× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Kredyt kupiecki - najważniejsze informacje

Zaktualizowano: 30.11.2020 12:04
Opublikowano: 10.06.2020 10:00
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 9

Kredyt kupiecki to forma zgody sprzedającego na to, aby otrzymać zapłatę za towar lub wykonane usługi po terminie dostawy. Udzielanie kredytów kupieckich nie wymaga żadnej szczególnej formy prawnej.

Kredyt kupiecki to jedna z najatrakcyjniejszych form finansowania dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Doświadczenie pokazuje, że z problemami finansowymi mogą borykać się zarówno mikro, małe jak i średnie przedsiębiorstwa. Środki finansowe są niezbędne do tego, aby móc prowadzić bieżącą działalność oraz przeprowadzać niezbędne inwestycje. Bez tego skuteczne konkurowanie z innymi podmiotami z naszej branży jest absolutnie niemożliwe. Niektórzy powiedzą: po co brać kredyt kupiecki, skoro są kredyty bankowe czy dotacje unijne. Warto wiedzieć o tym, że te rozwiązania są znacznie droższe od kredytu kupieckiego. Właśnie dlatego kredyt kupiecki jest tak często wybierany przez polskich przedsiębiorców. W niniejszym artykule dokładnie omawiamy definicję kredytu kupieckiego oraz odpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby móc się o niego ubiegać.

Kredyt kupiecki - definicja

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej niejednemu przedsiębiorcy może przydarzyć się sytuacja, w której chciałby zakupić określone towary i usługi, jednak nie ma na ten cel wystarczającej liczby środków. Często dzieje się też tak, że właściciel firmy nie ma pieniędzy na to, aby uregulować swoje należności wobec kontrahentów. Jednym z najlepszych rozwiązań dla osób, które znalazły się w takiej sytuacji, jest kredyt kupiecki.

Kredyt kupiecki (nazywany inaczej towarowym lub handlowym) to forma zgody sprzedającego na to, aby otrzymać zapłatę za towar lub wykonane usługi po terminie dostawy. Udzielanie kredytów kupieckich nie wymaga żadnej szczególnej formy prawnej. Zawarcie kredytu kupieckiego może być potwierdzone przez umowę, termin płatności bądź określenie warunków. Odroczony termin płatności sprawia, że firma, która nie posiadała środków na sfinansowanie konkretnego towaru bądź zakupu innych dóbr, może zakupić towar od dostawcy, a zapłacić mu dopiero, gdy go zbyje. Mnóstwo przedsiębiorców wybiera kredyt kupiecki w zamian za kredyt obrotowy, ponieważ jest to dla nich o wiele korzystniejsze rozwiązanie. Kredyt kupiecki występuje obecnie w dwóch formach. Są one następujące:

  • kredyt dostawcy,

  • kredyt odbiorcy w formie zaliczki.

Kredyt kupiecki a klasyczny kredyt gotówkowy w banku - najważniejsze różnice

Każdy, kto kiedykolwiek ubiegał się o uzyskanie kredytu gotówkowego w banku, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, z jak wieloma formalnościami się to wiąże. Procedura ubiegania się o kredyt gotówkowy w banku jest mało przejrzysta. Dodatkowo, potencjalny kredytobiorca musi dostarczyć całą masę zaświadczeń i wniosków. Mowa tutaj na przykład o zaświadczeniach o niezaleganiu ze składkami na ZUS czy w skarbówce. Co gorsze, nie ma żadnej gwarancji, że jego trud nie pójdzie na marne. Właśnie z tych powodów tak wielu polskich przedsiębiorców zdecydowanie bardziej woli kredyty kupieckie nazywane też handlowymi. Jest to niezwykle korzystna alternatywa dla kredytów gotówkowych w bankach.

Promocja
Polecamy
1
9,35%
RRSO
5,00%
Oprocentowanie
497,43 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
7933 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 20
2
8,81%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
492,71 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
9441 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 6
Promocja
3
9,21%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
496,17 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
3885 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 13
4
9,30%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
480,78 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 0/6
252 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
5
12,46%
RRSO
6,80%
Oprocentowanie
524,73 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 3/6
1227 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 2

Na czym polega przewaga? Uwarunkowana jest ona przede wszystkim tym, że zainteresowane strony zawieranej umowy (właściciele dwóch firm, które chcą ze sobą nawiązać współpracę), samodzielnie określają warunki kredytu. Z racji tego, iż przy konstruowaniu umów kredytów kupieckich panuje pełna dowolność, przedsiębiorcy mogą zapisy konstruować we własnym zakresie. Warto również wiedzieć o tym, że w chwili obecnej sporo przedsiębiorców całkowicie rezygnuje z podpisywania umowy i przyjmuje praktykę polegającą na wystawieniu faktury z odroczonym terminem płatności. Takie rozwiązanie charakteryzuje ogromna wygoda.

Kredyt kupiecki to bardzo małe koszty

Kredyt kupiecki ma także inną, niezwykle istotną zaletę. Jest on bardzo konkurencyjny wobec kredytów bankowych z powodu kosztów. Wielu ekspertów określa go nawet mianem najtańszego kredytu - jest to uwarunkowane tym, że kupujący może sprzedać towar przed terminem płatności, a tym samym nie musi angażować na ten okres swoich własnych środków ani uruchamiać kredytów obrotowych. Przez pewien okres czasu może dysponować cudzymi środkami finansowymi bądź utworzyć fundusz rezerwowy, który zagwarantuje zachowanie płynności finansowej przez firmę.

To, czy kredyt kupiecki okaże się najtańszym kredytem, w głównej mierze uzależnione jest od stosowania instytucji skonta, czyli rabatu. Jeśli będzie on zastosowany bez wsparcia tego instrumentu może okazać się nie tyle tani, co mało skomplikowany. Wówczas będzie on najlepszym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy chcą otrzymać konkretne dobra szybko i sprawnie bez składania tysięcy wniosków do banku.

Pod względem prawnym kredyt kupiecki to specyficzny rodzaj kredytu, w którym dwa podmioty prowadzące własną działalność gospodarczą, które nie są instytucjami finansującymi, stają się partnerami. Transakcja kupna-sprzedaży staje się kredytem kupieckim wtedy, gdy partnerzy danej transakcji uzgodnią między sobą, że termin zapłaty będzie odroczony. Dni, które upłyną między wydaniem towaru na rzecz kupującego bądź wykonaniem usługi a określonym terminem płatności nazywa się czasem kredytowania (okresem kupieckim).

Limit i okres kupiecki

Okres, na który zostanie zawarty kredyt kupiecki, zależy od kilku rozmaitych czynników: branży, w której działają podmioty zawierające umowę, rodzaju sprzedawanych towarów oraz ich ceny. Okres kredytu kupieckiego jest określany w toku negocjacji pomiędzy kupującym a sprzedającym, czyli dwoma osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

W niektórych przypadkach okres kupiecki wynosi tylko kilka dni, jednak zazwyczaj oscyluje on około 30 dni. Termin 30 dni w zdecydowanej większości przypadków jest wystarczający do tego, aby przedsiębiorca, który otrzymał towar od sprzedawcy, mógł go zbyć oraz spłacić swoje zobowiązanie. Podmiot, który udziela zobowiązania, nie musi z kolei ubiegać się o żadne zewnętrzne dofinansowanie, aby móc spłacić swoje zobowiązania podatkowe.

Limit kupiecki także uzależniony jest od dokładnych uzgodnień i negocjacji przeprowadzonych pomiędzy przedsiębiorcami. Z racji tego, iż celem każdej firmy jest przede wszystkim zabezpieczenie swoich interesów, limit kupiecki po pewnym czasie jest zawsze stopniowo zwiększany. Dzięki temu przedsiębiorca może weryfikować wiarygodność swojego partnera.

Skonto, czyli rabat a płatność odroczona

Jednym z najczęściej używanych instrumentów razem z kredytem kupieckim jest skonto, czyli rabat. Warto wiedzieć, że jest to procentowo określony rabat, który otrzymuje odbiorca danego towaru pod warunkiem, że zapłaci za dany towar od razu po jego otrzymaniu od sprzedawcy.

Jak omawiane rozwiązanie przebiega w praktyce? Odbiorca towaru bądź innego dobra może przy podpisywaniu umowy wybrać jedno z dwóch dostępnych rozwiązań: płatność za towar w gotówce bądź innej formie oraz rabat lub odroczona płatność (kredyt kupiecki), w której rabatu już nie będzie.

Uzyskanie skonta nie jest decyzją odbiorcy towaru. Rabat uzależniony jest tylko i wyłącznie od dobrej woli sprzedającego, czyli wierzyciela. To sprzedawca weryfikuje wiarygodność finansową kupującego i określa zasady, na jakich udzieli mu kredytu kupieckiego.

Sprzedający ponosi największe ryzyko

Sprzedający to ta strona umowy, która przy kredycie kupieckim zawsze ponosi największe ryzyko. Jak pokazują doświadczenia firm, kredyty kupieckie udzielane są tylko tym firmom, co do których ma się pełne zaufanie potwierdzone długotrwałą współpracą. Kredyt kupiecki jest dedykowany w szczególności tym kontrahentom, co do których nie ma się żadnych wątpliwości, że spłacą swoje zobowiązanie w odpowiednim terminie określonym jasno w umowie.

Sprzedający podejmujący decyzję o udzieleniu kredytu kupieckiego musi zdawać sobie sprawę z tego, że zawsze wiąże się to z określonym ryzykiem. Dotyczy to w szczególności kredytów kupieckich dla tych kontrahentów, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji współpracować. Warto wiedzieć, że istnieje także możliwość dodatkowego zabezpieczenia płatności odroczonej. Pozwala ona przełamać obawy przed tym, że nasz kontrahent nie spłaci swojego zobowiązania w odpowiednim terminie. Sprzedawca przy podpisywaniu umowy może zażądać od swojego kontrahenta, aby w dokumencie znalazły się zapisy o konsekwencjach braku terminowej spłaty- karnych odsetkach za zwłokę, wekslach in blanco czy zastawie bądź gwarancji bankowej.

Jak obronić się przed zatorami płatniczymi?

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się udzielaniem kredytów kupieckich, mogą korzystać z bardzo wielu narzędzi służących do zminimalizowania ryzyka pojawienia się zatoru płatniczego. Wśród nich należy wymienić m.in.:

  • podpisywanie umów, w których znajdują się zapisy o dodatkowych zabezpieczeniach,

  • dokładna weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy - m.in. wywiad gospodarczy,

  • nieustanny monitoring kredytu oraz płatności - dzięki niemu można szybko reagować na nawet jednodniowe opóźnienia w spłacie zobowiązania,

  • korzystanie z usługi faktoringu - w takim przypadku faktor odpowiada za sfinansowanie kredytu kupieckiego,

  • przeprowadzenie audytu u partnera w celu zweryfikowania jego aktualnych możliwości finansowych - jest to rozwiązanie stosowane w szczególności przy większych kontraktach.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Jednym ze skutecznych rozwiązań na znaczne zminimalizowanie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu kupieckiego, jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. W Polsce wszystkie największe firmy ubezpieczeniowe mają tego typu produkty dla przedsiębiorców. Istotne jest to, że ubezpieczenie chroni przedsiębiorcę przed brakiem płatności nie tylko ze strony polskich kontrahentów, ale także tych zza granicy.

W zależności od tego, jakie są zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, ubezpieczenie kredytu kupieckiego może zagwarantować przedsiębiorcy tylko odszkodowanie w momencie, gdy nie dostanie środków od kontrahenta bądź wiele innych usług dodatkowych. Taką usługą dodatkową może być na przykład pomoc dla firmy w realizowaniu działań windykacyjnych wobec dłużnika.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

TOP 3 oferty - kredyty gotówkowe

Pełny ranking

Powiązane artykuły

Kredyt gotówkowy na oświadczenie w 2021
Kredyty gotówkowe 23.02.2021

Kredyt gotówkowy na oświadczenie w 2021

Chcesz skorzystać z kredytu gotówkowego na osobiste oświadczenie o dochodach? W takim razie musisz pamiętać, że oferta tego typu będzie dostępna praktycznie wyłącznie dla stałych klientów banków.

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy po spłaceniu długu - kiedy możesz ubiegać się o zobowiązanie?
Kredyty gotówkowe 17.02.2021

Kredyt gotówkowy po spłaceniu długu - kiedy możesz ubiegać się o zobowiązanie?

Nawet niewielki dług zostaje odnotowany przez BIK. Warto także pamiętać, że zadłużenie nie zostaje wykreślone z historii kredytowej tuż po spłacie zobowiązania. Kiedy możliwe będzie wnioskowanie o kredyt gotówkowy, jeśli...

Zobacz więcej
Pożyczka gotówkowa - jak obniżyć koszt pożyczki w banku?
Kredyty gotówkowe 12.02.2021

Pożyczka gotówkowa - jak obniżyć koszt pożyczki w banku?

Czy ubiegając się o pożyczkę na dowolny cel w banku, masz wpływ na koszt zobowiązania? Co możesz zrobić, by cieszyć się niższym oprocentowaniem lub brakiem prowizji za udzielenie pożyczki? 

Zobacz więcej
Kredyt dla młodych klientów - kredyt gotówkowy a kredyt celowy
Kredyty gotówkowe 09.02.2021

Kredyt dla młodych klientów - kredyt gotówkowy a kredyt celowy

Kredyt dla młodych klientów wcale nie musi wiązać się z dodatkowymi kosztami, czy większą liczbą dokumentów lub formalności. Niezależnie od wieku, możesz liczyć na usługę finansową, która zostanie dostosowana do...

Zobacz więcej
Pożyczka gotówkowa - przegląd najlepszych ofert luty 2021
Kredyty gotówkowe 05.02.2021

Pożyczka gotówkowa - przegląd najlepszych ofert luty 2021

Czy to dobry moment na zawarcie umowy pożyczkowej z bankiem? Choć sytuacja w kraju wciąż jest niestabilna, a wiele osób obawia się o swoje zatrudnienie, pożyczka gotówkowa jest w tej chwili wyjątkowo atrakcyjna.

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy dla bezrobotnych - kredyt bez weryfikacji zatrudnienia
Kredyty gotówkowe 01.02.2021

Kredyt gotówkowy dla bezrobotnych - kredyt bez weryfikacji zatrudnienia

Czy osoba bezrobotna może skutecznie wnioskować o kredyt gotówkowy? Jakie warunki musi spełnić kredytobiorca, by cieszyć się zgodą kredytową? Gdzie szukać wsparcia finansowego, gdy niemożliwe jest potwierdzenie zatrudnienia?

Zobacz więcej