Kredyty hipoteczne 10 min. czytania

Wkład własny do kredytu hipotecznego. Co może nim być poza gotówką?

Zaktualizowano: 2022-06-10 10:56
Opublikowano: 2019-10-17 14:05
Średnia ocena: 5,92/6 Głosów: 25
Kredyt hipoteczny a wkład własny

Co może być wkładem własnym do kredytu hipotecznego? Najbardziej popularną formą wkładu własnego jest gotówka. Wbrew powszechnemu przekonaniu jednak nie tylko pieniądze mogą być wkładem w inwestycję, na którą chce się zaciągnąć zobowiązanie. Dowiedz się, co jeszcze banki akceptują jako wkład własny przy kredycie hipotecznym.

Wkład własny do kredytu hipotecznego to kwota, jaką kredytobiorca musi wnieść, aby pozyskać z banku środki na realizację inwestycji. Zgodnie z zapisami Rekomendacji S wystosowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego wysokość wkładu własnego powinna stanowić nie mniej niż 20% wartości kredytowanej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.

Choć niektóre banki godzą się udzielić kredyt hipoteczny z nieco niższym wkładem własnym rzędu 10%, to niestety żaden nie rezygnuje z niego wcale, co oznacza, że brak wkładu własnego jest równoznaczny z otrzymaniem negatywnej decyzji kredytowej.

Czy wkładem własnym do kredytu hipotecznego musi być gotówka?

Jedną z pierwszych rzeczy, jaką musimy zrobić, starając się o kredyt hipoteczny w danym banku, jest sprawdzenie wysokości wkładu własnego. Najczęściej wynosi on od 10% do 30% wartości kredytowanej nieruchomości. Większość osób decyduje się na poczet wkładu własnego przekazać zgromadzone na koncie oszczędności i nawet nie zastanawia się, czy wkład własny musi być w gotówce. A jak się okazuje, wkład własny pieniężny to tylko jedna z form wkładu własnego.

Wkład własny nie musi być w gotówce. To dobra informacja dla tych, którym nie udało się zgromadzić wymaganej przez bank kwoty. Nadal mają oni szansę na uzyskanie kredytu od banku.

Czy wiesz? Mieszkanie bez wkładu własnego a Nowy Polski Ład – co warto wiedzieć?

Kredyt hipoteczny – co może być wkładem własnym? Poza wkładem własnym w postaci gotówki bank może zaakceptować także inne formy zabezpieczenia. O szczegóły najlepiej dopytać w banku, w którym bierze się kredyt hipoteczny, ponieważ poszczególne banki mogą akceptować różne formy wkładu.

Co może być wkładem własnym do kredytu hipotecznego?

O tym, jaki wkład własny na mieszkanie trzeba wnieść, biorąc kredyt hipoteczny, decyduje jego wysokość. Jeśli bank wymaga wkładu własnego na poziomie 20% wartości kredytowanej nieruchomości, a kwota zobowiązania sięga 400 tys. zł, to nasz wkład w realizację inwestycji powinien wynieść co najmniej 80 tys. zł. I tu pojawia się pytanie: skąd wziąć pieniądze na wkład własny?

Dla wielu Polaków kwota wymagana przy kredycie hipotecznym jest trudna do zgromadzenia, czasem wręcz nieosiągalna. Dlatego zastanawiają się oni, co oprócz gotówki może być wkładem własnym. Wbrew pozorom rozwiązań jest całkiem sporo, począwszy od innej nieruchomości, na środkach zgromadzonych na PPK skończywszy. Poniżej znajdziesz przykłady, co może być wkładem własnym przy zakupie mieszkania.

Inna nieruchomość jako wkład własny

Posiadasz już inną nieruchomość i zastanawiasz się, czy mieszkanie może być wkładem własnym przy kredycie hipotecznym? Okazuje się, że większość banków akceptuje takie rozwiązanie. Co więcej, za wkład własny może posłużyć też inna nieruchomość, np. dom rodziców, o ile zgodzą się oni zostać współkredytobiorcami.

Wkład własny w postaci nieruchomości to alternatywa dla gotówki, zatem jeśli bank zgodzi się na taką formę zabezpieczenia, jednocześnie zrezygnuje z pobrania wkładu własnego w tradycyjnej formie.

Jak myślisz? Kredyt hipoteczny jako inwestycja. Czy warto kupić nieruchomość na kredyt?

Aby nieruchomość mogła zostać uznana jako wkład własny, muszą zostać spełnione pewne warunki. Mieszkanie jako wkład własny w 2022 roku nie może być obarczone hipoteką na rzecz innego kredytodawcy. Ponadto nie może mieć ono służebności osobistej.

Działka jako wkład własny

Osoby przymierzające się do budowy domu mają za to inną zagwozdkę, a mianowicie zastanawiają się, czy działka może być wkładem własnym? Działka budowlana jako wkład własny przy kredycie hipotecznym jest akceptowana przez większość banków i może pokryć środki wymagane przez bank.

Jeśli wartość działki okaże się niewystarczająca na pokrycie 10-30% wartości inwestycji, na prace budowlane trzeba będzie przekazać także część własnych środków. Bank może w takiej sytuacji wziąć pod uwagę zgromadzone materiały budowlane czy wartość zrealizowanych już prac na budowie.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że działka może być wkładem własnym, jeśli stanowi własność osoby starającej się o finansowanie lub własność osoby, która zgodzi się być jej współkredytobiorcą. Zatem na pytanie, czy działka na kredyt może być wkładem własnym, należy odpowiedzieć przecząco.

Darowizna jako wkład własny do kredytu

Brakującym wkładem własnym mogą być też środki otrzymane od najbliższych w postaci darowizny. Pamiętajmy jednak, że otrzymując darowiznę, trzeba zapłacić podatek od spadku i darowizn do urzędu skarbowego.

Przekazanie darowizny powinno zostać potwierdzone umową, w której należy uwzględnić takie informacje jak:

  • imiona i nazwiska stron,
  • adresy stron,
  • numery dowodu osobistego wszystkich stron umowy,
  • oświadczenie darczyńcy, 
  • oświadczenie o darowiźnie i jej przyjęciu,
  • określenie daty przekazania przedmiotu umowy,
  • podpisy stron.

Darowizny dokonane w obrębie zerowej grupy podatkowej, czyli między najbliższymi osobami jak rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki czy rodzeństwo, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, pod warunkiem zgłoszenia ich na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy w urzędzie skarbowym.

Zadatek jako wkład własny przy kredycie hipotecznym

Zadatek to przedpłata, która ma za zadanie chronić interesy zarówno kupującego, jak i sprzedającego nieruchomość. Najczęściej jego wysokość wynosi 10% ceny zakupu nieruchomości, niekiedy mniej. Znajduje zastosowanie przy kupowaniu nieruchomości na runku pierwotnym, jak i wtórnym.

Wpłacony zadatek w całości może zostać uznany przez bank jako wkład własny na zaciągany kredyt hipoteczny. Jedyne co trzeba zrobić, żeby tak się stało, jest potwierdzenie przy pomocy choćby umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, że zadatek został zrealizowany.

Książeczka mieszkaniowa jako wkład własny

W czasach PRL wiele osób gromadziło oszczędności na książeczkach mieszkaniowych. Dzisiaj mają je już tylko nieliczni. Jak się okazuje, środki zgromadzone na książeczce mieszkaniowej, jak również premię gwarancyjną, jaką można uzyskać przy jej likwidacji, można wykorzystać jako wkład własny niezbędny do zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

Średnia premia gwarancyjna w 2019 r. wyniosła ok. 10,5 tys. zł, dlatego mając taką książeczkę, warto udać się do banku i dopytać o szczegóły, ponieważ przy jej likwidacji można zyskać całkiem sporą kwotę.

Środki zgromadzone na PPK jako wkład własny

Zgodnie z ustawą o PPK, czyli Pracowniczych Planach Kapitałowych, pracownik oszczędzający pieniądze w taki sposób na poczet przyszłej emerytury może wypłacić zgromadzone na swoim koncie środki celem przeznaczenia ich na wkład własny. O wypłatę środków z PPK na pokrycie wkładu własnego może wnioskować osoba przed ukończeniem 45. roku życia. Warto jednak podkreślić, że musi je później zwrócić do PPK lub zapłacić podatek fiskusowi w wysokości 19% z tytułu ich wypłacenia.

Zwrot pieniędzy powinien nastąpić pomiędzy 5. a 15. rokiem od daty wypłaty. Uczestnik może zakończyć okres spłacania środków na rachunek PPK w momencie osiągnięcia 60. roku życia, co oznacza, że wtedy nie poniesie konsekwencji podatkowych.

IKE i IKZE jako wkład własny do kredytu na mieszkanie

Niektóre banki są skłonne zaakceptować jako wkład własny do kredytu hipotecznego także pieniądze odkładane na emeryturę w ramach IKE oraz IKZE. Co istotne, nie trzeba wtedy wypłacać gotówki, nie traci się też zabezpieczenia emerytalnego. W praktyce bank ustanawia zabezpieczenia na zgromadzonych środkach do określonej kwoty.

Jeśli nie chce się tracić pieniędzy zbieranych na emeryturę na IKE i IKZE, umowa z bankiem nie powinna zakładać tego, że zostaną one przeznaczone na spłatę kredytu. Gdy środki z konta emerytalnego zostaną przedwcześnie upłynnione, trzeba będzie zapłacić prowizję oraz podatek dochodowy od zysków kapitałowych.

Czego bank nie uzna jako wkład własny do kredytu hipotecznego?

