Kredyty gotówkowe Chwilówki 10 min. czytania

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy? Symulacja kredytu

Zaktualizowano: 2021-11-15 10:19
Opublikowano: 2019-10-31 09:46
Średnia ocena: 5,73/6 Głosów: 30
Ile musisz zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy lub pożyczkę?

Chcesz wiedzieć, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Trudno to określić z góry, ponieważ zależy to od wysokości dochodów, ich źródła, a także miesięcznych obciążeń z tytułu kosztów utrzymania, czynszu, opłat za media czy rat innych zobowiązań. Inną wysokość dochodów musisz wykazać, jeśli sam starasz się o kredyt gotówkowy, prowadząc jednoosobowe gospodarstwo domowe, a inną, gdy masz rodzinę.

Potrzebujesz pieniędzy na realizację planów remontowych czy wakacyjnych? Musisz kupić samochód albo pralkę do domu? Wszystkie te cele możesz zrealizować z wykorzystaniem kredytu gotówkowego. Jak wziąć kredyt? Bank udzieli Ci go, jeśli masz wystarczająco wysoką zdolność, a ta z kolei kształtowana jest m.in. na podstawie uzyskiwanych co miesiąc dochodów. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy. Jeśli nie spełniasz wymagań z zakresu wystarczająco wysokiej zdolności, być może rozwiązaniem dla Twoich finansów będą pożyczki chwilówki, jakie szybko i skutecznie możesz zaciągać w wybranych firmach pozabankowych.

Jakie warunki należy spełnić, ubiegając się o kredyt gotówkowy?

Podstawowym elementem oferty banków w Polsce są kredyty gotówkowe. To zobowiązania, które można spożytkować na dowolne cele, zwykle niepowodujące konieczności ustanowienia przez Ciebie dodatkowego zabezpieczenia spłaty, np. poręczenia czy zastawu na ruchomościach lub nieruchomości. Kredyt gotówkowy jest udzielany na podstawie prostego procesu, w ramach którego weryfikowane są wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące wiarygodności finansowej klienta.

Chcesz wiedzieć, jak dostać kredyt gotówkowy? Podstawą jest tutaj wytypowanie oferty, która Cię interesuje, a następnie złożenie wniosku do banku na formularzu udostępnionym przez instytucję. Wówczas rozpoczyna się proces weryfikacyjny. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy? Banki mogą dowolnie kształtować swoją politykę, ale najczęściej od potencjalnych kredytobiorców wymagają:

 • ukończenia 18 roku życia,
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadania dobrej historii kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej (BIK),
 • posiadania odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej.

Bank nie udzieli kredytu gotówkowego, ani tym bardziej kredytu hipotecznego, klientowi, który nie jest pełnoletni i nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z Kodeksem cywilnym pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą ukończenia 18 roku życia. Bank nie może udzielić finansowania osobie niepełnoletniej, ponieważ zgodnie z art. 14 Kodeksu cywilnego czynność prawna, jaką jest zawarcie umowy kredytowej, dokonana przez taką osobę będzie uznana za nieważną. Wyjątkiem od reguły jest tylko zawieranie przez osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych umów w drobnych sprawach życia codziennego. Umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, z wyjątkiem umów, które pociągają za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Dobra historia w BIK-u, kształtowana dzięki terminowej spłacie kredytów, powoduje, że bank nie ma powodów do obaw i nadmiernego ryzykowania przy udzielaniu kredytu gotówkowego klientowi. Brak historii w BIK-u nie jest korzystny dla potencjalnego klienta, ponieważ nie wiadomo, czego spodziewać się po danej osobie w kwestii spłaty nowo udzielanego zobowiązania. Zła historia w BIK-u, wskazująca na spóźnienia w spłacie kredytów i pożyczek, jest argumentem definitywnie wskazującym na konieczność odrzucenia wniosku klienta. Dobra historia kredytowania przyspieszy wydanie pozytywnej decyzji, o ile wynik szacowania zdolności do spłaty zobowiązania będzie dla banku zadowalający.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Ocena zdolności kredytowej

Wiesz już, kto może otrzymać kredyt gotówkowy w banku. Wymogiem są odpowiedni wiek – powyżej 18 roku życia – dobra historia w BIK-u, a także posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Ocena owej zdolności dokonywana jest przede wszystkim na podstawie dochodów uzyskiwanych przez potencjalnego kredytobiorcę z określonych źródeł oraz kosztów, jakie ponosi co miesiąc z różnego tytułu.

To kieruje, rzecz jasna, do pytania, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy. Mowa tu o wysokości zdolności, jaką musisz się odznaczać, aby liczyć na uzyskanie z banku pozytywnej decyzji. Zdolność kredytowa jest określana jako zdolność do regulowania rat hipotetycznego kredytu, łącznie z odsetkami i innymi opłatami, w terminach określonych w umowie. Tak naprawdę nie ma jednak powszechnie uznawanej i wykorzystywanej we wszystkich bankach metody na szacowanie zdolności.

Zasadniczo możesz przyjąć, że powinieneś zarabiać na tyle dużo, aby bez problemu radzić sobie z pokryciem bieżących wydatków oraz z planowaną, comiesięczną spłatą rat kapitałowo-odsetkowych swojego nowego zobowiązania. Dla banku liczy się więc nie tylko to, ile zarabiasz, lecz także ile wydajesz ze swoich dochodów na życie, opłaty czy uiszczanie innych zobowiązań.

Banki, udzielając standardowych kredytów gotówkowych, swoje wyliczenia zdolności kredytowej klienta opierają najczęściej na uśrednionych danych, jakie udostępnia powszechnie Główny Urząd Statystyczny, jeśli chodzi o kategorię kosztów. Przyjmuje się, że wydatki związane z utrzymaniem jednoosobowego gospodarstwa domowego wynoszą około 1000-1300 zł, a każdy kolejny domownik podnosi wysokość stałych kosztów o kwotę od 800 do 1000 zł.

Dlatego naturalnie 1300 zł dochodów miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego to zbyt mała kwota, abyś mógł otrzymać pozytywną decyzję na złożony wniosek o kredyt gotówkowy.

Co poza zarobkami wpływa na zdolność kredytową?

Nie tylko wysokość i źródło dochodów, jakie uzyskujesz, kształtują wysokość Twojej zdolności kredytowej. Zdolność ta uzależniona jest ponadto od takich parametrów opisujących Twoją indywidualną sytuację, jak:

 • wysokość comiesięcznych wydatków;
 • liczba osób znajdujących się na utrzymaniu kredytobiorcy;
 • wysokość aktualnego zadłużenia;
 • wiek, stan cywilny i wykształcenie czy wykonywany zawód kredytobiorcy;
 • historia kredytowa, pokazująca, czy klient spłacał terminowo swoje wcześniejsze zobowiązania finansowe.

Banki stosują własne algorytmy służące do obliczania zdolności potencjalnych kredytobiorców, ale najważniejsze są w nich wysokość i źródło pozyskiwanych przez klienta zarobków oraz wysokość zobowiązań.

Jak obliczyć swoją zdolność kredytową?

W celu oszacowania potencjalnej, prawdopodobnej zdolności możesz posłużyć się kalkulatorem zdolności kredytowej w internecie. To formularz elektroniczny z kilkoma ważnymi polami, których wypełnienie pozwoli Ci poznać maksymalną kwotę zobowiązania, na jaką Cię stać przy obecnych dochodach i poziomie wydatków. Najczęściej w takim kalkulatorze należy wpisać:

 • rodzaj kredytu, jaki chcesz zaciągnąć – np. kredyt gotówkowy;
 • kwotę kredytu w złotówkach;
 • okres spłaty – w miesiącach lub w latach;
 • dochód w złotówkach (całkowity dochód miesięczny na rękę dla wszystkich osób w jednym gospodarstwie domowym);
 • opłaty w złotówkach (opłaty związane z czynszem, kosztami dostarczania mediów, kosztami żywności edukacją, transportem, rozrywką itp.);
 • raty innych kredytów oraz pozostałych zobowiązań finansowych w złotówkach.

Banki mogą brać pod uwagę wiele innych kwestii związanych z kształtowaniem się Twojej zdolności kredytowej, a w kalkulatorze internetowym otrzymasz jedynie szacunkową wysokość kredytu gotówkowego, na który Cię stać z założonym okresem.

Sprawdź także nasz aktualny Kalkulator kredytowy 

Wysokość dochodów a maksymalna kwota kredytu gotówkowego

Jeszcze kilka lat temu banki, udzielając kredytów swoim klientom, musiały przestrzegać restrykcyjnych wytycznych wskazanych w Rekomendacji T wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. To rekomendacja dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Wskazywała ona, że poziom zdolności kredytowej klienta musi być odpowiednio wysoki, aby ten mógł otrzymać kredyt gotówkowy. Ile trzeba zarabiać, aby spełniać wymagania Rekomendacji T KNF? Otóż zapisy tej rekomendacji zakładały, że stosunek sumy zobowiązań kredytobiorcy do jego dochodu netto, określany jako wskaźnik DTI, nie może być wyższy niż 50 proc., a jeśli dochody klienta były wyższe niż średnia krajowa w danym roku, to wskaźnik DTI mógł wynosić nawet 65 proc.

Obecnie banki mają dużą swobodę w ustalaniu górnej kwoty kredytu gotówkowego, który można zaciągnąć. Ile może on maksymalnie wynieść? Maksymalna kwota kredytu konsumenckiego, czyli również kredytu gotówkowego, to 255 550 zł. Same banki najczęściej nie udzielają kredytów gotówkowych bez dodatkowych zabezpieczeń spłaty wyższych niż kwota 150-200 tys. zł.

Nie tylko dochody i wydatki klienta mają wpływ na to, ile kredytu gotówkowego będziesz mógł ostatecznie zaciągnąć. Ważne jest również to, na jak długi okres chcesz rozłożyć spłatę swojego potencjalnego zobowiązania. Im dłuższy ten okres, tym wyższa jest zdolność klienta. Ile możesz dostać kredytu, jeśli Twoje dochody wynoszą tyle co najniższa czy średnia krajowa?

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Symulacja kredytu                                                

To, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt 100 000 zł, najlepiej jest sprawdzić na przykładach z życia wziętych. Czy otrzymasz kredyt gotówkowy i w jakiej wysokości, jeśli uzyskujesz dochód równy najniższej krajowej lub średniej krajowej? W 2021 roku najniższe wynagrodzenie krajowe wynosiło brutto 2600 zł, czyli 2061,67 zł netto. Z kolei średnie krajowe wynagrodzenie wynosiło we wrześniu 2021 roku 5841 zł brutto, czyli 4207 zł netto.

Ile przy takich zarobkach można otrzymać kredytu gotówkowego w polskich bankach? Sprawdź to w poniższej tabelce:

Dochód netto

2061,67 zł

4207 zł

Liczba osób w gospodarstwie domowym

1

1

Koszty utrzymania

1000 zł

1000 zł

Zobowiązania kredytowe (rata miesięczna)

500 zł

500 zł

Okres kredytowania (wnioskowany)

48 miesięcy

48 miesięcy

Zdolność kredytowa klienta

23 939 zł

89 764 zł

Osoba, która zarabia tyle, co średnia krajowa i ponosi 1000 zł kosztów miesięcznego utrzymania oraz spłaca raty w wysokości 500 zł miesięcznie, otrzyma kredyt gotówkowy na kwotę 100 000 zł, jeśli zwiększy okres spłaty do 55 miesięcy.

Natomiast singiel z dochodami na poziomie najniższej krajowej nie otrzyma kredytu na 100 000 zł, nawet jeśli wydłuży okres do 10 lat (120 miesięcy). W takim wypadku jego zdolność będzie nieco wyższa niż 50 tys. zł.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać pożyczkę w parabanku?

Parabanki, czyli firmy pożyczkowe udzielające pożyczek gotówkowych poza systemem bankowym, mają znacznie niższe wymagania w kwestii zdolności potencjalnych pożyczkobiorców niż instytucje bankowe. Na dodatek najczęściej nie musisz składać żadnych dokumentów dochodowych, aby otrzymać pozytywną decyzję. Jak zatem dostać pożyczkę pozabankową? Wystarczy złożyć wniosek o takie zobowiązanie wraz z oświadczeniem o wysokości uzyskiwanych dochodów oraz ponoszonych wydatków.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Podsumowanie

Chcesz ostatecznie dowiedzieć się, ile trzeba zarabiać, żeby wziąć kredyt gotówkowy? Tak naprawdę wysokość zarobków jest tak samo ważna jak stabilność ich uzyskiwania. Lepszą zdolność będziesz mieć, jeśli masz stałą umowę o pracę i na Twoje konto co miesiąc wpływa 2000 zł, niż jeśli w jednym miesiącu zarobiłeś 4000 zł, ale w dwóch kolejnych Twoje zarobki wynosiły po kilkaset złotych i były uzyskiwane z tytułu nieregularnie podpisywanych umów cywilnoprawnych, jak umowa-zlecenie i umowa o dzieło.

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak zrezygnować z karty kredytowej w banku?
11.01.2023

Jak zrezygnować z karty kredytowej w banku?

...nas do szukania na każdym kroku oszczędności. Tak czy inaczej, karta kredytowa stanowi dobrą alternatywę dla kredytu gotówkowego i chętnie z...

...dla kredytu gotówkowego i chętnie z niej korzystamy. Rezygnacja z karty kredytowej przed upłynięciem okresu określonego w zawartej umowie jak...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia? Jak go obliczyć
12.12.2022

Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia? Jak go obliczyć

...do podejmowania krótko- i długoterminowych decyzji biznesowych czy oceny sytuacji majątkowej i finansowej przez odbiorców zewnętrznych i kredytodawców.  Gdy przedsiębiorstwo stara się o kredyt gotówkowy, bank z pewnością sprawdzi efektywność jego działania, właśnie weryfikując najświeższe dane z zakresu analizy finansowej. Zacznijmy od wyjaśnienia, co oznacza wskaźnik ogólnego...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Jak otrzymać pożyczkę na raty 0%?
09.12.2022

Jak otrzymać pożyczkę na raty 0%?

...którzy ze względu na niską zdolność nie mają szans na kredyt gotówkowy w banku. Obecnie wiele firm pozabankowych ma w ofercie pierwszą...

...zależy na niskim koszcie zobowiązania, przyciąga szczególnie chwilówka 0 procent – nieoprocentowana oferta, której RRSO wynosi 0%...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?
08.12.2022

Czym są stopy procentowe NBP? Jak wyższe stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Na czym polegają płatności odroczone?
28.11.2022

Na czym polegają płatności odroczone i kiedy można z nich skorzystać?

...zna takie sytuacje – wiele osób decyduje się wówczas na szybki kredyt gotówkowy lub zaciągnięcie chwilówki. Naprzeciw oczekiwaniom szerokiej...

...pytania. W pewnym sensie przelew odroczony jest alternatywą dla kredytu gotówkowego lub pożyczki, ma jednak jeden duży atut – samo odroczenie...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Jak sprawdzić ile rat zostało do spłacenia kredytu?
21.11.2022

Jak sprawdzić ile rat zostało do spłacenia kredytu?

...lub elektronicznej, jako załącznik do podpisywanej umowy np. kredytu gotówkowego. W przypadku gdy proces wnioskowania odbywa się zdalnie...

...spłaty, może on ulegać zmianom, niezależnie od tego, czy to kredyt hipoteczny, czy gotówkowy. Przykładem konieczności wprowadzenia modyfikacji...

Zobacz więcej
5 min. czytania