Kredyty konsolidacyjne 12 min. czytania

Czym jest zajęcie komornicze? Co może zająć komornik i jak wygląda zajęcie komornicze na koncie?

Zaktualizowano: 2023-11-10 11:17
Opublikowano: 2022-01-13 08:15
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 4
Co może zająć komornik i jak wygląda zajęcie komornicze na koncie?

Zajęcie komornicze to trudna sytuacja dla każdego, kto boryka się z długami. Znacząco ogranicza możliwość zarządzania swoim majątkiem oraz generuje duży stres. Warto dowiedzieć się, na czym dokładnie polega i co się może stać, jeśli nie będziesz regulować swoich zobowiązań na czas!

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Jego zadaniem jest wyegzekwowanie długu od osób, wobec których sąd wydał stosowne orzeczenie o konieczności spłaty zadłużenia. Jednym z podstawowych narzędzi, jakim dysponuje komornik, jest zajęcie majątku. Na czym polega? Sprawdź, czy mając zajęcie komornicze możesz liczyć na kredyt konsolidacyjny, który ułatwi Ci spłatę zaległych zobowiązań finansowych.

Czym jest zajęcie komornicze? Definicja

Egzekucja komornicza to ostatni krok w postępowaniu o odzyskanie zaległych wierzytelności. Dochodzi do niej kiedy dłużnik – mimo orzeczenia wydanego przez sąd – nie reguluje swoich długów. Zajęcie komornicze przeprowadza - jak sama nazwa wskazuje - komornik.

Warto wiedzieć!

Specyficzną formą zajęcia jest zajęcie komornicze przez ZUS. Jest ono prowadzone na drodze egzekucji administracyjnej. W ramach niego może dojść do zajęcia emerytury, renty, wynagrodzenia lub zasiłków. Zajęcie takie następuje na skutek nierozliczania składek ZUS.

Kliknij i sprawdź: Spirala zadłużenia – co to jest i jak wyjść z pętli zadłużeń?

Zajęcie komornicze a aktualne prawo

Prawo reguluje nie tylko pojęcie zajęcia komorniczego, ale również rozstrzyga wiele wątpliwości związanych z jego stosowaniem w praktyce. Jakie pytania pojawiają często w związku z zajęciem?

Zajęcie komornicze bez wezwania do zapłaty – czy jest możliwe?

Aby złożyć wniosek do komornika o zajęcie, nie trzeba wcześniej wysyłać wezwań do zapłaty. Funkcję wezwania pełni w tym przypadku orzeczenie sądowe.

Czy pracodawca może zwolnić za zajęcie komornicze?

Prowadzona egzekucja komornicza nie może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

Wspólne rozliczenie PIT a zajęcie komornicze

Jeśli małżonkowie rozliczają PIT wspólnie, komornik nie ma prawa zająć należnego zwrotu podatku. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27.03.2014 r. w sprawie II FSK 979/12.

To może Cię zainteresować: Blokada środków na koncie bankowym – na czym polega i ile trwa?

Jak przebiega zajęcie komornicze? Na co się przygotować?

Jak w praktyce przebiega zajęcie komornicze? Najpierw sąd wydaje tytuł wykonawczy, a następnie wierzyciel kieruje się z nim do komornika. Komornik – wykorzystując system OGNIVO – uzyskuje informacje o tym, w którym banku dłużnik ma konto i informuje bank o sytuacji.

Bank przekazuje środki z rachunku dłużnika na rachunek bankowy komornika niezwłocznie w ciągu siedmiu dni od daty zawiadomienia o zajęciu konta. Często zajęcie komornicze przebiega bez powiadomienia. Warto wiedzieć jednak, że jeżeli nie dostałeś żadnego listu z sądu, bo korespondencja była wysyłana na niewłaściwy albo nieaktualny adres, masz pewne szanse na zatrzymanie egzekucji. W tej sprawie powinieneś natomiast kontaktować się z prawnikiem.

Warto też zdawać sobie sprawę, że bezprawne jest tak zwane podwójne zajęcie komornicze. Jeśli komornik zajął więcej środków - niż powinien, możesz się od tego odwołać. Najlepiej od razu skontaktuj się z komornikiem w celu ustalenia sytuacji.

Jak długo trwa zajęcie komornicze?

Komornik zaczyna swoją pracę w momencie uzyskania tytułu wykonawczego. To jak długo będzie trwać cały proces zależy od szeregu czynników: chęci współpracy dłużnika, wysokości dostępnych środków na koncie oraz wielkości długu. Zdecydowanie dłużej zajęcie komornicze przebiega, jeśli do zajęcia są nie tylko środki na koncie, ale mienie ruchome lub nieruchomość.

Jak długo ważne jest zajęcie komornicze w urzędzie skarbowym?

Zajęcie komornicze w urzędzie skarbowym ważne jest tak długo, jak długo trwa postępowanie egzekucyjne.

Co może zająć komornik?

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika obejmuje wszystkie środki, które w danej chwili znajdują się na koncie, jak i te, które wpłyną na nie już po dokonaniu zajęcia. Zajęcie wynagrodzenia przez komornika nie może jednak obejmować wszystkich elementów majątku dłużnika. Istnieje szereg wykluczeń co do tego, co może zająć komornik.

Czy komornik może zająć rzeczy rodziny?

Komornik ma prawo zająć rzeczy nienależące do dłużnika, które ten ma aktualnie w swoim władaniu. W praktyce oznacza to, że może zająć ruchomości z wynajmowanego mieszkania lub na przykład samochód żony, którym na stałe jeździ mąż czy firmowy laptop.

Zajęcie komornicze nieruchomości wspólnej

Komornik może zająć nieruchomość wspólną małżonków tylko w dwóch przypadkach: gdy obydwoje małżonkowie są dłużnikami lub gdy komornik uzyska rozszerzenie klauzuli wykonalności na majątek wspólny.

Ile komornik może zabrać z pensji?

Ile może wynosić zajęcie komornicze pensji? Komornik może zabrać z konta znaczne kwoty, jednak zasadą jest, że musi na nim pozostawić przynajmniej równowartość minimalnej krajowej. W 2022 roku wynosi ona 3010 zł brutto, czyli mniej więcej 2364 netto. Zasada ta nie dotyczy jednak zajęć alimentacyjnych.

Zajęcie komornicze z umowy zlecenia

W przypadku umowy zlecenia komornik może pobrać nawet 100% otrzymywanego wynagrodzenia. Żeby tak się jednak stało, dłużnik musi mieć również inne źródła utrzymania. Jeśli praca z tytułu umowy zlecenia jest głównym źródłem zarobku, komornik musi pozostawić środki na koncie do wysokości płacy minimalnej.

Zajęcie komornicze emerytury

Ile komornik może zabrać z emerytury? Z emerytury komornik może ściągnąć zaledwie 25% jej wysokości. Nie może być to jednak mniej niż kwota wolna od potrąceń. W praktyce więc jeśli emeryt ma najniższą emeryturę, komornik nie jest w stanie odzyskać od niego środków.

Wynagrodzenie chorobowe a zajęcie komornicze

Wynagrodzenie chorobowe również może być zajęte przez komornika, jednak nie w całości. W przypadku zajęć na cele alimentacyjne komornik może zabrać do 60% otrzymywanego świadczenia netto. W przypadku innych potrąceń jest to maksymalnie 25% świadczenia netto.

Kliknij i sprawdź: Czy możliwe jest przelanie pożyczki na czyjeś konto?

Renta rodzinna a zajęcie komornicze

Na pokrycie długów niealimentacyjnych komornik może zabrać 25% miesięcznej renty. Jeśli dług dotyczy placówek zdrowotnych, kwota ta podnosi się do 50% miesięcznej renty. W przypadku pozostałych zajęć komornik może zająć nawet 60% renty rodzinnej.

Premia roczna a zajęcie komornicze

Zajecie premii przez komornika odbywa się na takich samych zasadach, jak zajęcie wynagrodzenia. Nie ma w tym przypadku znaczenia czy jest to premia uznaniowa, świąteczna czy roczna. Obowiązuje jednak limit pozostawienia kwoty równej kwocie wolnej od podatku.

Rozwiązanie umowy o pracę a zajęcie komornicze

Warto wiedzieć, że nawet gdyby wynagrodzenie zostało wypłacone już po rozwiązaniu stosunku pracy, obowiązek dokonania potrącenia nadal ciąży na pracodawcy.

Dwie wypłaty w miesiącu a zajęcie komornicze

W razie wypłaty pracownikowi świadczeń pieniężnych w dwóch terminach w jednym miesiącu kalendarzowym komornik dokonuje zajęcia dwukrotnie.

Co komornik robi z zajętymi pieniędzmi?

