14 min. czytania

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

Zaktualizowano: 2024-04-18 11:46
Opublikowano: 2021-01-22 15:22
Średnia ocena: 5,44/6 Głosów: 18
Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?

Przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania wielu danin – składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania.

 • Mały ZUS, a następnie Mały ZUS Plus to programy pozwalające na płacenie niższych, proporcjonalnych do dochodu składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Z korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Obecnie do płacenia niższych składek są uprawnieni przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychód w kwocie do 120 tys. zł, a także prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.

Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy w Polsce?

Prowadzenie własnej firmy w Polsce nie jest łatwe, szczególnie jeśli jesteśmy początkującym przedsiębiorcą. Żeby zacząć biznes, często potrzebny jest kredyt na działalność gospodarczą, a oprócz tego trzeba pamiętać o regulowaniu zobowiązań podatkowych i innych składek. Wiele osób jest zdania, że polscy przedsiębiorcy są za bardzo obciążeni rozmaitymi daninami na rzecz państwa. Obecnie osoby prowadzące działalność muszą opłacać:

 • podatek dochodowy – przedsiębiorcy mogą rozliczać się według skali podatkowej (12% i 32% od nadwyżki 120 tys. zł dochodu), podatku liniowego 19% lub wybrać tzw. ryczałt ewidencjonowany.
 • podatek od towarów i usług (VAT) – stawki wynoszą 5%, 8% i 23%. Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą rozliczać się z VAT, podmiotowe zwolnienie przysługuje firmom, których roczny obrót nie przekracza 200 tys. zł.
 • składki ZUS – początkujący przedsiębiorca może skorzystać z tzw. Ulgi na Start. Po 6 miesiącach przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczania składek w pełnej wysokości, chyba że kwalifikuje się do korzystania z Małego ZUS-u Plus.

Przekonaj się jak założyć firmę.

Na czym polega Mały ZUS?

Co to jest mały ZUS? Tak nazywana jest ulga dla przedsiębiorców, w ramach której opłacają oni preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne. Pierwotna wersja ulgi weszła w życie w 2019 r., a od 1 lutego 2020 r. obowiązuje jej nowa odsłona. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, których roczny przychód za poprzedni rok nie przekroczył kwoty 120 tys. zł, a działalność prowadzili przez co najmniej 60 dni.

Żeby skorzystać z ulgi, konieczne jest zgłoszenie do ZUS – trzeba to zrobić do końca stycznia. Osoby, które wznawiają prowadzenie działalności, powinny zgłosić chęć korzystania z Małego ZUS-u Plus w ciągu 7 dni. W zgłoszeniu powinna znaleźć się informacja o rocznym przychodzie firmy oraz podstawie wymiaru składek.

Warto też podkreślić, że czym innym jest ulga na start, a czym innym mały ZUS. Pierwsze rozwiązanie oznacza całkowite zwolnienie przedsiębiorcy z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Nadal musi jednak opłacać ubezpieczenie zdrowotne. Mały ZUS Plus to niższe, preferencyjne składki.

Chcesz zaciągnąć kredyt na firmę? Wybierz najlepsze rozwiązanie – sprawdź nasz kalkulator kredytowy!

Jak długo można korzystać z niższych stawek Mały ZUS plus? 

Z niższych stawek na mocy uczestnictwa w programie Mały ZUS Plus można korzystać przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu następnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia naszej działalności gospodarczej. Oznacza to, że na każde 5 lat prowadzenia firmy, przedsiębiorcy przysługują 3 lata preferencyjnych składek (o ile nadal będzie spełniał warunki).

Okazuje się jednak, że aż o 12 miesięcy można wydłużyć Mały ZUS Plus. Przedłużenie jest możliwe, jeśli przedsiębiorca korzystał z 2023 r. z ulgi przez co najmniej miesiąc. Dzięki temu można płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne nawet przez 48 miesięcy.

Przekonaj się, na jaką kwotę kredytu możesz liczyć – sprawdź kalkulator zdolności kredytowej!

Ile wynosi Mały ZUS w 2024?

W 2024 r. przedsiębiorcy podlegający tzw. dużemu ZUS-owi muszą płacić co miesiąc:

 • 1600,32 zł (z ubezpieczeniem chorobowym) lub
 • 1485,31 zł (bez ubezpieczenia chorobowego).

W tabeli poniżej przedstawiliśmy elementy, jakie wchodzą w zakres składki ZUS.

Składka

Kwota

Emerytalna

916,35 zł

Rentowa

375,55 zł

Wypadkowa

78,40 zł

Chorobowa

115,01 zł

Fundusz pracy

115,91 zł

Składki ZUS 2024: tabela

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od formy opodatkowania, jaką wybrał przedsiębiorca. 

W przypadku małego ZUS-u Plus w I połowie 2024 r. przedsiębiorca płaci:

 • 402,65 zł (z ubezpieczeniem chorobowym) lub
 • 371,47 zł (bez ubezpieczenia chorobowego).

W II połowie roku składki będą wynosić:

 • 408,16 zł (z ubezpieczeniem chorobowym) lub
 • 376,55 zł (bez ubezpieczenia chorobowego).

Składka

Kwota I poł. 2024

Kwota II poł. 2024

Emerytalna

248,41 zł

251,81 zł

Rentowa

101,81 zł

103,20 zł

Wypadkowa

21,25 zł

21,54 zł

Chorobowa

31,18 zł

31,61 zł

Fundusz pracy

-

-

Sprawdź również: Działalność nierejestrowana. Jak ją założyć i jak wygląda kwestia ZUS-u?

Mały ZUS a Mały ZUS-u Plus. Różnice

Mały ZUS (program obowiązywał tylko do 31 stycznia 2020):

 • Przychód za cały 2019 nie mógł przekraczać 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało w grudniu 2019 roku - była to kwota 67 500 zł;
 • Składkę obliczało się od przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS plus 2024 warunki (program obowiązuje od 1 lutego 2020):

 • Przychód za cały 2023 r. nie może przekraczać kwoty 120 000 zł;
 • Składkę oblicza się od dochodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym;
 • Mały ZUS Plus można wydłużyć o 12 miesięcy, jeśli w 2023 r. przedsiębiorca korzystał z ulgi przez co najmniej miesiąc. Daje to łącznie aż 48 miesięcy preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Mały ZUS a Mały ZUS plus – cechy wspólne:

 • Działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym była prowadzona przez minimum 60 dni kalendarzowych (wymóg konieczny, aby móc zakwalifikować się do tego programu).
 • Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Po tym czasie należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne według wyższej taryfy.

Kto może skorzystać z Małego ZUS-u w 2024 roku?

Chcesz skorzystać z ulgi w ramach Mały ZUS 2024? Dla kogo przygotowano te korzystne rozwiązania? Preferencyjne warunki są stworzone z myślą o przedsiębiorcach, którzy prowadzą działalność na niewielką skalę, a ich przychody nie są wysokie.

Program Mały ZUS plus funkcjonuje od 1 lutego 2020 roku. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą płacić zdecydowanie niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc w pełni korzystać z benefitów Małego ZUS plus 2024? Warunki, które należy spełnić, są następujące:

 • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2023 roku nie mogły być większe niż 120 000 złotych,
 • prowadziliśmy bądź prowadzimy działalność gospodarczą we wcześniejszym roku kalendarzowym przez minimalny okres 60 dni kalendarzowych.

Wysokość składki za 2023 rok należy ustalić na podstawie wysokości dochodu z działalności gospodarczej. Należy pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach. Istnieją okoliczności, które powodują, że opłacanie składek Mały ZUS Plus będzie niemożliwe. Składki Mały ZUS Plus są niedostępne, gdy:

 • prowadzimy swoją działalność dopiero pierwszy rok,
 • spełniamy warunki dotyczące płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

Oprócz tego, zwolnienie o nazwie Mały ZUS dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Polski ustawodawca nie przewidział zwolnień odnośnie składek zdrowotnych.

Istotna informacja jest taka, że Mały ZUS Plus można opłacać nawet wtedy, gdy w przeszłości korzystaliśmy z Ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców (chyba że samodzielnie podjęliśmy decyzję o rezygnacji ze skorzystania z tego uprawnienia) oraz z mniejszych składek od preferencyjnej podstawy.

Aż do 31 stycznia 2020 roku polscy przedsiębiorcy mieli prawo do korzystania z Małego ZUS Plus tylko wtedy, gdy ich roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej był mniejszy niż 30-krotność kwoty wynagrodzenia minimalnego, które obowiązywało w grudniu 2019 roku. Była to wówczas kwota 67 500 złotych. Składkę ustalano wtedy na podstawie osiągniętego przez danego przedsiębiorcę przychodu.

Kto nie może zakwalifikować się do programu Mały ZUS Plus? 

W ustawie o Małym ZUS-ie Plus znajduje się szereg informacji na temat tego, kto i dlaczego nie może ubiegać się o uczestnictwo w tym programie. Podstawowa rzecz, która wyklucza nas z możliwości uczestnictwa w Mały ZUS plus to nieodpowiednie przychody bądź zbyt krótki czas prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz tego, czynnikami wykluczającymi nas z możliwości uczestnictwa w Mały ZUS Plus, są:

 • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystaliśmy już z Mały ZUS Plub lub Mały ZUS przez łączny okres 36 miesięcy,

 • spełniamy warunki dotyczące uiszczania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy w wysokości 30% wynagrodzenia minimalnego,

 • rozliczamy się za pomocą karty podatkowej oraz korzystamy ze zwolnienia z VAT - tacy przedsiębiorcy nie muszą składać zeznań podatkowych PIT do urzędów skarbowych ani deklaracji VAT, z których ZUS mógłby otrzymać dane pozwalające na zweryfikowanie poprawności określenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,

 • posiadaliśmy ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. będąc wspólnikiem w spółce jawnej),

 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczymy dla swojego byłego pracodawcy te same zadania, które wykonywaliśmy wcześniej będąc jego pracownikiem etatowym w bieżącym bądź poprzednim roku kalendarzowym,

 • prowadziliśmy w poprzednim roku kalendarzowym działalność gospodarczą jako osoba wykonująca wolny zawód, artysta, twórca, wspólnik spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskiej lub spółki jawnej, osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę bądź jakąkolwiek inną formę wychowania przedszkolnego, zespół szkół czy placówkę.

Jak zgłosić się do ulgi w ramach Małego ZUS-u w 2024? Instrukcja

Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku korzystali z Małego ZUS-u Plus i chcą to kontynuować, nie muszą zgłaszać tego do ZUS. W innej sytuacji są osoby, które chcą po raz pierwszy korzystać z preferencyjnych składek. Jak wygląda procedura?

 • złóż w ZUS formularz ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 12 (dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność w poprzednim roku, ale nie korzystali z ulgi),
 • złóż w ZUS formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych), a jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie ZUS ZZA z kodem rozpoczynającym się od 05 90 lub 05 92.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 31 stycznia.

Jak opłacić składki ZUS? 

Od 1 stycznia 2018 roku odprowadzanie składek jest ułatwione – wszystkie opłaca się na jeden numer konta, a każdy z płatników ma wyznaczony indywidualny numer rachunku składkowego.

Uproszczeniu uległ również sam sposób wykonywania przelewu. Nie trzeba już podawać wszystkich danych identyfikacyjnych (takich jak numer NIP, numer REGON czy identyfikator) – składki opłacisz zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacisz za telefon czy prąd.

Jak opłacić ZUS, np. przez internet?

 • Jako odbiorcę przelewu podaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Uzupełnij swój indywidualny numer rachunku składkowego. Składa się on z 26 cyfr. W numerze rachunku jest zawarty numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr),
 • Podaj kwotę składki i tytuł (np. składka ZUS za 03/2024),
 • Zatwierdź operację.

Przelana kwota zostanie zaksięgowana przez ZUS proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Wpłata zastanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Opłacasz Mały ZUS Plus? Jak obliczyć dokładną kwotę? Możesz skorzystać z dostępnych online narzędzi, takich jak kalkulator Mały ZUS Plus.

Terminy opłacania składek ZUS 

W 2022 r. zmieniły się terminy opłacania składek ZUS. Obecnie przedsiębiorcy muszą wywiązywać się z płatności do:

 • 5 dnia kolejnego miesiąca - termin ten dotyczy instytucji należących do sektora publicznego oraz gospodarstw pomocniczych,
 • 15 dnia kolejnego miesiąca – termin dla płatników posiadających osobowość prawną (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółdzielnie),
 • 20 dnia kolejnego miesiąca – termin dla podmiotów niebędących osobami prawnymi, czyli np. jednoosobowych działalności gospodarczych lub spółek osobowych. 

Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy, który zgłosi się do programu Mały ZUS i Mały ZUS Plus?

Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na zgłoszenie do programu Mały ZUS Plus, jest zobowiązany do tego, aby przekazywać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych aktualne informacje na temat swojego rocznego przychodu, rocznego dochodu, stosowanych formach opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także na temat podstawy wymiaru składek.

Jak to zrobić? ZUS wymaga, aby wykorzystać do tego celu deklarację rozliczeniową lub imienny raport miesięczny o symbolu ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II. Składane są one za styczeń konkretnego roku kalendarzowego lub pierwszy miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może także wymagać od przedsiębiorcy, aby ten w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania, przedstawił wszystkie dokumenty potwierdzające zastosowanie przez niego określonych form opodatkowania, wysokość rocznego przychodu i dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w roku ubiegłym. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wywiąże się z tego obowiązku, ZUS samodzielnie określi za wszystkie miesiące konkretnego roku podstawę wymiaru składek w wysokości aż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, dlatego zachęcamy, aby na wszystkie przesłane przez ZUS wezwania odpowiadać jak najszybciej.

Jeśli chcesz dokładnie obliczyć, ile wynosi Mały ZUS Plus w 2024, sprawdź kalkulator dostępny online lub skonsultuj się z księgową.

Nie przegap: Kredyt dla nowych firm. Jak uzyskać kredyt inwestycyjny dla nowych firm?

Komentarze

Powiązane artykuły

Na czym polega windykacja należności?
Porady
24.05.2024

Na czym polega windykacja należności?

...jest to etap, w którym dąży się do uregulowania zaległych płatności w sposób polubowny. Mogą one dotyczyć nie tylko zadłużenia z tytułu kredytu gotówkowego, ale też czynszu za mieszkanie, czy nawet faktury za dostawę energii elektrycznej. Wynika z tego, że w obowiązujących przepisach prawa nie jest...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi {{year}}
Porady
24.05.2024

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi 2024

...chwilówki, niespłacone pożyczki, przeterminowane faktury za usługi telekomunikacyjne – to tylko przykłady sytuacji, w których możemy mieć do czynienia z firmami windykacyjnymi. Wierzyciele często...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
09.05.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania
Karta podatkowa {{year}}: zasady rozliczania i nowe stawki podatku
Porady
10.04.2024

Karta podatkowa 2024: zasady rozliczania i nowe stawki podatku

...które zostały podniesione z powodu inflacji. W 2024 roku wzrosły również składki ZUS, w tym składka zdrowotna. Czy obciążenia wzrosły na tyle, że przedsiębiorcy będą musieli sięgać po kredyty gotówkowe na ich uregulowanie? Niekoniecznie, ale przeczytaj nasz artykuł, by się o tym przekonać. Wyjaśniamy w nim także, kiedy nastąpił koniec karty podatkowej, ponieważ od pewnego czasu już nie można...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w {{year}} roku
Porady
09.04.2024

Aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2024 roku

Harmonogram posiedzeń RPP obecnie wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku finansowym, ponieważ każde z nich kończy się istotnymi dla niego decyzjami. Jak często oraz kiedy odbywają się spotkania w roku 2024, przedstawia aktualny harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej. Czy znajomość tych dat może przydać się obecnym lub przyszłym kredytobiorcom?
Zobacz więcej
7 min. czytania