Odsetki maksymalne - podstawowe informacje

Zaktualizowano: 15.01.2021 11:01
Opublikowano: 14.04.2020 14:53
Średnia ocena: 5,90/6 Głosów: 21

Wysokość odsetek może być określana na bardzo zróżnicowanym poziomie - jest to związane z obowiązującą w Polsce swobodą w zakresie zawierania umów. Strony umowy nie mogą jednak ustalić odsetek większych, niż odsetki maksymalne.

Każdy, kto planuje wziąć kredyt lub pożyczkę, powinien znać podstawową terminologię związaną z bankowością. Jednym z istotnych pojęć są odsetki maksymalne. W dzisiejszym artykule odpowiadamy, czym różnią się odsetki maksymalne od innych rodzajów odsetek. Zapraszamy do lektury!

Odsetki - co to takiego?

Odsetki to termin określający pieniądze, które są wynagrodzeniem dla banku za to, że pożyczył nam pieniądze (kapitał). Z tego powodu często nazywa się je odsetkami kapitałowymi. Jeśli odsetki są sankcją w związku z opóźnieniami w spłacie rat, wtedy nazywa się je odsetkami za zwłokę. O odsetkach może być mowa w umowie, sądowym orzeczeniu bądź decyzji, którą ustaliły obie strony umowy. Wysokość odsetek określa też polskie prawo - w zależności od konkretnych przepisów możemy mieć do czynienia z odsetkami za opóźnienie, odsetkami umownymi lub odsetkami ustawowymi.

Wysokość odsetek może być określana na bardzo zróżnicowanym poziomie - jest to związane z obowiązującą w Polsce swobodą w zakresie zawierania umów. Strony umowy nie mogą jednak ustalić odsetek większych, niż odsetki maksymalne. Zasada dotycząca swobody zawierania umów mówi o tym, że umowy mogą być zawierane w sposób w pełni dowolny. Oznacza to, że możemy również samodzielnie określić wysokość odsetek, które będą naliczane przez wierzyciela w razie opóźnień w spłacie rat.

W polskich przepisach wyróżnia się jeszcze tak zwane odsetki podatkowe. Jest to rodzaj odsetek naliczany przez polskie urzędy skarbowe, gdy nie opłacimy na czas swoich podatków. Kwota takich odsetek może wynosić 200 procent podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego - wynosi ona maksymalnie 8 procent. W niektórych sytuacjach odsetki za zwłokę mogą być obniżane bądź podwyższane w zależności od okoliczności - mogą stanowić 50 oraz 150 procent stawki podstawowej. Odsetki ustawowe, które mają miejsce przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, należy wyliczać zgodnie z odpowiednim wzorem zapisanym w polskich przepisach.

Koszt pożyczki a odsetki maksymalne

Wszystkie działające w Polsce banki oraz instytucje pozabankowe są nastawione przede wszystkim na zysk. Korzystając z jakiegokolwiek produktu finansowego (pożyczki lub kredytu), musimy liczyć się z tym, iż poniesiemy określone koszty. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to pożyczka gotówkowa od parabanku, kredyt hipoteczny, konsolidacyjny czy gotówkowy. Zasady są proste: gdy korzystamy z kredytu lub pożyczki, zawsze musimy oddać więcej niż pożyczyliśmy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są produkty firm pozabankowych przeznaczone dla nowych klientów, w których RRSO wynosi 0%. Takie produkty są jednak bezpłatne tylko wtedy, gdy dany klient spłaci swoje zobowiązanie w odpowiednim terminie zapisanym w umowie.

Jakie dokładnie elementy składają się na koszt pożyczek i kredytów? Wśród najważniejszych kosztów wymienia się:

  • oprocentowanie nominalne - pojęcie to oznacza odsetki, które będziemy musieli zapłacić od pożyczonej od danej instytucji bankowej kwoty. Dla przykładu: gdy pożyczymy 2000 złotych z oprocentowaniem w wysokości 10%, kwota odsetek będzie wynosiła 200 złotych. Warto wiedzieć, że maksymalne odsetki nominalne nie mogą być większe od dwukrotności wysokości odsetek ustawowych;

  • prowizja banku - są to wszystkie opłaty pobierane przez daną instytucję finansową za wykonanie rozmaitych czynności takich jak przygotowanie umowy, rozpatrzenie wniosku, wysyłanie ponagleń do zapłaty itd. Prowizje mogą być pobierane do każdej raty bądź jednorazowo. Wysokość prowizji może być stała bądź uzależniona od pożyczonej przez danego klienta kwoty;

  • koszty dodatkowe.

Wszystkie powyżej opisane koszty poniesiemy, jeśli w odpowiednim terminie będziemy spłacać swoje zobowiązanie. W sytuacji, gdy będziemy mieć problem z terminowością w spłacie kredytu, wówczas dana instytucja bankowa rozpocznie naliczanie odsetek za opóźnienie. Maksymalne odsetki za opóźnienie w spłacie to dodatkowa opłata, która jest wprowadzana przez banki, aby zachęcić klientów do uregulowania zaległości.

Całkowity koszt kredytu to nie tylko odsetki

Warto wiedzieć, że na ostateczny koszt kredytu składają się nie tylko odsetki czy prowizja. Warto znać pojęcie całkowitego kosztu kredytu. Całkowity koszt kredytu to koszt spłaty zobowiązania oraz wszelkich opłat dodatkowych, które musimy ponieść w związku z danym kredytem bądź pożyczką. Często zdarza się, iż opłaty dodatkowe takie jak np. ubezpieczenie stają się jednym z głównych kosztów kredytów. Niektóre instytucje bankowe chwalą się, iż mają “najniższe odsetki na rynku”. Nie są jednak skore do tego, aby w sposób rzetelny poinformować swoich klientów, jaki będzie całkowity koszt kredytu. Często zdarza się, że porównując dwie propozycje bankowe, jedną z wyższym oprocentowaniem, a drugą z niższym, okazuje się, że ta pierwsza jest korzystniejsza. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję kredytową, warto dokładnie sprawdzić, ile wyniesie całkowity koszt konkretnego kredytu. Bardzo ważna w ocenie danej propozycji kredytowej jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO). Jest to wskaźnik, który informuje nas o tym, jaka będzie wysokość kosztów, które musi ponieść klient.

Wszystkie koszty, które są opisane w umowie, składają się na całkowity koszt kredytu. Zachęcamy do tego, aby przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy kredytowej, bardzo dokładnie zapoznać się z jej zapisami. Wysokość odsetek jest zawsze dokładnie sygnalizowana przez bank, dlatego łatwo jest obliczyć, ile dokładnie pieniędzy będziemy musieli oddać. W dalszej części artykułu bardzo dokładnie omawiamy, ile mogą wynosić odsetki w Polsce w świetle przepisów prawnych.

Z kolei prowizję oblicza się na podstawie zróżnicowanych danych, m.in. wysokości udzielanego kredytu. Do tego dochodzi czasami koszt ubezpieczenia. Jeśli pożyczka bądź kredyt opiewa na stosunkowo niską kwotę, wówczas raczej nie jest konieczne jego wykupywanie. Jeśli suma zobowiązania jest wyższa, banki wręcz wymagają, abyśmy kupili ubezpieczenie. Kwota za ubezpieczenie jest automatycznie doliczana do ostatecznej kwoty danego kredytu. Aby poznać dokładne koszty kredytów od poszczególnych banków, warto skorzystać z intuicyjnego kalkulatora kredytowego znajdującego się na naszej stronie. W ciągu kilkunastu sekund można porównać mnóstwo ofert kredytowych od największych banków w Polsce.

Odsetki za opóźnienie - co to takiego?

Odsetki za opóźnienie są swego rodzaju karą nałożoną przez bank lub firmę pożyczkową na klienta, który nie spłaca swojego zobowiązania w odpowiednim terminie określonym w umowie. Instytucje finansowe podkreślają, iż stosują odsetki za opóźnienie, aby zmotywować swoich klientów do jak najszybszego spłacenia długów, ponieważ z każdym dniem koszty będą rosły. Wielu kredytobiorców podkreśla jednak, iż często odsetki za opóźnienie są zdecydowanie zbyt wysokie i mogą doprowadzić nawet do bankructwa.

Odsetki maksymalne za opóźnienie - ile wynoszą?

Dokładną wysokość odsetek za opóźnienie można znaleźć w umowie kredytowej bądź pożyczkowej. Warto wiedzieć, że począwszy od 2016 roku obowiązują nowe przepisy odnośnie odsetek maksymalnych. Jest to górna granica, którą mogą osiągnąć odsetki z tytułu opóźnień w spłacie kredytu lub pożyczki. Aktualnie obowiązujące przepisy wskazują, iż wysokość odsetek maksymalnych nie może być większa niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Aktualnie maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może być większa niż 14%.

Odsetki maksymalne - limity ustanowione przez polskiego ustawodawcę

Polskie przepisy w sposób dokładny regulują wysokość wielu rodzajów odsetek. Poniżej dokładnie je omawiamy:

  1. Odsetki ustawowe za opóźnienie - W przypadku gdy umowa kredytowa bądź pożyczkowa nie określa w sposób dokładny wysokości odsetek z tytułu opóźnienia w spłacie, wtedy przyjmuje się, iż ich wysokość odpowiada sumie stopy referencyjnej NBP + 5,5%. W związku z tym, aktualnie ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 7% w ujęciu rocznym.

  2. Maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie - Zgodnie z polskimi przepisami, maksymalna wysokość odsetek z tytułu opóźnień w spłacie zobowiązania nie może być większa niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie. W tej chwili odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki bądź kredytu nie mogą wynosić więcej niż 14% w ujęciu rocznym.

  3. Odsetki ustawowe - Odsetki ustawowe określane są na okoliczność sytuacji, w której w umowie między konsumentem a instytucją pożyczkową nie określono oprocentowania dla pożyczonej przez klienta kwoty. Stosuje się je wtedy, gdy odsetki nalicza się w sposób określony w decyzji sądu. Wysokość odsetek ustawowych to suma aktualnie obowiązującej stopy preferencyjnej NBP powiększona i 3,5%, co daje łącznie 5%.

  4. Maksymalne odsetki ustawowe - Począwszy od 2016 roku odsetki maksymalne, które mogą zostać nałożone przez kredytodawcę na konsumenta, określa się na podstawie wysokości odsetek ustawowych. Maksymalne odsetki kredytu bądź pożyczki nie mogą być większe od dwukrotności odsetek ustawowych, co daje nie więcej niż 10% w ujęciu rocznym.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Oprocentowanie nominalne - jak obliczyć i jak wpływa na koszt kredytu?
Poradniki 21.07.2021

Oprocentowanie nominalne - jak obliczyć i jak wpływa na koszt kredytu?

Czym jest oprocentowanie nominalne i jak się ma do całkowitego kosztu kredytu czy pożyczki? Wartość ta ma duże znaczenie dla wysokości rat i kwoty do zapłaty, ale to tylko jeden z parametrów potrzebnych do oceny opłacalności oferty.

Zobacz więcej
Raty malejące czy równe - co wybrać decydując się na kredyt?
Poradniki 20.07.2021

Raty malejące czy równe - co wybrać decydując się na kredyt?

Raty malejące to jeden z dwóch typów spłaty kredytu. W ich przypadku w pierwszej kolejności spłacana jest część kapitałowa, co przekłada się na korzystniejsze rozliczenie całościowego zobowiązania. Otrzymanie zgody na raty malejące z banku wymaga jednak stosunkowo wysokiej zdolności kredytowej. Jakie wady i zalety ma taki typ naliczania rat? Czy są bardziej opłacalne od raty stałej? Odpowiadamy na to oraz inne pytania dotyczące malejących rat kredytowych!

Zobacz więcej
Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?
Poradniki 19.07.2021

Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?

Nowy Polski Ład to program zaproponowany przez PIS, który ma zmienić oblicze krajowej gospodarki. Choć dopiero jest w fazie zapowiedzi, to już wywołał niemałe poruszenie. Jakie zmiany ma wprowadzić? Poznaj założenia Nowego Polskiego Ładu. Wyższa kwota wolna od podatku, kredyty hipoteczne bez wkładu własnego. Co jeszcze przygotował PIS w ramach Nowego Ładu? Sprawdzamy!

Zobacz więcej
Spłata karty kredytowej – sprawdź, jak spłacić zadłużenie na karcie kredytowej
Poradniki 15.07.2021

Spłata karty kredytowej – sprawdź, jak spłacić zadłużenie na karcie kredytowej

Spłata karty kredytowej jest dla Ciebie zbyt skomplikowana? Nie jesteś w tym osamotniony – wiele osób gubi się w terminach i nie wie, kiedy i w jakiej kwocie uregulować zadłużenie, by bank nie naliczył odsetek lub co gorsza, nie zablokował dostępu do środków. Przeczytaj zatem nasz tekst i dowiedz się, jak spłacać kartę kredytową, by korzystanie z niej było opłacalne.

Zobacz więcej
Czyszczenie BIK – jak wygląda i czy jest możliwe? Sprawdź!
Poradniki 13.07.2021

Czyszczenie BIK – jak wygląda i czy jest możliwe? Sprawdź!

Bank, zanim udzieli kredytu lub przyzna limit na karcie kredytowej, sprawdza wiarygodność wnioskującego o dany produkt klienta, prześwietlając go w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Znalezione tam negatywne wpisy mogą przesądzić o odrzuceniu wniosku o finansowanie. Nic dziwnego zatem, że osoby posiadające negatywną historię kredytową często zastanawiają się, jak wyczyścić BIK i czy w ogóle da się to zrobić. Czyszczenie BIK – co warto na ten temat wiedzieć?

Zobacz więcej
Internetowy kantor - jak korzystać z kantora online i czy to się opłaca?
Poradniki 01.07.2021

Internetowy kantor - jak korzystać z kantora online i czy to się opłaca?

Internetowy kantor oferuje szybką i skuteczną wymianę wybranych walut po korzystnych kursach, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Jeśli klient potrzebuje dokonać wymiany, kantor internetowy jest jedną z pierwszych opcji, jakie może rozważyć. Za jego pośrednictwem pieniądze przesyłane są na wskazane konto walutowe niezwłocznie, dlatego szybko można się nimi cieszyć i wydawać zgodnie z potrzebami.

Zobacz więcej
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie, aby świadczyć dopasowane i bezpieczne usług, personalizować reklamy, udostępniać funkcje mediów społecznościowych oraz analizować ruchu w Internecie. Klikając "Akceptuję", zgadzasz się na użycie technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych zarówno przez Totalmoney.pl, Wirtualną Polskę, Google, Facebook jak i innych naszych partnerów, o których dowiesz się więcej w Polityce Prywatności
Twoje dane osobowe takie jak adres IP, identyfikatory urządzeń i identyfikatory plików cookies będą przetwarzane przez Wirtualną Polskę bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. Wirtualna Polska przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes na potrzeby badań rynkowych, w celu uzyskania informacji na temat odbiorców odwiedzających naszą witrynę i oglądających reklamy, oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Twoje dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez Wirtualną Polskę, Google'a i Facebooka na potrzeby wyboru podstawowych i spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, czy też pomiaru wydajności reklam, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz w dowolnym momencie wycofać: w przypadku Wirtualnej Polski tutaj; Google'a- tutaj; Facebooka - tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdziesz w Polityce Prywatności. Informacje o wykorzystywaniu danych przez Google'a znajdziesz tutaj, a przez Facebooka znajdziesz - tutaj