Przejęcie leasingu - poradnik

Zaktualizowano: 15.01.2021 11:35
Opublikowano: 10.03.2020 13:40
Średnia ocena: 5,84/6 Głosów: 24

Przejęcie leasingu, czyli cesja, to w najprostszym tłumaczeniu przekazanie umowy leasingowej innemu podmiotowi. W ramach umowy leasingu przedsiębiorca może na przykład posiadać samochód. W pewnym momencie może dojść do wniosku, że samochód nie jest mu już potrzebny. Inna osoba prowadząca działalność gospodarczą może zgodnie z prawem przejąć taką umowę leasingową. Przeprowadzenie cesji powoduje sporo skutków prawnych i podatkowych. Oto kompendium wiedzy na temat przejmowania leasingu.

Leasing - co to takiego?

Leasing to procedura, dzięki której możemy sfinansować zakup pojazdu lub innego przedmiotu o znacznej wartości przy stosunkowo niskim wkładzie własnym. W niektórych przypadkach nie trzeba w ogóle mieć wkładu własnego. W sytuacji, gdy leasingobiorca stwierdzi, że nie chce już kontynuować umowy leasingu, przysługuje mu prawo do przepisania go na inną osobę bądź instytucję.

Przejęcie leasingu a polskie przepisy prawne

W chwili obecnej przejmowanie leasingu jest zjawiskiem dość powszechnym. Firmy leasingowe są bardzo dobrze przygotowane na taką okoliczność. Przejęcie leasingu polega na tym, że przenoszone zostają prawa i obowiązki dotychczasowego leasingobiorcy na nowego.

Zgodnie z przepisami, cesja jest umową cywilnoprawną, którą zawiera wierzyciel (zbywający wierzytelność), czyli cedent z osobą trzecią (nabywca wierzytelności) czyli cesjonariuszem. Na podstawie tego dokumentu wierzyciel decyduje się na przeniesienie swojej wierzytelności wobec dłużnika na osobę trzecią. Cesja polega zatem na tym, że dochodzi do przeniesienia zobowiązania z jednej osoby na kolejną. Na takich samych zasadach zawierane są cesje umów leasingowych.

W ostatnich latach zaszło sporo zmian w polskim prawie odnośnie przejmowania leasingu. Do 2013 roku cesja leasingu wiązała się z wieloma nieprzyjemnościami dla obu stron takiej umowy. Polskie organy podatkowe interpretowały przepisy na niekorzyść przedsiębiorców - obowiązywała zasada, że po cesji leasing traktowany był jak całkowicie nowa umowa. Taka sytuacja powodowała całą masę utrudnień dla przedsiębiorców, co było ogromną przeszkodą przy przeprowadzeniu cesji leasingu.

W 2013 roku polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowych przepisów prawnych, które spowodowały szereg zmian w zakresie przeprowadzania cesji leasingu. Od tego momentu zmiana leasingobiorcy traktowana jest jako kontynuacja leasingu, która nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla obu stron podpisanej umowy. Jedynym warunkiem, który został określony w przepisach, jest aby przy zmienianiu stron umowy nie były modyfikowane inne postanowienia dokumentu - chodzi tutaj o wydłużenie bądź skrócenie okresu leasingu, przeliczanie wartości rat itd. Jeśli takie elementy umowy leasingowej ulegną zmianie, wtedy polskie instytucje będą ją traktowały jako nową umowę. To z kolei oznacza, że umowa będzie musiała być po raz kolejny zawarta na minimum 40% czasu normatywnej amortyzacji konkretnego przedmiotu a kwota leasingu musi mieć wartość rynkową.

Jak przeprowadza się cesję leasingu - najważniejsze informacje

Jeśli leasingobiorca dojdzie do wniosku, że nie chce już kontynuować swojej umowy leasingowej, przysługuje mu prawo do znalezienia osoby chętnej do przejęcia leasingu. W pierwszej kolejności musi jednak skontaktować się z przedstawicielem firmy, z którą została podpisana umowa leasingowa. Od niego dowiemy się, jakie są warunki przeprowadzenia przejęcia leasingu. W zdecydowanej większości przypadków w umowie leasingu nie ma informacji odnośnie warunków cesji. Dokładne zasady przejmowania leasingu ustala się w sposób indywidualny.

