Kredyty gotówkowe 6 min. czytania

Czym jest kredyt lombardowy? Definicja, warunki, koszt pożyczki lombardowej

Zaktualizowano: 2021-11-30 09:33
Opublikowano: 2019-12-21 08:00
Średnia ocena: 5,93/6 Głosów: 27
Czym jest kredyt lombardowy? Definicja, koszt pożyczki lombardowej

Podmioty gospodarcze, które dysponują określonym majątkiem, ale nie mają środków na dalszy rozwój (np. inwestycje), mogą skorzystać z oferty, jaką zapewnia kredyt lombardowy. Na jakich zasadach jest udzielany? Kto dokładnie może go otrzymać? Czy pożyczka lombardowa to dobry pomysł?

Banki i instytucje pozabankowe oferują obecnie bogaty wybór produktów – klienci mogą zdecydować się na kredyt gotówkowy, skorzystać z pożyczki online czy skonsolidować różne zadłużenia. Ciekawym rozwiązaniem jest również kredyt lombardowy, który jest zaciągany z dodatkowym zabezpieczeniem. Przedstawiamy najważniejsze informacje o tego typu produktach finansowych.

Kredyt lombardowy − co to jest? Definicja

Na czym polega kredyt lombardowy? Nazwa może wprowadzać w błąd i sugerować, że środki pożycza lombard. Kredytodawcą jest tutaj jednak bank – może być to zarówno instytucja komercyjna, jak i bank centralny. Kredyt lombardowy w Polsce jest udzielany np. przez Narodowy Bank Polski, a także inne banki komercyjne.

  • kredyt lombardowy: definicja – kredytem lombardowym jest krótkoterminowe zobowiązanie udzielane pod zastaw określonej ruchomości, którą mogą być papiery wartościowe, towary i metale szlachetne. Stronami umowy jest bank (komercyjny lub centralny) oraz podmiot gospodarczy (czasem również osoba fizyczna).
  • kredyt refinansowy NBP – w ustawie o Narodowym Banku Polskim znajdujemy wzmiankę o kredycie lombardowym jako o zobowiązaniu refinansowym udzielanym pod zastaw papierów wartościowych – do wysokości równej określonej części nominalnej wartości tych papierów.
  • kredyt redyskontowy a lombardowy – kredyt redyskontowy jest udzielany przez banki centralne bankom komercyjnym, a zabezpieczeniem zobowiązania są zdyskontowane przez te banki weksle.  

Przekonaj się, czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kiedy zdecydować się na kredyt w banku?

Kredyt lombardowy − gdzie jest udzielany?

Jak wspomnieliśmy, kredyt lombardowy udzielany jest przez NBP oraz inne banki. Pierwszy rodzaj jest szczególną formą kredytu lombardowego – Narodowy Bank Polski oferuje bankom komercyjnym pożyczki pod zastaw papierów wartościowych. Z kolei banki komercyjne udzielają kredytów firmom i osobom fizycznym. Kredyt lombardowy banku komercyjnego może być zabezpieczony papierami wartościowymi, towarami, należnościami oraz przedmiotami wartościowymi.

Kredyt lombardowy − kto może się o niego starać?

Do umowy o kredyt lombardowy (refinansowy) stosuje się przepisy ustawy Prawo bankowe. Kredyt lombardowy udzielany jest głównie podmiotom gospodarczym, jednak mogą z niego skorzystać również osoby fizyczne. Nie jest to jednak łatwe – wiele banków odmawia jego udzielenia i najczęściej to właśnie głównie do przedsiębiorstw jest kierowana oferta. Kredyt lombardowy dla firm opiera się w głównej mierze na przedmiocie zabezpieczenia. W procesie starania się o kredyt lombardowy zdolność kredytowa oczywiście jest brana pod uwagę, ale ma drugorzędne znaczenie – ważniejsza jest wartość ruchomości wziętej pod zastaw. Od niej zależy wysokość kredytu.

