× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Kredyt gotówkowy dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zaktualizowano: 04.02.2021 14:40
Opublikowano: 20.04.2020 14:11
Średnia ocena: 5,54/6 Głosów: 22

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej dla wielu osób jest spełnieniem marzeń. Nie ma stojącego za plecami szefa, a o wysokości naszych miesięcznych dochodów decyduje tylko i wyłącznie nasza praca. Wielu mikroprzedsiębiorców w określonych okolicznościach potrzebuje zastrzyku gotówki na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, budowę domu, w którym chciałby zamieszkać wraz z rodziną lub na bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy. Jakie są procedury związane z ubieganiem się o kredyt gotówkowy dla takich przedsiębiorców? Są prostsze czy trudniejsze niż dla osób na etacie? Jakie formalności są konieczne do spełnienia, aby otrzymać kredyt dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Kredyt gotówkowy na etacie vs kredyt przy jednoosobowej działalności gospodarczej

Instytucja bankowa przy ocenianiu, czy potencjalny kredytobiorca może ubiegać się o finansowanie czy też nie, zwraca uwagę nie tylko na zdolność kredytową wnioskodawcy, ale też wysokość i formę uzyskiwanych przez wnioskującego dochodów. Warto wiedzieć, że osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę (etatu) są pod tym względem na najlepszej pozycji. Etatowcy (szczególnie ci zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony) mają z reguły największe szanse na uzyskanie kredytu gotówkowego. Bank ma wtedy gwarancję, że dany konsument nie straci nagle pracy, a wysokość ich zarobków się nie zmieni, nawet w przypadku minimalnej krajowej. W nieco gorszej sytuacji są osoby utrzymujące się z umów zlecenie i umów o dzieło z racji tego, iż nie mogą korzystać z żadnych zabezpieczeń socjalnych i pracowniczych, a umowy są zawierane na stosunkowo krótki czas.

Łatwo można domyślić się, że w zdecydowanie najgorszej sytuacji są mikroprzedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Osiągane przez nich miesięczne dochody są nieregularne, a dodatkowo nie obowiązują ich żadne zabezpieczenia. Praktycznie w każdym momencie może dojść do upadłości takiego przedsiębiorstwa. Osoby mające jednoosobową działalność gospodarczą muszą posiadać znacznie większą zdolność kredytową a także sprostać o wiele rozleglejszym wymaganiom określonym przez kredytodawcę.

Wielu przedsiębiorców decyzję o zaciągnięciu kredytu gotówkowego podejmuje dopiero wtedy, gdy są im potrzebne dodatkowe środki finansowe na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w działalności firmy. Zdecydowana większość mikroprzedsiębiorców woli finansować swój biznes z własnych zaoszczędzonych środków. Przedsiębiorcy po kredyt gotówkowy sięgają najczęściej wtedy, gdy chcą zakupić nieruchomość lub zaopatrzyć się w drogi sprzęt domowy na raty.

Jakie dokumenty są niezbędne, aby ubiegać się o kredyt gotówkowy dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Podczas ubiegania się o uzyskanie kredytu gotówkowego dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, bank z pewnością będzie wymagał dostarczenia dużej liczby dokumentów i zaświadczeń. Mowa tutaj o takich dokumentach jak:

  • zaświadczenie o wpisaniu przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej,

  • zaświadczenie o uzyskaniu numeru REGON i NIP,

  • opcjonalnie: zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu bądź dokument potwierdzający, że pomiędzy małżonkami funkcjonuje rozdzielność majątkowa,

  • zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami,

  • wyciąg z rachunku bankowego,

  • deklaracja podatkowa (za ostatni rok bądź dwa lata).

Dokładna liczba wymaganych dokumentów zależy oczywiście od indywidualnej polityki prowadzonej przez konkretną instytucję bankową. W niektórych bankach wystarczy przekazać PIT z dwóch ubiegłych lat, zaś inne mogą mieć znacznie większe wymogi formalne.

Zdolność kredytowa - co to takiego?

Bank każdorazowo przed wydaniem decyzji kredytowej w sposób niezwykle dokładny bada zdolność kredytową wnioskodawcy. Warto wiedzieć, że zdolność kredytowa nie jest tożsama z wysokością naszych zarobków. W ramach zdolności kredytowej określa się, czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie spłacać swoje zobowiązanie finansowe w odpowiednim terminie określonym w umowie. Nie istnieje jeden, wzorcowy model służący do obliczania zdolności kredytowej. W polskim prawie nie ma żadnych dokładnych wytycznych dotyczących stosowania jednej metody na obliczanie zdolności kredytowej. Wszystko uzależnione jest od indywidualnej polityki prowadzonej przez konkretną instytucję bankową.

Załóżmy, że do dwóch różnych banków wnioski o kredyt gotówkowy złoży dwóch przedsiębiorców mających bardzo zbliżoną sytuację materialną. Łatwo można domyślić się, że decyzje kredytowe podjęte przez instytucje bankowe mogą być bardzo różne. W jaki sposób banki obliczają zdolność kredytową? Aby określić zdolność kredytową wnioskodawcy, bank uwzględnia nie tylko dochody, ale i wszystkie wydatki związane z utrzymywaniem przez przedsiębiorcę swojego gospodarstwa domowego. Jeśli jeden z przywołanych wcześniej przedsiębiorców mieszka sam, a drugi ma dużą rodzinę, to wiadomo, że ten pierwszy będzie miał o wiele większe szanse przy ubieganiu się o kredyt gotówkowy w banku.

Wiele banków podczas obliczania zdolności kredytowej stosuje również minimum socjalne. Jest to kwota przypadająca na utrzymanie jednej osoby. Minimum socjalne określane jest cyklicznie przez specjalistów Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota minimum socjalnego powinna pozostawać w budżecie domowym po spłaceniu wszystkich zobowiązań związanych z zaciągniętym kredytem. Dokładny sposób obliczania zdolności kredytowej znany jest tylko pracownikom konkretnego banku. Kalkulatory internetowe służące do obliczenia zdolności kredytowej mogą nam pomóc orientacyjnie określić wartość kredytu, o który możemy się ubiegać.

Wysokość i regularność dochodów to priorytet

Przy obliczaniu zdolności kredytowej wnioskodawcy niezwykle istotne są uzyskiwane przez niego dochody. Należy mieć świadomość tego, że od ich wysokości o wiele ważniejsza jest ich regularność. Znacznie większe szanse na uzyskanie kredytu mają ci przedsiębiorcy, którzy dochody otrzymują cyklicznie, np. co miesiąc. Przedstawiciel banku, w którym wnioskujemy o uzyskanie kredytu gotówkowego, poprosi nas nie tylko o przedstawienie wyciągu z księgi przychodów i rozchodów, ale także zażąda przedstawienia zaświadczenia o niezaleganiu z płatnością podatków w skarbówce oraz danin na rzecz ZUS-u. Mimo tego, iż konsultanci bankowi nie powiedzą nam nigdy tego wprost, to bardzo często stosowanym wymogiem wobec przedsiębiorców jest to, że powinni oni mieć minimum 50% wyższy dochód od osoby pracującej na etacie, gdy reszta czynników decydujących o przyznaniu kredytu jest jednakowa.

Banki są skłonne o wiele szybciej udzielić kredytu osobom zatrudnionym na umowie o pracę, ponieważ ryzyko, że stracą one pracę, jest znacznie niższe. Z kolei przy jakichkolwiek problemach ze spłatą zobowiązania szybko mogą wszcząć postępowanie windykacyjne a później ściągnąć należności z konta.

W niektórych przypadkach dzieje się tak, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę po pewnym czasie rozpoczyna świadczenie usług na rzecz swojego dotychczasowego pracodawcy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W takich przypadkach instytucje bankowe są skłonne do udzielenia finansowania nawet po jednym dniu od utworzenia takiej działalności. W innych przypadkach banki wymagają, aby prowadzić firmę minimum 12 miesięcy.

Inne zobowiązania finansowe

Dużą przeszkodą przy ubieganiu się o uzyskanie kredytu gotówkowego przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są też wszelkie inne zobowiązania finansowe. W przypadku przedsiębiorców wnioskujących o kredyt, bank podczas badania zdolności kredytowej będzie zwracał uwagę na jakiekolwiek zobowiązania, także te przeznaczane wyłącznie na rozwój działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada już kredyt na sfinansowanie jakiś urządzeń niezbędnych do funkcjonowania firmy, a ubiega się o uzyskanie kredytu na mieszkanie, bank na pewno weźmie to pod uwagę. Istniejące zobowiązanie będzie także wpływało znacząco na obniżenie jego zdolności kredytowej.

Należy pamiętać o tym, że nasze rozważania dotyczą wyłącznie tych osób, które zajmują się prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy prowadzimy firmę w formie spółki, to jeśli kredyty są “na spółkę”, to nie będą one wpływały na obniżenie naszej zdolności kredytowej. Sytuacja materialna spółek jest traktowana oddzielnie od finansów osobistych.

