Kredyt lombardowy - co to jest, gdzie go dostać?

Opublikowano: 2019-12-21 08:00

Kredyt lombardowy jest zobowiązaniem, które wymaga dodatkowego zabezpieczenia. W tym przypadku takim staje się zastaw dobra majątkowego, które jest własnością potencjalnego kredytobiorcy.

Kredyt lombardowy - co to jest, gdzie go dostać?

Oferta banków komercyjnych, które działają na polskim rynku, jest niezwykle różnorodna. To między innymi kredyty gotówkowe na dowolny cel, kredyty samochodowe, hipoteczne, inwestycyjne. Okazuje się, że doskonale funkcjonuje także kredyt lombardowy. Warto wiedzieć o nim więcej, bo to właśnie tego rodzaju zobowiązanie może okazać się najlepszą opcją dla określonej grupy kredytobiorców. Szczegółową charakterystykę kredytu lombardowego przedstawiamy poniżej.

Kredyty gotówkowe - TOP5

9,36%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
3,50%
Prowizja
497,51 PLN
Rata miesięczna
9,63%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
4,00%
Prowizja
499,92 PLN
Rata miesięczna
13,86%
RRSO
8,00%
Oprocentowanie
10,00%
Prowizja
537,08 PLN
Rata miesięczna
10,58%
RRSO
7,76%
Oprocentowanie
4,57%
Prowizja
508,22 PLN
Rata miesięczna
12,01%
RRSO
8,31%
Oprocentowanie
6,03%
Prowizja
520,79 PLN
Rata miesięczna

Co to jest kredyt lombardowy?

Kredyt lombardowy jest zobowiązaniem, które wymaga dodatkowego zabezpieczenia. W tym przypadku takim staje się zastaw dobra majątkowego, które jest własnością potencjalnego kredytobiorcy. Mienie nie zostaje oddane do baku w ramach wkładu własnego, ale jedynie zabezpieczone do momentu spłaty zaciągniętego kredytu. Wraz ze spłatą ostatniej raty kredytowej, zabezpieczenie zostaje znoszone i znowu staje się w pełni własnością klienta banku bez utraty choćby części swojej wartości.

Kredyt lombardowy - kto go udziela?

O wsparcie finansowe Polacy mogą ubiegać się w bankach komercyjnych działających na terenie naszego kraju, jak również w firmach pożyczkowych i innych instytucjach pozabankowych. Jeśli chcesz zaciągnąć kredyt lombardowy, nie udawaj się do lombardu. Ta nazwa może być myląca, ale takie zobowiązanie można wziąć w banku komercyjnym. Większość instytucji bankowych oferuje tego rodzaju finansowe wsparcie, natomiast nie jest to standard. Przed wybraniem się do konkretnej placówki, warto wcześniej sprawdzić, czy kredyt lombardowy jest w ich ofercie.

Warto również wspomnieć, że kredyty lombardowe udzielane są także przez Bank Centralny, a kredytobiorcą jest wtedy bank komercyjny.

Wartości pod zastaw

Zabezpieczenie kredytu lombardowego może być różne i wcale nie musi być to nieruchomość będąca własnością kredytobiorcy, chociaż oczywiście jest to najczęściej praktykowane rozwiązanie. Wszystko dlatego, że nieruchomość wykazuje zazwyczaj dużą wartość, która pokrywa zastaw.

Banki akceptują również inne formy dodatkowego zabezpieczenia tego rodzaju zobowiązania kredytowego. Pod zastaw mogą pójść papiery wartościowe, metale szlachetne czy inne towary o konkretnej wartości. Ważne jest to, by wartość mienia pod zastaw wynosiła minimum tyle, ile wartość zaciąganego kredytu.

Zastaw staje się dodatkowym zabezpieczeniem przed niewypłacalnością klienta banku. W przypadku nieterminowego spłacania rat bądź zaniechania regulowania tychże należności w ogóle, bank, który udzielił kredyt lombardowy ma prawo sprzedać zabezpieczone dobro, a uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczyć na spłatę zaległego zobowiązania.

Okres trwania umowy z bankiem

Cechą charakterystyczną kredytu lombardowego jest czas trwania współpracy pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. Banki centralne udzielają takie wsparcie finansowe na krótki czas, ten wynosi od 7 dni do maksymalnie3 miesięcy. Banki komercyjne są w tej kwestii nieco bardziej elastyczne i zgadzają się na wydłużenie okresu spłaty, dzięki czemu regulowanie comiesięcznych rat staje się łatwiejsze do spełnienia pod względem finansowym. W ich przypadku takie zobowiązanie musi być spłacone w całości w okresie od kilku tygodni, ale nawet do 12 miesięcy. Wiele zależy od indywidualnej oferty i warunków, jakie zostały przedstawione klientowi. Pod uwagę brana jest wartość zaciąganego zobowiązania, ale też wartość zastawu.

Kto może zaciągnąć kredyt lombardowy?

Kredytobiorcą w przypadku kredytu lombardowego może być jedynie jednostka gospodarcza, która posiada dobro o konkretnej wartości, jakie może zostać przekazane pod zastaw. W większości przypadków są to firmy, które w ramach inwestycji zaciągają kredyt lombardowy, zastawiając część majątku działalności gospodarczej. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybko uzyskać niezbędne do rozwoju środki bez generowania zbędnych kosztów. Nie muszą też inwestować własnego kapitału, dzięki czemu zachowują płynność finansową. Jeśli kredyt udzielany jest przez bank komercyjny, możliwe jest jego zaciągnięcie przez osoby fizyczne oraz prawne.