Zasadniczo komornik przekazuje środki wierzycielom. Jeśli jednak zajęcie komornicze jest zbyt małe, aby zaspokoić wszystkich wierzycieli, pieniądze mogą trafić w depozyt Ministra Finansów w celu dokonania ich podziału.

Czego nie może zająć komornik?

Komornik nie może zabrać wszystkiego, co należy do dłużnika. Jest szereg wyłączeń, których komornik nie ma prawa zabierać.

Czego nie może zabrać komornik?

 • narzędzia potrzebnych dłużnikowi do pracy zarobkowej
 • przedmiotów potrzebnych do wykonywania praktyk religijnych
 • przedmiotów należących do nauki
 • środków otrzymywanych ze świadczeń alimentacyjnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i poporodowych oraz świadczenia 500+
 • niektórych przedmiotów i urządzeń domowych
 • zapasu żywności, który jest niezbędny do przeżycia przez miesiąc
 • sprzętu rehabilitacyjnego
 • środków z konta poniżej limitów zajęć

Świadczenia z funduszu socjalnego a zajęcie komornicze

Warto pamiętać natomiast, że komornik może zająć całe środki otrzymywane w ramach funduszu socjalnego.

Warto wiedzieć: Oddłużanie – co oznacza? Na czym polega pomoc dla zadłużonych?

Jak sprawdzić zajęcie komornicze?

Podejrzewasz, że komornik mógł zająć Ci konto? Jak sprawdzić, czy rzeczywiście tak się stało? W pierwszej kolejności wejdź na strony informacji gospodarczej: BIK, BIG lub KRD. Możesz z nich pobrać informację o Twoim aktualnym zadłużeniu. Najlepiej jeśli jednak bezpośrednio skontaktujesz się z komornikiem. Powinieneś też otrzymać od niego pismo z określeniem zakresu długu oraz informacją ile zostało pobrane z Twojego konta.

Gdzie sprawdzić zajęcie komornicze?

Żeby sprawdzić, czy rzeczywiście komornik zabiera z Twojego konta tyle, ile powinien. W tym celu musisz wiedzieć jak obliczyć zajęcie komornicze? Warto wykorzystać darmowy kalkulator. Pomoże Ci on określić, jaka jest maksymalna kwota potrącenia.

Zajęcie komornicze na koncie - co zrobić?

Zajęcie komornicze na koncie bankowym jest bardzo uciążliwe i utrudnia funkcjonowanie oraz zarządzanie budżetem domowym. Mimo że odpowiedź na pytanie czy komornik może zabrać wszystko z konta, jest oczywiście negatywna, to wciąż z konta będą znikać środki.

Co możesz z tym zrobić? Niestety sama zmiana konta bankowego nic nie da. Najlepiej jeśli zdecydujesz się na uregulowanie długów. W niektórych przypadkach udaje się dogadać z wierzycielami i rozłożyć zobowiązanie w czasie.

Czy komornik może zająć konto bankowe nienależące do dłużnika?

Warto wiedzieć, że komornik nie może zająć konta bankowego innej osoby. Część osób próbuje więc trzymać środki na rachunku rodziny. Musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje od tego pewien wyjątek. Komornik może zająć również konto małżonka, jeśli środki z długu zostały przeznaczone na wydatki rodzinne.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Kwota wolna od zajęcia komorniczego od 2022 wzrosła, ponieważ jest ona zależna od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wynosi ona aktualnie 3100 zł brutto.

Najniższa krajowa a zajęcie komornicze

Przepisy prawne zakładają więc, że osoby, które zarabiają najniższą krajową, nie muszą się obawiać, że zostaną bez środków do życia.

Jak uniknąć zajęcia komorniczego?

Część dłużników, chcąc uniknąć zajęcia komorniczego, decyduje się podjąć różne czynności. Część z nich ciężko uznać za etyczne, jednak w skrajnych sytuacjach można je rozważyć. Wśród stosowanych metod znajdują się takie, jak:

 • praca na czarno,
 • wyjazd za granicę,
 • upłynnienie majątku i przelanie środków na inne konto,
 • wszczynanie częstych skarg na czynności komornika (co zatrzymuje bieg egzekucji).

Oczywiście metody te nie spowodują, że dług zniknie. Prędzej czy później i tak będziesz musiał oddać środki, a dług będzie z biegiem czasu narastał ze względu na doliczane odsetki.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a zajęcie komornicze

W przypadku bardzo dużych długów coraz częściej wybieranym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje nie tylko zawieszenie, a następnie umorzenie postępowania egzekucyjnego, ale daje gwarancję, że w toku postępowania  upadłościowego przeciwko niemu nie zostanie wszczęta nowa egzekucja komornicza.

Czy mając zajęcie komornicze, można starać się o kredyt?

Część osób w sytuacji zadłużenie szuka pomocy w bankach. Czy osoba, wobec której toczy się postępowanie komornicze, może zaciągnąć kredyt? Niestety nie. W takiej sytuacji bank nie udzieli kredytu konsolidacyjnego, ponieważ jest już na to zbyt późno. Osoba z postępowaniem komorniczym nie ma już bowiem zdolności kredytowej.

Dowiedz się więcej: Kredyt po spłacie komornika – czy jest możliwy?

Zajęcie komornicze a spłata kredytu

W najtrudniejszej sytuacji są osoby, które poza zajęciem komorniczym obciążone są również koniecznością spłacania kredytu. Często w tym przypadku jedynym wyjściem jest sprzedaż części majątku. Uregulowanie długu powinno być bowiem priorytetem w takiej sytuacji.

Sprawdź też:

Jak skutecznie spłacić długi komornicze?

Na czym polega umorzenie postępowania egzekucyjnego? Kto może z niego skorzystać?

Jak uniknąć zajęcia samochodu przez komornika?

Komentarze

Powiązane artykuły

Czym jest oddłużanie? Kto może skorzystać z oddłużania?

Czym jest oddłużanie? Kto może skorzystać z oddłużania?

...do ZUS-u. To może Cię zainteresować: Czy można skonsolidować kredyt konsolidacyjny? Oddłużanie firmy jest jak najbardziej możliwe, ale zazwyczaj...

...nie jest łatwo go uzyskać, jednak warto o to walczyć – kredyty konsolidacyjne mają niższe oprocentowanie niż podobne produkty oferowane przez...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Kredyt konsolidacyjny dla firm

Jak skorzystać z kredytu konsolidacyjnego dla firm?

...kredytowe i kredyty w rachunku bieżącym. Co ciekawe, przedsiębiorca może również skonsolidować kredyt gotówkowy, jeśli przeznaczył go na cele firmowe. Czy każdy dostanie kredyt konsolidacyjny? Banki dokładnie sprawdzają potencjalnych klientów – weryfikują zdolność kredytową, sprawdzają firmowe przychody, aktualne zadłużenia oraz inne czynniki, które mogą...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Ile kosztuje kredyt hipoteczny konsolidacyjny?

Ile kosztuje kredyt hipoteczny konsolidacyjny? Czy warto się na niego zdecydować?

...te ostatnie wymagają jednak tego, by zaciągnięty był kredyt konsolidacyjny hipoteczny.Co to jest? To kredyt konsolidacyjny z hipotecznym...

...czym się różnią i co wybrać? Czy banki w Polsce oferują kredyty konsolidacyjne ze stałym oprocentowaniem?...

Zobacz więcej
9 min. czytania
kredyt konsolidacyjny co to znaczy

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

...z różnymi warunkami i oprocentowaniem. Czym się różni kredyt konsolidacyjny od gotówkowego? Kredyt konsolidacyjny zaciągnięty może być...

...warunki, które różnią się w zależności od banku i rodzaju kredytu konsolidacyjnego. Ten produkt bankowy nie jest dostępny dla każdego. Co będzie...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Jak obniżyć raty kredytu gotówkowego? Czy to możliwe?

Jak obniżyć raty kredytu gotówkowego? Czy to możliwe?

...rozglądasz się za wsparciem finansowym? Sprawdź więc najtańszy kredyt gotówkowy. Rata kredytu gotówkowego składa się z dwóch części –...

...kredytu gotówkowego przeważnie trwa wiele długich lat. Nie można więc dziwić się...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt konsolidacyjny – gdzie najłatwiej dostać?

Gdzie najłatwiej dostać kredyt konsolidacyjny?

...się, które banki zapewniają korzystne warunki. Jak zaciągnąć kredyt konsolidacyjny? Gdzie najłatwiej dostać takie zobowiązanie? Kredyt...

...kredyty czy pożyczki. Część instytucji umożliwia zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego na spłatę nie tylko zobowiązań zaciągniętych w banku, lecz...

Zobacz więcej
9 min. czytania