Okres kredytowania - na jaki okres można zaciągnąć kredyt i jak wybrać odpowiedni?

Zaktualizowano: 06.07.2021 11:58
Opublikowano: 12.04.2021 14:38
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 8

Okres kredytowania to jeden z najważniejszych parametrów kredytu. Wpływa on zarówno na wysokość raty, jak i na całkowity koszt zobowiązania. Powinien być na tyle krótki, by nie dopłacać za dużo do pożyczonego kapitału, ale i na tyle długi, by nie powodować problemów ze spłatą raty.

Okres kredytowania - co oznacza?

Co to jest okres kredytowania? Jest to ustalona z góry liczba miesięcy, w trakcie których kredytobiorca musi uregulować raty kapitałowo-odsetkowe. Okres kredytowania jest krótszy w przypadku pożyczek gotówkowych, kredytów gotówkowych oraz kredytów ratalnych i trwa od trzydziestu dni do kilkudziesięciu miesięcy. Kredyty hipoteczne charakteryzują się znacznie dłuższym czasem na spłatę - w tym wypadku trwa on 20-35 lat. Zgodnie z definicją okresu kredytowania liczba rat wpływa na wysokość odsetek. Im dłuższy czas na spłatę, tym lżejsze obciążenie dla miesięcznego budżetu, ale niekoniecznie mniejszy koszt całego zobowiązania.

Przykład: kredyt gotówkowy na 20 tys. zł w Alior Banku. Przy rozłożeniu rat na 48 miesięcy opłaty będą wynosić po 495,11 zł (RRSO 9,08%, oprocentowanie 7,19%, prowizja 3%). Całkowita kwota do zapłaty to 23 762,90 zł. Ten sam kredyt ze spłatą rozłożoną na 36 miesięcy wiąże się z ratami w wysokości 637,86 zł i całkowitą kwotą do zapłaty 22 962,83 zł (RRSO 9,60%, oprocentowanie 7,20%, prowizja 0%). Z kolei przy okresie kredytowania 60 miesięcy raty wynosiłyby 409,75 zł, a całkowita kwota do zapłaty to 24 585,13 zł (RRSO 8,77%, oprocentowanie 7,19%, prowizja 3%).

Okres kredytowania - co to znaczy w kontekście szacowania całkowitej kwoty do zapłaty? Jak widać na tym przykładzie większa liczba rat powoduje, że kredyt łatwiej jest spłacić, ale więcej dopłaca się do pożyczonego kapitału. Na koszt wpływa też ewentualne ubezpieczenie - może ono zmniejszyć prowizję lub marżę, ale zwiększa ratę poprzez dodanie składki. Warto używać kalkulatorów kredytowych online, aby wprowadzać różne okresy kredytowania i sprawdzać, który wariant byłby najkorzystniejszy. Trzeba przy tym brać pod uwagę także fakt, że im wyższa kwota raty, tym wyższe wymagania banków co do zdolności kredytowej. Instytucja może nie przyznać kredytu rozłożonego na 48 miesięcy, ale udzieli decyzji pozytywnej przy 60 miesiącach.

Jaki jest maksymalny okres kredytowania?

Obecnie najdłuższy okres kredytowania to 35 lat i nie ma możliwości jego wydłużenia. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła jednak na banki obowiązek rekomendowania klientom detalicznym maks. 25 lat. Kredytobiorcy wciąż mogą jednak taki okres wydłużyć. Dlaczego zbyt długi okres kredytowania nie jest zalecany? Ma to związek z tym, że klient musi płacić w sumie znacznie większe odsetki. Poza tym znaczenie ma wiek i sytuacja zawodowa. Załóżmy, że klient wziął kredyt hipoteczny mając 25 lat. Jeśli spłaci go w 35 lat, to ostatnią ratę ureguluje w wieku 60 lat, a więc w czasie, w którym będzie przechodził lub będzie szykował się powoli do przechodzenia na emeryturę. To istotne, bo świadczenia emerytalne są znacznie skromniejsze niż dochody z pracy zawodowej. Dla banku oznacza to z kolei większe ryzyko problemów ze spłatą. W trakcie 35 lat dojdzie do niejednej zmiany stóp procentowych, a więc koszty są trudne do przewidzenia. Można więc narazić się na zadłużenie.

Sprawdź, ile wynosi średnia emerytura w Polsce!

