×Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Zaświadczenie o zarobkach

Opublikowano: 06.02.2020 14:35

Dla banku, sądu czy jakiejkolwiek innej instytucji niezwykle ważne jest dokładne określenie wysokości zarobków osiąganych przez konkretnego pracownika. Na podstawie wysokości dochodów danego konsumenta bank oblicza jego tak zwaną zdolność kredytową.

Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia podejmuje decyzję o zaciągnięciu kredytu gotówkowego. W takich sytuacjach konieczne jest zdobycie dużej liczby dokumentów, które trzeba przekazać instytucji bankowej. Wśród nich znajduje się między innymi zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu. W dzisiejszym artykule omawiamy, jak ważny to dokument.

Promocja
Polecamy
1
9,36%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
497,51 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
6148 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 11
Nowość
Polecamy
2
9,40%
RRSO
6,00%
Oprocentowanie
497,88 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 4/6
2526 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 3
3
9,63%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
499,92 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
9195 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 6
4
12,38%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
524,01 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
3535 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 12
5
14,02%
RRSO
7,20%
Oprocentowanie
538,48 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
32172 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 95

Oświadczenie a zaświadczenie o zarobkach

Wyrażenia oświadczenie oraz zaświadczenie o zarobkach są niekiedy błędnie utożsamiane ze sobą. Warto wiedzieć, iż banki oraz instytucje pozabankowe przykładają dużą wagę do rozróżnienia obu tych pojęć.

Oświadczenie jest to informacja o wysokości zarobków, którą dany pracownik podaje danej instytucji, na przykład bankowi. Kwota dochodu miesięcznego a także źródło wpisywana jest we wniosku o kredyt lub pożyczkę na oświadczenie. Przy wypełnianiu oświadczenia nie bierze udział pracodawca. Oświadczenie wypełnia pracownik samodzielnie w dowolnym miejscu i czasie. Zdecydowana większość firm pożyczkowych wymaga od swoich klientów złożenia wyłącznie oświadczenia o dochodach. Nie ma wówczas potrzeby przedstawiania ani załączania zaświadczeń wystawionych przez pracodawcę. Trzeba jednak zawsze pamiętać o tym, że im wyższa jest kwota udzielonej pożyczki, tym większe jest prawdopodobieństwo, że pożyczkodawca zwróci się do nas z prośbą o dostarczenie zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów.

Zaświadczenie jest z kolei oficjalną informacją odnośnie zatrudnienia i wysokości dochodów osiąganych przez danego pracownika. Taki dokument musi być potwierdzony przez pracodawcę. Na prośbę pracownika pracodawca powinien przygotować taki dokument. W większości przypadków na wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych przychodów czeka się maksymalnie kilka dni. Im dana firma jest większa, tym dłuższy może być czas oczekiwania na zaświadczenie. Rzadko zdarza się, aby zaświadczenie o zarobkach było wystawiane od ręki.

Kiedy trzeba posiadać zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu?

Posiadanie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu konieczne jest w kilku przypadkach. Mowa tutaj między innymi o następujących okolicznościach:

 • wnioskowanie o kredyt - załączenie zaświadczenia o zarobkach wpływa na zwiększenie zdolności kredytowej wnioskodawcy,

 • zapisywanie dziecka do przedszkola - gdy dostarczymy do przedszkola zaświadczenie o zarobkach, to dla placówki edukacyjnej będzie to gwarancja, że wszystkie wpłaty będziemy regulować w odpowiednim terminie. Jest to także potwierdzenie, iż dziecko musi zostać umieszczone w przedszkolu, ponieważ rodzice nie mogą opiekować się w tym czasie swoją pociechą;

 • kupowanie produktów i usług na raty - dołączenie zaświadczenia o zarobkach jest sposobem na udowodnienie, że wszystkie raty będziemy spłacali w odpowiednim terminie zapisanym w umowie.

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu - jak złożyć wniosek?

Niektórzy mogą myśleć, iż przy ubieganiu się o uzyskanie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu trzeba spełnić szereg rygorystycznych warunków. Nic bardziej mylnego. Aby uzyskać taki dokument, wystarczy skierować zwyczajną, ustną prośbę do pracodawcy lub pisemny wniosek. Nawet wtedy, gdy w naszej firmie obowiązuje regulamin pracy, to raczej nie określa on sposobu, w jakim pracownik powinien ubiegać się o uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Dodatkowo warto wiedzieć również o tym, iż nie ma żadnych ograniczeń odnośnie ubiegania się o wydanie takiego dokumentu w ciągu jednego roku kalendarzowego. Pracownik może występować o takie zaświadczenie tyle razy, ile jest mu ono potrzebne przy ubieganiu się o kredyt gotówkowy lub w innych okolicznościach. Jeżeli osoba zatrudniona potrzebuje zaświadczenia o zarobkach do kilku instytucji jednocześnie, to musi dostać kilka egzemplarzy tego dokumentu.

Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na wystawienie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu swojemu pracownikowi?

Przepisy polskiego prawa jasno wskazują, że pracodawcy nie mają prawnego obowiązku do wystawiania takich dokumentów. Takie zaświadczenie nie jest przecież świadectwem pracy. Warto jednak wiedzieć o tym, że jeżeli pracodawca odmówi udzielenia nam zaświadczenia o dochodach, to można to uznać za działanie na szkodę pracownika. Przez prawników jest to także uważane za próbę ograniczania korzystania z życiowych udogodnień i przywilejów - m.in. podczas ubiegania się o świadczenia socjalne czy przy kupowaniu sprzętów elektronicznych do domu.

Jeśli zdarzyłoby się tak, że pracodawca nie wydał swojemu pracownikowi zaświadczenia o dochodach do przedstawienia podczas rozprawy w sądzie, wówczas pracownik może nawet zostać ukarany grzywną z powodu rzekomego zatajenia swoich dochodów.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór. Co powinno zawierać?

Nie istnieje żaden oficjalny wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach osiąganych przez pracownika. Polskie prawo nie reguluje dokładnie, jak powinny wyglądać tego typu formularze. Muszą jednak znajdować się tam informacje, dzięki którym urząd, sąd lub bank będą mogły dokładnie określić, gdzie oraz na jakich zasadach (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.) zatrudniony jest dany obywatel i jakie dochody uzyskuje z tego tytułu.

Aby zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach było uznawane za rzetelne i wiarygodne, musi być oczywiście wystawione przez zakład pracy, w którym jest zatrudniony dany pracownik. Koniecznie muszą tam także znaleźć się pieczęcie i podpisy a także data wydania dokumentu. Zaświadczenie ma także pomóc w bardzo szybkiej identyfikacji danego pracownika. Z tego względu muszą tam znaleźć się wszystkie podstawowe dane osobowe, które znajdują się w dowodach osobistych. Chodzi tutaj o:

 • imię i nazwisko,

 • opcjonalnie: imiona rodziców,

 • seria i numer dokumentu tożsamości,

 • data i miejsce urodzenia,

 • numer PESEL,

 • aktualny adres zamieszkania.

Rodzaj umowy, adres przedsiębiorstwa

Najważniejszym elementem każdego zaświadczenia tego rodzaju są informacje o zarobkach oraz miejscu pracy. Pracodawca jest zobowiązany do tego, aby wskazać na jakich zasadach jest zatrudniany konkretny pracownik. Muszą tam być informacje odnośnie rodzaju umowy (etat, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.), nazwa przedsiębiorstwa i adres oraz opis stanowiska. W zaświadczeniu musi też być zapis odnośnie okresu zatrudnienia pracownika. Jeśli umowa pracownika jest terminowa (na czas określony), to musi podać kiedy się ona skończy.

Dla instytucji, do których zanosimy takie zaświadczenie ważne jest również to, czy pracownik nie jest aktualnie w okresie wypowiedzenia. Gdy tak się dzieje, pracodawca w zaświadczeniu musi dokładnie zaznaczyć, kiedy wygasa umowa z danym pracownikiem. Równie ważne jest także potwierdzenie, czy dane przedsiębiorstwo nie znajduje się aktualnie w stanie likwidacji bądź upadłości. Jeśli okazałoby się, że jedna z tych przesłanek jest spełniona, pracownik może mieć duży problem przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.

Za jaki okres wystawia się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pracownika?

W zdecydowanej większości przypadków to instytucja, która wymaga od nas dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu określa, czy ma ono obejmować jeden miesiąc, dwa, trzy czy dłuższy okres. Jeśli nie ma dokładnie sprecyzowanych wymagań, wówczas pracodawcy z reguły wskazują przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z trzech ostatnich miesięcy.

Wybrane firmy są bardziej dokładne i na zaświadczeniu prezentują również wysokość wynagrodzenia netto pracownika - jest to wysokość wynagrodzenia na rękę, potrącona o składki na ZUS oraz podatek dochodowy. W zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach przedsiębiorstwo powinno również potwierdzić, czy zarobki uzyskiwane przez danego pracownika nie są obciążone zajęciem komorniczym. Jeżeli są one zajęte przez komornika, to firma zobowiązana jest do tego, aby wskazać, jaka dokładnie część wynagrodzenia przekazywana jest wierzycielom.

