10 min. czytania

Ile wynoszą koszty komornicze? Kto ponosi koszty egzekucji i jak uniknąć opłaty komorniczej?

Zaktualizowano: 2024-02-27 11:33
Opublikowano: 2021-03-04 14:53
Średnia ocena: 5,62/6 Głosów: 13
Ile wynoszą koszty komornicze? Kto ponosi koszty egzekucji?

Koszty komornicze w 2024 roku – ile wynoszą? To pytanie zadaje sobie praktycznie każdy, względem kogo wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. Wtedy do długu, oprócz odsetek, doliczyć trzeba także koszty komornicze. Znalazłeś się tutaj, bo nie udało Ci się uregulować swoich zobowiązań na czas? Sprawdź, ile aktualnie wynoszą koszty komornicze.

Gdy komornik w ramach zajęcia komorniczego zajmie konta bankowe, mienie lub nieruchomości, wtedy jest już za późno na jakiekolwiek negocjacje celem uniknięcia kosztów. Rozpoczęcie egzekucji komorniczej jest bowiem ostatnim etapem procesu windykacji należności. Wtedy z całą pewnością naliczone zostaną koszty związane z procesem komorniczym. Szansą na ich uniknięcie jest wypracowanie wcześniej satysfakcjonującego zarówno wierzyciela, jak i dłużnika kompromisu. Jakie opłaty składają się na koszty komornicze i ile wynoszą? Odpowiadamy!

Czym są koszty komornicze?

Zacznijmy od początku, czyli od wyjaśnienia, co to są koszty egzekucyjne. Komornik przeprowadza szereg czynności egzekucyjnych celem odzyskania od dłużnika należnych wierzycielowi pieniędzy. Nie robi tego rzecz jasna za darmo. Za przeprowadzane czynności egzekucyjnych przysługuje mu prawo potrącenia z każdej wyegzekwowanej kwoty odpowiednio wysokiej opłaty z tytułu kosztów komorniczych. Stanowią o tym dwie ustawy: przede wszystkim Ustawa o kosztach komorniczych, ale także Ustawa o komornikach sądowych.

Koszty komornicze obejmują opłaty egzekucyjne za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, a także opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności. Wyznaczenie jednej, obowiązującej przy każdej sprawie stawki kosztów komorniczych byłoby trudne, jeśli nie niemożliwe. Dlatego przy jej wyznaczaniu zastosowanie znajdują przepisy prawa. Pełen wykaz opłat naliczanych przy egzekucji komorniczej wraz z dokładną wysokością każdej z nich znaleźć można w Ustawie o kosztach komorniczych.

To może Cię zainteresować: Kredyt po spłacie komornika – czy kredyt po spłaceniu komornika jest możliwy?

Kto i kiedy ponosi koszty opłaty komorniczej?

Naliczanie kosztów komorniczych rozpoczyna wszczęcie egzekucji komorniczej. Oznacza to, że gdy tylko dług trafi do komornika i rozpocznie on działania w tej sprawie, to pociągnie to za sobą dodatkowe koszty, który powiększą wysokość zadłużenia.

O tym, kto ponosi wszystkie koszty związane z egzekucją komorniczą, przeczytać można w Ustawie o kosztach komorniczych. Jak się okazuje, jest nimi w całości obciążony dłużnik. Nie powinno to raczej nikogo dziwić, w końcu to z jego powodu wierzyciel zmuszony był skorzystać z pomocy komornika i zainicjowane zostało postępowanie komornicze.

A jakie koszty komornicze ponosi wierzyciel? W normalnych okolicznościach, kiedy egzekucja odbywa się zgodnie z prawem, wszelkie koszty musi pokryć dłużnik. Jest jednak od tego wyjątek, kiedy to obciążony nimi zostaje wierzyciel. Ma to miejsce wtedy, gdy wniosek złożony do komornika nie był zasadny. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy dłużnik spłacił cały dług jeszcze przed zaangażowaniem w sprawę komornika.

Sprawdź ile wynosi kwota wolna od zajęcia 2024

Ile wynoszą koszty komornicze w 2024?

Wysokość maksymalnych kosztów komorniczych w dużej mierze zależy od sytuacji. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów koszty komornicze mogą wynieść:

 • 10% wartości wyegzekwowanego roszczenia (najczęściej),
 • 5% wartości roszczenia po umorzeniu egzekucji,
 • 3% wartości roszczenia, jeżeli całość lub część długu zostanie spłacona w ciągu miesiąca od rozpoczęcia egzekucji.