Aby móc dokonać cesji umowy leasingu, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Konieczne jest na przykład zapłacenie opłaty manipulacyjnej na rzecz finansującego z tytułu zmiany leasingobiorcy. Wysokość tej opłaty wynosi z reguły od 500 do 1000 złotych, jednak w niektórych przypadkach może być większa. Opłata manipulacyjna może być opłacona zarówno przez dotychczasowego jak i nowego leasingobiorcę.

W sposób dokładny muszą też zostać określone wymagania wobec nowego leasingobiorcy, który chce przejąć umowę. Dotychczasowe strony umowy leasingu muszą także ustalić, co stanie się z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu (np. samochodu). Ubezpieczenie może przejść na cesjonariusza, ale jest też możliwość wycofania pieniędzy za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Na sam koniec trzeba obliczyć pozostałe do końca okresu umowy opłaty oraz przygotować stosowną umowę przejęcia leasingu. Wszystkie te czynności mogą zająć sporo czasu - czasami nawet więcej niż kilka tygodni. Jeśli planujemy przeprowadzić cesję leasingu, najlepiej jest planować swoje działania z odpowiednim wyprzedzeniem. Szukanie nowego leasingobiorcy oraz podpisywanie umowy pod presją czasu nie jest dobrym rozwiązaniem.

Jak znaleźć nowego leasingobiorcę? W chwili obecnej nie jest to trudne. Internet daje nam całą masę możliwości. Ogłoszenie o poszukiwaniu nowego leasingobiorcy można wstawić na popularne portale ogłoszeniowe bądź skorzystać z ogłoszenia w firmie leasingowej. Jeśli znajdziemy już chętną osobę lub instytucję, wtedy trzeba złożyć wniosek o przeprowadzenie cesji do leasingodawcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, można już podpisać nową umowę leasingu.

Chcesz odstąpić leasing? Oto najważniejsze wskazówki odnośnie pisania ogłoszeń

Odstąpienie leasingu jest znacznie trudniejsze niż zwyczajna sprzedaż samochodu bądź jakiegokolwiek innego przedmiotu. Jest to oczywiście spowodowane tym, iż liczba potencjalnych kupujących jest znacznie mniejsza. Trzeba mieć dużo szczęścia, aby w szybki sposób znaleźć chętnego, który będzie poszukiwał takiego samego samochodu, będzie mógł korzystać z leasingu oraz wyrazi chęć uiszczenia odstępnego.

Ogłoszenie odnośnie cesji musi być jak najbardziej atrakcyjne dla potencjalnie zainteresowanych osób. Jeśli przygotujemy ofertę w taki sposób, że koszty dla nowego leasingobiorcy będą zdecydowanie zbyt wysokie, to potencjalny zainteresowany będzie wolał samodzielnie kupić taki sam samochód. Aby przyciągnąć uwagę potencjalnego przejmującego, trzeba skalkulować koszty tak, aby propozycja była do przyjęcia - w głównej mierze chodzi tutaj o wysokość odstępnego.

Cesja leasingu z odstępnym czy bez?

To, czy leasing oddamy z doliczonym odstępnym czy bez, zależy tylko od nas. Odstępne to wynagrodzenie, które płaci dotychczasowemu leasingobiorcy nowy leasingobiorca. W przypadku, gdy wartość rynkowa konkretnego przedmiotu jest dużo wyższa od wartości pozostającego do końca spłaty leasingu, wtedy wysokość odstępnego może być proporcjonalnie wyższa. Trzeba jednak również mieć świadomość tego, że im odstępne będzie wyższe, tym znacznie trudniej będzie nam znaleźć chętnego, który zdecyduje się na przejęcie od nas leasingu. W sytuacji, gdy do końca okresu spłaty pozostało jeszcze sporo czasu oraz stosunkowo wysoka kwota, wtedy najlepiej jest wystawić ogłoszenie bez odstępnego bądź z niewielką, symboliczną wręcz kwotą.

Kto może przejąć umowę leasingu?

Do przejęcia umowy leasingu uprawniony jest praktycznie każdy, kogo wybierze dotychczasowy leasingobiorca. Zanim dojdzie do zrealizowania cesji, finansujący zweryfikuje oczywiście wiarygodność oraz zdolność kredytową potencjalnego nowego cesjonariusza. Jest to taki sam proces, który ma miejsce przy rozpatrywaniu pierwotnego wniosku o leasing.

Możliwe jest również przeprowadzenie cesji leasingu w ramach tak zwanej procedury uproszczonej. Do wykorzystania procedury uproszczonej dochodzi wtedy, gdy umowa leasingu dotyczy samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych oraz innych popularnych środków trwałych. Należy również pamiętać o tym, że przekazanie leasingu w procesie cesji umowy będzie najprostsze, gdy przekażemy ją na rzecz działającej firmy. Cesja na rzecz osoby indywidualnej nie prowadzącej działalności gospodarczej może być znacznie trudniejsza do zrealizowania.

Jakie są konsekwencje cesji leasingu dla cedenta?

Wiele osób zastanawia się, jakie dokładnie są konsekwencje cesji leasingu dla cedenta. Warto wiedzieć, że wszyscy dotychczasowi leasingobiorcy, którzy zdecydują się na oddanie swojego leasingu, nie muszą wprowadzać żadnych korekt w odprowadzonym przez siebie podatku. Nie ma tutaj znaczenia, że raty były zaliczane w koszty oraz odliczano VAT. Cedent nie musi urzędowi skarbowemu niczego oddawać w momencie, gdy zakończy umowę przed czasem. Nie jest istotne, czy miało to miejsce przez rozwiązanie umowy z leasingodawcą czy za pomocą cesji leasingu na rzecz innego leasingobiorcy.

Jakie są konsekwencje cesji leasingu dla cesjonariusza?

Jeżeli umowa cesji leasingu została przygotowana w oparciu o regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku, wówczas nowy leasingobiorca posiada prawo do zaliczenia w koszty wszystkich rat leasingu. Przysługuje mu także prawo do odliczania podatku VAT od rat w pełnej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, w której przedmiotem ustawy jest samochód osobowy używany zarówno do celów służbowych jak i prywatnych. Wtedy trzeba zastosować zasadę odliczenia 50% od wszystkich rat.

Kiedy opłaca się przeprowadzić cesję leasingu?

Przy podpisaniu umowy leasingu operacyjnego, czas jej trwania musi wynieść minimum 40 procent czasu normatywnej amortyzacji danego przedmiotu. Jeśli umowa leasingu dotyczy samochodu osobowego, wówczas jest ona zawierana na minimum 24 miesiące. Z kolei przy umowie dotyczącej samochodów ciężkiego transportu oraz maszyn, minimalny okres wynosi 36 miesięcy.

Przez tak długi okres leasingobiorca może stwierdzić, iż dany pojazd nie jest mu już potrzebny. Niektórzy mogą powiedzieć: zamiast przeprowadzać cesję, lepiej rozwiązać umowę z instytucją finansującą. Niestety, takie rozwiązanie oznacza dla nas całą masę negatywnych skutków finansowych. O wiele korzystniejszym rozwiązaniem jest cesja umowy leasingu operacyjnego na firmę bądź osobę trzecią.

Odstąpienie od umowy jest korzystne tylko dla tych leasingobiorców, którzy aktualnie są w trudnej sytuacji finansowej oraz nie mogą w dalszym ciągu opłacać czynszu leasingowego. Drugą okolicznością jest chęć zmiany przedmiotu leasingu na inny. Ostatnią sytuacją, w której opłaca się odstąpić od umowy, są przekształcenia właścicielskie w firmie. W takim przypadku wykluczone jest kontynuowanie umów leasingowych na określonych warunkach.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Zasiłek rehabilitacyjny - świadczenie rehabilitacyjne po chorobowym
Poradniki 11.05.2021

Zasiłek rehabilitacyjny - świadczenie rehabilitacyjne po chorobowym

Czym jest zasiłek rehabilitacyjny? Co warto wiedzieć o tym świadczeniu, zanim wypełnisz wniosek zasiłek rehabilitacyjny? Kto i na jakich warunkach może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego z ZUS? Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny? 

Zobacz więcej
Renta socjalna 2021 - ile wynosi renta socjalna?
Poradniki 05.05.2021

Renta socjalna 2021 - ile wynosi renta socjalna?

Czym jest renta socjalna? Przekonaj się, ile wynosi renta socjalna w 2021 roku. Kto może skorzystać z renty socjalnej wypłacanej przez ZUS? Jakie są warunki otrzymania renty socjalnej z MOPS? 

Zobacz więcej
Numer IBAN - co to jest IBAN?
Poradniki 20.04.2021

Numer IBAN - co to jest IBAN?

Czym jest numer IBAN? Okazuje się, że wielu klientów banków nie wie, czym jest numer IBAN i w jakim celu należy go wykorzystać. Z naszą pomocą dowiesz się wszystkiego, co może okazać się potrzebne, jeśli będziesz dokonywać przelewu międzynarodowego.

Zobacz więcej
Płatność telefonem - jak płacić telefonem? NFC oraz BLIK
Poradniki 13.04.2021

Płatność telefonem - jak płacić telefonem? NFC oraz BLIK

Jak płacić z pomocą telefonu? Czy zbliżeniowe płacenie telefonem jest bezpieczne? Jak dokładnie skorzystać z płatności mobilnej z pomocą BLIK? Czy warto zrezygnować z płatności gotówką lub kartą płatniczą?

Zobacz więcej
Podatek od wzbogacenia - ile procent wynosi podatek od wygranej?
Poradniki 31.03.2021

Podatek od wzbogacenia - ile procent wynosi podatek od wygranej?

Wygrana pieniędzy wiąże się z ogromnym szczęściem, warto jednak zastanowić się, czy w takiej sytuacji wygrany musi martwić się podatkiem od wygranej. Ile procent wynosi podatek od wygranej i kto zobowiązany jest do uregulowania tej daniny?

Zobacz więcej
Kryterium dochodowe a pomoc społeczna. Dochód na osobę w rodzinie 2021
Poradniki 24.03.2021

Kryterium dochodowe a pomoc społeczna. Dochód na osobę w rodzinie 2021

Ile aktualnie wynosi kryterium dochodowe, które upoważnia do skorzystania z pomocy społecznej? Jak ustalić wysokość dochodu na osobę w rodzinie w 2021 roku? Czy 500+ wlicza się do dochodów osoby ubiegającej się o świadczenia finansowe?

Zobacz więcej
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie, aby świadczyć dopasowane i bezpieczne usług, personalizować reklamy, udostępniać funkcje mediów społecznościowych oraz analizować ruchu w Internecie. Klikając "Akceptuję", zgadzasz się na użycie technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych zarówno przez Totalmoney.pl, Wirtualną Polskę, Google, Facebook jak i innych naszych partnerów, o których dowiesz się więcej w Polityce Prywatności
Twoje dane osobowe takie jak adres IP, identyfikatory urządzeń i identyfikatory plików cookies będą przetwarzane przez Wirtualną Polskę bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. Wirtualna Polska przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes na potrzeby badań rynkowych, w celu uzyskania informacji na temat odbiorców odwiedzających naszą witrynę i oglądających reklamy, oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Twoje dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez Wirtualną Polskę, Google'a i Facebooka na potrzeby wyboru podstawowych i spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, czy też pomiaru wydajności reklam, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz w dowolnym momencie wycofać: w przypadku Wirtualnej Polski tutaj; Google'a- tutaj; Facebooka - tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdziesz w Polityce Prywatności. Informacje o wykorzystywaniu danych przez Google'a znajdziesz tutaj, a przez Facebooka znajdziesz - tutaj