Kredytobiorcą może być także sam bank komercyjny, jeśli kredyt lombardowy udzielany jest przez Bank Centralny.

Jak zaciągnąć kredyt lombardowy?

Podstawą udzielenia kredytu lombardowego jest wskazanie ruchomości, która ma być zabezpieczona na potrzeby otrzymywanego zobowiązania. Kolejnym krokiem jest wycena tego mienia i proces ten realizowany jest przez bank, ale to przyszły kredytobiorca ponosi koszt tego działania. To głównie od wartości zabezpieczenia zależy decyzja o udzieleniu takiego wsparcia finansowego. Zdarza się, że własność kredytobiorcy może być niewystarczająca dla uzyskania kredytu lombardowego bądź wręcz przeciwnie, zdarza się, że jest wyraźnie wyższa, co nie zawsze jest opłacalne dla podmiotu, który o taki kredyt się stara.

Kwota zobowiązania a wartość zabezpieczenia

Okazuje się, że dodatkowe zabezpieczenie w formie zastawu dla banku, nie jest jedynym warunkiem, jaki musi spełnić przyszły kredytobiorca. Instytucje bankowe stawiają kolejne ograniczenia. Te dotyczą na przykład wartości zabezpieczanego mienia względem wartości zaciąganego zobowiązania. Maksymalna wartość kredytu nie może przekroczyć 80% wartości zabezpieczanego dobra. Tyle w teorii, bo w praktyce banki udzielają najczęściej kredytu o wartości od 50% do 75% ruchomości, jaka została ustanowiona pod zastaw.

Kiedy opłaca się zaciągać kredyt lombardowy?

Kredyt lombardowy to świetne rozwiązanie dla podmiotów gospodarczych, które wykazują majątek, ale nie dysponują wolnymi środkami, które mogłyby zostać przeznaczone na inwestycje w rozwój. Kredyt lombardowy umożliwia uzyskanie środków pieniężnych na dowolny cel bez żadnych kosztów, a wartością staje się w tym przypadku forma zastawu. Okazuje się, że majątek trwały firmy może na siebie zarabiać.

Przyszły kredytobiorca, który interesuje się zaciągnięciem kredytu lombardowego, musi mieć na uwadze, że takie zobowiązanie może być nieco wyżej oprocentowane aniżeli standardowy kredyt gotówkowy. Wszystko dlatego, że klient uzyskuje ulgę w procesie weryfikacji zdolności kredytowej, a jego wypłacalność oceniana jest głównie na podstawie wartości przekazanego pod zastaw kredytu mienia. Nie oznacza to oczywiście, że standardowa zdolność kredytowa jest zupełnie pomijana. Wypłacalność kredytowa również jest analizowana, ale bank nie stawia w tym zakresie aż tak rygorystycznych warunków.

Należy też wspomnieć o głównych atutach kredytu lombardowego. Oprócz tego, że może on zostać udzielony na podstawie zabezpieczenia mienia, które jest własnością kredytobiorcy, to jeszcze charakteryzuje się elastycznymi warunkach spłaty. Same środki mogą zostać wypłacalne jednorazowo albo w transzach. Cała procedura weryfikacyjna jest błyskawiczna, a pieniądze na koncie wnioskującego o kredyt lombardowy mogą znaleźć się jeszcze tego samego dnia. Trzeba przyznać, że w obliczu niespodziewanych wydatków czy konieczności podjęcia natychmiastowych kroków w kwestii działań rozwojowych podmiotów gospodarczych, takie rozwiązanie staje się nierzadko „ostatnią deską ratunku”.

Jak wybrać dobry kredyt lombardowy?

Jeśli o kredyt lombardowy stara się bank komercyjny, nie ma w zasadzie możliwości wyboru, bo takie zobowiązanie udzielane jest przez jeden Bank Centralny.

Inaczej sytuacja wygląda, jeśli o takie wsparcie wnioskują osoby fizyczne bądź prawne, a kredytodawcą zostaje bank komercyjny. W sieci trudno znaleźć rankingi najlepszych kredytów lombardowych, które pozwoliłyby ocenić ich atrakcyjność. O ile takie zestawienia są niezwykle popularne w przypadku kredytów hipotecznych czy gotówkowych na dowolny cel, tak po szczegóły w zakresie kredytu lombardowego należy raczej wybrać się do oddziału instytucji bankowej.

Pamiętajmy, że każdy bank prowadzi własną politykę kredytową, i chociaż stopa procentowa dla kredytów lombardowych zostaje z góry określona, to jednak oprocentowanie, marża oraz koszty około kredytowe mogą warunkować wszystkie oferty.

Elastyczne warunki kredytu lombardowego wynikać też będą z indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz możliwości kredytobiorcy. Znaczenie ma też wartość oraz rodzaj zabezpieczenia, jakie dawane jest w zastaw.

Wybierając najlepszy kredyt lombardowy, pod uwagę warto wziąć nie tylko wysokość raty, ale również okres trwania umowy z bankiem (w przypadku takiego zobowiązania czas na spłatę jest dosyć krótki). Istotne są też wszelkie opłaty około kredytowe, które mogą sprawić, że takie zobowiązanie stanie się zupełnie nieopłacalne. Zawsze też trzeba ocenić swoje szanse i możliwości finansowe względem spłaty. Problemy finansowe mogą w skrajnych przypadkach skutkować utratą mienia danego jako zabezpieczenie kredytu w zastaw.

Komentarze i opinie

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Badź pierwszy!