Odsetki maksymalne - podstawowe informacje

Zaktualizowano: 2021-01-15 11:01
Opublikowano: 2020-04-14 14:53
Średnia ocena: 5,92/6 Głosów: 24

Wysokość odsetek może być określana na bardzo zróżnicowanym poziomie - jest to związane z obowiązującą w Polsce swobodą w zakresie zawierania umów. Strony umowy nie mogą jednak ustalić odsetek większych, niż odsetki maksymalne.

Każdy, kto planuje wziąć kredyt lub pożyczkę, powinien znać podstawową terminologię związaną z bankowością. Jednym z istotnych pojęć są odsetki maksymalne. W dzisiejszym artykule odpowiadamy, czym różnią się odsetki maksymalne od innych rodzajów odsetek. Zapraszamy do lektury!

Odsetki - co to takiego?

Odsetki to termin określający pieniądze, które są wynagrodzeniem dla banku za to, że pożyczył nam pieniądze (kapitał). Z tego powodu często nazywa się je odsetkami kapitałowymi. Jeśli odsetki są sankcją w związku z opóźnieniami w spłacie rat, wtedy nazywa się je odsetkami za zwłokę. O odsetkach może być mowa w umowie, sądowym orzeczeniu bądź decyzji, którą ustaliły obie strony umowy. Wysokość odsetek określa też polskie prawo - w zależności od konkretnych przepisów możemy mieć do czynienia z odsetkami za opóźnienie, odsetkami umownymi lub odsetkami ustawowymi.

Wysokość odsetek może być określana na bardzo zróżnicowanym poziomie - jest to związane z obowiązującą w Polsce swobodą w zakresie zawierania umów. Strony umowy nie mogą jednak ustalić odsetek większych, niż odsetki maksymalne. Zasada dotycząca swobody zawierania umów mówi o tym, że umowy mogą być zawierane w sposób w pełni dowolny. Oznacza to, że możemy również samodzielnie określić wysokość odsetek, które będą naliczane przez wierzyciela w razie opóźnień w spłacie rat.

W polskich przepisach wyróżnia się jeszcze tak zwane odsetki podatkowe. Jest to rodzaj odsetek naliczany przez polskie urzędy skarbowe, gdy nie opłacimy na czas swoich podatków. Kwota takich odsetek może wynosić 200 procent podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego - wynosi ona maksymalnie 8 procent. W niektórych sytuacjach odsetki za zwłokę mogą być obniżane bądź podwyższane w zależności od okoliczności - mogą stanowić 50 oraz 150 procent stawki podstawowej. Odsetki ustawowe, które mają miejsce przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, należy wyliczać zgodnie z odpowiednim wzorem zapisanym w polskich przepisach.

Koszt pożyczki a odsetki maksymalne

Wszystkie działające w Polsce banki oraz instytucje pozabankowe są nastawione przede wszystkim na zysk. Korzystając z jakiegokolwiek produktu finansowego (pożyczki lub kredytu), musimy liczyć się z tym, iż poniesiemy określone koszty. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to pożyczka gotówkowa od parabanku, kredyt hipoteczny, konsolidacyjny czy gotówkowy. Zasady są proste: gdy korzystamy z kredytu lub pożyczki, zawsze musimy oddać więcej niż pożyczyliśmy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są produkty firm pozabankowych przeznaczone dla nowych klientów, w których RRSO wynosi 0%. Takie produkty są jednak bezpłatne tylko wtedy, gdy dany klient spłaci swoje zobowiązanie w odpowiednim terminie zapisanym w umowie.

Jakie dokładnie elementy składają się na koszt pożyczek i kredytów? Wśród najważniejszych kosztów wymienia się:

  • oprocentowanie nominalne - pojęcie to oznacza odsetki, które będziemy musieli zapłacić od pożyczonej od danej instytucji bankowej kwoty. Dla przykładu: gdy pożyczymy 2000 złotych z oprocentowaniem w wysokości 10%, kwota odsetek będzie wynosiła 200 złotych. Warto wiedzieć, że maksymalne odsetki nominalne nie mogą być większe od dwukrotności wysokości odsetek ustawowych;

  • prowizja banku - są to wszystkie opłaty pobierane przez daną instytucję finansową za wykonanie rozmaitych czynności takich jak przygotowanie umowy, rozpatrzenie wniosku, wysyłanie ponagleń do zapłaty itd. Prowizje mogą być pobierane do każdej raty bądź jednorazowo. Wysokość prowizji może być stała bądź uzależniona od pożyczonej przez danego klienta kwoty;

  • koszty dodatkowe.

