21 min. czytania

Mały ZUS składki - Ile wynosi mały ZUS?

Zaktualizowano: 2021-01-29 14:48
Opublikowano: 2021-01-22 15:22
Średnia ocena: 5,71/6 Głosów: 17
Mały ZUS składki - Ile wynosi mały ZUS?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zapewnia ogromną swobodę oraz niezależność finansową. Właściciel firmy samodzielnie decyduje o wysokości swoich dochodów. Tylko od jego ciężkiej pracy oraz determinacji zależy, czy odniesie sukces. Niestety, własna działalność gospodarcza to nie tylko szereg korzyści, ale również wiele obowiązków.

Jakie daniny muszą płacić przedsiębiorcy w Polsce?

Prowadzenie własnej firmy w Polsce nie jest łatwe. Polscy przedsiębiorcy są zobowiązani do tego, aby uiszczać różnorodne daniny. Chodzi tutaj przede wszystkim o zaliczki na podatek dochodowy, które należy wpłacać do urzędu skarbowego a także składki ZUS. Szczególnie ta druga danina wzbudza wśród przedsiębiorców mnóstwo kontrowersji. Składki ZUS uważane są za bardzo wysokie, dlatego są ogromnym utrudnieniem w prowadzeniu swobodnej działalności gospodarczej.

Sporo osób zastanawia się nad tym, ile wynoszą składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców. Warto wiedzieć o tym, że dla osób rozpoczynających swoją przygodę z biznesem obowiązują od pewnego czasu pewne ulgi. Polski ustawodawca przygotował tzw. mały ZUS, dzięki któremu składki na ubezpieczenia społeczne są zdecydowanie niższe. Dzięki wprowadzeniu małego ZUS- początkujący przedsiębiorca może bardziej skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Przekonaj się jak założyć firmę.

Jak zgłosić się do ZUS?

Osoby, które dopiero zaczynają swoją działalność gospodarczą, często nie mają jeszcze odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że jednym z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy w naszym kraju jest dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Obowiązek nie dotyczy jednak tych osób, które rozpoczynają jednoosobową działalność gospodarczą.

Przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ZUS odnajdzie samodzielnie za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEiDG. Wniosek do tego rejestru składa każdy przedsiębiorca zakładający działalność na formularzu CEiDG-1. Kopia tego wniosku trafia także do urzędników ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie danych zawartych we wniosku samodzielnie tworzy za danego przedsiębiorcę zgłoszenie płatnika składek na druku ZUS ZFA.

Ile wynoszą składki ZUS w 2020 roku?

Obowiązek opłacania składek ZUS spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski. Warto wiedzieć o tym, że nieopłacanie składek ZUS w odpowiednim terminie, może spowodować wiele nieprzyjemnych konsekwencji. ZUS w pierwszej kolejności będzie naliczał odsetki za zwłokę, opłaty dodatkowe czy karę grzywny w wysokości do maksymalnie 5000 złotych. Jeżeli przedsiębiorca w sposób uporczywy będzie uchylał się od swojego ustawowego obowiązku, wówczas ZUS może skierować sprawę do sądu i uruchomić egzekucję komorniczą oraz wpisać przedsiębiorcę do jednego z ogólnopolskich rejestrów dłużników.

Składki ZUS dzielą się na kilka rodzajów. ubezpieczeń. Oto najważniejsze rodzaje składek:

 • składka na ubezpieczenie społeczne (w tym: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne,

 • składka na Fundusz Pracy,

 • składka na Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych.

Od czego zależy wysokość składek ZUS? Polski ustawodawca bardzo dokładnie określił sposób obliczania danin na rzecz ZUS. Wysokość składek należnych ZUS jest uzależniony od wysokości średniego wynagrodzenia w danym roku. Statystyki pokazują, że wysokość średnich wynagrodzeń z roku na rok staje się coraz wyższa, przez co siłą rzeczy składki ZUS także rosną. W 2018 roku średnie miesięczne wynagrodzenie w ciągu roku wynosiło 4 443 złote, w 2019 4765 złotych, zaś w 2020 roku aż 5227 złotych.

