9 min. czytania

Kosiniakowe 2021 – dla kogo jest przeznaczone i jak wypełnić wniosek o Kosiniakowe?

Zaktualizowano: 2021-10-20 14:57
Opublikowano: 2021-09-27 09:56
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 2
Kosiniakowe 2021

Kosiniakowe to świadczenie, które powstało z myślą o rodzicach niemających prawa do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie takie przysługuje przez rok od porodu. Może jednak powodować, że w Twojej głowie powstanie wiele pytań. Czy możesz ubiegać się o nie, jeśli masz 500+? Czy będziesz musiał odprowadzić podatek? Czy to, to samo co becikowe? Odpowiadamy na te i inne pytania o Kosiniakowe!

Kosiniakowe – co to? Definicja

Jeśli spodziewasz się dziecka lub właśnie powitałeś malucha na świecie może zainteresować Cię Kosiniakowe. Co to za zasiłek?

Świadczenie Kosiniakowe to potoczna nazwa świadczenia rodzicielskiego, które jest jednym ze świadczeń rodzinnych. Skierowane jest do osób, które nie mogą korzystać z innych świadczeń – urlopu lub zasiłku macierzyńskiego, lub tacierzyńskiego. Nazwa wzięła się od nazwiska ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza, który zainicjował wprowadzenie tego typu świadczenia do ustroju prawnego.

Kosiniakowe - ustawa

Zasady przydzielania świadczenia, jakim jest Kosiniakowe, reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obowiązuje ono nieprzerwanie od 2015 roku, więc także w roku 2020. W 2021 pracuje się nad wprowadzeniem zmian w zapisach ustawy.

Kosiniakowe a becikowe – różnice

Becikowe to jednorazowa zapomoga, którą otrzymują rodzice nowo narodzonego dziecka. Nie jest ona tożsama z Kosiniakowym.

Becikowe a kosiniakowe

Becikowe

Kosiniakowe

Wysokość świadczenia

1000 zł

1000 zł

Okres otrzymywania

Jednorazowo

Przez 12 miesięcy

Kryterium dochodowe

1 922 zł netto na osobę w rodzinie

brak

Opodatkowanie

brak

brak

Kosiniakowe – dla kogo? Kto może starać się o kosiniakowe?

Na pewno chcesz wiedzieć, komu przysługuje kosiniakowe. Komu się należy, a kto nie może się o nie starać?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych kosiniakowe przysługuje:

 1. matce albo ojcu dziecka (ojcu po spełnieniu określonych warunków)
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Odpowiadając na pytanie: kosiniakowe – dla kogo, powinieneś mieć w pamięci, że jego wypłata zależna jest od tytułu uzyskiwania dochodu.

Kosiniakowe a działalność gospodarcza

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą masz możliwość pobierać kosiniakowe, o ile nie pobierasz zasiłku macierzyńskiego.

Kosiniakowe a umowa zlecenie

Jeśli świadczysz usługi na podstawie umowy zlecenia, masz prawo do pobierania kosiniakowego.

Kosiniakowe a praca

Jeśli pracujesz na etacie na podstawie umowy o pracę, nie możesz starać się o kosiniakowe.

Kosiniakowe a praca za granicą

Kosiniakowe nie przysługuje, jeśli osoba, która pracuje za granicą, pobiera zasiłek o podobnym charakterze.

O kosiniakowe mogą starać się więc:

 • studentki,
 • rolnicy,
 • osoby z umowami o dzieło lub zlecenie, o ile nie opłacają składek chorobowych,
 • osoby bezrobotne – bez względu na status w Urzędzie Pracy,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Sprawdź też: Program 300+ - co zapewnia program dobry start i jak dołączyć do programu 300 plus?

Kosiniakowe dla ojca dziecka – kiedy przysługuje?

O kosiniakowe może strać się nie tylko matka, ale również ojciec dziecka. Żeby to jednak było możliwe, muszą być spełnione konkretne warunki.

Ojcu świadczenia rodzicielskie przysługuje w 3 przypadkach:

 1. skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 2. śmierci matki dziecka;
 3. porzucenia dziecka przez matkę.

Warto wiedzieć!

Kosiniakowe może pobierać tylko matka lub tylko ojciec dziecka.

Kosiniakowe – warunki świadczenia rodzicielskiego

Wiele osób zastanawia się, czy Kosiniakowe daje ubezpieczenie? Pojawia się też wiele innych wątpliwości o kosiniakowe. Jakie obowiązują zasady?

Czy pobierając kosiniakowe jestem ubezpieczona?

Niestety kosiniakowe nie jest równoznaczne z ubezpieczeniem. Są to dwa zupełnie różne typy świadczeń. Żeby mieć ubezpieczenie, powinieneś zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub mieć umowę zlecenia.

Kosiniakowe a krus

Pobieranie ubezpieczenia z KRUS nie jest przeciwwskazaniem do tego, żeby ubiegać się o kosiniakowe.

Zasiłek dla bezrobotnych a kosiniakowe

Kosiniakowe powstało z myślą o bezrobotnych, dlatego jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, możesz dodatkowo uzyskać kosiniakowe na dziecko.

Kosiniakowe na bliźniaki

Kosiniakowe jest świadczeniem o stałej kwocie, bez względu na to, ile dzieci urodzi się podczas jednego porodu. Rodzice bliźniaków mogą jednak pobierać świadczenie dłużej – przez 65 tygodni.

Kosiniakowe – ile wynosi kwota świadczenia?

Kosiniakowe od początku jego funkcjonowania wynosi tyle samo - 1000 zł. Jest to kwota na rękę, zwolniona z podatku. Pozostaje stała, bez względu na to, jak dużo się zarabia.

W przypadku, gdy świadczenie rodzicielskie przysługuje za część miesiąca, jego wysokość ustala się poprzez kolejne kroki:

 • najpierw dzieli się 1000 zł przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu,
 • następnie otrzymaną w wyniku tego działania kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje,
 • otrzymaną sumę zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Kosiniakowe – jak długo wypłacane jest świadczenie?

Jak długo wypłacane jest kosiniakowe? Do kiedy możesz je uzyskiwać? Czas trwania wypłaty świadczenia zależny jest od ilości dzieci, które pojawią się na świecie podczas jednego porodu.

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 •  65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Warto wiedzieć!

Świadczenie zaczyna przysługiwać od dnia porodu.

Kosiniakowe – jak otrzymać świadczenie?

Jak otrzymać kosiniakowe? Kiedy składać wnioski o świadczenie?

Na złożenie wniosku masz rok od dnia porodu. Najlepiej jednak wniosek taki złożyć od razu – w okresie do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeśli tak zrobisz, świadczenie zostanie naliczone od  dnia porodu. Jeżeli natomiast zrobisz to później, świadczenie będzie naliczane dopiero od miesiąca, w którym złożysz wniosek.

Kosiniakowe – jakie dokumenty są potrzebne?

Starasz się o Kosiniakowe 2021. Jakie dokumenty będą niezbędne? Jakie załączniki musisz dołączyć do wniosku?

Wśród dokumentów mogą być potrzebne:

 • akt urodzenia dziecka,
 • odpis prawomocnego wyroku sądowego stwierdzającego przysposobienie dziecka,
 • zaświadczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie adopcji dziecka,
 • orzeczenie sądowe o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka,
 • ewentualnie inne dokumenty wymagane przez urząd.

Kosiniakowe – wniosek. Jak go wypełnić?

Najłatwiej jest wypełnić wniosek o Kosiniakowe online. Jest to jednak możliwe również w urzędzie miasta lub gminy, a także w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług wspólnych lub MOPS. Aktualny wzór wypełnionego wniosku o kosiniakowe znajdziesz na stronie rządowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111.

Gdzie złożyć wniosek o Kosiniakowe?

Jak złożyć wniosek o Kosiniakowe przez internet? Zrobisz to przez portal emp@tia. Żeby złożyć wniosek o kosiniakowe online, musisz jednak mieć założony Profil Zaufany lub mieć możliwość wykonania podpisu elektronicznego.

Kosiniakowe – czas oczekiwania na wypłatę świadczenia

Ile czeka się na Kosiniakowe? Jak wyglądają terminy wypłat? Kiedy będzie przelew, którego się spodziewasz?

Kosiniakowe – ile się czeka na decyzję?

Czas oczekiwania na decyzję uzależniony jest od konkretnego organu, który wypłaca lokalnie Kosiniakowe. Zwykle wydawana jest w ciągu kilku dni.

Kto wypłaca Kosiniakowe?

Środkami na Kosiniakowe rozporządza Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 Kosiniakowe a 500+ – czy można otrzymać oba świadczenia? 

Nie ma przeciwwskazań, aby pobierać łącznie Kosiniakowe i 500+.

Kosiniakowe a 500 plus to wyjątkowe świadczenia, które mogą być łączone. Z Kosiniakowym nie połączysz natomiast świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, czy dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Czytaj też: 500 plus a kredyt gotówkowy – podstawowe informacje

Kosiniakowe – co jeszcze warto wiedzieć?

Przed wystąpieniem o Kosiniakowe, warto jeszcze dowiedzieć się, jak ma się ono do opodatkowania dochodu.

Czy Kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Kosiniakowe wliczane jest do dochodu branego pod uwagę przy ubieganiu się o pozostałe świadczenia rodzinne np. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek rehabilitacyjny czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Czy Kosiniakowe jest opodatkowane?

Kosiniakowe jest zwolnione z opodatkowania.

Czy Kosiniakowe wlicza się do PIT?

Podobnie jak inne zasiłki, Kosiniakowe nie podlega opodatkowaniu. Nie należy więc wykazywać tego typu dochodu na formularzu PIT ani płacić podatku.

Czytaj też: Świadczenie przedemerytalne – na czym polega i komu przysługuje?

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak pozbyć się windykatora terenowego?
Porady
30.11.2023

Jak pozbyć się windykatora terenowego?

Jak pozbyć się windykatora terenowego? Wzięcie kredytu wiąże się z koniecznością jego późniejszej spłaty. Jeśli nie będziesz w stanie wywiązać się z tego obowiązku, możesz mieć do czynienia z działaniami windykacyjnymi. W takiej sytuacji windykator terenowy ma za zadanie ustalić nowy termin spłaty długu oraz zadbać o to, aby zadłużenie zostało zwrócone. Jednak czy jest...
Zobacz więcej
9 min. czytania
Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?
Porady
22.11.2023

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? Jeśli o zajęciu zawiadomi pracodawcę tuż przed datą dokonywania wypłat, wynagrodzenie od razu zostanie uszczuplone o kwotę zajęcia, z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku zajęcia pieniędzy na rachunku bankowym dłużnika może to potrwać nieco dłużej. Zobacz, jak działa komornik i czego możesz spodziewać się po...
Zobacz więcej
10 min. czytania
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?

Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

...formie dofinansowania lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu gotówkowego. Warunkiem wypłaty dotacji jest jednak wcześniejsze otrzymanie z...

...dodatkowej gotówki na dowolny cel? Koniecznie sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych. Właściwą instytucją, do której składane są wnioski i która...

Zobacz więcej
15 min. czytania
Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika?
Porady
10.11.2023

Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika? Jak tego uniknąć?

Kiedy przestajemy radzić sobie ze spłatą zobowiązań, rośnie ryzyko, że wierzyciel skieruje sprawę na drogę sądową. W takiej sytuacji sąd może nakazać zwrot długu poprzez egzekucję, np. zajęcie samochodu przez komornika. Kiedy może do tego dojść i co możemy zrobić, żeby się przed tym uchronić? Jak uniknąć zajęcia samochodu przez komornika?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
07.11.2023

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?
Porady
19.10.2023

Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Osoby bezrobotne, które aktywnie poszukują zatrudnienia, mogą liczyć na specjalny dodatek aktywizacyjny. Świadczenie to wypłacane jest osobom, które znajdą pracę w trakcie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Ile obecnie wynosi dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?
Zobacz więcej
7 min. czytania