Kredyty gotówkowe 23 min. czytania

Jakie są rodzaje kredytów bankowych?

Zaktualizowano: 2024-01-17 09:19
Opublikowano: 2020-05-29 14:50
Średnia ocena: 5,74/6 Głosów: 31
Jakie są rodzaje kredytów bankowych?

Rodzaje kredytów bankowych, jakie oferują klientom polskie banki, pozwalają na dostosowanie charakteru produktu finansowego do Twoich indywidualnych potrzeb. Innego zobowiązania potrzebujesz, jeśli chcesz kupić samochód, a innego, jeśli inwestujesz w mieszkanie. Sprawdź, jakie rodzaje kredytów dostępne są w polskich bankach.

Kredyt jest produktem bankowym i może być udzielany klientom jedynie przez instytucje mające status banków. Istnieją różne formy i rodzaje kredytów bankowych – zarówno proste, łatwo dostępne kredyty gotówkowe, jak i kredyty hipoteczne na zakup mieszkania czy domu, przy których trzeba spełnić znacznie więcej formalności. Zobacz, jakie są rodzaje kredytów bankowych i które z nich będą dopasowane do Twoich potrzeb finansowych.

Czym jest kredyt bankowy?

Co to jest kredyt? Jest to pewna suma pieniędzy pożyczona klientowi przez bank w ramach określonej umowy kredytowej. Kwota jest kapitałem, który kredytobiorca musi spłacić wraz z odsetkami.

Definicja kredytu bankowego zawarta jest w art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe:

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Zgodnie z definicją kredytu konieczne jest określenie okresu kredytowania oraz warunków. Umowa zawiera informacje na temat:

 • oprocentowania,
 • marży,
 • prowizji.

Popularnym wyborem jest kredyt gotówkowy, który udzielany jest na dowolny cel. Warto sięgnąć po ranking kredytów gotówkowych, by wybrać najkorzystniejszą w danym czasie opcję. To tylko jeden z rodzajów zobowiązań. Wśród pozostałych są: kredyt hipoteczny, kredyt konsolidacyjny, kredyt samochodowy, kredyt ratalny i karta kredytowa.

Do zaciągnięcia zobowiązania konieczne jest spełnienie pewnych warunków, m.in. musisz mieć odpowiednią zdolność kredytową i dobrą historię w BIK-u. Zobowiązanie otrzymasz, jeśli jesteś osobą pełnoletnią z pełną zdolnością do czynności prawnych. Kredyty bankowe nie są przyznawane osobom, które znajdują się w rejestrach dłużników.

Etapy udzielania kredytu prezentują się tak:

 • składasz wniosek kredytowy wraz z wymaganymi załącznikami, np. zaświadczeniem o wysokości wynagrodzenia;
 • czekasz, aż bank dokona analizy kredytowej;
 • otrzymujesz decyzję kredytową.

Różne rodzaje usług bankowych mają mniej lub bardziej rozbudowane procedury przyznawania. Formalności związane z kredytem gotówkowym czy kartą kredytową są uproszczone w przeciwieństwie do tych właściwych dla zobowiązania hipotecznego.

Kredyt udzielany jest nie tylko konsumentowi, lecz także firmie, organizacji czy innemu bankowi. Zasady takiej współpracy różnią się, ale łączy je: celowość (ustalony cel lub dowolność), odpłatność (zwracany jest kapitał wraz z odsetkami, choć zdarzają się oferty z RRSO 0%) oraz zwrotność (pożyczający ma obowiązek zwrócenia ustalonej kwoty w umówionym okresie).

