Kredyty gotówkowe 13 min. czytania

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy? Symulacja kredytu

Zaktualizowano: 2023-09-21 10:26
Opublikowano: 2019-10-31 09:46
Średnia ocena: 5,73/6 Głosów: 30
Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Symulacja kredytu

Chcesz wiedzieć, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Znaczenie ma nie tylko wysokość dochodów, lecz także ich źródła oraz miesięczne obciążenia. Wysoka inflacja spowodowała, że w 2022 roku RPP wielokrotnie podwyższała wysokość głównych stóp procentowych, co sprawiło, że kredyty stały się droższe, a zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców zmalała. Jakie dochody trzeba mieć obecnie, by zaciągnąć kredyt gotówkowy?

Rok 2022 był ciężki dla polskich kredytobiorców. Już na koniec 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej podejmowała decyzje o podwyżce wysokości głównych stóp procentowych. Cykl podwyżek był kontynuowany również w 2022 roku. Wszystko to doprowadziło do sytuacji, w której diametralnie zdrożały koszty kredytowania, za co odpowiada coraz wyższa stawka WIBOR(R).

Na domiar złego kredyty gotówkowe stały się mniej dostępne z uwagi na rekomendacje KNF dotyczące stosowania buforu bezpieczeństwa w zakresie możliwej zmiany wspomnianej stawki referencyjnej. 

Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać kredyt gotówkowy i ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy w 2023 roku? Innymi słowy, jakie dochody będą wystarczające dla banku, by wydał pozytywną decyzję na wniosek o kredyt gotówkowy?

Jakie warunki należy spełnić, ubiegając się o kredyt gotówkowy?

Podstawowym elementem oferty banków w Polsce są kredyty gotówkowe. To zobowiązania, które można spożytkować na dowolne cele, zwykle niepowodujące konieczności ustanowienia przez Ciebie dodatkowego zabezpieczenia spłaty, np. poręczenia czy zastawu na ruchomościach lub nieruchomości.

Kredyt gotówkowy jest udzielany na podstawie procesu, w ramach którego weryfikowane są wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące wiarygodności finansowej klienta.

Chcesz wiedzieć, jak dostać kredyt gotówkowy? Podstawą jest tutaj wybranie interesującej Cię oferty, a następnie złożenie wniosku do banku na formularzu udostępnionym przez instytucję. Po wykonaniu tych kroków rozpoczyna się proces weryfikacyjny.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy? Banki mogą dowolnie kształtować swoją politykę, ale najczęściej od potencjalnych kredytobiorców wymagają:

Bank nie udzieli kredytu gotówkowego, ani tym bardziej kredytu hipotecznego, klientowi, który nie jest pełnoletni i nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z Kodeksem cywilnym pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą ukończenia 18 roku życia.

Bank nie może udzielić finansowania osobie niepełnoletniej, ponieważ zgodnie z art. 14 Kodeksu cywilnego czynność prawna, jaką jest zawarcie umowy kredytowej, dokonana przez taką osobę będzie uznana za nieważną.

Wyjątkiem od reguły są umowy w drobnych sprawach życia codziennego – mogą je zawierać również osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Taka umowa staje się ważna z chwilą jej wykonania, z wyłączeniem umów, które pociągają za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Dobra historia w BIK-u, kształtowana dzięki terminowej spłacie kredytów, powoduje, że bank nie ma powodów do obaw i nadmiernego ryzykowania przy udzielaniu klientowi kredytu gotówkowego. Brak historii w BIK-u nie jest korzystny dla potencjalnego klienta, ponieważ nie wiadomo, czego należy spodziewać się po danej osobie w kwestii spłaty nowo udzielanego zobowiązania.

Zła historia w BIK-u, wskazująca na spóźnienia w spłacie kredytów i pożyczek, jest argumentem definitywnie wskazującym na konieczność odrzucenia wniosku. Dobra historia kredytowania przyspieszy wydanie pozytywnej decyzji kredytowej, o ile wynik szacowania zdolności do spłaty zobowiązania będzie dla banku zadowalający.

To może Cię zainteresować: Czy można wyczyścić dane w BIK?

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Ocena zdolności kredytowej

Wiesz już, kto może otrzymać kredyt gotówkowy w banku. Wymogiem są odpowiedni wiek – powyżej 18 roku życia – dobra historia w BIK-u, a także posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej.

Ocena owej zdolności dokonywana jest przede wszystkim na podstawie dochodów uzyskiwanych przez potencjalnego kredytobiorcę z określonych źródeł oraz z uwzględnieniem kosztów, jakie ponosi co miesiąc z różnego tytułu.

To kieruje do pytania, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy. Mowa tu o zdolności kredytowej, jaką musisz się odznaczać, aby liczyć na uzyskanie z banku pozytywnej decyzji.

Zdolność kredytowa jest określana jako zdolność do regulowania rat kredytu, łącznie z odsetkami i innymi opłatami, w terminach określonych w umowie. Tak naprawdę nie ma jednak powszechnie uznawanej i wykorzystywanej we wszystkich bankach metody szacowania tej zdolności.

Zasadniczo możesz przyjąć, że powinieneś zarabiać na tyle dużo, aby bez problemu radzić sobie z pokryciem bieżących wydatków oraz z planowaną, comiesięczną spłatą rat kapitałowo-odsetkowych swojego nowego zobowiązania. Dla banku liczy się więc nie tylko to, ile zarabiasz, lecz także to, ile wydajesz ze swoich dochodów na życie, opłaty czy uiszczanie innych zobowiązań.

Banki, udzielając standardowych kredytów gotówkowych, najczęściej opierają swoje wyliczenia zdolności kredytowej klienta na uśrednionych danych, jakie udostępnia powszechnie Główny Urząd Statystyczny w ramach kategorii kosztów.

Przyjmuje się, że wydatki związane z utrzymaniem jednoosobowego gospodarstwa domowego jeszcze w 2021 roku wynosiły około 1000-1300 zł, a każdy kolejny domownik podnosił wysokość stałych kosztów o kwotę od 800 do 1000 zł.

Dopiero w połowie 2023 roku GUS opublikuje nowe dane dotyczące wydatków polskich gospodarstw domowych w 2022 roku. Na podstawie średniorocznej inflacji w Polsce w ubiegłym roku, która wyniosła 14,4 proc., można jednak wskazać, że średnia kwota wydatków na utrzymanie gospodarstwa domowego na jedną osobę wynosiła około 1144-1487 zł, a każda kolejna osoba w rodzinie podnosiła te wydatki o kwotę 915-1144 zł.

Dlatego naturalnie 1500 zł dochodów miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego to zbyt mała kwota, abyś mógł otrzymać pozytywną decyzję na złożony wniosek o kredyt gotówkowy.

Co poza zarobkami wpływa na zdolność kredytową?

Nie tylko wysokość i źródło dochodów, jakie uzyskujesz, kształtują wysokość Twojej zdolności kredytowej. Zdolność ta uzależniona jest ponadto od takich parametrów opisujących Twoją sytuację, jak:

 • wysokość comiesięcznych wydatków;
 • liczba osób znajdujących się na Twoim utrzymaniu;
 • wysokość aktualnego zadłużenia;
 • wiek, stan cywilny, wykształcenie i wykonywany zawód;
 • historia kredytowa, pokazująca, czy klient spłacał terminowo swoje wcześniejsze zobowiązania finansowe.

Banki stosują własne algorytmy służące do obliczania zdolności potencjalnych kredytobiorców, ale najważniejsze są w nich wysokość i źródło pozyskiwanych przez klienta zarobków oraz wysokość zobowiązań.

Kliknij i sparwdź: Co wpływa na zdolność kredytową?

Jak obliczyć swoją zdolność kredytową?

W celu oszacowania potencjalnej, prawdopodobnej zdolności możesz posłużyć się kalkulatorem zdolności kredytowej w internecie. To formularz elektroniczny z kilkoma ważnymi polami, których wypełnienie pozwoli Ci poznać maksymalną kwotę zobowiązania, na jaką Cię stać przy obecnych dochodach i wydatkach. Najczęściej w takim kalkulatorze należy wpisać:

 • rodzaj kredytu, jaki chcesz zaciągnąć – np. kredyt gotówkowy;
 • kwotę kredytu w złotówkach;
 • okres spłaty – w miesiącach lub w latach;
 • dochód w złotówkach (całkowity dochód miesięczny na rękę dla wszystkich osób w jednym gospodarstwie domowym);
 • opłaty w złotówkach (opłaty związane z czynszem, mediami, żywnością, edukacją, transportem, rozrywką itp.);
 • raty innych kredytów oraz pozostałych zobowiązań finansowych w złotówkach.

