Kredyty gotówkowe 6 min. czytania

Czym jest kredyt lombardowy? Definicja, warunki, koszt pożyczki lombardowej

Zaktualizowano: 2021-11-30 09:33
Opublikowano: 2019-12-21 08:00
Średnia ocena: 5,93/6 Głosów: 27
Czym jest kredyt lombardowy? Definicja, koszt pożyczki lombardowej

Podmioty gospodarcze, które dysponują określonym majątkiem, ale nie mają środków na dalszy rozwój (np. inwestycje), mogą skorzystać z oferty, jaką zapewnia kredyt lombardowy. Na jakich zasadach jest udzielany? Kto dokładnie może go otrzymać? Czy pożyczka lombardowa to dobry pomysł?

Banki i instytucje pozabankowe oferują obecnie bogaty wybór produktów – klienci mogą zdecydować się na kredyt gotówkowy, skorzystać z pożyczki online czy skonsolidować różne zadłużenia. Ciekawym rozwiązaniem jest również kredyt lombardowy, który jest zaciągany z dodatkowym zabezpieczeniem. Przedstawiamy najważniejsze informacje o tego typu produktach finansowych.

Kredyt lombardowy − co to jest? Definicja

Na czym polega kredyt lombardowy? Nazwa może wprowadzać w błąd i sugerować, że środki pożycza lombard. Kredytodawcą jest tutaj jednak bank – może być to zarówno instytucja komercyjna, jak i bank centralny. Kredyt lombardowy w Polsce jest udzielany np. przez Narodowy Bank Polski, a także inne banki komercyjne.

  • kredyt lombardowy: definicja – kredytem lombardowym jest krótkoterminowe zobowiązanie udzielane pod zastaw określonej ruchomości, którą mogą być papiery wartościowe, towary i metale szlachetne. Stronami umowy jest bank (komercyjny lub centralny) oraz podmiot gospodarczy (czasem również osoba fizyczna).
  • kredyt refinansowy NBP – w ustawie o Narodowym Banku Polskim znajdujemy wzmiankę o kredycie lombardowym jako o zobowiązaniu refinansowym udzielanym pod zastaw papierów wartościowych – do wysokości równej określonej części nominalnej wartości tych papierów.
  • kredyt redyskontowy a lombardowy – kredyt redyskontowy jest udzielany przez banki centralne bankom komercyjnym, a zabezpieczeniem zobowiązania są zdyskontowane przez te banki weksle.  

Przekonaj się, czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kiedy zdecydować się na kredyt w banku?

Kredyt lombardowy − gdzie jest udzielany?

Jak wspomnieliśmy, kredyt lombardowy udzielany jest przez NBP oraz inne banki. Pierwszy rodzaj jest szczególną formą kredytu lombardowego – Narodowy Bank Polski oferuje bankom komercyjnym pożyczki pod zastaw papierów wartościowych. Z kolei banki komercyjne udzielają kredytów firmom i osobom fizycznym. Kredyt lombardowy banku komercyjnego może być zabezpieczony papierami wartościowymi, towarami, należnościami oraz przedmiotami wartościowymi.

Kredyt lombardowy − kto może się o niego starać?

Do umowy o kredyt lombardowy (refinansowy) stosuje się przepisy ustawy Prawo bankowe. Kredyt lombardowy udzielany jest głównie podmiotom gospodarczym, jednak mogą z niego skorzystać również osoby fizyczne. Nie jest to jednak łatwe – wiele banków odmawia jego udzielenia i najczęściej to właśnie głównie do przedsiębiorstw jest kierowana oferta. Kredyt lombardowy dla firm opiera się w głównej mierze na przedmiocie zabezpieczenia. W procesie starania się o kredyt lombardowy zdolność kredytowa oczywiście jest brana pod uwagę, ale ma drugorzędne znaczenie – ważniejsza jest wartość ruchomości wziętej pod zastaw. Od niej zależy wysokość kredytu.

Kredyt lombardowy − warunki oferty

Kredyt lombardowy różni się od innych produktów finansowych dostępnych na rynku – warunki jego udzielania i spłaty są nietypowe. Przede wszystkim jest on zobowiązaniem krótkoterminowym – a zatem musi być uregulowany w stosunkowo krótkim czasie. Z reguły okres ten wynosi od kilku miesięcy do roku. Banki centralne oferują kredyty ze spłatą od 7 dni do 3 miesięcy, z kolei instytucje komercyjne zapewniają dłuższy okres kredytowania. Jak wspomnieliśmy, suma kredytu jest uzależniona od wartości przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie umowy. Z reguły wynosi ok. 50% wartości zastawu. Specyfiką kredytu lombardowego jest również to, że bank udzielający zobowiązania na czas umowy przejmuje własność ruchomości będącej zabezpieczeniem, a jeśli kredytobiorca nie ureguluje długu w terminie, może kredytodawca sprzedać zastaw.

Kwota kredytu może być przelana klientowi jednorazowo lub w kilku transzach. Cechą charakterystyczną kredytu lombardowego jest także dość wysokie oprocentowanie. Szczegółowe warunki oferty banków komercyjnych są określone w umowie kredytowej. Zanim zostanie podpisana przez obie strony, bank zażąda przedstawienia wyceny przedmiotu zastawu. Z reguły wyceny dokonuje specjalista wyznaczony przez kredytodawcę, a kredytobiorca pokrywa koszty z tym związane.  

Co może stanowić zabezpieczenie pożyczki lombardowej?

Jak wspomnieliśmy, przedmiotem zabezpieczenia kredytu lombardowego mogą być:

  • papiery wartościowe,
  • towary,
  • metale szlachetne.

Należy tu wyróżnić między innymi dzieła sztuki, antyki, biżuterię, kruszce, np. złoto, kamienie szlachetne, ale również prawa majątkowe. Ruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu lombardowego (jako zastaw) stanowi własność kredytodawcy – przynajmniej na czas trwania umowy. Może zostać np. pozostawiona w depozycie bankowym. Zanim dojdzie do podpisania umowy, kredytobiorca musi przedstawić dokument potwierdzający własność ruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Czym jest stopa lombardowa kredytu?

  • kredyt lombardowy NBP: stawka

Kredyt lombardowy banku centralnego to kredyt udzielany w Polsce przez NBP innym bankom komercyjnym – zabezpieczeniem zobowiązania są papiery wartościowe. Jest z nim powiązana jedna z najważniejszych stóp procentowych – stopa kredytu lombardowego ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Służyła ona do określania maksymalnego oprocentowania zobowiązań. Od listopada 2021 roku stopa lombardowa NBP wynosi 1,75%.

Warto sprawdzić: Stopy procentowe NBP − czym są? Jak wyższe stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

Ile kosztuje kredyt lombardowy?

Jak wyliczane są odsetki lombardowe przy kredycie? Oprocentowanie jest uzależnione od wysokości stopy kredytu lombardowego. Wartość ta jeszcze do niedawna służyła również do odsetek maksymalnych kredytów konsumenckich – teraz oprocentowanie zależy od tzw. stopy referencyjnej. Koszty kredytu lombardowego to jednak nie tylko odsetki, ale również dodatkowe opłaty, np. marża banku. Stanowią one zabezpieczenie kredytodawcy na wypadek spadku wartości przedmiotów stanowiących zastaw, np. wskutek inflacji lub z innych przyczyn.

Kredyt lombardowy − kiedy warto się na niego zdecydować?

Kredyt lombardowy sprawdzi się w przypadku przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać, jednak nie mają środków na ten cel, ale dysponują określonym majątkiem, np. papierami wartościowymi, dziełami sztuki lub kruszcami. W takiej sytuacji warto zawrzeć umowę o kredyt lombardowy – środki można otrzymać praktycznie bez żadnych kosztów. Chcesz zainwestować w swój biznes, np. kupić nowe maszyny i zwiększyć zyski przedsiębiorstwa? Jeśli nie posiadasz wolnej gotówki, skorzystaj z kredytu lombardowego, a jako zastaw zaproponuj wartościowe przedmioty, np. mienie firmy. Warunki spłaty kredytu lombardowego są bardzo elastyczne i jest to niewątpliwie duży atut tego rodzaju zobowiązania. Od kredytu lombardowego należy odróżnić pożyczkę lombardową, oferowaną przez instytucje zajmujące się udzielaniem zobowiązań pod zastaw, np. sprzętu RTV, biżuterii czy złota. Umowa lombardowa o pożyczkę z reguły jest podpisywana przez osoby fizyczne, np. znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. 

Warto wiedzieć:

Jak obliczyć koszt kredytu  co składa się na koszt kredytu?

Jak zmniejszyć ratę kredytu − czy to możliwe i z czym się wiąże?

Ile trzeba mieć punktów w BIK aby otrzymać kredyt? Jak zdobyć kredyt z niskim scoringiem?

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak zrezygnować z karty kredytowej w banku?
11.01.2023

Jak zrezygnować z karty kredytowej w banku?

...nas do szukania na każdym kroku oszczędności. Tak czy inaczej, karta kredytowa stanowi dobrą alternatywę dla kredytu gotówkowego i chętnie z...

...dla kredytu gotówkowego i chętnie z niej korzystamy. Rezygnacja z karty kredytowej przed upłynięciem okresu określonego w zawartej umowie jak...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia? Jak go obliczyć
12.12.2022

Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia? Jak go obliczyć

...do podejmowania krótko- i długoterminowych decyzji biznesowych czy oceny sytuacji majątkowej i finansowej przez odbiorców zewnętrznych i kredytodawców.  Gdy przedsiębiorstwo stara się o kredyt gotówkowy, bank z pewnością sprawdzi efektywność jego działania, właśnie weryfikując najświeższe dane z zakresu analizy finansowej. Zacznijmy od wyjaśnienia, co oznacza wskaźnik ogólnego...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Jak otrzymać pożyczkę na raty 0%?
09.12.2022

Jak otrzymać pożyczkę na raty 0%?

...którzy ze względu na niską zdolność nie mają szans na kredyt gotówkowy w banku. Obecnie wiele firm pozabankowych ma w ofercie pierwszą...

...zależy na niskim koszcie zobowiązania, przyciąga szczególnie chwilówka 0 procent – nieoprocentowana oferta, której RRSO wynosi 0%...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?
08.12.2022

Czym są stopy procentowe NBP? Jak wyższe stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Na czym polegają płatności odroczone?
28.11.2022

Na czym polegają płatności odroczone i kiedy można z nich skorzystać?

...zna takie sytuacje – wiele osób decyduje się wówczas na szybki kredyt gotówkowy lub zaciągnięcie chwilówki. Naprzeciw oczekiwaniom szerokiej...

...pytania. W pewnym sensie przelew odroczony jest alternatywą dla kredytu gotówkowego lub pożyczki, ma jednak jeden duży atut – samo odroczenie...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Jak sprawdzić ile rat zostało do spłacenia kredytu?
21.11.2022

Jak sprawdzić ile rat zostało do spłacenia kredytu?

...lub elektronicznej, jako załącznik do podpisywanej umowy np. kredytu gotówkowego. W przypadku gdy proces wnioskowania odbywa się zdalnie...

...spłaty, może on ulegać zmianom, niezależnie od tego, czy to kredyt hipoteczny, czy gotówkowy. Przykładem konieczności wprowadzenia modyfikacji...

Zobacz więcej
5 min. czytania