Jak widać, niższe stawki naliczane są jedynie w ściśle określonych przypadkach, a więc stosunkowo rzadko.

Może się jednak zdarzyć sytuacja, że zawiadomiony o postępowaniu dłużnik ureguluje całość lub część swojego długu bezpośrednio u wierzyciela. Opłata egzekucyjna przy dobrowolnej wpłacie wynosi 5% tej kwoty. Nie ma znaczenia tutaj fakt, czy komornik podjąć już czynności egzekucyjne. Ponadto w takim przypadku wierzyciel zmuszony jest wycofać wniosek od komornika.

Jak naliczane są koszty komornicze?

O tym, jak naliczane są koszty komornicze, stanowi Ustawa o kosztach komorniczych. Podstawowe koszty komornicze to:

 • opłata egzekucyjna – 10 proc. wartości długu,
 • opłata preferencyjna – 3 proc. wartości długu,
 • opłata w przypadku umorzenia – 5 proc. wartości długu,
 • opłata w przypadku bezpodstawnej egzekucji – 10 proc. wartości długu,
 • opłata za wcześniejszą spłatę – zwrot 50 proc. kosztów,
 • opłata za doręczenie pisma przez komornika – 40 zł,
 • opłata za poszukiwanie majątku – 100 zł,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej – 400 zł,
 • wniosek o wprowadzenie zarządcy w posiadanie majątku – 400 zł,
 • opłata za sporządzenie protokołu faktycznego – 400 zł,
 • wniosek o wprowadzenie syndyka masy upadłości – 400 zł,
 • wniosek o sporządzenie spisu inwentarza – 400 zł,
 • wniosek o zabezpieczenie spadku – 400 zł,
 • opłata za utrudnianie czynności komorniczych – 1000 zł,
 • opłata od wniosku o przeprowadzenie licytacji – 1000 zł.

Aby poznać dokładne koszty komornicze konieczne do poniesienia w konkretnym przypadku, warto wykorzystać do ich obliczenia kalkulator opłat egzekucyjnych.

Koszty komornicze a koszty uzyskania przychodu – czy wydatki związane z zaliczkami dla komornika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Wszelkie wydatki poniesione z tytułu windykacji służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby rozliczyć je w kosztach podatkowych przedsiębiorstwa.

Kliknij i sprawdź: Jak spłacić długi komornicze? Kredyt konsolidacyjny z komornikiem

Koszty komornicze a alimenty

A jak prezentują się koszty komornicze przy alimentach w 2024 roku? W przypadku egzekucji zaległości alimentacyjnych, pieniądze w ten sposób uzyskane przeznaczane są na pokrycie kosztów egzekucyjnych z wyłączeniem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Dopiero w drugiej kolejności środkami z egzekucji zaspokajane są należności alimentacyjne. Zatem w praktyce wygląda to tak, że komornik dzieli wyegzekwowaną od dłużnika sumę pomiędzy obie strony we właściwej proporcji.

Warto zaznaczyć, że informacje o stanie majątkowym dłużnika oraz wskazanie składników jego majątku w sprawach o egzekucję lub zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych udzielane są całkowicie bezpłatnie. W każdej innej sytuacji wymagana jest opłata.

Kto ponosi koszty komornicze przy egzekwowaniu alimentów?

Zapewne osoby, których ten temat dotyczy, zastanawiają się, kto ponosi koszty komornicze przy ściąganiu alimentów. Całość kosztów leży po stronie dłużnika, czyli osoby, na którą nałożony został obowiązek alimentacyjny. Wierzyciel nie musi nic płacić. Jego obowiązkiem jest jedynie złożyć wniosek o egzekucję i nadać tytuł wykonawczy do wszczęcia tejże egzekucji.

Koszty komornicze po umorzeniu egzekucji

W określonych sytuacjach egzekucja komornicza może zostać umorzona. O tym, kiedy działania komornicze zostaną wstrzymane, stanowi art. 824 Kodeksu postępowania cywilnego. Dla przykładu stanie się to wtedy, gdy wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy wierzyciel nie podejmie wymaganych działań w ciągu 6 miesięcy.

W dodatku dłużnik może zwyczajnie dogadać się z wierzycielem. Jeśli dojdzie do ugody między stronami, to wierzyciel ma obowiązek złożyć wniosek o umorzenie egzekucji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że umorzenie może być jedynie w części, gdy wpłata będzie częściowa lub w całości, gdy dłużnik spłaci cały dług.

Koszty komornicze po umorzeniu egzekucji w 2024 roku wynoszą 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli wierzyciel zleci cofnięcie wniosku egzekucyjnego, czyli nastąpi uchylenie nakazu zapłaty, koszty komornicze będą po stronie dłużnika, ale jedynie w ściśle określonym przypadku.

Dłużnik będzie musiał ponieść koszty komornicze wtedy, gdy wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego jest związana ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia. Stanowi o tym art. 29 Ustawy o kosztach komorniczych. Warto również wspomnieć, że jeśli zawarcie porozumienia z wierzycielem lub spełnienie świadczenie będzie miało miejsce po upływie miesiąca, licząc od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, to nałożona zostanie opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Przedawnienie kosztów komorniczych

Koszty komornicze mogą ulec przedawnienia. Jeszcze niedawno kwestia ta nie była tak oczywista, ale wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozwiała uchwała Sądu Najwyższego. Znalazła się w niej informacja, że należność z tytułu opłat egzekucyjnych przedawnia się w tym samym terminie, co koszty sądowe, czyli z upływem 3 lat. Do obliczeń przyjmuje się koniec roku kalendarzowego, w którym wygasł egzekwowany obowiązek.

Koszty komornicze a ugoda z wierzycielem

Dłużnik zawsze może dogadać się z wierzycielem i to nawet wtedy, gdy postępowanie egzekucyjne już zostało wszczęte. Ugoda z wierzycielem mu się zwyczajnie opłaca, bo wtedy ponosi niższe koszty komornicze. Gdy dojdzie do ugody, następuje wycofanie sprawy od komornika. Wszelkie formalności z tym związane załatwia wierzyciel. Koszty komornicze w takim przypadku wynoszą 5% egzekwowanego długu.

Warunki ugody zawsze są ustalane indywidualnie, przy czym umorzenie może być w części, gdy dług będzie spłacony częściowo lub w całości, gdy dłużnik od razu spłaci całe zadłużenie. Koszty komornicze są po stronie dłużnika pod warunkiem, że wierzyciel złoży wniosek o umorzenie egzekucji.

Jak uniknąć kosztów komorniczych?

Koszty komornicze – jak uniknąć? Jest tylko jedna taka sytuacja, kiedy osoba obciążona kosztami komorniczymi nie musi ich ponosić. Dzieje się tak wtedy, gdy zwyczajnie nie jest w stanie im sprostać, nie narażając siebie i bliskich na drastyczne pogorszenie sytuacji finansowej z tego powodu. Zwykła skarga na koszty komornicze nic nie da.

Jak umorzyć koszty komornicze w takim przypadku? Należy złożyć stosowne oświadczenie, z którego jednoznacznie wynika brak możliwości opłacenia kosztów komorniczych. Czas na to wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o pobraniu lub ustaleniu opłaty komorniczej.

Trzeba podkreślić, że w takim dokumencie mogą znaleźć się jedynie prawdziwe informacje, które mają pokrycie w rzeczywistości. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z konsekwencjami w postaci grzywny.

Nie przegap:

Jak kupić mieszkanie z licytacji komorniczej? Czy warto zdecydować się na mieszkanie z licytacji?

Komentarze

Powiązane artykuły

Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
16.04.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
Porady
10.04.2024

Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w {{year}} roku
Porady
09.04.2024

Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024 roku

Harmonogram posiedzeń RPP obecnie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku finansowym, ponieważ każde z nich kończy się istotnymi dla niego decyzjami. Jak często oraz kiedy odbywają się spotkania w roku 2024, przedstawia aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Czy znajomość tych dat może przydać się obecnym lub przyszłym kredytobiorcom?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?
Porady
05.04.2024

Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

...przez ustawodawcę. Zazwyczaj obejmują one określony czas oraz konkretne rodzaje kredytu. W przypadku obecnych wakacji kredytowych mowa więc o możliwości zawieszenia łącznie 4 rat kredytu hipotecznego. Z kolei bankowe wakacje kredytowe są inicjatywą banków, które same decydują o udzieleniu takiej ulgi kredytowej swoim klientom. Co więcej, w tym przypadku mogą one różnić się...

Zobacz więcej
5 min. czytania