10 min. czytania

Program 300+ - co zapewnia program dobry start i jak dołączyć do programu 300 plus?

Zaktualizowano: 2021-10-20 14:57
Opublikowano: 2021-09-14 10:01
Średnia ocena: 2,67/6 Głosów: 3
Program 300+ - co zapewnia program dobry start?

Program 300+, który właściwie funkcjonuje pod nazwą „Dobry Start”, zapewnia 300 zł na każdego ucznia. O pieniądze można starać się już przed rozpoczęciem roku szkolnego, dzięki czemu rzeczywiście można je wykorzystać do pokrycia przynajmniej części wydatków w ramach wyprawki szkolnej. Świadczenie 300 zł przyznawane jest jeden raz w roku, bez względu na wysokość dochodów rodziny.

Wyprawka szkolna pociąga za sobą wysokie koszty – kupno zeszytów, artykułów biurowych i plastycznych, a także plecaka, piórnika czy worka na buty może pochłonąć nawet kilkaset złotych. W najgorszej sytuacji pozostają rodzice nastolatków uczących się w szkołach średnich, gdzie nie ma gwarantowanych, darmowych podręczników. Nieraz zaciągają oni kredyt gotówkowy, żeby z początkiem września podołać konieczności zgromadzenia całej wyprawki szkolnej dla swojej pociechy. Wsparciem dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku szkolnym jest program 300+ „Dobry Start”. Na czym on polega i jak ubiegać się o jednorazową dopłatę do wyprawki szkolnej?

Program 300+ – najważniejsze informacje o programie „Dobry Start”

300+, znany też jako „Dobry Start”, to program, w ramach którego rodzice lub opiekunowie dzieci uczących się w szkołach różnych szczebli mogą ubiegać się o świadczenie w wysokości 300 zł na każde dziecko. Pieniądze zasadniczo mają być przeznaczone na wyprawkę dla dziecka. To sposób na sfinansowanie wydatków okołoszkolnych.

Z punktu widzenia budżetu państwa celem świadczenia „Dobry Start” jest inwestycja w lepszą edukację polskich dzieci.

Kliknij i sprawdź: Nowy Polski Ład - jakie zmiany wprowadza? Kiedy zacznie obowiązywać?

Program 300+ – na czym polega program?

Program „Dobry Start” 300+ został opracowany w celu wspierania budżetów rodzin uczniów tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Obejmuje wypłatę 300 zł jednorazowego świadczenia. Jest ono wypłacane raz w roku na dziecko uczące się w szkole, na wniosek jego rodzica czy opiekuna prawnego. Obecnie takie podanie można wnieść przez internet, na przykład za pośrednictwem bankowości elektronicznej, co przyspiesza dopełnienie tej formalności.

To może Cię zainteresować: Mieszkanie Plus - warunki programu Mieszkanie Plus, wniosek, opinie

Program 300+ – od kiedy program „Dobry Start” obowiązuje?

Od kilku lat polskie rodziny są wspierane poprzez jednorazowe świadczenie 300+ z programu „Dobry Start”. Od kiedy obowiązuje program 300+? Szczegółowe warunki jego realizacji  ustalono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Dlatego należy uznać, że 2018 był rokiem, w którym rząd Mateusza Morawieckiego zapoczątkował program „Dobry Start”. W 2021 r. program 300+ został nieco zmodyfikowany i wprowadzono wyłącznie elektroniczne wnioski oraz wypłatę świadczenia w formie bezgotówkowej.

Program 300+ – kto może złożyć wniosek o świadczenie?

Wiesz już, czym jest świadczenie „Dobry Start”. Komu ono przysługuje? Zasadniczo to program kierowany do rodziców. Dzięki niemu mogą oni skorzystać z pieniędzy zarezerwowanych dla nich na wyprawkę dla dzieci. Kto może złożyć wniosek w ramach tego programu? Otóż skorzystają z niego:

 • rodzice lub opiekunowie prawni ucznia do czasu ukończenia przez niego 20 roku życia,
 • rodzice lub opiekunowie prawni ucznia do czasu ukończenia przez niego 24 roku życia.

Można odpowiedzieć sobie w tym miejscu na pytanie, dla kogo właściwie jest to świadczenie: dla rodziców czy ucznia? Kto otrzymuje 300+? Komu przysługuje w istocie świadczenie? Do ukończenia pełnoletności dziecka bez wątpienia rodzicom, którzy zasadniczo powinni spożytkować pieniądze z programu „Dobry Start” na wyprawkę szkolną dla swojej pociechy.

W ramach programu „Dobry Start” – 300+ wniosek składają:

 • matka lub ojciec dziecka (jeden z rodziców);
 • opiekun prawny dziecka;
 • opiekun faktyczny dziecka, który rzeczywiście sprawuje nad nim opiekę i wystąpił do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka;
 • rodzic zastępczy;
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Można by się zastanawiać, czy studentom należy się 300+. Niestety, ale program „Dobry Start” nie jest dostępny dla żaków. Nie mają oni możliwości wykorzystania takich pieniędzy na wyprawkę na studia. Świadczenie 300 + nie należy się dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz tym, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce, niezależnie od tego, czy odbywa się ono w przedszkolu, czy w szkole.

Warto wiedzieć: Zaświadczenie o zarobkach do kredytu - wzór zaświadczenia o zarobkach do kredytu hipotecznego i gotówkowego

Program 300+ – zasady programu „Dobry Start”

Gdzie znaleźć wszystkie zasady dotyczące realizacji programu 300+? Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest podstawowym źródłem dla rozpatrywania, komu i w jaki sposób należy się świadczenie „Dobry Start”. Prócz tego należy sięgnąć po Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Zasadniczo świadczenie 300+ przyznawane jest na każde uczące się dziecko – w szkole podstawowej, ponadpodstawowej czy artystycznej. Ponadto nauka w szkole może być rozumiana jako uczęszczanie dziecka do:

 • młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
 • młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
 • specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • specjalnego ośrodka wychowawczego,
 • ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Program 300+ – na co można przeznaczyć świadczenie?

Właściwie program „Dobry Start” – 300+ nie określa, na jakie cele powinny być spożytkowane pochodzące z niego środki. Przyjmuje się jednak, że będzie to wyprawka szkolna. 300+ wspiera budżet domowy rodziców, którzy być może dzięki temu nie będą musieli pożyczać np. w firmie pożyczkowej chwilówki w celu sfinansowania kosztów wyprawki.

Nie trzeba nigdzie zgłaszać, na jakie cele przeznaczyłeś środki na wyprawkę 300+ z programu „Dobry Start”.

Program 300+ – jak zdobyć świadczenie w ramach programu „Dobry Start”?

Prosty wniosek elektroniczny jest podstawą do ubiegania się o świadczenie w ramach programu „Dobry Start” – 300+. Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty w takim przypadku, czy może wystarczy złożyć sam ten wniosek?

Sprawdź: Jak wziąć kredyt - jakie warunki należy spełnić, by zdobyć kredyt?

Program 300+ – wniosek online. Jak go wypełnić?

Jak złożyć wniosek o 300+? Wniosek elektroniczny będzie zdecydowanie najprostszym sposobem na skuteczne ubieganie się o świadczenie w programie „Dobry Start” 300+. Wniosek ten można złożyć od 2021 roku tylko drogą elektroniczną. Wymaga wpisania danych osobowych rodzica oraz dziecka wraz z informacją, do jakiej szkoły od bieżącego roku szkolnego będzie dziecko uczęszczało. Wśród danych tych trzeba wpisać:

 • imię i nazwisko – rodzica i dziecka,
 • numery PESEL – rodzica i dziecka,
 • serię dowodu osobistego rodzica,
 • obywatelstwo,
 • stan cywilny,
 • adres,
 • adres mailowy,
 • datę urodzenia dziecka,
 • rodzaj oraz adres szkoły dziecka,
 • numer konta bankowego, na które ma zostać przesłane świadczenie.

Do tego celu wykorzystasz:

 • platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • swoje własne konto bankowe online,
 • konto w portalu Emp@tia.

W ramach programu „Dobry Start” 300+ wniosek online trafia bezpośrednio do instytucji, która go rozpatruje, po czym wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia lub jego odrzuceniu.

Jakie załączniki do wniosku „Dobry Start” mogą być od Ciebie ponadto wymagane? Wśród nich wskazać należy:

 • kopię odpisu orzeczenia sądu, które wskazuje na pozostawienie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • kopię karty pobytu i decyzję – w przypadku, gdy o świadczenie ubiega się cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, jakie zostało mu udzielone po spełnieniu określonych warunków wskazanych w ustawie o cudzoziemcach;
 • kopię karty pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wykonywania tu pracy;
 • oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o określonym stopniu niepełnosprawności.

Kliknij i sprawdź koniecznie: Banki w Polsce - poznaj najpopularniejsze banki komercyjne i państwowe w Polsce

Program 300+ – gdzie złożyć wniosek?

Od 1 lipca 2021 roku zmieniły się zasady dotyczące realizacji wypłat świadczenia 300+ w programie „Dobry Start”. Dotyczą one trybu naboru wniosków o przyznanie świadczenia. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 świadczenia te są przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej zajmowały się tym gminne i powiatowe organy właściwe. Dzięki temu można było zapewnić wszystkim beneficjentom zautomatyzowany proces obsługi programu.

Jak złożyć wniosek 300+ przez bank? W pierwszej kolejności należy zalogować się do swojej bankowości elektronicznej. Następnie należy dotrzeć do zakładki usług finansowych świadczonych przez dany bank. Wniosek w programie 300+ online przez bankowość internetową można złożyć między innymi w:

 • Banku Santander,
 • ING Banku Śląskim,
 • PKO BP,
 • mBanku itd.

Wygoda wnioskowania o 300+ przez internet sprawia, że formalności programowe można dopełnić jeszcze szybciej, bez konieczności wychodzenia z domu. Wniosek o 300+ w mBanku można złożyć poprzez system transakcyjny przez komputer, ale już nie w aplikacji mobilnej. Wniosek jest przekazywany do systemu „Banki +”, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

„Dobry Start” w Santanderze pozwala z kolei na zalogowanie się w bankowości mobilnej do Profilu Zaufanego, a następnie złożenie wniosku o 300+. Podobnie jest z ubieganiem się o świadczenie 300+ w PKO BP czy Banku Pekao SA. Oprócz tego możesz to zrobić przez Alior Bank, Bank Pocztowy, Bank Millennium, Credit Agricole czy Getin Bank.

Program 300+ – kiedy i jak wypłacane jest świadczenie w ramach programu „Dobry Start”?

Wnioski w programie „Dobry Start” składane są do ZUS-u tylko drogą elektroniczną i tą samą drogą wypłacane jest samo świadczenie. Wypłata odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe.

Termin złożenia wniosku o świadczenie w ramach programu „Dobry Start” 300+ ma wpływ na to, kiedy pieniądze ostatecznie zostaną wypłacone na konto beneficjenta. Nie jest powiedziane, że świadczenie rzeczywiście pozwoli na pokrycie realnie kosztów wyprawki dla dziecka do szkoły.

Przyjmuje się, że złożenie wniosku o 300+ w lipcu lub w sierpniu staje się gwarancją wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września tego samego roku. Można jednak starać się o 300+ później, aż do końca listopada, choć wniosek złożony we wrześniu, październiku czy właśnie w listopadzie spowoduje, że należne świadczenie trafi do rodziny w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od złożenia wniosku, czyli nawet w styczniu kolejnego roku.

Warto wiedzieć: Mieszkanie bez wkładu własnego - jakie zmiany wprowadza Nowy Ład?

Program 300+ – o czym jeszcze warto pamiętać?

Wnioski o świadczenie 300+ można składać w trybie online od 1 lipca do 30 listopada danego roku. Świadczenie wypłacane jest od roku szkolnego 2021/2022 wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany, dowolny numer konta bankowego. Jednak w programie 300+ bez względu na liczbę dzieci, na jakie wnioskujesz o świadczenie, powinieneś podać tylko jeden numer rachunku.

Komentarze

Powiązane artykuły

Na czym polega windykacja należności?
Porady
24.05.2024

Na czym polega windykacja należności?

...jest to etap, w którym dąży się do uregulowania zaległych płatności w sposób polubowny. Mogą one dotyczyć nie tylko zadłużenia z tytułu kredytu gotówkowego, ale też czynszu za mieszkanie, czy nawet faktury za dostawę energii elektrycznej. Wynika z tego, że w obowiązujących przepisach prawa nie jest...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi {{year}}
Porady
24.05.2024

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi 2024

...chwilówki, niespłacone pożyczki, przeterminowane faktury za usługi telekomunikacyjne – to tylko przykłady sytuacji, w których możemy mieć do czynienia z firmami windykacyjnymi. Wierzyciele często...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
09.05.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
Porady
10.04.2024

Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

Zobacz więcej
19 min. czytania