.

Nie zawsze dwa źródła dochodów są wystarczające dla otrzymania kredytu hipotecznego. W takim przypadku można dodatkowo włączyć do wniosku dodatkowe osoby. Czy można wziąć kredyt hipoteczny z rodzicami? Jak najbardziej. Wszystko dlatego, że banki dają możliwość zaciągnięcia zobowiązania samodzielnie, przez jedną osobę, przez małżeństwo, ale również partnerów czy dwie lub więcej osób, które niekoniecznie są ze sobą spokrewnione.

Dlatego kredyt z rodzicami także jest możliwy. Co więcej, taka opcja jest często wykorzystywana przez kredytobiorców, ponieważ włączenie rodziców do wniosku pozwala na zwiększenie zdolności kredytowej wymaganej przez kredytodawcę.

Jak wziąć kredyt hipoteczny z rodzicami?

Kredyt hipoteczny może być jedyną możliwością zrealizowania inwestycji we własne lokum – mieszkanie czy dom. Jeśli jednak nie możesz samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, spróbuj wykorzystać jedno z poniższych rozwiązań:

 • kredyt hipoteczny zaciągany wspólnie z rodzicami,
 • darowizna rodziców na rzecz dziecka np. na wkład własny,
 • poręczenie (żyrowanie) kredytu hipotecznego przez rodzica dla dziecka.

Wiesz już, że możliwe jest zaciągnięcie kredytu wraz z rodzicami. Jak to w praktyce wygląda? Jak wziąć kredyt z rodzicami? Otóż wpisujesz we wniosek nie tylko swoje imię i nazwisko, lecz także imiona i nazwiska rodziców.

Pamiętaj!

Istnieje możliwość przy tym, by tylko jeden z tych rodziców przystąpił wspólnie z głównym kredytobiorcą do kredytu hipotecznego, ale pomiędzy rodzicami musi być ustanowiona w takim przypadku rozdzielność majątkowa małżeńska. Jeśli rozdzielności nie ma, czyli rodzice mają ustawową wspólność majątkową, to wniosek, a w przyszłości potencjalną umowę kredytową, będą musieli podpisać oboje.

Wspólne zaciągnięcie kredytu wraz z rodzicami polega na tym, że umowę podpisujesz Ty i oni. Cała trójka kredytobiorców traktowana jest przez bank jako solidarni kredytobiorcy. Nie ma więc jednego, głównego i dodatkowych. Wszyscy muszą solidarnie odpowiadać za spłatę.

Nie jest to jedyna możliwość, by rodzice wsparli swoje dziecko w nabyciu mieszkania czy budowie domu. Może to być np. darowizna środków pieniężnych na wkład własny, co również jest formą pomocy finansowej dla kredytobiorcy, a nie jest związane z ponoszeniem takiego poziomu ryzyka jak przy wspólnym zobowiązaniu.

Ponadto można też zaciągnąć kredyt hipoteczny z żyrantem, w którego roli wystąpią rodzice. To właściwie poręczenie zobowiązania swojego dziecka przez rodziców. Choć w ostatnich latach żyrowanie kredytów jest coraz mniej popularne, to jednak w wielu bankach istnieje taka możliwość.

Co daje wzięcie kredytu hipotecznego z rodzicami?

W jakim celu bierze się kredyt hipoteczny z rodzicami? Kalkulator zdolności kredytowej może pokazać Ci zbyt niską, uniemożliwiającą zaciągnięcie zobowiązania. Taka sytuacja jest najczęściej powodem, dla którego włącza się swoich rodziców do wniosku.

Wzięcie kredytu hipotecznego dorosłego dziecka z rodzicami powoduje wzrost poziomu ogólnej zdolności – masz po prostu większe możliwości zaciągnięcia zobowiązania. Wśród korzyści, jakie wiążą się z uzyskaniem kredytu hipotecznego wraz z rodzicami, można wymienić potencjalnie:

 • zwiększenie ogólnej zdolności kredytowej,
 • szanse na obniżenie marży,
 • szanse na rezygnację banku z prowizji za udzielenie kredytu,
 • szanse na zwiększenie kwoty dostępnego kredytu hipotecznego.