Rodzaje kredytów ze względu na okres kredytowania:

 • kredyty krótkoterminowe - spłata do 12 miesięcy,
 • kredyty średnioterminowe - spłata od 12 do 60 miesięcy,
 • kredyty długoterminowe - spłata powyżej 60 miesięcy.

Kredyt gotówkowy - maksymalny okres kredytowania

W przypadku kredytu gotówkowego najdłuższy okres kredytowania to 120 miesięcy, czyli dziesięć lat. Biorąc pod uwagę, że na ogół górną granicą kwotową dla tego typu produktu kredytowego jest 100 tys. zł, to rata wynosiłaby wtedy ponad 833 zł. Kredyt gotówkowy należy jednak do tych droższych, a więc przeciąganie spłaty nie jest zbyt opłacalne. Jeśli kwota ma być wyższa, to warto rozważyć kredyt hipoteczny, który jest znacznie tańszy w stosunku do kapitału.

Sprawdź: Kredyt gotówkowy dla obcokrajowców

Kredyt hipoteczny - maksymalny okres kredytowania

W wypadku kredytu hipotecznego okres kredytowania wynosi maksymalnie 35 lat. Większa liczba rat spowodowana jest wysoką kwotą, jaka zwykle przeznaczana jest na zakup czy modernizację nieruchomości. Wybierając okres kredytowania kredytu hipotecznego, trzeba znaleźć złoty środek, a więc wziąć pod uwagę swoją zdolność kredytową, potencjalne obciążenie domowego budżetu oraz ostateczny koszt zobowiązania.

Kredyt konsolidacyjny - maksymalny okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania dla kredytu konsolidacyjnego wynosi 120 miesięcy dla wariantu gotówkowego i 30 lat dla hipotecznego. Pierwsza opcja jest droższa, ale ma krótszą i mniej skomplikowaną procedurę. Druga wymaga zabezpieczenia nieruchomością, ale pozwala na rozłożenie spłaty na mniejsze raty.

Jaki jest minimalny okres kredytowania

Dolny próg przedstawia się następująco:

 • kredyt gotówkowy - minimalny okres kredytowania to 3 miesiące,
 • kredyt hipoteczny - minimalny okres kredytowania to 12 miesięcy,
 • kredyt konsolidacyjny - minimalny okres kredytowania to 3-6 miesięcy (w zależności od banku).

Każdy kredyt można nadpłacić lub spłacić wcześniej w całości. Na ogół banki nie pobierają opłat z tego tytułu, choć warto się upewnić, sprawdzając tabele opłat i prowizji. Zdarza się, że kredytobiorcy mają uzbieraną większość kwoty na dany cel np. zakup nieruchomości i chcą pożyczyć niewielką część, którą szybciej spłacą. Minimalny okres kredytowania kredytu hipotecznego nie stoi więc na przeszkodzie, aby takie zobowiązanie mieć z głowy wcześniej.

Okres kredytowania - jak wybrać najlepszy?

Najlepszy okres kredytowania to taki, który nie powoduje, że rata mocno obciąża miesięczny budżet. KNF zaleca, by suma zobowiązań finansowych nie przekraczała 50% dochodów gospodarstwa domowego lub 65%, jeśli dorośli zarabiają więcej niż średnia krajowa. Warto zostawić sobie pewien margines procentowy, bo w przypadku długiego okresu kredytowania może się wiele zdarzyć: zmienią się wysokości rat, kredytobiorca straci pracę, pojawią się niespodziewane wydatki itp. Z drugiej strony nadmierne wydłużenie okresu spłaty to większe koszty kredytu. Można natomiast skorzystać z tej opcji, a później nadpłacać, kiedy pozwoli na to stan portfela.

Okres kredytowania ma duże znaczenie także dla samego banku. Instytucja sprawdzi, w jakim wieku będzie kredytobiorca, kiedy spłaci ostatnią ratę. Jeśli wnioskujący ma 50 lat, to nie dostanie kredytu na 30 lat, bo część rat przypadnie na okres emerytury klienta. Starszy kredytobiorca to duże ryzyko, którego banki wolą unikać. Nie tylko ma on mniejsze przychody, ale jest też bardziej narażony na choroby. W przypadku jego śmierci spłata jest utrudniona - może się nią zająć dziedzic majątku lub poręczyciel, o ile taki został ustanowiony.

Okres kredytowania - jak skrócić?

Jeśli masz już podpisaną umowę kredytową, możesz zastanawiać się, jak skrócić okres kredytowania. Taka sytuacja zdarza się, gdy kredytobiorca specjalnie wybrał więcej rat, by mieć szansę na uzyskanie finansowania. Bywa też, że dochody gospodarstwa domowego znacznie wzrosły od momentu zawarcia umowy. Zmniejszenie liczby rat na pewno jest wtedy korzystne.

Jak to zrobić? Można po prostu nadpłacić część kredytu lub złożyć wniosek o skrócenie okresu kredytowania. W piśmie należy wtedy przedstawić swoje powody np. awans w pracy i wyższe wynagrodzenie czy otrzymywanie dodatkowego dochodu. Bank może wtedy jeszcze raz przeanalizować zdolność kredytową.

Skrócenie okresu kredytowania - wady i zalety

Skrócenie okresu kredytowania oznacza mniejszy ostateczny koszt kredytu. Szybciej spłacone zobowiązanie to także uczucie ulgi i większy komfort psychiczny, a także perspektywa szybszego zmniejszenia obciążenia finansowego. Z drugiej strony, jeśli nie doszło do nadpłacenia kredytu, pozostałe raty będą na wyższe kwoty, a więc ucierpi na tym miesięczny budżet. Trzeba też brać pod uwagę ewentualne zmiany stóp procentowych.

Jeśli do końca spłaty pozostało kilka czy kilkanaście miesięcy, to raczej niewiele zmieni się w wysokości rat. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zobowiązań, które mają być spłacane jeszcze latami. Obecnie mamy do czynienia z najniższymi w historii stopami procentowymi i z tego warto skorzystać, w miarę możliwości nadpłacając kredyt. Stawki te będą się stopniowo zwiększać, a poziom sprzed pandemii osiągną prawdopodobnie ok. roku 2029.

Okres kredytowania - jak wydłużyć?

Jak wydłużyć okres kredytowania? Taka zmiana jest czasem konieczna, jeśli kredytobiorca przewiduje problemy ze spłatą zobowiązania. W takiej sytuacji trzeba złożyć wniosek o wydłużenie okresu kredytowania. Da się to zrobić drogą elektroniczną, przez infolinię lub w oddziale. Warto pamiętać, że klientom przysługuje prawo do wakacji kredytowych, a więc do odroczenia płatności części (kapitałowej lub odsetkowej) lub całości rat przez ustalony okres – najczęściej do trzech lub sześciu miesięcy. Spłata odbywa się wtedy dłużej lub wysokość nieuregulowanych płatności zostaje rozłożona na kolejne miesiące.

Banki oczekują uzasadnienia wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. Może to być przyczyna związana z sytuacją zawodową, zdrowiem czy rodziną. Niektóre banki są bardziej liberalne w ocenie takiego przypadku, a inne mniej. Nie bez znaczenia jest dotychczasowa postawa kredytobiorcy - czy spłacał wszystko na czas, czy nadmiernie się nie zadłużał itp.

Wydłużenie okresu kredytowania - wady i zalety

Wydłużenie okresu kredytowania to mniejsze raty, czyli więcej wolnych środków do wykorzystania w każdym miesiącu. To istotne szczególnie, gdy pojawił się dodatkowy stały wydatek oraz gdy pogorszyła się sytuacja finansowa w gospodarstwie domowym. Wydłużenie okresu kredytowania to dobre rozwiązania, kiedy przewiduje się problemy z regulowaniem płatności. Lepsze to niż kumulowanie długów i trafienie do rejestrów dłużników. Niespłacane zobowiązanie powoduje, że nie da się już brać kredytów i części pożyczek. Współpracy może odmówić także operator komórkowy. Wadą wydłużenia okresu kredytowania jest natomiast zwiększenie całkowitego kosztu kredytu, bo im liczniejsze raty, tym większa jest suma odsetek. Jest to także długoterminowy niepokój.

Który bank ma najdłuższy okres kredytowania?

Ograniczenia przedstawiają się następująco:

 • mBank - maksymalny okres kredytowania to 35 lat dla kredytu hipotecznego oraz 10 lat dla gotówkowego i konsolidacyjnego;
 • Santander Consumer Bank - okres kredytowania dla kredytu gotówkowego to maks. 84 miesiące;
 • Credit Agricole - okres kredytowania dla kredytu gotówkowego to maks. 10 lat, a dla hipotecznego 35 lat;
 • ING Bank Śląski - okres kredytowania to maks. 10 lat dla pożyczki gotówkowej i 35 lat dla hipotecznego;
 • Alior Bank - maksymalny okres kredytowania to 10 lat dla kredytu gotówkowego i konsolidacyjnego;
 • PKO BP - okres kredytowania to maks. 2 lata dla pożyczki gotówkowej i 35 lat dla kredytu hipotecznego;
 • Pekao - okres kredytowania to maks. 10 lat dla kredytu gotówkowego;
 • Citi Handlowy - okres kredytowania to maks. 10 lat dla pożyczki gotówkowej i 30 lat dla kredytu hipotecznego;
 • Santander Bank Polska - najdłuższy okres kredytowania to 30 lat dla kredytu hipotecznego i 10 lat dla gotówkowego;
 • BNP Paribas - okres kredytowania to maks. 10 lat dla kredytu gotówkowego i konsolidacyjnego oraz 30 lat dla hipotecznego;
 • Getin Bank - okres kredytowania to maks. 10 lat dla kredytu gotówkowego.

Skrócenie okresu kredytowania czy zmniejszenie raty - co się bardziej opłaca?

Wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Jeśli ma się dobrą i stabilną sytuację finansową, to można skrócić okres kredytowania - najlepiej poprzez nadpłatę. Dzięki temu oszczędzi się znaczące sumy na przestrzeni lat. Jeśli miesięczny domowy budżet ledwo się domyka albo wręcz brakuje pieniędzy na kluczowe wydatki, to lepiej wydłużyć okres kredytowania.

Jaki będzie najlepszy okres kredytowania zdaniem KNF?

KNF rekomenduje maksymalny okres kredytowania dla kredytu hipotecznego wynoszący 25 lat. W przypadku kredytu gotówkowego spłata powinna zostać zakończona po maks. 10 latach. Tutaj chodzi jednak o mniejsze kwoty - od kilku do kilkudziesięciu złotych, więc różnica w całkowitym koszcie kredytu nie jest taka duża.

Kliknij i sprawdź: Kredyt na firmę jednoosobową

Okres kredytowania - co jeszcze warto wiedzieć?

Podsumowując, okres kredytowania powinien być zależny od:

 • dochodów w gospodarstwie domowym,
 • kosztów utrzymania i innych zobowiązań finansowych,
 • stabilności zatrudnienia,
 • ogólnej sytuacji materialnej,
 • wieku kredytobiorcy (ile mu zostało do emerytury),
 • wysokości pożyczanej kwoty, ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju (trzeba brać pod uwagę zmiany stóp procentowych, które wpływają na oprocentowanie kredytu).

Przy dłuższym okresie kredytowania należy pamiętać o ewentualnych gorszych miesiącach, spowodowanych np. utratą pracy czy pogorszeniem zdrowia u członka rodziny. Warto rozważać różne scenariusze i dopasować liczbę rat do realnej zdolności spłaty.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Powiązane artykuły

Gdzie najłatwiej dostać kredyt? Sprawdź, jaki bank wybrać!
Kredyty gotówkowe 02.08.2021

Gdzie najłatwiej dostać kredyt? Sprawdź, jaki bank wybrać!

Zastanawiasz się, gdzie najłatwiej dostać kredyt? Na pewno zależy Ci, by uniknąć skomplikowanych formalności i bez problemu otrzymać potrzebną sumę pieniędzy. Odpowiedź na pytanie, w którym banku można na to liczyć, nie jest jednak prosta. Poniżej dowiesz się, od czego zależy decyzja banku i gdzie faktycznie można najłatwiej otrzymać kredyt.

Zobacz więcej
Oprocentowanie zmienne – czym jest zmienne oprocentowanie przy kredytach i jak je obliczyć?
Kredyty gotówkowe 30.07.2021

Oprocentowanie zmienne – czym jest zmienne oprocentowanie przy kredytach i jak je obliczyć?

Oprocentowanie zmienne to jeden z dwóch sposobów naliczania odsetek, które stanowią główny koszt kredytu. Ten typ oprocentowania uzależniony jest w dużej mierze od zmian stóp procentowych. Powoduje więc zwiększenie ryzyka kredytowego. W bankach zdecydowanie łatwiej znajdziesz jednak kredyt z oprocentowaniem zmiennym niż stałym. Sprawdź, z czym wiąże się kredyt oprocentowany zmiennie i jakie mogą być skutki jego zaciągnięcia!

Zobacz więcej
Kredyt bez odsetek – czy banki mają w swojej ofercie kredyty bez odestek?
Kredyty gotówkowe 26.07.2021

Kredyt bez odsetek – czy banki mają w swojej ofercie kredyty bez odestek?

Kredyt bez odsetek to atrakcyjna oferta, którą banki przygotowały dla nowych klientów. W ramach niej masz możliwość skorzystać z kredytowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Niekiedy jednak pod hasłem pożyczka zero procent kryją się dodatkowe koszty, które powodują, że propozycja banku wcale nie jest tak kusząca, jak mogło się wydawać. Na co zwrócić uwagę, żeby nie dać się nabrać? Podpowiadamy!

Zobacz więcej
Wniosek o kredyt - jak go prawidłowo wypełnić i zwiększyć szanse na kredyt?
Kredyty gotówkowe 16.07.2021

Wniosek o kredyt - jak go prawidłowo wypełnić i zwiększyć szanse na kredyt?

Wniosek o kredyt to dokument, który musisz wypełnić, jeśli chcesz starać się o kredyt. Coraz więcej banków decyduje się na wnioskowanie online, dzięki czemu możesz szybko i bez wychodzenia z domu dopełnić wszelkich formalności. Który wniosek jest najbardziej, a który najmniej złożony? Czym się różnią między sobą? Sprawdź, jak wygląda ubieganie się o kredyt i co możesz zrobić, żeby przyspieszyć ten proces!

Zobacz więcej
Wyłudzenie kredytu – na czym polega i jak się przed nim bronić?
Kredyty gotówkowe 14.07.2021

Wyłudzenie kredytu – na czym polega i jak się przed nim bronić?

Wyłudzenie kredytu lub pożyczki to przestępstwo kwalifikowane jako oszustwo, za które grozi surowa kara pozbawienia wolności. Niestety jego skutki mogą dotknąć także niewinnej osoby, jeśli oszust w celu zaciągnięcia zobowiązania posłuży się jej danymi. Sprawdź, na czym dokładnie polega wyłudzenie kredytu i jak się przed nim chronić, a także kiedy sami możemy być o takie oszustwo posądzeni.

Zobacz więcej
Żyrant - na czym polega poręczenie kredytu? Prawa i obowiązki żyranta
Kredyty gotówkowe 28.06.2021

Żyrant - na czym polega poręczenie kredytu? Prawa i obowiązki żyranta

Żyrant to potoczne określenie, którym mianuje się poręczyciela. W wielu przypadkach jest on ostatnią deską ratunku dla tych, którzy ze względu na swoją sytuację ekonomiczną mogą liczyć jedynie na kredyt z poręczeniem. Jakie obowiązki ma żyrant i na czym polega poręczenie kredytu? Sprawdźmy.

Zobacz więcej
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie, aby świadczyć dopasowane i bezpieczne usług, personalizować reklamy, udostępniać funkcje mediów społecznościowych oraz analizować ruchu w Internecie. Klikając "Akceptuję", zgadzasz się na użycie technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych zarówno przez Totalmoney.pl, Wirtualną Polskę, Google, Facebook jak i innych naszych partnerów, o których dowiesz się więcej w Polityce Prywatności
Twoje dane osobowe takie jak adres IP, identyfikatory urządzeń i identyfikatory plików cookies będą przetwarzane przez Wirtualną Polskę bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. Wirtualna Polska przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes na potrzeby badań rynkowych, w celu uzyskania informacji na temat odbiorców odwiedzających naszą witrynę i oglądających reklamy, oraz opracowywania i ulepszania produktów.
Twoje dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez Wirtualną Polskę, Google'a i Facebooka na potrzeby wyboru podstawowych i spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, czy też pomiaru wydajności reklam, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz w dowolnym momencie wycofać: w przypadku Wirtualnej Polski tutaj; Google'a- tutaj; Facebooka - tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdziesz w Polityce Prywatności. Informacje o wykorzystywaniu danych przez Google'a znajdziesz tutaj, a przez Facebooka znajdziesz - tutaj