Różnice między kredytem bankowym a pożyczką

Jakie są różnice między kredytem a pożyczką? Wszystkie różnice zgromadziliśmy w poniższej tabeli:

Cechy szczególne produktów finansowych

Różnice

Kredyt

Pożyczka

Podstawa prawna

Prawo bankowe

Kodeks cywilny i ustawa o kredycie konsumenckim

Instytucja kredytująca

Wyłącznie banki

Osoby fizyczne, przedsiębiorcy, banki

Maksymalna kwota

Najwyższa przy kredytach hipotecznych i inwestycyjnych, sięgająca milionów złotych

Zwykle niska, do kilku tysięcy złotych

Okres skredytowania

Do 10 lat przy kredytach gotówkowych i do 35 lat przy kredytach hipotecznych

Maksymalnie kilka lat

Procedury formalne

Przy wysokokwotowych kredytach – skomplikowane i czasochłonne

Uproszczone

Umowa

Zawsze pisemna

Do 1000 zł w ramach dowolnej umowy

Weryfikacja klientów w BIK-u

Obowiązkowa

Nieobowiązkowa (zwykle brak)

W zależności od rodzaju kredytu czy pożyczki inne mogą być cele możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu użyczonych środków. Pożyczki nie są związane z określonym celem, jak to się dzieje w przypadku kredytów gotówkowych czy kart kredytowych. Z kolei zobowiązania hipoteczne służą do opłacenia zakupu czy modernizacji nieruchomości, a konsolidacyjne – do spłaty kilku kredytów lub pożyczek za pomocą jednej raty miesięcznie. Pożyczki pozabankowe są udzielane w trybie online, bez bezpośredniego kontaktu z pożyczkodawcą.

Należy także wspomnieć o kredycie konsumenckim, który określony jest ustawą. Zgodnie z jego definicją może nim być kredyt niezabezpieczony hipoteką lub pożyczka udzielona osobie fizycznej na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową. Górna granica kwotowa zobowiązania to 255 550 zł lub równowartość tej sumy w walucie obcej. Kredyt konsumencki regulowany jest przepisami, które mówią o obowiązkach kredytodawcy czy pożyczkodawcy i ograniczeniach w umowach co do opłat i prowizji.

Co jest tańsze – kredyt czy pożyczka? Zwykle to pierwsze, choć zdarzają się oferty darmowych chwilówek (pierwsza pożyczka za darmo, a kolejne odpłatnie). Zerowym RRSO charakteryzują się też nieraz kredyty ratalne, choć te związane są z określonym celem konsumpcyjnym – środki trafiają prosto do sprzedawcy. Firmy pożyczkowe kuszą łatwym i szybkim przydzielaniem środków, ale tym samym biorą na siebie większe ryzyko niż banki. Rekompensują sobie to znacznie wyższymi odsetkami, zwłaszcza w przypadku opóźnień ze spłatą.

Rodzaje kredytów bankowych. Jak je rozróżnić?

Banki w Polsce udzielają różnego rodzaju zobowiązań. Wśród nich wymienić należy podstawowe rodzaje kredytów dla osób fizycznych, ale i kredyty dla przedsiębiorstw. To między innymi:

 • Kredyt gotówkowy – zobowiązanie dowolnego przeznaczenia, udzielane na maksymalnie 10 lat.
 • Kredyt ratalny – produkt zaliczany do grona kredytów konsumpcyjnych, przeznaczony na realizację określonego zakupu, np. sprzętu komputerowego, RTV czy AGD, z okresem spłaty do kilku lat. Zwykle bank, w którym możesz zaciągnąć kredyt ratalny, np. na zakup mebli czy komputera, jest Ci narzucany. Czasem masz do wyboru dwie instytucje. Kwota zakupu jest rozłożona na równe raty – najczęściej od 10 do 24. Kredyt ratalny często ma RRSO 0%, a więc spłaca się jedynie kapitał. Nie ma dodatkowych opłat. Decyzja jest podejmowana przez bank w kilka minut. W przypadku pozytywnej – pieniądze automatycznie trafiają do sprzedawcy. Według BIK-u zobowiązania ratalne są spłacane z większą rzetelnością niż gotówkowe, więc łatwiej je uzyskać.
 • Kredyt w koncie, tj. linia kredytowa – kredyt odnawialny, co oznacza, że spłata wcześniejszego zadłużenia powoduje odnowienie linii kredytowej i ponowne jej wykorzystanie. Zobowiązanie związane jest z kontem osobistym, z którego skorzystasz po spożytkowaniu swoich środków finansowych na rachunku. Pieniądze można wykorzystać dowolnie.  
 • Karta kredytowa – poręczne narzędzie do płatności w sklepach i punktach usługowych czy w internecie, a także do rezerwacji hoteli, samochodów itp. za granicą, pozwala na zaciągnięcie szybkiego kredytu i dysponowanie nim za pomocą plastikowej karty. Jeśli spłacisz zadłużenie w tzw. okresie bezodsetkowym, żadne odsetki nie zostaną Ci naliczone. Co miesiąc posiadacz karty kredytowej otrzymuje wyciąg z datami i kwotą minimalną do spłaty.
 • Kredyt mieszkaniowy (kredyt hipoteczny) – kredyt celowy, zabezpieczony w postaci wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości, przeznaczony na cele mieszkaniowe, m.in. zakup mieszkania czy domu lub jego budowę, z okresem spłaty do 35 lat, udzielany w kwocie nawet ponad 1 mln zł. Można go wykorzystać na zakup mieszkania, domu lub działki, budowę domu, modernizację, remont lub wykończenie. Banki dopuszczają też czasem dodatkowe cele kredytu hipotecznego, np. budowę garażu czy refinansowanie poprzedniego zobowiązania. Niewielka część może być wykorzystana na dowolny cel zgodnie z warunkami kredytodawcy. Procedura ubiegania się o finansowanie jest znacząco dłuższa niż w przypadku poprzednich produktów kredytowych i może trwać nawet dwa miesiące. Ma to m.in. związek z koniecznością oceny nieruchomości będącej zabezpieczeniem przez rzeczoznawcę oraz wszelkimi czynnościami formalnymi.
 • Kredyt konsolidacyjny – produkt pozwalający na połączenie ze sobą kilku innych, wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych w jeden większy kredyt z niższą ratą miesięczną, która jednak najczęściej wynika z wydłużenia okresu spłaty. Kredyt celowy albo gotówkowy, albo zabezpieczony hipotecznie.
 • Kredyt samochodowy – kredyt celowy, z przeznaczeniem na zakup samochodu, udzielany na kilka lat, najczęściej zabezpieczony w postaci kredytowanego pojazdu.
 • Kredyt refinansowy – pozwalający na refinansowanie istniejącego kredytu, tj. przeniesienie zobowiązania z jednego banku do innego.
 • Kredyt inwestycyjny – przeznaczony na realizację określonych przedsięwzięć inwestycyjnych, z wkładem własnym kredytobiorcy, na ogół udzielany przedsiębiorcom.

Czym się różnią kredyty względem siebie? Z ich podstawowego opisu wynika, że różnią się celem, osobą kredytobiorcy, zabezpieczeniem czy jego brakiem. Mogą być udzielane w koncie, na karcie lub do rąk własnych kredytobiorcy.

Rodzaje kredytu, można podzielić ze względu na:

 • ich odbiorców – kredyty dla klientów indywidualnych, klientów firmowych, rolników, studentów;
 • okres kredytowania – kredyty krótko-, średnio- lub długoterminowe;
 • walutę – kredyty w złotówkach lub w walutach obcych;
 • wymagane zabezpieczenie – kredyty bez koniecznego zabezpieczenia (kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe), zabezpieczone hipoteką (kredyty hipoteczne, kredyty konsolidacyjne hipoteczne, pożyczki hipoteczne) lub przez poręczenie (kredyty studenckie);
 • przeznaczenie – kredyty na dowolny cel lub celowe, np. związane z nieruchomością, firmową inwestycją, zakupem samochodu, opłaceniem wybranego towaru w sklepie (meble, elektronika, sprzęt RTV i AGD na raty);
 • kwotę – nisko-, średnio- i wysokokwotowe;
 • sposób wypłaty i spłaty – kredyty na określoną kwotę i rozłożone na raty według harmonogramu lub odnawialne i zgodne z dostępnym limitem (spłata odbywa się przez zasilanie konta lub spłacanie w dowolnym momencie).

Chcesz wiedzieć, ile będzie Cię kosztować rata potencjalnego zobowiązania? Skorzystaj z kalkulatora kredytu, a po wpisaniu podstawowych informacji na temat zaciąganego zobowiązania dowiesz się, jak wysoką ratę będziesz spłacać miesięcznie. Oceń, czy stać Cię na to.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego w 2024 r. (aktualne na 15 stycznia 2024 roku) waha się od 9,29 proc. (Bank Citi Handlowy, RRSO 9,70 proc) do nawet 12,27 proc. (Raiffeisen Digital Bank, RRSO 12,98 proc.). Wysokość zależy od aktualnego poziomu stóp procentowych, które regulowane są przez Radę Polityki Pieniężnej, oraz marży banku (nie ulega ona zmianie po podpisaniu umowy). Czasem pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości kilku procent od kwoty pożyczonego kapitału. Procedura przyznawania kredytu jest dość szybka i prosta, chyba że chodzi o większe sumy. Istnieją różne rodzaje zobowiązań gotówkowych:

 • konsumencki – jego cechą szczególną jest to, że możesz przeznaczyć go na dowolne cele,
 • konsolidacyjny – wykorzystywany na spłatę innych zobowiązań finansowych.

Możesz spotkać się również z takimi kredytami gotówkowymi, jak:

 • Kredyt gotówkowy w rachunku bieżącym – nazywany limitem w koncie lub po prostu debetem – to produkt finansowy pozwalający na skorzystanie z dodatkowych środków, kiedy tylko wykorzystasz własne. Kredyt ten jest nierozerwalnie związany z ROR – rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Wykorzystany limit jest w pierwszej kolejności spłacany z każdego wpływu na konto i możesz z niego ponownie skorzystać w przyszłości.
 • Kredyt gotówkowy na karcie kredytowej – umożliwia zadłużanie się w ramach przyznanego przez bank limitu kredytowego przy użyciu plastikowej karty.

Kredyty dla osób fizycznych

Rodzaje kredytów dla gospodarstw domowych nieco się od siebie różnią. Kredyt gotówkowy wiąże się na ogół z dowolnym celem (wyjątkiem są kredyty gotówkowe na cele ekologiczne np. instalację fotowoltaiki). Spłata odbywa się w maks. 10 lat. Dostępne kwoty zaczynają się od kilkuset złotych, a kończą w okolicach 100-200 tys. zł.

Kredyty dla klientów indywidualnych obejmują:

 • kredyt ratalny,
 • kartę kredytową,
 • kredyt konsolidacyjny,
 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt samochodowy,
 • kredyt hipoteczny,
 • limit odnawialny w koncie,
 • pożyczkę,
 • pożyczkę hipoteczną.

Jakie są rodzaje kredytów hipotecznych, z jakich możesz skorzystać, będąc klientem indywidualnym? To między innymi:

 • Kredyt hipoteczny mieszkaniowy – przeznaczony na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego.
 • Kredyt hipoteczny refinansowy – to właściwie procedura przeniesienia dotychczasowego kredytu hipotecznego do innego banku, w którym możesz otrzymać korzystniejsze warunki kredytowania.
 • Kredyt hipoteczny konsolidacyjny – kredyt konsolidacyjny z zabezpieczeniem hipotecznym.
 • Kredyt budowlano-hipoteczny – kredytowe „dwa w jednym”, specjalny wariant kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na budowę domu.
 • Pożyczka hipoteczna – pożyczka gotówkowa, do dowolnego wykorzystania, z zabezpieczeniem hipotecznym.

Rodzaje kredytów bankowych dla przedsiębiorców

Prowadzisz własną działalność gospodarczą? Również możesz zostać kredytobiorcą w jednym z polskich banków. W ofercie kierowanej do firm znajdziesz takie zobowiązania jak:

 • Kredyt obrotowy – na dowolne cele, pozwalający na zmniejszenie ryzyka utraty płynności finansowej.
 • Kredyt inwestycyjny – przeznaczony na realizację ściśle określonych inwestycji, wskazanych w biznesplanie dołączonym do wniosku kredytowego.
 • Kredyt technologiczny dla firm – przeznaczony na inwestycję w nowoczesne technologie na gruncie prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Kredyt pomostowy – udzielany na czas oczekiwania, np. na otrzymanie dotacji czy dofinansowania z budżetu państwa czy ze środków z Unii Europejskiej.
 • Kredyt w rachunku bieżącym – przypomina linię kredytową dla klienta prywatnego.
 • Kredyt konsolidacyjny – pozwala na połączenie ze sobą kilku różnych, wcześniej udzielonych kredytów i na zmniejszenie wysokości comiesięcznie spłacanej raty.
 • Kredyt technologiczny – na przykład na budowę biurowca dla firmy.
 • Kredyt dla firm na start – to specyficzny kredyt dla młodych przedsiębiorców, przeznaczony na uruchomienie działalności czy na pierwsze planowane inwestycje.

Rodzaje kredytów ze względu na cel zobowiązania

Jakie są rodzaje kredytów ze względu na przeznaczenie, inaczej cel kredytowania? To takie zobowiązania jak:

 • kredyty mieszkaniowe z zabezpieczeniem hipotecznym,
 • kredyty konsolidacyjne,
 • kredyty ekologiczne (gotówkowe lub hipoteczne),
 • kredyty samochodowe,
 • kredyty ratalne,
 • kredyty inwestycyjne dla firm,
 • kredyty na inwestycje wskazane,
 • kredyty obrotowe,
 • kredyty na spółkę celową,
 • kredyty celowe na spłatę ZUS.

Przeznaczenie określane jest na etapie wniosku – w zależności od rodzajów kredytów udzielanych przez banki może mieć węższe lub szersze zastosowanie. Instytucja ma prawo zweryfikować sposób wykorzystania środków na podstawie faktur i rachunków, a Ty składasz do banku – prócz dokumentów dochodowych czy potwierdzających swoją tożsamość oraz dotyczących zabezpieczenia spłaty – dokumenty związane z celowością kredytowania.

Przy kredycie samochodowym będą to dowody zakupu pojazdu, ponadto będziesz musiał go wskazać we wniosku. Do kredytu mieszkaniowego potrzebna jest wycena nieruchomości czy dokumenty związane z jej położeniem i własnością.

Kredyty konsumpcyjne

Kredyty konsumpcyjne (nie mylić z kredytami konsumenckimi, czyli pojęciem występującym w przepisach prawa) to kategoria produktów dla klientów indywidualnych na cele konsumpcyjne. W praktyce kredytobiorca nie musi podawać celu ani przedstawiać żadnych faktur w banku w związku z takim zobowiązaniem. Do takiego rodzaju produktów zaliczyć można:

 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt ratalny,
 • kredyt w rachunku bieżącym,
 • kartę kredytową.

Proces ubiegania się o nie jest dość szybki i nie wymaga wielu formalności. Liczą się dochody, stałe zatrudnienie, historia kredytowa, zdolność kredytowa, a także obecne koszty utrzymania i inne stałe wydatki.

Zobacz: Kredyt na dowód bez umowy o pracę

Kredyty celowe

Kredyty celowe można podzielić ze względu na zabezpieczenie lub jego brak. Konsumpcyjne go nie wymagają. Rodzaje kredytów hipotecznych już tak. Do tych ostatnich zaliczają się:

 • kredyty budowlano-hipoteczne,
 • kredyty refinansowane,
 • kredyty konsolidacyjne.

Te drugie mogą należeć do kredytów pod hipotekę, jeśli wśród zobowiązań mających ulec połączeniu jest kredyt hipoteczny. Co to znaczy? Przykładowo klient spłaca należności związane z zakupem mieszkania, a także pożyczkę i kartę kredytową. Miesięczne obciążenie finansowe jest jednak dla niego zbyt wysokie, dlatego decyduje się na konsolidację. Zyska tym samym wydłużenie okresu spłaty oraz możliwość regulowania jednej raty zamiast kilku. Jeśli wśród bieżących zobowiązań nie ma kredytu hipotecznego, to klient ma wybór między kredytem konsolidacyjnym gotówkowym a hipotecznym. Ten drugi nadaje się przy wysokich kwotach. Ze względu na zabezpieczenie nieruchomością jest tańszy.

Rodzaje kredytów mieszkaniowych wymagają wkładu własnego wynoszącego od 10 do 20% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem. Połowa wymaganego 20-procentowego wkładu w wielu bankach może być zastąpiona dodatkowym zabezpieczeniem, np. w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Uwaga! Kredyt hipoteczny można już zaciągnąć bez wymaganego wkładu własnego w ramach Rodzinnych kredytów mieszkaniowych (dawne Mieszkanie bez wkładu własnego wprowadzone w ramach Nowego Polskiego Ładu), kiedy wkład zastępowany jest gwarancją od Banku Gospodarstwa Krajowego.

Oferty banków pozwalają na wykorzystanie środków z kredytu hipotecznego także na:

 • budowę, zakup czy remont domu;
 • zakup działki budowlanej;
 • wykończenie i wyposażenie nieruchomości;
 • zakup lub budowę garażu;
 • stworzenie miejsca postojowego;
 • zakup i zagospodarowanie działki rekreacyjnej;
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej czy prawa odrębnej własności lokalu oraz zmianę tego prawa;
 • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne.

Warto tu wspomnieć także o pożyczce hipotecznej na dowolny cel, bo nie jest ona tym samym co typowy kredyt hipoteczny. Służy do finansowania dowolnych zakupów, a więc nie trzeba przedstawiać bankowi żadnych faktur ani rozliczeń. Jest ona natomiast zabezpieczona nieruchomością. Dzięki temu klient zapłaci mniej niż w przypadku kredytu gotówkowego. Pożyczka hipoteczna przyda się przy większych remontach czy zakupie wyposażenia. Taką propozycję znaleźć można czasem przy rodzajach kredytów mieszkaniowych na stronie banku.

Wśród popularnych zobowiązań celowych są kredyty samochodowe. Służą one do zakupu auta nowego lub używanego, od dealera czy komisu lub od osoby fizycznej. Model może pochodzić z Polski lub z zagranicy. Maksymalny okres kredytowania wynosi ok. 8 lat. Oprocentowanie zależy od wieku samochodu, motocykla czy skutera. W niektórych ofertach wymagana jest prowizja do opłacenia. Kredyt samochodowy przyznawany jest nie tylko na auta czy motocykle, lecz także na łodzie motorowe czy nawet helikoptery.

Kredyty na działalność gospodarczą

Do kredytów na działalność gospodarczą zaliczają się:

 • kredyt inwestycyjny – na określone inwestycje,
 • kredyt obrotowy – na bieżące potrzeby;
 • kredyt płatniczy – udzielany klientom o utrwalonej dobrej kondycji finansowej w przypadku przejściowego braku środków na pokrycie wymagalnych zobowiązań;
 • kredyt pomostowy (dla firm, rolników, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych) – służy do szybszego (przed ukończeniem inwestycji) uzyskania środków przyznanych w ramach projektu unijnego;
 • kredyt technologiczny – na zakup nowej technologii (praw własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych lub badań przemysłowych, nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług) lub wdrożenie własnej;
 • kredyt w rachunku bieżącym dla firm – dostępny debet na aktualne potrzeby.

Rodzaje kredytów dla przedsiębiorców obejmują więc zarówno produkty na sprecyzowane cele, jak i na bieżące wydatki. Odrębną kategorią są rodzaje kredytów dla rolników.

Kliknij i sprawdź: Kredyt na firmę jednoosobową

Rodzaje kredytów bankowych ze względu na okres kredytowania

Rodzaje kredytów ze względu na okres kredytowania to:

 • kredyty krótkoterminowe,
 • kredyty średnioterminowe,
 • kredyty długoterminowe.

Kredyt długoterminowy

Kredyt długoterminowy to taki, którego okres kredytowania wynosi powyżej 3 lub 5 lat. Może to być m.in. kredyt gotówkowy, hipoteczny czy konsolidacyjny.

Kredyt średnioterminowy

Kredyt średnioterminowy, to taki którego okres kredytowania wynosi od 1 do 3 lub 5 lat. W tym przedziale mieszczą się kredyty gotówkowe, hipoteczne (choć te zwykle dotyczą znacznie dłuższych okresów), konsolidacyjne, ratalne i inne.

Kredyt krótkoterminowy

Kredyt krótkoterminowy to taki, którego okres kredytowania wynosi do jednego roku. Do takiego rodzaju produktów może należeć kredyt gotówkowy, ratalny.

Rodzaje kredytów bankowych w zależności od waluty kredytu

Zdecydowana większość zobowiązań w Polsce jest obecnie udzielana w walucie rodzimej, w złotówkach. Jednak wśród rodzajów kredytów w zależności od waluty kredytu wymienić można:

 • kredyty w złotówkach,
 • kredyty walutowe – najczęściej w dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich, funtach brytyjskich i euro.

Kredyt w złotówkach

Kredyt w złotówkach to typowa oferta polskich banków. Mogą z niej skorzystać pełnoletnie osoby posiadające dochody w tej walucie.

Kredyt walutowy

Kredyt walutowy to produkt, który był kiedyś w Polsce popularny. Obecnie coraz rzadziej można go otrzymać. Udzielenie tego zobowiązania uzależnione jest od tego, czy wnioskujący posiada większość dochodów w walucie, w której miałby otrzymać finansowanie. Wynika to z obowiązków nałożonych na polskie banki przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Rekomendacja S stanowi, że bank powinien udzielać klientom detalicznym kredytów zabezpieczonych hipotecznie jedynie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochody, także w przypadku klientów o wysokich dochodach. Chodzi tu o ich przeważającą część.

Kredyty walutowe dzielą się na:

 • kredyty indeksowane (środki wypłacone są w złotówkach, a kwota zostanie przeliczona w dniu wypłaty zgodnie z aktualnym kursem);
 • kredyty denominowane (wysokość kredytu jest wyrażona w walucie obcej, a bank wypłaca równowartość w złotówkach na podstawie kursu w dniu wypłaty).

Dzięki ustawie antyspreadowej raty kredytów walutowych można spłacać w walucie obcej, np. za pośrednictwem kantoru internetowego.

Kliknij i sprawdź, co warto wiedzieć o kredycie hipotecznym w euro.

Rodzaje kredytów a forma zabezpieczenia spłaty

Rodzaje zabezpieczeń kredytów:

 • hipoteczne - ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej powoduje, że w przypadku braku spłaty nieruchomość będzie mogła zostać przejęta w wyniku egzekucji komorniczej;
 • poręczenie przez żyranta - osoba ze zdolnością kredytową zobowiązuje się spłacać kredyt drugiej osoby, jeśli ta będzie miała problemy z terminowym rozliczaniem (poręczycielem może być np. rodzic studenta);
 • wkład własny,
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
 • ubezpieczenie pomostowe,
 • pojazd będący przedmiotem kredytu samochodowego,
 • cesja praw z polisy AC (także w przypadku kredytu samochodowego),
 • blokada środków na koncie czy lokacie (już po wystąpieniu opóźnień np. ze spłatą kredytu konsolidacyjnego).

Ubezpieczenia to przykład produktów cross selling, a więc takich, które zostały zrealizowane w ramach sprzedaży krzyżowej lub wiązanej. W praktyce oznacza to, że bank oferujący kredyt proponuje klientowi w ramach tej samej transakcji inne produkty i usługi. Może to być konto osobiste, karta kredytowa czy niskokwotowa pożyczka. Wśród rodzajów kredytów to te hipoteczne najczęściej wiążą się z kolejnymi usługami.

Sprawdź najważniejsze informacje o ubezpieczeniu samochodu!

Umowa a rodzaj kredytu bankowego. Różnice

Umowa kredytowa powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, bez względu na rodzaj kredytu, choć musisz wiedzieć, że przy prostych kredytach gotówkowych czy zobowiązaniach udzielanych w koncie bankowym może zdarzyć się i tak, że umowa będzie przez Ciebie akceptowana np. w aplikacji mobilnej banku lub w bankowości elektronicznej. Niezmiennie musi ona ponadto zawierać następujące dane:

 • strony umowy (bank i kredytobiorca),
 • kwotę kredytu,
 • walutę kredytu,
 • cel w przypadku kredytu celowego,
 • zasady oraz terminy spłaty rat,
 • wysokość oprocentowania,
 • sposób zabezpieczenia spłaty (wśród rodzajów kredytów według przeznaczenia głównie chodzi o kredyty mieszkaniowe, ale także samochodowe, studenckie czy konsolidacyjne),
 • koszt całkowity zobowiązania.

Umowy kredytów hipotecznych będą miały bardziej szczegółowy skład niż np. gotówkowe ze względu na liczniejsze formalności i większą wagę zobowiązania.

Jak wybrać najlepszy kredyt w banku? Jaki rodzaj kredytu brać pod uwagę?

Teraz, kiedy wiesz już, jakie są kredyty bankowe i z jakich możesz skorzystać jako osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, lub jako przedsiębiorca, pora zastanowić się, jakie kwestie powinny być przez Ciebie poddane pod rozwagę. Przede wszystkim należy zastanowić się nad tym:

 • na co mają być przeznaczone środki,
 • jaka kwota jest potrzebna do zrealizowania celu,
 • jakie są szanse na terminową spłatą biorąc pod uwagę wysokość raty i okres kredytowania,
 • który rodzaj kredytu najbardziej nadaje się do tych konkretnych potrzeb,
 • która oferta będzie najbardziej korzystna.

W wyborze pomaga porównywarka kredytów. W przypadku celu niebędącego zakupem samochodu czy nieruchomości sprawdzą się – możliwe, że i w Twoim przypadku – zobowiązania gotówkowe. Jeśli potrzebujesz stałego dostępu do dodatkowych środków na niesprecyzowane bieżące cele, to skorzystaj z karty kredytowej. W każdym przypadku dokładnie zapoznaj się z warunkami oferty w różnych bankach, w szczególności z:

 • oprocentowaniem,
 • prowizją,
 • RRSO,
 • dostępnymi kwotami,
 • okresami kredytowania,
 • możliwością wcześniejszej spłaty bez opłat.

Jeśli produkt jest w promocji, to warto przeczytać o wszystkim, co jest potrzebne do zmniejszenia kosztów.


Dodatkowe źródła:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069/art-69

https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7A1A60DB

Komentarze

Powiązane artykuły

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków?

Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków? Który bank da kredyt na 800+

...500+ nie różni się znacząco od ubiegania się o standardowy kredyt gotówkowy. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku kredytowego, należy...

...dwukrotnej średniej krajowej (około 10 tys. zł) mogła liczyć na kredyt hipoteczny w wysokości 655 tys. zł. Po wprowadzeniu programu 800 plus ich...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?

Czym są stopy procentowe NBP? Jak stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem. Gdzie wziąć kredyt gotówkowy ze stałą ratą?

...kredytu gotówkowego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy? Chcesz wybrać najtańszy kredyt gotówkowy ze stałym...

...okazuje: W 2024 roku wiele banków oferuje stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego – takie rozwiązanie spotkało się z zainteresowaniem szerokich...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile kosztuje wykończenie mieszkania za m2 w {{year}}?

Ile kosztuje wykończenie mieszkania za m2 w 2024?

...200 tys. zł, a więc mniej więcej tyle, na ile można wziąć kredyt gotówkowy. To może Cię zainteresować: Jak obliczyć koszt budowy domu?...

...fundusze na taką inwestycję w banku. Czy warto na ten cel wziąć kredyt hipoteczny, czy może lepiej wybrać ten gotówkowy? Zanim wyjaśnimy, ile...

Zobacz więcej
10 min. czytania