9 min. czytania

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2022 roku?

Zaktualizowano: 2022-10-17 10:58
Opublikowano: 2021-02-11 15:22
Średnia ocena: 5,38/6 Głosów: 21
Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2022 roku?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego to środki z wynagrodzenia dłużnika, które nie podlegają ściągnięciu w ramach postępowania egzekucyjnego. Komornik musi pozostawić określoną kwotę do dyspozycji dłużnika, a prawo ściśle reguluje, jakie sumy mogą być zajęte. Ile wynosi kwota wolna od zajęcia w 2022 roku?

Krajowy Rejestr Długów alarmuje, że w 2022 roku zadłużenie przypadające na przeciętnego Polaka było wyższe niż jego wynagrodzenie. Jak wskazują dane KRD, w I kwartale br. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 6665 zł, zaś przeciętny dług – ponad 18 tys. zł.

Niespłacone kredyty, zaległe faktury czy mandaty powodują, że sąd może wszcząć postępowanie egzekucyjne, którego finał stanowi zajęcie komornicze. Dzisiaj skupimy się na tym, ile wynosi kwota wolna od zajęcia w 2022 roku. Jakie prawa ma dłużnik?

Czym jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Postępowanie egzekucyjne ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela, np. odzyskanie zaległych środków, które wynikają z wystawionych faktur, zaciągniętego kredytu gotówkowego czy niespłaconych rachunków.

Okazuje się jednak, że komornik nie może ściągnąć wszystkich środków, jakie dłużnik ma na koncie – prawo reguluje, ile powinien pozostawić. Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2022 na rachunku bankowym oznacza sumę, której komornik nie może poddać egzekucji.

Urzędnik dokonujący czynności musi działać w granicach prawa, a kwota wolna od egzekucji ma pozwolić dłużnikowi na zaspokajanie podstawowych potrzeb. Zgodnie z przepisami, komornik może potrącać sumy z wynagrodzenia co miesiąc, kiedy odnawia się kwota wolna od zajęcia.

Sprawdź także: Kiedy dochodzi do przedawnienia kredytu lub pożyczki?

Kiedy obowiązuje kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Kwestie dotyczące kwoty wolnej od potrąceń komorniczych reguluje art. 811 Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami kwota wolna od komornika 2022 w przypadku wynagrodzenia za pracę wynosi ona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Sumę tę ustala się po odjęciu należnych składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz innych wpłat. Na rachunku bankowym dłużnika musi pozostać 75% wartości pensji minimalnej.

Z pensji osób otrzymujących tzw. najniższą krajową, komornik nie może zająć ani złotówki. Wobec dłużników alimentacyjnych stosowane są bardziej restrykcyjne przepisy – komornik musi pozostawić im do dyspozycji kwotę równą 4/10 minimalnego wynagrodzenia, co w 2022 roku wynosi 1204 zł brutto.

W takim wypadku kwota wolna od zajęcia wynosi 1806 zł brutto. A co z dłużnikami otrzymującymi więcej niż pensję minimalną? Komornik i tak musi pozostawić im kwotę równą wysokości minimalnego wynagrodzenia, a dopiero od nadwyżki prowadzona jest egzekucja.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2022 roku

W związku z podwyżką płacy minimalnej kwota wolna od zajęć komorniczych 2022 wynosi 3010 zł brutto, co daje 2364 zł „na rękę”. Przy okazji warto zaznaczyć, że kwotę 3010 zł brutto komornik musi zostawić osobom poniżej 26. roku życia, bowiem one otrzymują wynagrodzenie bez potrącania podatku.

Aktualna suma wolna od egzekucji to spora zmiana w porównaniu do zeszłego roku, bowiem kwota wolna od zajęcia komorniczego 2021 wynosiła 2800 zł brutto. Na przyszły rok przewiduje się kolejne podwyżki najniższego wynagrodzenia – tym razem dwuetapowe.

Według opublikowanego we wrześniu rozporządzenia Rady Ministrów, od 1 stycznia 2023 r. minimalna pensja będzie wynosić 3490 zł brutto, a od 1 lipca – 3600 zł. Oznacza to, że kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023 również ulegnie podwyższeniu.

To może Cię zainteresować: Kiedy żyrant nie musi spłacać długu?

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Ile pieniędzy może zająć komornik z wynagrodzenia w 2022 roku? Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą mieć potrącone z wynagrodzenia tylko następujące należności:

 • sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne.

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą być dokonywane do wysokości 60% wynagrodzenia. Kwota wolna od zajęcia przy alimentach wynosi więc 40%. Z kolei potrącenia innych należności (niealimentacyjnych) mogą być dokonywane do wysokości 50% wynagrodzenia.

W tabeli przedstawiliśmy kwoty wolne od zajęcia komorniczego 2022 (pensja netto/brutto) w przypadku umowy o pracę na pełen etat.

Pensja brutto

Pensja netto

Jaka kwota na koncie jest wolna od zajęcia komorniczego?

Ile zajmie komornik?

3010 zł

2364 zł

2364 zł

0 zł

3500 zł

2702 zł

2364 zł

338 zł

4000 zł

3022 zł

2364 zł

658 zł

5000 zł

3660 zł

2364 zł

1296 zł

6000 zł

4318 zł

2364 zł

1954 zł

7000 zł

5025 zł

2512,50 zł

2512,50 zł

8000 zł

5730 zł

2865 zł

2865 zł

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2022 – tabela (dłużnicy niealimentacyjni)

Jak wskazaliśmy wyżej, w przypadku egzekucji z powodu alimentów, komornik może zająć 60% wynagrodzenia dłużnika, a kwotą, jaką musi pozostawić, wynosi 1806 zł brutto (dla pensji minimalnej).

Kwota wolna od zajęcia a praca w niepełnym wymiarze godzin

Osoby zatrudnione na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin również są chronione przed egzekucją, jednak kwota wynagrodzenia wolna od zajęcia zmniejsza się proporcjonalnie w stosunku do wymiaru ich pracy.

Przykładowo, kwota wolna od zajęcia komorniczego 2022 u osoby zatrudnionej na 1/2 etatu, wynosi 50% pensji minimalnej. W przypadku dłużników niealimentacyjnych jest to 1505 zł brutto (1182 zł netto).

 • osoby zatrudnione na ¼ etatu mają prawo do 752,50 zł brutto (591 zł netto).
 • kwota wolna od zajęcia komorniczego dla 3/4 etatu wynosi 2257,50 zł brutto (1773 zł netto).

W przypadku dłużników alimentacyjnych kwoty te wynoszą:

 • ½ etatu - 903 zł brutto (1417 zł netto),
 • ¼ etatu – 451,50 zł brutto (390 zł netto),
 • ¾ etatu – 1354,40 zł brutto (1064 zł netto).

Warto wiedzieć: Czym jest zasiłek rodzinny i komu przysługuje? Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny?

Kwota wolna od zajęcia a umowa o dzieło i umowa zlecenie

Jeszcze do niedawna osoby otrzymujące wynagrodzenie za umowę zlecenie nie były chronione przed egzekucją – komornik mógł zająć całą ich pensję. Kilka lat temu weszły jednak w życie korzystne przepisy, na mocy których kwota wolna od potrąceń może być stosowana również w przypadku umów zlecenie.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego przepisy dotyczące kwot wolnych od zajęcia stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika.

Niestety to na dłużniku ciąży obowiązek poinformowania komornika o tym, że jego umowa zlecenie spełnia warunki wskazane w kodeksie – najlepiej przedstawić umowę oraz wyciągi z konta potwierdzające to, że wynagrodzenia są przelewane regularnie.

Osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło nie mogą skorzystać z kwoty wolnej od zajęcia – komornik ma prawo prowadzić egzekucję z całości wynagrodzenia.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego a emerytura lub renta

Jaka kwota emerytury jest wolna od zajęcia komorniczego? Według ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to ile komornik może zabrać z renty socjalnej 2022, zależy od rodzaju długu. W przypadku:

 • długów alimentacyjnych — zajęcie obejmuje maksymalnie 60% świadczenia,
 • długów powstałych w związku z odpłatnością za pobyt m.in. w domach opieki społecznej czy zakładach opiekuńczo-leczniczych — zajęcie obejmuje do 50% świadczenia,
 • innych długów (np. wynikających z niespłaconych pożyczek) – zajęcie obejmuje do 25% świadczenia.

Przykład: Pani Janina zaciągnęła chwilówkę w firmie pozabankowej. Z powodu trudnej sytuacji materialnej nie była w stanie jej spłacić, a wierzyciel wniósł sprawę do sądu. Obecnie komornik prowadzi egzekucję z emerytury pani Janiny, która co miesiąc otrzymuje 1218 zł (emerytura minimalna). Kwota wolna od zajęcia wynosi w tym przypadku 75% emerytury, co oznacza, że komornik musi pozostawić do dyspozycji pani Janiny 913,50 zł.

Co nie podlega zajęciu komorniczemu?

Czego nie może zająć komornik? W 2022 roku egzekucji nie podlegają m.in.:

 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów,
 • świadczenia wychowawcze (500 plus),
 • świadczenia rodzinne (renta rodzinna),
 • dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,
 • dodatki porodowe,
 • dodatki dla sierot zupełnych,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenie dobry start,
 • jednorazowe świadczenie o wparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • rodzinny kapitał opiekuńczy,
 • dodatek osłonowy,
 • dodatek węglowy.