Wady i zalety kredytu na mieszkanie z rodzicami

W poniższej tabeli zestawiliśmy ze sobą wady i zalety zaciągania kredytu na mieszkanie wraz z rodzicami. Być może ułatwi Ci ono podjęcie decyzji, czy warto uzyskać kredyt hipoteczny z rodzicami jako współkredytobiorcami.

Zalety

Wady

Poprawa zdolności kredytowej

Zobowiązanie rodziców do spłaty długu solidarnie z kredytobiorcą

Zwiększenie szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego

Obniżenie indywidualnej zdolności kredytowej rodziców

Możliwość uzyskania niższej marży kredytowej z uwagi na zwiększenie zdolności kredytowej dla wniosku

Brak spłaty długu psuje historię kredytową każdego ze współkredytobiorców

Na co uważać, decydując się na kredyt hipoteczny z rodzicami?

Nie jest tak, że kredyt hipoteczny z rodzicami na emeryturze to zawsze dobry wybór. Dorosła osoba, która chce zaciągnąć zobowiązanie na zakup mieszkania, może mieć rodziców w kwiecie wieku, ale i starszych, których banki traktują jako ryzykownych klientów. Instytucje wskazują na maksymalny wiek kredytobiorców w momencie spłaty długu. Może to ograniczyć Twoje możliwości włączenia do wniosku rodziców.

Ponadto wpisanie ich nie pomoże Ci w zaciągnięciu kredytu hipotecznego, jeśli:

 • są w zaawansowanym wieku;
 • mają niewielkie dochody, np. najniższą emeryturę czy rentę;
 • mają negatywne wpisy w BIK-u, które świadczą o złej historii kredytowania;
 • sami spłacają zobowiązania, które mocno obciążają ich dochody;
 • mają nieregularne lub nieakceptowalne przez dany bank dochody miesięczne.

Banki stosują w przypadku zwłaszcza długoterminowych zobowiązań, do których zaliczany jest kredyt hipoteczny, zasadę, że w dniu spłaty ostatniej raty klient nie może mieć więcej niż 70-80 lat, w zależności od wybranej instytucji. Jeśli więc wiek najstarszego rodzica dołączającego do wniosku wynosi np. 60 lat, a bank, który udziela kredytu ma kryterium wieku na poziomie 70 lat, to będziesz mógł otrzymać zobowiązanie maksymalnie na 10 lat.

Sprawdź koniecznie: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny?

W takiej sytuacji pozostaje jeszcze kwestia tego, że zdolność kredytowa – łącznie Twoja i rodziców – może okazać się niewystarczająca dla otrzymania hipoteki w pożądanej wysokości.

Czasami banki, udzielając kredytu hipotecznego dla klienta wraz z jego rodzicami, mogą wymagać dokupienia dla nich ubezpieczenia na życie, co powoduje zwiększenie ogólnych kosztów.

Jest jeszcze jedna kwestia warta rozważenia w przypadku wzięcia kredytu z rodzicami na mieszkanie. Czy klient musi być właścicielem nieruchomości? A właściwie, czy każdy z kredytobiorców musi nim zostać?

Rodzice mogą tylko uczestniczyć w kredycie hipotecznym jako osoby, które będą zobowiązane solidarnie do spłaty długu, ale nie muszą stawać się właścicielami nieruchomości. Mieszkanie w 100 proc. może należeć do dziecka, bez jednoczesnego prawa rodziców do ingerencji w nieruchomość.

Może się jednak zdarzyć w niektórych bankach, że instytucja będzie wymagać wpisania również rodziców do II działu księgi wieczystej kupowanej nieruchomości, jeśli będą oni występowali jako kredytobiorcy solidarni.

Jakie dokumenty przygotować w ramach starań o kredyt hipoteczny z rodzicami?

Podstawą przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny, czy to samemu, czy z innymi osobami, w tym z rodzicami, jest wniosek składany do wybranego banku zwykle na formularzu bankowym. Do tego wniosku trzeba przygotować sobie, najlepiej z odpowiednio długim wyprzedzeniem, dodatkowe dokumenty. Wśród nich:

 • dokumenty osobowe wszystkich współkredytobiorców, czyli głównie dowody osobiste – Twój i rodziców;
 • dokumenty dochodowe – potwierdzające wysokość i źródło uzyskiwanych zarobków, np. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości uzyskiwanych dochodów czy też odcinek renty lub emerytury, PIT za ostatni rok z potwierdzeniem jego złożenia z urzędu skarbowego itp.;
 • dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości, np. wyciąg z księgi wieczystej, umowa przedwstępna ze sprzedającym lub deweloperem.

Każdy ze współkredytobiorców musi podać we wniosku informacje dotyczące jego zobowiązań, np. koszty utrzymania, raty kredytów i pożyczek, składki ubezpieczeniowe opłacane co miesiąc i inne.

Kiedy warto zdecydować się na kredyt hipoteczny z rodzicami?

Czy wybór kredytu hipotecznego zaciąganego wraz z rodzicami będzie trafiony? Forum dyskusyjne dla kredytobiorców omawia wiele takich przypadków – warto się z nimi zapoznać, gdyż historie bywają różne.

Czy warto zawierać taki kredyt? Z pewnością tak, jeśli nie masz szans na samodzielne zaciągnięcie zobowiązania z uwagi na zbyt niską zdolność, a Twoi rodzice są stosunkowo młodzi i mają stabilne źródło dochodów, a przy tym nie obciąża ich spłata innych kredytów i pożyczek.

Jeśli więc sytuacja finansowa Twoich rodziców jest pozytywna, mają dobrą historię w BIK-u, to wspólne zaciągnięcie kredytu przybliży Cię do spełnienia marzeń o własnym domu czy mieszkaniu.

Kredyt hipoteczny z rodzicami a śmierć współkredytobiorcy

Co stanie się z Twoim kredytem i z umową zawartą z bankiem, jeśli w okresie kredytowania jeden ze współkredytobiorców umrze? Jak wygląda spłata zobowiązania po śmierci rodzica? Dla Ciebie jako kredytobiorcy niewiele się pewnie zmieni, dopóki będziesz spłacać zobowiązanie terminowo. Nie możesz najczęściej liczyć na umorzenie długu z powodu śmierci rodzica – współkredytobiorcy.

Aby zabezpieczyć swoje interesy na wypadek śmierci rodzica dołączającego do wniosku warto jest wykupić dodatkowe ubezpieczenie spłaty kredytu w postaci ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców. W przypadku śmierci współkredytobiorcy część zobowiązania będzie wówczas spłacona z kwoty ubezpieczenia na życie przez towarzystwo, zgodnie z ustaloną z góry sumą ubezpieczenia.

Nie przegap: Czy można zmienić współkredytobiorcę? Jak to zrobić?

Komentarze

Powiązane artykuły

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

...to może Cię zainteresować: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny? Bezpieczny Kredyt 2% nie wprowadzał progów dochodowych. W...

...od kiedy będzie dostępny? Obecnie projekt zakładający tanie kredyty hipoteczne znajduje się na ścieżce legislacyjnej – jest w trakcie...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

...najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. W ten sposób masz większe szanse na znalezienie oferty, która będzie najkorzystniejsza dla Ciebie. Liczba składanych wniosków o kredyt hipoteczny może budzić wątpliwości. Co do zasady, można składać wiele wniosków o kredyt hipoteczny, jednak warto robić to z rozwagą. BIK podaje, że złożenie kilku zapytań kredytowych w krótkim...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak obliczyć koszt budowy domu {{year}} i jak sporządzić kosztorys?

Jak obliczyć koszt budowy domu 2024 i jak sporządzić kosztorys?

...nie zastąpi profesjonalnego kosztorysu. Oceń swoje szanse na kredyt hipoteczny – sprawdź nasz kalkulator zdolności kredytowej! Kosztorys...

...dostarczyć kosztorys budowy domu do banku. Wkład własny przy kredycie hipotecznym to minimum 20%, chyba że zdecydujesz się na ubezpieczenie niskiego...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna {{year}}

Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna 2024

...na precyzyjne i oficjalne wyliczenie przysługującej premii. Dzięki temu możesz wyliczyć ile pieniędzy będziesz posiadać na wkład własny, jeśli interesuje Cię kredyt hipoteczny. Od 19 stycznia 2021 roku, wszyscy posiadacze książeczek mieszkaniowych muszą dokonać ich rejestracji w banku, który zarządza ich rachunkiem. Rejestracja musi być...

Zobacz więcej
15 min. czytania