Kredyty gotówkowe 18 min. czytania

Kredyt na działalność gospodarczą - kalkulator. Czy bank udzieli kredytu na działalność gospodarczą bez zaświadczeń?

Zaktualizowano: 2023-01-25 11:46
Opublikowano: 2020-04-20 14:11
Średnia ocena: 5,69/6 Głosów: 32
Kredyt na działalność gospodarczą - kalkulator

Firma może otrzymać kredyt na działalność gospodarczą od pierwszego dnia, w którym została zarejestrowana , ale banki wymagają w wielu przypadkach udowodnienia co najmniej 6 lub 12-miesięcznego okresu jej prowadzenia. Podczas zaciągania kredytu gotówkowego na jednoosobową działalność gospodarczą warto szukać oferty z najniższym RRSO i najniższymi całkowitymi kosztami zobowiązania.

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej dla wielu osób jest spełnieniem marzeń. Nie ma stojącego za plecami szefa, a o wysokości naszych miesięcznych dochodów decyduje wyłącznie nasza praca. Wielu mikroprzedsiębiorców w określonych okolicznościach potrzebuje zastrzyku gotówki na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, budowę domu lub bieżące wydatki wynikające z prowadzenia firmy. Jakie są procedury związane z ubieganiem się o kredyt gotówkowy dla takich przedsiębiorców? Są prostsze czy trudniejsze niż dla osób na etacie? Jakie formalności należy spełnić, aby otrzymać kredyt dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Kredyt na działalność gospodarczą – definicja

Oferta dla firm w bankach obejmuje podstawowy kredyt na firmę jednoosobową. Jest to produkt dowolnego przeznaczenia, który przedsiębiorca może wydatkować na bieżącą działalność, a także na zaplanowane inwestycje.

Kredyt gotówkowy na jednoosobową działalność gospodarczą przypomina zwykły kredyt gotówkowy udzielany klientom prywatnym, ale w tym przypadku jest to pożyczka dla firm jednoosobowych, które muszą spełnić określone założenia dotyczące zdolności kredytowej czy wpływającej na nią długości stażu rynkowego.

Kliknij i sprawdź: Gdzie najłatwiej dostać kredyt? Sprawdź, jaki bank wybrać!

Kredyt na działalność gospodarczą a zdolność kredytowa firmy

Każdorazowo przed wydaniem decyzji kredytowej w sprawie udzielania pożyczki dla firmy jednoosobowej bank niezwykle dokładnie bada zdolność wnioskodawcy. Warto wiedzieć, że zdolność kredytowa nie jest tożsama z wysokością naszych zarobków. W ramach tej zdolności określa się, czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie spłacać swoje zobowiązanie finansowe w odpowiednim terminie określonym w umowie, wraz z odsetkami naliczonymi przez kredytodawcę. Nie istnieje jeden, wzorcowy model służący do obliczania zdolności.

Działalność gospodarcza jest jednym z akceptowalnych źródeł dochodów i pierwszym, jeśli udzielany jest kredyt na działalność gospodarczą. W polskim prawie nie ma żadnych dokładnych wytycznych dotyczących stosowania jednej metody na obliczanie zdolności. Wszystko uzależnione jest od indywidualnej polityki prowadzonej przez konkretną instytucję bankową.

Załóżmy, że do dwóch różnych banków wnioski o kredyt gotówkowy złoży dwóch przedsiębiorców mających bardzo zbliżoną sytuację materialną. Decyzje podjęte przez instytucje bankowe mogą być bardzo różne. W jaki sposób banki obliczają zdolność kredytową? Aby ją określić, bank bierze pod uwagę nie tylko dochody, ale i wszystkie wydatki związane z utrzymywaniem przez przedsiębiorcę swojego gospodarstwa domowego.

Wiele banków podczas obliczania zdolności kredytowej dla jednoosobowej działalności gospodarczej stosuje również minimum socjalne. Jest to kwota przypadająca na utrzymanie jednej osoby. Minimum socjalne określane jest cyklicznie przez specjalistów Głównego Urzędu Statystycznego. Jego kwota powinna pozostawać w budżecie domowym po spłaceniu wszystkich zobowiązań związanych z zaciągniętym zobowiązaniem. Nie można otrzymać kredytu na działalność gospodarczą bez dochodu wykazanego za ostatnie kilka miesięcy.

Dokładny sposób obliczania zdolności kredytowej znany jest tylko pracownikom konkretnego banku. Kalkulatory internetowe służące do jej obliczenia mogą nam pomóc orientacyjnie określić wartość kredytu, o który możemy się ubiegać. Jeśli produkt ten ma być udzielony na działalność gospodarczą prowadzoną od krótkiego czasu na rynku, trudno mówić o stabilnych dochodach, dlatego przy wydawaniu decyzji będzie to działało na niekorzyść klienta.

Kredyt na działalność gospodarczą – na co bank zwróci uwagę, oceniając zdolność kredytową przedsiębiorcy?

Podczas obliczania zdolności kredytowej wnioskodawcy niezwykle istotne są uzyskiwane przez niego zarobki. Należy mieć świadomość tego, że od ich wysokości o wiele ważniejsza jest ich regularność. Znacznie większe szanse na uzyskanie kredytu dla firmy jednoosobowej mają ci przedsiębiorcy, którzy dochody otrzymują cyklicznie, np. co miesiąc.

Przedstawiciel banku, w którym wnioskujemy o uzyskanie kredytu gotówkowego, poprosi nas nie tylko o przedstawienie wyciągu z księgi przychodów i rozchodów, ale także zażąda przedstawienia zaświadczenia o niezaleganiu z płatnością podatków w skarbówce oraz danin na rzecz ZUS-u. Mimo tego, że konsultanci bankowi nie powiedzą nam tego wprost, to bardzo często od przedsiębiorców wymaga się posiadania dochodu o minimum 50% wyższego od osoby pracującej na etacie, podczas gdy reszta czynników decydujących o przyznaniu kredytu jest jednakowa. Nie ma zwykle możliwości zaciągnięcia w banku kredytu na działalność gospodarczą bez zaświadczeń o wysokości uzyskiwanych dochodów.

Instytucje skłonne są o wiele szybciej udzielić kredytu osobom zatrudnionym na umowę o pracę, ponieważ ryzyko, że stracą zatrudnienie, jest znacznie niższe. Z kolei przy jakichkolwiek problemach ze spłatą zobowiązania szybko mogą wszcząć postępowanie windykacyjne, a później ściągnąć należności z konta.

W niektórych przypadkach dzieje się tak, że zatrudniony na umowę o pracę po pewnym czasie rozpoczyna świadczenie usług na rzecz swojego dotychczasowego pracodawcy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W takich przypadkach instytucje bankowe są skłonne udzielić finansowania nawet po jednym dniu od utworzenia takiej działalności. W innych przypadkach banki wymagają prowadzenia firmy minimum przez 6 czy 12 miesięcy.

Sprawdź koniecznie: Kredyt gotówkowy bez zaświadczeń o zarobkach - gdzie szukać, ile kosztuje?

Kredyt na działalność gospodarczą a spłata innych zobowiązań finansowych

Dużą przeszkodą przy ubieganiu się o uzyskanie kredytu gotówkowego przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą inne zobowiązania finansowe. Bank podczas badania zdolności kredytowej przedsiębiorców starających się o kredyt zwraca uwagę na jakiekolwiek zobowiązania, także te przeznaczane wyłącznie na rozwój działalności gospodarczej.

Jeśli przedsiębiorca ma już kredyt na sfinansowanie zakupu maszyn lub urządzeń  niezbędnych do funkcjonowania firmy, a ubiega się o uzyskanie zobowiązania na mieszkanie, bank na pewno weźmie to pod uwagę. Istniejące zobowiązanie będzie także znacząco wpływało na obniżenie jego zdolności kredytowej.

Należy pamiętać o tym, że nasze rozważania dotyczą wyłącznie tych osób, które zajmują się prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli prowadzimy firmę w formie spółki, to kredyty „na spółkę” nie będą wpływały na obniżenie naszej zdolności kredytowej jako klienta indywidualnego. Sytuację materialną spółek analizuje się niezależnie od finansów osobistych. Jeśli zaciągany jest kredyt na działalność gospodarczą, a komornik obciąża dochody klienta z tytułu prowadzenia firmy, wówczas bank nie udzieli mu zobowiązania na firmę.

Kredyt na działalność gospodarczą – ile kosztuje?

Istnieje wiele kategorii kosztów związanych z zaciąganiem kredytu na działalność gospodarczą. Kalkulator takich zobowiązań pozwoli nam na uzyskanie informacji o potencjalnych wydatkach, które poniesiemy, jeśli zdecydujemy się na zaciągnięcie takiego zobowiązania w określonej wysokości i na określony czas. Jeśli zaciągamy kredyt na działalność gospodarczą, oprocentowanie i odsetki nie są jedynym ponoszonym przez nas wydatkiem. Musimy mieć na uwadze również to, że samo przystąpienie do kredytu będzie pociągało za sobą koszt w postaci naliczonej przez bank prowizji.

Tylko nieliczne instytucje są w stanie zrezygnować z pobierania prowizji przy udzielaniu klientom kredytu na działalność gospodarczą. Ranking takich zobowiązań pokazuje, że średnie RRSO, czyli roczna rzeczywista stopa oprocentowania, wynosi od 11 do 13 proc. RRSO ujmuje wszystkie koszty kredytowania przy udzielaniu danego zobowiązania, łącznie z prowizją za przystąpienie do kredytu i innymi opłatami, jakie mogą być udzielane bankowi.

Jeśli chcemy zaciągnąć z kolei kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą, kalkulator pokaże wszystkie potencjalne koszty, jakie poniesiemy, zaciągając zobowiązanie, a więc także wynikające z opłat za wycenę nieruchomości. RRSO kredytu hipotecznego jest najczęściej niższe niż przy kredycie gotówkowym z uwagi na solidne zabezpieczenie spłaty w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej.

Jak zaciągnąć kredyt na działalność gospodarczą – krok po kroku

Przedsiębiorca, który chciałby skredytować rozwój swojej działalności, może zastanawiać się, jak uzyskać kredyt na działalność gospodarczą. Wygląda to krok po kroku w następujący sposób:

 • złożenie wniosku o kredyt na formularzu bankowym,
 • dostarczenie kluczowych dokumentów – m.in. rejestracyjnych firmy czy potwierdzających jej sytuację finansową,
 • uruchomienie przez bank procedury weryfikacyjnej i sprawdzenie przedsiębiorcy w BIK-u oraz w bazach danych dłużników,
 • wydanie decyzji kredytowej – jeśli jest pozytywna, wypłata kredytu odbywa się na ogół w formie bezgotówkowej, bezpośrednio na wskazane przez przedsiębiorcę konto firmowe.

Najważniejszym etapem jest zgromadzenie kompletu dokumentów do kredytu gotówkowego na działalność gospodarczą. Wymagania banków w tym zakresie mogą być przy tym różne.

Kredyt na działalność gospodarczą – jakie dokumenty przygotować?

Podczas ubiegania się o uzyskanie kredytu gotówkowego dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bank z pewnością będzie wymagał dostarczenia dużej liczby dokumentów. Jeśli przedsiębiorca jest zdecydowany na zaciągnięcie kredytu na działalność gospodarczą, dokumenty, jakie musi dostarczyć do wniosku, obejmować mogą także różne zaświadczenia. Mowa tutaj o takich jak:

 • zaświadczenie o wpisaniu przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie o uzyskaniu numeru REGON i NIP;
 • opcjonalnie: zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu bądź dokument potwierdzający, że pomiędzy małżonkami funkcjonuje rozdzielność majątkowa;
 • zaświadczenie z ZUS-u i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami;
 • wyciąg z rachunku bankowego;
 • deklaracja podatkowa (za ostatni rok bądź dwa lata).

Dokładna liczba wymaganych dokumentów zależy oczywiście od indywidualnej polityki prowadzonej przez konkretną instytucję. W niektórych bankach wystarczy przekazać PIT z dwóch ubiegłych lat, inne mogą mieć zaś znacznie większe wymogi formalne. Podstawę stanowi niezmiennie wniosek o kredyt na działalność gospodarczą. Na oświadczenie o wysokości dochodów wypracowanych przez firmę co miesiąc możemy zaciągnąć zwykle tylko niskokwotowe zobowiązania gotówkowe.