Teraz omówimy sobie, co nie może być wkładem własnym przy kredycie hipotecznym, bo jak się okazuje, kredytodawcy nie są aż tak wyrozumiali i nie akceptują każdej formy zabezpieczenia. Na pewno kredyt na wkład własny nie jest dobrym pomysłem, ponieważ banki nie akceptują pożyczonych pieniędzy. W dodatku kolejny kredyt mógłby znacząco obniżyć zdolność kredytową, co zamiast ułatwić zaciągnięcie kredytu na kupno mieszkania, mogłoby to utrudnić.

Jako wkład własny może nie zostać uznana nieruchomość, której jest się współwłaścicielem. W takiej sytuacji może być potrzebna zgoda drugiego współwłaściciela na zabezpieczenie kredytu daną nieruchomością.

Przy okazji: Zniesienie współwłasności – jak napisać wniosek i jak długo trwa sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości?

Wkładem własnym do kredytu hipotecznego nie mogą być także towary luksusowe ani drogocenne kamienie. Mało które banki godzą się też na zabezpieczenie w postaci papierów wartościowych czy akcji. Ponadto za wkład własny nie zostaną uznane elementy majątku ruchomego, takie jak dzieła sztuki czy biżuteria.

Jak udokumentować wkład własny do kredytu hipotecznego?

Każdy bank samodzielnie ustala, jak udokumentować posiadanie wkładu własnego. W przypadku gotówki wystarczające może okazać się okazanie wyciągu z banku lub potwierdzenie zrealizowanego przelewu. Niekiedy trzeba dodatkowo wypełnić specjalny formularz.

Jak przedstawić wkład własny przeznaczony na budowę domu, np. zakup materiałów budowlanych? W takim przypadku należy okazać w banku opłaconą fakturę zakupu wystawioną na swoje dane.

Innym sposobem udokumentowania wkładu własnego jest oświadczenie podpisane przez strony umowy, które musi zostać umieszczone w akcie notarialnym. Jeśli wkładem własnym jest działka, wymaga to przedłożenia aktu własności nieruchomości i potwierdzenia, że nie jest obciążona hipoteką. A jak udowodnić wkład własny w postaci innej nieruchomości? Trzeba będzie przedstawić wypis z księgi wieczystej.

Co może być wkładem własnym przy kredycie hipotecznym? Podsumowanie

Otrzymanie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego nie jest możliwe. Zatem chcąc wziąć kredyt, a nie mając zgromadzonej odpowiednio wysokiej kwoty oszczędności, warto rozważyć inne formy zabezpieczenia. Inna nieruchomość, działka, darowizna, zadatek, książeczka mieszkaniowa, środki zgromadzone na PPK czy IKE i IKZE – jak widać, sposobów na wkład własny jest całe mnóstwo. Wybierz taki, który jest dla Ciebie najbardziej dogodny i utoruj sobie drogę do kredytu hipotecznego.

Komentarze

Powiązane artykuły

Bon mieszkaniowy {{year}}

Bon mieszkaniowy 2024

...mieć on wystarczającej zdolności kredytowej, by zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości (kryterium nie dotyczyło ubiegania się o...

...głównie do osób, które mają ograniczone możliwości uzyskania kredytu hipotecznego, z kolei drugi miał być przeznaczony dla rodzin wielodzietnych...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?

Czym są stopy procentowe NBP? Jak stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Symulacja kredytu hipotecznego w {{year}}

Symulacja kredytu hipotecznego w 2024

...zmienić w czasie trwania umowy kredytowej, jeśli weźmiesz kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem. Takie oprocentowanie składa się ze...

...zaciągnąć zobowiązanie, warto przeprowadzić symulację kredytu hipotecznego w różnych bankach i dla różnych wariantów oferty, aby dzięki...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Jak można było wziąć Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

Jak można było wziąć Bezpieczny Kredyt 2 proc.?

...uruchomiony 1 lipca 2023, program oferował preferencyjny kredyt hipoteczny z oprocentowaniem 2% (plus marża banku i inne opłaty) na pierwsze...

...kredyt 2%? Tak samo, jak w przypadku każdego innego kredytu hipotecznego, tak i w przypadku Bezpiecznego kredytu 2%, należało złożyć...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Bezpieczny kredyt 2 proc. Co z programem w {{year}}?

Bezpieczny kredyt 2 proc. Co z programem w 2024?

...do 600 tys. zł. Większe rodziny będą mogły liczyć na dodatkowe 100 tys. zł za każdą osobę. Lata 2021-2022 były bardzo trudne dla Polaków, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny. Rada Polityki Pieniężnej od jesieni 2021 roku sukcesywnie podnosiła stopy procentowe, aż znalazły się na rekordowym poziomie – 6,75%. Wraz z nimi w górę...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Tarcza dla kredytobiorców

Tarcza dla kredytobiorców. Dofinansowania do kredytów hipotecznych w 2024?

...wniosek o wsparcie należało złożyć do banku, w którym uzyskano kredyt hipoteczny. Warto jednak podkreślić, że mimo spełnienia jednego z...

...i 2022 roku. Odetchnąć mogły osoby, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne. Ich raty w końcu zaczęły spadać. Malejąca inflacja...

Zobacz więcej
14 min. czytania