Podstawa składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 60% średniego miesięcznego wynagrodzenia, co w 2020 roku daje kwotę 3136,20 zł. Dla porównania: w 2019 roku kwota ta wynosiła 2859 złotych.

Jak opłacić składki ZUS?

W ostatnich latach wprowadzono sporo usprawnień, dzięki którym opłacanie składek należnych do ZUS stało się znacznie łatwiejsze. Jeszcze w 2017 roku cały proces opłacania składek do ZUS był znacznie trudniejszy. Dlaczego? Każdy przedsiębiorca musiał wówczas realizować aż trzy przelewy na trzy różne konta. W ten sposób samodzielnie rozdzielano składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W 2018 roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy. Począwszy od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki ZUS opłaca się w sposób zbiorczy na jeden numer konta. Każdy z płatników składek uiszcza swoją składkę na indywidualny numer rachunku składkowego.

Wszyscy przedsiębiorcy na koniec 2017 roku otrzymali list polecony z ZUS-u, w którym został zawarty nowy numer rachunku bankowego. Ci przedsiębiorcy, którzy z jakiś przyczyn nie mają jeszcze indywidualnego numeru rachunku, mogą go otrzymać w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź za pośrednictwem infolinii. O posiadanie indywidualnego numeru rachunku składkowego należy zadbać, ponieważ bez niego opłacenie składek ZUS będzie niemożliwe. Konta, które funkcjonowały do końca 2017 roku, już dawno nie działają.

Od 1 stycznia 2018 ulega również uproszczeniu sam sposób wykonywania przelewu. Nie będziesz już musiał podawać wszystkich danych identyfikacyjnych takich jak numer NIP, numer REGON, numer składki itp. - składki opłacisz zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacisz za telefon czy prąd.

Na przelewie wpisz tylko twój indywidualny numer rachunku bankowego w ZUS. Przelana kwota zostanie rozksiegowana przez ZUS proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Wpłata zastanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku jest zawarty numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

Terminy opłacania składek ZUS

Terminy opłacania składek ZUS są następujące:

 • do 5 dnia kolejnego miesiąca - termin ten dotyczy instytucji należących do sektora publicznego oraz gospodarstw pomocniczych,

 • do 10 dnia kolejnego miesiąca - termin ten dotyczy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

 • do 15 dnia kolejnego miesiąca - termin ten dotyczy wszystkich pozostałych podatników.

Przedsiębiorcy mają również obowiązek, aby wszystkie opłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne udokumentowywać za pośrednictwem deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Ten dokument należy złożyć zawsze do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który były płacone składki. Z kolei w sytuacji, gdy dany przedsiębiorca zatrudnia pracowników i opłaca im ubezpieczenia, wtedy składki za bieżący miesiąc opłaca do 15. dnia kolejnego miesiąca. Termin płatności składek ZUS oznacza także termin, w którym trzeba wysłać stosowną deklarację rozliczeniową.

Mały ZUS plus - którzy przedsiębiorcy mogą skorzystać z obniżonych stawek ubezpieczeń w ZUS? Odpowiadamy!

Mały ZUS plus to ciekawe rozwiązanie przeznaczone wszystkim początkującym przedsiębiorcom, których roczne przychody są mniejsze lub równe kwocie 120 000 złotych. Poniżej zebraliśmy szereg najważniejszych informacji na temat warunków, jakie należy spełnić, by móc skorzystać z Małego ZUS plus oraz w jaki sposób zgłosić się do tego atrakcyjnego programu.

Program Mały ZUS plus funkcjonuje począwszy od 1 lutego 2020 roku. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą płacić zdecydowanie niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc w pełni korzystać z benefitów Małego ZUS plus? Warunki, które należy spełnić, są następujące:

 

 • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku nie mogły być większe niż 120 000 złotych,

 • prowadziliśmy bądź prowadzimy działalność gospodarczą we wcześniejszym roku kalendarzowym przez minimalny okres 60 dni kalendarzowych.

 

Wysokość składki za 2020 rok należy ustalić w oparciu o wysokość dochodu z działalności gospodarczej. Należy pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach. Istnieją okoliczności, które powodują, że opłacanie składek Mały ZUS Plus będzie niemożliwe. Składki Mały ZUS Plus są niedostępne, gdy:

 

 • prowadzimy swoją działalność dopiero pierwszy rok,

 • spełniamy warunki dotyczące płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

Oprócz tego, zwolnienie o nazwie Mały ZUS dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Polski ustawodawca nie przewidział jakichkolwiek zwolnień odnośnie składek zdrowotnych. W tej chwili składka zdrowotna w Polsce dla przedsiębiorców (dane za 2020 rok) wynosi 362,34 zł.

Istotna informacja jest taka, że Mały ZUS Plus można opłacać nawet wtedy, gdy w przeszłości korzystaliśmy z Ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców (chyba, że samodzielnie podjęliśmy decyzję o rezygnacji ze skorzystania z tego uprawnienia) oraz z mniejszych składek od preferencyjnej podstawy.

Aż do 31 stycznia 2020 roku polscy przedsiębiorcy mieli prawo do korzystania z Małego ZUS Plus tylko wtedy, gdy ich roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej był mniejszy niż 30-krotność kwoty wynagrodzenia minimalnego, które obowiązywało w grudniu 2019 roku. Była to wówczas kwota 67 500 złotych. Składkę ustalano wtedy na podstawie osiągniętego przez danego przedsiębiorcę przychodu.

Czym różni się Mały ZUS od Małego ZUS-u Plus? Najważniejsze różnice

Mały ZUS (program obowiązywał tylko do 31 stycznia 2020):

 • Przychód za cały 2019 nie może przekraczać 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, która obowiązywała w grudniu 2019 roku - była to kwota 67 500 zł;
 • Składkę oblicza się od przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS Plus (program obowiązuje od 1 lutego 2020):

 • Przychód za cały 2019 nie może przekraczać kwoty 120 000 zł;
 • Składkę oblicza się od dochodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS i Mały ZUS Plus - cechy wspólne:

 • Działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym była prowadzona przez minimum 60 dni kalendarzowych (wymóg konieczny, aby móc zakwalifikować się do tego programu).
 • Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Po tym czasie należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne według wyższej taryfy.

Jak długo można korzystać z niższych stawek Mały ZUS plus?

Z niższych stawek na mocy uczestnictwa w programie Mały ZUS Plus można korzystać przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu następnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia naszej działalności gospodarczej. Uwaga! Ważna informacja: do okresu 36 miesięcy wlicza się okres korzystania z małego ZUS-u w roku 2019.

Kto nie może zakwalifikować się do programu Mały ZUS Plus?

W ustawie o Małym ZUS-ie Plus znajduje się szereg informacji na temat tego, kto i dlaczego nie może ubiegać się o uczestnictwo w tym programie. Podstawowa rzecz, która wyklucza nas z możliwości uczestnictwa w Mały ZUS plus to nieodpowiednie przychody bądź zbyt krótki czas prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz tego, czynnikami wykluczającymi nas z możliwości uczestnictwa w Mały ZUS Plus, są:

 • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystaliśmy już z Mały ZUS Plub lub Mały ZUS przez łączny okres 36 miesięcy,

 • spełniamy warunki dotyczące uiszczania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy w wysokości 30% wynagrodzenia minimalnego,

 • rozliczamy się za pomocą karty podatkowej oraz korzystamy ze zwolnienia z VAT - tacy przedsiębiorcy nie muszą składać zeznań podatkowych PIT do urzędów skarbowych ani deklaracji VAT, z których ZUS mógłby otrzymać dane pozwalające na zweryfikowanie poprawności określenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,

 • posiadaliśmy ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. będąc wspólnikiem w spółce jawnej),

 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczymy dla swojego byłego pracodawcy te same zadania, które wykonywaliśmy wcześniej będąc jego pracownikiem etatowym w bieżącym bądź poprzednim roku kalendarzowym,

 • prowadziliśmy w poprzednim roku kalendarzowym działalność gospodarczą jako osoba wykonująca wolny zawód, artysta, twórca, wspólnik spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskiej lub spółki jawnej, osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę bądź jakąkolwiek inną formę wychowania przedszkolnego, zespół szkół czy placówkę.

Kiedy trzeba zgłosić się do Małego ZUS- Plus? Terminy, o których warto pamiętać

Ci przedsiębiorcy, którzy w 2020 roku przestają płacić składki od podstawy preferencyjnej oraz spełniają wszystkie powyżej opisane warunki, jak najbardziej kwalifikują się do programu Mały ZUS Plus. Aby skorzystać z programu Mały ZUS plus po raz pierwszy, trzeba złożyć kilka dokumentów.

W pierwszej kolejności należy wyrejestrować się z ubezpieczeń składając formularz symbolu ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia, który będzie zaczynał się od 05 70 bądź 05 72. Ponadto, trzeba też zrealizować zgłoszenie z kodem tytułu ubezpieczenia, które będzie rozpoczynało się od 05 90 bądź 05 92 (jest to kod przeznaczony dla osób mających rentę przyznaną przez określony organ z powodu niezdolności do pracy).

Wszystkie potrzebne dokumenty trzeba koniecznie przekazać do jednego z oddziałów ZUS w ciągu 7 dni od pierwszego dnia, w którym zaczęliśmy spełniać warunki uprawniające nad do tego, aby móc korzystać z preferencyjnych stawek ubezpieczenia w ramach programu Mały ZUS Plus. Dokumenty oprócz w ZUS można także złożyć w szybki sposób za pomocą CEiDG.

Uwaga! Jeśli zaczniemy spełniać warunki programu Mały ZUS Plus w 2021 roku, wówczas czas na zgłoszenie w ZUS upływa 31 stycznia 2021 roku. Zgłoszenia w podanym terminie trzeba realizować także wtedy, gdy w styczniu 2021 roku przysługuje nam inny tytuł do ubezpieczeń - chodzi tutaj na przykład o umowę o pracę na pełen etat lub pobieramy zasiłek macierzyński. Warto o tym pamiętać, aby ustrzec się przed pewnymi nieprzyjemnościami, które skutecznie uniemożliwiłyby skorzystanie z programu Mały ZUS plus.

Obliczanie limitu przychodów - dokładna instrukcja

Limit przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w 2019 roku prowadzonej przez cały ten rok nie może być większy od kwoty 120 tysięcy złotych. Ci przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym rozliczali się z fiskusem za pośrednictwem karty podatkowej oraz nie korzystali ze zwolnień z podatku VAT, muszą wiedzieć o tym, że ich przychodem będzie wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem bez kwoty podatku. Na kwotę będzie składać się suma odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Z kolei, gdy w 2019 roku prowadziliśmy pozarolniczą działalność gospodarczą tylko przez jakiś okres, limit, którego nie wolno przekroczyć, będzie proporcjonalnie niższy. W trakcie obliczania progu przychodu, którego nie wolno przekroczyć, stosuje się odpowiedni wzór.

Dzielimy kwotę 120 000 złotych przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym. Następnie, uzyskany wynik mnożymy przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziliśmy działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym. Wyniki równe bądź wyższe od 0,5 zaokrąglamy w górę, zaś niższe od 0,5 - zaokrąglamy w dół.

Przychód, który osiągnęliśmy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej porównujemy z wyliczonym limitem. W sytuacji, gdy osiągnięty przez nas przychód nie przekracza limitu, posiadamy pełne prawo do tego, aby móc korzystać z programu Mały ZUS Plus.

Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy, który zgłosi się do programu Mały ZUS Plus?

Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na zgłoszenie do programu Mały ZUS Plus, jest zobowiązany do tego, aby przekazywać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych aktualne informacje na temat swojego rocznego przychodu, rocznego dochodu, stosowanych formach opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej a także na temat podstawy wymiaru składek.

Jak to zrobić? ZUS wymaga, aby wykorzystać do tego celu deklarację rozliczeniową lub imienny raport miesięczny o symbolu ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II. Składane są one za styczeń konkretnego roku kalendarzowego lub pierwszy miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może także wymagać od przedsiębiorcy, aby ten w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania, przedstawił wszystkie dokumenty potwierdzające zastosowanie przez niego określonych form opodatkowania, wysokość rocznego przychodu i dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w roku ubiegłym. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wywiąże się z tego obowiązku, ZUS samodzielnie określi za wszystkie miesiące konkretnego roku podstawę wymiaru składek w wysokości aż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, dlatego zachęcamy, aby na wszystkie przesłane przez ZUS wezwania odpowiadać jak najszybciej.

Co z przedsiębiorcami, którzy korzystali tylko z Małego ZUS?

Ci przedsiębiorcy, którzy korzystali z programu Mały ZUS w styczniu 2020 roku, czyli w okresie, gdy program zmieniał swoją formę na Mały ZUS plus, niejednokrotnie zastanawiali się nad tym, czy utracą przyznane wcześniej uprawnienia. Przedsiębiorcom nie odebrano żadnych ulg. Wręcz przeciwnie. W sposób automatyczny przyznano im prawo do uczestnictwa w programie Mały ZUS plus.

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają w swojej firmie pracowników, muszą koniecznie zdawać sobie sprawę z tego, że ciąży na nich kilka wyjątkowo ważnych obowiązków wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wymogi te mogą wydawać się niektórym oczywiste, jednak warto je dokładnie doprecyzować. A zatem: każdy pracodawca zatrudniający określoną liczbę osób ma obowiązek, by opłacić za nich składki ZUS - kolejno na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz fundusz pracy. Mowa tutaj oczywiście o pracownikach zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Wymóg opłacania składek ZUS-owskich nie dotyczy tych pracodawców, którzy współpracują z osobami na podstawie umów o dzieło.

Nowy przedsiębiorca, który po raz pierwszy decyduje się na zatrudnienie współpracowników, jest zobowiązany, aby złożyć stosowny formularz, w którym zgłosi się jako płatnik składek ZUS. Należy wiedzieć o tym, że czas na przekazanie takiego dokumentu wynosi 7 dni od dnia, w którym został zatrudniony pierwszy pracownik. Termin ten można także obliczyć od daty powstania stosunku prawnego, który uzasadniałby objęcie stosownymi ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi oraz zdrowotnymi konkretnej osoby. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trzeba także zgłosić informację o zwolnieniu konkretnego pracownika. Czas na przekazanie tej informacji również wynosi 7 dni licząc od dnia, w którym zwolniliśmy daną osobę.

Gdy zatrudniamy nowego pracownika, informację na ten temat zgłasza się do ZUS-u za pomocą deklaracji o symbolu ZUS ZUA bądź ZUS ZZA, z kolei podczas zgłaszania do ubezpieczenia członków swojej rodziny konieczne jest złożenie dokumentu o symbolu ZUS ZCNA. Czasami może również zdarzyć się, że pewne dane identyfikacyjne konkretnego pracownika takie jak nazwisko, adres zamieszkania itp., ulegną zmianie. O tym również trzeba poinformować ZUS składając deklarację zatytułowaną ZUS ZIUA. Przy zwalnianiu pracownika lub zakończeniu umowy zlecenie należy wyrejestrować pracownika za pomocą deklaracji o symbolu ZUS ZWUA.

Przedsiębiorca, który podejmie decyzję o zakończeniu swojej działalności gospodarczej bądź zdecyduje się, aby nie zatrudniać już jakichkolwiek pracowników, także ma obowiązek, by poinformować o tym urzędników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że do ZUS-u trzeba przekazywać wszystkie informacje odnośnie statusu osób zatrudnianych przez danego przedsiębiorcę a także to, czy może zdecydowaliśmy się na to, aby przestać zatrudniać jakichkolwiek współpracowników.

Jakie jeszcze dokumenty trzeba składać do ZUS-u?

Pracodawca musi również składać kilka innych dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oto lista deklaracji, o których wypełnieniu nie wolno zapominać:

 • ZUS RCA - jest dokument będący raportem danego przedsiębiorcy na temat należnych składek oraz świadczeń wpłaconych do ZUS za konkretnego pracownika.

 • ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa zawierająca wyszczególnienie wszystkich wpłaconych przez przedsiębiorcę kwot do kasy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Deklaracja ZUS RSA. Taką deklarację należy złożyć w sytuacji, gdy jeden z naszych pracowników jest na urlopie bezpłatnym, poszedł na zwolnienie lekarskie bądź gdy jest na urlopie macierzyńskim lub wychowawczych.

 • ZUS RZA. Jest to deklaracja, którą należy złożyć wtedy, gdy zatrudniamy w naszej firmie osobę w oparciu o umowę zlecenie wraz z opłaceniem dla niej ubezpieczenia zdrowotnego.

 • ZUS RMUA. Jest to deklaracja, którą przekazuje się pracownikom na ich żądanie oraz koniecznie minimum raz w roku kalendarzowym. Dokument ten powinien zawierać szereg najważniejszych informacji na temat wszystkich składek ZUS, które dla niego odprowadziliśmy.

Z racji tego, iż cały system odprowadzania składek ZUS jest dość rozbudowany, to sporo zwłaszcza początkujących przedsiębiorców ma spory problem z odnalezieniem się w tej niełatwej materii. Jeżeli będziemy mieli jakieś problemy lub wątpliwości, zawsze możemy skontaktować się z konsultantami ZUS lub jakimś doświadczonym radcą prawnym bądź adwokatem. Z ich pomocą sporządzenie wszystkich dokumentów będzie zdecydowanie prostsze, a rozliczenie należnych składek ZUS nie przyniesie jakichkolwiek kłopotów.

Warto również wiedzieć o tym, że przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do pięciu pracowników, mają prawo, aby składać wszystkie niezbędne dokumenty w ZUS wypełnione ręcznie. Wszystkie druki można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź w dowolnym oddziale.

Komentarze

Powiązane artykuły

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?
Porady
22.11.2023

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie?

Po jakim czasie komornik zajmuje wynagrodzenie? Jeśli o zajęciu zawiadomi pracodawcę tuż przed datą dokonywania wypłat, wynagrodzenie od razu zostanie uszczuplone o kwotę zajęcia, z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku zajęcia pieniędzy na rachunku bankowym dłużnika może to potrwać nieco dłużej. Zobacz, jak działa komornik i czego możesz spodziewać się po...
Zobacz więcej
10 min. czytania
Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka?

Dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze czy pożyczka czyste powietrze?

...formie dofinansowania lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu gotówkowego. Warunkiem wypłaty dotacji jest jednak wcześniejsze otrzymanie z...

...dodatkowej gotówki na dowolny cel? Koniecznie sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych. [div class="tm-widget...

Zobacz więcej
15 min. czytania
Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika?
Porady
10.11.2023

Jak wygląda zajęcie samochodu przez komornika? Jak tego uniknąć?

Kiedy przestajemy radzić sobie ze spłatą zobowiązań, rośnie ryzyko, że wierzyciel skieruje sprawę na drogę sądową. W takiej sytuacji sąd może nakazać zwrot długu poprzez egzekucję, np. zajęcie samochodu przez komornika. Kiedy może do tego dojść i co możemy zrobić, żeby się przed tym uchronić? Jak uniknąć zajęcia samochodu przez komornika?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
07.11.2023

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2023 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?
Porady
19.10.2023

Czym jest i komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Osoby bezrobotne, które aktywnie poszukują zatrudnienia, mogą liczyć na specjalny dodatek aktywizacyjny. Świadczenie to wypłacane jest osobom, które znajdą pracę w trakcie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Ile obecnie wynosi dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?
Zobacz więcej
7 min. czytania
Czym są odsetki maksymalne i jak je obliczyć?
Porady
05.10.2023

Czym są odsetki maksymalne i jak je obliczyć? Aktualne stawki odsetek maksymalnych

...kwestie tego typu regulują przepisy prawne. Co to są odsetki maksymalne i co ma na nie wpływ? Czy znajdują zastosowanie zarówno w kredycie gotówkowym, jak i kredycie hipotecznym? Wysokość odsetek może być określana na bardzo zróżnicowanym poziomie – jest to związane z obowiązującą w Polsce swobodą w zakresie zawierania umów...

Zobacz więcej
6 min. czytania