10 min. czytania

Program 300+ - co zapewnia program dobry start i jak dołączyć do programu 300 plus?

Zaktualizowano: 2021-10-20 14:57
Opublikowano: 2021-09-14 10:01
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 2
Program 300+ - co zapewnia program dobry start?

Program 300+, który właściwie funkcjonuje pod nazwą „Dobry Start”, zapewnia 300 zł na każdego ucznia. O pieniądze można starać się już przed rozpoczęciem roku szkolnego, dzięki czemu rzeczywiście można je wykorzystać do pokrycia przynajmniej części wydatków w ramach wyprawki szkolnej. Świadczenie 300 zł przyznawane jest jeden raz w roku, bez względu na wysokość dochodów rodziny.

Wyprawka szkolna pociąga za sobą wysokie koszty – kupno zeszytów, artykułów biurowych i plastycznych, a także plecaka, piórnika czy worka na buty może pochłonąć nawet kilkaset złotych. W najgorszej sytuacji pozostają rodzice nastolatków uczących się w szkołach średnich, gdzie nie ma gwarantowanych, darmowych podręczników. Nieraz zaciągają oni kredyt gotówkowy, żeby z początkiem września podołać konieczności zgromadzenia całej wyprawki szkolnej dla swojej pociechy. Wsparciem dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku szkolnym jest program 300+ „Dobry Start”. Na czym on polega i jak ubiegać się o jednorazową dopłatę do wyprawki szkolnej?

Program 300+ – najważniejsze informacje o programie „Dobry Start”

300+, znany też jako „Dobry Start”, to program, w ramach którego rodzice lub opiekunowie dzieci uczących się w szkołach różnych szczebli mogą ubiegać się o świadczenie w wysokości 300 zł na każde dziecko. Pieniądze zasadniczo mają być przeznaczone na wyprawkę dla dziecka. To sposób na sfinansowanie wydatków okołoszkolnych.

Z punktu widzenia budżetu państwa celem świadczenia „Dobry Start” jest inwestycja w lepszą edukację polskich dzieci.

Kliknij i sprawdź: Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?

Program 300+ – na czym polega program?

Program „Dobry Start” 300+ został opracowany w celu wspierania budżetów rodzin uczniów tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Obejmuje wypłatę 300 zł jednorazowego świadczenia. Jest ono wypłacane raz w roku na dziecko uczące się w szkole, na wniosek jego rodzica czy opiekuna prawnego. Obecnie takie podanie można wnieść przez internet, na przykład za pośrednictwem bankowości elektronicznej, co przyspiesza dopełnienie tej formalności.

To może Cię zainteresować: Mieszkanie Plus - warunki programu Mieszkanie Plus, wniosek, opinie

Program 300+ – od kiedy program „Dobry Start” obowiązuje?

Od kilku lat polskie rodziny są wspierane poprzez jednorazowe świadczenie 300+ z programu „Dobry Start”. Od kiedy obowiązuje program 300+? Szczegółowe warunki jego realizacji  ustalono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Dlatego należy uznać, że 2018 był rokiem, w którym rząd Mateusza Morawieckiego zapoczątkował program „Dobry Start”. W 2021 r. program 300+ został nieco zmodyfikowany i wprowadzono wyłącznie elektroniczne wnioski oraz wypłatę świadczenia w formie bezgotówkowej.

Program 300+ – kto może złożyć wniosek o świadczenie?

Wiesz już, czym jest świadczenie „Dobry Start”. Komu ono przysługuje? Zasadniczo to program kierowany do rodziców. Dzięki niemu mogą oni skorzystać z pieniędzy zarezerwowanych dla nich na wyprawkę dla dzieci. Kto może złożyć wniosek w ramach tego programu? Otóż skorzystają z niego:

 • rodzice lub opiekunowie prawni ucznia do czasu ukończenia przez niego 20 roku życia,
 • rodzice lub opiekunowie prawni ucznia do czasu ukończenia przez niego 24 roku życia.

Można odpowiedzieć sobie w tym miejscu na pytanie, dla kogo właściwie jest to świadczenie: dla rodziców czy ucznia? Kto otrzymuje 300+? Komu przysługuje w istocie świadczenie? Do ukończenia pełnoletności dziecka bez wątpienia rodzicom, którzy zasadniczo powinni spożytkować pieniądze z programu „Dobry Start” na wyprawkę szkolną dla swojej pociechy.

W ramach programu „Dobry Start” – 300+ wniosek składają:

 • matka lub ojciec dziecka (jeden z rodziców);
 • opiekun prawny dziecka;
 • opiekun faktyczny dziecka, który rzeczywiście sprawuje nad nim opiekę i wystąpił do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka;
 • rodzic zastępczy;
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Można by się zastanawiać, czy studentom należy się 300+. Niestety, ale program „Dobry Start” nie jest dostępny dla żaków. Nie mają oni możliwości wykorzystania takich pieniędzy na wyprawkę na studia. Świadczenie 300 + nie należy się dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz tym, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce, niezależnie od tego, czy odbywa się ono w przedszkolu, czy w szkole.

Warto wiedzieć: Zaświadczenie o zarobkach do kredytu - wzór zaświadczenia o zarobkach do kredytu hipotecznego i gotówkowego

Program 300+ – zasady programu „Dobry Start”

Gdzie znaleźć wszystkie zasady dotyczące realizacji programu 300+? Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest podstawowym źródłem dla rozpatrywania, komu i w jaki sposób należy się świadczenie „Dobry Start”. Prócz tego należy sięgnąć po Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Zasadniczo świadczenie 300+ przyznawane jest na każde uczące się dziecko – w szkole podstawowej, ponadpodstawowej czy artystycznej. Ponadto nauka w szkole może być rozumiana jako uczęszczanie dziecka do:

 • młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
 • młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
 • specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • specjalnego ośrodka wychowawczego,
 • ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Program 300+ – na co można przeznaczyć świadczenie?

Właściwie program „Dobry Start” – 300+ nie określa, na jakie cele powinny być spożytkowane pochodzące z niego środki. Przyjmuje się jednak, że będzie to wyprawka szkolna. 300+ wspiera budżet domowy rodziców, którzy być może dzięki temu nie będą musieli pożyczać np. w firmie pożyczkowej chwilówki w celu sfinansowania kosztów wyprawki.

Nie trzeba nigdzie zgłaszać, na jakie cele przeznaczyłeś środki na wyprawkę 300+ z programu „Dobry Start”.

Program 300+ – jak zdobyć świadczenie w ramach programu „Dobry Start”?

Prosty wniosek elektroniczny jest podstawą do ubiegania się o świadczenie w ramach programu „Dobry Start” – 300+. Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty w takim przypadku, czy może wystarczy złożyć sam ten wniosek?

Sprawdź: Jak wziąć kredyt - jakie warunki należy spełnić, by zdobyć kredyt?

Program 300+ – wniosek online. Jak go wypełnić?

Jak złożyć wniosek o 300+? Wniosek elektroniczny będzie zdecydowanie najprostszym sposobem na skuteczne ubieganie się o świadczenie w programie „Dobry Start” 300+. Wniosek ten można złożyć od 2021 roku tylko drogą elektroniczną. Wymaga wpisania danych osobowych rodzica oraz dziecka wraz z informacją, do jakiej szkoły od bieżącego roku szkolnego będzie dziecko uczęszczało. Wśród danych tych trzeba wpisać:

 • imię i nazwisko – rodzica i dziecka,
 • numery PESEL – rodzica i dziecka,
 • serię dowodu osobistego rodzica,
 • obywatelstwo,
 • stan cywilny,
 • adres,
 • adres mailowy,
 • datę urodzenia dziecka,
 • rodzaj oraz adres szkoły dziecka,
 • numer konta bankowego, na które ma zostać przesłane świadczenie.

Do tego celu wykorzystasz:

 • platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • swoje własne konto bankowe online,
 • konto w portalu Emp@tia.

W ramach programu „Dobry Start” 300+ wniosek online trafia bezpośrednio do instytucji, która go rozpatruje, po czym wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia lub jego odrzuceniu.

Jakie załączniki do wniosku „Dobry Start” mogą być od Ciebie ponadto wymagane? Wśród nich wskazać należy:

 • kopię odpisu orzeczenia sądu, które wskazuje na pozostawienie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • kopię karty pobytu i decyzję – w przypadku, gdy o świadczenie ubiega się cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, jakie zostało mu udzielone po spełnieniu określonych warunków wskazanych w ustawie o cudzoziemcach;
 • kopię karty pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wykonywania tu pracy;
 • oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o określonym stopniu niepełnosprawności.

Kliknij i sprawdź koniecznie: Banki w Polsce - poznaj najpopularniejsze banki komercyjne i państwowe w Polsce

Program 300+ – gdzie złożyć wniosek?

Od 1 lipca 2021 roku zmieniły się zasady dotyczące realizacji wypłat świadczenia 300+ w programie „Dobry Start”. Dotyczą one trybu naboru wniosków o przyznanie świadczenia. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 świadczenia te są przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej zajmowały się tym gminne i powiatowe organy właściwe. Dzięki temu można było zapewnić wszystkim beneficjentom zautomatyzowany proces obsługi programu.

Jak złożyć wniosek 300+ przez bank? W pierwszej kolejności należy zalogować się do swojej bankowości elektronicznej. Następnie należy dotrzeć do zakładki usług finansowych świadczonych przez dany bank. Wniosek w programie 300+ online przez bankowość internetową można złożyć między innymi w:

 • Banku Santander,
 • ING Banku Śląskim,
 • PKO BP,
 • mBanku itd.

Wygoda wnioskowania o 300+ przez internet sprawia, że formalności programowe można dopełnić jeszcze szybciej, bez konieczności wychodzenia z domu. Wniosek o 300+ w mBanku można złożyć poprzez system transakcyjny przez komputer, ale już nie w aplikacji mobilnej. Wniosek jest przekazywany do systemu „Banki +”, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

„Dobry Start” w Santanderze pozwala z kolei na zalogowanie się w bankowości mobilnej do Profilu Zaufanego, a następnie złożenie wniosku o 300+. Podobnie jest z ubieganiem się o świadczenie 300+ w PKO BP czy Banku Pekao SA. Oprócz tego możesz to zrobić przez Alior Bank, Bank Pocztowy, Bank Millennium, Credit Agricole czy Getin Bank.

Program 300+ – kiedy i jak wypłacane jest świadczenie w ramach programu „Dobry Start”?

Wnioski w programie „Dobry Start” składane są do ZUS-u tylko drogą elektroniczną i tą samą drogą wypłacane jest samo świadczenie. Wypłata odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe.

Termin złożenia wniosku o świadczenie w ramach programu „Dobry Start” 300+ ma wpływ na to, kiedy pieniądze ostatecznie zostaną wypłacone na konto beneficjenta. Nie jest powiedziane, że świadczenie rzeczywiście pozwoli na pokrycie realnie kosztów wyprawki dla dziecka do szkoły.

Przyjmuje się, że złożenie wniosku o 300+ w lipcu lub w sierpniu staje się gwarancją wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września tego samego roku. Można jednak starać się o 300+ później, aż do końca listopada, choć wniosek złożony we wrześniu, październiku czy właśnie w listopadzie spowoduje, że należne świadczenie trafi do rodziny w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od złożenia wniosku, czyli nawet w styczniu kolejnego roku.

Warto wiedzieć: Mieszkanie bez wkładu własnego - jakie zmiany wprowadza Nowy Ład?

Program 300+ – o czym jeszcze warto pamiętać?

Wnioski o świadczenie 300+ można składać w trybie online od 1 lipca do 30 listopada danego roku. Świadczenie wypłacane jest od roku szkolnego 2021/2022 wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany, dowolny numer konta bankowego. Jednak w programie 300+ bez względu na liczbę dzieci, na jakie wnioskujesz o świadczenie, powinieneś podać tylko jeden numer rachunku.

Komentarze

Powiązane artykuły

Koszty zakupu nieruchomości
Porady
18.09.2023

Poznaj wszystkie dodatkowe koszty przy zakupie nieruchomości

Koszt zakupu nieruchomości to nie tylko kwota, jaką uiszczasz jej dotychczasowemu właścicielowi. Należy do niej doliczyć również taksę notarialną, koszt odpisu z aktu notarialnego, podatek PCC lub VAT. Musisz liczyć się również z dodatkowymi kosztami zakupu mieszkania na kredyt, jeśli nie możesz sfinansować go za gotówkę.
Zobacz więcej
11 min. czytania
Jak zmienić dane w banku i kiedy jest to konieczne?
Porady
14.09.2023

Jak zmienić dane w banku i kiedy jest to konieczne?

Aktualizacja danych w banku jest w wielu przypadkach konieczna – przy zmianie nazwiska po ślubie albo rozwodzie, po zmianie dowodu osobistego czy przeprowadzce. Pamiętaj, że jest to Twoim obowiązkiem. Jeśli tego nie zrobisz, bank nie będzie mógł zweryfikować poprawnie Twojej tożsamości, co rodzi wiele problemów na przyszłość. Zobacz, jak dokonać zmiany danych w banku.
Zobacz więcej
10 min. czytania
Czym jest i jak obliczyć kapitał początkowy do emerytury?
Porady
12.09.2023

Czym jest i jak obliczyć kapitał początkowy do emerytury?

Kapitał początkowy do emerytury wpływa na wysokość przyznawanego świadczenia. Przed 1999 rokiem ZUS nie był zobowiązany do prowadzenia kont osób ubezpieczonych, dlatego nie jest znana faktyczna kwota składek wpłaconych przez zakłady pracy. Żeby emeryt otrzymywał świadczenie zgodne z jego stażem zatrudnienia oraz zarobkami, możliwe jest ustalenie tzw. kapitału początkowego. W...
Zobacz więcej
9 min. czytania
Ile kosztuje i jak otrzymać kredyt studencki 2022/2023?
Porady
11.09.2023

Ile kosztuje i jak otrzymać kredyt studencki 2023/2024?

Kredyt studencki to jedna z możliwości sfinansowania kosztów związanych z nauką na uczelni, w tym utrzymania żaka poza domem rodzinnym. Dzięki temu, że produkt jest nisko oprocentowany i dofinansowany przez państwo, nie trzeba martwić się codziennymi finansami. Dodatkowo jego spłata rozpoczyna się dopiero w dwa lata po ukończeniu studiów. Obecnie jeszcze łatwiej ubiegać się o...
Zobacz więcej
21 min. czytania
Czym są odsetki maksymalne i jak je obliczyć?
Porady
08.09.2023

Czym są odsetki maksymalne i jak je obliczyć? Aktualne stawki odsetek maksymalnych

...kwestie tego typu regulują przepisy prawne. Co to są odsetki maksymalne i co ma na nie wpływ? Czy znajdują zastosowanie zarówno w kredycie gotówkowym, jak i kredycie hipotecznym? Wysokość odsetek może być określana na bardzo zróżnicowanym poziomie – jest to związane z obowiązującą w Polsce swobodą w zakresie zawierania umów...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku?
Porady
08.09.2023

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
14 min. czytania