W przypadku świadczeń macierzyńskich obowiązuje kwota wolna od zajęcia. Zasiłek macierzyński można zająć w wysokości 25% (egzekucja długów innych niż alimentacyjne) lub 60% (długi alimentacyjne).

Świadczenia socjalne, takie jak 500 plus nie podlega zajęciu, nie możemy zatem mówić o kwocie wolnej od zajęcia. Z kolei zasiłek dla bezrobotnych też nie może być zajęty przez komornika – oczywiście mowa o długach niealimentacyjnych.

Oprócz tego komornik nie może zająć niektórych przedmiotów codziennego użytku, np. bielizny, codziennych ubrań, pościeli, lodówki, zapasów żywności i opału na miesiąc, sprzętów rehabilitacyjnych, a w przypadku rolników – jednej krowy, dwóch kóz lub trzech owiec.

Nie przegap: Czy kredyt po spłaceniu komornika jest możliwy?

Co zrobić, jeśli komornik przekroczy kwotę wolną od zajęcia?

Przekroczona kwota wolna od zajęcia? Jeśli z pensji zostanie potrącona wyższa kwota, niż pozwalają na to przepisy, możesz wnieść skargę na czynności komornika. Rozpatruje ją sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skargę można ją złożyć w ciągu tygodnia od dokonania czynności, czyli zajęcia wynagrodzenia.


Dodatkowe źródła:

Postępowanie egzekucyjne, www.pl.wikipedia.org

Czym jest kwota wolna od zajęcia komorniczego i ile wynosi?, www.pep.pl

Ile komornik może zabrać z pensji w 2022, www.zadluzenia.com

Komentarze

Powiązane artykuły

Na czym polega umowa darowizny i jak ją zawrzeć?
Porady
27.01.2023

Na czym polega umowa darowizny i jak ją zawrzeć?

Umowa darowizny – jaką formę powinna przybierać i czego może dotyczyć? Co musi zawierać, żeby była ważna i zawarta zgodnie z prawem? Przedstawiamy najważniejsze informacje o umowie darowizny i jej elementach.
Zobacz więcej
11 min. czytania
Od czego zależy scoring BIK i jak go obliczyć?
Porady
25.01.2023

Od czego zależy scoring BIK i jak go obliczyć?

...lub spłacała w przeszłości jakieś zobowiązania kredytowe np. kredyt gotówkowy, ratalny lub hipoteczny, kartę kredytową, czy nawet chwilówkę...

...utrudnić zaciągnięcie kolejnego zobowiązania. Przy udzielaniu kredytów gotówkowych banki stosują zwykle uproszczone metody oceny zdolności kredytowej...

Zobacz więcej
10 min. czytania
W jakim miesiącu najlepiej przejść na emeryturę?
Porady
18.01.2023

W jakim miesiącu najlepiej przejść na emeryturę w 2023 roku?

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę, aby uzyskać wyższe świadczenie? Jak się okazuje znaczenie może mieć nawet miesiąc. Choć wysokość emerytury zależna jest głównie od stażu pracy i kwoty wpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, to niekiedy parę tygodni różnicy może sprawić, że wypłacana emerytura będzie nieco wyższa. Dowiedz się zatem, w jakim miesiącu...
Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile wynosi i kto może starać się o zasiłek przedemerytalny?
Porady
16.01.2023

Ile wynosi i kto może starać się o zasiłek przedemerytalny?

...polaków, którzy są tuż przed uzyskaniem prawa do emerytury i często zostają bez grosza. Bez zgromadzonych oszczędności trudno poradzić sobie z opłacaniem rachunków, regulowaniem rat, np. za kredyt gotówkowy czy opłacaniem leczenia. Zasiłek może zatem okazać się dużą pomocą. [div class="tm-widget" data-uuid="8f952d47-3d53-5b5b-b66e-09c94e70505a"][/div][script...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Jak sprawdzić czy jestem w BIK - za darmo?
Porady
02.01.2023

Jak sprawdzić czy jestem w BIK za darmo?

...dane osobowe. Dowiedz się: czy w ofercie banków znajduje się kredyt gotówkowy dla zadłużonych? Jak sprawdzić, czy jestem w BIK? Możesz to...

...stosowana przez banki przy okazji rozpatrywania wniosków o kredyty gotówkowe, hipoteczne, czy nawet pożyczki. Znajdująca się w tym rejestrze...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Mieszkanie bezczynszowe
28.12.2022

Mieszkanie bezczynszowe. Czym jest i czy warto się zdecydować?

Mieszkanie bezczynszowe, czyli pozbawione konieczności uiszczania comiesięcznych należności do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, wydaje się bardzo korzystnym rozwiązaniem. Niższe opłaty oznaczają spore oszczędności, jednak wiąże się z nimi znacznie większa odpowiedzialność właścicieli niż w przypadku tradycyjnych, czynszowych mieszkań. Czy warto kupić mieszkanie...
Zobacz więcej
6 min. czytania