Znajdź najlepszy faktoring

Faktoring - ranking - co to jest? dla kogo? ile kosztuje?

Zestawienie wygenerowane dla miesięcznych faktur w wysokości 50 000,00 zł
Sortuj wg
1
15 min.
Czas wypłaty
100,00%
Wartość faktury
500 000 zł
Limit faktoringu
0,090%
Prowizja
PLN
Waluta
Ocena: 6/6
29 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 9
2
24 godz.
Czas wypłaty
95,00%
Wartość faktury
1 000 000 zł
Limit faktoringu
0,028%
Prowizja
PLN USDwięcej
Waluta
Ocena: 0/6
0 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
3
15 min.
Czas wypłaty
100,00%
Wartość faktury
100 000 zł
Limit faktoringu
2,000%
Prowizja
PLN
Waluta
Ocena: 0/6
9 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
4
1 godz.
Czas wypłaty
100,00%
Wartość faktury
100 000 zł
Limit faktoringu
0,070%
Prowizja
PLN USDwięcej
Waluta
Ocena: 0/6
0 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
5
24 godz.
Czas wypłaty
100,00%
Wartość faktury
300 000 zł
Limit faktoringu
0,096%
Prowizja
PLN
Waluta
Ocena: 0/6
0 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
6
24 godz.
Czas wypłaty
90,00%
Wartość faktury
5 000 000 zł
Limit faktoringu
Prowizja
PLN
Waluta
Ocena: 0/6
0 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
7
24 godz.
Czas wypłaty
100,00%
Wartość faktury
3 000 000 zł
Limit faktoringu
1,330%
Prowizja
PLN
Waluta
Ocena: 0/6
0 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
8
1 godz.
Czas wypłaty
95,00%
Wartość faktury
70 000 zł
Limit faktoringu
0,099%
Prowizja
PLN
Waluta
Ocena: 0/6
0 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
9
24 godz.
Czas wypłaty
100,00%
Wartość faktury
250 000 zł
Limit faktoringu
1,990%
Prowizja
PLN
Waluta
Ocena: 0/6
8 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
10
24 godz.
Czas wypłaty
100,00%
Wartość faktury
Limit faktoringu
0,078%
Prowizja
PLN
Waluta
Ocena: 0/6
0 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
Ninejsze wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Poradnik

Faktoring - krok po kroku

  1. Wykonałeś usługę lub sprzedałeś towar. Wystawiasz swojemu klientowi fakturę z odroczonym terminem płatności
  2. Fakturę przekazujesz firmie faktoringowej
  3. Od faktora otrzymujesz zaliczkę z przesłanej faktury
  4. Klient spłaca należność z faktury firmie faktoringowej
  5. Faktor wypłaca pozostałą część należnych pieniędzy

Faktoring jest coraz popularniejszą usługą finansową, która polega na sfinansowaniu kredytu kupieckiego. Usługa pozwala na zachowanie płynności finansowej firmy, która udziela usługi i przyspiesza otrzymanie należnej zapłaty, korzystając z oferty faktora. Faktor nabywa krótkoterminową i nieprzeterminowaną wierzytelność pieniężną, podczas gdy faktorant może cieszyć się płynnością finansową.

W uproszczeniu faktoring przedstawia się następująco, faktor, czyli bank lub wyspecjalizowana firma zajmująca się faktoringiem wykupuje od swojego klienta faktury. Faktor wypłaca pieniądze na rachunek swojego klienta (faktoranta) i zajmuje się odzyskaniem należności od dłużnika faktoringowego oraz prowadzeniem rachunku faktoranta. Faktor pobiera opłatę za swoje usługi, najczęściej pod postacią prowizji.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring?

Faktoring z całą pewnością świetnie sprawdzi się w przypadku firm, które stosują kredyty kupieckie, czyli odraczają termin płatności swoim klientom. Faktoring pozwala sfinansować działalność przedsiębiorstwa i zachować pełną płynność finansową firmy.

Usługa pozwala zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi usługobiorcami, a także skorzystać z kompleksowych usług finansowych.

Oferta świetnie sprawdzi się w przypadku firm, które nie mogą pozwolić sobie na nieterminowe otrzymanie zapłaty za wykonanie usługi, a ich działalność zależy w dużej mierze od możliwości kolejnych inwestycji w nowe zlecenia realizowane dla nowych klientów.

Faktoring z prawnego punktu widzenia

Umowa faktoringowa jest umową cywilnoprawną, co oznacza, że prawnie nie ma żadnych wymagać związanych z treścią zawartego dokumentu. Dzięki temu umowa może zostać sformułowana dowolnie, zależnie od potrzeb stron ją zawierających.

Bardzo często umowa faktoringowa zawierana jest na czas nieokreślony, co pozwala uniknąć sytuacji, w której musiałaby być każdorazowo odnawiana.

O zawarciu umowy faktoringu należy poinformować klientów, którzy muszą mieć świadomość, że zgodnie z prawem to faktor będzie egzekwować spłatę wierzytelności.

Formalności związane z umową faktoringową nie zabierają dużo czasu, w dużej mierze dzięki temu, że nie trzeba w jej przypadku oceniać zdolności kredytowej, a jedynie przedstawić powody, które mają wpływ na trudności ze ściągnięciem należnych pieniędzy.

Faktoring - rodzaje usługi

Faktoring możemy podzielić bardzo ogólnie ze względu na siedzibę nabywców, jako faktoring krajowy oraz eksportowy. Warto jednak zwrócić uwagę na trzy podstawowe rodzaje faktoringu, wynikające z konsekwencji, które przewidziane są w przypadku niespłacenia zobowiązania ze strony klienta faktoranta. Wyróżniamy:

  • Faktoring właściwy - faktorant przekazuje firmie pełniącej funkcję faktora wszelkie faktury i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne niewypłacenie pieniędzy przez dłużnika. To faktor podejmuje pełne ryzyko finansowe w przypadku tej usługi.

  • Faktoring mieszany - w przypadku umowy mieszanej, faktor może ubiegać się o spłatę roszczenia od faktoranta. Jest to jednak uregulowane szczegółowymi warunkami zawartymi w umowie między stronami.

  • Faktoring niewłaściwy - faktorant jest w pełni odpowiedzialny w przypadku niewypłacenia należnych pieniędzy przez dłużnika. Faktor jako instytucja finansowa nie ponosi żadnego ryzyka. Jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone, faktorant zobowiązany jest do zwrócenia pełnej kwoty, jaką faktor przekazał na rzecz przedsiębiorstwa.

Faktoring - ile kosztuje?

Faktor, czyli instytucja finansowa podejmująca się udzieleniu usługi przedsiębiorstwu pobiera od faktoranta zapłatę za skorzystanie z tej oferty. Warto wspomnieć, że koszt faktoringu uzależniony jest bezpośrednio od wysokości wierzytelności, okresu, w jakim na nastąpić spłata zobowiązania oraz ilości umów faktoringowych zawartych między stronami.

Jakich kosztów należy spodziewać się, zawierając umowę faktoringową?

Instytucja finansowa oczekiwać będzie opłaty administracyjnej, która należna jest za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie umowy oraz administrowanie umowy. Co więcej, na koszt usługi składa się marża oraz opłata operacyjna, a także opłaty związane z monitami, czyli przypomnieniami dłużnikowi i spłacie należnego zobowiązania.

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z faktoringu warto zastanowić się nad atrakcyjnością tej oferty względem wszystkich kosztów, jakie generuje. Faktorant korzystający z usługi na podstawie umowy na czas nieokreślony może liczyć na korzystniejsze opłaty.

Plusy i minusy zawarcia umowy faktoringowej

Faktoring z dużym powodzeniem zastępuje ofertę kredytu dla przedsiębiorców, którzy w danym momencie pilnie potrzebują kapitału, ale nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej. Przekonaj się co możesz zyskać podpisując umowę faktoringową.

Jedną z największych zalet usługi jest możliwość zachowania płynności finansowej i stały dostęp do kapitału obrotowego.

Ogromnym plusem faktoringu jest także możliwość wydłużenia spłaty za oferowane usługi i przeniesienie ryzyka finansowego na faktora. Warto także wspomnieć, że usługa dostępna jest zarówno dla większych firm, jak i małych przedsiębiorstw.

Poza oczywistymi zaletami należy pamiętać także o wadach zawarcia umowy faktoringowej. Największym minusem jest oczywiście koszt zawarcia umowy, który może zniechęcić wielu zainteresowanych, trzeba jednak mieć na uwadze, że opłaty są spowodowane tym, że to faktor przejmuje ryzyko, że zobowiązanie nie zostanie spłacone w terminie. Wadą oferty może być także sytuacja, w której faktorant będzie zmuszony zwrócić pieniądze wypłacone przez faktora w ramach umowy z powodu braku możliwości odzyskania wierzytelności.

W porównaniu: 0
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie, aby świadczyć dopasowane i bezpieczne usług, personalizować reklamy, udostępniać funkcje mediów społecznościowych oraz analizować ruchu w Internecie. Klikając "Akceptuję", zgadzasz się na użycie technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych zarówno przez Totalmoney.pl, Wirtualną Polskę, Google, Facebook jak i innych naszych partnerów, o których dowiesz się więcej w Polityce Prywatności
Twoje dane osobowe takie jak adres IP, identyfikatory urządzeń i identyfikatory plików cookies będą przetwarzane przez Wirtualną Polskę bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. Wirtualna Polska przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes na potrzeby badań rynkowych, w celu uzyskania informacji na temat odbiorców odwiedzających naszą witrynę i oglądających reklamy, oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Twoje dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez Wirtualną Polskę, Google'a i Facebooka na potrzeby wyboru podstawowych i spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, czy też pomiaru wydajności reklam, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz w dowolnym momencie wycofać: w przypadku Wirtualnej Polski tutaj; Google'a- tutaj; Facebooka - tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdziesz w Polityce Prywatności. Informacje o wykorzystywaniu danych przez Google'a znajdziesz tutaj, a przez Facebooka znajdziesz - tutaj