Banki mogą brać pod uwagę wiele innych kwestii związanych z kształtowaniem się Twojej zdolności kredytowej, a w kalkulatorze internetowym otrzymasz jedynie szacunkową wysokość kredytu gotówkowego, na który Cię stać z założonym okresem.

Z naszą pomocą możesz także dowiedzieć się jak zwiększyć swoją zdolność kredytową. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi poradami.

Wysokość dochodów a maksymalna kwota kredytu gotówkowego

Jeszcze kilka lat temu banki, udzielając kredytów swoim klientom, musiały przestrzegać restrykcyjnych wytycznych wskazanych w Rekomendacji T wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. To rekomendacja dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Wskazywała ona, że poziom zdolności kredytowej klienta musi być odpowiednio wysoki, aby ten mógł otrzymać kredyt gotówkowy.

Ile trzeba było zarabiać, aby spełniać wymagania Rekomendacji T KNF? Otóż zapisy tej rekomendacji zakładały, że stosunek sumy zobowiązań kredytobiorcy do jego dochodu netto, określany jako wskaźnik DTI, nie może być wyższy niż 50 proc., a jeśli zarobki klienta były wyższe niż średnia krajowa w danym roku, to wskaźnik DTI mógł wynosić nawet 65 proc.

Jednak nowelizacja Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego z 2019 roku spowodowała, że zmieniły się zalecane bankom zasady obliczania zdolności kredytowej klientów. Instytucje te zostały zwolnione z obowiązku stosowania wspomnianego powyżej wskaźnika DTI.

Nowelizacja spowodowała, że został on zastąpiony wskaźnikiem DstI i wymagany jest głównie przy kredytach hipotecznych, wysokokwotowych. Banki komercyjne miały obowiązek dostosowania się do wskaźnika DstI od 1 lipca 2021 roku, a banki spółdzielcze, jak wskazała KNF, musiały to zrobić do 1 stycznia 2023 roku.

Wskaźnik DstI pozwala bankom wyliczyć, jaka jest relacja całkowitych rocznych zobowiązań klienta do jego całkowitego dochodu w ciągu roku. Daje to pełniejszy obraz tego, jakie podejście do zadłużenia ma kredytobiorca i czy jego dochody są stabilne.

Rekomendacja S zaleca, by banki same określały indywidualnie akceptowalną wartość wskaźnika DstI. W zaleceniach Komisji znalazł się jednak zapis, by instytucje te unikały udzielania kredytów hipotecznych (ale można to odnieść również do kredytów gotówkowych) w sytuacji, gdy wskaźnik DstI wynosi mniej niż:

 • 40 proc. w przypadku klientów o dochodach niższych niż przeciętna wartość wynagrodzeń w miejscu zamieszkania tych osób,
 • 50 proc. w przypadku klientów o dochodach wyższych od średniej.

Obecnie banki mają dużą swobodę w ustalaniu górnej kwoty kredytu gotówkowego, który można zaciągnąć. Ile może ona maksymalnie wynieść? Maksymalna kwota kredytu konsumenckiego, czyli również kredytu gotówkowego, to 255 550 zł. Same banki najczęściej nie udzielają kredytów gotówkowych wyższych niż 150-200 tys. zł, jeśli nie mają dodatkowych zabezpieczeń spłaty.

Nie tylko dochody i wydatki klienta mają wpływ na to, jak wysoki kredyt gotówkowy będziesz mógł ostatecznie zaciągnąć. Ważne jest również to, na jak długi okres chcesz rozłożyć spłatę swojego potencjalnego zobowiązania. Im jest on dłuższy, tym wyższa jest zdolność klienta. Ile możesz dostać kredytu, jeśli Twoje dochody wynoszą tyle co najniższa czy średnia krajowa?

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Symulacja kredytu

To, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt 100 000 zł, najlepiej jest sprawdzić na przykładach z życia wziętych. Czy otrzymasz kredyt gotówkowy i w jakiej wysokości, jeśli uzyskujesz dochód równy najniższej krajowej lub średniej krajowej?

Od 1 stycznia 2023 roku najniższe wynagrodzenie krajowe wynosi 3490 zł brutto, czyli 2397,56 zł netto, natomiast od 1 lipca 2023 roku wyniesie 3600 zł netto i 2784 zł netto. Z kolei średnie krajowe wynagrodzenie było równe w grudniu 2022 roku 7329,96 zł brutto, czyli 5 326,78 zł netto.

Ile kredytu gotówkowego można otrzymać w polskich bankach przy takich zarobkach? Sprawdź to w poniższej tabelce:

Dochód netto

2397,56 zł

5 326,78 zł

Liczba osób w gospodarstwie domowym

1

1

Koszty utrzymania

1400 zł

1400 zł

Zobowiązania kredytowe (rata miesięczna)

700 zł

700 zł

Okres kredytowania (wnioskowany)

48 miesięcy

48 miesięcy

Zdolność kredytowa klienta

11 884 zł

106 222 zł

Osoba, która zarabia tyle co średnia krajowa i ponosi 1400 zł kosztów miesięcznego utrzymania oraz spłaca raty w wysokości 700 zł miesięcznie, otrzyma kredyt gotówkowy na kwotę 106 222 zł.

Natomiast singiel z dochodami na poziomie najniższej krajowej nie uzyska kredytu na 100 000 zł, nawet jeśli wydłuży okres do 10 lat (120 miesięcy). W takim wypadku jego zdolność będzie nieco wyższa niż 23 tys. zł.

Warto sprawdzić: Jak zaciągnąć szybki kredyt lub pożyczkę w 15 minut?

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać pożyczkę w parabanku?

Parabanki, czyli firmy pożyczkowe udzielające pożyczek gotówkowych poza systemem bankowym, mają znacznie niższe wymagania w kwestii zdolności potencjalnych pożyczkobiorców niż instytucje bankowe. Na dodatek najczęściej nie musisz składać żadnych dokumentów dochodowych, aby otrzymać pozytywną decyzję.

Jak zatem dostać pożyczkę pozabankową? Wystarczy złożyć wniosek o takie zobowiązanie wraz z oświadczeniem o wysokości uzyskiwanych dochodów oraz ponoszonych wydatków.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Podsumowanie

Wysoka inflacja w Polsce, wysoki WIBOR(R) wraz z zaostrzonymi kryteriami szacowania zdolności kredytowej w bankach powodują, że coraz trudniej o zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Zarobki singla na poziomie najniższej krajowej okazują się najczęściej niewystarczające, chyba że zależy mu na szybkim kredycie na kwotę co najwyżej kilku tysięcy złotych.

Niestety, ale sumy w okolicy 20-30 tys. zł pozostają poza jego zasięgiem. Osoby zarabiające tyle co średnia krajowa mogą jednak przebierać w propozycjach bankowych, ale pytanie – czy warto, skoro koszty kredytowania są tak wysokie? Bardzo prawdopodobne, że w 2023 roku RPP w końcu zacznie obniżać stopy procentowe, a wraz z nimi powinny zmaleć koszty odsetek i innych opłat związanych z kredytami.

Nie przegap: 

Czy mając kredyt hipoteczny można wziąć kredyt gotówkowy?

Kredyt 40 tys. złotych. Jaka rata? Warunki i oferta banków

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak dostać kredyt gotówkowy w Niemczech?

Jak dostać kredyt gotówkowy w Niemczech?

...kredytowej. W jakim banku w Niemczech najłatwiej dostać kredyt gotówkowy? W Sparkasse uzyskanie pożyczki może być wyjątkowo proste...

...i oceny zdolności kredytowej klienta. Jakie jest oprocentowanie kredytu gotówkowego w Niemczech? Oprocentowanie efektywne roczne (APR) dla kredytów...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków?

Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków? Który bank da kredyt na 800+

...500+ nie różni się znacząco od ubiegania się o standardowy kredyt gotówkowy. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku kredytowego, należy...

...dwukrotnej średniej krajowej (około 10 tys. zł) mogła liczyć na kredyt hipoteczny w wysokości 655 tys. zł. Po wprowadzeniu programu 800 plus ich...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?

Czym są stopy procentowe NBP? Jak stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem. Gdzie wziąć kredyt gotówkowy ze stałą ratą?

...kredytu gotówkowego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy? Chcesz wybrać najtańszy kredyt gotówkowy ze stałym...

...okazuje: W 2024 roku wiele banków oferuje stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego – takie rozwiązanie spotkało się z zainteresowaniem szerokich...

Zobacz więcej
7 min. czytania