10 min. czytania

Wysokość podatku od spadku. Ile wynosi dla poszczególnych grup podatkowych?

Zaktualizowano: 2024-02-14 11:49
Opublikowano: 2020-12-02 15:19
Średnia ocena: 5,70/6 Głosów: 20
Wysokość podatku od spadku

Wysokość podatku od spadku zależy od kilku czynników, w tym od wartości nabytego majątku oraz stopnia pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą. W Polsce istnieją trzy grupy podatkowe, które odgrywają kluczową rolę w określaniu stawki podatkowej dla spadków i darowizn. W poniższym tekście możesz zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tych grup oraz zasadami opodatkowania darowizn.

Z początkiem nowego roku weszły w życie zmiany dotyczące opodatkowania spadków i darowizn, wprowadzając nowe stawki i zasady, które mogą istotnie wpłynąć na wysokość podatku od dziedziczonych majątków. W obliczu tych zmian, warto zadać sobie pytanie – czy dzieci płacą podatek od spadku po rodzicach? Ta kwestia budzi szczególne zainteresowanie, ponieważ dotyczy bezpośrednio wielu rodzin stojących przed koniecznością przekazania majątku między pokoleniami. Jeśli chcesz wiedzieć, jak kształtują się podatki w Polsce od spadku, czytaj dalej.

Czym jest podatek od spadku i kiedy trzeba go zapłacić?

Podatek od spadku jest formą opodatkowania majątku przekazywanego w wyniku dziedziczenia. Dotyczy on zarówno pieniędzy, jak i innych form majątku, takich jak nieruchomości czy udziały w przedsiębiorstwach. Obowiązek zapłaty podatku od spadku wynika z przyjęcia przez spadkobiercę całości lub części spadku. Jeśli otrzymałeś spadek i nie masz wystarczających funduszy na pokrycie podatku, sprawdź ranking kredytów gotówkowych i wykorzystaj kalkulator kredytowy, aby obliczyć ewentualną ratę.

Czy od spadku płaci się podatek? Jeśli tak, to kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku?

 • Przyjęcie spadku – podatek od spadku staje się wymagalny w momencie, gdy spadkobierca formalnie przyjmuje spadek, co może nastąpić poprzez oświadczenie woli przed notariuszem lub w wyniku upływu określonego czasu przewidzianego przez prawo.
 • Przekroczenie kwoty wolnej od podatku – w Polsce obowiązują kwoty wolne od podatku, które różnią się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca. Podatek od spadku jest płatny tylko w przypadku, gdy wartość przyjętego spadku przekracza ustalony próg.
 • Spadek po osobach z grupy III – osoby niezaliczane do najbliższej rodziny (grupa podatkowa III) zazwyczaj podlegają opodatkowaniu już od pierwszej złotówki otrzymanego spadku.
 • Spadki i darowizny od osób spoza najbliższej rodziny – w przypadku otrzymania spadku lub darowizny od osób, które nie są bliskimi krewnymi, podatek od spadku często jest wymagany bez względu na wartość nabytego majątku.

Jeśli interesuje Cię podatek od spadku nieruchomości w 2024 roku, to w jego przypadku obowiązują następujące zasady:

 • Podatek od spadku nieruchomości jest obliczany na podstawie wartości rynkowej nieruchomości w chwili otwarcia spadku.
 • W niektórych przypadkach, np. przy dziedziczeniu przez małżonka, dzieci lub rodziców (grupa I), możliwe jest całkowite zwolnienie z podatku, jeśli spełnione są określone warunki, takie jak zgłoszenie spadku do właściwego urzędu skarbowego w określonym terminie i nieprzekroczenie kwot wolnych od podatku.

Podatek od spadku i darowizn jest więc zjawiskiem, które może dotyczyć każdego, kto znajduje się w sytuacji przyjmowania spadku. Ważne jest, aby być na bieżąco z obowiązującymi przepisami i ewentualnymi zmianami w prawie, aby móc prawidłowo rozliczyć się z fiskusem.

Kto jest zobowiązany do opłacenia podatku od spadku?

Obowiązek opłacenia podatku od spadku spoczywa na spadkobiercy, który przyjmuje majątek po zmarłej osobie. W Polsce, w zależności od stopnia pokrewieństwa między spadkobiercą a spadkodawcą, przepisy podatkowe rozróżniają kilka grup podatkowych, które determinują wysokość podatku oraz ewentualne zwolnienia. Zawsze też można zdecydować się na odrzucenie spadku.

