Zaświadczenie o zarobkach

Zaktualizowano: 26.05.2021 14:46
Opublikowano: 06.02.2020 14:35
Średnia ocena: 5,71/6 Głosów: 27

Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia podejmuje decyzję o zaciągnięciu kredytu gotówkowego. W takich sytuacjach konieczne jest zdobycie dużej liczby dokumentów, które trzeba przekazać instytucji bankowej. Wśród nich znajduje się między innymi zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu. W dzisiejszym artykule omawiamy, jak ważny to dokument.

Oświadczenie a zaświadczenie o zarobkach

Wyrażenia oświadczenie oraz zaświadczenie o zarobkach są niekiedy błędnie utożsamiane ze sobą. Warto wiedzieć, iż banki oraz instytucje pozabankowe przykładają dużą wagę do rozróżnienia obu tych pojęć.

Oświadczenie jest to informacja o wysokości zarobków, którą dany pracownik podaje danej instytucji, na przykład bankowi. Kwota dochodu miesięcznego a także źródło wpisywana jest we wniosku o kredyt lub pożyczkę pozabankową. Przy wypełnianiu oświadczenia nie bierze udział pracodawca. Oświadczenie wypełnia pracownik samodzielnie w dowolnym miejscu i czasie. Zdecydowana większość firm pożyczkowych wymaga od swoich klientów złożenia wyłącznie oświadczenia o dochodach. Nie ma wówczas potrzeby przedstawiania ani załączania zaświadczeń wystawionych przez pracodawcę. Trzeba jednak zawsze pamiętać o tym, że im wyższa jest kwota udzielonej pożyczki, tym większe jest prawdopodobieństwo, że pożyczkodawca zwróci się do nas z prośbą o dostarczenie zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów.

Zaświadczenie jest z kolei oficjalną informacją odnośnie zatrudnienia i wysokości dochodów osiąganych przez danego pracownika. Taki dokument musi być potwierdzony przez pracodawcę. Na prośbę pracownika pracodawca powinien przygotować taki dokument. W większości przypadków na wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych przychodów czeka się maksymalnie kilka dni. Im dana firma jest większa, tym dłuższy może być czas oczekiwania na zaświadczenie. Rzadko zdarza się, aby zaświadczenie o zarobkach było wystawiane od ręki.

Kiedy trzeba posiadać zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu?

Posiadanie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu konieczne jest w kilku przypadkach. Mowa tutaj między innymi o następujących okolicznościach:

 • wnioskowanie o kredyt - załączenie zaświadczenia o zarobkach wpływa na zwiększenie zdolności kredytowej wnioskodawcy,

 • zapisywanie dziecka do przedszkola - gdy dostarczymy do przedszkola zaświadczenie o zarobkach, to dla placówki edukacyjnej będzie to gwarancja, że wszystkie wpłaty będziemy regulować w odpowiednim terminie. Jest to także potwierdzenie, iż dziecko musi zostać umieszczone w przedszkolu, ponieważ rodzice nie mogą opiekować się w tym czasie swoją pociechą;

 • kupowanie produktów i usług na raty - dołączenie zaświadczenia o zarobkach jest sposobem na udowodnienie, że wszystkie raty będziemy spłacali w odpowiednim terminie zapisanym w umowie.

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu - jak złożyć wniosek?

Niektórzy mogą myśleć, iż przy ubieganiu się o uzyskanie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu trzeba spełnić szereg rygorystycznych warunków. Nic bardziej mylnego. Aby uzyskać taki dokument, wystarczy skierować zwyczajną, ustną prośbę do pracodawcy lub pisemny wniosek. Nawet wtedy, gdy w naszej firmie obowiązuje regulamin pracy, to raczej nie określa on sposobu, w jakim pracownik powinien ubiegać się o uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Dodatkowo warto wiedzieć również o tym, iż nie ma żadnych ograniczeń odnośnie ubiegania się o wydanie takiego dokumentu w ciągu jednego roku kalendarzowego. Pracownik może występować o takie zaświadczenie tyle razy, ile jest mu ono potrzebne przy ubieganiu się o kredyt gotówkowy lub w innych okolicznościach. Jeżeli osoba zatrudniona potrzebuje zaświadczenia o zarobkach do kilku instytucji jednocześnie, to musi dostać kilka egzemplarzy tego dokumentu.

Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na wystawienie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu swojemu pracownikowi?

Przepisy polskiego prawa jasno wskazują, że pracodawcy nie mają prawnego obowiązku do wystawiania takich dokumentów. Takie zaświadczenie nie jest przecież świadectwem pracy. Warto jednak wiedzieć o tym, że jeżeli pracodawca odmówi udzielenia nam zaświadczenia o dochodach, to można to uznać za działanie na szkodę pracownika. Przez prawników jest to także uważane za próbę ograniczania korzystania z życiowych udogodnień i przywilejów - m.in. podczas ubiegania się o świadczenia socjalne czy przy kupowaniu sprzętów elektronicznych do domu.

Jeśli zdarzyłoby się tak, że pracodawca nie wydał swojemu pracownikowi zaświadczenia o dochodach do przedstawienia podczas rozprawy w sądzie, wówczas pracownik może nawet zostać ukarany grzywną z powodu rzekomego zatajenia swoich dochodów.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór. Co powinno zawierać?

Nie istnieje żaden oficjalny wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach osiąganych przez pracownika. Polskie prawo nie reguluje dokładnie, jak powinny wyglądać tego typu formularze. Muszą jednak znajdować się tam informacje, dzięki którym urząd, sąd lub bank będą mogły dokładnie określić, gdzie oraz na jakich zasadach (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.) zatrudniony jest dany obywatel i jakie dochody uzyskuje z tego tytułu.

Aby zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach było uznawane za rzetelne i wiarygodne, musi być oczywiście wystawione przez zakład pracy, w którym jest zatrudniony dany pracownik. Koniecznie muszą tam także znaleźć się pieczęcie i podpisy a także data wydania dokumentu. Zaświadczenie ma także pomóc w bardzo szybkiej identyfikacji danego pracownika. Z tego względu muszą tam znaleźć się wszystkie podstawowe dane osobowe, które znajdują się w dowodach osobistych. Chodzi tutaj o:

 • imię i nazwisko,

 • opcjonalnie: imiona rodziców,

 • seria i numer dokumentu tożsamości,

 • data i miejsce urodzenia,

 • numer PESEL,

 • aktualny adres zamieszkania.

Rodzaj umowy, adres przedsiębiorstwa

Najważniejszym elementem każdego zaświadczenia tego rodzaju są informacje o zarobkach oraz miejscu pracy. Pracodawca jest zobowiązany do tego, aby wskazać na jakich zasadach jest zatrudniany konkretny pracownik. Muszą tam być informacje odnośnie rodzaju umowy (etat, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.), nazwa przedsiębiorstwa i adres oraz opis stanowiska. W zaświadczeniu musi też być zapis odnośnie okresu zatrudnienia pracownika. Jeśli umowa pracownika jest terminowa (na czas określony), to musi podać kiedy się ona skończy.

Dla instytucji, do których zanosimy takie zaświadczenie ważne jest również to, czy pracownik nie jest aktualnie w okresie wypowiedzenia. Gdy tak się dzieje, pracodawca w zaświadczeniu musi dokładnie zaznaczyć, kiedy wygasa umowa z danym pracownikiem. Równie ważne jest także potwierdzenie, czy dane przedsiębiorstwo nie znajduje się aktualnie w stanie likwidacji bądź upadłości. Jeśli okazałoby się, że jedna z tych przesłanek jest spełniona, pracownik może mieć duży problem przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.

Za jaki okres wystawia się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pracownika?

W zdecydowanej większości przypadków to instytucja, która wymaga od nas dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu określa, czy ma ono obejmować jeden miesiąc, dwa, trzy czy dłuższy okres. Jeśli nie ma dokładnie sprecyzowanych wymagań, wówczas pracodawcy z reguły wskazują przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z trzech ostatnich miesięcy.