Kredyt na działalność gospodarczą – w jakim banku złożyć wniosek?

W wielu bankach działających w Polsce pojawiają się oferty na kredyt dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Najmniej jest tych, które przeznaczone są na startupy, czyli dla młodych przedsiębiorców, dopiero rozpoczynających prowadzenie biznesu. Niemniej i takie zobowiązania znajdziemy na rynku.

Kredyt dla firm można zaciągnąć w wielu bankach w Polsce, ale warto zainteresować się w szczególności ofertami środków z urzędu pracy na działalność gospodarczą, udzielane są bowiem na preferencyjnych warunkach. To właściwie pożyczka przeznaczona na otwarcie działalności gospodarczej, przyznawana ze środków Funduszu Pracy lub ze środków pochodzących z funduszy europejskich. Aby ją otrzymać, musimy spełnić następujące warunki:

 • status osoby bezrobotnej,
 • ukończona szkoła lub uczelnia wyższa,
 • aktywne poszukiwanie pracy,
 • status studenta.

Szansę na otrzymanie pożyczki na otwarcie działalności gospodarczej z urzędu pracy mają m.in. osoby poszukujące zatrudnienia, niepozostające w nim lub niewykonujące innej pracy zarobkowej, opiekunowie osób niepełnosprawnych (które nie pobierają świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów i świadczeń rodzinnych czy zasiłków dla opiekunów).

Niezależnie od tego, kim jest starający się o uzyskanie kredytu na działalność gospodarczą z urzędu pracy, nie może być karany w okresie co najmniej 2 lat przed wystąpieniem z takim wnioskiem za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Nie może być zatrudniony lub nie może wykonywać innej pracy zarobkowej. W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki nie może też prowadzić działalności gospodarczej.

Na rozpoczęcie prowadzenia biznesu można otrzymać z urzędu pracy pożyczkę w wysokości do 100 proc. kosztów podjęcia działalności. Jednocześnie nie może być ona wyższa niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, ale kredytobiorca może skorzystać z karencji w spłacie rat na okres do 12 miesięcy.

Ponadto początkujący przedsiębiorca, działający od co najmniej 6 miesięcy, ma szansę na uzyskanie kredytu unijnego na działalność gospodarczą. To kredyty z dotacją celową dla poszczególnych branż, w przypadku których trzeba spełnić liczne wymagania.

Ciekawą propozycją dla początkujących przedsiębiorców jest nisko oprocentowana pożyczka w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, która wykorzystuje fundusze UE. Dzięki temu oprocentowanie pożyczki jest bardzo niskie. Sam program realizowany jest za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka może być udzielona z oprocentowaniem od 0,01 do 0,03 proc. w skali roku na okres do 7 lat w kwocie nawet ponad 100 tys. zł. Trzeba jednak spełnić przy tym dodatkowe kryteria, charakterystyczne również dla pożyczki z urzędu pracy.

W komercyjnej przestrzeni bankowej mamy szansę na zaciągnięcie różnych kredytów przeznaczonych na działalność gospodarczą. Za przykład może posłużyć kredyt firmowy w PKO – kredyt na działalność gospodarczą w formie pożyczki na dowolny cel, w kwocie od 5000 zł do 500 000 zł. Wypłata pieniędzy zrealizowana może być nawet w dniu wypełnienia wniosku. Oprócz tego w PKO BP są również inne produkty kredytowe dla firm:

 • kredyt obrotowy dla firm (małych i średnich przedsiębiorstw, na pokrycie bieżących kosztów działalności),
 • kredyt obrotowy dla rolnika (do 500 tys. zł dla młodych rolników),
 • kredyt inwestycyjny dla firm,
 • pożyczka hipoteczna dla firm,
 • kredyt technologiczny z dotacją BGK dla firm, czyli tzw. premia technologiczna, pokrywająca część kredytu.

W mBanku kredyt na działalność gospodarczą udzielany jest w rachunku bieżącym w kwocie do 500 000 zł bez zaświadczeń, a odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu. Dostępna jest również pożyczka dla firm w kwocie do 200 000 zł, z maksymalnym okresem spłaty do 84 miesięcy.

Wiele produktów kredytowych dla firm zaoferuje nam ING. Kredyt na działalność gospodarczą udzielany jest tu w formie:

 • pożyczki dla firm – nawet w kwocie 1,2 mln zł na dowolny cel, przy minimum formalności;
 • linii kredytowej dla firm – zapewniającej stały dostęp do pieniędzy w rachunku firmowym;
 • gwarancji de minimis z BGK – zabezpieczenie spłaty linii kredytowej dla firm;
 • karty kredytowej VISA;
 • finansowania faktur;
 • kredytu inwestycyjnego.

Każdy z wymienionych produktów wymaga spełnienia określonych warunków do uzyskania danego rodzaju finansowania działalności gospodarczej.

Kredyt na działalność gospodarczą – wady i zalety

Zaciągając kredyt na działalność gospodarczą, otrzymać możemy pieniądze z przeznaczeniem na różne cele, związane z otwarciem, prowadzeniem lub rozwojem swojego przedsiębiorstwa. Kredyt preferencyjny na działalność gospodarczą to bardzo dobra propozycja dla przedsiębiorców, ponieważ korzystają z nisko oprocentowanego zobowiązania, które pozwala m.in. na start działalności gospodarczej.

Do zalet kredytów na działalność należy zaliczyć:

 • uproszczone procedury uzyskania finansowania;
 • wydanie szybkiej decyzji o przyznaniu środków;
 • stosunkowo długi okres kredytowania;
 • stosunkowo wysokie kwoty kredytowania, sięgające nawet kilku milionów złotych;
 • możliwość uzyskania dopłat do kredytu na działalność.

Niestety, nie są one całkowicie wolne od wad. Na kredyt na działalność nie mogą liczyć dłużnicy, którzy mają negatywne wpisy w swojej historii kredytowania. Trzeba liczyć się też z tym, że kredyty dla firm mogą wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty.

W wielu przypadkach banki nie są w stanie udzielić kredytu na nową działalność gospodarczą, jeśli ubiegający się o zobowiązanie nie ma żadnego stażu rynkowego. Rzadko kiedy dostępny jest kredyt na działalność gospodarczą od pierwszego dnia po jej zarejestrowaniu w KRS lub CEIDG. Jak długo trzeba prowadzić działalność, żeby dostać kredyt? Najczęściej jest to co najmniej 6 lub 12 miesięcy.

To może Cię zainteresować: Obniżenie raty kredytu - czy to możliwe? Jak obniżyć ratę kredytu?

Kredyt gotówkowy dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą czy kredyt gotówkowy – co wybrać?

Pieniądze z pewnością przydają się podczas prowadzenia działalności i są niezbędne dla jej założenia czy rozwoju. Kredyt na firmę jednoosobową możemy zaciągnąć zarówno w formie kredytu firmowego, jak i gotówkowego, który przeznaczony jest dla osób fizycznych. Czy dobrym wyborem będzie przy tym kredyt na działalność gospodarczą? Forum dyskusyjne, np. w serwisie społecznościowym, pozwoli nam zapoznać się z opiniami innych przedsiębiorców, którzy stanęli przed takim samym wyborem. Można tam sprawdzić, jakie mają doświadczenia z tym związane.

W tym miejscu można przedstawić najważniejsze różnice pomiędzy standardowym kredytem gotówkowym a zobowiązaniem na działalność gospodarczą. Opinie o nich są zróżnicowane. Kredyt gotówkowy ma dowolne przeznaczenie, co oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby klient będący osobą fizyczną spożytkował pieniądze otrzymane od banku na potrzeby prowadzonej przez siebie firmy.

Jednocześnie kredyty dla firm stanowią w bankach bardzo ważny element oferty kredytowej. Mogą być udzielane w różnych postaciach i przeznaczone na realizację konkretnych celów. Mamy więc kredyt obrotowy na bieżące wydatki, kredyt inwestycyjny na inwestycje czy też kredyt pomostowy i hipoteczny. Kredyt na działalność gospodarczą może mieć niższe koszty całkowite w porównaniu z kredytem gotówkowym dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kredyt gotówkowy dla posiadacza jednoosobowej działalności gospodarczej będzie dobrym wyborem, jeśli środki pochodzące z niego chcemy przeznaczyć nie tylko na firmę, lecz także na potrzeby prywatne. Jeśli zaś z pieniędzy, jakie pozyskujemy z kredytu, chcemy realizować inwestycje firmowe, lepszym wyborem będzie kredyt firmowy dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: Rodzaje kredytów - jakie są rodzaje kredytów bankowych?

Kredyt na działalność gospodarczą – podsumowanie

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązania finansowe będące kredytem (bez względu na to, czy środki przeznaczymy na rozwój firmy czy osobiste wydatki) zgodnie z polskim prawem zawsze są traktowane jako zobowiązania osobiste. Oznacza to, że podczas wydawania decyzji pod uwagę brany będzie każdy wydatek (prywatny i służbowy).

Wysokość dochodów osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą zawsze będzie weryfikowana przez bank na podstawie zapisów z księgi przychodów i rozchodów. Jeśli dany przedsiębiorca zbyt mocno stosował tzw. optymalizację podatkową, polegającą na wliczaniu w koszty wszystkiego, co się dało, aby płacić jak najmniejsze podatki, to może to wiązać się z tym, że bank na podstawie analizy księgi przychodów i rozchodów stwierdzi, że dochody osiągane przez danego przedsiębiorcę są zdecydowanie zbyt niskie, aby mógł on ubiegać się o uzyskanie kredytu gotówkowego dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak zrezygnować z karty kredytowej w banku?
11.01.2023

Jak zrezygnować z karty kredytowej w banku?

...nas do szukania na każdym kroku oszczędności. Tak czy inaczej, karta kredytowa stanowi dobrą alternatywę dla kredytu gotówkowego i chętnie z...

...dla kredytu gotówkowego i chętnie z niej korzystamy. Rezygnacja z karty kredytowej przed upłynięciem okresu określonego w zawartej umowie jak...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia? Jak go obliczyć
12.12.2022

Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia? Jak go obliczyć

...do podejmowania krótko- i długoterminowych decyzji biznesowych czy oceny sytuacji majątkowej i finansowej przez odbiorców zewnętrznych i kredytodawców.  Gdy przedsiębiorstwo stara się o kredyt gotówkowy, bank z pewnością sprawdzi efektywność jego działania, właśnie weryfikując najświeższe dane z zakresu analizy finansowej. Zacznijmy od wyjaśnienia, co oznacza wskaźnik ogólnego...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Jak otrzymać pożyczkę na raty 0%?
09.12.2022

Jak otrzymać pożyczkę na raty 0%?

...którzy ze względu na niską zdolność nie mają szans na kredyt gotówkowy w banku. Obecnie wiele firm pozabankowych ma w ofercie pierwszą...

...zależy na niskim koszcie zobowiązania, przyciąga szczególnie chwilówka 0 procent – nieoprocentowana oferta, której RRSO wynosi 0%...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?
08.12.2022

Czym są stopy procentowe NBP? Jak wyższe stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Na czym polegają płatności odroczone?
28.11.2022

Na czym polegają płatności odroczone i kiedy można z nich skorzystać?

...zna takie sytuacje – wiele osób decyduje się wówczas na szybki kredyt gotówkowy lub zaciągnięcie chwilówki. Naprzeciw oczekiwaniom szerokiej...

...pytania. W pewnym sensie przelew odroczony jest alternatywą dla kredytu gotówkowego lub pożyczki, ma jednak jeden duży atut – samo odroczenie...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Jak sprawdzić ile rat zostało do spłacenia kredytu?
21.11.2022

Jak sprawdzić ile rat zostało do spłacenia kredytu?

...lub elektronicznej, jako załącznik do podpisywanej umowy np. kredytu gotówkowego. W przypadku gdy proces wnioskowania odbywa się zdalnie...

...spłaty, może on ulegać zmianom, niezależnie od tego, czy to kredyt hipoteczny, czy gotówkowy. Przykładem konieczności wprowadzenia modyfikacji...

Zobacz więcej
5 min. czytania