6 min. czytania

Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Zaktualizowano: 2024-05-16 09:52
Opublikowano: 2023-10-19 10:00
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 2
Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Osoby bezrobotne, które aktywnie poszukują zatrudnienia, mogą liczyć na specjalny dodatek aktywizacyjny. Świadczenie to wypłacane jest osobom, które znajdą pracę w trakcie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Ile obecnie wynosi dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?

Obecnie stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie – według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec września 2023 r. wynosiła 5% (rok do roku). Podobnie wyglądała sytuacja w poprzednich miesiącach – lipcu i sierpniu.

Optymizmem nastrajają również dane Eurostatu, który opublikował statystyki dotyczące bezrobocia w krajach Unii Europejskiej – w lipcu 2023 r. wynosiło ono 2,8%, co dawało nam drugie, zaraz po Czechach, miejsce wśród wszystkich krajów wspólnoty.

Czym jest dodatek aktywizacyjny?

Chociaż stopa bezrobocia nie jest obecnie wysoka, to państwo oferuje osobom pozostającym bez pracy liczne programy i zachęty do podejmowania zatrudnienia. Jednym z nich jest dodatek aktywizacyjny.

Co to dokładnie jest? To świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej, która ma prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jednym z najważniejszych warunków, które trzeba spełnić, gdy chcemy uzyskać dodatek aktywizacyjny, jest rejestracja w urzędzie pracy.

Kwestie związane z przyznaniem i wypłacaniem świadczenia reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dodatek aktywizacyjny za znalezienie pracy zostanie wypłacony, jeśli osoba spełniająca warunki uzyska zatrudnienie – samodzielnie lub poprzez skierowanie przez urząd.

Jeśli aktualnie poszukujesz pracy i potrzebujesz dodatkowej gotówki na dowolny cel, sprawdź również najnowszy ranking kredytów gotówkowych.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatek aktywizacyjny?

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny? Żeby uzyskać świadczenie, należy:

 • być osobą bezrobotną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy,
 • mieć prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatkowe warunki, jakie trzeba spełnić to:

 • samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjąć zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy lub służbie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie niższe od pensji minimalnej lub
 • z własnej inicjatywy podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Potrzebujesz gotówki? Sprawdź, czy możesz liczyć na kredyt dla bezrobotnych – jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dodatkowe środki?

Okazuje się zatem, że dodatek aktywizacyjny można dostać nie tylko za samodzielne znalezienie pracy – po spełnieniu przesłanek ma się do niego prawo również wówczas, gdy to urząd skieruje nas do pracy.

 • Ile trzeba być bezrobotnym, żeby dostać dodatek aktywizacyjny? Ustawa nie reguluje konkretnych terminów. Warunkiem jest udowodnienie, że osoba była zatrudniona przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy.
 • Kiedy przyznawany jest dodatek aktywizacyjny? Świadczenie wypłaca się z dołu za miesiąc, nie później niż w ciągu 14 dni od końca miesiąca.
 • Kiedy złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny? Najlepiej jeszcze tego samego dnia po podjęciu zatrudnienia. Dużym ułatwieniem jest możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną – szczegóły w dalszej części artykułu.
 • Ile razy można dostać dodatek aktywizacyjny? Świadczenie nie jest jednorazowe – wypłacane co miesiąc przez określony czas. Dodatek aktywizacyjny można otrzymywać przez połowę lub przez cały okres, w jakim danej osoby przysługiwałby zasiłek dla bezrobotnych. Szerzej o tym w dalszej części artykułu.

Przeczytaj także: Jak zarejestrować się jako bezrobotny w Urzędzie pracy lub online?

Kiedy dodatek aktywizacyjny nie zostanie przyznany?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia kilka przesłanek, które uniemożliwiają uzyskanie dodatku aktywizacyjnego. To przede wszystkim:

 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego osoba bezrobotna była zatrudniona lub wykonywała pracę bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako bezrobotna,
 • podjęcie pracy u pracodawcy zagranicznego,
 • przebywanie na urlopie bezpłatnym,
 • skierowanie bezrobotnego przez urząd pracy m.in. do prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Przesłanki te mają wykluczyć możliwość nadużyć związanych z przyznawaniem dodatku aktywizacyjnego, np. wyłudzania świadczeń.

Sprawdź również: Kredyt gotówkowy na dochody z zagranicy. Który bank nam go udzieli?

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny na rękę? Jego wysokość jest stała – to nie więcej niż 50% wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Kwoty zmieniają się zatem systematycznie. Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2023 roku? Obecnie osoby bezrobotne otrzymują zasiłek w wysokości 1304,10 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące, a następnie 1024,10 zł brutto. Oznacza to, że dodatek aktywizacyjny netto może wynieść do 652,10 zł.

Jak długo wypłacany jest dodatek aktywizacyjny?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, dodatek aktywizacyjny można otrzymywać przez połowę lub cały okres, w jakim bezrobotnemu przysługuje świadczenie. Jak długo będą uzyskiwać go osoby, które znalazły pracę samodzielnie?

W przypadku osób, które pracę znalazły na własną rękę, dodatek przysługuje przez połowę okresu, w jakim bezrobotnemu przysługiwałby zasiłek. W przypadku osób skierowanych do pracy przez urząd dodatek aktywizacyjny przysługuje przez cały okres.

Interesuje Cię ile wynosi i kto może starać się o zasiłek przedemerytalny? Zachęcamy do sprawdzenia tego w naszym poradniku!

Jak otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Osoby, które chcą uzyskać świadczenie, powinny złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny we właściwym powiatowym urzędzie pracy i dołączyć do niego dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Wnioski można również składać przez internet. Wystarczy:

 1. wejść na stronę www.praca.gov.pl,
 2. zalogować się,
 3. wybrać wnioski o usługi i świadczenia z urzędu,
 4. wnioski pozostałe,
 5. wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego,
 6. wybrać właściwy powiatowy urząd pracy,
 7. wypełnić wniosek,
 8. załączyć podpisane i zeskanowane oświadczenie,
 9. podpisać wniosek korzystając z profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Jak wypełnić wniosek o dodatek aktywizacyjny?

Procedura wnioskowania o dodatkowe świadczenie nie jest skomplikowana – wniosek o dodatek aktywizacyjny (wzór) można znaleźć na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy, chociaż, jak wspomnieliśmy, wniosek o dodatek aktywizacyjny można pobrać również przez internet. Dokument wymaga podania podstawowych informacji o osobie wnioskującej, takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (do korespondencji),
 • numer telefonu,
 • PESEL.

W treści należy podać miejsce pracy oraz termin, w którym wnioskujący podjął zatrudnienie. Konieczne jest również podanie nazwy banku oraz numeru konta bankowego, na które ma wpływać świadczenie. Wniosek o dodatek aktywizacyjny można złożyć przez ePUAP.

Dodatek aktywizacyjny a podatek

Dodatek aktywizacyjny podlega opodatkowaniu, a jego kwotę należy uwzględnić w formularzu rocznym w części D – dochody/straty ze źródeł przychodów, w polu „Inne źródła”. Urząd pracy pomniejszy kwotę świadczenia o kwotę zmniejszająca podatek.

O otrzymywaniu dodatku aktywizacyjnego należy również poinformować pracodawcę, który uwzględni to w rozliczeniu podatku (nie będzie podobnie dokonywał odliczenia), a podatnikowi pozwoli uniknąć ewentualnych dopłat.

Nie przegap: Gdzie wziąć kredyt na dowód bez umowy o pracę?

Komentarze

Powiązane artykuły

Rządowe wakacje kredytowe 2024. Warunki zawieszenia spłaty kredytu
Porady
27.05.2024

Rządowe wakacje kredytowe 2024. Warunki zawieszenia spłaty kredytu

...banki wdrożyły procedury przyjmowania wniosków. Zrobiły to już: Chcesz skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu? Dowiedz się, jak złożyć wniosek. Sprawdź również, czy warto nadpłacić kredyt hipoteczny w trakcie wakacji kredytowych. Podobnie jak w latach 2022 i 2023 wakacje kredytowe w 2024 roku polegają na możliwości zawieszenia pełnej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Na czym polega windykacja należności?
Porady
24.05.2024

Na czym polega windykacja należności?

...jest to etap, w którym dąży się do uregulowania zaległych płatności w sposób polubowny. Mogą one dotyczyć nie tylko zadłużenia z tytułu kredytu gotówkowego, ale też czynszu za mieszkanie, czy nawet faktury za dostawę energii elektrycznej. Wynika z tego, że w obowiązujących przepisach prawa nie jest...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi {{year}}
Porady
24.05.2024

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi 2024

...chwilówki, niespłacone pożyczki, przeterminowane faktury za usługi telekomunikacyjne – to tylko przykłady sytuacji, w których możemy mieć do czynienia z firmami windykacyjnymi. Wierzyciele często...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
09.05.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania