× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Odsetki maksymalne - podstawowe informacje

Zaktualizowano: 15.01.2021 11:01
Opublikowano: 14.04.2020 14:53
Średnia ocena: 5,83/6 Głosów: 12

Wysokość odsetek może być określana na bardzo zróżnicowanym poziomie - jest to związane z obowiązującą w Polsce swobodą w zakresie zawierania umów. Strony umowy nie mogą jednak ustalić odsetek większych, niż odsetki maksymalne.

Każdy, kto planuje wziąć kredyt lub pożyczkę, powinien znać podstawową terminologię związaną z bankowością. Jednym z istotnych pojęć są odsetki maksymalne. W dzisiejszym artykule odpowiadamy, czym różnią się odsetki maksymalne od innych rodzajów odsetek. Zapraszamy do lektury!

Odsetki - co to takiego?

Odsetki to termin określający pieniądze, które są wynagrodzeniem dla banku za to, że pożyczył nam pieniądze (kapitał). Z tego powodu często nazywa się je odsetkami kapitałowymi. Jeśli odsetki są sankcją w związku z opóźnieniami w spłacie rat, wtedy nazywa się je odsetkami za zwłokę. O odsetkach może być mowa w umowie, sądowym orzeczeniu bądź decyzji, którą ustaliły obie strony umowy. Wysokość odsetek określa też polskie prawo - w zależności od konkretnych przepisów możemy mieć do czynienia z odsetkami za opóźnienie, odsetkami umownymi lub odsetkami ustawowymi.

Wysokość odsetek może być określana na bardzo zróżnicowanym poziomie - jest to związane z obowiązującą w Polsce swobodą w zakresie zawierania umów. Strony umowy nie mogą jednak ustalić odsetek większych, niż odsetki maksymalne. Zasada dotycząca swobody zawierania umów mówi o tym, że umowy mogą być zawierane w sposób w pełni dowolny. Oznacza to, że możemy również samodzielnie określić wysokość odsetek, które będą naliczane przez wierzyciela w razie opóźnień w spłacie rat.

W polskich przepisach wyróżnia się jeszcze tak zwane odsetki podatkowe. Jest to rodzaj odsetek naliczany przez polskie urzędy skarbowe, gdy nie opłacimy na czas swoich podatków. Kwota takich odsetek może wynosić 200 procent podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego - wynosi ona maksymalnie 8 procent. W niektórych sytuacjach odsetki za zwłokę mogą być obniżane bądź podwyższane w zależności od okoliczności - mogą stanowić 50 oraz 150 procent stawki podstawowej. Odsetki ustawowe, które mają miejsce przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, należy wyliczać zgodnie z odpowiednim wzorem zapisanym w polskich przepisach.

Koszt pożyczki a odsetki maksymalne

Wszystkie działające w Polsce banki oraz instytucje pozabankowe są nastawione przede wszystkim na zysk. Korzystając z jakiegokolwiek produktu finansowego (pożyczki lub kredytu), musimy liczyć się z tym, iż poniesiemy określone koszty. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to pożyczka gotówkowa od parabanku, kredyt hipoteczny, konsolidacyjny czy gotówkowy. Zasady są proste: gdy korzystamy z kredytu lub pożyczki, zawsze musimy oddać więcej niż pożyczyliśmy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są produkty firm pozabankowych przeznaczone dla nowych klientów, w których RRSO wynosi 0%. Takie produkty są jednak bezpłatne tylko wtedy, gdy dany klient spłaci swoje zobowiązanie w odpowiednim terminie zapisanym w umowie.

Jakie dokładnie elementy składają się na koszt pożyczek i kredytów? Wśród najważniejszych kosztów wymienia się:

  • oprocentowanie nominalne - pojęcie to oznacza odsetki, które będziemy musieli zapłacić od pożyczonej od danej instytucji bankowej kwoty. Dla przykładu: gdy pożyczymy 2000 złotych z oprocentowaniem w wysokości 10%, kwota odsetek będzie wynosiła 200 złotych. Warto wiedzieć, że maksymalne odsetki nominalne nie mogą być większe od dwukrotności wysokości odsetek ustawowych;

  • prowizja banku - są to wszystkie opłaty pobierane przez daną instytucję finansową za wykonanie rozmaitych czynności takich jak przygotowanie umowy, rozpatrzenie wniosku, wysyłanie ponagleń do zapłaty itd. Prowizje mogą być pobierane do każdej raty bądź jednorazowo. Wysokość prowizji może być stała bądź uzależniona od pożyczonej przez danego klienta kwoty;

  • koszty dodatkowe.

Wszystkie powyżej opisane koszty poniesiemy, jeśli w odpowiednim terminie będziemy spłacać swoje zobowiązanie. W sytuacji, gdy będziemy mieć problem z terminowością w spłacie kredytu, wówczas dana instytucja bankowa rozpocznie naliczanie odsetek za opóźnienie. Maksymalne odsetki za opóźnienie w spłacie to dodatkowa opłata, która jest wprowadzana przez banki, aby zachęcić klientów do uregulowania zaległości.

Całkowity koszt kredytu to nie tylko odsetki

Warto wiedzieć, że na ostateczny koszt kredytu składają się nie tylko odsetki czy prowizja. Warto znać pojęcie całkowitego kosztu kredytu. Całkowity koszt kredytu to koszt spłaty zobowiązania oraz wszelkich opłat dodatkowych, które musimy ponieść w związku z danym kredytem bądź pożyczką. Często zdarza się, iż opłaty dodatkowe takie jak np. ubezpieczenie stają się jednym z głównych kosztów kredytów. Niektóre instytucje bankowe chwalą się, iż mają “najniższe odsetki na rynku”. Nie są jednak skore do tego, aby w sposób rzetelny poinformować swoich klientów, jaki będzie całkowity koszt kredytu. Często zdarza się, że porównując dwie propozycje bankowe, jedną z wyższym oprocentowaniem, a drugą z niższym, okazuje się, że ta pierwsza jest korzystniejsza. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję kredytową, warto dokładnie sprawdzić, ile wyniesie całkowity koszt konkretnego kredytu. Bardzo ważna w ocenie danej propozycji kredytowej jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO). Jest to wskaźnik, który informuje nas o tym, jaka będzie wysokość kosztów, które musi ponieść klient.

Wszystkie koszty, które są opisane w umowie, składają się na całkowity koszt kredytu. Zachęcamy do tego, aby przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy kredytowej, bardzo dokładnie zapoznać się z jej zapisami. Wysokość odsetek jest zawsze dokładnie sygnalizowana przez bank, dlatego łatwo jest obliczyć, ile dokładnie pieniędzy będziemy musieli oddać. W dalszej części artykułu bardzo dokładnie omawiamy, ile mogą wynosić odsetki w Polsce w świetle przepisów prawnych.

Z kolei prowizję oblicza się na podstawie zróżnicowanych danych, m.in. wysokości udzielanego kredytu. Do tego dochodzi czasami koszt ubezpieczenia. Jeśli pożyczka bądź kredyt opiewa na stosunkowo niską kwotę, wówczas raczej nie jest konieczne jego wykupywanie. Jeśli suma zobowiązania jest wyższa, banki wręcz wymagają, abyśmy kupili ubezpieczenie. Kwota za ubezpieczenie jest automatycznie doliczana do ostatecznej kwoty danego kredytu. Aby poznać dokładne koszty kredytów od poszczególnych banków, warto skorzystać z intuicyjnego kalkulatora kredytowego znajdującego się na naszej stronie. W ciągu kilkunastu sekund można porównać mnóstwo ofert kredytowych od największych banków w Polsce.

Odsetki za opóźnienie - co to takiego?

Odsetki za opóźnienie są swego rodzaju karą nałożoną przez bank lub firmę pożyczkową na klienta, który nie spłaca swojego zobowiązania w odpowiednim terminie określonym w umowie. Instytucje finansowe podkreślają, iż stosują odsetki za opóźnienie, aby zmotywować swoich klientów do jak najszybszego spłacenia długów, ponieważ z każdym dniem koszty będą rosły. Wielu kredytobiorców podkreśla jednak, iż często odsetki za opóźnienie są zdecydowanie zbyt wysokie i mogą doprowadzić nawet do bankructwa.

Odsetki maksymalne za opóźnienie - ile wynoszą?

Dokładną wysokość odsetek za opóźnienie można znaleźć w umowie kredytowej bądź pożyczkowej. Warto wiedzieć, że począwszy od 2016 roku obowiązują nowe przepisy odnośnie odsetek maksymalnych. Jest to górna granica, którą mogą osiągnąć odsetki z tytułu opóźnień w spłacie kredytu lub pożyczki. Aktualnie obowiązujące przepisy wskazują, iż wysokość odsetek maksymalnych nie może być większa niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Aktualnie maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może być większa niż 14%.

Odsetki maksymalne - limity ustanowione przez polskiego ustawodawcę

Polskie przepisy w sposób dokładny regulują wysokość wielu rodzajów odsetek. Poniżej dokładnie je omawiamy:

  1. Odsetki ustawowe za opóźnienie - W przypadku gdy umowa kredytowa bądź pożyczkowa nie określa w sposób dokładny wysokości odsetek z tytułu opóźnienia w spłacie, wtedy przyjmuje się, iż ich wysokość odpowiada sumie stopy referencyjnej NBP + 5,5%. W związku z tym, aktualnie ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 7% w ujęciu rocznym.

  2. Maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie - Zgodnie z polskimi przepisami, maksymalna wysokość odsetek z tytułu opóźnień w spłacie zobowiązania nie może być większa niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie. W tej chwili odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki bądź kredytu nie mogą wynosić więcej niż 14% w ujęciu rocznym.

  3. Odsetki ustawowe - Odsetki ustawowe określane są na okoliczność sytuacji, w której w umowie między konsumentem a instytucją pożyczkową nie określono oprocentowania dla pożyczonej przez klienta kwoty. Stosuje się je wtedy, gdy odsetki nalicza się w sposób określony w decyzji sądu. Wysokość odsetek ustawowych to suma aktualnie obowiązującej stopy preferencyjnej NBP powiększona i 3,5%, co daje łącznie 5%.

  4. Maksymalne odsetki ustawowe - Począwszy od 2016 roku odsetki maksymalne, które mogą zostać nałożone przez kredytodawcę na konsumenta, określa się na podstawie wysokości odsetek ustawowych. Maksymalne odsetki kredytu bądź pożyczki nie mogą być większe od dwukrotności odsetek ustawowych, co daje nie więcej niż 10% w ujęciu rocznym.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Koszty komornicze - koszty egzekucji komorniczej, koszty egzekucyjne
Poradniki 04.03.2021

Koszty komornicze - koszty egzekucji komorniczej, koszty egzekucyjne

Jeśli czeka cię egzekucja komornicza, musisz mieć na uwadze dodatkowe wydatki, które pokryją koszty komornicze. Sprawdź, ile wynoszą opłaty komornicze zależnie od formy egzekucji długu. 

Zobacz więcej
Co to jest REGON? REGON online. Weryfikacja PESEL
Poradniki 01.03.2021

Co to jest REGON? REGON online. Weryfikacja PESEL

Dzięki bazie REGON możemy również zweryfikować, od jak dawna dana firma funkcjonuje na rynku oraz jaki jest status danej działalności gospodarczej. Wyróżniamy trzy podstawowe stany: działalność czynna, zawieszona lub zakończona.

Zobacz więcej
Najniższa emerytura w Polsce 2021. Emerytury w Polsce. Waloryzacja 2021
Poradniki 18.02.2021

Najniższa emerytura w Polsce 2021. Emerytury w Polsce. Waloryzacja 2021

Najniższa emerytura polaków niestety nie prezentuje się korzystnie. Świadczenie jest wyjątkowo niskie, a seniorzy, którzy żyją z takich emerytur, często muszą korzystać z pomocy finansowej najbliższych, banków a nawet...

Zobacz więcej
Saldo konta - co to jest saldo? Saldo konta a dostępne środki
Poradniki 15.02.2021

Saldo konta - co to jest saldo? Saldo konta a dostępne środki

Saldo konta, dostępne środki, saldo debetowe, co dokładnie musisz wiedzieć o tych pojęciach, które są ważne dla każdego klienta banku? Przekonaj się, jak ocenić rzeczywisty stan swojego konta osobistego.

Zobacz więcej
Kwota wolna od zajęcia 2021 - zajęcia komornicze
Poradniki 11.02.2021

Kwota wolna od zajęcia 2021 - zajęcia komornicze

Czym jest kwota wolna od zajęcia? Ile w 2021 roku wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego? Jak przebiega zajęcie wynagrodzenia? Czy zarabiając najniższą krajową, musisz obawiać się zajęcia komorniczego?

Zobacz więcej
Cesja wierzytelności - sprzedaż wierzytelności
Poradniki 08.02.2021

Cesja wierzytelności - sprzedaż wierzytelności

Na czym dokładnie polega cesja wierzytelności? Kiedy można z niej korzystać? Które akty prawne dokładnie definiują cesję wierzytelności? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w najnowszym artykule.

Zobacz więcej