8 min. czytania

Kosiniakowe 2024 – dla kogo jest przeznaczone i jak wypełnić wniosek o Kosiniakowe?

Zaktualizowano: 2024-02-13 12:23
Opublikowano: 2021-09-27 09:56
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 4
Kosiniakowe {{year}}

Kosiniakowe to świadczenie, które powstało z myślą o rodzicach niemających prawa do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie takie przysługuje przez rok od porodu. Może jednak powodować, że w Twojej głowie powstanie wiele pytań. Czy możesz ubiegać się o nie, jeśli masz 500+? Czy będziesz musiał odprowadzić podatek? Czy to, to samo co becikowe? Odpowiadamy na te i inne pytania o Kosiniakowe!

Kosiniakowe – co to? Definicja

Jeśli spodziewasz się dziecka lub właśnie powitałeś malucha na świecie może zainteresować Cię Kosiniakowe. Co to za zasiłek?

Świadczenie Kosiniakowe to potoczna nazwa świadczenia rodzicielskiego, które jest jednym ze świadczeń rodzinnych. Skierowane jest do osób, które nie mogą korzystać z innych świadczeń – urlopu lub zasiłku macierzyńskiego, lub tacierzyńskiego. Nazwa wzięła się od nazwiska ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza, który zainicjował wprowadzenie tego typu świadczenia do ustroju prawnego.

Kosiniakowe - ustawa

Zasady przydzielania świadczenia, jakim jest Kosiniakowe, reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obowiązuje ono nieprzerwanie od 2015 roku.

Kosiniakowe a becikowe – różnice

Becikowe to jednorazowa zapomoga, którą otrzymują rodzice nowo narodzonego dziecka. Nie jest ona tożsama z Kosiniakowym.

Becikowe a kosiniakowe

Becikowe

Kosiniakowe

Wysokość świadczenia

1000 zł

1000 zł

Okres otrzymywania

Jednorazowo

Przez 12 miesięcy

Kryterium dochodowe

1 922 zł netto na osobę w rodzinie

brak

Opodatkowanie

brak

brak

Kosiniakowe – dla kogo? Kto może starać się o kosiniakowe?

Na pewno chcesz wiedzieć, komu przysługuje kosiniakowe. Komu się należy, a kto nie może się o nie starać?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych kosiniakowe przysługuje:

 1. matce albo ojcu dziecka (ojcu po spełnieniu określonych warunków)
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Odpowiadając na pytanie: kosiniakowe – dla kogo, powinieneś mieć w pamięci, że jego wypłata zależna jest od tytułu uzyskiwania dochodu.

Kosiniakowe a działalność gospodarcza

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą masz możliwość pobierać kosiniakowe, o ile nie pobierasz zasiłku macierzyńskiego.

Kosiniakowe a umowa zlecenie

Jeśli świadczysz usługi na podstawie umowy zlecenia, masz prawo do pobierania kosiniakowego.

Kosiniakowe a praca

Jeśli pracujesz na etacie na podstawie umowy o pracę, nie możesz starać się o kosiniakowe.

Kosiniakowe a praca za granicą

Kosiniakowe nie przysługuje, jeśli osoba, która pracuje za granicą, pobiera zasiłek o podobnym charakterze.

O kosiniakowe mogą starać się więc:

 • studentki,
 • rolnicy,
 • osoby z umowami o dzieło lub zlecenie, o ile nie opłacają składek chorobowych,
 • osoby bezrobotne – bez względu na status w Urzędzie Pracy,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Sprawdź też: Program 300+ - co zapewnia program dobry start i jak dołączyć do programu 300 plus?

Kosiniakowe dla ojca dziecka – kiedy przysługuje?

O kosiniakowe może strać się nie tylko matka, ale również ojciec dziecka. Żeby to jednak było możliwe, muszą być spełnione konkretne warunki.

Ojcu świadczenia rodzicielskie przysługuje w 3 przypadkach:

 1. skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 2. śmierci matki dziecka;
 3. porzucenia dziecka przez matkę.

Warto wiedzieć!

Kosiniakowe może pobierać tylko matka lub tylko ojciec dziecka.

Kosiniakowe – warunki świadczenia rodzicielskiego

Wiele osób zastanawia się, czy Kosiniakowe daje ubezpieczenie? Pojawia się też wiele innych wątpliwości o kosiniakowe. Jakie obowiązują zasady?

Czy pobierając kosiniakowe jestem ubezpieczona?

Niestety kosiniakowe nie jest równoznaczne z ubezpieczeniem. Są to dwa zupełnie różne typy świadczeń. Żeby mieć ubezpieczenie, powinieneś zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub mieć umowę zlecenia.

Kosiniakowe a krus

Pobieranie ubezpieczenia z KRUS nie jest przeciwwskazaniem do tego, żeby ubiegać się o kosiniakowe.

Zasiłek dla bezrobotnych a kosiniakowe

Kosiniakowe powstało z myślą o bezrobotnych, dlatego jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, możesz dodatkowo uzyskać kosiniakowe na dziecko.

Kosiniakowe na bliźniaki

Kosiniakowe jest świadczeniem o stałej kwocie, bez względu na to, ile dzieci urodzi się podczas jednego porodu. Rodzice bliźniaków mogą jednak pobierać świadczenie dłużej – przez 65 tygodni.

Kosiniakowe – ile wynosi kwota świadczenia?

Kosiniakowe od początku jego funkcjonowania wynosi tyle samo - 1000 zł. Jest to kwota na rękę, zwolniona z podatku. Pozostaje stała, bez względu na to, jak dużo się zarabia.

W przypadku, gdy świadczenie rodzicielskie przysługuje za część miesiąca, jego wysokość ustala się poprzez kolejne kroki:

 • najpierw dzieli się 1000 zł przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu,
 • następnie otrzymaną w wyniku tego działania kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje,
 • otrzymaną sumę zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Kosiniakowe – jak długo wypłacane jest świadczenie?

Jak długo wypłacane jest kosiniakowe? Do kiedy możesz je uzyskiwać? Czas trwania wypłaty świadczenia zależny jest od ilości dzieci, które pojawią się na świecie podczas jednego porodu.

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 •  65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Warto wiedzieć!

Świadczenie zaczyna przysługiwać od dnia porodu.

Kosiniakowe – jak otrzymać świadczenie?

Jak otrzymać kosiniakowe? Kiedy składać wnioski o świadczenie?

Na złożenie wniosku masz rok od dnia porodu. Najlepiej jednak wniosek taki złożyć od razu – w okresie do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeśli tak zrobisz, świadczenie zostanie naliczone od  dnia porodu. Jeżeli natomiast zrobisz to później, świadczenie będzie naliczane dopiero od miesiąca, w którym złożysz wniosek.

Kosiniakowe – jakie dokumenty są potrzebne?

Starasz się o Kosiniakowe 2024. Jakie dokumenty będą niezbędne? Jakie załączniki musisz dołączyć do wniosku?

Wśród dokumentów mogą być potrzebne:

 • akt urodzenia dziecka,
 • odpis prawomocnego wyroku sądowego stwierdzającego przysposobienie dziecka,
 • zaświadczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie adopcji dziecka,
 • orzeczenie sądowe o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka,
 • ewentualnie inne dokumenty wymagane przez urząd.

Kosiniakowe – wniosek. Jak go wypełnić?

Najłatwiej jest wypełnić wniosek o Kosiniakowe online. Jest to jednak możliwe również w urzędzie miasta lub gminy, a także w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług wspólnych lub MOPS. Aktualny wzór wypełnionego wniosku o kosiniakowe znajdziesz na stronie rządowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111.

Gdzie złożyć wniosek o Kosiniakowe?

Jak złożyć wniosek o Kosiniakowe przez internet? Zrobisz to przez portal emp@tia. Żeby złożyć wniosek o kosiniakowe online, musisz jednak mieć założony Profil Zaufany lub mieć możliwość wykonania podpisu elektronicznego.

Kosiniakowe – czas oczekiwania na wypłatę świadczenia

Ile czeka się na Kosiniakowe? Jak wyglądają terminy wypłat? Kiedy będzie przelew, którego się spodziewasz?

Kosiniakowe – ile się czeka na decyzję?

Czas oczekiwania na decyzję uzależniony jest od konkretnego organu, który wypłaca lokalnie Kosiniakowe. Zwykle wydawana jest w ciągu kilku dni.

Kto wypłaca Kosiniakowe?

Środkami na Kosiniakowe rozporządza Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 Kosiniakowe a 500+ – czy można otrzymać oba świadczenia? 

Nie ma przeciwwskazań, aby pobierać łącznie Kosiniakowe i 500+.

Kosiniakowe a 500 plus to wyjątkowe świadczenia, które mogą być łączone. Z Kosiniakowym nie połączysz natomiast świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, czy dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Czytaj też: 500 plus a kredyt gotówkowy – podstawowe informacje

Kosiniakowe – co jeszcze warto wiedzieć?

Przed wystąpieniem o Kosiniakowe, warto jeszcze dowiedzieć się, jak ma się ono do opodatkowania dochodu.

Czy Kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Kosiniakowe wliczane jest do dochodu branego pod uwagę przy ubieganiu się o pozostałe świadczenia rodzinne np. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek rehabilitacyjny czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Czy Kosiniakowe jest opodatkowane?

Kosiniakowe jest zwolnione z opodatkowania.

Czy Kosiniakowe wlicza się do PIT?

Podobnie jak inne zasiłki, Kosiniakowe nie podlega opodatkowaniu. Nie należy więc wykazywać tego typu dochodu na formularzu PIT ani płacić podatku.

Czytaj też: Świadczenie przedemerytalne – na czym polega i komu przysługuje?

Komentarze

Powiązane artykuły

Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
09.05.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
Porady
10.04.2024

Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w {{year}} roku
Porady
09.04.2024

Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024 roku

Harmonogram posiedzeń RPP obecnie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku finansowym, ponieważ każde z nich kończy się istotnymi dla niego decyzjami. Jak często oraz kiedy odbywają się spotkania w roku 2024, przedstawia aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Czy znajomość tych dat może przydać się obecnym lub przyszłym kredytobiorcom?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?
Porady
05.04.2024

Czy bank może odmówić udzielenia wakacji kredytowych?

...przez ustawodawcę. Zazwyczaj obejmują one określony czas oraz konkretne rodzaje kredytu. W przypadku obecnych wakacji kredytowych mowa więc o możliwości zawieszenia łącznie 4 rat kredytu hipotecznego. Z kolei bankowe wakacje kredytowe są inicjatywą banków, które same decydują o udzieleniu takiej ulgi kredytowej swoim klientom. Co więcej, w tym przypadku mogą one różnić się...

Zobacz więcej
5 min. czytania