Kredyty hipoteczne 10 min. czytania

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny z rodzicami? Czy warto?

Zaktualizowano: 2023-06-20 10:02
Opublikowano: 2023-06-20 08:52
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 1
Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny z rodzicami?

Kredyt hipoteczny z rodzicami może być zaciągnięty szybciej, niż gdyby to jeden kredytobiorca miał złożyć o niego wniosek. Dzięki ich dołączeniu można powiększyć zdolność kredytową, która jest konieczna do uzyskania zobowiązania. Zobacz, jak zaciągnąć kredyt hipoteczny wraz z rodzicami.

Aby skutecznie złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, należy mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową i dobrą historię w BIK-u. Konieczne jest też zabezpieczenie spłaty poprzez wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.

Dla zwiększenia zdolności kredytowej dla całego wniosku można wziąć wspólny kredyt hipoteczny razem z rodzicami. Jak to zrobić i na co uważać?

Czy banki udzielają kredytów hipotecznych z rodzicami?

Kredyt hipoteczny jest specyficznym rodzajem kredytu bankowego. Podstawowym zabezpieczeniem jego spłaty jest hipoteka ustanawiana na nieruchomości. Aby zaciągnąć kredyt hipoteczny na szeroko rozumiane cele mieszkaniowe, należy wykazać się odpowiednio wysoką zdolnością kredytową. Jeśli ją masz, wybierz w rankingu kredytów hipotecznych ofertę, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

W celu zwiększenia szans na pozytywną decyzję kredytową warto zadbać o kształtowanie swojej historii kredytowania w BIK-u oraz o powiększenie zdolności do spłaty zobowiązania. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, a przy tym masz wspólność majątkową małżeńską, złożysz wniosek ze współmałżonkiem.

Nie zawsze dwa źródła dochodów są wystarczające dla otrzymania kredytu hipotecznego. W takim przypadku można dodatkowo włączyć do wniosku dodatkowe osoby. Czy można wziąć kredyt hipoteczny z rodzicami? Jak najbardziej. Wszystko dlatego, że banki dają możliwość zaciągnięcia zobowiązania samodzielnie, przez jedną osobę, przez małżeństwo, ale również partnerów czy dwie lub więcej osób, które niekoniecznie są ze sobą spokrewnione.

Dlatego kredyt z rodzicami także jest możliwy. Co więcej, taka opcja jest często wykorzystywana przez kredytobiorców, ponieważ włączenie rodziców do wniosku pozwala na zwiększenie zdolności kredytowej wymaganej przez kredytodawcę.

Jak wziąć kredyt hipoteczny z rodzicami?

Kredyt hipoteczny może być jedyną możliwością zrealizowania inwestycji we własne lokum – mieszkanie czy dom. Jeśli jednak nie możesz samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, spróbuj wykorzystać jedno z poniższych rozwiązań:

 • kredyt hipoteczny zaciągany wspólnie z rodzicami,
 • darowizna rodziców na rzecz dziecka np. na wkład własny,
 • poręczenie (żyrowanie) kredytu hipotecznego przez rodzica dla dziecka.

Wiesz już, że możliwe jest zaciągnięcie kredytu wraz z rodzicami. Jak to w praktyce wygląda? Jak wziąć kredyt z rodzicami? Otóż wpisujesz we wniosek nie tylko swoje imię i nazwisko, lecz także imiona i nazwiska rodziców.

Pamiętaj!

Istnieje możliwość przy tym, by tylko jeden z tych rodziców przystąpił wspólnie z głównym kredytobiorcą do kredytu hipotecznego, ale pomiędzy rodzicami musi być ustanowiona w takim przypadku rozdzielność majątkowa małżeńska. Jeśli rozdzielności nie ma, czyli rodzice mają ustawową wspólność majątkową, to wniosek, a w przyszłości potencjalną umowę kredytową, będą musieli podpisać oboje.

Wspólne zaciągnięcie kredytu wraz z rodzicami polega na tym, że umowę podpisujesz Ty i oni. Cała trójka kredytobiorców traktowana jest przez bank jako solidarni kredytobiorcy. Nie ma więc jednego, głównego i dodatkowych. Wszyscy muszą solidarnie odpowiadać za spłatę.

Nie jest to jedyna możliwość, by rodzice wsparli swoje dziecko w nabyciu mieszkania czy budowie domu. Może to być np. darowizna środków pieniężnych na wkład własny, co również jest formą pomocy finansowej dla kredytobiorcy, a nie jest związane z ponoszeniem takiego poziomu ryzyka jak przy wspólnym zobowiązaniu.

Ponadto można też zaciągnąć kredyt hipoteczny z żyrantem, w którego roli wystąpią rodzice. To właściwie poręczenie zobowiązania swojego dziecka przez rodziców. Choć w ostatnich latach żyrowanie kredytów jest coraz mniej popularne, to jednak w wielu bankach istnieje taka możliwość.

Co daje wzięcie kredytu hipotecznego z rodzicami?

W jakim celu bierze się kredyt hipoteczny z rodzicami? Kalkulator zdolności kredytowej może pokazać Ci zbyt niską, uniemożliwiającą zaciągnięcie zobowiązania. Taka sytuacja jest najczęściej powodem, dla którego włącza się swoich rodziców do wniosku.

Wzięcie kredytu hipotecznego dorosłego dziecka z rodzicami powoduje wzrost poziomu ogólnej zdolności – masz po prostu większe możliwości zaciągnięcia zobowiązania. Wśród korzyści, jakie wiążą się z uzyskaniem kredytu hipotecznego wraz z rodzicami, można wymienić potencjalnie:

 • zwiększenie ogólnej zdolności kredytowej,
 • szanse na obniżenie marży,
 • szanse na rezygnację banku z prowizji za udzielenie kredytu,
 • szanse na zwiększenie kwoty dostępnego kredytu hipotecznego.

Wady i zalety kredytu na mieszkanie z rodzicami

W poniższej tabeli zestawiliśmy ze sobą wady i zalety zaciągania kredytu na mieszkanie wraz z rodzicami. Być może ułatwi Ci ono podjęcie decyzji, czy warto uzyskać kredyt hipoteczny z rodzicami jako współkredytobiorcami.

Zalety

Wady

Poprawa zdolności kredytowej

Zobowiązanie rodziców do spłaty długu solidarnie z kredytobiorcą

Zwiększenie szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego

Obniżenie indywidualnej zdolności kredytowej rodziców

Możliwość uzyskania niższej marży kredytowej z uwagi na zwiększenie zdolności kredytowej dla wniosku

Brak spłaty długu psuje historię kredytową każdego ze współkredytobiorców

Na co uważać, decydując się na kredyt hipoteczny z rodzicami?

Nie jest tak, że kredyt hipoteczny z rodzicami na emeryturze to zawsze dobry wybór. Dorosła osoba, która chce zaciągnąć zobowiązanie na zakup mieszkania, może mieć rodziców w kwiecie wieku, ale i starszych, których banki traktują jako ryzykownych klientów. Instytucje wskazują na maksymalny wiek kredytobiorców w momencie spłaty długu. Może to ograniczyć Twoje możliwości włączenia do wniosku rodziców.

Ponadto wpisanie ich nie pomoże Ci w zaciągnięciu kredytu hipotecznego, jeśli:

 • są w zaawansowanym wieku;
 • mają niewielkie dochody, np. najniższą emeryturę czy rentę;
 • mają negatywne wpisy w BIK-u, które świadczą o złej historii kredytowania;
 • sami spłacają zobowiązania, które mocno obciążają ich dochody;
 • mają nieregularne lub nieakceptowalne przez dany bank dochody miesięczne.

Banki stosują w przypadku zwłaszcza długoterminowych zobowiązań, do których zaliczany jest kredyt hipoteczny, zasadę, że w dniu spłaty ostatniej raty klient nie może mieć więcej niż 70-80 lat, w zależności od wybranej instytucji. Jeśli więc wiek najstarszego rodzica dołączającego do wniosku wynosi np. 60 lat, a bank, który udziela kredytu ma kryterium wieku na poziomie 70 lat, to będziesz mógł otrzymać zobowiązanie maksymalnie na 10 lat.

Sprawdź koniecznie: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny?

W takiej sytuacji pozostaje jeszcze kwestia tego, że zdolność kredytowa – łącznie Twoja i rodziców – może okazać się niewystarczająca dla otrzymania hipoteki w pożądanej wysokości.

Czasami banki, udzielając kredytu hipotecznego dla klienta wraz z jego rodzicami, mogą wymagać dokupienia dla nich ubezpieczenia na życie, co powoduje zwiększenie ogólnych kosztów.

Jest jeszcze jedna kwestia warta rozważenia w przypadku wzięcia kredytu z rodzicami na mieszkanie. Czy klient musi być właścicielem nieruchomości? A właściwie, czy każdy z kredytobiorców musi nim zostać?

Rodzice mogą tylko uczestniczyć w kredycie hipotecznym jako osoby, które będą zobowiązane solidarnie do spłaty długu, ale nie muszą stawać się właścicielami nieruchomości. Mieszkanie w 100 proc. może należeć do dziecka, bez jednoczesnego prawa rodziców do ingerencji w nieruchomość.

Może się jednak zdarzyć w niektórych bankach, że instytucja będzie wymagać wpisania również rodziców do II działu księgi wieczystej kupowanej nieruchomości, jeśli będą oni występowali jako kredytobiorcy solidarni.

Jakie dokumenty przygotować w ramach starań o kredyt hipoteczny z rodzicami?

Podstawą przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny, czy to samemu, czy z innymi osobami, w tym z rodzicami, jest wniosek składany do wybranego banku zwykle na formularzu bankowym. Do tego wniosku trzeba przygotować sobie, najlepiej z odpowiednio długim wyprzedzeniem, dodatkowe dokumenty. Wśród nich:

 • dokumenty osobowe wszystkich współkredytobiorców, czyli głównie dowody osobiste – Twój i rodziców;
 • dokumenty dochodowe – potwierdzające wysokość i źródło uzyskiwanych zarobków, np. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości uzyskiwanych dochodów czy też odcinek renty lub emerytury, PIT za ostatni rok z potwierdzeniem jego złożenia z urzędu skarbowego itp.;
 • dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości, np. wyciąg z księgi wieczystej, umowa przedwstępna ze sprzedającym lub deweloperem.

Każdy ze współkredytobiorców musi podać we wniosku informacje dotyczące jego zobowiązań, np. koszty utrzymania, raty kredytów i pożyczek, składki ubezpieczeniowe opłacane co miesiąc i inne.

Kiedy warto zdecydować się na kredyt hipoteczny z rodzicami?

Czy wybór kredytu hipotecznego zaciąganego wraz z rodzicami będzie trafiony? Forum dyskusyjne dla kredytobiorców omawia wiele takich przypadków – warto się z nimi zapoznać, gdyż historie bywają różne.

Czy warto zawierać taki kredyt? Z pewnością tak, jeśli nie masz szans na samodzielne zaciągnięcie zobowiązania z uwagi na zbyt niską zdolność, a Twoi rodzice są stosunkowo młodzi i mają stabilne źródło dochodów, a przy tym nie obciąża ich spłata innych kredytów i pożyczek.

Jeśli więc sytuacja finansowa Twoich rodziców jest pozytywna, mają dobrą historię w BIK-u, to wspólne zaciągnięcie kredytu przybliży Cię do spełnienia marzeń o własnym domu czy mieszkaniu.

Kredyt hipoteczny z rodzicami a śmierć współkredytobiorcy

Co stanie się z Twoim kredytem i z umową zawartą z bankiem, jeśli w okresie kredytowania jeden ze współkredytobiorców umrze? Jak wygląda spłata zobowiązania po śmierci rodzica? Dla Ciebie jako kredytobiorcy niewiele się pewnie zmieni, dopóki będziesz spłacać zobowiązanie terminowo. Nie możesz najczęściej liczyć na umorzenie długu z powodu śmierci rodzica – współkredytobiorcy.

Aby zabezpieczyć swoje interesy na wypadek śmierci rodzica dołączającego do wniosku warto jest wykupić dodatkowe ubezpieczenie spłaty kredytu w postaci ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców. W przypadku śmierci współkredytobiorcy część zobowiązania będzie wówczas spłacona z kwoty ubezpieczenia na życie przez towarzystwo, zgodnie z ustaloną z góry sumą ubezpieczenia.

Nie przegap: Czy można zmienić współkredytobiorcę? Jak to zrobić?

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak wziąć kredyt hipoteczny?

Jak wziąć kredyt hipoteczny krok po kroku?

...do mniej korzystnych warunków umowy kredytowej lub wydłużyć już i tak czasochłonne procedury. Dzięki poniższemu artykułowi dowiesz się, jak wziąć kredyt hipoteczny krok po kroku i czym jest kredyt hipoteczny. Przy staraniu się o kredyty hipoteczne, które zazwyczaj dotyczą znacznych sum pieniężnych, banki wymagają...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Budowa domu a Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Budowa domu a Bezpieczny Kredyt 2 proc.

...proc. trzeba przedstawić w banku dokumenty dochodowe, dla potwierdzenia posiadania odpowiednio wysokiej zdolności. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Warto posłużyć się kalkulatorem zdolności, by to wyliczyć. Jeśli jest zbyt niska jak na planowaną kwotę kredytu, być może dobrym pomysłem...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Co można odliczyć, korzystając z ulgi termomodernizacyjnej?

Czym jest ulga termomodernizacyjna i kto może z niej skorzystać?

...w takie zmiany, nawet jeśli na ten cel trzeba będzie zaciągnąć kredyt gotówkowy lub nawet kredyt hipoteczny. Warto to tym bardziej zrobić, że...

...na ten cel trzeba będzie zaciągnąć kredyt gotówkowy lub nawet kredyt hipoteczny. Warto to tym bardziej zrobić, że wiele wydatków można odliczyć...

Zobacz więcej
12 min. czytania
jak wziąć Bezpieczny kredyt 2 proc

Jak wziąć Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

...uruchomiony 1 lipca 2023, program oferuje preferencyjny kredyt hipoteczny z oprocentowaniem 2% (plus marża banku i inne opłaty) na pierwsze...

...bezpieczny kredyt 2%? Tak samo, jak w przypadku każdego innego kredytu hipotecznego, tak i w przypadku Bezpiecznego kredytu 2%, należy złożyć...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Kredyt hipoteczny w Alior Banku. Warunki oferty, opinie

Kredyt hipoteczny w Alior Banku. Warunki oferty, opinie

...aż kilka różnych opcji. Sprawdźmy jaki w Alior Bank otrzymamy kredyt hipoteczny i jakie opinie krążą wśród klientów banku. Jeśli szukasz...

...bankowych, wśród oferowanych przez niego produktów znajdują się kredyty hipoteczne. Alior Bank Megahipoteka czy Alior Bank Własne M w Wielkim Mieście...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Co lepiej spłacać – kapitał czy odsetki?

Co lepiej spłacać – kapitał czy odsetki?

...2023 roku odnotowaliśmy już dwa spadki poziomu stóp procentowych, co sprawia, że wiele osób zadaje sobie pytanie – czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Zanim przystąpimy do działania, warto dokładnie przeanalizować, w jaki sposób przebiega spłata kredytu. Rata zobowiązania składa się z części kapitałowej...

Zobacz więcej
6 min. czytania