Czy trzeba płacić podatek od spadku po rodzicach? W przypadku dziedziczenia po rodzicach, dzieci znajdują się w grupie I podatkowej, co wiąże się z najniższymi stawkami podatkowymi i najwyższymi kwotami wolnymi od podatku. W praktyce oznacza to, że w wielu przypadkach spadkobiercy z tej grupy mogą być całkowicie zwolnieni z obowiązku płacenia podatku od spadku, pod warunkiem, że wartość otrzymanego spadku nie przekroczy określonego limitu.

Grupy podatkowe w przypadku podatku od spadku

W Polsce system podatkowy w zakresie spadków i darowizn dzieli spadkobierców na trzy główne grupy podatkowe. Każda z nich charakteryzuje się różnymi stawkami podatkowymi oraz kwotami wolnymi od podatku. Poniżej znajdziesz opis poszczególnych grup oraz przykłady, jak podatek od spadku różni się w zależności od pokrewieństwa z osobą zmarłą. Dzięki temu dowiesz się, jaki podatek zapłacisz np. od spadku po rodzicach.

Grupa I

Pokrewieństwo – najbliższa rodzina – dzieci, w tym adoptowane, małżonek, rodzice, w tym adoptujący, wnuki.

Przykłady podatków:

 • Po rodzicach – spadkobiercy z tej grupy często korzystają z najwyższych kwot wolnych od podatku, co w wielu przypadkach skutkuje brakiem obowiązku podatkowego przy mniejszych spadkach. Przykładowo, podatek od spadku po ojcu dla dziecka, jeśli wartość spadku nie przekracza 11 833 zł, wynosi 3%.
 • Podatek od spadku po mężu – wdowa lub wdowiec płacą podatek według tych samych zasad, co dzieci, co oznacza możliwość zwolnienia z podatku do określonego progu.

To może Cię zainteresować: Jak rozliczyć się z darowizny pieniężnej od rodziców?

Grupa II

Pokrewieństwo – szeroko pojęta rodzina – rodzeństwo, teściowie, zięciowie, synowe, bratanki, siostrzenice, dziadkowie, pasierbowie.

Przykłady podatków:

 • Podatek od spadku po bracie podlega wyższym stawkom niż w grupie I, z mniejszymi kwotami wolnymi od podatku, co zwiększa obciążenie podatkowe.
 • Podatek od spadku po babci – wnuki dziedziczące po babci również podlegają tej grupie, z podobnymi konsekwencjami podatkowymi.

Grupa III

Pokrewieństwo – osoby niezwiązane z dziedziczącym stosunkiem rodzinnym w rozumieniu grup I i II – przyjaciele, znajomi, osoby trzecie. Jaki podatek musisz zapłacić od spadku po wujku?

Przykłady podatków:

 • Po wujku – podatek od spadku po wujku dla siostrzenicy lub bratanka zazwyczaj wiąże się z najwyższymi stawkami i najniższymi progami wolnymi od podatku, co generuje największe obciążenie podatkowe.
 • Podatek od spadku po ciotce – analogicznie, dziedziczenie po ciotce również podlega wysokim stawkom podatkowym grupy III.

Ile wynosi podatek od spadku?

Zastanawiasz się, ile wynosi podatek od spadku w 2024 roku? Zależy od wielu czynników, w tym od grupy podatkowej, do której należy spadkobierca, wartości otrzymanego spadku, oraz od tego, czy spadek przekracza kwoty wolne od podatku. Stawki podatkowe są progresywne i różnią się w zależności od pokrewieństwa z osobą zmarłą.

Podatek od spadku – ile procent?

W 2024 roku stawki podatkowe dla różnych grup podatkowych przedstawiają się następująco:

 • Grupa I (najbliższa rodzina) – od 3% do 7%,
 • Grupa II (szeroka rodzina) – od 7% do 12%,
 • Grupa III (inne osoby) – 20%.

Jak obliczyć podatek od spadku – przykład

Załóżmy, że otrzymujesz spadek po wuju, którego wartość wynosi 50 000 zł. Jako że wujek należy do grupy II, obliczenie podatku może wyglądać następująco:

 • Sprawdź kwotę wolną od podatku dla grupy II (dla uproszczenia przyjmijmy 7 000 zł).
 • Oblicz wartość spadku przekraczającą kwotę wolną – 50 000 zł - 7 000 zł = 43 000 zł.
 • Zastosuj odpowiednią stawkę podatkową, np. 10% dla grupy II – 43 000 zł * 10% = 4 300 zł.
 • Tym samym, podatek od spadku po wuju wynosiłby 4 300 zł.

Chcesz wiedzieć, ile wynosi podatek od spadku mieszkania? Wykorzystaj specjalny kalkulator, który oszacuje jego wysokość.

Warto przeczytać: Ile wynosi i kiedy trzeba opłacić podatek od dochodów kapitałowych?

Jak zapłacić podatek od spadku?

Zapłacenie podatku od spadku to proces, który wymaga kilku kroków, aby prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym. Poniżej znajdziesz szczegółowe wytyczne:

 • Krok 1 – oblicz wysokość podatku

Pierwszym krokiem jest obliczenie kwoty podatku od spadku na podstawie wartości nabytego majątku i Twojej grupy podatkowej. W tym celu możesz skorzystać z kalkulatora podatkowego lub zasięgnąć porady doradcy podatkowego.

 • Krok 2 – zgłoś spadek do urzędu skarbowego

Musisz zgłosić otrzymanie spadku do właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty, kiedy dowiedziałeś się o prawie do spadku. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie i złożenie formularza SD-Z2.

 • Krok 3 – zapłacić podatek od spadku przelewem

Po obliczeniu kwoty podatku, należy dokonać płatności bezpośrednio na konto bankowe urzędu skarbowego. Jak zapłacić podatek od spadku przelewem? W tytule przelewu konieczne jest podanie imienia i nazwiska spadkobiercy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP) spadkodawcy, oraz wskazanie, że jest to płatność podatku od spadku. Dane do przelewu, w tym numer konta bankowego urzędu, znajdziesz na stronie internetowej lub bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

 • Krok 4 – rozłóż podatek na raty

Jeśli spłata całej kwoty podatku od spadku jednorazowo jest dla Ciebie obciążająca, możesz złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Na ile rat można rozłożyć podatek od spadku?

Decyzja o podziale długu na raty jest uzależniona od indywidualnej oceny urzędu skarbowego. Zazwyczaj istnieje możliwość rozłożenia płatności na do 10 rat, jednak szczegóły takiego rozwiązania, w tym liczba rat, mogą różnić się w zależności od urzędu.

 • Krok 5 – potwierdź dokonanie płatności

Po dokonaniu płatności zachowaj dowód przelewu lub inną formę potwierdzenia. Może on być wymagany przez urząd skarbowy jako dowód zapłaty podatku.

Nie przegap: Jaka kara grozi za niezapłacenie podatku w Polsce?

Jak skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku?

W Polsce, kwestie związane ze zwolnieniem z podatku od spadku po rodzicach, jak i innych osobach, reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Kiedy nie trzeba płacić podatku od spadku? Zwolnienie z podatku od spadku przysługuje w szczególności grupom najbliższych członków rodziny, czyli:

 • małżonkowi,
 • zstępnym (dzieciom, wnukom),
 • wstępnym (rodzicom, dziadkom),
 • pasierbom,
 • rodzeństwu,
 • ojczymowi,
 • macosze.

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć odpowiedni wniosek o zwolnienie od podatku wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak akt zgonu spadkodawcy, dokument potwierdzający pokrewieństwo oraz dokumenty dotyczące samego spadku (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku). Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy.

Zastanawiasz się, ile wynosi podatek od spadku mieszkania? Jeżeli spadek nie podlega zwolnieniu, wysokość podatku zależy od wartości nabytego spadku oraz stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą. Podatek od darowizny i dzieli się na trzy grupy:

 • 3% dla grupy I (najbliższa rodzina),
 • 7% dla grupy II (szerokie kręgi rodziny),
 • 12% dla grupy III (pozostali spadkobiercy).

Komentarze

Powiązane artykuły

Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
16.04.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
Porady
10.04.2024

Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w {{year}} roku
Porady
09.04.2024

Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024 roku

Harmonogram posiedzeń RPP obecnie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku finansowym, ponieważ każde z nich kończy się istotnymi dla niego decyzjami. Jak często oraz kiedy odbywają się spotkania w roku 2024, przedstawia aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Czy znajomość tych dat może przydać się obecnym lub przyszłym kredytobiorcom?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?
Porady
05.04.2024

Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

...przez ustawodawcę. Zazwyczaj obejmują one określony czas oraz konkretne rodzaje kredytu. W przypadku obecnych wakacji kredytowych mowa więc o możliwości zawieszenia łącznie 4 rat kredytu hipotecznego. Z kolei bankowe wakacje kredytowe są inicjatywą banków, które same decydują o udzieleniu takiej ulgi kredytowej swoim klientom. Co więcej, w tym przypadku mogą one różnić się...

Zobacz więcej
5 min. czytania