Wybrane firmy są bardziej dokładne i na zaświadczeniu prezentują również wysokość wynagrodzenia netto pracownika - jest to wysokość wynagrodzenia na rękę, potrącona o składki na ZUS oraz podatek dochodowy. W zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach przedsiębiorstwo powinno również potwierdzić, czy zarobki uzyskiwane przez danego pracownika nie są obciążone zajęciem komorniczym. Jeżeli są one zajęte przez komornika, to firma zobowiązana jest do tego, aby wskazać, jaka dokładnie część wynagrodzenia przekazywana jest wierzycielom.

Podpis oraz pieczęcie

W momencie, gdy zaświadczenie zostanie wykonane przez pracowników kadrowych danego przedsiębiorstwa, muszą dokładnie wskazać, kto odpowiadał za jego zrealizowanie. Później pracodawca w sposób czytelny musi podpisać dokument oraz złożyć na nim firmowe pieczęcie. Zazwyczaj takie zaświadczenia ważne są przez okres 30 dni. Niektórzy przedsiębiorcy zamieszczają informację na ten temat na dokumencie.

Pracownicy mają również prawo do tego, aby wnioskować wyłącznie o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu bez określenia jego zarobków. Taki dokument potwierdza wówczas wyłącznie dane pracownika, informacje o przedsiębiorstwie oraz o rodzaju zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie itp.).

Z kolei jeśli pracownik ubiega się o druk razem z informacją o zarobkach, wtedy znajdą się tam wszystkie informacje o jego pracodawcy, zajmowanym przez niego stanowisku, rodzaju umowy a także o tym, czy wynagrodzenie nie zostało zajęte przez komornika.

Wynagrodzenie musi być dokładnie określone

Dla każdego banku, sądu czy jakiejkolwiek innej instytucji niezwykle ważne jest dokładne określenie wysokości zarobków osiąganych przez konkretnego pracownika. Na podstawie wysokości dochodów danego konsumenta bank oblicza jego tak zwaną zdolność kredytową.

Wielu pracodawców ma również wątpliwości, co dokładnie powinno być uwzględniane w ramach dochodu pracownika ze stosunku pracy. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że w przychody z pracy wlicza się zarówno wypłaty pieniężne jak i wszelkie świadczenia w naturze. Wśród tych drugich wymienia się na przykład ekwiwalenty za wyjazdy służbowe i urlopy, świadczenia takie jak ubezpieczenie i wiele innych. Na przychody z pracy składają się:

 • wynagrodzenie zasadnicze,

 • wynagrodzenie za nadgodziny (godziny nadliczbowe),

 • nagrody,

 • wypłaty za czas niewykonywania pracy przez osobę zatrudnioną, na przykład za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 • ekwiwalenty z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Gdzie najłatwiej dostać kredyt? Sprawdź, jaki bank wybrać!
Kredyty gotówkowe 02.08.2021

Gdzie najłatwiej dostać kredyt? Sprawdź, jaki bank wybrać!

Zastanawiasz się, gdzie najłatwiej dostać kredyt? Na pewno zależy Ci, by uniknąć skomplikowanych formalności i bez problemu otrzymać potrzebną sumę pieniędzy. Odpowiedź na pytanie, w którym banku można na to liczyć, nie jest jednak prosta. Poniżej dowiesz się, od czego zależy decyzja banku i gdzie faktycznie można najłatwiej otrzymać kredyt.

Zobacz więcej
Oprocentowanie zmienne – czym jest zmienne oprocentowanie przy kredytach i jak je obliczyć?
Kredyty gotówkowe 30.07.2021

Oprocentowanie zmienne – czym jest zmienne oprocentowanie przy kredytach i jak je obliczyć?

Oprocentowanie zmienne to jeden z dwóch sposobów naliczania odsetek, które stanowią główny koszt kredytu. Ten typ oprocentowania uzależniony jest w dużej mierze od zmian stóp procentowych. Powoduje więc zwiększenie ryzyka kredytowego. W bankach zdecydowanie łatwiej znajdziesz jednak kredyt z oprocentowaniem zmiennym niż stałym. Sprawdź, z czym wiąże się kredyt oprocentowany zmiennie i jakie mogą być skutki jego zaciągnięcia!

Zobacz więcej
Kredyt bez odsetek – czy banki mają w swojej ofercie kredyty bez odestek?
Kredyty gotówkowe 26.07.2021

Kredyt bez odsetek – czy banki mają w swojej ofercie kredyty bez odestek?

Kredyt bez odsetek to atrakcyjna oferta, którą banki przygotowały dla nowych klientów. W ramach niej masz możliwość skorzystać z kredytowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Niekiedy jednak pod hasłem pożyczka zero procent kryją się dodatkowe koszty, które powodują, że propozycja banku wcale nie jest tak kusząca, jak mogło się wydawać. Na co zwrócić uwagę, żeby nie dać się nabrać? Podpowiadamy!

Zobacz więcej
Wniosek o kredyt - jak go prawidłowo wypełnić i zwiększyć szanse na kredyt?
Kredyty gotówkowe 16.07.2021

Wniosek o kredyt - jak go prawidłowo wypełnić i zwiększyć szanse na kredyt?

Wniosek o kredyt to dokument, który musisz wypełnić, jeśli chcesz starać się o kredyt. Coraz więcej banków decyduje się na wnioskowanie online, dzięki czemu możesz szybko i bez wychodzenia z domu dopełnić wszelkich formalności. Który wniosek jest najbardziej, a który najmniej złożony? Czym się różnią między sobą? Sprawdź, jak wygląda ubieganie się o kredyt i co możesz zrobić, żeby przyspieszyć ten proces!

Zobacz więcej
Wyłudzenie kredytu – na czym polega i jak się przed nim bronić?
Kredyty gotówkowe 14.07.2021

Wyłudzenie kredytu – na czym polega i jak się przed nim bronić?

Wyłudzenie kredytu lub pożyczki to przestępstwo kwalifikowane jako oszustwo, za które grozi surowa kara pozbawienia wolności. Niestety jego skutki mogą dotknąć także niewinnej osoby, jeśli oszust w celu zaciągnięcia zobowiązania posłuży się jej danymi. Sprawdź, na czym dokładnie polega wyłudzenie kredytu i jak się przed nim chronić, a także kiedy sami możemy być o takie oszustwo posądzeni.

Zobacz więcej
Żyrant - na czym polega poręczenie kredytu? Prawa i obowiązki żyranta
Kredyty gotówkowe 28.06.2021

Żyrant - na czym polega poręczenie kredytu? Prawa i obowiązki żyranta

Żyrant to potoczne określenie, którym mianuje się poręczyciela. W wielu przypadkach jest on ostatnią deską ratunku dla tych, którzy ze względu na swoją sytuację ekonomiczną mogą liczyć jedynie na kredyt z poręczeniem. Jakie obowiązki ma żyrant i na czym polega poręczenie kredytu? Sprawdźmy.

Zobacz więcej
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie, aby świadczyć dopasowane i bezpieczne usług, personalizować reklamy, udostępniać funkcje mediów społecznościowych oraz analizować ruchu w Internecie. Klikając "Akceptuję", zgadzasz się na użycie technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych zarówno przez Totalmoney.pl, Wirtualną Polskę, Google, Facebook jak i innych naszych partnerów, o których dowiesz się więcej w Polityce Prywatności
Twoje dane osobowe takie jak adres IP, identyfikatory urządzeń i identyfikatory plików cookies będą przetwarzane przez Wirtualną Polskę bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. Wirtualna Polska przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes na potrzeby badań rynkowych, w celu uzyskania informacji na temat odbiorców odwiedzających naszą witrynę i oglądających reklamy, oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Twoje dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez Wirtualną Polskę, Google'a i Facebooka na potrzeby wyboru podstawowych i spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, czy też pomiaru wydajności reklam, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz w dowolnym momencie wycofać: w przypadku Wirtualnej Polski tutaj; Google'a- tutaj; Facebooka - tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdziesz w Polityce Prywatności. Informacje o wykorzystywaniu danych przez Google'a znajdziesz tutaj, a przez Facebooka znajdziesz - tutaj