× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Kredyt kupiecki - najważniejsze informacje

Zaktualizowano: 30.11.2020 12:04
Opublikowano: 10.06.2020 10:00
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 3

Kredyt kupiecki to forma zgody sprzedającego na to, aby otrzymać zapłatę za towar lub wykonane usługi po terminie dostawy. Udzielanie kredytów kupieckich nie wymaga żadnej szczególnej formy prawnej.

Kredyt kupiecki to jedna z najatrakcyjniejszych form finansowania dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Doświadczenie pokazuje, że z problemami finansowymi mogą borykać się zarówno mikro, małe jak i średnie przedsiębiorstwa. Środki finansowe są niezbędne do tego, aby móc prowadzić bieżącą działalność oraz przeprowadzać niezbędne inwestycje. Bez tego skuteczne konkurowanie z innymi podmiotami z naszej branży jest absolutnie niemożliwe. Niektórzy powiedzą: po co brać kredyt kupiecki, skoro są kredyty bankowe czy dotacje unijne. Warto wiedzieć o tym, że te rozwiązania są znacznie droższe od kredytu kupieckiego. Właśnie dlatego kredyt kupiecki jest tak często wybierany przez polskich przedsiębiorców. W niniejszym artykule dokładnie omawiamy definicję kredytu kupieckiego oraz odpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby móc się o niego ubiegać.

Kredyt kupiecki - definicja

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej niejednemu przedsiębiorcy może przydarzyć się sytuacja, w której chciałby zakupić określone towary i usługi, jednak nie ma na ten cel wystarczającej liczby środków. Często dzieje się też tak, że właściciel firmy nie ma pieniędzy na to, aby uregulować swoje należności wobec kontrahentów. Jednym z najlepszych rozwiązań dla osób, które znalazły się w takiej sytuacji, jest kredyt kupiecki.

Kredyt kupiecki (nazywany inaczej towarowym lub handlowym) to forma zgody sprzedającego na to, aby otrzymać zapłatę za towar lub wykonane usługi po terminie dostawy. Udzielanie kredytów kupieckich nie wymaga żadnej szczególnej formy prawnej. Zawarcie kredytu kupieckiego może być potwierdzone przez umowę, termin płatności bądź określenie warunków. Odroczony termin płatności sprawia, że firma, która nie posiadała środków na sfinansowanie konkretnego towaru bądź zakupu innych dóbr, może zakupić towar od dostawcy, a zapłacić mu dopiero, gdy go zbyje. Mnóstwo przedsiębiorców wybiera kredyt kupiecki w zamian za kredyt obrotowy, ponieważ jest to dla nich o wiele korzystniejsze rozwiązanie. Kredyt kupiecki występuje obecnie w dwóch formach. Są one następujące:

  • kredyt dostawcy,

  • kredyt odbiorcy w formie zaliczki.

Kredyt kupiecki a klasyczny kredyt gotówkowy w banku - najważniejsze różnice

Każdy, kto kiedykolwiek ubiegał się o uzyskanie kredytu gotówkowego w banku, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, z jak wieloma formalnościami się to wiąże. Procedura ubiegania się o kredyt gotówkowy w banku jest mało przejrzysta. Dodatkowo, potencjalny kredytobiorca musi dostarczyć całą masę zaświadczeń i wniosków. Mowa tutaj na przykład o zaświadczeniach o niezaleganiu ze składkami na ZUS czy w skarbówce. Co gorsze, nie ma żadnej gwarancji, że jego trud nie pójdzie na marne. Właśnie z tych powodów tak wielu polskich przedsiębiorców zdecydowanie bardziej woli kredyty kupieckie nazywane też handlowymi. Jest to niezwykle korzystna alternatywa dla kredytów gotówkowych w bankach.

Promocja
Polecamy
1
9,36%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
497,51 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
7111 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 12
2
9,40%
RRSO
6,00%
Oprocentowanie
497,88 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 4/6
3017 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 4
3
10,07%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
480,78 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 0/6
48 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0
4
12,38%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
524,01 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
3672 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 13
5
14,02%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
538,48 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
32230 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 95

Na czym polega przewaga? Uwarunkowana jest ona przede wszystkim tym, że zainteresowane strony zawieranej umowy (właściciele dwóch firm, które chcą ze sobą nawiązać współpracę), samodzielnie określają warunki kredytu. Z racji tego, iż przy konstruowaniu umów kredytów kupieckich panuje pełna dowolność, przedsiębiorcy mogą zapisy konstruować we własnym zakresie. Warto również wiedzieć o tym, że w chwili obecnej sporo przedsiębiorców całkowicie rezygnuje z podpisywania umowy i przyjmuje praktykę polegającą na wystawieniu faktury z odroczonym terminem płatności. Takie rozwiązanie charakteryzuje ogromna wygoda.

Kredyt kupiecki to bardzo małe koszty

Kredyt kupiecki ma także inną, niezwykle istotną zaletę. Jest on bardzo konkurencyjny wobec kredytów bankowych z powodu kosztów. Wielu ekspertów określa go nawet mianem najtańszego kredytu - jest to uwarunkowane tym, że kupujący może sprzedać towar przed terminem płatności, a tym samym nie musi angażować na ten okres swoich własnych środków ani uruchamiać kredytów obrotowych. Przez pewien okres czasu może dysponować cudzymi środkami finansowymi bądź utworzyć fundusz rezerwowy, który zagwarantuje zachowanie płynności finansowej przez firmę.

To, czy kredyt kupiecki okaże się najtańszym kredytem, w głównej mierze uzależnione jest od stosowania instytucji skonta, czyli rabatu. Jeśli będzie on zastosowany bez wsparcia tego instrumentu może okazać się nie tyle tani, co mało skomplikowany. Wówczas będzie on najlepszym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy chcą otrzymać konkretne dobra szybko i sprawnie bez składania tysięcy wniosków do banku.

Pod względem prawnym kredyt kupiecki to specyficzny rodzaj kredytu, w którym dwa podmioty prowadzące własną działalność gospodarczą, które nie są instytucjami finansującymi, stają się partnerami. Transakcja kupna-sprzedaży staje się kredytem kupieckim wtedy, gdy partnerzy danej transakcji uzgodnią między sobą, że termin zapłaty będzie odroczony. Dni, które upłyną między wydaniem towaru na rzecz kupującego bądź wykonaniem usługi a określonym terminem płatności nazywa się czasem kredytowania (okresem kupieckim).

Limit i okres kupiecki

Okres, na który zostanie zawarty kredyt kupiecki, zależy od kilku rozmaitych czynników: branży, w której działają podmioty zawierające umowę, rodzaju sprzedawanych towarów oraz ich ceny. Okres kredytu kupieckiego jest określany w toku negocjacji pomiędzy kupującym a sprzedającym, czyli dwoma osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

W niektórych przypadkach okres kupiecki wynosi tylko kilka dni, jednak zazwyczaj oscyluje on około 30 dni. Termin 30 dni w zdecydowanej większości przypadków jest wystarczający do tego, aby przedsiębiorca, który otrzymał towar od sprzedawcy, mógł go zbyć oraz spłacić swoje zobowiązanie. Podmiot, który udziela zobowiązania, nie musi z kolei ubiegać się o żadne zewnętrzne dofinansowanie, aby móc spłacić swoje zobowiązania podatkowe.

Limit kupiecki także uzależniony jest od dokładnych uzgodnień i negocjacji przeprowadzonych pomiędzy przedsiębiorcami. Z racji tego, iż celem każdej firmy jest przede wszystkim zabezpieczenie swoich interesów, limit kupiecki po pewnym czasie jest zawsze stopniowo zwiększany. Dzięki temu przedsiębiorca może weryfikować wiarygodność swojego partnera.

Skonto, czyli rabat a płatność odroczona

Jednym z najczęściej używanych instrumentów razem z kredytem kupieckim jest skonto, czyli rabat. Warto wiedzieć, że jest to procentowo określony rabat, który otrzymuje odbiorca danego towaru pod warunkiem, że zapłaci za dany towar od razu po jego otrzymaniu od sprzedawcy.

Jak omawiane rozwiązanie przebiega w praktyce? Odbiorca towaru bądź innego dobra może przy podpisywaniu umowy wybrać jedno z dwóch dostępnych rozwiązań: płatność za towar w gotówce bądź innej formie oraz rabat lub odroczona płatność (kredyt kupiecki), w której rabatu już nie będzie.

Uzyskanie skonta nie jest decyzją odbiorcy towaru. Rabat uzależniony jest tylko i wyłącznie od dobrej woli sprzedającego, czyli wierzyciela. To sprzedawca weryfikuje wiarygodność finansową kupującego i określa zasady, na jakich udzieli mu kredytu kupieckiego.

Sprzedający ponosi największe ryzyko

Sprzedający to ta strona umowy, która przy kredycie kupieckim zawsze ponosi największe ryzyko. Jak pokazują doświadczenia firm, kredyty kupieckie udzielane są tylko tym firmom, co do których ma się pełne zaufanie potwierdzone długotrwałą współpracą. Kredyt kupiecki jest dedykowany w szczególności tym kontrahentom, co do których nie ma się żadnych wątpliwości, że spłacą swoje zobowiązanie w odpowiednim terminie określonym jasno w umowie.

Sprzedający podejmujący decyzję o udzieleniu kredytu kupieckiego musi zdawać sobie sprawę z tego, że zawsze wiąże się to z określonym ryzykiem. Dotyczy to w szczególności kredytów kupieckich dla tych kontrahentów, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji współpracować. Warto wiedzieć, że istnieje także możliwość dodatkowego zabezpieczenia płatności odroczonej. Pozwala ona przełamać obawy przed tym, że nasz kontrahent nie spłaci swojego zobowiązania w odpowiednim terminie. Sprzedawca przy podpisywaniu umowy może zażądać od swojego kontrahenta, aby w dokumencie znalazły się zapisy o konsekwencjach braku terminowej spłaty- karnych odsetkach za zwłokę, wekslach in blanco czy zastawie bądź gwarancji bankowej.

Jak obronić się przed zatorami płatniczymi?

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się udzielaniem kredytów kupieckich, mogą korzystać z bardzo wielu narzędzi służących do zminimalizowania ryzyka pojawienia się zatoru płatniczego. Wśród nich należy wymienić m.in.:

  • podpisywanie umów, w których znajdują się zapisy o dodatkowych zabezpieczeniach,

  • dokładna weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy - m.in. wywiad gospodarczy,

  • nieustanny monitoring kredytu oraz płatności - dzięki niemu można szybko reagować na nawet jednodniowe opóźnienia w spłacie zobowiązania,

  • korzystanie z usługi faktoringu - w takim przypadku faktor odpowiada za sfinansowanie kredytu kupieckiego,

  • przeprowadzenie audytu u partnera w celu zweryfikowania jego aktualnych możliwości finansowych - jest to rozwiązanie stosowane w szczególności przy większych kontraktach.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Jednym ze skutecznych rozwiązań na znaczne zminimalizowanie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu kupieckiego, jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. W Polsce wszystkie największe firmy ubezpieczeniowe mają tego typu produkty dla przedsiębiorców. Istotne jest to, że ubezpieczenie chroni przedsiębiorcę przed brakiem płatności nie tylko ze strony polskich kontrahentów, ale także tych zza granicy.

W zależności od tego, jakie są zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, ubezpieczenie kredytu kupieckiego może zagwarantować przedsiębiorcy tylko odszkodowanie w momencie, gdy nie dostanie środków od kontrahenta bądź wiele innych usług dodatkowych. Taką usługą dodatkową może być na przykład pomoc dla firmy w realizowaniu działań windykacyjnych wobec dłużnika.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Kredyt gotówkowy a scoring BIK - wymagana punktacja
Kredyty gotówkowe 30.11.2020

Kredyt gotówkowy a scoring BIK - wymagana punktacja

Scoring BIK to ocena punktowa przyszłego kredytobiorcy. Jak powstaje scoring BIK dla konkretnego klienta banku? Co jest brane pod uwagę i jak scoring BIK wpływa na uzyskanie zgody kredytowej w przypadku kredytu gotówkowego?

Zobacz więcej
Kredyt pozabankowy bez BIK i KRD czy pożyczki prywatne?
Chwilówki 26.11.2020

Kredyt pozabankowy bez BIK i KRD czy pożyczki prywatne?

Pożyczka bez BIK i KRD? A może pożyczka prywatna? To praktycznie jedyne opcje zobowiązań dla osób zadłużonych. Sprawdź, czy faktycznie warto z nich skorzystać, jeśli brakuje ci gotówki, ale nie możesz liczyć na tradycyjny...

Zobacz więcej
Wybierz najlepszy kredyt gotówkowy - Aktualny ranking pożyczek gotówkowych
Kredyty gotówkowe 23.11.2020

Wybierz najlepszy kredyt gotówkowy - Aktualny ranking pożyczek gotówkowych

Ranking kredytów gotówkowych pomoże ci zweryfikować, w którym banku warto starać się o kredyt. Pamiętaj, że porównanie pożyczek gotówkowych pomoże Ci jednoznacznie ocenić koszt zadłużenia i...

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy a druga fala koronawirusa
Kredyty gotówkowe 04.11.2020

Kredyt gotówkowy a druga fala koronawirusa

Kredyt gotówkowy mimo trwającej epidemii wciąż jest dostępny dla klientów, którzy spełnią warunki banku. Czy w obliczu pandemii warto skorzystać z pożyczki gotówkowej? Sprawdź, co możesz zyskać, starając się...

Zobacz więcej
Czy zawodowy kierowca może skutecznie ubiegać się o kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny?
Kredyty gotówkowe 29.10.2020

Czy zawodowy kierowca może skutecznie ubiegać się o kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny?

Czy jako zawodowy kierowca masz szansę na kredyt hipoteczny i kredyt gotówkowy? Dlaczego sytuacja zawowodych kierowców nie jest oczywista pod względem oceny ich zdolności kredytowej?

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy - krótkoterminowy czy długoterminowy?
Kredyty gotówkowe 27.10.2020

Kredyt gotówkowy - krótkoterminowy czy długoterminowy?

Jak wybrać odpowiedni kredyt gotówkowy? Jak zaplanować spłatę kredytu na dowolny cel, by móc liczyć na warunki, które pozwolą ci cieszyć się dodatkowymi środkami na koncie, a jednocześnie łatwą spłatą kredytu? Z...

Zobacz więcej