Wszystkie powyżej opisane koszty poniesiemy, jeśli w odpowiednim terminie będziemy spłacać swoje zobowiązanie. W sytuacji, gdy będziemy mieć problem z terminowością w spłacie kredytu, wówczas dana instytucja bankowa rozpocznie naliczanie odsetek za opóźnienie. Maksymalne odsetki za opóźnienie w spłacie to dodatkowa opłata, która jest wprowadzana przez banki, aby zachęcić klientów do uregulowania zaległości.

Całkowity koszt kredytu to nie tylko odsetki

Warto wiedzieć, że na ostateczny koszt kredytu składają się nie tylko odsetki czy prowizja. Warto znać pojęcie całkowitego kosztu kredytu. Całkowity koszt kredytu to koszt spłaty zobowiązania oraz wszelkich opłat dodatkowych, które musimy ponieść w związku z danym kredytem bądź pożyczką. Często zdarza się, iż opłaty dodatkowe takie jak np. ubezpieczenie stają się jednym z głównych kosztów kredytów. Niektóre instytucje bankowe chwalą się, iż mają “najniższe odsetki na rynku”. Nie są jednak skore do tego, aby w sposób rzetelny poinformować swoich klientów, jaki będzie całkowity koszt kredytu. Często zdarza się, że porównując dwie propozycje bankowe, jedną z wyższym oprocentowaniem, a drugą z niższym, okazuje się, że ta pierwsza jest korzystniejsza. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję kredytową, warto dokładnie sprawdzić, ile wyniesie całkowity koszt konkretnego kredytu. Bardzo ważna w ocenie danej propozycji kredytowej jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO). Jest to wskaźnik, który informuje nas o tym, jaka będzie wysokość kosztów, które musi ponieść klient.

Wszystkie koszty, które są opisane w umowie, składają się na całkowity koszt kredytu. Zachęcamy do tego, aby przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy kredytowej, bardzo dokładnie zapoznać się z jej zapisami. Wysokość odsetek jest zawsze dokładnie sygnalizowana przez bank, dlatego łatwo jest obliczyć, ile dokładnie pieniędzy będziemy musieli oddać. W dalszej części artykułu bardzo dokładnie omawiamy, ile mogą wynosić odsetki w Polsce w świetle przepisów prawnych.

Z kolei prowizję oblicza się na podstawie zróżnicowanych danych, m.in. wysokości udzielanego kredytu. Do tego dochodzi czasami koszt ubezpieczenia. Jeśli pożyczka bądź kredyt opiewa na stosunkowo niską kwotę, wówczas raczej nie jest konieczne jego wykupywanie. Jeśli suma zobowiązania jest wyższa, banki wręcz wymagają, abyśmy kupili ubezpieczenie. Kwota za ubezpieczenie jest automatycznie doliczana do ostatecznej kwoty danego kredytu. Aby poznać dokładne koszty kredytów od poszczególnych banków, warto skorzystać z intuicyjnego kalkulatora kredytowego znajdującego się na naszej stronie. W ciągu kilkunastu sekund można porównać mnóstwo ofert kredytowych od największych banków w Polsce.

Odsetki za opóźnienie - co to takiego?

Odsetki za opóźnienie są swego rodzaju karą nałożoną przez bank lub firmę pożyczkową na klienta, który nie spłaca swojego zobowiązania w odpowiednim terminie określonym w umowie. Instytucje finansowe podkreślają, iż stosują odsetki za opóźnienie, aby zmotywować swoich klientów do jak najszybszego spłacenia długów, ponieważ z każdym dniem koszty będą rosły. Wielu kredytobiorców podkreśla jednak, iż często odsetki za opóźnienie są zdecydowanie zbyt wysokie i mogą doprowadzić nawet do bankructwa.

Odsetki maksymalne za opóźnienie - ile wynoszą?

Dokładną wysokość odsetek za opóźnienie można znaleźć w umowie kredytowej bądź pożyczkowej. Warto wiedzieć, że począwszy od 2016 roku obowiązują nowe przepisy odnośnie odsetek maksymalnych. Jest to górna granica, którą mogą osiągnąć odsetki z tytułu opóźnień w spłacie kredytu lub pożyczki. Aktualnie obowiązujące przepisy wskazują, iż wysokość odsetek maksymalnych nie może być większa niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Aktualnie maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może być większa niż 14%.

Odsetki maksymalne - limity ustanowione przez polskiego ustawodawcę

Polskie przepisy w sposób dokładny regulują wysokość wielu rodzajów odsetek. Poniżej dokładnie je omawiamy:

  1. Odsetki ustawowe za opóźnienie - W przypadku gdy umowa kredytowa bądź pożyczkowa nie określa w sposób dokładny wysokości odsetek z tytułu opóźnienia w spłacie, wtedy przyjmuje się, iż ich wysokość odpowiada sumie stopy referencyjnej NBP + 5,5%. W związku z tym, aktualnie ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 7% w ujęciu rocznym.

  2. Maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie - Zgodnie z polskimi przepisami, maksymalna wysokość odsetek z tytułu opóźnień w spłacie zobowiązania nie może być większa niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie. W tej chwili odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki bądź kredytu nie mogą wynosić więcej niż 14% w ujęciu rocznym.

  3. Odsetki ustawowe - Odsetki ustawowe określane są na okoliczność sytuacji, w której w umowie między konsumentem a instytucją pożyczkową nie określono oprocentowania dla pożyczonej przez klienta kwoty. Stosuje się je wtedy, gdy odsetki nalicza się w sposób określony w decyzji sądu. Wysokość odsetek ustawowych to suma aktualnie obowiązującej stopy preferencyjnej NBP powiększona i 3,5%, co daje łącznie 5%.

  4. Maksymalne odsetki ustawowe - Począwszy od 2016 roku odsetki maksymalne, które mogą zostać nałożone przez kredytodawcę na konsumenta, określa się na podstawie wysokości odsetek ustawowych. Maksymalne odsetki kredytu bądź pożyczki nie mogą być większe od dwukrotności odsetek ustawowych, co daje nie więcej niż 10% w ujęciu rocznym.

Powiązane artykuły

Minimum socjalne — ile wynosi?
Poradniki 13.10.2021

Minimum socjalne – ile wynosi i czym różni się minimum socjalne od minimum egzystencji?

Minimum socjalne to jeden z wyznaczników, który pozwala oszacować, ile potrzebuje człowiek, aby zapewnić mu godne życie na skromnym poziomie. Chociaż aktualnie koszty życia idą w górę, minimum socjalne wydaje się stać w tym samym miejscu. Sprawdź, ile wynosi ono w 2021 roku.
Zobacz więcej
Akredytywa - co to akredytywa bankowa?
Poradniki 05.10.2021

Akredytywa - co to akredytywa bankowa?

Akredytywa to jeden ze sposobów na zabezpieczenie transakcji z kontrahentami. To nieodwołalne zobowiązanie banku do wypłaty określonej kwoty na rzecz dostawcy w ustalonym terminie i po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, jak dokładnie działa akredytywa i kiedy warto zdecydować się na ten typ zabezpieczenia!
Zobacz więcej
12 tysięcy na dziecko
Poradniki 30.09.2021

12 tysięcy na dziecko – kto otrzyma 12 tys. zł na dziecko w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

Do 12 tysięcy złotych na dziecko – taką kwotę mogą otrzymać rodzice małych dzieci w ramach programu Nowy Polski Ład i to już całkiem niedługo, bo od 1 stycznia 2022 roku. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma stanowić wsparcie dla młodych rodziców i wypełnić lukę, która powstaje po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia. Kto może liczyć na kwotę 12 tys. zł i na jakich zasadach?
Zobacz więcej
bezwarunkowy dochód podstawowy
Poradniki 29.09.2021

Bezwarunkowy dochód podstawowy – czym jest i czy Polska wprowadzi bezwarunkowy dochód podstawowy?

Różnego rodzaju świadczenia od państwa przysługują obecnie jedynie konkretnym grupom: bezrobotnym, niepełnosprawnym, samotnym matkom, czy w przypadku programu 500 plus – rodzicom. A co gdyby środki od państwa mógł otrzymać dosłownie każdy? Choć trudno to sobie wyobrazić, taka koncepcja była już nie raz rozważana, a nawet testowana w wielu krajach. W Polsce nosi ona nazwę bezwarunkowy dochód podstawowy. 
Zobacz więcej
karta wirtualna
Poradniki 28.09.2021

Karta wirtualna – co to jest i dlaczego warto korzystać z karty wirtualnej?

Aż 75% Polaków częściej płaci kartą niż gotówką. Co ciekawe, większość z nas robi to zbliżeniowo. Ta forma realizowania zakupów staje się popularniejsza z każdym rokiem. Ale nie tylko karta debetowa cieszy się dużym zainteresowaniem. Polacy powoli zdają się doceniać potencjał także karty wirtualnej. 
Zobacz więcej
Kosiniakowe 2021
Poradniki 27.09.2021

Kosiniakowe 2021 – dla kogo jest przeznaczone i jak wypełnić wniosek o Kosiniakowe?

Kosiniakowe to świadczenie, które powstało z myślą o rodzicach niemających prawa do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie takie przysługuje przez rok od porodu. Może jednak powodować, że w Twojej głowie powstanie wiele pytań. Czy możesz ubiegać się o nie, jeśli masz 500+? Czy będziesz musiał odprowadzić podatek? Czy to, to samo co becikowe? Odpowiadamy na te i inne pytania o Kosiniakowe!
Zobacz więcej