Utrzymanie nieruchomości - im więcej wydajemy, tym mniejsza szansa na kredyt gotówkowy dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Koszty utrzymania, które będzie brał pod uwagę podczas rozpatrywania wniosku bank, w dużym stopniu zależą przede wszystkim od wydatków związanych z opłaceniem rachunków na mieszkanie bądź dom. Banki w tym względzie również stosują różne zasady. Wybrane instytucje bankowe biorą pod uwagę powierzchnię nieruchomości, zaś inne określają ryczałtowy koszt, który nie będzie wiązał się z powierzchnią mieszkania. Ryczałtowa stawka jest z reguły powiązana z lokalizacją konkretnej nieruchomości.

Jeśli przedsiębiorca posiada nieruchomość w centrum dużego miasta, Szczecina, Wrocławia czy Bydgoszczy, koszt utrzymania na pewno będzie wyższy niż przy nieruchomości znajdującej się w małej miejscowości we wschodniej Polsce.

Kredyt dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zobowiązanie finansowe będące kredytem (bez względu na to, czy środki przeznaczymy na rozwój firmy czy osobiste wydatki), zgodnie z polskim prawem zawsze są traktowane jako zobowiązania osobiste. Oznacza to, że każdy wydatek (prywatny i służbowy) będzie brany pod uwagę przez bank podczas wydawania decyzji kredytowej.

Wysokość dochodów osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą zawsze będzie weryfikowana przez bank na podstawie zapisów z księgi przychodów i rozchodów. Jeśli dany przedsiębiorca zbyt mocno stosował tzw. “optymalizację podatkową” polegającą na wliczanie w koszty wszystkiego, co się dało, aby płacić jak najmniejsze podatki, to może to wiązać się z tym, że bank na podstawie analizy księgi przychodów i rozchodów stwierdzi, że dochody osiągane przez danego przedsiębiorcę są zdecydowanie zbyt niskie, aby mógł on ubiegać się o uzyskanie kredytu gotówkowego dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

TOP 3 oferty - kredyty gotówkowe

Pełny ranking

Powiązane artykuły

Kredyt na dowód bez umowy o pracę 2021
Kredyty gotówkowe 14.04.2021

Kredyt na dowód bez umowy o pracę 2021

Co musisz wiedzieć o kredycie na dowód bez umowy o pracę? Czy mimo pandemii banki oferują łatwo dostępne kredyty na dowolny cel? Kto może skorzystać z minimalnych formalności i podpisać umowę kredytową nawet bez zaświadczenia o zarobkach?

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy - wybierz odpowiedni okres kredytowania
Kredyty gotówkowe 12.04.2021

Kredyt gotówkowy - wybierz odpowiedni okres kredytowania

Jak dostosować okres kredytowania do własnych potrzeb? Co zapewni ci wydłużenie okresu spłaty? Dlaczego okres kredytowania ma tak duże znaczenie dla przyszłego kredytobiorcy? Jak wybrać odpowiedni okres spłaty kredytu?

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy online - wybierz ofertę z najniższą ratą
Kredyty gotówkowe 07.04.2021

Kredyt gotówkowy online - wybierz ofertę z najniższą ratą

Jak obliczyć ratę kredytu gotówkowego online? Czy decydując się na zadłużenie na dowolny cel, warto zwrócić uwagę na miesięczną ratę kredytu? Jak skutecznie porównać dostępne zadłużenia na dowolny cel, nie tracąc na to czasu?

Zobacz więcej
Czy wakacje kredytowe będą miały wpływ na Twój raport w BIK?
Kredyty gotówkowe 02.04.2021

Czy wakacje kredytowe będą miały wpływ na Twój raport w BIK?

Czy korzystając z wakacji kredytowych, musisz obawiać się problemów z BIK? Czy wakacje kredytowe będą miały w przyszłości znaczenie dla twojej historii kredytowej, jeśli złożysz wniosek o kredyt gotówkowy lub hipoteczny? 

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy a umowa o dzieło lub umowa zlecenie
Kredyty gotówkowe 30.03.2021

Kredyt gotówkowy a umowa o dzieło lub umowa zlecenie

Kredyt gotówkowy bez umowy o pracę? Czy klienci zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych mogą liczyć na zawarcie umowy kredytowej w banku? Jakie warunki musi spełnić klient banku, chcąc mieć pewność, że otrzyma zgodę na kredyt gotówkowy?

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy i kredyt hipoteczny - jak negocjować z bankiem?
Kredyty gotówkowe 25.03.2021

Kredyt gotówkowy i kredyt hipoteczny - jak negocjować z bankiem?

...Kredyt gotówkowy jest bez wątpienia jedną z najbardziej elastycznych usług,... ...kredytem celowym, jakim jest kredyt hipoteczny. Z założenia kredyt gotówkowy jest bardziej...

Zobacz więcej