Podpis oraz pieczęcie

W momencie, gdy zaświadczenie zostanie wykonane przez pracowników kadrowych danego przedsiębiorstwa, muszą dokładnie wskazać, kto odpowiadał za jego zrealizowanie. Później pracodawca w sposób czytelny musi podpisać dokument oraz złożyć na nim firmowe pieczęcie. Zazwyczaj takie zaświadczenia ważne są przez okres 30 dni. Niektórzy przedsiębiorcy zamieszczają informację na ten temat na dokumencie.

Pracownicy mają również prawo do tego, aby wnioskować wyłącznie o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu bez określenia jego zarobków. Taki dokument potwierdza wówczas wyłącznie dane pracownika, informacje o przedsiębiorstwie oraz o rodzaju zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie itp.).

Z kolei jeśli pracownik ubiega się o druk razem z informacją o zarobkach, wtedy znajdą się tam wszystkie informacje o jego pracodawcy, zajmowanym przez niego stanowisku, rodzaju umowy a także o tym, czy wynagrodzenie nie zostało zajęte przez komornika.

Wynagrodzenie musi być dokładnie określone

Dla każdego banku, sądu czy jakiejkolwiek innej instytucji niezwykle ważne jest dokładne określenie wysokości zarobków osiąganych przez konkretnego pracownika. Na podstawie wysokości dochodów danego konsumenta bank oblicza jego tak zwaną zdolność kredytową.

Wielu pracodawców ma również wątpliwości, co dokładnie powinno być uwzględniane w ramach dochodu pracownika ze stosunku pracy. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że w przychody z pracy wlicza się zarówno wypłaty pieniężne jak i wszelkie świadczenia w naturze. Wśród tych drugich wymienia się na przykład ekwiwalenty za wyjazdy służbowe i urlopy, świadczenia takie jak ubezpieczenie i wiele innych. Na przychody z pracy składają się:

 • wynagrodzenie zasadnicze,

 • wynagrodzenie za nadgodziny (godziny nadliczbowe),

 • nagrody,

 • wypłaty za czas niewykonywania pracy przez osobę zatrudnioną, na przykład za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 • ekwiwalenty z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Chwilówki - wady i zalety
Chwilówki29.09.2020

Chwilówki - wady i zalety

Szybka pożyczka ma wiele zalet, zanim jednak wybierzesz najlepszą chwilówkę, poznaj także jej wady. Zwiększaj swoją świadomość finansową i szukaj usług, które pomogą ci zrealizować cel, nie narażając na dodatkowe opłaty. 

Zobacz więcej
Karta kredytowa czy kredyt gotówkowy - która oferta będzie lepsza?

Karta kredytowa czy kredyt gotówkowy - która oferta będzie lepsza?

Karta kredytowa i kredyt gotówkowy pozwolą ci skorzystać z pieniędzy na całkowicie dowolny cel. Przekonaj się, która z tych usług będzie dla ciebie korzystniejsza.

Zobacz więcej
Kredyt gotówkowy w dobie pandemii - korzystne zmiany dla klientów

Kredyt gotówkowy w dobie pandemii - korzystne zmiany dla klientów

Banki zdecydowały się na rozwinięcie swoich usług online, co jest dużym atutem, szczególnie dla osób, które chętnie korzystają z usług, które gwarantują oszczędność czasu. Pozytywną zmianę możemy zauważyć...

Zobacz więcej
Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa to wyjątkowy produkt finansowy łączący w sobie najważniejsze atuty kredytu oraz leasingu. Udzielaniem tych produktów finansowych zajmują się wyspecjalizowane firmy leasingowe.

Zobacz więcej
Kredyt dla firmy na start - gdzie szukać i ile kosztuje?

Kredyt dla firmy na start - gdzie szukać i ile kosztuje?

By otrzymanie kredytu na uruchomienie działalności gospodarczej było możliwe, konieczne jest przygotowanie biznesplanu. Biznesplan to dokument, w którym zawarte będą informacje na temat tego, na jaki cel zostaną przekazane środki...

Zobacz więcej
Jak wyjść z długów komorniczych?

Jak wyjść z długów komorniczych?

Każdy, kto posiada długi i nie wie jak sobie z nimi poradzić, powinien przeczytać wszystkie porady i wskazówki zamieszczone w tym opracowaniu. Dzięki nam skutecznie można wyjść z długów.

Zobacz więcej