Czym jest kredyt lombardowy? Ile kosztuje pożyczka lombardowa?

Kredyt lombardowy to propozycja przeznaczona głównie dla podmiotów gospodarczych, które dysponują określonym majątkiem, ale nie mają środków na dalszy rozwój (np. inwestycje), Na jakich zasadach jest udzielany? Kto dokładnie może go otrzymać? Przeczytaj, czy pożyczka lombardowa online to dobry pomysł.
Ekspert
Olga Domagała
Analityk finansowy
Czym jest kredyt lombardowy? Ile kosztuje pożyczka lombardowa?

Nazwa kredytu lombardowego może wprowadzać w błąd i sugerować, że środki pożycza lombard. Kredytodawcą jest tutaj jednak bank. Na czym więc polega ten produkt bankowy?

Kredyt lombardowy − co to jest? Definicja

Kredyt lombardowy to krótkoterminowe zobowiązanie udzielane pod zastaw określonej ruchomości, którą mogą być papiery wartościowe, towary i metale szlachetne. Stronami umowy jest bank (komercyjny lub centralny) oraz podmiot gospodarczy (czasem również osoba fizyczna). Kredyt lombardowy w Polsce jest udzielany np. przez Narodowy Bank Polski, a także inne banki komercyjne.

Chociaż kredyt lombardowy jest oferowany przez instytucje bankowe, to pod wieloma aspektami przypomina pożyczki dostępne w lombardach. Maksymalna kwota, jaką możemy otrzymać, jest również uzależniona od wartości przedmiotu zastawu.

W ustawie o Narodowym Banku Polskim znajdujemy wzmiankę o kredycie lombardowym jako o zobowiązaniu refinansowym udzielanym pod zastaw papierów wartościowych – do wysokości równej określonej części nominalnej wartości tych papierów.

Często pojawia się także wątpliwość między zależnością kredytu redyskontowego a lombardowego. Na czym ona polega? Kredyt redyskontowy jest udzielany przez banki centralne bankom komercyjnym, a zabezpieczeniem zobowiązania są zdyskontowane przez te banki weksle. 

Na co można przeznaczyć kredyt lombardowy?

Na co jest kredyt lombardowy? Nie ma ograniczeń co do celu spożytkowania środków pozyskanych z kredytu lombardowego. W praktyce podmioty gospodarcze zaciągają go najczęściej na inwestycje, dlatego często jest to kredyt na działalność gospodarczą. Warto mieć jednak na względzie, że zasada dotycząca zastawu w przypadku kredytu lombardowego jest identyczna z zasadą stosowaną przy oddawaniu przedmiotów do lombardu.

Jeśli nie spełnimy naszych zobowiązań spłaty w ustalonym w umowie czasie, bank zachowuje prawo do zbycia zastawionych przez nas ruchomości. Niemniej jednak, w sytuacji terminowej spłaty, instytucja finansowa zobowiązuje się do zwrotu zastawionych przedmiotów.

Kto i gdzie udziela kredytu lombardowego?

Kredyt lombardowy udzielany jest przez Narodowy Bank Polski (NBP) oraz inne banki. NBP oferuje specjalną formę kredytu lombardowego, udzielając pożyczek bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych.

Banki komercyjne udzielają kredytów zarówno firmom, jak i osobom fizycznym w ramach kredytu lombardowego. Kredyt lombardowy banku komercyjnego może być zabezpieczony m.in.:

 • papierami wartościowymi,
 • towarami,
 • prawami majątkowymi,
 • metalami szlachetnymi,
 • dziełami sztuką
 • biżuterią.

To może Cię zainteresować: Kredyt 5 tys. złotych. Jaka rata?

Kto może ubiegać się o kredyt lombardowy?

Komu udzielany jest kredyt lombardowy? Kredyt lombardowy jest przeważnie dostępny głównie dla podmiotów gospodarczych, choć istnieje również możliwość skorzystania z niego przez osoby fizyczne. Jednakże, nie jest to zadanie łatwe, ponieważ wiele banków może odmówić udzielenia kredytu, a oferty skierowane są głównie w stronę przedsiębiorstw.

Mechanizm kredytu lombardowego dla firm opiera się głównie na rodzaju zabezpieczenia. W trakcie procesu ubiegania się o kredyt lombardowy zdolność kredytowa jest oczywiście brana pod uwagę, jednakże wartość przedmiotu zastawu ma kluczowe znaczenie — to od niej zależy ostateczna wysokość udzielonego kredytu.

Kredyt lombardowy − warunki oferty

Kredyt lombardowy różni się od innych produktów finansowych dostępnych na rynku – warunki jego udzielania i spłaty są nietypowe. Jakie dokładnie?

 • Okres spłaty – kredyt lombardowy to zobowiązanie krótkoterminowe. Banki centralne oferują kredyty z okresem spłaty od 7 dni do 3 miesięcy, podczas gdy instytucje komercyjne udzielają kredytów na dłuższy okres.
 • Wysokość kredytu – suma kredytu zależy od wartości przedmiotu będącego zabezpieczeniem umowy i zazwyczaj wynosi około 50% wartości zastawu.
 • Przejście własności ruchomości – specyfiką kredytu lombardowego jest to, że bank przejmuje własność ruchomości będącej zabezpieczeniem na czas trwania umowy. W przypadku niespłacenia długu bank może sprzedać zastaw.
 • Sposób wypłaty kredytu – kwota kredytu może być przelana klientowi jednorazowo lub w kilku transzach.
 • Oprocentowanie – kredyt lombardowy charakteryzuje się dość wysokim oprocentowaniem.  Szczegółowe warunki oferty banków komercyjnych są określone w umowie kredytowej. Korzystną propozycję pozwoli znaleźć ranking kredytów gotówkowych.
 • Wycena przedmiotu zastawu – przed podpisaniem umowy, bank żąda przedstawienia wyceny przedmiotu zastawu, którą zazwyczaj przeprowadza specjalista wyznaczony przez kredytodawcę. Koszty związane z wyceną pokrywa kredytobiorca.

Zanim zdecydujesz się na kredyt lombardowy, warto sprawdzić, jakie są rodzaje kredytów bankowych, Być może znajdziesz inną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Co może stanowić zabezpieczenie pożyczki lombardowej?

Jak wspomnieliśmy, przedmiotem zabezpieczenia kredytu lombardowego mogą być:

 • papiery wartościowe,
 • towary,
 • metale szlachetne.

Należy tu wyróżnić między innymi dzieła sztuki, antyki, biżuterię, kruszce, np. złoto, kamienie szlachetne, ale również prawa majątkowe. Ruchomość będąca zabezpieczeniem kredytu lombardowego (jako zastaw) stanowi własność kredytodawcy – przynajmniej na czas trwania umowy. Może zostać np. pozostawiona w depozycie bankowym. Zanim dojdzie do podpisania umowy, kredytobiorca musi przedstawić dokument potwierdzający własność ruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Czym jest stopa lombardowa kredytu?

Kredyt lombardowy banku centralnego to kredyt udzielany w Polsce przez NBP innym bankom komercyjnym – zabezpieczeniem zobowiązania są papiery wartościowe. Jest z nim powiązana jedna z najważniejszych stóp procentowych – stopa kredytu lombardowego ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Służyła ona do określania maksymalnego oprocentowania zobowiązań. Na 22 lipiec 2024 stopa lombardowa NBP wynosi 6,25 %.

Co to znaczy odsetki lombardowe?  Odsetki lombardowe to opłaty naliczane na podstawie stopy procentowej kredytu refinansowanego, czyli kredytu lombardowego.

Ile kosztuje kredyt lombardowy?

Jak wyliczane są odsetki lombardowe przy kredycie? Oprocentowanie jest uzależnione od wysokości stopy kredytu lombardowego. Wartość ta jeszcze do niedawna służyła również do odsetek maksymalnych kredytów konsumenckich – teraz oprocentowanie zależy od tzw. stopy referencyjnej.

Koszty kredytu lombardowego to jednak nie tylko odsetki, ale również dodatkowe opłaty, np. marża banku. Stanowią one zabezpieczenie kredytodawcy na wypadek spadku wartości przedmiotów stanowiących zastaw, np. wskutek inflacji lub z innych przyczyn. Koszty zobowiązania pozwoli oszacować kalkulator kredytowy.

Wady i zalety kredytu lombardowego

Jakie są zalety kredytu lombardowego? Czy takie rozwiązanie ma jakieś wady?

Zalety kredytu lombardowego

Wady kredytu lombardowego

Elastyczność dla potrzeb krótkoterminowych

Krótkoterminowy, wymaga szybkiej spłaty

Możliwość uzyskania kredytu bez wysokiego dochodu

Koszty związane z wyceną zastawu pokrywa kredytobiorca

Szybki dostęp do środków

Bank przejmuje własność zastawu na czas umowy

Dostępność dla różnych podmiotów

Wymaga zabezpieczenia, wypłata często sięga maksymalnie 50% wartości zastawu

Przeczytaj także: Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy?

Kiedy warto zdecydować się na kredyt lombardowy?

Kto szczególnie skorzysta na kredycie lombardowym?

 1. Kredyt lombardowy jest korzystny dla firm, które planują rozwijać się, ale nie posiadają wystarczającej ilości gotówki na ten cel. Możliwość zabezpieczenia kredytu wartościowymi przedmiotami, takimi jak mienie firmy, umożliwia pozyskanie środków bez konieczności posiadania dostępnej gotówki.
 2. Kredyt lombardowy oferuje elastyczne warunki spłaty, co stanowi dużą zaletę dla przedsiębiorstw, które chcą dopasować spłatę do swojej sytuacji finansowej.
 3. Może być dobrym rozwiązaniem dla firm lub osób, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej.

Od kredytu lombardowego należy odróżnić pożyczkę lombardową, oferowaną przez instytucje zajmujące się udzielaniem zobowiązań pod zastaw, np. sprzętu RTV, biżuterii czy złota. Umowa lombardowa o pożyczkę z reguły jest podpisywana przez osoby fizyczne, np. znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej.

Nie przegap: Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy?

Ekspert
Olga Domagała
Analityk finansowy
Oceń artykuł to dla nas ważne:
Twoja opinia pozwala nam pisać jeszcze lepsze treści.
Podobne artykuły