Kredyty hipoteczne 9 min. czytania

Kiedy należy podpisać aneks do umowy kredytowej?

Zaktualizowano: 2023-01-24 15:06
Opublikowano: 2022-07-01 08:02
Średnia ocena: 4,33/6 Głosów: 3
Kiedy należy podpisać aneks do umowy kredytowej?

Aneks do umowy kredytu hipotecznego to dokument, w którym bank i kredytobiorca godzą się na zmianę niektórych warunków pierwotnej umowy. Zmiana w umowie kredytu może być podjęta z inicjatywy klienta lub kredytodawcy – jednak w każdym wypadku warunkiem jest obopólna zgoda stron. W niektórych przypadkach bank jest również ustawowo zobowiązany do podpisania aneksu.

Obecna sytuacja gospodarcza nie nastraja kredytobiorców optymistycznie – dotyczy to zwłaszcza osób, które zdecydowały się zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie, takie jak kredyt hipoteczny. Podpisując umowę kredytową, zdawały sobie sprawę z tego, że przez 25-30 lat wiele może się zmienić, jednak mało kto przypuszczał, że w ostatnich miesiącach stopy procentowe wzrosną z 0,5% do 5,25%.

W obliczu problemów ze spłatą zobowiązania wiele osób zastanawia się, czy warto podpisać aneks do umowy kredytowej i zmienić jej warunki. Jak wygląda taki dokument? Kiedy należy go sporządzić?

Czym jest aneks do umowy kredytowej?

Aneks do umowy kredytowej pozwala na zmianę warunków kredytowania określonych w pierwotnym dokumencie. Jest również nazywany dokumentem zmieniającym i może dotyczyć różnego rodzaju zobowiązań. Najczęściej jednak odnosi się do kredytów hipotecznych, które, jako długoterminowe zobowiązania, są najbardziej podatne na zmiany i zawirowania na rynku.

Niewiele osób jest świadomych, że zmiana warunków umowy w trakcie jej trwania jest możliwa – zarówno z inicjatywy banku, jak i klienta. Rzecz jasna kredytobiorca ma trudniejsze zadanie, bo musi negocjować warunki z instytucją, która czasem nie zgadza się na zaproponowane rozwiązania.

Z kolei kiedy zmiany zaproponuje bank, a klient nie wyrazi na nie zgody, będzie musiał liczyć się z wypowiedzeniem umowy i koniecznością spłaty całego zobowiązania. Porozumienie – aneks do umowy kredytowej ma za zadanie dostosowanie warunków kredytu do nowych realiów.

Warto dodać też, że możliwość sporządzenia aneksu do umowy kredytowej i spłaty zobowiązania bezpośrednio we frankach szwajcarskich uzyskali kredytobiorcy na mocy tzw. ustawy antyspreadowej. Weszła ona w życie w sierpniu 2011 roku jako nowelizacja ustawy Prawo bankowe.


Na czym polega odstąpienie od umowy kredytu? Czy można zrezygnować z kredytu hipotecznego?


Kiedy należy sporządzić aneksu do umowy kredytowej?

Jakie sytuacje wymagają podpisania aneksu do umowy kredytowej?

 • zmiana sytuacji na rynku, np. podwyższenie stóp procentowych czy zastąpienie WIBOR® innym wskaźnikiem służącym do wyliczania oprocentowania kredytów,
 • zmiana sytuacji finansowej kredytobiorcy, która uniemożliwia mu spłacanie kredytu – w takiej sytuacji bank jest zobowiązany przepisami nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym z 2017 roku do umożliwienia klientowi restrukturyzacji zadłużenia,
 • zmiana danych osobowych kredytobiorcy, dopisanie do umowy kolejnego kredytobiorcy,
 • zmiana sposobu wyliczania oprocentowania kredytu, np. przejście na stałe oprocentowanie,
 • zmiana polegająca na możliwości spłaty zadłużenia bezpośrednio w obcej walucie – jak wspomnieliśmy, aneks do umowy można także sporządzić, żeby spłata kredytu następowała np. we frankach szwajcarskich.

Aneks do umowy kredytu hipotecznego

Aneks do kredytu hipotecznego to jeden z najczęściej podpisywanych dokumentów tego typu – jest to oczywiście spowodowane specyfiką tego typu produktów bankowych. Jako długoterminowe zobowiązanie, zaciągane z reguły na 25-30 lat, jest narażone na wiele zmian wywołanych przez sytuację gospodarczą.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, aneks do umowy kredytu hipotecznego należy podpisać np. w sytuacji zmiany stawki WIBOR® na inny, zaproponowany przez ustawodawcę, wskaźnik.

Pod koniec kwietnia 2022 r. premier Mateusz Morawiecki na Europejskim Kongresie Gospodarczym zapowiedział wprowadzenie nowego sposobu wyliczania oprocentowania kredytów, który zastąpi dotychczasowy WIBOR®. Nowe rozwiązanie ma być korzystniejsze dla kredytobiorców.

Obecnie stawki WIBOR® są ustalane raz na 3 lub 6 miesięcy i niejako prognozują to, co w najbliższym czasie może się wydarzyć na rynku. Banki często wprowadzają wyższą stawkę WIBOR® niż aktualne stopy procentowe, żeby zabezpieczyć się na wypadek wzrostu stóp na przestrzeni 3 lub 6 miesięcy.

Umowa mieszkaniowego kredytu hipotecznego może też być zmieniona stosownym aneksem, jeśli kredytobiorca i bank porozumieją się co do zmiany sposobu wyliczania wysokości rat. Obecnie coraz bardziej popularne stają się kredyty ze stałym oprocentowaniem, które gwarantują stałą ratę przez cały okres kredytowania.

To dużo bezpieczniejsze rozwiązanie – kredytobiorcy nie są uzależnieni od stóp procentowych i mogą spać spokojnie, wiedząc, że rata nie ulegnie zmianie. Niestety przejście na stałe oprocentowanie ma też swoje minusy – kiedy stopy spadną, rata kredytu nie zmieni się.

Czy konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytu hipotecznego po likwidacji WIBOR®-u?

Niektóre banki już skierowały do swoich klientów pisma z aneksami do umów kredytu hipotecznego, w których mowa o zmianie sposobu wyliczania oprocentowania po likwidacji stawki WIBOR®.


Likwidacja stawki WIBOR® w Polsce. Co dla kredytobiorców oznacza likwidacja WIBOR®-u?


W tym momencie jego następca nie został jeszcze wskazany – premier dał bankom czas do końca roku, żeby opracowały nowy wskaźnik. Po tym okresie konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej.

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia jeszcze kilka miesięcy temu. Od stycznia 2022 roku wskaźnik LIBOR CHF stosowany w umowach na kredyty walutowe, został zastąpiony przez SARON – nastąpiło to z inicjatywy Komisji Europejskiej, która wydała w tej sprawie rozporządzenie BRM.

Nowe przepisy mają dotyczyć wszystkich krajów członkowskich UE. Zmiana wskaźnika wymaga podpisania aneksu do umowy kredytowej. SARON wskaźnikiem rekomendowanym przez Narodowy Bank Szwajcarski jako następca LIBOR.

Jakich zmian w umowie kredytowej może dotyczyć aneks do umowy kredytu?

Jak wspomnieliśmy, sporządzenie aneksu do umowy kredytowej może być zainicjowane przez bank lub kredytobiorcę. Jakich aspektów najczęściej dotyczy aneks?

 • Kwoty kredytu – czasem klienci decydują się na podwyższenie kwoty kredytu już po podpisaniu umowy. Jeśli kredytobiorca ma wystarczającą zdolność kredytową, a bank wyrazi zgodę na podwyższenie, zmiana wymaga podpisania aneksu do umowy,
 • Danych osobowych kredytobiorcy – zmiana może polegać na modyfikacji adresu lub dołączeniu innej osoby do kredytu, np. po rozwodzie kredytobiorców,
 • Terminu spłaty rat – zmiana polegająca na dostosowaniu terminu do potrzeb klienta, np. na dzień wpływu wynagrodzenia,
 • Sposobu obliczania oprocentowania kredytu – zmiana z rat ze zmiennym na raty ze stałym oprocentowaniem.
 • Przewalutowania kredytu (zmiana waluty),
 • Systemu spłaty rat,
 • Wysokości oprocentowania,
 • Zmiany formy zabezpieczenia kredytu, np. dodanie kolejnej nieruchomości pod hipotekę.

Jak napisać i jak złożyć wniosek o aneks do umowy kredytowej? Poradnik

Podanie o aneks do umowy kredytowej powinno zawierać następujące informacje:

 • Dane klienta (imię i nazwisko, PESEL) i jego adres,
 • Nazwę banku i jego siedzibę,
 • Numer umowy kredytowej i kiedy została zawarta,
 • Opis proponowanych zmian, np. zmiana oprocentowania na stałe, zmiana terminu spłaty rat, skrócenie okresu kredytowania,
 • Uzasadnienie, w którym należy podać zwięzły opis sytuacji, np. problemy wynikające z podwyższenia stóp procentowych, utrata miejsca pracy
 • Własnoręczny podpis.

Wypełniony wniosek o aneks do umowy kredytowej należy wysłać pocztą, drogą elektroniczną lub złożyć w oddziale. Wzór dokumentu można też znaleźć na stronie internetowej banku.


O ile wzrosły raty kredytów hipotecznych w 2022 roku? Jak poradzić sobie z wyższą ratą kredytu na mieszkanie?


Aneks do umowy kredytu hipotecznego PKO BP

Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu hipotecznego PKO BP należy sporządzić na druku bankowym. Klient może wnioskować np. o podwyższenie kwoty kredytu, zmianę formy spłaty zobowiązania, waluty kredytu, skrócenie lub wydłużenie okresu kredytowania itd.

Druk można złożyć osobiście w placówce banku lub za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Samo podpisanie aneksu zmieniającego warunki umowy także może nastąpić bez wychodzenia z domu.

Aneks do umowy kredytu hipotecznego Alior Bank

Wniosek o przygotowanie aneksu do umowy kredytowej w Alior Banku zawiera:

 • numer rachunku kredytowego,
 • dane kredytobiorców,
 • opis zmian, np. zmiana dnia spłaty, zmiana kwoty kredytu, okresu kredytowania, współkredytobiorcy czy zabezpieczenia. Jeśli klient chce ustanowić dodatkowe zabezpieczenie kredytu, powinien również podać dane nieruchomości.

Składanie formularzy oraz podpisywanie aneksów odbywa się w oddziale banku.

Aneks do umowy kredytu hipotecznego ING Bank Śląski

Wniosek o aneks do umowy kredytu hipotecznego można złożyć w dowolnej placówce banku ING. Jest to całkowicie darmowe – bank nie pobiera żadnych opłat. Bank nie umożliwia niestety składania wniosków online.

Aneks do umowy kredytu hipotecznego Millennium

Opłata za przygotowanie aneksu do kredytu hipotecznego wynosi 200 zł. Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej banku – należy go złożyć w placówce.

Aneks do umowy kredytu hipotecznego Getin Bank

Podobnie jak w poprzednim przypadku, również Getin Bank oferuje podpisanie aneksu do umowy kredytowej 2022 w placówce – niestety nie ma możliwości składania wniosków przez serwis transakcyjny.

Aneks do umowy kredytu hipotecznego Santander

Zmiany w umowach kredytu hipotecznego Santander mogą dotyczyć np. zmiany oprocentowania na okresowo stałe, zmiany rodzaju rat czy modyfikacji danych klienta. Zmiany zgłasza się na bankowym formularzu, który można wysłać pocztą tradycyjną, faksem lub wypełniając formularz kontaktowy.


WIRD, WIRF i WRR, który z tych wskaźników zastąpi WIBOR®?


Ile kosztuje aneks do umowy kredytowej w banku?

Ile kosztuje aneks do umowy kredytu hipotecznego? Wszystko zależy od tabeli opłat, którą ustalił dany bank. W PKO BP podpisanie aneksu wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł. Z kolei opłata za aneks do umowy kredytowej w Alior Banku wynosi 50 zł.

Czy zmiana w umowie kredytowej upoważnia bank do ponownej weryfikacji zdolności kredytowej kredytobiorcy?

Zmiana warunków umowy kredytu hipotecznego czasem wymaga ponownego przeliczenia zdolności kredytowej klienta – dzieje się tak np. gdy kredytobiorca wnioskuje o podwyższenie kwoty kredytu lub dołączenie do umowy nowego kredytobiorcy.

Może się zdarzyć, że z uwagi na niższe dochody klienta, bank będzie się domagał dodatkowego zabezpieczenia. Przy drobnych zmianach, np. adresowych, zdolność kredytowa nie jest ponownie weryfikowana.


Nie przegap:

Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny?

O ile spadnie rata kredytów hipotecznych w 2023 roku?

Komentarze

Powiązane artykuły

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

...to może Cię zainteresować: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny? Bezpieczny Kredyt 2% nie wprowadzał progów dochodowych. W...

...od kiedy będzie dostępny? Obecnie projekt zakładający tanie kredyty hipoteczne znajduje się na ścieżce legislacyjnej – jest w trakcie...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

...najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. W ten sposób masz większe szanse na znalezienie oferty, która będzie najkorzystniejsza dla Ciebie. Liczba składanych wniosków o kredyt hipoteczny może budzić wątpliwości. Co do zasady, można składać wiele wniosków o kredyt hipoteczny, jednak warto robić to z rozwagą. BIK podaje, że złożenie kilku zapytań kredytowych w krótkim...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak obliczyć koszt budowy domu {{year}} i jak sporządzić kosztorys?

Jak obliczyć koszt budowy domu 2024 i jak sporządzić kosztorys?

...nie zastąpi profesjonalnego kosztorysu. Oceń swoje szanse na kredyt hipoteczny – sprawdź nasz kalkulator zdolności kredytowej! Kosztorys...

...dostarczyć kosztorys budowy domu do banku. Wkład własny przy kredycie hipotecznym to minimum 20%, chyba że zdecydujesz się na ubezpieczenie niskiego...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna {{year}}

Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna 2024

...na precyzyjne i oficjalne wyliczenie przysługującej premii. Dzięki temu możesz wyliczyć ile pieniędzy będziesz posiadać na wkład własny, jeśli interesuje Cię kredyt hipoteczny. Od 19 stycznia 2021 roku, wszyscy posiadacze książeczek mieszkaniowych muszą dokonać ich rejestracji w banku, który zarządza ich rachunkiem. Rejestracja musi być...

Zobacz więcej
15 min. czytania