Kredyty gotówkowe 9 min. czytania

Analityk kredytowy - na czym polega praca analityka kredytowego?

Zaktualizowano: 2021-08-20 10:36
Opublikowano: 2021-08-20 10:09
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 1
Analityk kredytowy - na czym polega praca analityka kredytowego?

Procedura kredytowa obejmuje po pierwsze złożenie wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi przez bank dokumentami. Musisz potwierdzić swoją tożsamość w odpowiedni sposób. Jeśli chodzi o prosty kredyt gotówkowy, coraz częściej można się o niego starać w trybie online i uzyskać go właśnie w ten sposób. Kiedy już wszystkie dokumenty kredytowe znajdą się w banku, pozostaje tylko czekać na decyzję. Podejmowana jest ona po analizie wniosku klienta, jego zdolności kredytowej, a także historii w BIK-u, analizą zajmuje się zaś analityk. Jak wygląda w praktyce jego praca?

Analityk kredytowy – kim jest?

Kadry banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych czy nawet firm pożyczkowych zwykle uwzględniają stanowisko zajmowane przez analityka. Kariera w finansach wymaga szerokiej wiedzy na temat kredytowania, zdolności i historii kredytowej oraz mechanizmów dotyczących zarządzania ryzykiem. Między innymi takie kompetencje ma analityk kredytowy. Kim on właściwie jest?

Analityk kredytowy jest pracownikiem instytucji bankowej zajmującym się analizowaniem wniosków kredytowych oraz innych wniosków o finansowanie. Nie tylko w banku może on jednak podjąć pracę. Zwykle zatrudniany jest w danej instytucji w tak zwanym dziale ryzyka.

Czym zajmuje się analityk kredytowy? Zakres obowiązków analityka kredytowego

Wiemy już, kim jest analityk kredytowy. W zależności od tego, gdzie pracuje, zadania, jakie się mu stawia, mogą się jednak różnić. Co robi analityk kredytowy w banku lub w firmie pożyczkowej? Zajmuje się rozpatrywaniem wniosków kredytowych lub pożyczkowych klientów. Ocenia, czy są kompletne i czy zdolność kredytowa klienta jest wystarczająco wysoka, aby udzielić mu finansowania. Analityk nie ryzykuje własnymi pieniędzmi przy wydawaniu decyzji kredytowej, musi mieć jednak na uwadze wszelkie wytyczne dotyczące polityki zarządzania ryzykiem w banku lub w innej firmie finansowej.

Analiza kredytowa podejmowana w pracy analityka kredytowego może mieć charakter uproszczony – dzieje się tak w przypadku niskokwotowych zobowiązań na mocy ustaleń poczynionych w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego. Jeśli jednak planujesz zaciągnąć wysoki kredyt hipoteczny czy kredyt inwestycyjny, analityk kredytowy powinien gruntownie przebadać twoją zdolność. Zakres obowiązków z tym związanych będzie szerszy, ale sam bank ponosi większe ryzyko przy takich zobowiązaniach.

Taki specjalista pracuje jako analityk ryzyka kredytowego, jakie bank podejmuje, wydając pozytywną decyzję na wniosek klienta. W swoich działaniach czuwa nad tym, by banki lub inne instytucje jak najmniej ryzykowały, pożyczając pieniądze.

W zakresie obowiązków analityka kredytowego mieszczą się takie działania, jak:

  • weryfikacja dokumentów złożonych przez klienta w procesie ubiegania się o finansowanie;
  • przeprowadzanie oceny zdolności kredytowej klientów składających wniosek o kredyt;
  • rozpatrywanie wniosków kredytowych klientów z wykorzystaniem z góry określonych wytycznych, zgodnych z polityką kredytową;
  • analiza ryzyka związanego z transakcją kredytową;
  • proponowanie dodatkowych zabezpieczeń spłaty zobowiązania, jeśli zdolność kredytowa klienta lub jego historia kredytowania budzą jakiekolwiek wątpliwości;
  • monitorowanie sytuacji finansowej kredytobiorców oraz tryb wywiązywania się z warunków i terminów spłaty udzielonego zobowiązania.

Sprawdź: Banki w Polsce - poznaj najpopularniejsze banki komercyjne i państwowe w Polsce

Analityk kredytowy – jak wygląda weryfikacja klienta banku przed podpisaniem umowy kredytowej?

Nie jest tak, że analityk kredytowy otrzymuje do ręki pełny wniosek i wie, kto go złożył. Wówczas można by go posądzić o stronniczość, ponieważ w momencie otrzymania takiego wniosku od kogoś z rodziny czy od znajomych mógłby próbować wydać pozytywną decyzję pomimo wysokiego ryzyka, co naraziłoby bank na straty.

Co sprawdza analityk kredytowy w złożonym przez klienta wniosku oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów? Właściwie otrzymuje on tylko niezbędne do analizy dane. Przelicza je i obiektywnie ocenia, czy daną osobę stać na zaciągnięcie kredytu, o który się stara. Zawsze powinien zachować pełen profesjonalizm i nie rozpatrywać indywidualnie spraw kredytobiorców. Liczą się dla niego twarde dane, a z liczbami trudno jest dyskutować.

Analityk kredytowy – gdzie może pracować?

Przedstawiciele zawodu analityka kredytowego zatrudniani są nie tylko w bankach czy firmach pożyczkowych, ale też u leasingodawców czy w instytucjach, które zajmują się finansowaniem zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Mogą pracować nawet w urzędach, przy rozpatrywaniu wniosków o pożyczki, a także o dotacje i subwencje udzielane w ramach pomocy publicznej czy ze środków z Unii Europejskiej.

Analityk kredytowy w banku komercyjnym

Analityk kredytowy najczęściej pracuje w banku i każda taka instytucja w Polsce, czy to PKO BP, ING Bank Śląski, mBank, Credit Agricole czy Bank Pocztowy, zatrudnia takich specjalistów do oceny wniosków kredytowych swoich klientów. Posługują się przy tym wytycznymi z zakresu zarządzania ryzykiem ponoszonym przez instytucję finansową.

Analityk kredytowy w przedsiębiorstwie

Analityk kredytowy może równie dobrze pracować w przedsiębiorstwie niebędącym bankiem, np. przy okazji finansowania różnych projektów. Zajmują się tam przygotowaniem dokumentów, które dotyczą zabezpieczenia udzielonego zobowiązania. Mogą również monitorować w przedsiębiorstwie spłatę zadłużenia z kredytu kupieckiego.

Analityk kredytowy – ile zarabia?

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, ile zarabia analityk kredytowy. Jego zarobki uzależnione są od kilku ważnych kwestii: gdzie jest zatrudniony, jakie ma kompetencje oraz doświadczenie zawodowe. Stawka wynagrodzenia analityka kredytowego rośnie, kiedy ten zajmuje wyższe stanowisko w hierarchii bankowej, np. staje się przełożonym młodszych analityków. Zarobki analityka kredytowe szacowane są na około 6300 zł brutto, ale widełki wynagrodzenia w tej profesji są szerokie. Są tacy przedstawiciele tego zawodu, którzy zarabiają mniej niż 5000 zł brutto. To młodsi analitycy kredytowi w banku. Zarobki powyżej 8500 zł brutto otrzymują właściwie tylko dyrektorzy pionów analizy kredytowej.

Kto może zostać analitykiem kredytowym?

Zawód analityka kredytowego wymaga znajomości procedur bankowych, wiedzy z zakresu nauk ścisłych, w tym zwłaszcza matematyki. CV takiego eksperta powinno uwzględniać specjalistyczną wiedzę i umiejętności, a najlepiej też doświadczenie w takiej pracy. Osoba, która może się tym pochwalić, ma największe szanse na uzyskanie pracy w zawodzie analityka kredytowego. Jeśli chciałbyś aplikować do takiej pracy, pomogą ci w tym studia z zakresu rachunkowości i dokonywania analiz dokumentów finansowych. Warto ukończyć także studia podyplomowe czy szkolenia dla analityka kredytowego dotyczące obsługi programów obliczeniowych, np. arkusza kalkulacyjnego Excel.

Jeśli składasz CV do pracy w takim charakterze, zaprezentuj swoje kompetencje, potwierdzone dyplomami ukończenia szkoleń czy studiów. List motywacyjny analityka kredytowego powinien akcentować posiadane umiejętności miękkie, takie jak sumienność, odpowiedzialność, samodzielność czy łatwość w podejmowaniu trudnych decyzji.

Analityk kredytowy nie jest zawodem regulowanym, co oznacza, że nie trzeba ukończyć kierunkowych kursów czy szkoleń, aby liczyć na podjęcie pracy w tej profesji. Właściwie więc wystarczy mieć odpowiednie umiejętności analityczne i odznaczać się sumiennością oraz uczciwością, aby skutecznie ubiegać się o taką pracę. Nawet jeśli jesteś jeszcze studentem kierunków ekonomicznych możesz rozpocząć swoją karierę zawodową. Jak ona przebiega?

Kliknij i sprawdź: Kalkulator kredytowy

Jak wygląda rozwój kariery analityka kredytowego?

Nawet w trakcie studiów, najlepiej takich, jak rachunkowość, ekonomia czy bankowość, możesz uzyskać zatrudnienie na stanowisku młodszego analityka kredytowego. Zaczniesz uczyć się tego zawodu, być może także w ramach praktyk studenckich odbywanych w banku. Postawi cię to na lepszej pozycji przy ubieganiu się w przyszłości o zatrudnienie na stanowisku korporacyjnego analityka kredytowego. Analityk pracujący w bankowości korporacyjnej musi dodatkowo wykazywać się znajomością zasad rachunkowości i analizy finansowej firm w obszarze m.in. ryzyka operacyjnego, compliance lub procesu KYC/AML. Compliance oznacza podejmowanie analiz i decyzji pod kątem zespołu procedur i systemów, których zadaniem jest zapobieganie występowania ryzyka natury prawnej. Polityka KYC – Know Your Customer – jest z kolei procedurą należytej staranności oraz regulacją bankową, jaką muszą przeprowadzać instytucje finansowe w celu zidentyfikowania swoich klientów. Natomiast proces AML pozwala na zapobieganie zjawisku prania brudnych pieniędzy.

Dowiedz się: Gdzie najłatwiej dostać kredyt? Sprawdź, jaki bank wybrać!

Analityk kredytowy a doradca kredytowy – różnice

Pomimo podobieństwa w nazwach zawodów analityk i doradca kredytowy to dwie zupełnie różne profesje. Analityk zajmuje się weryfikacją wniosków kredytowych, oceną zdolności kredytowej i wydawaniem decyzji. Pracuje zwykle dla banku lub firmy pożyczkowej czy w innej instytucji udzielającej finansowania.

Doradca kredytowy pomaga natomiast zgłaszającym się do niego klientom wybrać odpowiedni dla nich produkt kredytowy. Dopasowuje ofertę do ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań, a także możliwości finansowych.

Jedno z niewielu podobieństw pomiędzy tymi dwoma profesjami dotyczy badania zdolności kredytowej. Doradca kredytowy często dokonuje takiej wstępnej analizy, ale w znacznie mniejszym zakresie, niż robi to później analityk. Musi to zrobić, aby w odpowiedni sposób dobrać dla klienta produkt kredytowy.

Analityk kredytowy – podsumowanie

Praca wykonywana przez analityka kredytowego jest bardzo odpowiedzialna i związana z ograniczaniem ryzyka ponoszonego przez instytucje finansowe przy udostępnianiu klientom np. kredytów czy pożyczek. Musi on zachować pełen obiektywizm przy weryfikowaniu zdolności kredytowej klienta. Jest to zawód dobrze wynagradzany, wymagający znajomości zasad oceny kredytowej.

Komentarze

Powiązane artykuły

Czy można zmienić współkredytobiorcę? Jak to zrobić?
03.08.2022

Czy można zmienić współkredytobiorcę? Jak to zrobić?

...okazuje się jednak, że zarówno kredyt długoterminowy, jak i kredyt gotówkowy można, po spełnieniu określonych warunków, przepisać na inną...

...pozytywnej decyzji kredytowej. Osoby zaciągające wspólnie kredyt hipoteczny rzadko zastanawiają się, co stanie się z zobowiązaniem, gdy...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Na czym polega kredyt na leczenie?
01.08.2022

Na czym polega kredyt na leczenie i kiedy warto się na niego zdecydować?

...lub dermatologa na NFZ trzeba umawiać co najmniej rok wcześniej. Nie każdy pacjent może pozwolić sobie na leczenie prywatne – w takiej sytuacji czasem jedyną szansą okazuje się kredyt gotówkowy. Banki współpracujące z niektórymi podmiotami medycznymi, np. prywatnymi gabinetami stomatologicznymi, mają w swojej ofercie kredyt na usługi medyczne. Nie jest to jednak...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Czy warto wziąć kredyt na naprawę samochodu?
20.07.2022

Czy warto wziąć kredyt na naprawę samochodu?

...ile kosztuje naprawa samochodu? Czy warto zaciągnąć na ten cel kredyt gotówkowy? Na rynku istnieje wiele produktów finansowych, które można...

...na inny cel niż ten wskazany w umowie kredytowej. Tym różni się kredyt samochodowy od gotówkowego – w drugim przypadku pieniądze mogą zostać...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy warto wziąć kredyt na ślub i wesele?
14.07.2022

Czy warto wziąć kredyt na ślub i wesele?

...wesela z własnej kieszeni, często zaciągają na ten cel kredyt gotówkowy. Omawiamy wady i zalety takiego rozwiązania oraz przedstawiamy...

...pieniędzy na nadpłatę długu. Pozwoli na wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego. Zaciąganie kredytu na wesele wydaje się ryzykownym pomysłem...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Na czym polega prolongata kredytu i kiedy warto z niej skorzystać?
11.07.2022

Na czym polega prolongata kredytu i kiedy warto z niej skorzystać?

...którzy zaciągają zobowiązanie, np. kredyt hipoteczny, są drobiazgowo weryfikowani przez banki – sprawdzana jest zdolność kredytowa, wysokość zarobków, ewentualne zadłużenia, scoring BIK oraz inne czynniki. Niestety nawet krystaliczna historia...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Stopy procentowe NBP − czym są?
08.07.2022

Stopy procentowe NBP − czym są? Jak wyższe stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania