6 min. czytania

Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Zaktualizowano: 2023-10-19 10:24
Opublikowano: 2023-10-19 10:00
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 2
Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Osoby bezrobotne, które aktywnie poszukują zatrudnienia, mogą liczyć na specjalny dodatek aktywizacyjny. Świadczenie to wypłacane jest osobom, które znajdą pracę w trakcie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Ile obecnie wynosi dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?

Obecnie stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie – według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec września 2023 r. wynosiła 5% (rok do roku). Podobnie wyglądała sytuacja w poprzednich miesiącach – lipcu i sierpniu.

Optymizmem nastrajają również dane Eurostatu, który opublikował statystyki dotyczące bezrobocia w krajach Unii Europejskiej – w lipcu 2023 r. wynosiło ono 2,8%, co dawało nam drugie, zaraz po Czechach, miejsce wśród wszystkich krajów wspólnoty.

Czym jest dodatek aktywizacyjny?

Chociaż stopa bezrobocia nie jest obecnie wysoka, to państwo oferuje osobom pozostającym bez pracy liczne programy i zachęty do podejmowania zatrudnienia. Jednym z nich jest dodatek aktywizacyjny.

Co to dokładnie jest? To świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej, która ma prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jednym z najważniejszych warunków, które trzeba spełnić, gdy chcemy uzyskać dodatek aktywizacyjny, jest rejestracja w urzędzie pracy.

Kwestie związane z przyznaniem i wypłacaniem świadczenia reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dodatek aktywizacyjny za znalezienie pracy zostanie wypłacony, jeśli osoba spełniająca warunki uzyska zatrudnienie – samodzielnie lub poprzez skierowanie przez urząd.

Jeśli aktualnie poszukujesz pracy i potrzebujesz dodatkowej gotówki na dowolny cel, sprawdź również najnowszy ranking kredytów gotówkowych.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatek aktywizacyjny?

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny? Żeby uzyskać świadczenie, należy:

 • być osobą bezrobotną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy,
 • mieć prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatkowe warunki, jakie trzeba spełnić to:

 • samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjąć zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy lub służbie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie niższe od pensji minimalnej lub
 • z własnej inicjatywy podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Potrzebujesz gotówki? Sprawdź, czy możesz liczyć na kredyt dla bezrobotnych – jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dodatkowe środki?

Okazuje się zatem, że dodatek aktywizacyjny można dostać nie tylko za samodzielne znalezienie pracy – po spełnieniu przesłanek ma się do niego prawo również wówczas, gdy to urząd skieruje nas do pracy.

 • Ile trzeba być bezrobotnym, żeby dostać dodatek aktywizacyjny? Ustawa nie reguluje konkretnych terminów. Warunkiem jest udowodnienie, że osoba była zatrudniona przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy.
 • Kiedy przyznawany jest dodatek aktywizacyjny? Świadczenie wypłaca się z dołu za miesiąc, nie później niż w ciągu 14 dni od końca miesiąca.
 • Kiedy złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny? Najlepiej jeszcze tego samego dnia po podjęciu zatrudnienia. Dużym ułatwieniem jest możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną – szczegóły w dalszej części artykułu.
 • Ile razy można dostać dodatek aktywizacyjny? Świadczenie nie jest jednorazowe – wypłacane co miesiąc przez określony czas. Dodatek aktywizacyjny można otrzymywać przez połowę lub przez cały okres, w jakim danej osoby przysługiwałby zasiłek dla bezrobotnych. Szerzej o tym w dalszej części artykułu.

Przeczytaj także: Jak zarejestrować się jako bezrobotny w Urzędzie pracy lub online?

Kiedy dodatek aktywizacyjny nie zostanie przyznany?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia kilka przesłanek, które uniemożliwiają uzyskanie dodatku aktywizacyjnego. To przede wszystkim:

 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego osoba bezrobotna była zatrudniona lub wykonywała pracę bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako bezrobotna,
 • podjęcie pracy u pracodawcy zagranicznego,
 • przebywanie na urlopie bezpłatnym,
 • skierowanie bezrobotnego przez urząd pracy m.in. do prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Przesłanki te mają wykluczyć możliwość nadużyć związanych z przyznawaniem dodatku aktywizacyjnego, np. wyłudzania świadczeń.

Sprawdź również: Kredyt gotówkowy na dochody z zagranicy. Który bank nam go udzieli?

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny na rękę? Jego wysokość jest stała – to nie więcej niż 50% wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Kwoty zmieniają się zatem systematycznie. Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2023 roku? Obecnie osoby bezrobotne otrzymują zasiłek w wysokości 1304,10 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące, a następnie 1024,10 zł brutto. Oznacza to, że dodatek aktywizacyjny netto może wynieść do 652,10 zł.

Jak długo wypłacany jest dodatek aktywizacyjny?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, dodatek aktywizacyjny można otrzymywać przez połowę lub cały okres, w jakim bezrobotnemu przysługuje świadczenie. Jak długo będą uzyskiwać go osoby, które znalazły pracę samodzielnie?

W przypadku osób, które pracę znalazły na własną rękę, dodatek przysługuje przez połowę okresu, w jakim bezrobotnemu przysługiwałby zasiłek. W przypadku osób skierowanych do pracy przez urząd dodatek aktywizacyjny przysługuje przez cały okres.

Interesuje Cię ile wynosi i kto może starać się o zasiłek przedemerytalny? Zachęcamy do sprawdzenia tego w naszym poradniku!

Jak otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Osoby, które chcą uzyskać świadczenie, powinny złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny we właściwym powiatowym urzędzie pracy i dołączyć do niego dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Wnioski można również składać przez internet. Wystarczy:

 1. wejść na stronę www.praca.gov.pl,
 2. zalogować się,
 3. wybrać wnioski o usługi i świadczenia z urzędu,
 4. wnioski pozostałe,
 5. wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego,
 6. wybrać właściwy powiatowy urząd pracy,
 7. wypełnić wniosek,
 8. załączyć podpisane i zeskanowane oświadczenie,
 9. podpisać wniosek korzystając z profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Jak wypełnić wniosek o dodatek aktywizacyjny?

Procedura wnioskowania o dodatkowe świadczenie nie jest skomplikowana – wniosek o dodatek aktywizacyjny (wzór) można znaleźć na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy, chociaż, jak wspomnieliśmy, wniosek o dodatek aktywizacyjny można pobrać również przez internet. Dokument wymaga podania podstawowych informacji o osobie wnioskującej, takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (do korespondencji),
 • numer telefonu,
 • PESEL.

W treści należy podać miejsce pracy oraz termin, w którym wnioskujący podjął zatrudnienie. Konieczne jest również podanie nazwy banku oraz numeru konta bankowego, na które ma wpływać świadczenie. Wniosek o dodatek aktywizacyjny można złożyć przez ePUAP.

Dodatek aktywizacyjny a podatek

Dodatek aktywizacyjny podlega opodatkowaniu, a jego kwotę należy uwzględnić w formularzu rocznym w części D – dochody/straty ze źródeł przychodów, w polu „Inne źródła”. Urząd pracy pomniejszy kwotę świadczenia o kwotę zmniejszająca podatek.

O otrzymywaniu dodatku aktywizacyjnego należy również poinformować pracodawcę, który uwzględni to w rozliczeniu podatku (nie będzie podobnie dokonywał odliczenia), a podatnikowi pozwoli uniknąć ewentualnych dopłat.

Nie przegap: Gdzie wziąć kredyt na dowód bez umowy o pracę?

Komentarze

Powiązane artykuły

Wakacje kredytowe 2024 w ramach tarczy dla kredytobiorców
Porady
15.02.2024

Wakacje kredytowe 2024 w ramach tarczy dla kredytobiorców. Warunki ustawowych wakacji kredytowych

...kwietnia 2024 r. Co jeszcze warto wiedzieć? Chcesz skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu? Sprawdź również: Czy warto nadpłacić kredyt hipoteczny w trakcie wakacji kredytowych? W 2022 i 2023 r. kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne udzielone w polskiej walucie mogli...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Wysokość podatku od spadku
Porady
14.02.2024

Wysokość podatku od spadku. Ile wynosi dla poszczególnych grup podatkowych?

...wynika z przyjęcia przez spadkobiercę całości lub części spadku. Jeśli otrzymałeś spadek i nie masz wystarczających funduszy na pokrycie podatku, sprawdź ranking kredytów gotówkowych i wykorzystaj kalkulator kredytowy, aby obliczyć ewentualną ratę. Czy od spadku płaci się podatek? Jeśli tak, to kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku? Jeśli...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Krajowy Rejestr Długów. Jak sprawdzić czy jestem w KRD?
Porady
13.02.2024

Krajowy Rejestr Długów. Jak sprawdzić czy jestem w KRD?

...nie jst trudnym zadaniem. Wystarczy kilka kroków, aby dowiedzieć się, aby pobrać raport na swój temat. Jeśli potrzebujesz dodatkowych pieniędzy na spłatę zadłużenia, sprawdź ranking kredytów gotówkowych. Zastanawiasz się, co to jest KRD? Krajowy Rejestr Długów, to swoista "biblioteka" informacji o długach w Polsce. Gromadzi dane o tym, kto i ile jest winien – dotyczy to zarówno osób...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Czym są odsetki maksymalne i jak je obliczyć?
Porady
12.02.2024

Czym są odsetki maksymalne i jak je obliczyć? Aktualne stawki odsetek maksymalnych

...kwestie tego typu regulują przepisy prawne. Co to są odsetki maksymalne i co ma na nie wpływ? Czy znajdują zastosowanie zarówno w kredycie gotówkowym, jak i kredycie hipotecznym? Wysokość odsetek może być określana na bardzo zróżnicowanym poziomie – jest to związane z obowiązującą w Polsce swobodą w zakresie zawierania umów...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Co to jest upadłość konsumencka?
Porady
25.01.2024

Co to jest upadłość konsumencka? Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka – co to jest i w jaki sposób może pomóc Ci, jako dłużnikowi nieradzącemu sobie ze spłatą zadłużenia? Czy prowadzi ona do całkowitego oddłużenia i czy będziesz mógł zacząć „wszystko od nowa”? Sprawdź z nami najważniejsze informacje na jej temat, w tym również i to, ile kosztuje upadłość konsumencka.
Zobacz więcej
26 min. czytania
Średnia i najniższa emerytura w Polsce w {{year}}
Porady
22.01.2024

Średnia i najniższa emerytura w Polsce w 2024. Waloryzacja emerytur w 2024 roku

Średnia i najniższa emerytura w Polsce to dwie kwoty, które interesują przede wszystkim seniorów. Sprawdź, ile wynoszą w 2024 roku i jak zmieniły się w stosunku do poprzedniego roku. Kto ma prawo do najniższej emerytury w Polsce?
Zobacz więcej
12 min. czytania