Kredyt lombardowy − warunki oferty

Kredyt lombardowy różni się od innych produktów finansowych dostępnych na rynku – warunki jego udzielania i spłaty są nietypowe. Przede wszystkim jest on zobowiązaniem krótkoterminowym – a zatem musi być uregulowany w stosunkowo krótkim czasie. Z reguły okres ten wynosi od kilku miesięcy do roku. Banki centralne oferują kredyty ze spłatą od 7 dni do 3 miesięcy, z kolei instytucje komercyjne zapewniają dłuższy okres kredytowania. Jak wspomnieliśmy, suma kredytu jest uzależniona od wartości przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie umowy. Z reguły wynosi ok. 50% wartości zastawu. Specyfiką kredytu lombardowego jest również to, że bank udzielający zobowiązania na czas umowy przejmuje własność ruchomości będącej zabezpieczeniem, a jeśli kredytobiorca nie ureguluje długu w terminie, może kredytodawca sprzedać zastaw.

Kwota kredytu może być przelana klientowi jednorazowo lub w kilku transzach. Cechą charakterystyczną kredytu lombardowego jest także dość wysokie oprocentowanie. Szczegółowe warunki oferty banków komercyjnych są określone w umowie kredytowej. Zanim zostanie podpisana przez obie strony, bank zażąda przedstawienia wyceny przedmiotu zastawu. Z reguły wyceny dokonuje specjalista wyznaczony przez kredytodawcę, a kredytobiorca pokrywa koszty z tym związane.  

Co może stanowić zabezpieczenie pożyczki lombardowej?

Jak wspomnieliśmy, przedmiotem zabezpieczenia kredytu lombardowego mogą być:

  • papiery wartościowe,
  • towary,
  • metale szlachetne.

Należy tu wyróżnić między innymi dzieła sztuki, antyki, biżuterię, kruszce, np. złoto, kamienie szlachetne, ale również prawa majątkowe. Ruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu lombardowego (jako zastaw) stanowi własność kredytodawcy – przynajmniej na czas trwania umowy. Może zostać np. pozostawiona w depozycie bankowym. Zanim dojdzie do podpisania umowy, kredytobiorca musi przedstawić dokument potwierdzający własność ruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Czym jest stopa lombardowa kredytu?

  • kredyt lombardowy NBP: stawka

Kredyt lombardowy banku centralnego to kredyt udzielany w Polsce przez NBP innym bankom komercyjnym – zabezpieczeniem zobowiązania są papiery wartościowe. Jest z nim powiązana jedna z najważniejszych stóp procentowych – stopa kredytu lombardowego ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Służyła ona do określania maksymalnego oprocentowania zobowiązań. Od listopada 2021 roku stopa lombardowa NBP wynosi 1,75%.

Warto sprawdzić: Stopy procentowe NBP − czym są? Jak wyższe stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

Ile kosztuje kredyt lombardowy?

Jak wyliczane są odsetki lombardowe przy kredycie? Oprocentowanie jest uzależnione od wysokości stopy kredytu lombardowego. Wartość ta jeszcze do niedawna służyła również do odsetek maksymalnych kredytów konsumenckich – teraz oprocentowanie zależy od tzw. stopy referencyjnej. Koszty kredytu lombardowego to jednak nie tylko odsetki, ale również dodatkowe opłaty, np. marża banku. Stanowią one zabezpieczenie kredytodawcy na wypadek spadku wartości przedmiotów stanowiących zastaw, np. wskutek inflacji lub z innych przyczyn.

Kredyt lombardowy − kiedy warto się na niego zdecydować?

Kredyt lombardowy sprawdzi się w przypadku przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać, jednak nie mają środków na ten cel, ale dysponują określonym majątkiem, np. papierami wartościowymi, dziełami sztuki lub kruszcami. W takiej sytuacji warto zawrzeć umowę o kredyt lombardowy – środki można otrzymać praktycznie bez żadnych kosztów. Chcesz zainwestować w swój biznes, np. kupić nowe maszyny i zwiększyć zyski przedsiębiorstwa? Jeśli nie posiadasz wolnej gotówki, skorzystaj z kredytu lombardowego, a jako zastaw zaproponuj wartościowe przedmioty, np. mienie firmy. Warunki spłaty kredytu lombardowego są bardzo elastyczne i jest to niewątpliwie duży atut tego rodzaju zobowiązania. Od kredytu lombardowego należy odróżnić pożyczkę lombardową, oferowaną przez instytucje zajmujące się udzielaniem zobowiązań pod zastaw, np. sprzętu RTV, biżuterii czy złota. Umowa lombardowa o pożyczkę z reguły jest podpisywana przez osoby fizyczne, np. znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. 

Warto wiedzieć:

Jak obliczyć koszt kredytu  co składa się na koszt kredytu?

Jak zmniejszyć ratę kredytu − czy to możliwe i z czym się wiąże?

Ile trzeba mieć punktów w BIK aby otrzymać kredyt? Jak zdobyć kredyt z niskim scoringiem?

Komentarze

Powiązane artykuły

Raty annuitetowe - co to jest?
18.01.2022

Raty annuitetowe – czy warto się na nie decydować? Sprawdź!

Rata annuitetowa to stosunkowo rzadko używane i dla wielu osób obco brzmiące określenie raty często wybieranej przy kredycie, a mianowicie raty równej. To jedna z dwóch standardowych opcji spłaty kredytu, zaraz obok raty malejącej. Decydujący się na nią kredytobiorca będzie zobowiązany przelewać bankowi przez określony w umowie czas ratę w stałej kwocie. Czy opłaca się...
Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt gotówkowy dla młodych małżeństw
14.01.2022

Ile kosztuje kredyt dla młodych małżeństw? Sprawdź warunki kredytu gotówkowego i kredytu hipotecznego dla młodych małżeństw

...każdemu łatwo jest wziąć samemu kredyt gotówkowy, podobnie zresztą, jak i kredyt hipoteczny dla wielu osób jest...

...jest wziąć samemu kredyt gotówkowy, podobnie zresztą, jak i kredyt hipoteczny dla wielu osób jest poza ich zasięgiem. Dlatego banki oferują...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Kredyt na wkład własny – czy to możliwe?
13.01.2022

Kredyt na wkład własny – czy to możliwe?

...niż początkowo założyłeś? Sprawdź, czy wnioskowanie o kredyt gotówkowy w takiej sytuacji to dobry pomysł. Kredyt hipoteczny to...

...kredytów hipotecznych stanowi jednak, że wkład własny na kredyt hipoteczny nie powinien być mniejszy niż 20% wartości kredytowanej...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego?
11.01.2022

Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego są wymagane przed zawarciem umowy z bankiem?

...przez internet, a czego potrzebujesz, gdy składasz wniosek o kredyt gotówkowy w placówce banku? Wbrew pozorom wymagane dokumenty będą...

...dowód osobisty przydaje się już na początku drogi do otrzymania kredytu gotówkowego. Wypełniając wniosek o kredyt, musisz podać podstawowe dane, w...

Zobacz więcej
5 min. czytania
Wady i zalety kredytu – na jakie korzyści może liczyć klient banku?
10.01.2022

Wady i zalety kredytu – na jakie korzyści może liczyć klient banku?

...uwadze korzyści i konsekwencje, jakie się z tym wiążą. Jeśli kredyt gotówkowy, do którego się właśnie przymierzasz, ma być Twoim pierwszym...

...wady i zalety kredytu bankowego oraz minusy i korzyści chwilówki, a następnie na tej podstawie dokonać właściwego wyboru...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Stopy procentowe NBP − czym są?
05.01.2022

Stopy procentowe NBP − czym są? Jak wyższe stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania